Tekoälyyn sijoittaminen
Tekoäly (AI) muuttaa maailmaa kaikilla sektoreilla aina logistiikasta laintulkintaan. Ensimmäiset tekoälyn sovellukset ovat jo saapuneet koteihin, mutta todennäköisesti olemme vasta nähneet ensisilmäyksen tulevasta. Sijoittajan näkökulmasta uusien sektorien kehittyminen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, eikä tekoälyn tulemista kannata jättää huomioimatta. Artikkelissa käydään läpi tekoälyteknologian taustaa ja sen vaikutuksia, sekä nostetaan esiin sijoituskohteita, joilla sijoittaja voi pyrkiä hyötymään tulevista muutoksista.

Artikkelissa käydään läpi:

Tekoälyyn sijoittaminen

Mitä tarkoittaa tekoäly?

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) on sateenvarjotermi, jolla kuvataan yleisesti teknologiaa, jossa tietokoneohjelma pyrkii ratkaisemaan ongelman. Ohjelmalta voidaan vaatia esimerkiksi tehtävän suunnitelua, aikaisempien suoritusten tehostamista, ongelmanratkaisua tai datan esittämistä. Toisin sanoen, tekoälyn sovellukset hyödyntävät taitoja jotka usein yhdistetään inhimilliseen älyyn. Erilaiset tekoälysovellukset toimivat joko itsenäisesti tai ihmisen tukemana, mutta toiminnassa oleellista on niiden omatoiminen kehittyminen. Ohjelmien tarkoituksena on oppia kokeilemalla ja näin kehittää itseään. Usein tekoälyjä kehitetäänkin virtuaalitodellisuudessa, missä ohjelma voi käydä läpi tuhansia ja tuhansia simulaatioita tehtävän ratkaisemiseksi.

Tekoälyn vaikutuksia tulevaisuudessa on mahdotonta arvioida, joten tarkkoja ennustuksia ei voida antaa. Seuraavat kappaleet keskittyvät kuitenkin esittelemään ja perustelemaan kyseiseen teknologiaan liittyviä odotuksia.

Tekoälyn saapuminen arkeen

Tekoälyteknologian kehityksen kiihtymisestä viestii se, että tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia löytyy jo useimpien ihmisten kodeista. Älypuhelimien ääniohjauksessa on siirrytty entistä interaktiivisempiin ohjelmistoihin, ja valtateillä liikkuu itsenäiseen ajamiseen kykeneviä ajoneuvoja. Tekoälyn mahdollisuudet eivät rajoitu vain jokapäiväiseen arkikäyttöön, sillä erilaisia sovelluksia onkin kehitetty muun muassa reaaliaikaiseen kääntämiseen, armeijoiden käyttöön, lääkäreiden tueksi, datan analysointiin, musiikin tuottamiseen ja esimerkiksi lainsäädännön analysointiin.

Toistaiseksi tekoälyllä ei voi korvata ihmistä, mutta trendi on kuitenkin selkeä. Huolimatta siitä, näkeekö kehityksen uhkana vai mahdollisuutena, kannattaa jokaisen pyrkiä arvioimaan sen vaikutuksia omaan elämäänsä. Jos ei sijoitussalkun näkökulmasta, niin kuitenkin edes muun elämän puolesta.

Muutokset taloudessa

Montrealin yliopiston professori ja Montreal Institute for Learning Algorithms -laitoksen johtaja Yoshua Bengio on sanonut: ”Tekoälyllä tulee olemaan valtavia vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan, mutta tarkkojen ennustuksien tekeminen on vaikeaa. On kuitenkin selvää, että työmarkkinat tulevat muuttumaan.” Laajemmin taloudessa nähdään siis todennäköisesti suuriakin muutoksia, jolloin luonnollisesti tietyt alat hyötyvät kyseisistä muutoksista ja toiset kärsivät.

Konsulttifirma Accenturen tutkimuksen mukaan BKT:n kasvu suurimmissa kansantalouksissa saattaa jopa kaksinkertaistua tekoälyn tuomien mahdollisuuksien ansiosta vuoteen 2035 mennessä. Tutkimuksen mukaan työn tuottavuus voi nousta tässä suhteellisen lyhyessä ajassa jopa 40 %. Muutokset vaativat nykyisiltä yrityksiltä ja start-upeilta merkittäviä panoksia, ja kisa huipulle on jo alkanut.

Tekoälysektorilla on nähty yritysostoja kiihtyvään tahtiin, ja esimerkiksi Apple on ostanut noin 20 tekoäly-yritystä 2010-luvulla. Tämä vastaa yli neljännestä kaikista Applen yritysostoista, eikä se ole ainoa aktiivinen ostaja. Vuonna 2019 tekoälyteknologiaan liittyvien sijoitusten arvioidaan kasvaneen yli 40 % vuoteen 2018 verrattuna, ja markkina-arvon suhteen niiden arvoidaan kasvavan 98 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä. Kasvun uskotaan siis olevan räjähdysmäistä, sillä vuonna 2018 tekoälyyn liittyvien sijoitusten markkina-arvo oli noin 9,5 miljardia dollaria.

Tekoälyrahastot

Kuten sanottu, tekoälysektorin kehitysnäkymät vaikuttavat erittäin positiivisilta. Koska alalle on syntynyt useita yrityksiä, voi sijoittaja nykypäivänä ostaa rahastoja jotka keskittyvät pelkästään tekoälyyn. Rahastot ovatkin todennäköisesti kiinnostavia sijoittajille, jotka eivät itse halua arvioida yksittäisten yrityksien kasvunäkymiä. Kaikki alla olevat tekoälyrahastot ovat eurooppalaisia, mikä myös osaltaan helpottaa niihin sijoittamista.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF WTI2 DE000A2N7NJ6 EUR
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF ROAI LU1838002480 EUR
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence ETF GOAI LU1861132840 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF XAIX IE00BGV5VN51 EUR

Tekoälyosakkeet

Alta löytyvälle listalle on kerätty sekä uusia tulijoita, että alalla jo pitkään vaikuttaneita yrityksiä. Yritykset erottaa toisistaan myös se, että ne hyödyntävät tekoälyä eri tavoin. Mukana on myös prosessoreja valmistava Nvidia. Laajalla otannalla pyritään tarjoamaan sekä kattava yleiskatsaus sektorista, että tarjoamaan sijoittajille erilaisia mahdollisuuksia spekuloida alan tulevaan kehitykseen liittyen.

Sijoittajan on hyvä huomata, että kaikki listalta löytyvät yritykset ovat amerikkalaisia, sillä maa on Kiinan ohella ollessa yksi alan pioneereista. Koska kaikki listan yritykset ovat kotoisin samasta maasta, sijoituksia ei valitettavasti voi hajauttaa yhtä tehokkaasti. On myös hyvä huomata, että yritysten pörssikurssit seuraavat Yhdysvaltojen yleistä taloustilannetta ja -sykliä.

Pörssikurssien historiallinen kehitys ei kerro niiden tulevaisuudesta. Lisäksi, yritysten esittelyissä mainitut analyytikkojen arviot ovat tarkoitettu kuvaamaan yleistä mielipidettä yrityksen tulevaisuudennäkymiä kohtaan, eikä niitä tule pitää virheettöminä ennustuksina. Osakkeisiin liittyvät tiedot on kerätty 25.11.2019.

1. Zebra Technologies

Ticker ZBRA
ISIN US9892071054
Valuutta USD

Listan ensimmäinen tekoäly-yritys on Zebra Technologies. Yritys on maailman johtavia ohjelmistokehittäjiä älykkääseen yritysjohtamiseen (Enterprise Asset Intelligence, EAI). Zebra Technologies on keskivertosijoittajalle todennäköisesti vähemmän tunnettu, mutta yritys on toiminut jo vuodesta 1969 asti. Yritys onkin jo aktiivinen ympäri maailman.

Zebra Technologies tuottaa tekoälyohjelmistoja yritysten toiminnan tehostamiseksi. Heidän tuotteisiinsa kuuluu esimerkiksi datanhankintajärjestelmät, reaaliaikaiset paikannusjärjestelmät sekä radiotaajuuksien tunnistamiseen tarkoitetut ohjelmat.

Tekoälyosakkeiden kurssit ovat olleet vahvassa nousussa, mutta Zebran osakkeen kasvuluvut ovat olleet sektoriinsakin nähden erittäin vakuuttavia. Vuodesta 2016 yritys on kasvanut noin 250 %, ja tänä vuonna kasvua on kertynyt noin 50 %. Zebra Technologiesin osakekurssin kehitys näkyy alla olevassa kuvaajassa.

Zebra Technologies osake

Zebra Technologies osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

2. Apple

Ticker AAPL
ISIN US0378331005
Valuutta USD

Apple on luultavasti tuttu yritys lähes jokaiselle sijoittajalle. Todennäköisesti harvempi heistä kuitenkin tietää yrityksen panostuksesta tekoälyn kehittämiseen. Apple on ollut erittäin aktiivinen yritysostojen suhteen, ja se on niiden kautta esimerkiksi kehittänyt Siri-ääniohjausohjelman todelliseksi digitaaliseksi avustajaksi. Sirin lisäksi Apple on kehittänyt Apple Neural Engine -nimisen tekoälysirun, jota voidaan käyttää älykkääseen ääni- ja kasvotunnistukseen esimerkiksi iPhoneissa.

Yrityksen kasvu on viime vuosina ollut vahvaa, ja vuodesta 2016 Apple on kavanut noin 150 %. Huolimatta siitä, että Apple on jo yksi maailman kalleimmista yrityksistä, jo tänäkin vuonna kasvua on kertynyt noin 65 % edestä.

Apple osake

Applen osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

3. Nvidia

Ticker NVDA
ISIN US67066G1040
Valuutta USD

Nvidia on maailman tunnetuimpia grafiikkasuorittimien valmistajia, minkä lisäksi yritys on kehittänyt esimerkiksi äärimmäisen nopeita siruja tekoälyohjelmien käyttöön. Eri yritykset ympäri maailman käyttävätkin Nvidian siruja tekoälysovellusten vaatimien laskutoimitusten tekemiseen. Tällä hetkellä Nvidian valmistamaa teknologiaa käyttävätkin esimerkiksi Facebook ja IBM.

Yrityksen valmistamia siruja voidaan hyödyntää käytännössä kaikilla sektoreilla, joten Nvidian tuotteita löytyy perinteisen teknologiasektorin ulkopuolelta myös esimerkiksi logistiikasta ja lääketieteestä. Sektorin yleinen kasvu tuleekin todennäköisesti heijastumaan vahvasti Nvidian kasvunäkymiin.

Hyvät kasvunäkymät ovat heijastuneet myös yrityksen osakekurssiin, ja Nvidian osakekurssi onkin kasvanut lähes 580 % vuodesta 2016. Tämänhetkinen hinta osakkeelle (noin 214 USD) on kuitenkin edelleen kaukana vuoden 2018 kolmannen kvartaalin huipusta (noin 280 USD). Vuosi 2019 on ollut Nvidian osakkeen näkökulmasta suhteellisen volatiili, mutta yritys on silti plussalla noin 57 % vuoden alusta.

Nvidia osake

Nvidian osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

4. Intuitive Surgical

Ticker ISRG
ISIN US46120E6023
Valuutta USD

Intuitive Surgical on robotiikkaan erikoistunut yritys joka on alansa kärkinimiä robottiavusteisissa leikkauksissa. Yritys on kehittänyt Da Vinci Surgical System -nimisen robotin, jolla voidaan tehdä leikkauksia käyttäen tavanomaista pienempiä sisäänmenoviiltoja. Robotin avulla kirurgi voi työskennellä tarkemmin, nähdä paremmin ja hallita työkaluja tehokkaammin.

Yrityksen osakekurssi on ollut hyvässä nousussa vuoden 2016 alusta, ja viimeisen kolmen vuoden aikana se onkin noussut lähes 210 %. Tämän vuoden aikana Intuitive Surgicalin osake on noussut noin 25 %, toisin sanoen S&P 500 -indeksin mukaisesti. Yrityksen kasvunäkymät vaikuttavat kuitenkin lupaavilta, koska yrityksen tekoälyrobotit yleistyvät hyvää vauhtia. Analyytikkojen yleinen mielipide Intuitive Surgicalista onkin erittäin positiivinen.

Intuitive Surgical osake

Intuitive Surgical -yrityksen osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

5. CrowdStrike

Ticker CRWD
ISIN US22788C1053
Valuutta USD

CrowdStrike on tietoturvaan erikoistuva yritys, joka hyödyntää tekoälyä haitallisten tietokoneohjelmien tunnistamisessa. Perinteiset tietoturvayritykset ylläpitävät valtavia tietokantoja erilaisista haittaohjelmista, mutta heidän ohjelmansa eivät pysty itsenäisesti arvioimaan ovatko tunnistamattomat ohjelmat todennäköisesti haitallisia vai eivät. CrowdStriken ohjelman tekoäly pystyy arviomaan sille entuudestaan tuntemattomienkin ohjelmien haitallisuutta. Tällä hetkellä yrityksen ohjelmisto on tarjolla tietokoneille, puhelimille ja muille yritysten tietoverkkoihin yhdistettäville laitteille.

Yritys on vasta listautunut, ja sen IPO oli kesäkuussa 2019. Listautumishinta oli 34 dollaria, ja se nousi korkeimmillaan 100 dollariin elokuun lopulla. Syksyn aikana osakekurssi on tullut alas noin 55 dollariin, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy. Analyytikkojen arvio CrowdStriken tulevaisuudesta on kuitenkin erittäin positiivinen.

Crowdstrike osake

CrowdStriken osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

6. The Trade Desk

Ticker TTD
ISIN US88339J1051
Valuutta USD

The Trade Desk on yritys, joka on yhdistänyt tekoälyn markkinointiin. Yritys tarjoaa työkaluja, joilla sen asiakkaat voivat maksimoida digitaalisen mainonnan hyödyt ja näin parantaa tuottavuuttaan. Digitaalinen markkinointi on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina erityisesti sosiaalisen median kautta, ja The Trade Deskin ohjelmalla yrityksille voidaan löytää soveltuvin mainostuskanava asiakkaiden tavoittamiseen. Ohjelman avulla yritysten markkinointi voidaan kohdentaa juuri niille kanaville, missä kohderyhmän voi tavoittaa tehokkaimmalla tavalla. The Trade Deskin tarjoaman ohjelman avulla yritysasiakkaat voivat näin vähentää markkinointikustannuksiaan.

Yrityksen tekoälyohjelmistojen myynti on ollut tuottoisaa, mikä on näkynyt yrityksen osakekurssin nousussa. Tämän vuoden aikana The Trade Deskin osakekurssi onkin noussut noin 105 %. Yrityksen listautumisanti oli syyskussa 2016, ja kaiken kaikkiaan osakkeelle on kertynyt kasvua noin 810 %.

The trade desk osake

The Trade Desk -yrityksen osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

7. Splunk

Ticker SPLK
ISIN US8486371045
Valuutta USD

Splunk on yritys, joka tarjoaa tekoälyä hyödyntäviä ohjelmistoja big datan analysointiin. Big datan hyödyntäminen on yleistynyt valtavissa määrin viime vuosina, sillä sitä voidaan nykypäivänä sekä kerätä, että analysoida entistä tehokkaammin. Esimerkiksi jotkin kaupallisen alan yritykset pystyvät ennustamaan, millaisia tuotteita tilataan pienellä paikkakunnalla joulukuun alussa, jos lunta sataa paljon. Tällöin hyvin myyviä tuotteita voidaan tilata valmiiksi varastoon. Tulevien tilauksien ennustamiseen käytetään esimerkiksi analyysejä asiakkaiden klikkauksista, aikaisemmista ostoksista, netin käytöstä ja puheluhistorioista ulkoisten muuttujien lisäksi.

Splunk on vaihtanut liiketoimintamallinsa ohjelmistojen myynnistä niiden vuokraamiseen, mikä on kasvattanut yrityksen kannattavuutta merkittävästi. Tällä hetkellä yrityksen osakekurssi on kasvanut noin 20 % vuoden alusta, ja analyytikot uskovat kasvun jatkuvan. Vuoden 2016 alusta Splunkin osakekurssi on noussut noin 125 %.

Splunk osake

Splunkin osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

8. Five9

Ticker FIVN
ISIN US3383071012
Valuutta USD

Five9 tuottaa ohjelmistoja asiakaspalveluun ja puhelinpalvelukeskuksiin. Yrityksen asiakkaat pääsevät kinni käyttämiinsä ohjelmiin pilvipalvelun kautta. Five9:n tuotteet hyödyntävät tekoälyä esimerkiksi palvelupyyntöjen, ongelmien ja valitusten käsittelyssä. Yrityksen tekoälysovellukset parantavat asiakaspalvelun tehokkuutta, ja jättävät ainoastaan kaikista haastavimmat tehtävät ihmis-asiakaspalvelijoille.

Yritys on onnistunut kasvattamaan asiakasmääräänsä tarjoamalla korkealaatuisia ohjelmistoja ja kustannustehokkuutta. Five9n osakekurssi onkin onnistunut nousemaan yli 50 % tänä vuonna ja noin 760 % vuodesta 2016.

five9 osake

Five9:n osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

9. Twilio

Ticker TWLO
ISIN US90138F1021
Valuutta USD

Twilio on yritys, joka mahdollistaa tekoälysovellusten käyttämisen pilvipalveluiden kautta. Twilion palvelujen kautta kehittäjät voivat integroida erilaisia kommunikointimetodeja sovelluksiin, jolloin yritykset voivat ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa tehokkaasti. Kaikki pilvessä tapahtuva toiminta kerätään ja järjestellään tehokasta analysointia varten. Twilion palveluille on riittänyt kysyntää, ja sen myyntitulot ovat olleet mainioita viime vuosina.

Yritys listautui pörssiin kesäkuussa 2016, ja sen osakekurssi oli huipulla heinäkuun lopulla. Tämän syksyn aikana kurssi on kuitenkin laskenut 150 dollarista 105 dollarin paikkeille. Analyytikot kuitenkin näkevät myös Twilion tulevaisuuden positiivisessa valossa.

Twilion osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

10. IBM

Ticker IBM
ISIN US4592001014
Valuutta USD

IBM on teknologiajätti, joka on kehittänyt tekoälyä ja koneoppimista 1950-luvulta saakka. Yrityksen ensimmäinen läpimurto tekoälysektorilla oli jo vuonna 1996, kun IBM:n supertietokone ”Deep Blue” voitti shakissa silloisen hallitsevan maailmanmestarin Garry Kasparovin.

Aivan kuten Apple, myös IBM on ollut aktiivinen tekoälyyn liittyvissä yritysostoissa viime vuosina. Tämän lisäksi yritys on kehittänyt Watson-nimisen itseoppivan ohjelman. Watson on tarkoitettu esimerkiksi datan analysointiin ja puheen prosessointiin. IBMn erilaiset kognitiiviset ratkaisut muodostavatkin jo valtaosan yrityksen liikevaihdosta.

IBM:n osake on ollut suhteellisen volatiili viime vuosina, ja vuodesta 2016 eteenpäin osakekurssin nousut ja laskut ovat käytännössä kumonneet toisensa. Viimeisen kolmen vuoden ajalta yhteen lasketut osakekurssin nousut ja laskut kertovat, että kurssi on kasvanut tällä ajanjaksolla 0 %. Toisaalta tämän vuoden aikana yritys on onnistunut kasvamaan noin 15 % ja tällä hetkellä noin 80 % analyytikoista odottaa yrityksen osakekurssin nousevan.

IBM osake

IBM:n osakkeen kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

[vc_section]

Sijota tekoälyosakkeisiin LYNXin kautta

LYNX mahdollistaa sijoittamisen lähes kaikkiin maailman pörssilistattuihin yhtiöihin, myös tekoäly-yhtiöihin. Kaiken kaikkiaan LYNXin kautta sijoittajalla on pääsy yli 100 pörssiin 31 eri maassa. Tutustu tarkemmin:

Lue lisää sijoittamisesta LYNXillä


[/vc_section]

Editorial credit: Laurent T / Shutterstock.com
Onko sinulla kysymys tai aihe josta haluaisit lukea artikkelin? Otan mielelläni ehdotuksia ja kysymyksiä vastaan sähköpostiin v.niskanen@lynxbroker.fi

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart