Tuulivoimaan sijoittaminen
Tuulivoimaosakkeet hyötyivät sähkönhintojen maailmanlaajuisesta noususta ja ympäristöystävällisyyteen kannustavasta poliittisesta tahdosta.

Artikkelissa tarkastellaan tuulivoima-alan näkymiä ja etsitään lupaavia osakkeita. Kolmea alan osaketta tarkastellaan tarkemmin alla. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.

Tuulivoiman merkitys kasvaa maailmanlaajuisesti

Suomessa tuulivoima kattoi viime vuonna noin 14 prosenttia sähköntuotannosta, ja esimerkiksi Saksassa vastaava luku oli 22 prosenttia. Saksassa vuosina 2016 ja 2017 pystytettiin yli 1300 uutta tuulivoimalaa, mutta vuonna 2022 uusia tuulivoimaloita rakennettiin vain 264 kappaletta. Suomessa tuulivoiman kasvu oli historian nopeinta viime vuonna, ja 437 uutta tuulivoimalaa nostivat tuulivoiman nimellistehon yhteensä noin 5500 megawattiin.

Saksassa nykyisen hallituskoalition uskotaan lisäävän investointeja tuulivoimaan maan energiatuotannon muuttamiseksi ympäristöystävällisemmäksi. Maailmanlaajuisesti katsottuna tuulivoima on kuitenkin ollut kasvussa jo vuosia. Uusien tuulivoimaloiden arvioidaan nostaneen alan tuotantokapasiteettia 110 gigawatilla vuonna 2022, mikä tarkoittaa, että kokonaiskapasiteetti on kasvanut peräti +13 % noin 950 GW:iin. Kiinan osuus tästä uudesta tuotantokapasiteetista oli 60 GW, eli noin 55 % .

Erilaiset tuulivoimaosakkeet

Kaikki tuulivoimaosakkeet eivät ole samanlaisia. Tuulivoimaloiden ja -turbiinien valmistajat ovat myös viime aikoina joutuneet kärsimään materiaalien, komponenttien, logistiikan ja energian kustannusten valtavasta noususta. Nyt tilanne näyttää hieman helpottuneen, ja täyttyneet tilauskirjat saavat liiketoimintanäkymät näyttämään positiivisemmilta. Toisaalta on mahdollista, että monissa maissa harkitut ylimääräiset energiantuottajien voittoihin kohdistuvat verot koskisivat myös tuulivoimaloiden ylläpitäjiä. Tästä epävarmuudesta huolimatta tuulivoimateollisuuden odotetaan kuitenkin kasvavan merkittävästi tulevina vuosina energian korkeiden hintojen ja poliittisen tahdon ansiosta.

Mitä tuulivoimaosakkeita kannattaa ostaa?

Tuulivoimaloihin voi sijoittaa joukkorahoituksen kautta suoraan, mutta tällainen investointi voi sitoa pääomaa pitkäksi aikaa ja osuuden likviditeetti on todennäköisesti alhainen. Tuulivoimaosakkeilla sen sijaan vältetään yksittäisten hankkeiden riskit, ja kaupankäynti on periaatteessa helppoa pörssien kautta. Tuulivoima-alalla toimii kuitenkin melko vähän pörssiin listattuja yrityksiä. Alla on lista kymmenestä tuulivoimaosakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin:

Lista kymmenestä parhaasta tuulivoimaosakkeesta

Loading ...
Yrityksen nimi ISIN Koodi Valuutta Viimeisin hinta Markkina-arvo
ABO Wind AG DE0005760029 AB9 EUR 42,80 0,38
Orsted A/S DK0060094928 D2G EUR 43,00 18,29
Energiekontor AG DE0005313506 ECT EUR 67,90 0,93
PNE AG DE000A0JBPG2 PNE3 EUR 12,24 0,94
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 ENR EUR 11,23 8,69
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 VWSB EUR 25,55 25,65
NextEra Energy Inc. US65339F1012 NEE USD 58,48 119,98
RWE AG DE0007037129 RWE EUR 39,71 26,65
Nordex SE DE000A0D6554 NDX1 EUR 10,34 2,41
Encavis AG DE0006095003 CAP EUR 13,63 2,19

Parhaat tuulivoimaosakkeet

Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin tuulivoimaosakkeisiin sijoittamista:

NextEra Energy: tuulivoimalla sähköä 14 miljoonalle kotitaloudelle

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012 – Kaupankäyntitunnus: NEE – Valuutta: USD) on yhdysvaltalainen sähköyhtiö ja yksi maailman suurimmista uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tuottajista. Vuoden 2022 lopussa konsernin ja sen tytäryhtiön NextEra Energy Partnersin tuulivoimakapasiteetti oli 20 gigawattia (GW). Tämä riittää toimittamaan noin 14 miljoonalle yhdysvaltalaiselle kotitaloudelle tuulivoimalla tuotettua sähköä. NextEran tavoitteena on avata uusia tuulivoimahankkeita, ja esimerkiksi pelkästään vuoteen 2025 mennessä yrityksen tarkoituksena on lisätä uutta tuulivoimakapasiteettia jopa noin 11 GW. Uutta kapasiteettia on tarkoitus saavuttaa 800 MW edestä niin sanotun repoweringin avulla. Tämä tarkoittaa vanhojen turbiinien korvaamista uusilla ja tehokkaammilla versioilla. NextEra Energy panostaa myös huomattavasti akkuvarastoihin tasatakseen tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon määrän voimakkaita vaihteluita.

Tuulivoiman ansiosta kasvu-uralla

Vuonna 2021 NextEra Energy osakekohtainen tulos oli 2,31 dollaria osakkeelta ja liikevaihto 17,07 miljardia dollaria, josta se viime vuonna kasvoi noin 21 miljardiin dollariin (+23 %). Osakekohtainen tulos nousi myös selvästi, sen ollessa  2,9 dollaria (+14 %) osakkeelta. 2023 vuonna liikevaihdon odotetaan kasvavan +17 % 24,4 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen 3,10 dollariin (+7 %). NextEran arvioidaan maksavan 1,69 dollarin osinko 2022 vuodelta, jolloin osinkotuotto nykyisellä noin 75 dollarin kurssilla on noin 2,3 %.

NextEra Energyn osake
NextEra Energyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 6.2.2023.

NextEran osakkeet nousivat vahvasti 2021 vuoden loppuun asti, jolloin osake kävi kaikkien aikojen korkeimmassa 93,73 dollarin hinnassa, mutta siitä lähtien trendi on kuitenkin ollut pitkälti sivuttaissuuntainen. Yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä noin 148 miljardia dollaria, joten se on kooltaan selvästi pörssin raskassarjalainen. Tämä osake voi sopia myös konservatiivisemmille sijoittajille pidemmän aikavälin sijoitukseksi.

PNE Wind: saksalainen tuulivoimatoimittaja

PNE Wind (ISIN: DE000A0JBPG2 – Kaupankäyntitunnus: PNE3 – Valuutta: EUR) on saksalainen tuulivoimayritys Cuxhavenista. Yhtiö suunnittelee, rakentaa ja operoi tuulipuistohankkeita maalla (onshore) ja merellä (offshore). Useimmissa tapauksissa rakennetut tuulipuistot myydään “avaimet käteen” -periaatteella, mutta yrityksen palveluihin kuuluvat myös esimerkiksi tuulipuistojen hallinnointi, ylläpito ja huolto. Yhtiön omia tuulipuisto-omistuksia kasvatettiin hiljattain noin 283 MW:sta noin 319 MW:n kapasiteettiin. Tuulivoiman lisäksi yhtiön portfolioon kuuluu myös aurinkosähkö-, sähkön varastointi- ja Power-to-X-teknologiahankkeita. Power-to-X (Lyhennettynä PtX tai P2X) tarkoittaa yleisesti energian muuttamista hiilineutraaliksi polttoaineeksi. Tähän mennessä yritys on toteuttanut Euroopassa ja Yhdysvalloissa hankkeita, joiden kokonaiskapasiteetti on yli 6,3 GW. Suurin osa hankkeista on liittynyt tuulivoimaan. Yhdysvaltalaisen investointipankki Morgan Stanleyn infrastruktuurirahasto omistaa 40 prosenttia osakkeista ja etsii ilmeisesti ostajaa niille. On siis täysin mahdollista, että PNE Wind vaihtaa pääomistajaa jossain vaiheessa.

PNE Windin osakekurssi on vakuuttavassa kasvussa

Vuonna 2021 yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (edellisvuonna 0,02 euroa) 117 miljoonan euron liikevaihdolla (+7 %). Vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +4 % 122 miljoonaan euroon ja osakekohtaisen tuloksen romahtavan 0,07 euroon (-80 %) investointien vuoksi. Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan tällä hetkellä olevan 166 miljoonaa euroa (+ %) ja osakekohtaisen tuloksen olevan 0,04 euroa. 2024 vuodelta odotetaan tällä hetkellä selvää nousua osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon kohdalla.

PNE Windin osake
PNE Windin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 6.2.2023.

PNE Windin osakekurssi on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Yrityksen arvostustasoa mittaavat luvut ovatkin valtavan korkealla matalien tuottojen vuoksi, minkä lisäksi yrityksen markkina-arvo on edelleen 1,3 miljardia euroa. Yritys maksaa arvioiden mukaan 0,04 euron osingon vuodelta 2022. Tuulivoimaan sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa pitää tämä yritys mielessä, mutta todennäköisesti odottaa edelleen osakekurssin selvää laskua.

Vestas: tuulivoiman maailmanmarkkinajohtaja Tanskasta

Tanskalainen Vestas (ISIN: DK0061539921 – Kaupankäyntitunnus: VWSB – Valuutta: DKK) on yksi maailman suurimmista tuulivoimayhtiöistä. Vestas suunnittelee, valmistaa, asentaa, kehittää ja ylläpitää tuulivoimahankkeita kansainvälisesti. Vuonna 1945 perustetulla yrityksellä on 29 000 työntekijää, ja se on asentanut yli 160 GW edestä tuulivoimaloita 88 maahan eri puolilla maailmaa. Uusien maalla ja merellä sijaitsevien tuulipuistojen rakentamisen lisäksi Vestas saa toistuvia tuloja tuulivoimaloiden huolloista ja asennuksista. Tällä tavoin yritys onnistuu tasoittamaan kassavirtoja tuulipuistojen myyntilukujen vaihdellessa. Viime aikoina yhtiö on supistanut jonkin verran toimintaansa ja sulkenut vähemmän kannattavia tehtaita, sillä toimitusketjuongelmat, korkeammat ostohinnat ja hankkeiden lykkääminen ovat viime aikoina heikentäneet liiketoiminnan kehitystä. Yrityksen tilanne on kuitenkin arviolta kehittymässä positiivisempaan suuntaan.

Vestasin osake on ollut uudestaan nousussa

Vuonna 2021 Vestasin myynti kasvoi +5 % ennätykselliseen 15,6 miljardiin euroon. Samaan aikaan osakekohtainen tulos laski merkittävästi noin 0,78 eurosta noin 0,17 euroon kustannusten jyrkän nousun vuoksi. 2022 vuodelta analyytikot odottavat 14,8 miljardin euron liikevaihtoa, sekä -0,95 euron osakekohtaista tappiota rakenneuudistusten vuoksi. Kuluvalle 2023 tilikaudelle konsensusodotukset ovat tällä hetkellä 14,8 miljardin euron liikevaihto ja 0,25 euron osakekohtainen tulos. 2024 vuodelta odotetaan myös selvää kasvua.

Vestasin osake
Vestasin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 6.2.2023.

Vestasin osake oli vuoden 2021 alussa kaikkien aikojen huippuhinnassa (noin 43 euroa), josta osakekurssi on tullut alaspäin toimitusketjuongelmien ja kustannusten nousun vuoksi. Viime syksystä lähtien yrityksen osakekurssi on kuitenkin ollut taas selvässä nousussa. Vestas on virtaviivaistanut liiketoimintaansa ja leikannut kustannuksiaan, minkä pitäisi näkyä tuloksen kasvuna tulevina vuosina. Myös myyntihinnat ovat viime aikoina nousseet merkittävästi. 2022 vuoden kolmannen kvartaalin lopussa pelkästään uusien tuulivoimaloiden tilauskanta oli arvoltaan 18,1 miljardia euroa. Pitkäaikaiset palvelusopimukset mukaan lukien tilauskanta ylittää jopa 50 miljardia euroa. Liiketoimintanäkymien suotuisan kehityksen myötä myös osake on muuttunut houkuttelevammaksi.

Parhaiden tuulivoimaosakkeiden tuoton vertailu

Loading ...
Yrityksen nimi Viimeisin hinta 52 viikon alin 52 viikon ylin 1 v 3Y YTD
ABO Wind AG 42,80 41,20 98,00 -31,85 % 13,23 % -42,78 %
Orsted A/S 43,00 33,40 95,79 -51,77 % -71,48 % -49,53 %
Energiekontor AG 67,90 60,00 90,40 -22,58 % 59,39 % -11,70 %
PNE AG 12,24 11,52 24,45 -45,48 % 55,33 % -42,67 %
Siemens Energy AG 11,23 6,43 24,81 -29,75 % -55,13 % -36,30 %
Vestas Wind Systems A/S 25,55 17,88 29,32 4,29 % -23,96 % -6,79 %
NextEra Energy Inc. 58,48 47,15 88,61 -31,06 % -21,13 % -30,05 %
RWE AG 39,71 31,58 43,50 -6,70 % 15,37 % -4,70 %
Nordex SE 10,34 9,35 15,60 -15,90 % -36,63 % -21,64 %
Encavis AG 13,63 11,37 20,40 -32,19 % -23,17 % -26,38 %

Uusiutuvan energian ja tuulivoiman ETF:t

Sijoittajat, jotka eivät halua valita yksittäisiä osakkeita, voivat sijoittaa uusiutuviin energialähteisiin keskittyviin yrityksiin myös ETF-rahastojen avulla. Esimerkiksi Global X Wind Energy ETF, joka lanseerattiin vuonna 2022 sijoittaa erityisesti tuulienergia-alan osakkeisiin. Se on kuitenkin edelleen hyvin pieni, sillä sen sijoituksien arvo on vain noin 8,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vaihtoehtoisesti 6 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoinen iShares Global Clean Energy ETF kattaa kaikki uusiutuvan energian osa-alueet. Tuulivoiman lisäksi pääpaino on aurinkoenergiassa ja vesivoimassa, mutta myös polttokennoteknologiassa.

Uusiutuvan energian ETFISINKaupankäyntitunnusValuutat
Global X Wind Energy ETFIE000JNHCBM6WNDYUSD/EUR/CHF
iShares Global Clean Energy ETFIE00B1XNHC34INRGUSD/EUR/GBP

Johtopäätös: Politiikka ja sähkön korkea hinta vaikuttavat myönteisesti alaan

Energian hintojen nousu ja valtioiden tukiohjelmat, kuten Yhdysvalloissa, kiihdyttävät uusiutuvien energialähteiden yleistymistä globaalilla tasolla. Massiivisista investoinneista hyötyy myös tuulivoimasektori, jonka osuus maailman sähköntuotannosta todennäköisesti kasvaa tasaisesti tulevina vuosina. Näin ollen sekä tuulivoimaloiden valmistajat että niiden ylläpitäjät voivat odottaa hyvää liiketoimintaa tulevina vuosina. Artikkelissa esitellyt kolme tuulivoimaosaketta, PNE Wind, NextEra Energy ja Vestas, voivat nousta pidemmällä aikavälillä.

Haluatko sijoittaa tuulivoimaosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart