Parhaat osinko-ETF:t 2023 

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

DAX
ISIN: DE0008469008
|
Ticker: DAX --- %

---
---% (1D)
1 vk ---
1 kk ---
1 v ---
Lue lisää osakkeesta Indeksi

ETF:t ovat ihanteellisia sijoitusvälineitä sijoittajille, jotka eivät voi tai halua sijoittaa yksittäisiin osakkeisiin. Korkean osinkotuoton tarjoavat osakkeet ovat toisaalta houkuttelevia erityisesti keskipitkällä ja pitkällä sijoitushorisontilla. Yhdistämällä nämä kaksi, saadaan aikaan korkean osinkotuoton osakkeisiin sijoittavat ETF:t, joista viisi tällä hetkellä kiinnostavinta esitellään alla. 

Vahvat osinko-osakkeet niputettuina ETF-rahastoihin 

Tutkitaan aluksi sekä korkean osinkotuoton osakkeiden että ETF-rahastojen sijoittajille tarjoamia etuja. Miksi sijoittajien kannattaa olla kiinnostuneita molemmista? 

ETF on tehokas väline sijoittamiseen

Lyhenne ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund (pörssilistattu rahasto). Ne ovat rahastoja, joilla voidaan käydä kauppaa pörssissä osakkeiden tapaan. ETF keskittyy aina tietynlaisiin osakkeisiin. Se voi esimerkiksi seurata indeksiä, keskittyä tietyn alan osakkeisiin tai perustua johonkin yrityksen ominaisuuteen, kuten ekologisuuteen. ETF-rahastojen etuna yleisesti on niiden tyypillisesti helppo kaupankäynti sekä erittäin alhaiset kustannukset perinteisiin rahastoihin verrattuna. 

Korkeaa osinkotuottoa vakiintuneiden yritysten osakkeilla 

Korkean osinkotuottoprosentin tarjoavat osakkeet ovat tyypillisesti asemansa vakiinnuttaneiden suuryritysten osakkeita. Nämä yritykset ovatkin jo todistaneet pystyvänsä tuottamaan voittoa osakkeenomistajilleen. Osinkotuottoprosentti (dividend yield) lasketaan jakamalla osingot osakekurssilla.  Esimerkiksi Saksassa huhtikuun lopussa korkeimman osinkotuoton tarjosivat Volkswagen, Porsche Automobil Holding, Mercedes-Benz Group, BASF ja Vonovia. Niiden osinkotuotot laskettiin analyytikoiden konsensusarvioon perustuvilla 2023 osingoilla ja sen hetkisillä osakekursseilla. 

Yllä mainittujen yritysten osakekurssit eivät todennäköisesti kaksinkertaistu lyhyellä aikavälillä. Kasvuosakkeet ovat oma kategoriansa, eikä niiden osakkeenomistajille tyypillisesti ole tarjolla osinkoja. Kasvuyritykset investoivat voittonsa tyypillisesti liiketoiminnan kehittämiseen, jolloin voittojen jakaminen ei yleensä ole järkevää. Arvo-osakkeet sen sijaan tarjoavat säännöllisempää tuloa osinkojen muodossa, joten ne sopivat erinomaisesti sijoitussalkun selkärangaksi. 

Yksityissijoittajien sijoitusmahdollisuuksia on rajoitettu 

Kaikkiin kiinnostaviin ETF-rahastoihin ei yksityissijoittajana pysty sijoittamaan lainsäädännön vuoksi. Syynä ovat niin sanotut PRIIP:it (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) eli paketoidut vähittäis- ja vakuutuspohjaiset sijoitustuotteet.  

Taustalla on EU:n vuoden 2014 lopulla antama direktiivi, jonka mukaan kaikista “paketoiduista” sijoitustuotteista, kuten rahastoista, on annettava yhtenäiset tiedot, joissa selvitetään kyseisen tuotteen ominaisuudet ja riskit, jotta sijoittajalle voidaan taata tarvittavat ja vertailukelpoiset tiedot sijoitustuotteesta. Tämä asetus on ollut voimassa 1. tammikuuta 2018 alkaen. Yhdysvaltalaiset liikkeeseenlaskijat eivät kuitenkaan toimita näitä PRIIP-asiakirjoja maan pörsseistä löytyville ETF-rahastoille, joten eurooppalaiset sijoittajat eivät voi sijoittaa niihin. 

Alan suurimmat toimijat ovat kuitenkin luoneet Euroopan pörsseihin lukuisia vaihtoehtoja, jotka tarjoavat yhdysvaltalaisia ETF-rahastoja vastaavat mahdollisuudet. Sijoittajilla onkin edelleen merkittävästi valinnanvaraa myös ETF-rahastojen kohdalla. 

5 parasta osinko-ETF-rahastoa  

Artikkelin ETF-rahastoja ei olla valittu pelkästään niiden tuoton perusteella. ETF-rahastojen tarjoama hajauttaminen on merkittävä etu, joten niiden positioihin on kiinnitetty erityistä huomiota. ETF-rahastojen avulla sijoittajat voivat helposti sijoittaa tiettyyn markkinaan tai alaan. Artikkelin viidestä ETF-rahastosta yksi keskittyy Yhdysvaltoihin, toinen maailmanlaajuisiin osakemarkkinoihin, kolmas Aasiaan, neljäs euroalueelle ja viimeinen ETF keskittyy kehittyviin markkinoihin. 

ETF-rahastojen hintakuvaajissa on mukana kyseisen alueen osakemarkkinaindeksi. Näin kaikilla pitäisi olla selkeä mahdollisuus verrata osinko-osakkeiden tuottoa markkinan tuottoon laajemmin. 

Kaikki alla olevat kuvaajat ovat viiden vuoden ajalta, ja ne näyttävät ETF-rahaston tuoton ilman osinkoja. Osingot ovat huomioitu artikkelin lopussa olevassa taulukossa. ETF:t näytetään Saksan Xetra-pörssin hinnoilla ja siten euroina, vaikka ETF:n perusvaluutta olisikin Yhdysvaltain dollari. 

ETF-rahastojen esittelyjärjestys ei kerro mitään niiden historiallisesta tuotosta tai tulevaisuudennäkymistä. Jokainen niistä on omalla tavallaan kiinnostava, mutta niitä ei voi suoraan verrata vaihtelevien positioiden ja osinkojen vuoksi. 

Osinko-ETF:t ja niiden tuotto

Nopealla vilkaisulla osinko-ETF-rahastojen kurssikehitys voi näyttää heikolta indekseihin verrattuna, mutta sijoittajan kannattaa perehtyä asiaan tarkemmin.  

Monet sijoittajat luottavat ensisijaisesti kasvuosakkeisiin. He uskovat voimakkaaseen talouskasvuun, jolloin tyypillisesti niin sanotut kasvuosakkeet menestyvät. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sijoittavien kannattaa kuitenkin pitää mielessä myös arvo-osakkeet. Varsinkin talouden laskusuhdanteissa näiden osakkeiden houkuttelevuus vain kasvaa entisestään. 

Ennen osinko-ETF-rahastojen esittelyä, on hyvä perehtyä yhteen ETF-rahastojen ominaisuuksista. 

Ero fyysisten ja synteettisten ETF-rahastojen välillä

Sijoittajalla on mahdollisuus valita synteettisten ja fyysisten ETF-rahastojen välillä. Synteettiset ETF:t replikoivat seurattavan indeksin tuoton johdannaisten avulla, eli ne eivät konkreettisesti sijoita esimerkiksi indeksin osakkeisiin. Niihin liittyvät siitä syystä suuremmat riskit. Fyysiset ETF:t sen sijaan hankkivat indeksin sisältämät osakkeet, mikä on turvallisempi vaihtoehto.  

2023 vuoden parhaat osinko-ETF:t 

Alle on listattu viisi subjektiivisesti parasta osinko-ETF-rahastoa, joiden tiedot on kerätty huhtikuun 2023 lopulla. Artikkelin lopusta löytyy taulukko, johon on koostettu näiden viiden ETF:n oleellisimmat tiedot. 

Spider (SPDR) S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 

SPDR S&P US Dividend Aristocrats on tällä hetkellä 4,24 miljardin euron rahastovolyymilla yksi suurimmista osinko-ETF-rahastoista. Se jakaa osinkotuottonsa sijoittajille neljännesvuosittain ja sillä voidaan käydä kauppaa kaikissa Saksan pörsseissä euroissa. Tämä ETF sijoittaa niihin S&P Composite -indeksin osakkeisiin, joiden osingot ovat nousseet nyt 20 peräkkäisen vuoden aikana.  

Kuten alla olevasta hintakuvaajasta näkee, ETF on tuottanut selvästi paremmin kuin vertailuindeksinä toimiva NYSE composite index viimeisten viiden vuoden aikana. Tämä todistaa, että osinko-osakkeet ovat usein erityisen kiinnostavia epävarmoina aikoina. Lisäksi on hyvä muistaa, että kuvaaja ei huomioi ETF:n tarjoamaa osinkotuottoa. Kokonaisuudessaan ETF:n tuotto on siten oikeasti vielä parempi. 

SPDR S&P US Dividend Aristocrat ETF
NYSE Composite index vs SPDR S&P US Dividend Aristocrat ETF 2018-2023. Lähde: Marketmaker.pp4

Spider (SPDR) S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF  

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats keskittyy sellaisten euroalueen yhtiöiden osakkeisiin, joiden osingot ovat kasvaneet viimeisten kymmenen peräkkäisen vuoden aikana. Nykyisellä 1,25 miljardin rahastovolyymillaan se on yksi suurimmista erityisesti osinkoihin keskittyvistä ETF-rahastoista. Osingot jaetaan puolivuosittain, ja sillä voidaan kauppaa kaikissa Saksan pörsseissä. 

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat ETF
Euro Stoxx 50 vs SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat ETF 2018-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Kuvaajassa ETF:n kehitys alitti selvästi Euro Stoxx 50 -indeksin kehityksen. Myös tässä tapauksessa osingot on jätetty vertailun ulkopuolelle, joten todellisuudessa ero on pienempi. 

Fidelity Global Quality Income ETF 

Fidelity Global Quality Income -indeksi sijoittaa maailmanlaajuisesti teollisuusmaiden korkean osinkotuoton yhtiöihin. MSCI World -indeksiin verrattuna tämä osinko-ETF on tuottanut vakuuttavasti. ETF:n perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari, mutta sillä voidaan käydä kauppaa euroissa kaikissa Saksan pörsseissä. 

Fidelity Global Quality Income ETF
MSCI World vs Fidelity Global Quality Income ETF 2018-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Tässäkin tapauksessa on muistettava, että osingot eivät näy kuvaajassa. Vertailun vuoksi: viimeisten kolmen vuoden aikana MSCI World -indeksi on noussut noin 45 prosenttia, mutta ETF on osinkojen kanssa noussut lähes 56 %. 

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF 

S&P Pan Asia Dividend Aristocrats -indeksi sijoittaa koko Aasian ja Tyynenmeren alueen osakkeisiin, joiden osingot ovat nousseet peräkkäin viimeisten 7 vuoden aikana. Vaikka myös tämän ETF:n valuutta on Yhdysvaltain dollari, sillä voidaan käydä kauppaa euroissa kaikissa Saksan pörsseissä. 

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF 2018-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Kuvaajasta näkee, miten ETF:n kurssin kehitys on ollut keskimääräistä alueen muiden maiden indeksien tuottoon verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Kiinan markkinoiden kehitys on ollut silmiinpistävän heikkoa viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä näkyy selvästi  Hongkongin markkinaindeksissä, jonka kasvu on ollut huomattavasti heikompaa kuin tämän ETF:n. Kiinan keskuspankki on sen sijaan vakauttanut toisinaan Shanghai Composite -indeksiä, mutta se on kansainvälisille sijoittajille vaikeampi sijoituskohde. Osinkoja ei taaskaan olla huomioitu kuvaajassa, mutta ne on huomioitu artikkelin lopusta löytyvässä taulukossa.  

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 

iShares Emerging Markets Dividend ETF sijoittaa niihin kehittyvien markkinoiden yrityksiin, jotka ovat säännöllisesti maksaneet osinkoja. Alla olevasta kuvaajasta näkee, että ETF kehittyi hyvin epäsuotuisasti vuonna 2022, kun vielä tätä edeltänyt vuosi oli ollut vielä kohtalainen. Kehittyvät markkinat ovat hyvin syklisiä, joten maailmantalouden noustessa myös kehittyvien markkinoiden osakekurssit nousevat huomattavasti. Toisaalta epävarmoina aikoina näiden harvinaisempien sijoituskohteiden suosio laskee huomattavasti. 

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
MSCI Emerging Markets vs iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF 2018-2023. Lähde: Marketmaker.pp4.

Yleiskatsaus parhaista osinko-ETF-rahastoista vuonna 2023 

Alla olevassa taulukossa vertaillaan esiteltyjä osinko-ETF-rahastoja ja eritellään niiden ominaisuuksia. 

Osinko-ETF ISINKaupankäyntitunnus Keskittyy1 vuoden tuotto osinkojen kanssa 3 vuoden tuotto osinkojen kanssa Vuosittaiset kustannuksetOsinkojen jakoValuuttaFyysinen / synteettinen Rahaston volyymi 
SPDR S&P US Dividend AristocratsE00B6YX5D40SPYDUSA-4,52 % 54,10 %0,35 %Kyllä/kvartaaleittainUSDFyysinen4,09 miljardia
SPDR S&P Euro Dividend AristocratsE00B5M1WJ87SPYWEurooppa7,68 %28,06 %0,30 %Kyllä/puolivuosittainEURFyysinen1,23 miljardia
Fidelity Global Quality IncomeE00BYXVGZ48FGEQGlobaali-1,75 %49,07 %0,40 %Kyllä/kvartaaleittainUSDFyysinen0,32 miljardia
SPDR S&P Pan Asia Dividend AristocratsE00B9KNR336ZPRAAasia-7,69 %12,12 %0,55 %Kyllä/puolivuosittainUSDFyysinen0,13 miljardia
iShares Emerging Markets Dividend ETFE00B652H904IEDYKehittyvät markkinat-15,42 %-1,42 %0,65 %Kyllä/kvartaaleittainUSDFyysinen0,49 miljardia

Johtopäätös: Osinko-ETF:t ovat erinomainen pohja sijoitussalkulle 

Pörsseistä löytyy mahdollisesti nopeasti kasvaviin teknologiaosakkeisiin sijoittavia ETF-rahastoja, mutta voimakkaaseen nousuun liittyy myös huomattavia riskejä. Korkean osinkotuoton osakkeisiin keskittyvät ETF:t ovat sen sijaan ihanteellisia vakaan sijoitussalkun selkärangaksi. Sijoittajat voivat lisäksi hajauttaa omistuksiaan näillä ETF-rahastoilla Yhdysvaltoihin, Aasiaan Eurooppaan tai vaikka kehittyville markkinoille.  

Haluatko sijoittaa ETF-rahastoihin LYNXin kautta? 

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla ja muilla sijoitustuotteilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta. 

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista löytyvät täältä:  
Spider (SPDR) S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF PRIIPs / KIDs
Spider (SPDR) S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF PRIIPs / KIDs
Fidelity Global Quality Income ETF PRIIPs / KIDs
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ETF PRIIPs / KIDs
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF PRIIPs / KIDs