Baltian maiden osakemarkkinat ovat pitkään olleet suomalaisten sijoittajien ulottumattomissa, tai niin moni on ainakin luullut. LYNXin asiakkailla on kuitenkin ollut pääsy kyseisiin sijoitustuotteisiin jo helmikuun 2018 alusta. Tällöin pörssivalikoimaan lisättiin Nasdaqin pörssit Tallinnassa, Riikassa ja Vilnassa.Kyseiset lisäykset ovat avanneet uusia ovia suomalaisille sijoittajille, ja mahdollistaneet esimerkiksi portfolion laajemman hajauttamisen. Tämä kaksiosainen sarja sisältää ensin perustiedot Nasdaq Balticista, ja seuraava osa keskittyy kymmenen baltialaisen osakkeen fundamenttianalyysiin.

Nasdaq Baltic yleisesti

Nasdaqin nimen alle mahtuu monta pörssiä Euroopasta, mutta suurin osa näistä kuuluu joko Nasdaq Nordicin tai Balticin alle. Suomalaisille sijoittajille yritykset Nordicin alla ovat yleensä jo tulleet tutuiksi, sillä tähän kategoriaan kuuluu myös esimerkiksi Helsingin pörssiin listatut yritykset. Baltialaiset yritykset ovat kuitenkin jääneet valitettavan monelle pimentoon.

Nasdaq Baltic kattaa kaikki Baltian maat: Viron, Latvian ja Liettuan. Jokaisella maalla on oma pörssinsä, mutta Nasdaqin omistaessa näistä jokaisen niitä käsitellään usein yhtenä kokonaisuutena. On olemassa myös ”Baltic Exchange” niminen organisaatio, jota ei tule sotkea Nasdaq Balticiin. Kyseinen organisaatio keskittyy nimittäin merikuljetuksiin ja sijaitsee Lontoossa.

Pää- ja toissijainen lista sekä First North

Nasdaq Balticin päälista sisältää 33 yritystä, toissijainen 29 ja First North vielä 6 lisää. Kaiken kaikkiaan markkina-alueelta löytyy siis 68 erilaista sijoittajia mahdollisesti kiinnostavaa yritystä. Ero pää- ja toissijaisen listan välillä on se, että päälistalle pääsyyn on tiukemmat kriteerit. Esimerkiksi yrityksen markkina-arvon tulee olla yli 4 miljoonaa euroa. Suomalaisiin yrityksiin verrattuna tämä voi tuntua pieneltä, mutta yleisesti alueen yritysten markkina-arvot ovat huomattavasti pienempiä. Yksikään baltialainen yritys ei täytä Helsingin pörssin Large cap -rajaa, joka on miljardin euron markkina-arvo.

Verrattaessa pää- ja toissijaista listaa, huomaa listojen yrityksissä erovaisuuksia välittömästi. Pääosa päälistan yrityksistä on lähtöisin Virosta, ja osittain myös Liettuasta. Latvialaisia yrityksiä listalta löytyy vain muutama. Toissijaiselta listalta sen sijaan on vaikeaa löytää virolaisia yrityksiä, mutta latvialaisia on sen sijaan kaikista eniten.

Maantieteellinen hajautuminen ei kuitenkaan heijastu yhtä vahvasti osakekursseihin tai avainlukuihin. Päälistalla osakkeiden arvot vaihtelevat noin 0,2 ja 18 euron välillä, ja toissijaisella listalla väli on 0,09 ja 25 euron välillä. Kaupankäynnin volyymin puolesta toissijainen lista jää kuitenkin merkittävästi päälistasta jälkeen, ja Baltian osakemarkkinoilla kyseinen arvo onkin aina hyvä tarkistaa. Yksikään sijoittaja ei halua jäädä heikon likviditeetin uhriksi.

Samaan tapaan kuin Pohjoismaissa, First North -listalta löytyvät yritykset valmistautuvat listautumaan pörssiin jossakin vaiheessa, mutta eivät kuitenkaan vielä ole siihen valmiita. Kyseisten yritysten osakkeilla voi käydä kauppaa, mutta sijoittajan tulee kuitenkin huomioida, etteivät esimerkiksi EU:n kaikki osakemarkkinoihin liittyvät rajoitukset koske kyseisiä yrityksiä.

Sijoitustuotteet ja kaupankäyntitunnit

Erilaiset sijoitustuotteet mahdollistavat erityyppisiä sijoitusstrategioita, ja yleisesti valinnanvara on pelkästään hyvä asia. Baltialaisten yritysten kanssa tilanne on kuitenkin se, että niille löytyy vain osakkeita. Esimerkiksi LYNXinkin kautta voi käydä kauppaa vaikka ruotsalaisten yritysten optioilla, mutta nämä nuoret pörssit eivät sitä vielä mahdollista. Lue lisää optiosijoittamisesta.

Lyhyeksi myynti, tutummin shorttaaminen (eng. short) mahdollistaa voiton tekemisen laskusuhteessa. Valitettavasti kuitenkaan baltialaisten osakkeiden kohdalla tämäkään ei käytännössä ole mahdollista, sillä kuten sanottu, kaupankäyntivolyymit ovat kyseisissä pörsseissä matalia. Lue lisää lyhyeksi myynnistä.

Toisin sanoen, sijoittaja, jolla on positiiviset näkymät Baltian maiden osakemarkkinoiden kasvusta, voi harkita sijoittamista kyseisistä pörsseistä löytyviin osakkeisiin.

Nasdaq Baltic on avoinna kaupankäynnille 10 – 16 EET välillä, eikä kauppa pörssin normaalien aukioloaikojen ulkopuolella ole mahdollista.  Sijoittajille tämä on sekä hyvä, että huono asia. Lyhyet kaupankäyntiajat pakottavat sijoittajat pörssiin samaan aikaan, mikä kasvattaa likviditeettiä. Toisaalta esimerkiksi välittömästi uutisiin reagoiminen vaikeutuu, sillä pörssi voi olla kiinni esimerkiksi tulosjulkistusten aikaan. Lue lisää siitä, miten LYNXillä voi käydä kauppaa normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella.

Lähes kaikki Baltian osakkeet omaavat standardin mallisen ticker koodin, missä kolme ensimmäistä kirjainta kertovat yrityksen. Niitten jälkeen ticker koodissa on numero 1, ja kirjain, joka kertoo pörssin. Viroon listattujen yritysten ticker koodit päättyvät kirjaimeen T, Latviaan kirjaimeen R ja Liettuaan kirjaimeen L.

Indeksit Baltiassa

Viimeisinä vuosina kasvuvauhti on ollut nopeaa Baltian maissa sekä reaali- että osakemarkkinoilla. Alta löytyvä kuvaaja näyttää pörssien kasvuvauhdin kokonaisuutena (OMXBBGI), Tallinnassa (OMXT), Riikassa (-R) ja Vilnassa (-V). Indeksien nollakohta on 26.8.2016 kohdalla.

OMX Baltic Benchmark, Baltian markkinoiden yhteinen vertailuindeksi koostuu pörssien suosituimmista osakkeista volyymillä mitattuna, ja indeksi kattaa käytännössä kaikki talouden sektorit. Taulukossa näkyvä indeksi on bruttoindeksi (Gross Index, GI), eli kertyneet osingot ovat sijoitettu uudestaan indeksissä. Vertailuindeksi näyttää kasvaneen noin 30 % viimeisen kolmen vuoden aikana, ja ilman osinkoja (Price Index, PI) kasvu on myös ollut noin 15 % samalta ajanjaksolta.

Osakemarkkinat ovat olleet suhteellisen synkronisoituja, eli ne ovat kehittyneet samaan tahtiin, mutta kuvaajasta näkee selkeästi Riikan pörssin ylivoimaisen vahvan kasvun. Riikan pörssi onkin vetänyt vertailuindeksiä selkeästi ylöspäin. Huolimatta Tallinnan ja Vilnan pörssien hieman heikommasta kasvusta, on kuitenkin hyvä tiedostaa, että samalla ajanjaksolla Euroopan vertailuindeksi (STOXX Europe 600) kasvoi noin 8 %.

Kuvaajan perusteella Viron ja Liettuan pörssit kulkevat lähimpänä toisiaan. Nousu- ja laskusuhdanteet ovat olleet näissä pörsseissä ajoitukseltaan ja voimakkuudeltaan hyvin samankaltaisia. Päälista koostuu lähes pelkästään näihin kahteen pörssiin listatuista yrityksistä, jolloin myös vertailuindeksi on seurannut kyseisten pörssien kehitystä hyvin tarkasti.

Jos haluaa löytää lisää dataa, uutisia ja tietoa koskien baltialaisia osakkeita, on Nasdaq Balticin kotisivu tätä varten hyvä lähde.

Baltian vertailuindeksien kehitys 2016-2019 Lähde: Nasdaq
Baltian vertailuindeksien kehitys 2016-2019 Lähde: Nasdaq

Kaupankäynti Baltiassa LYNXin kautta

Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä yksikään muu välittäjä Suomessa ei tarjoa baltialaisia osakkeita sijoittajille. LYNXillä sijoittaja voi käydä kauppa Baltian osakkeilla, ja välityspalkkiot ovat tällöin 0,18 % ja minimipalkkio 13 €. Myös lähes kaikilla toissijaiselle listalle ja First Northiin listatuilla osakkeilla voi käydä kauppaa.

Kaikki baltialaiset osakkeet ovat laskettu liikkeelle euroissa, jolloin niihin sijoittamisesta ei muodostu ylimääräisiä valuutanvaihtokustannuksia suomalaisille asiakkaille. Tämä vähentää sijoittajien kustannuksia ja poistaa valuuttariskin. Lue lisää siitä, miten LYNXin monivaluuttatili auttaa suojautumaan valuuttariskiltä.

Alla olevalla videolla näytetään erään virolaisen pankin osakkeen ostaminen, ja toimeksiantoon lisätään stop loss sekä profit taker -tasot. Lisäksi näkymään on lisätty fundamenttianalyysin avainlukuja, joihin seuraava artikkeli perehtyy. Kyseinen toimeksianto esitellään esimerkkinä järjestelmän käytöstä, ja sen tarkoituksena on havainnollistaa kaupankäyntiä Baltiassa LYNXin kautta.

Sijoita baltialaisiin osakkeisiin LYNXillä

LYNX mahdollistaa sijoittamisen lähes kaikkiin maailman pörssilistattuihin yhtiöihin, myös kaikissa kolmessa Baltian maassa. Kaiken kaikkiaan LYNXin kautta sijoittajalla on pääsy yli 100 pörssiin 31 eri maassa. Tutustu tarkemmin:

Baltia osakemarkkinat
Onko sinulla kysymys tai aihe josta haluaisit lukea artikkelin? Otan mielelläni ehdotuksia ja kysymyksiä vastaan sähköpostiin v.niskanen@lynxbroker.fi

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart