Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti eli shorttaaminen (engl. short selling) tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittaja uskoo jonkin sijoitustuotteen hinnan laskevan, jonka seurauksena sijoittaja myy sijoitustuotetta, joita hän ei omista. Tarkoituksena on lainata sijoitustuotteita, kuten osakkeita, ja myydä ne eteenpäin markkinoilla. Myöhemmin sijoittaja ostaa shortatut sijoitustuotteet takaisin alemmalla hinnalla ja palauttaa lainaamansa sijoitustuotteet lainaajalle.

Lyhyeksi myynnin tuotto muodostuu korkeamman myyntihinnan ja alemman takaisinostohinnan erotuksesta.

Kuinka sijoittaja voi shortata osakkeita tai muita arvopapereita?

Yksinkertaisesti sijoittaja lainaa osakkeet tai muut arvopaperit toiselta sijoittajalta. Korvaukseksi tästä arvopaperit shortannut sijoittaja maksaa niistä korkoa arvoparien oikealle omistajalle.

Esimerkki lyhyeksi myynnistä

Sijoittaja shorttaa 100 osakkeita 10 euron kappalehintaan, eli yhteensä 1 000 euron arvosta. Tällöin sijoittaja lainaa osakkeet välittäjältään ja hänellä on velvollisuus palauttaa nuo 100 osaketta takaisin välittäjälleen.

Kuvitellaan että kuukauden kuluttua osakkeen hinta on laskenut 20 % ja osakkeiden markkinahinta on nyt 8 euroa, sijoittaja päättää ostaa osakkeet takaisin. Tällöin hän sulkee lyhyeksi myydyn positionsa.

Koska sijoittaja on myynyt osakkeet 10 euron kappalehintaan ja ostanut ne takaisin 8 euron kappalehinnalla, on hänen voittonsa 2 euroa per osake, eli yhteensä 200 euroa. Tästä vähennetään kuitenkin vielä välityspalkkiot ja osakkeen lainaajalle maksettavat korkokulut.

Huomio: Kun sijoittaja myy osakkeita lyhyeksi, hän saa käteistä tämän lyhyen position vakuudeksi, jota kutsutaan myös käteisvakuudeksi. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan tilillä näkyvä käteissaldo kasvaa. Tätä käteisvakuutta ei kuitenkaan oteta huomioon määritettäessä, pitääkö sijoittajan maksaa korkoa negatiivisista käteissaldoista. Sijoittaja ei siis saa käyttää näitä varoja muiden osakkeiden ostamiseen, vaan hänen on pidettävä varat tilillään vakuutena. Voit lukea lisää käteisvakuudesta täältä.

Kuinka lyhyeksi myynti onnistuu LYNXin kautta?

Toisin kuin monilla muilla välittäjillä, LYNXin kautta shorttaaminen onnistuu yhtä vaivattomasti kuin osakkeiden ostaminen, eikä shorttaamista varten tarvita erillistä sopimusta. Arvopaperien lyhyeksi myyntiä varten sijoittajalla tulee kuitenkin olla limiittiluottotili LYNXin kautta. Lue lisää käteistilin ja limiittiluottotilin eroista. Alla on kuva TWS-kaupankäyntijärjestelmästä, josta näkyy esimerkki 25 Netflixin (NFLX) osakkeen lyhyt positio. Positio on negatiivinen, mikä viittaa lyhyeen positioon.

Netflix (NFLX) short-positio
Netflix (NFLX) lyhyt positio TWS-kaupankäyntijärjestelmässä.

LYNXin kautta shorttaamista voi harjoittaa limiittiluotolla, mutta tämä ei luonnollisesti ole pakollista. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajalla voi olla tilillä esimerkiksi 5 000 euroa, mutta hän voi shortata haluamaansa osaketta esimerkiksi 6 000 euron arvosta. Tällöin sijoittaja saa vipuvaikutusta lyhyelle-positiolleen. Päivänsisäisessä kaupassa lyhyen-osakeposition vakuusvaatimus on 25 % eli 5 000 eurolla voi todellisuudessa myydä lyhyeksi jopa 20 000 euron edestä osakkeita. Lisäksi jos positio avataan ja suljetaan saman päivän aikana, ei korkokuluja kerry laisinkaan.

Mikäli lyhyt positio halutaan pitää yön yli, on vakuusvaatimus 50 %. Pitkien- ja lyhyiden-positioiden vakuusvaatimukset ovat lähes samat ja korkokulut lasketaan ns. yön yli pidetyistä positioista.

Mitä osakkeita voi shortata?

Valitettavasti kaikkia pörsseistä löytyviä osakkeita ei voi shortata. Esimerkiksi, jos osakkeen likviditeetti tai markkina-arvo on alhainen, osaketta ei voi yleensä myydä lyhyeksi. TWS kaupankäyntialusta näyttää selvästi, mitä arvopapereita voi shortata lisäämällä taulukkonäkymään shortable-sarakkeen.  

Shortable -sarakkeen väreillä on seuraava merkitys:

  • Vaaleanvihreä: Tietty määrä osaketta on saatavilla lyhyeksi myyntiä varten. Määrän voi tarkistaa siirtämällä hiiren vaaleanvihreän laatikon päälle.
  • Tummanvihreä: Tämä osake on shortattavissa, jos lainattavat osakkeet voidaan löytää.
  • Punainen: Osaketta ei voi shortata.
Lyhyeksi myynti
Esimerkki lyhyeksi myynnin värikoodeista TWS-kaupankäyntijärjestelmässä.

Lyhyeksi myymisen hyödyt ja riskit

Edut

Joustavuus: Suurin hyöty shorttaamisessa on sen tuoma joustavuus. Normaalisti sijoittaja voi hyötyä ainoastaan arvopaperin hinnan noususta, mutta lyhyeksi myyminen mahdollistaa kurssilaskuista hyötymisen.

Hedging: Mitä tulee lyhyeksi myynnin riskeihin; sijoittaja voi avata lyhyen position suojatakseen osittain portfolionsa arvoa niin sanotulla hedge-positiolla. Hedge-rahastot hyödyntävät usein vastaavia strategioita; ne ottavatlyhyitä-positioita omasta mielestään heikkoihin osakkeisiin ja pitkiä-positioita mielestään vahvoihin osakkeisiin. Lue lisää erilaisista hedging-strategioista.

Nopeus:  Lyhyen-position viimeinen hyöty on laskevien hintojen nopeus. Markkinat liikkuvat pääasiassa rauhallisesti ylös ja volatiliteetti eli hintojen vaihtelu on tällöin matalaa. Laskevat markkinat käyttäytyvät usein täysin päinvastaisesti. Laskevassa markkinassa volatiliteetti on usein korkealla, mikä mahdollistaa nopeiden tuottojen tekemisen. Tästä syystä shorttaaminen on suosittua varsinkin aktiivisten kaupankävijöiden keskuudessa.

Haitat

Rajoittamaton tappio: Teoriassa lyhyen-position potentiaaliset tappiot ovat äärettömät ja potentiaalinen voitto rajallinen. Tämä johtuu siitä, että lyhyeksi myydyn osakkeen hinta voi nousta teoriassa loputtomasti. Toisaalta osakkeen hinta ei voi laskea nollan alapuolelle, jolloin maksimivoitto teoriassa syntyy kun osakekurssi laskee nollaan. Käytännössä lyhyen-position maksimaalinen tappio rajautuu vakuusvaatimukseen, sijoittajan positio likvidoidaan automaattisesti, kun hän ei pysty enää täyttämään vakuusvaatimuksia. On kuitenkin mahdollista, että markkina nousee rajusti yön aikana, jolloin sijoittaja voi menettää enemmän kuin mitä on alun perin sijoittanut.

Korko: Korko, jonka sijoittaja maksaa osakkeiden lainaamisesta, löytyy TWS-kaupankäyntialustalta SLB (Stock Loan Borrow) -koroista. Korko vaihtelee osakekohtaisesti ja voi vaihdella päivittäin, koska sen taso riippuu kysynnästä ja tarjonnasta.

Osingot: Jos sijoittaja on shortannut yhtiötä, joka maksaa osinkoa sinä aikana kun positio on avoinna, sijoittajan on maksettava brutto-osinko osakkeet lainanneelle osapuolelle. Teoriassa osakekurssi laskee myös tällöin osingon verran, mistä johtuen sijoittajan tappiot ovat yleensä osinkoa pienemmät.

Short squeeze: Lyhyeksi myyjät sulkevat positionsa ostamalla osakkeita takaisin. Jos useat sijoittajat yrittävät sulkea positionsa saman aikaisesi, johtuen esimerkiksi yrityksen positiivisista uutisista, osakekurssi voi yhtäkkiä nousta jyrkästi. Tämä on jo aiemmin aiheuttanut ongelmia monille sijoittajille. Lue lisää artikkelista: Mikä on short squeeze?

Millaisille sijoittajille shorttaaminen sopii?

Osakkeiden myyminen lyhyeksi toimii hieman eri tavalla kuin osakkeiden ostaminen (ns. pitkä tai long positio). Periaatteessa se on täsmälleen päinvastainen prosessi kuin osakkeiden ostaminen, mutta riskit ovat suuremmat. Sijoittaja voi menettää enemmän kuin mitä alkuperäinen sijoitus oli, joten lyhyeksi myynnin riskejä kannattaa yleensä rajoittaa esimerkiksi tappionpysäytystoimeksiannolla (stop loss).

Haluan vielä korostaa riskejä: Osakkeiden myyminen lyhyeksi sisältää riskejä, ja se vaatii paljon tietoa, sijoituskokemusta ja riskinottokykyä. Tästä syystä LYNX kehottaa sijoittajia hankkimaan etukäteen yksityiskohtaista tietoa lyhyeksi myynnin toimintaperiaatteista ja riskeistä.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart