Miten shorttaus toimii?
Tässä artikkelissa perehdymme lyhyeksi myynnin maailmaan. Esittelemme, mitä lyhyeksi myynti on, mitä etuja ja riskejä siihen liittyy, sekä miten lyhyeksi myynti käytännössä toimii. Käsittelemme myös sitä, miten sijoittajat ja treidaajat käyttävät lyhyeksi myyntiä suojautuakseen riskeiltä tai ansaitakseen voittoa erilaisissa markkinaolosuhteissa. 

Etsitkö välittäjää, joka mahdollistaa osakkeiden ja muiden arvopapereiden lyhyeksi myynnin kaikissa tärkeimmissä pörsseissä? Aloita lyhyeksi myynti LYNXin kautta ja klikkaa tästä
Mitä lyhyeksi myynti tarkoittaa?

Lyhyeksimyynti on sijoitusstrategia, jossa sijoittaja myy osakkeen omistamatta sitä, toivoen voivansa ostaa sen myöhemmin takaisin edullisemmalla hinnalla. Tavoitteena on tehdä voittoa hyödyntämällä osakkeen arvon laskua.

Lyhyeksi myynnin tarkoitus 

Lyhyeksi myyminen, jota kutsutaan myös shorttaukseksi, on yleinen sijoitusstrategia, jota käytetään usein sijoitusmaailmassa. Yleisesti ottaen lyhyeksi myynnin avulla sijoittajat pyrkivät hyödyntämään kurssien laskua tavoitteenaan tehdä voittoa. Kun sijoittaja myy osakkeita lyhyeksi, hän myy osakkeita (tai muita arvopapereita), joita hän ei omista. Tämän strategian tavoitteena on ostaa nämä osakkeet tai arvopaperit myöhemmin takaisin alhaisemmalla hinnalla. Erotus alkuperäisen myyntihinnan ja takaisinostohinnan välillä muodostaa sijoittajan voiton tai tappion. 

Sijoittajat voivat lyhyeksi myydä osakkeiden lisäksi myös ETF-rahastoja, joukkovelkakirjoja ja johdannaisia, kuten optioita ja futuureita. On tärkeää huomata, että lyhyeksi myyminen ei rajoitu tiettyyn rahoitusmarkkinoiden osa-alueeseen. Koska sijoittaja myy arvopapereita, joita hän ei omista, hänen on lainattava ne toiselta osapuolelta ja maksettava laina-ajalta korkoa. Tässä artikkelissa keskitymme osakkeiden lyhyeksi myyntiin. 

Miksi sijoittajat myyvät osakkeita lyhyeksi? 

On useita syitä, miksi sijoittajat haluavat lyhyeksi myydä osakkeita. 

 • Spekulointi: Sijoittajat voivat shortata tavoitteenaan saada voittoa, kun tietyn arvopaperin hinta laskee. Tämä voi tuottaa voittoa, jos kurssi tosiaan laskee. 
 • Suojautuminen: Lyhyeksi myynti voi toimia myös riskienhallintakeinona. Esimerkiksi, jos sijoittajalla on pitkä positio (eli hän omistaa arvopaperin odottaen sen hinnan nousevan), lyhyeksi myyminen toisessa arvopaperissa voi auttaa suojaamaan sijoitusta ja pienentämään tappioita, jos markkinat laskevat. 
 • Arbitraasi: Sijoittajat voivat myydä arvopapereita lyhyeksi hyödyntääkseen hintaeroja kahden eri listauksen välillä. Esimerkiksi, jos arvopaperin hinta on korkeampi yhdessä pörssissä kuin toisessa, sijoittaja voi myydä lyhyeksi korkeamman hintaisen arvopaperin ja ostaa sen toisesta pörssistä. Tämä voi tuottaa voittoa hintaeron ansiosta. 

Esimerkki osakkeiden lyhyeksi myynnistä 

Oletetaan, että odotat Applen osakkeen laskevan 165 dollarista 150 dollariin. Päätät myydä lyhyeksi 50 osaketta. Lainaat 50 Applen osaketta ja myyt ne 165 dollarin kappalehintaan, josta saat 8250 dollaria. Tämän toteuttaaksesi luot myyntitoimeksiannon ostotoimeksiannon sijaan. 

Muutaman viikon kuluttua osakkeen hinta on laskenut yli 9 % 150 dollariin. Päätät ostaa takaisin 50 osaketta 7500 dollarilla. Osakkeiden myyntihinnan ja takaisinostohinnan välinen 750 dollarin erotus on voittosi. 

Entä jos Applen osakkeet olisivat nousseet?  

Oletetaan, että olet myynyt Applen osakkeita lyhyeksi, mutta kurssi nousee eikä laske. Viikon kuluttua päätät sulkea position välttyäksesi suuremmilta tappioilta. Ostat 50 osaketta takaisin 175 dollarilla kappaleelta, jolloin tappiota tulee 500 dollaria verrattuna alkuperäiseen myyntihintaan, joka oli 165 dollaria osakkeelta. 

Huomautus: Lyhyeksi myydessäsi saat käteistä vakuudeksi tälle lyhyelle positiolle, mikä tunnetaan myös käteisvakuutena. Tämä tarkoittaa, että käteissaldo kasvaa. Tätä käteisvakuutta ei kuitenkaan oteta huomioon, kun määritellään, onko sinun maksettava korkoa mahdollisesta negatiivisesta käteissaldosta. Et siis voi käyttää näitä varoja muiden osakkeiden ostamiseen, vaan sinun on pidettävä ne vakuutena.  Lue lisää oikaistuista käteispositioista lyhyeksi myynnin yhteydessä

Lyhyeksi myynnin edut ja riskit  

Lyhyeksi myynnillä on luonnollisesti sekä etunsa että riskinsä. Seuraavassa on listattu tärkeimmät seikat sinulle. 

 • Joustavuus: Voit hyötyä nousevien hintojen lisäksi myös laskevista hinnoista. 
 • Suojautuminen: Lyhyellä positiolla sijoittaja voi suojata toisen positionsa kokonaan tai osittain arvonlaskulta. Tällöin epävakaina aikoina sijoittajan lyhyeksi myymät positiot voivat vähentää sijoitussalkun tappioita.    
 • Nopeus: Nousevat osakemarkkinat liikkuvat yleensä hitaasti, kun taas laskevilla markkinoilla tilanne voi olla päinvastainen. 
 • Tappioriski: Pitkissä positioissa tappio rajoittuu talletukseesi (jos et ole ostanut limiittiluotolla), kun taas lyhyissä positioissa tappio voi teoriassa olla rajaton, koska osake voi nousta teoriassa loputtomasti. 
 • Korko: Korko, jonka sijoittaja maksaa osakkeiden lainaamisesta, löytyy TWS-kaupankäyntialustalta SLB (Stock Loan Borrow) -koroista. Korko vaihtelee osakekohtaisesti ja voi vaihdella päivittäin, sillä sen taso vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Voit lukea lisää koroista täältä
 • Osingot: Jos sijoittaja on shortannut yhtiötä, joka maksaa osinkoa sinä aikana, kun positio on avoinna, sijoittajan on maksettava brutto-osinko lainanneelle osapuolelle. Teoriassa osakekurssi laskee tällöin osingon verran, mistä johtuen sijoittajan tappiot ovat yleensä osinkoa pienemmät. 
 • Short squeeze: Lyhyeksi myyjät sulkevat positionsa ostamalla osakkeita takaisin. Jos useat sijoittajat yrittävät sulkea lyhyeksi myydyt positionsa saman aikaisesti, johtuen esimerkiksi yrityksen julkaisemista positiivisista uutisista, osakekurssi voi yhtäkkiä nousta jyrkästi. Tämä on useamman kerran aiheuttanut ongelmia monille sijoittajille. Lue lisää artikkelista: Mikä on short squeeze

Millaisille sijoittajille shorttaaminen sopii? 

Osakkeiden lyhyeksi myyminen toimii hieman eri tavalla kuin osakkeiden ostaminen (“pitkä positio”). Periaatteessa se on täsmälleen päinvastainen prosessi kuin osakkeiden ostaminen, mutta riskit ovat suuremmat. Voit menettää loppujen lopuksi enemmän kuin talletuksesi. 

On tärkeää vielä korostaa riskejä: Osakkeiden lyhyeksi myyminen sisältää riskejä, ja se vaatii paljon tietoa, sijoituskokemusta ja riskinsietokykyä. Tästä syystä LYNX kehottaa sijoittajia hankkimaan etukäteen yksityiskohtaista tietoa lyhyeksi myynnin toimintaperiaatteista ja riskeistä ennen sijoittamista. 

Lyhyeksi myyntiä varten tarvitset limiittiluottotilin. 

Kuinka lyhyeksi myynti onnistuu LYNXin kautta? 

LYNXin asiakkaille tarjolla olevissa kaupankäyntijärjestelmissä shorttaaminen on yhtä helppoa kuin osakkeen ostaminen. Sen sijaan, että sijoittaja ostaisi osakkeen, hän vain myy sitä. Osakepositio on tällöin negatiivinen, mikä tarkoittaa lyhyeksi myytyä positiota. 

Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miltä 25 lyhyeksi myytyä Netflixin osaketta näyttää TWS-kaupankäyntijärjestelmässä. 

Miten shortata osakkeita?
Esimerkki 25 Netflix osakkeen shorttaamisesta. Lähde: TWS.

LYNXin kautta sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa limiittiluoton, eli lainatun rahan, avulla. Tähän ei luonnollisesti ole velvollisuutta osakkeita ostettaessa, mutta lyhyeksi myytäessä sijoittajalla on oltava limiittiluottotili. Lisätietoa limiittiluottotilien vakuusvaatimuksista löytyy täältä: Kuinka vakuudellinen limiittiluotto lasketaan? 

Mitä osakkeita voi shortata?

Valitettavasti kaikkia pörsseistä löytyviä osakkeita ei voi myydä lyhyeksi. Esimerkiksi jos osakkeen likviditeetti tai markkina-arvo on alhainen, osaketta ei voi yleensä myydä lyhyeksi. TWS kaupankäyntialusta näyttää selvästi, mitä arvopapereita voi shortata lisäämällä taulukkonäkymään Shortable-sarakkeen.  

Shortable -sarakkeen väreillä on seuraava merkitys: 

 • Vaaleanvihreä: Tietty määrä osaketta on saatavilla lyhyeksi myyntiä varten. Määrän voi tarkistaa siirtämällä hiiren vaaleanvihreän laatikon päälle. 
 • Tummanvihreä: Osaketta voidaan myydä lyhyeksi, jos lainattavat osakkeet voidaan löytää. 
 • Punainen: Osaketta ei voi myydä lyhyeksi.
Osakkeiden lyhyeksi myynti
Esimerkki lyhyeksi myytävistä osakkeista TWS-kaupankäyntijärjestelmässä. Lähde: TWS.

Haluatko shortata osakkeita LYNXin kautta?

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Voit myös myydä osakkeita lyhyeksi, jolloin pystyt hyötymään laskevista osakekursseista. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustamme kautta. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart