Yhä useammat eurooppalaiset sijoittajat käyvät kauppaa amerikkalaisilla futuureilla. Valtioiden rajat ovat hämärtyneet rahoitusmarkkinoilla, ja ulkomaiset markkinat ovat yhä helpommin saatavilla. Tämän näkee myös suomalaisten asiakkaidemme suosimista futuureista.

Miksi sijoittajat valitsevat Yhdysvaltain pörssit? Yhdysvaltain futuurien likviditeetti on korkeampi kuin Euroopassa ja valikoima on laajempi. Kaikki suosituimmat futuurit ovatkin listattuina Yhdysvalloissa, ja niiden kohde-etuutena on jokin tunnetuimmista amerikkalaisista indekseistä.

Futuurien valikoima on myös monta kertaa suurempi. Futuureihin sijoittavan tulee ymmärtää niiden toimintaperiaatteet sekä riskit. Futuureiden perusteista voi lukea esimerkiksi täältä: futuureihin sijoittaminen.

Artikkelissa käydään läpi:

1. E-mini S&P 500 -futuuri (ES)

LYNXin futuurivalikoiman kiistaton ykkönen on E-mini S&P 500 -futuuri, jonka kaupankäyntitunnus on ES. S&P 500 -futuureita löytyy erikokoisilla kertojilla, ja tässä tapauksessa toiseksi pienin on suosituin. Suurin S&P 500 -futuuri on huomattavasti vähemmän suosittu. Tämän futuurin kerroin on 50, kun taas suurimman S&P 500 -futuurin (SPX) kerroin on 250. S&P 500 indeksi kattaa Yhdysvaltojen osakemarkkinat laajasti, mikä on tehnyt tästä futuurista niin suositun.

Nimi kertoo kaiken, sillä S&P 500 -indeksi sisältää 500 yritystä. Tähän indeksiin sisältyy 500 markkina-arvoltaan suurinta yhdysvaltalaista yritystä. Indeksiä ei koota sektoreittain, kuten esimerkiksi Nasdaqin tapauksessa.

S&P 500 indeksin kattaessa Yhdysvaltain osakemarkkinat laajasti, se ei kärsi niin laajasti yksittäisten merkittävien osakkeiden hinnanvaihteluista. Indeksiä käytetään usein markkinaindeksinä, sillä se antaa kohtuullisen luotettavan kuvan Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehityksestä.

Futuurien kaupankäyntiajat ovat yleisesti erittäin laajat. Tämän listan futuureilla voidaan ensin käydä kauppaa 01:00 alkaen 23:15 asti, jonka jälkeen kaupankäynnissä on 15 minuutin tauko. 23:30 kaupankäynti jatkuu puolen tunnin ajan, jota seuraa tunnin tauko 00:00 ja 01:00 välillä. Minkä tahansa sijoitustuotteen kaupankäyntiajat voi tarkistaa tuotteen kuvauksesta.

E-mini S&P 500 -futuurin kuvaus
E-mini S&P 500 -futuurin kuvaus. Tallennettu: 29.3.2021. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

2. Micro E-mini Nasdaq-100 -futuuri (MNQ)

LYNXin toiseksi suosituimman futuurin kohde-etuutena on toinen yhdysvaltalainen markkinaindeksi, Nasdaq 100 -indeksi. Indeksissä on mukana Nasdaq pörssin 100 suurinta yritystä markkina-arvolla mitattuna. Indeksissä on mukana suurimmat teknologiayritykset, kuten Apple, Google, Intel ja Tesla. S&P 500 indeksin tapaan, Nasdaq-100 indeksi on painotettu yritysten markkina-arvojen mukaan.

Lähes kaikkien muiden listan futuurien tapaan, myös Micro E-mini Nasdaq-100 -futuuri on listattu CME:n  Globex pörssissä. CME Group omistaa kummatkin listalta löytyvät pörssit, Globexin ja Ecbotin.

Micro E-mini Nasdaq-100 -futuurin kerroin on 2. Tämä futuuri on listalta löytyvistä pienin, joten se on helpommin lähestyttävä kokemattomillekin sijoittajille. Toisaalta esimerkiksi listan MES-futuuriin verrattuna marginaalivaatimukset ovat hieman korkeammat. Lue lisää marginaalivaatimusten tarkistamisesta.

Micro E-mini Nasdaq 100 -futuurin kuvaus
Micro E-mini Nasdaq 100 -futuurin kuvaus. Tallennettu: 29.3.2021. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

3. E-mini NASDAQ 100 -futuuri (NQ)

MNQ-futuurin isoveli on E-mini NASDAQ 100 -futuuri. Siinä missä pienemmän futuurin kerroin on 2, tämän isomman NQ-futuurin kerroin on 20. Kuten S&P 500 futuurien kanssa, Nasdaq 100 -indeksiin perustuva isompi futuuri on vähemmän suosittu sekä LYNXin suomalaisten sijoittajien että kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. NQ-futuurin keskimääräinen kaupankäyntivolyymi onkin pienempi MNQ-futuuriin verrattuna. Kerroin pois lukien, muilta ominaisuuksiltaan E-mini NASDAQ 100 -futuuri vastaa pienempää Micro E-mini Nasdaq-100 -futuuria.

E-mini NASDAQ 100 -futuurisopimuksen arvo on suurempi, mikä voi tehdä siitä sopivamman kokeneemmille ja isommille sijoittajille. Yhdellä NQ-futuurilla sijoittaja voi spekuloida merkittävästi suuremmilla positioilla, tai luoda suuria hedge-positioita helpommin. Toisaalta position arvo vaihtelee merkittävästi enemmän, jolloin position arvonmuutosten seuraamisen merkitys korostuu entisestään.

E-mini Nasdaq 100 -futuurin kuvaus
E-mini Nasdaq 100 -futuurin kuvaus. Tallennettu: 29.3.2021. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

4. Micro E-mini S&P 500 -futuuri (MES)

Micro E-mini S& 500 -futuurin kohde-etuutena on myös S&P 500 -indeksi. Merkittävä ero E-mini S&P 500 -futuurin on kerroin. Kaupankäyntitunnuksella MES löytyvän futuurin kerroin on 5, siinä missä ES-futuurin kerroin on 50. Tämä tekee Micro E-mini S&P 500 -futuurista helpommin lähestyttävän kokemattomille sijoittajille. Kuten mainittu, korkeammasta kertoimesta huolimatta tämän futuurin marginaalivaatimukset ovat alhaisemmat kuin MNQ-futuurilla, mikä myös lisää MES-futuurin houkuttelevuutta pienempien sijoittajien keskuudessa.

LYNXin suomalaisten asiakkaiden tapaan, myös globaalisti tämä futuuri on vähemmän suosittu kuin isompi vastineensa. Micro E-mini S&P 500 -futuurin kaupankäyntivolyymi onkin keskimääräisesti alhaisempi kuin E-mini S&P 500 -futuurilla.

Micro E-mini S&P 500 -futuurin kuvaus
Micro E-mini S&P 500 -futuurin kuvaus. Tallennettu: 29.3.2021. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

5. Mini sized Dow Jones Industrial Average -futuuri (YM)

LYNXin suosituimpien futuurien viides on myös amerikkalaiseen osakeindeksiin perustuva futuuri. Tämän futuurin kohde-etuutena on Dow Jones Industrial Average -indeksi, joka koostuu 30 suurimmasta yhdysvaltalaiselta pörssilistatusta osakkeesta. Toisin kuin S&P 500 tai Nasdaq-100 indeksit, Dow Jones on hintapainotettu indeksi. Tällöin osakkeiden paino määräytyy niiden osakekurssien arvojen mukaan. Dow Jones mahdollistaa sijoittamisen suurimpiin osakkeisiin, mutta se kattaa merkittävästi pienemmän osan koko Yhdysvaltain osakemarkkinoista muihin markkinaindekseihin verrattuna.

YM-futuurin kerroin on 5, ja sillä on samat kaupankäyntiajat kuin muillakin artikkelin futuureilla. YM-futuuri on listan ainoa Globexin ulkopuolinen futuuri, ja se on listattuna CME Groupin omistamaan ECBOT-pörssiin.

Mini Sized Dow Jones Industrial Average -futuurin kuvaus
Mini Sized Dow Jones Industrial Average -futuurin kuvaus. Tallennettu: 29.3.2021. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart