Forex sijoittaminen

Forex, johdettu sanoista Foreign Exchange, joka tarkoittaa valuuttaparien ostoa ja myyntiä tarkoituksena vastata yhden valuutan vahvistumiseen (nousuun) tai arvon alenemiseen (laskuun) toista valuuttaa vastaan. Forex-markkinoiden globaali kaupankäyntivolyymi on kaikista markkinoista korkein, ja siksi se on sijoittajien kannalta erittäin suosittu. Sijoittajilla voi olla kysyttävää tämän tuotetyypin toiminnasta ja ominaisuuksista. Tämä verkkosivu selittää yksityiskohtaisesti mitä Forex on, miten se toimii ja mihin sitä voidaan käyttää.

Huomio: Forexia pidetään monimutkaisena sijoitustuotteena. Vain sijoittajien, jotka ymmärtävät Forex-kaupankäynnin luonteen, laajuuden ja siihen liittyvät riskit tulisi käydä kauppaa kyseisillä tuotteilla.

Forexilla (tai valuuttakaupalla, FX tai Foreign Exchange) tarkoitetaan kaupankäyntiä valuuttapareilla, joiden avulla sijoittajat voivat reagoida yhden valuutan laskuun tai nousuun toista vastaan. Valuuttakaupassa kohde-etuutena on siis aina valuuttayhdistelmä. Siten Forex-tuotteen hinta on tietyn valuuttayhdistelmän tai valuuttaparin hinta.

Valuuttapari näytetään aina kahden peräkkäisen valuutan sekvenssinä, ja valuutat erotetaan pisteellä: [Valuutta1].[Valuutta2]. Jos valuuttaparia [Valuutta1].[Valuutta2] on ostettu, se tarkoittaa, että määrä [Valuutta1] on ostettu, kun taas vastaava määrä [Valuutta2] myydään. Esimerkiksi 10 000 euron osto tarkoittaa, että ostetaan 10 000 euroa ja myydään noin 11 000 dollaria.

Jotta Forex-positio voidaan avata tai pitää salkussa, on välttämätöntä, että sijoittajalla on portfoliossaan riittävästi vakuuksia. Kattamisvelvoite riippuu valitusta valuuttayhdistelmästä. Mitä volatiilimpi valittu valuuttapari on, sitä suurempi määritelty kattamisvelvoite on. Vakuus tunnetaan myös marginaalina. Koska marginaali on yleensä selvästi alle 100 %, tämä tarkoittaa, että Forex-kaupassa käytetään vipuvaikutusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että sijoittaja voi ostaa merkittävän määrän ulkomaista valuuttaa, joka ylittää hänen sen hetkisen likviditeettinsä.

Forex-position (sekä pitkän että lyhyen) avaaminen voi johtaa negatiivisiin käteisvaroihin tietyssä valuutassa. Kuten edellä todettiin, jokaiseen Forex-kauppaan sisältyy yhden valuutan ostaminen ja toisen valuutan myynti. Jos myydyn valuutan kassavarat ovat riittämättömät, tästä valuuttasaldosta syntyy velkasaldo. Jos Forex-positiota ei suljeta kaupankäyntipäivän sisällä, vaan se siirretään seuraavaan kaupankäyntipäivään (yön yli), negatiivinen saldo erääntyy korkoineen.

Pitkät ja lyhyet positiot

Forex-positio voidaan ostaa (pitkä) tai myydä (lyhyt positio). Tämä selitetään käyttämällä alla olevia esimerkkejä. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, transaktiokustannuksia ei ole otettu huomioon.

Pitkä Forex-positio

Pitkä Forex-positio avataan ostamalla valuuttaparia. Hinta, jolla pitkä Forex-positio voidaan avata, on yhtä suuri kuin valuuttaparin kysyntähinta (ask). Pitkä Forex-positio voidaan sulkea myymällä valuuttaparia. Hinta, jolla Forex-positio voidaan sulkea, on yhtä suuri kuin valuuttaparin tarjoushinta (bid). Kun sijoittaja ostaa valuuttaparia, hän hyötyy ensimmäisen valuutan noususta verrattuna yhdistelmän toiseen valuuttaan.

Esimerkki:

Oletetaan, että sijoittaja haluaa hyötyä valuuttaparin EUR.USD noususta ja tämän parin kysyntähinta on 1,10. Sijoittajalla on 5 000 euroa ja 0 dollaria portfoliossaan, ja hän haluaa sijoittaa 50 000 euron edestä kyseiseen valuuttapariin. Lopuksi esimerkissä oletetaan, että EUR.USD-valuuttaparin marginaalivaatimus on 5 % ja sovellettava lainakorko USD:lle on 5 % (per vuosi).

Pitkän Forex-position avaaminen

Sijoittaja avaa pitkän Forex-position ostamalla 50 000 EUR.USD. Tällä toimeksiannolla sijoittaja ostaa 50 000 euroa ja myy 55 000 dollaria (50 000 * 1,10). Alkuperäinen marginaalivaatimus on 2 500 euroa (5 prosenttia 55 000 dollarista / 1,10 vaihtokurssi). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 euroa, hän täyttää marginaalivaatimukset ja ostotoimeksianto toteutetaan.

Sijoittajan käteisvarat näyttävät sitten seuraavalta:

Käteisvarat EUR: 55.000 € (alun perin 5.000 € + ostettu 50 000 €.)
Käteisvarat USD: – 55.000 $ (alun perin 0 $ – 55.000 $ myyty)
Kokonaissaldo euroina: 5.000 € (55.000 € – 55.000 $ / 1,10)

Toisin sanoen USD-käteisvarat ovat kääntyneet negatiivisiksi ja sijoittajalla on edelleen salkussa yhteensä 5 000 euroa.

Pitkän Forex-position ylläpitäminen

Kun EUR.USD-pari siirtyy odotettuun suuntaan yhden päivän kuluttua ja kysyntähinta on nyt 1,12, tällä on kaksi seurausta:

1. Korkovähennys

Kun sijoittaja avaa Forex-position, hän maksaa korkoa negatiivisista käteisvaroista. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 7,53 dollarilla (- $ 55 000 * 5 % / 365 päivää), mikä johtaa USD loppusaldoon -55 007,53 $ (alkuperäinen -55 000 $ – 7,53 $ korkoveloitus).

2. Ylläpitomarginaalin vaikutus (maintenance margin)

Vaadittava takuu position pitämiselle on 5 % * 55 000 $ / 1,12 = 2 455 €. Koska käteisvarat ovat suuremmat kuin ylläpitomarginaali, salkussa olevaa positiota voidaan ylläpitää.

Pitkän Forex-position sulkeminen

Oletetaan, että sijoittaja päättää sulkea Forex-position myymällä EUR.USD hintaan 1,12. Tässä tapauksessa sijoittaja myy 50 000 euroa ja ostaa 56 000 dollaria (50 000 * 1,12).

Sijoittajan käteisvarat näyttävät sitten seuraavalta:

Käteisvarat EUR: 5.000 € (alun perin 55.000 € – 50.000 € myyty)
Käteisvarat USD: – 55.000 $ (Alun perin -55.007,53 $ + ostettu 56.000 $)
Kokonaissaldo euroina: 5.886 € (5.000 € + 992,47 $ / 1,12)

Toisin sanoen sulkemalla Forex-position, sijoittajalle jää 992,47 $ käteisvarat ja hän ansaitsee lopulta 886 € olettaen, että vaihtokurssi on 1,12.

Lyhyt Forex-positio

Lyhyt Forex-positio avataan myymällä valuuttaparia. Hinta, jolla lyhyt Forex-positio voidaan avata, on yhtä suuri kuin valuuttaparin tarjoushinta. Lyhyt Forex-positio voidaan sulkea ostamalla valuuttaparia. Hinta, jolla Forex-positio voidaan sulkea, on yhtä suuri kuin valuuttaparin kysyntähinta. Kun sijoittaja myy valuuttaparia, hän hyötyy ensimmäisen valuutan laskusta verrattuna yhdistelmän jälkimmäiseen valuuttaan.

Lyhyt Forex-esimerkki

Oletetaan, että sijoittaja haluaa hyötyä EUR.USD-valuuttaparin laskusta ja avata position kysyntähinnalla 1,10. Sijoittajan salkussa on 5 000 euroa ja 0 dollaria käteisvaroja ja hän haluaa sijoittaa valuuttapariin 50 000 dollarin edestä. Lopuksi esimerkissä oletetaan, että marginaalivaatimus EUR.USD-valuuttaparille on 5 % ja sovellettava lainakorko on 3 % USD (per vuosi).

Lyhyen Forex-position avaaminen

Sijoittaja avaa lyhyen Forex-position myymällä 50 000 EUR.USD. Tällä toimeksiannolla sijoittaja myy 50 000 euroa ja ostaa 55 000 dollaria (50 000 * vaihtokurssi 1,10). Alkuperäinen marginaali on 2 500 euroa (5 prosenttia 55 000 dollarista / 1,10 vaihtokurssi). Koska sijoittajan salkussa on 5 000 euroa, hän täyttää marginaalivaatimukset ja myyntitoimeksianto toteutetaan.

Tämän toimeksiannon jälkeen sijoittajan käteisvarat ovat seuraavat:

Käteisvarat EUR: -45.000 € (alun perin 5.000 € + myyty 50.000 €)
Käteisvarat USD:  55.000 $ (alun perin 0 $ – ostettu 55.000 $)
Kokonaissaldo euroina:  5.000 $ (45.000 € – 55.000 $ / 1,10)

Toisin sanoen tapahtuma ei vaikuta käteisvaroihin välittömästi.

Lyhyen Forex-position ylläpitäminen

Kun EUR.USD-pari siirtyy odotettua vastakkaiseen suuntaan yhden päivän kuluttua ja kysyntähinta on nyt 1,12, tällä on kaksi seurausta:

  1. Korkovähennys

Kun sijoittaja avaa Forex-position, hän maksaa korkoa negatiivisista käteisvaroista. Siksi tässä esimerkissä sijoittajan käteisvarat pienenevät 3,70 eurolla (-45 000 € * 3 % / 365 päivää), jolloin loppusaldo on 45 003,70 euroa (alun perin -45 000 € – 3,70 € korko).

  1. Ylläpitomarginaalin vaikutus

Vaadittava vakuus position pitämiselle on nyt asetettu 5 % * 55 000 $ / 1,12 = 2 455 €. Koska käteisvarat ovat korkeammat kuin ylläpitomarginaali, salkussa olevaa positiota voidaan ylläpitää.

Lyhyen Forex-position sulkeminen

Sijoittaja päättää sulkea lyhyen Forex-position tappiolla myymällä EUR.USD hintaan 1,12. Tässä tapauksessa sijoittaja ostaa 50 000 euroa ja myy 56 000 dollaria (50 000 * 1,12).

Tämän toimeksiannon jälkeen sijoittajan käteisvarat ovat seuraavat:

Käteisvarat EUR:  4.996,30 € (alun perin -45.003,70 € + ostettu 50.000 €)
Käteisvarat USD: -1.000 $ (alun perin 55.000 $ – myyty 56.000 $)
Kokonaissaldo euroina: 4.103 € (4.996,30 € – 1.000 $ / 1,12)

Toisin sanoen tämän Forex-position sulkemisen jälkeen sijoittajalla on jäljellä negatiivinen 1 000 dollarin positio ja 897 euron tappio olettaen, että vaihtokurssi on 1,12.

Sijoittaminen Forexiin tarjoaa sijoittajille erilaisia vaihtoehtoja, ja niitä voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. On tärkeää, että sijoittaja punnitsee valuuttakaupan hyötyjä ja riskejä ennen päätöksentekoa.

Suojaaminen (hedging)

Pääsyy positioiden suojaamiseen on sijoittamiseen liittyvän riskin rajoittaminen. Suojaaminen saattaa olla tärkeä osa sijoittajan kaupankäyntistrategiaa, jos hän tekee sen huolellisesti. Vain kokeneiden sijoittajien, jotka ymmärtävät markkinoiden vaihtelut ja ajoitukset, tulisi käyttää tätä strategiaa. Forexia käytetään usein suojaamaan salkkua valuuttariskiltä. Koska Forex ei käytä eräkokoja (lot size), se on erittäin joustava työkalu tämän saavuttamiseen.

Sijoittajalla voi esimerkiksi olla salkku, joka koostuu euromääräisistä osakkeista 25 000 euron arvosta, sekä dollarimääräisistä osakkeista 20 000 euron arvosta. Pienentääkseen osakeportfolion dollarin hintaan liittyvää valuuttariskiä, sijoittaja saattaa päättää ostaa 20 000 eurolla dollareita, mikä johtaa negatiiviseen USD-positioon. Tämä negatiivinen käteispositio tasaa osakeportfolion valuuttakurssivoittoja / -tappioita dollareina. EUR.USD-valuuttakurssin lasku johtaa osakeportfolion tappioon, mutta se katetaan negatiivisen käteisposition voitolla.

Marginaalit

Marginaalien tarkoituksena on suojata markkinoiden taloudellista vakautta. Koska Forex-position todellinen arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin alun perin talletettu määrä, sijoittajalle voi aiheutua tappioita, jotka ylittävät alkuperäisen sijoitetun määrän. Tämän estämiseksi jokaiselle Forex-sijoitukselle asetetaan marginaalivaatimus. Marginaali on määrä, jonka lasketaan varmistavan sen, että sijoittaja voi täyttää velvollisuutensa.

Spekulointi

Mahdollisuus avata ja sulkea Forex-positioita nopeasti ja helposti, sekä laajat kaupankäyntiajat mahdollistavat kaupankäynnin spekulatiivisella perusteella lyhyellä aikavälillä. Mikäli sijoittaja odottaa kahden valuutan kehittyvän eri tavoilla, voi hän avata Forex-position.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutus tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa korkeamman tuoton (kuin suoralla sijoituksella) pienemmällä alkuinvestoinnilla. Vipuvaikutukseen liittyy kuitenkin yleensä enemmän riskejä. Forex-kaupankäynti antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä valuuttaparien pienistä hinnanmuutoksista.

Ansaitse tuloja

Sijoittajat ovat yleensä oikeutettuja korkoihin positiivisista ja käyttämättömistä valuuttapositioista. Tämä voi olla tulonlähde sijoittajalle.

Jotta sijoittaja voi käydä Forex-kauppaa vastuullisesti, hänen on ymmärrettävä Forexin ominaisuudet ja toiminta hyvin. Forex-kaupalla on seuraavat pääpiirteet:

Over-the-counter

Valuuttoja ei ole listattu säännellyssä pörssissä. Valuuttaparien hinnat muodostavat likviditeetin tarjoajat. Nämä tarjoajat ovat 17 pankkia, jotka lukeutuvat maailman suurimpiin valuuttakaupan pankkeihin.

Ei erääntymispäivää

Forex-positioilla ei ole eräpäivää. Niitä voidaan pitää portfoliossa niin kauan kun marginaalivaatimukset täyttyvät.

Vaihtokurssi

Valuuttakurssi on kurssi, jolla yksi valuutta vaihdetaan toiseen. Sen katsotaan myös olevan maan valuutan arvo toista valuuttaa vastaan. Valuuttapari EUR.USD ilmaisee siten toisen valuutan arvon, jonka sijoittaja voi ostaa yhdellä eurolla. Esimerkiksi, jos EUR.USD hinta on 1,10, se tarkoittaa, että sijoittaja voi ostaa 1,10 dollaria myymällä yhden euron.

Valuuttaparit hinnoitellaan eri likviditeetin tarjoajien (pankkien) tarjous- ja kysyntähintojen mukaan. Kaikkien pankkien paras tarjous- ja kysyntähinta näkyy milloin tahansa vuorokauden aikana. Hintoihin ei lisätä ylimääräisiä hinnakorotuksia (mark-up), tai lisäkuluja, kuten alla esitetään.

forex quotes per bank

Korko

Kuten aikaisemmin mainittiin, Forex-position avaaminen voi johtaa negatiivisiin käteisvaroihin. Negatiivisista käteisvaroista maksetaan korkoa. LYNX veloittaa korot kuukausittain. Korko saattaa myös olla sijoittajan tulonlähde. Välittäjät ja pankit tarjoavat usein korkomaksuja positiivisista käteisvaroista.

Forex ei sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulisi käydä kauppaa Forexilla vain, jos hän ymmärtää Forex-kauppaan liittyvät riskit. Ennen Forex sijoittamista, sijoittajan tulee arvioida kokemuksensa, sijoitustavoitteensa, taloudelliset resurssinsa ja kaikki muut asiaan liittyvät seikat huolellisesti.

Vastapuoliriski

Koska LYNX:in yhteistyökumppani Interactive Brokers (IBKR) toimii vastapuolena Forex-transaktioissa, vastapuolena sijoittaja on vastuussa IBKR:n kanssa käydyn kaupan taloudellisesta riskistä. Sijoittajalla on riski, että IBKR:n konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi IBKR ei enää pysty täyttämään velvoitteitaan sijoittajaa kohtaan.

Volatiliteettiriski

Forex-kurssit voivat olla hyvin epävakaita. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän sijoituksensa arvo voi vaihdella merkittävästi lyhyessä ajassa.

Vipuvaikutukseen liittyvä riski

Alkusijoitus voi olla pieni suhteessa kaupan kokonaisarvoon, mikä johtaa vipuvaikutukseen Forex-toimeksiannossa. Suhteellisen pienellä markkinoiden liikkeellä voi olla suhteellisen suuri vaikutus salkun arvoon. Tämä voi toimia sijoittajaa vastaan, sekä hänen hyväkseen. Vipuvaikutuksen käyttö voi johtaa suuriin tappioihin ja suuriin voittoihin.

Markkinariski

Valuuttaparin hintaan vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne, valuuttojen tarjonnan ja kysynnän muutokset, sekä alueellisten, kansallisten tai ylikansallisten hallitusten päätökset, korot, kansalliset ja kansainväliset taloustapahtumat ja tietyn hetkinen osakemarkkinoiden tilanne. Nämä tekijät voivat vaikuttaa valuuttaparin hintaan.

Gap-riski

Koska valuuttapareilla ei voida käydä kauppaa lauantaisin tai arkisin klo 23:45–00:00, muodostuu gap-riski. Gap:illa tarkoitetaan eroa valuuttaparin edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssin ja seuraavan kaupankäyntipäivän aloitushinnan välillä. Suuri ero voi johtaa merkittävään tappioon Forex-positiossa. Lisäksi on huomioitava, että avoimen position suojaamiseksi tarkoitetut toimeksiantotyypit (kuten TRAIL- tai STOP-tilaukset) eivät toimi täsmällisesti tällaisissa tapauksissa.

OTC-riski

Valuuttapareilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla eikä kauppojen selvitystä tehdä keskusvastapuolen toimesta. Toisin sanoen säänneltyjen pörssien ja selvityslaitosten sääntöjä ja suojaa ei sovelleta, kun sijoittaja käy Forex-kauppaa.

Likviditeettiriski

Vaikka tämä on erittäin epätodennäköistä, kaikki valuuttaparit eivät ole välttämättä aina saatavilla. Likviditeetti on riippuvainen likviditeetin tarjoajasta, eikä ole taattua, että kaikille valuuttapareille voidaan tarjota hinnat, tai että ne ovat kaupankäynnin kohteena milloin tahansa.

Korkoriski

Negatiivisten käteisvarojen korot perustuvat kansainvälisiin normeihin. Koska nämä korot vaihtelevat jatkuvasti, korot vaikuttavat myös Forex-sijoittajan voittoihin/tappioihin.

Valuuttariski

Forex-kaupassa kaupankäynnin kohteena on ainakin yksi muu valuutta kuin euro. Tämä tarkoittaa, että sijoittajalla on aina valuuttariski Forex-transaktiossa.

Likvidointiriski

Kun salkun kokonaisvakuus laskee marginaalivaatimusten alapuolelle, LYNX:illä on oikeus likvidoida positioita ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä ovatko nämä positiot voitollisia vai tappiollisia.

Marginaalivaatimusten nousu

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers UK voi milloin tahansa nostaa avoimien ja uusien Forex-positioiden marginaalivaatimuksia asiakkailleen. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos valuuttaparin volatiliteetti kasvaa voimakkaasti tai jostakin muusta syystä.

Eturistiriita

Interactive Brokers UK, vastapuolena Forex-transaktioissa, auttaa monipuolista asiakaskuntaa useilla eri sijoitustuotteilla. Tämä tarkoittaa, että Interactive Brokers UK:lla voi olla intressi toteuttaa tai jättää sijoittajan toimeksianto toteuttamatta. Voi myös olla tilanteita, joissa eri asiakkaiden välillä on eturistiriita. Interactive Brokers UK on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet kuvailtujen eturistiriitojen tunnistamiseksi ja estämiseksi.

Forex-kaupankäyntiin on useita syitä. Joitakin näistä on esitelty alla.

Lyhyen aikavälin spekulaatio

Forex-kauppaa käymällä sijoittaja voi hyödyntää eri valuuttojen välisiä arvonmuutoksia. Koska vain tiettyä prosenttiosuutta position arvosta täytyy pitää tilillä marginaalina, sijoittajan on mahdollista vastata näihin arvon muutoksiin vivulla. On tärkeää pitää mielessä, että spekulointi forex-tuotteilla sopii parhaiten lyhyen aikavälin positioille. Pitkän aikavälin positiosta maksetut korot voivat nousta niin suuriksi kustannustekijäksi, että sijoittajan on vaikeaa päästä positiiviseen tulokseen.

Portfolion valuuttariskin suojaaminen

Yksi metodi, jolla Forex-sijoittajat pyrkivät vähentämään mahdollisia riskejä on suojaavien positioiden käyttö. Esimerkiksi, portfolio voisi sisältää € 25,000 edestä euroissa noteerattuja osakkeita ja € 20,000 edestä Yhdysvaltain dollareissa noteerattuja osakkeita.

Vähentääkseen dollariin liittyvää valuuttariskiä, sijoittaja voisi esimerkiksi ostaa € 20,000 edestä EUR.USD valuuttaparia, joka johtaisi negatiivisen USD-valuuttaposition syntymiseen. Tämä negatiivinen valuuttapositio USD-portfoliossa sitten kompensoi vaihtokurssin nousuista ja laskuista johtuvia voittoja ja tappioita. EUR.USD valuuttakurssin lasku johtaisi tappioihin portfoliossa, mutta nämä tappiot kuitataan negatiivisen USD-valuuttaposition arvon nousulla.

Arvonnousuista ja -laskuista johtuvat sijoitusvoitot

Valuuttapereja voidaan ostaa tai myydä, mikä mahdollistaa hyötymisen yhden valuutan arvonnousuista tai -laskuista kombinaation toiseen valuuttaan nähden.

Korkoerokaupat

Sijoittaja voi hyödyntää kyseistä strategiaa ostamalla korkeatuottoista valuuttaa ja myymällä matalatuottoista valuuttaa samaan aikaan. Hän voi käyttää tätä strategiaa hyötyäksesi kasvavasta valuuttojen välisestä eroavuudesta.

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, sijoittajan tulee sinun tarkkaan harkita, onko hänellä tarpeeksi tietoa ja kokemusta tuotteesta, ja sopiiko kyseinen tuote hänen tavoitteisiinsa ja sijoitushorisonttiinsa. Jos sijoittaja harkitsee Forex-tuotteilla sijoittamista, alla olevien kohtien avulla voi määritellä sopivatko ne hänen profiiliinsa.

Monimutkaisuus

Forex kuuluu monimutkaisiin sijoitustuotteisiin sen ominaisuuksien ja toiminnan takia. Siksi sijoittajan on tärkeää ymmärtää, miten kyseinen tuote toimii ja miten sillä käydään kauppaa ennen kaupankäynnin aloittamista.

Tämä johtuu Forex-markkinoiden vipuvaikutuksesta, sillä sijoittajan tulee täyttää vain suhteellisen pienet marginaalivaatimukset. Forex-sijoitusta tehdessään sijoittajan tulee tiedostaa, että vain pientä osaa transaktion arvosta vaaditaan position ylläpitamiseen välittäjällä. Tätä kutsutaan marginaalivaatimukseksi. Tämän lisäksi sijoittajan on mahdollista käydä kauppaa suuremmalla määrällä kuin mitä sijoittajan todellinen valuuttapositio on, mikä yleensä tarkoittaa negatiivisen valuuttaposition syntymistä. Sijoittajan tulee tiedostaa, että mikäli negatiivista valuuttapositiota ei suljeta, veloittaa välittäjä siitä korkoa.

Lyhyesti sanottuna, ottaen huomioon vipuvaikutuksen ja mahdolliset korkokulut, Forex-sijoittajan tulisi jatkuvasti tarkkailla valuuttapositioitaan ja arvioida riskit ennen Forex-kauppojen tekemistä.

Sijoittajatyyppi

Rahoitusmaailmassa tehdään ero yksityisten ja ammattimaisten sijoittajien välillä. Monimutkaisuudestaan johtuen Forex-tuotteet sopivat parhaiten kokeneille sijoittajille. Forexilla voivat käydä kauppaa sekä yksityiset että ammattimaiset sijoittajat.

Tietotaso ja kokemus

LYNX on asettanut useita osaamis- ja kokemuskriteerejä jotka sijoittajan tulee täyttää käydäkseen kauppaa Forex-tuotteilla.

Koska Forex on luokiteltu monimutkaiseksi rahoitusvälineeksi, LYNX vaatii, että sijoittajalla on vähintään kahden vuoden kokemus Forex-kaupankäynnistä ja riittävät tiedot Forex-tuotteiden toiminnasta ja niiden riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Sijoittajien tulee tiedostaa ja hyväksyä, että Forex-kaupankäynnin seurauksena voidaan hävitä jopa 100 %, tai mahdollisesti enemmän, alkuperäisestä sijoituksesta.

Forex-kaupankäynti nähdään korkean riskiprofiilin sijoituksina. Vipuvaikutuksesta johtuen sijoittajat ovat taipuvaisia kerryttämään negatiivisia valuuttapositioita ja heidän tulee siten jatkuvasti tarkkailla positioihin liittyviä korkoveloituksia. Lisäksi, ulkomaalaiset valuutat voidaan nähdä korkean volatiliteetin rahoitusvälineinä, mikä voi johtaa siihen, että tappiot kasvavat marginaalivaatimuksia suuremmiksi. Tästä syystä on mahdollista, että saldojen palauttamiseksi ja marginaalivaatimusten täyttämiseksi tarvitaan ylimääräisiä varoja.

Sijoitustavoite

Forex-kauppa voi soveltua tiettyihin sijoitustavoitteisiin, kuten suojaamiseen ja kohdennettujen vipuvaikutteisten sijoitusten tekemiseen.

Suojaaminen (hedging)

Suojaaminen on sijoitustekniikka, jota käytetään vähentämään altistusta erilaisiin riskeihin liittyen. Sijoitusriskiä vastaan suojaaminen tarkoittaa, että sijoitustuotteita käytetään strategisella tavalla korvaamaan avoimien positioiden mahdollisia negatiivisia hinnanmuutoksia.

Sijoittajat voivat käydä kauppaa valuuttaparilla suojautuakseen portfoliossa olevien avoimien positioiden valuuttariskiä vastaan. Kyseinen tekniikka voidaan toteuttaa siis valuuttaparin ostamisella tai myymisellä toisen position suojaamiseksi.

Kohdennetut vipuvaikutteiset sijoitukset

Vipuvaikutteista sijoitusta voidaan käyttää silloin, kun sijoittaja haluaa spekuloida valuuttaparin arvon liikkumisella tiettyyn suuntaan. Tällä tekniikalla pyritään suurempiin sijoitusvoittohin vipua käyttämällä.

Sijoitushorisontti

Forex-kaupankäynti sopii parhaiten lyhyen aikavälin kaupankäyntiin (alle kuusi kuukautta) sen muodostamien korkojen takia.

Tässä kappaleessa käsitellään Forex-kaupankäynnin pääpiirteitä. Forex (foreign exchange) tarkoittaa valuuttaparien ostamista ja myymistä. Tarkoituksena on hyötyä yhden pariin sisältyvän valuutan arvonnousuista ja -laskuista toiseen parin valuuttaan nähden. Tietenkin, kuten mihin tahansa muuhun sijoitustuotteeseen, Forexiin liittyy erilaisia etuja ja haittoja. Tärkeimmät näistä on mainittu alta löytyvässä yleiskatsauksessa:

Edut

  • Forex-markkina on mailman likvidein markkina
  • Forexilla voidaan käydä kauppaa lähes 24 tuntia vuorokaudessa arkipäivisin
  • Portfolion valuuttariskiä vastaan suojautuminen on mahdollista

Haitat

  • Ei keskeistä pörssiä
  • Kahta valuuttaa on arvioitava toisiinsa nähden
  • Valuuttariski

Arvonnousu

Valuutan arvonnousu kasvavan markkinakysynnän seurauksena.

Tarjoushinta

Hinta, jolla kauppias on valmis ostamaan valuuttaa.

Arvonaleneminen

Valuutan arvon aleneminen markkinavoimien seurauksena.

Valuuttakauppa (Forex)

Forex-kaupassa ostetaan yhtä valuuttaa ja myydään toista samanaikaisesti. Tällä markkinalla on mailman suurin kaupankäyntivolyymi.

Suojaaminen (hedging)

Suojaava transaktio on jonkin toisen rahoitustuotteen osto tai myynti sillä tarkoituksella, että sillä katetaan hinnan vaihteluista johtuvat mahdolliset tappiot. Valuuttakauppojen osalta sen pitäisi tarjota suojaa valuuttakurssien vaihteluita vastaan.

Vipuvaikutus

Vivutettu sijoittaminen on tekniikka, jossa sijoittaja pyrkii saamaan moninkertaisia voittoja käyttämällä lainattua rahaa. Sijoittajan on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että vipua käyttämällä myös mahdolliset tappiot kasvavat.

Pyyntihinta

Hinta, jolla sijoittaja on valmis myymään valuuttaa.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa sitä, missä määrin valuuttaa voidaan nopeasti ostaa ja myydä markkinoilla ilman, että se vaikuttaisi hintavakauteen merkittävällä tavalla.

Pitkä positio

Positio joka hyötyy markkinahinnan noususta. Ostettu valuuttapari on pitkä positio.

Marginaali

Vaadittava oma pääoma, joka sijoittajan on talletettava tietyn position ylläpitämiseksi.

Over the Counter (OTC)

Kauppa jota ei toteuteta tavanomaisen pörssin kautta.

Yli yön positio

Positio joka pysyy avoinna seuraavaan kaupankäyntipäivään asti.

Korko

Maksu joka peritään seurauksena rahan lainaamisesta.

Spekulointi

Spekuloinnilla tarkoitetaan transaktion toteuttamista merkittävän voiton saamiseksi, mutta siihen liittyy myös merkittävä arvon menetyksen riski.

Lyhyt positio

Positio joka hyötyy markkinahinnan laskusta. Myyty valuuttapari on lyhyt positio.

Vastapuoli

Yksi rahoituskaupan osapuolista.

Valuutat

Kaikenlaiset valtion tai keskuspankin liikkeeseen laskemat rahan muodot, joita käytetään laillisena maksuvälineenä ja kaupan perustana.

Valuuttapari

Valuuttapari esitetään aina kahden valuutan yhdistelmäänä, joka on erotettu pisteellä: [Valuutta1].[Valuutta2].

Volatiliteetti

Volatiliteetti on hintavaihtelujen tilastollinen mittari. Hintojen keskihajontaa käytetään usein hintojen epävakauden mittaamiseen.

Valuuttakurssi

Rahaviranomaisten määrittelemä kurssi yhdelle tai useammalle valuutalle.