TripAdvisor

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää TripAdvisorn osakkeesta: tämän hetkisestä hinnasta, osakekurssin kehitykseen, tuleviin osinkoihin ja yrityksen tietoihin.

TripAdvisor Inc.

ISIN: US8969452015
Koodi:TRIP | Pörssi: ---

Viimeksi päivitetty ---

---

USD

---USD
---
Päivän ylin
---
Päivän alin
---
Osta osakkeita Parhaat osakkeet

  • 1 pv
  • 1 vk
  • 1 kk
  • 6 kk
  • YTD
  • 1 v
  • 5 v
  • Max

TripAdvisor: Osakkeen hinta

Viimeisin hinta
Hinnan muutos USD
Muutos %
Aika
Aika
Pörssit
Markkina-arvo
Liikkeeseen laskettujen instrumenttien lukumäärä
Avaus
Viimeisin sulku
Päivän alin
Päivän ylin
Vuoden alin
Vuoden ylin
52 viikon alin
52 viikon ylin

TripAdvisor : Yrityksen tiedot valuutassa USD

Osinkotuotto
Myynnin kannattavuus
Osakekohtainen liikevaihto
Kassavirta per osake
Investointi-intensiteetti
Työvoiman suhde pääomaan
Käyttöpääoma milj.
Kattavuusaste A
Kattavuusaste B
Kattavuusaste C
Sijoitetun pääoman tuottoaste
P/E
P/CF
Omavaraisuusaste
Velkaantumisaste
Nettovelkaantumisaste
Cash ratio
Quick ratio
Current ratio

TripAdvisor: tietoja yrityksestä TripAdvisor Inc.

TripAdvisor on online-matkatutkimusyhtiö, joka on pääasiassa tunnettu nettisivustaan tripadvisor.com. Yhtiön nettisivuilla sekä applikaatioissa käyttäjät voivat antaa arvosteluja muun muassa hotelleista, ravintoloista sekä nähtävyyksistä ja muut käyttäjät voivat lukea näitä arvosteluja. Arvostelujen avulla, lomailijat saavat selkeän kuvan siitä mitä tietyssä kaupungissa tai tietyllä alueella voi tehdä, mitkä ovat parhaat hotellit ja parhaat ravintolat. Yli puolet yhtiön liikevaihdosta syntyy Pohjois-Amerikassa. Maailmanlaajuisesti TripAdvisor työllistää yli 3 000 henkilöä ja palveluiden käyttäjiä on satoja miljoonia ympäri maailman.