TripAdvisor

Mitkä ovat TripAdvisor osakkeen näkymät? Lue analyytikkojemme viimeisin analyysi ja katso osakkeen tämänhetkinen hinta ja kaavio. Tutki tunnuslukuja, muita tämän sektorin osakkeita, viimeisten viiden vuoden kehitystä ja tutustu uusimpiin mielipiteisiin ja osinkoihin. Lyhyesti sanottuna, lue kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää tästä osakkeesta.

TripAdvisor Inc.
ISIN: US8969452015
Koodi:TRIP | Pörssi: ---

Viimeksi päivitetty ---

---

USD

---USD
---
Päivän ylin
---
Päivän alin
---
Osta osakkeita Parhaat osakkeet
  • 1 pv
  • 1 vk
  • 1 kk
  • 6 kk
  • YTD
  • 1 v
  • 5 v
  • Max

TripAdvisor osakkeille ei ole toistaiseksi analyysiä

Tutustu näihin muihin artikkeleihin sijoitusblogissamme:

Osta TripAdvisor osakkeita

Jos haluat ostaa TripAdvisor osakkeita, voit tutustua täällä osakkeen ajankohtaisiin hintatietoihin, ennusteisiin ja uutisiin.

Onnistunut osakesijoittaminen alkaa oikean välittäjän valitsemisesta, joka tarjoaa TripAdvisor osakkeita edullisesti ja mahdollistaa arvopapereiden ostamisen laadukkaalla kaupankäyntialustalla. LYNX tarjoaa sinulle mahdollisuuden ostaa TripAdvisor osakkeita kustannustehokkaasti. Tutustu LYNXiin ja maailmanlaajuisiin sijoitusmahdollisuuksiin.

Lue lisää LYNXistä

TripAdvisor: Osakkeen hinta

Viimeisin hinta
Hinnan muutos USD
Muutos %
Aika
Aika
Pörssit
Markkina-arvo
Liikkeeseen laskettujen instrumenttien lukumäärä
Avaus
Viimeisin sulku
Päivän alin
Päivän ylin
Vuoden alin
Vuoden ylin
52 viikon alin
52 viikon ylin

TripAdvisor : Yrityksen tiedot valuutassa USD

Osinkotuotto
Myynnin kannattavuus
Osakekohtainen liikevaihto
Kassavirta per osake
Investointi-intensiteetti
Työvoiman suhde pääomaan
Käyttöpääoma milj.
Kattavuusaste A
Kattavuusaste B
Kattavuusaste C
Sijoitetun pääoman tuottoaste
P/E
P/CF
Omavaraisuusaste
Velkaantumisaste
Nettovelkaantumisaste
Cash ratio
Quick ratio
Current ratio

TripAdvisor: tietoja yrityksestä TripAdvisor Inc.

TripAdvisor on online-matkatutkimusyhtiö, joka on pääasiassa tunnettu nettisivustaan tripadvisor.com. Yhtiön nettisivuilla sekä applikaatioissa käyttäjät voivat antaa arvosteluja muun muassa hotelleista, ravintoloista sekä nähtävyyksistä ja muut käyttäjät voivat lukea näitä arvosteluja. Arvostelujen avulla, lomailijat saavat selkeän kuvan siitä mitä tietyssä kaupungissa tai tietyllä alueella voi tehdä, mitkä ovat parhaat hotellit ja parhaat ravintolat. Yli puolet yhtiön liikevaihdosta syntyy Pohjois-Amerikassa. Maailmanlaajuisesti TripAdvisor työllistää yli 3 000 henkilöä ja palveluiden käyttäjiä on satoja miljoonia ympäri maailman.