Artikkelissa esitellään parhaat osinko-osakkeet, joilla sijoittaja voi saada passiivista tuloa ja houkuttelevaa tuottoa jopa matalien korkojen aikana.

Koronapandemian ja Ukrainan sodan aikana korkeita osinkoja tarjoavat osakkeet houkuttelevat

Vaikka korot ovatkin jo nousseet inflaation vuoksi, ne ovat edelleen historiallisesti katsottuna hyvin alhaisella tasolla. Yhdysvalloissa 10-vuotiset Yhdysvaltain joukkovelkakirjat tarjoavat jälleen +2,5 prosentin kupongin. Euroopassa esimerkiksi Saksan kymmenvuotiset joukkovelkakirjat ovat edelleen huomattavasti vähemmän houkuttelevia, ja niiden tuotto on vaivaiset +0,6 prosenttia. Saksan kaksivuotisten valtionlainojen tuotto on edelleen negatiivinen, -0,10 %. Säästötileillä korkotason nousu suuntaus on tuskin havaittavissa. Ne, jotka haluavat varoilleen tuottoa, tarvitsevat vaihtoehtoja. Osinkojen huomioiminen on todennäköisesti kannattavaa lähes kenelle tahansa sijoittajalle.  Pörssiyhtiöt maksavat nimittäin yleensä jopa suurempia osinkoja osakkeistaan kuin mitä pitkäaikaiset yrityslainat tarjoavat. Nollakorkojen aikana korkeita osinkoja tarjoavat osakkeet ovat olleet erityisen suosittuja, ja niitä pidetään parhaana suosituksena varallisuuden kartuttamiseen. Tärkeää ei kuitenkaan ole pelkästään tuotto vaan myös vakaus ja kestävyys. Siksi artikkelia varten on kerätty parhaat osinko-osakkeet kaikkialta maailmasta.

Osinko-osakkeilla voi saavuttaa korkeampaa arvonnousua pitkällä aikavälillä

Jokaisen sijoittajan kannattaisi sisällyttää osakesalkkuunsa vakaita tuloja tuottavia osakkeita. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yritykset, jotka jakavat sijoittajilleen säännöllisesti osuuden menestyksestään, kasvattavat eniten arvoa pitkällä aikavälillä. Ja vaikka osakemarkkinoilla nähtäisiin taas hieman epävakaita tilanteita, osingot varmistavat, että kurssien heilahtelusta aiheutuvat riskit ovat pienemmät. Tämä pätee erityisesti osakkeisiin, joiden tuotto on keskimääräistä korkeampi. Useimmiten kyseessä ovat kohtuullisesti kasvavat yritykset, joilla on vakiintunut ja vakaa liiketoiminta. Kasvu- ja teknologiayrityksiin verrattuna investointitarve on pienempi, mikä antaa yritysjohdolle liikkumavaraa voittojen jaon suhteen. Jos kasvupotentiaalia kuitenkin on, sitä houkuttelevammalta osake näyttää sijoittajan näkökulmasta.

Passiivinen tulo: Jokaisen sijoittajan unelma

Lähes jokainen sijoittaja haaveilee siitä, että voisi jonain päivänä elää pelkästään säästöjensä koroilla. Tämä edellyttää kuitenkin melko korkeaa kuusi- tai seitsennumeroista pääomaa, jota monet yksityiset sijoittajat eivät pysty hankkimaan. Taitavasti koottu osinkosalkku voi kuitenkin tarjota vähintäänkin lisätuloja sijoittajalle. Osinko-osakkeilla voidaan saavuttaa neljän prosentin vuotuinen tuotto. Esimerkiksi 30 000 euron sijoituspääoma voi tuottaa 1200 euroa vuodessa, mikä tarkoittaa noin 100 euroa enemmän käyttövaraa kuukaudessa. 120 000 eurolla kuukausittainen lisätulo olisi 400 euroa. Yksinkertainen laskutapa on: jokaista vahvoihin osakkeisiin sijoitettua 25 euroa kohden sijoittaja voi laskea 1 euron vuotuisen tulon. Mahdollisia passiivisia tulonlähteitä on vähän matalien korkojen aikana, mutta sijoittajat voivat silti luoda lisätuloja valituilla osinko-osakkeilla.

Mieluummin houkuttelevia Blue Chip -osakkeita

Erityisen houkuttelevia osinko-osakkeita ovat sellaiset suuryritykset, joilla on vakaa liiketoimintamalli, ennakoitavissa olevat voitot ja vahva vapaa kassavirta, josta maksaa osinkoja sijoittajille. Niiden pitäisi siis olla vakaita niin sanottuja Blue Chip -osakkeita, jotka yleensä keskittyvät esimerkiksi televiestintään, perushyödykkeisiin, tai vaikka rahoitus-, vakuutus-, teollisuus- tai energia-alalle. Osinko-osakkeet kestävät usein myös suhdannevaihteluita ja kriisejä paremmin kuin kasvuosakkeet, mutta niiden kasvu sen sijaan on usein maltillisempaa tai jopa pysähtynyttä.

Mitä muuta osinko-osakkeissa kannattaa huomioida

Turvallisuutta korostavien sijoittajien on kuitenkin syytä harkita tarkkaan, kun yrityksen maksama osinko on korkea. Markkinoilta löytyy aina uudelleen tapauksia, joissa voitonjakosuhde ei ole kestävä. Esimerkkinä tästä voi olla tilanne, jossa osingot eivät tule yhtiön voitoista, vaan ne maksetaan käteisvaroista. Tai osinkotuotto on korkea vain siksi, että osake on laskenut jyrkästi synkkien liiketoimintanäkymien vuoksi, mikä on viime aikoina tapahtunut useiden autoalan osakkeiden kohdalla. Molemmissa tapauksissa on olemassa riski osinkojen leikkaamisesta tai jopa peruuttamisesta tulevaisuudessa. On siis tärkeää varmistaa, että sijoittaja ei vahingossa sijoita yrityksiin, joiden tilanne on selvästi heikkenemässä tai joiden maksamat osingot heikentävät yrityksen tilannetta. Tällaisilla yrityksillä ei yleensä ole pitkällä aikavälillä varaa runsaisiin osinkoihin.

Osinkoaristokraattien kerho

Vain harvat yhtiöt onnistuvat vuodesta toiseen kasvattamaan osingonmaksujaan. Yhdysvalloissa yrityksille, jotka ovat nostaneet osinkojaan vähintään 25 vuotta peräkkäin, myönnetään epävirallisesti osinkoaristokraatin nimitys. Termi on siten erityinen tunnustus poikkeuksellisen voimakkaasta osinkokehityksestä. Historiallisesti 25 vuoden ajanjakso sisältää myös kriisejä ja taantumia, joten tarkastelu pidemmällä aikavälillä antaa tietoa yrityksen kyvystä toimia menestyksekkäästi myös vaikeampina aikoina. Ainoastaan yritys, jolla on erittäin vakaa liiketoimintamalli voi onnistua nostamaan osinkoja suhdanteista riippumatta.

Osinko-ETF:t: Maailman parhaat osinkotuotot

Erityisen houkuttelevia Blue Chip -osakkeita ovat ne, joiden osingot ovat nousseet jo vuosia tai ainakin pysyneet samalla tasolla. Markkinoilta löytyy myös ETF, joka on erikoistunut maailmanlaajuisesti osinko-osakkeisiin: Vuonna 2013 lanseerattu SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – Kaupankäyntitunnus: ZPRG – Valuutta: USD) sijoittaa maailman tuottoisimpiin osinko-osakkeisiin ja maksaa osinkoja neljännesvuosittain. ETF-rahastolla, jonka rahastovolyymi on noin 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, voi käydä kauppaa euroissa Xetra- ja Stuttgartin pörssissä.

Neljännesvuosittain maksettava osinko kansainvälisesti yleinen tapa

Suomessa on niin sanottu osinkokausi, jolloin viime tilikaudelta maksettava osinko jaetaan yleensä heti yhtiökokouksen jälkeen, mutta kansainvälisesti on yleistä maksaa osingot neljännesvuosittain. Sijoittajille tästä etuna on se, että heidän ei tarvitse odottaa osinkoja yhtä kauan. Järjestelyssä sijoittajien ei myöskään tarvitse välttämättä yhtä tarkasti seurata yhtiökokouksien päivämääriä. Tästä syystä artikkelissa esitellään myös kolme yritystä, jotka jakavat voittonsa neljännesvuosittain. Alta löytyy maailman parhaat osinko-osakkeet.

Jos sijoittaja haluaa sijoittaa maantieteellisesti mahdollisimman lähelle ja euroissa (esimerkiksi valuuttariskin välttämiseksi), Sijoitusblogista löytyy Saksan 15 parasta osinko-osakkeita käsittelevä artikkeli.

Parhaat osinko-osakkeet maailmanlaajuisesti 2022

Seuraavassa taulukossa on kymmenen kansainvälistä osinko-osaketta vuonna 2022. Niistä kolme esitellään tarkemmin alla.

Kansainvälinen osinko-osakkeiden luettelo:

Osinko-osakeISINKaupankäyntitunnusValuuttaOsinkotuotto 2021
AT&TUS00206R1023TUSD4,60 %
Bank of Novia Scotia CA0641491075BNSCAD4,40 %
Deutsche TelekomDE0005557508DTEEUR3,80 %
IBMUS4592001014IBMUSD5,10 %
Munich ReDE0008430026MUV2EUR4,60 %
NovartisCH0012005267NOVNCHF3,80 %
Omnicom GroupUS6819191064OMCUSD3,40 %
PfizerUS7170811035PFEUSD3,10 %
SanofiFR0000120578SANEUR3,50 %
Swiss ReCH0126881561SRENCHF6,70 %

Näillä osinko-osakkeilla sijoittaja voi saavuttaa korkean osinkotuoton. Artikkelin luvut on kerätty 28.3.2022.

AT&T (T): Mielenkiintoista osingonmetsästäjille osingonleikkauksista huolimatta

AT&T on yksi maailman suurimmista televiestintäyhtiöistä. Yritys perustettiin vuonna 1876, kun Alexander Graham Bell keksi puhelimen ja perusti vuonna 1877 Bell Telephone Companyn, josta tuli American Telephone and Telegraph Company vuonna 1885. Nykyään AT&T on johtava puhelin-, data- ja videoviestinnän sekä matkapuhelin- ja Internet-palvelujen tarjoaja yrityksille ja yksityisasiakkaille Yhdysvalloissa. AT&T:n matkapuhelinpalveluita on tarjolla yli 220 maassa ja täydentäviä mobiililaajakaistapalveluja noin 150 maassa.

Uudelleenorganisoituminen mediakonserniksi peruttu

Koska perinteinen televiestintätoiminta on internetin myötä suuressa muutoksessa ja koska alan voittomarginaalit ovat pienentyneet, konserni on viime vuosina keskittynyt yhä enemmän media-alalle. Vuonna 2015 se esimerkiksi osti yhdysvaltalaisen satelliittitelevisio-operaattorin ja ohjelmatarjoajan DIRECTV:n, sekä vuonna 2018 Time Warner -mediakonsernin, johon kuuluvat Warner Bros Studios, uutiskanava CNN ja maksullinen kanava HBO. Strategiaa on nyt kuitenkin muutettu. Time Warner aiotaan irrottaa ja sulauttaa kilpailijansa Discoveryn kanssa, kuten toukokuun puolivälissä 2021 ilmoitettiin. Tällä tavoin on tarkoitus luoda uusi mediajätti, jonka tavoitteena on kilpailla muun muassa Netflixin ja Disneyn kanssa. Nykyiset Discoveryn osakkeenomistajat omistavat yhteisyrityksestä 29 prosenttia ja AT&T:n osakkeenomistajat 71 prosenttia. AT&T saa kaupasta noin 43 miljardia dollaria, sillä tämä summa veloitetaan uudelta yhtiöltä velkana. AT&T puolestaan voi vähentää merkittävästi painostavaa velkataakkaansa. Kaupan odotetaan toteutuvan kesäkuussa 2022.

Jäsenyys osinkoaristokratiassa menetetään

AT&T:n tulot laskivat viimeisten kolmen vuoden aikana keskimäärin -1 prosenttia. Myös voitot laskivat maltillisesti -3 prosenttia samana ajanjaksona. Viime vuonna tulos oli 3,40 dollaria, kun se kaksi vuotta sitten oli 3,57 dollaria. Kuluvalta tilikaudelta analyytikot odottavat vain 3,12 dollarin tulosta. Tulevan vuoden 2023 osalta analyytikot odottavat keskimäärin 3,21 dollarin osinkoa osakkeelta. Tähän asti yhtiö saattoi lukea itsensä osinkoaristokraattien joukkoon, mutta ilmoitetun osingonleikkauksen vuoksi tämä titteli on nyt menetetty.

Osinkotuotto laskee 9 prosentista noin 4,6 prosenttiin

Viimeksi neljännesvuosittainen osinko oli 0,52 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta, joten koko vuodelta maksettiin noin 2,08 Yhdysvaltain dollaria. Osakkeen nykyisellä 24 dollarin hinnalla tämä vastaa vahvaa 9 prosentin osinkotuottoa. Ne, jotka olivat olettaneet, että AT&T ei poikkeaisi osinkopolitiikastaan tulevina vuosina, joutuivat pettymään, sillä yhtiö ilmoitti, että 63 prosentin sijasta vapaasti käytettävissä olevasta kassavirrasta se maksaisi osakkeenomistajille jatkossa vain 43 prosenttia. Se, että “osinkoaristokraatin” titteli menetetään prosessin aikana, oli ilmeisesti toissijainen seikka neuvotteluissa. Toukokuun alussa maksetaan 0,2775 dollarin neljännesvuosittainen osinko, jota alennetaan ensimmäistä kertaa 36 vuoteen. Tämä antaa osakkeelle kuitenkin edelleen houkuttelevan 4,6 prosentin osinkotuoton nykyisellä hintatasolla.

AT&T:n osake
AT&T:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.4.2022.

Edelleen ihanteellinen osake osinkotuotonmetsästäjille

Osingonleikkauksesta huolimatta AT&T:n osake on ihanteellinen osingonmetsästäjille. Telejätillä on valtavasti kilpailuetua kokonsa ansiosta, ja sen kustannusrakenne on edullinen. Konsernin on kuitenkin myös investoitava paljon infrastruktuuriinsa pysyäkseen matkapuhelinliiketoiminnan kilpailussa mukana. Mediatoimialan irrottaminen vähentää velkataakkaa ja mahdollistaa keskittymisen televiestinnän ydinliiketoimintaan. Konsernin toimitusjohtaja John Stankey haluaa investoida voimakkaasti 5G- ja valokuituverkkoihin. Näiden investointien pitäisi tuottaa tulosta keskipitkällä aikavälillä. AT&T:n osakkeisiin sijoittavat voivatkin todennäköisesti odottaa hyviä tuottoja tulevina vuosina.

Bank of Novia Scotia (BNS): Luotettavia osinkoja vuodesta 1832 lähtien

Bank of Novia Scotialla on vaikuttava osinkohistoria. Torontossa sijaitseva rahoituslaitos saattaa hyvinkin olla maailman paras osingonmaksaja. Pankin osakkeenomistajille on poikkeuksetta maksettu osinkoja vuodesta 1832 lähtien, eli yhteensä 189 vuotta. Osinkoja on korotettu merkittävästi useimpina vuosina. Viimeisten 45 vuoden aikana osinkoja on nostettu 43:na vuonna.

25 miljoonaa asiakasta 45 maassa

Bank of Nova Scotia, Kanadan kolmanneksi suurin pankki, toimii asiakkaidensa kanssa nimellä Scotiabank tai Banque Scotia Kanadan ranskankielisillä alueilla. Omien tietojensa mukaan pankilla on yli 25 miljoonaa asiakasta, ja se toimii pääasiassa Amerikan mantereella. Scotiabankilla on yhteensä 960 konttoria Kanadassa ja 1800 muuta konttoria yli 45 maassa eri puolilla maailmaa. Scotiabank tarjoaa laajan valikoiman neuvontaa, tuotteita ja palveluja yksityis- ja yritysasiakkaille sekä varainhoitoa ja investointipankkitoimintaa.

Osinkotuotto: 4,4 %

Kuluneen tilikauden 2020/21 tulot pysyivät edelliseen vuoteen verrattuna vakaina 31 miljardissa CAD:ssa. Osakekohtainen tulos kasvoi kuitenkin merkittävästi, +47 %, 5,36 CAD:sta 7,87 CAD:iin.

Kolmen vuoden tase näyttää vakaalta. Liikevaihto laski -5 prosenttia vuodessa, mutta tämä tunnusluku ei ole pankkitoiminnassa aivan yhtä tärkeä. Paljon ratkaisevampaa on tuloskehitys. Tulos pysyi vakaana tai kasvoi keskimäärin +1 % kolmen viime vuoden aikana. Tällä hetkellä neljännesvuosittain maksetaan noin 1,00 CAD osakkeelta; koko vuodelta tämä tarkoittaa noin 4,00 CAD:ia. Osakkeen hinnan ollessa 91 CAD osinkotuotto on siis houkutteleva 4,4 %. Kuluvalle tilikaudelle 2021/22 analyytikoiden nykyisten arvioiden mukaan tulos nousee merkittävästi 8,41 CAD:iin osaketta kohti. Tällainen tulos mahdollistaisi varmasti osingon noston.

Bank of Nova Scotian osake
Bank of Nova Scotian osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.4.2022.

Konservatiivinen osake, jolla on korkea tuotto

Bank of Nova Scotian osake on kuitenkin enemmänkin ikuisuusosake kuin kuuma trendisijoitus. Yhtiön osinkohistoria on kuitenkin vaikuttava. Kun odotettu vuositulos on noin 8,41 CAD/osake, osinkojen korotuksille on vielä mukavasti tilaa tulevina vuosina. Pitkän aikavälin sijoittajat voivat sijoittaa osakkeen salkkuunsa ja unohtaa sen sinne.

Sanofi (SAN): ranskalainen lääkejätti, joka maksaa osinkoja luotettavasti

Sanofi on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä. Yritys syntyi vuonna 2004 Sanofi-Synthelabon ja Aventisin fuusion tuloksena, ja se keskittyy lääketutkimuksessaan onkologiaan, sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, tromboosiin, dermatologiaan, sisätautien hoitoon, hermostoon ja rokotteiden kehittämiseen. Vuonna 2011 Sanofi osti yhdysvaltalaisen Genzyme biotekniikkayrityksen. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on toimipaikkoja yli 100 maassa ja se työllistää yli 100 000 ihmistä.

Covid-19-rokote: parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Monien muiden lääkeyhtiöiden tavoin Sanofi kehittää rokotteita koronavirusta varten tai paremmin sitä vastaan. Sanofi tarvitsi kuitenkin huomattavasti enemmän aikaa rokotteen kehittämiseen kuin muut yritykset.

Sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisen Translate Bio -yrityksen kanssa tutkitun MRT5500-mRNA-rokotteen kehittäminen lopetettiin, yhdessä brittiläisen lääkeyrityksen GlaxoSmithKlinen kanssa kehitetty proteiinipohjainen koronarokote osoitti hiljattain vakuuttavia tutkimustuloksia ja otti siten suuren askeleen kohti hyväksyntää. Tutkimuksessa, jossa käytettiin Sanofin tehosterokotetta, rokote pystyi nostamaan vasta-ainepitoisuuksia 18–30-kertaisiksi. Lisäksi rokotteen teho oli lähes 58 prosenttia oireisten koronatulehdusten ehkäisyssä, 75 prosentin onnistumisprosentti keskivaikeaa ja kohtalaisen vakavaa tautia vastaan ja jopa 100 prosentin suoja vakavaa tautia ja sairaalahoitoa vastaan. Näiden tietojen perusteella Sanofi-GSK-rokotteesta tulee todennäköisesti toinen vaihtoehto toiseksi proteiinirokotteeksi Novavaxin rinnalle. Vaikka koronarokotteiden kysyntä vähenee, vuosittainen peruskysyntä pysyy todennäköisesti edelleen suurena.

Viime vuonna konserni ilmoitti investoivansa voimakkaasti mRNA-pohjaisten rokotteiden kehittämiseen: Kuuden mRNA-rokotekandidaatin kehittämiseen on tarkoitus investoida noin kaksi miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Näin Sanofi voisi jälleen nousta kehityksen eturintamaan.

Vuonna 2022 odotetaan pientä voittojen kasvua

Viime vuonna 2021 Sanofi kasvatti liikevaihtoaan +7 % 37,7 miljardiin euroon ja kasvatti osakekohtaista voittoaan +16 % 6,56 euroon. Tämänhetkinen tärkein kasvutekijä on Dupixent, joka on ekseeman hoitoon tarkoitettu lääke. Vuonna 2022 Sanofi odottaa vaatimatonta +2–3 prosentin tuloskasvua, jota valuuttakurssit heikentävät, mikä vastaisi noin 6,69–6,76 euron osakekohtaista tulosta.

Eurooppalainen osinkoaristokraatti, joka on korottanut osinkoa 28 kertaa peräkkäin

Sanofi maksaa kuluneelta tilikaudelta 2021 osinkoa 3,33 euroa, mikä on 13 senttiä enemmän kuin edellisvuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö on nyt nostanut osinkojaan tasaisesti 28 vuoden ajan ja on näin ollen se kantaa osinkoaristokraatin titteliä. Tämänhetkinen 3,5 prosentin osinkotuotto (osakkeen hinnan ollessa 94 euroa) on erittäin houkutteleva, kun otetaan huomioon osinkohistoria. Koska Sanofin liiketoiminnan odotetaan kehittyvän myönteisesti myös vuonna 2022 eikä ole merkkejä siitä, että nykyisestä osinkopolitiikasta poikettaisiin, osinkoa voidaan odottaa korotettavan hieman myös tulevana vuonna.

Sanofin osake
Sanofin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.4.2022.

1. luokan osinkopaperi konservatiivisille sijoittajille

Sanofi on laaja-alainen lääkekonserni, jolla on jalansijaa monilla lääketieteen aloilla. Houkuttelevan tuoton ja vuosikymmeniä jatkuvan osinkojen nousun yhdistelmä on melko harvinainen; yleensä sijoittajille on tarjolla vain toinen näistä kahdesta. Koronapandemia on saanut sijoittajat kiinnostumaan terveydenhoidon alasta, ja yleisesti myös lääkeala voidaan lukea kriisin voittajiin.  Lopputulos on, että Sanofi on 1. luokan osinko-osake, joka sopii myös konservatiivisemmille sijoittajille, joilla on pitkäaikainen sijoitushorisontti.

Johtopäätös: Älä katso vain osingon suuruutta

Ratkaisevaa ei ole pelkästään osingon määrä. Erityisesti koronapandemian riehuessa vuonna 2020 on käynyt ilmeiseksi, että korkeillakin osinkotuotoilla voi olla sudenkuoppansa. Esimerkiksi autovalmistajien tai öljy-yhtiöiden menestykseen uskoneet sijoittajat kärsivät koronapandemian alussa, ennen kuin hinnat nousivat uudelleen. Yleisesti ottaen saturoituneilla toimialoilla toimivat yritykset maksavat usein suhteellisen suuria osinkoja, jotka usein vähentävät investointimahdollisuuksia.

Yleisessä kriisitilanteessa osinko on tällöin usein ensimmäinen leikkauskohde. Vuonna 2022 on kuitenkin vielä löydettävissä ensiluokkaisia, korkeita osinkoja tarjoavia osakkeita, kuten artikkelissa esitellyt kolme yritystä.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart