On olemassa hyvin monenlaisia tapoja sijoittaa ja erilaisten strategioiden analysoiminen on hyvin suosittu aihe sijoittajien keskuudessa. Sijoittaja valitsee strategiansa sen mukaan, minkä tyyppinen sijoittaja hän on. Kaikkein aktiivisimman sijoittajan kiinnostuksiin kuuluu yleensä myös päiväkauppa. Nämä sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita miltei joka päivä ja usein vielä useita kertoja päivässä. Nykyisin päiväkaupankäyntiä harjoittavat pääasiallisesti ammattilaiset, jotkä käyvät kauppaa hyvin tiheään tahtiin. Ammattimaiset sijoittajat voivat esimerkiksi algoritmien avulla reagoida markkinoiden tapahtumiin millisekunneissa.

Markkinoilla on kuitenkin myös runsaasti aktiivisia yksityisiä päiväkauppiaita. Tässä artikkelissa kerromme, mitä päiväkauppaa harkitsevan olisi hyvä tietää ja lopussa esittelemme vielä joitakin esimerkkistrategioita, joiden tuntemisesta jokainen sijoittaja saattaa mahdollisesti hyötyä.

Asenne

Tärkeimmät ominaisuudet päiväkaupan kävijällä ovat oikeanlainen asenne sekä kurinalaisuus. Kun sijoittaja noudattaa tiettyä strategiaa, siitä on tärkeää pitää myös kiinni. Huolimatta siitä, kuinka hyvä strategia on, sijoittaja tulee lähes varmuudella kokemaan myös huonoja jaksoja sijoitustoiminnassaan. Yleisesti ajatellaan, että on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni alkuperäisestä suunnitelmasta. Huonojen jaksojen aikana sijoittajilla on taipumus toimia irrationaalisesti ja ottaa enemmän riskejä, joista seurauksena on monesti ainoastaan lisää tappioita.

Optimaalisen strategian löytäminen vaatii yleensä kriittistä arviointia, ja yleensä mahdollisuuksien mukaan säännöllistä tarkastelua sekä parantamista. Moni sijoittaja tarkastelee strategian tuottoa esimerkiksi indeksiä vastaan. Sijoittajan tulee kuitenkin muistaa ettei aiempi indeksiä parempi tuotto takaa parempaa tuottoa myös tulevaisuudessa.

Kaupankäyntikulut

Päiväkauppaa harjoittava tekee määritelmän mukaan määrällisesti paljon toimeksiantoja, jolloin on tärkeää kiinnittää huomiota kaupankäyntikustannuksiin. Alhaiset kaupankäyntikulut ovat tällöin ensimmäinen “voitto”, jonka sijoittaja voi toiminnassaan saavuttaa. Päiväkauppaa harjoittavana sijoittajana tulet todennäköisesti saamaan paljousalennuksia, joista saa lisätietoja ottamalla yhteyttä välittäjään. Maksetut komissiot eivät kuitenkaan ole ainoa tärkeä tekijä päiväkaupassa onnistumiseen. Joillakin välittäjillä (usein CFD-välittäjät) sijoittajien ei aina tarvitse maksaa komissioita. Nämä välittäjät käyttävät kuitenkin yleensä isompaa spreadia, eli osto- ja myyntihintojen eroa, mistä aiheutuu epäsuoria kustannuksia positioita avattaessa ja suljettaessa.

Kaupankäyntijärjestelmä

Päiväkauppa vaatii aina luotettavan ja vakaan kaupankäyntijärjstelmän. Päiväkauppaa harjoittava sijoittaja ei halua maksaa 1 euron verran vähemmän kuluja, jos kyseisellä välittäjällä ei voi avata tai sulkea positioita ajoissa. Mikäli kaupankäyntijärjestelmä ei toimi tarpeeksi nopeasti tai pahimmassa tapauksessa kaatuu, voi siitä mahdollisesti koitua sijoittajalle tuhoisia seurauksia. Tämän lisäksi järjestelmän tulee myös tarjota sijoittajalle sopivat toimeksiantotyypit, jotta haluttua strategiaa voidaan tehokkaasti toteuttaa.

Reaaliaikainen markkinadata

Ei riitä, että käytetty kaupankäyntijärjestelmä on luotettava ja vakaa, mikäli sen käyttämä markkinadata ei ole ajantasalla. Markkinadatan on hyvä olla reaaliaikaista, jotta sijoittaja pystyy ostamaan ja myymään osakkeita oikea-aikaisesti. Välittäjät yleensä tarjoavat mahdollisuuden valita, mitä markkinadata-tilauksia sijoittaja haluaa tehdä. Tilausten tarpeellisuus riippuu käytetystä strategiasta. Haluaako sijoittaja nähdä ainoastaan parhaan bid- ja ask-hinnan vai myös useampia eri vaihtoehtoja joilla seurata hintoja? Mikäli sijoittaja päätyy jälkimmäiseen, voi hän käyttää tason 2 dataa. Kaikki välittäjät eivät kuitenkaan tarjoa sitä, joten muilla välittäjillä asia tulee varmistaa erikseen.

Vaikka sijoittaja kävisi kauppaa vain yhdellä tuotteella, ehdotamme silti yleensä useiden markkinoiden markkinatietojen tilaamista. AEX-futuurilla (FTI) päiväkauppaa tekevä yleensä tilaa reaaliaikaiset markkinatiedot sekä saksalaisille- että amerikkalaisille futuureille. Tämä johtuu siitä, että AEX-futuuri pyrkii yleensä seuraamaan ulkomaisten futuurien liikkeitä. Markkinatietojen tilaaminen maksaa, ja tilaukset veloitetaan kuukausittain, mutta ne antavat sijoittajalle yksityiskohtaista tietoa markkinoiden dynamiikasta ja yleensä tiedot ovat erittäin hyödyllisiä päiväkauppaa harjoittavalle.

Tekninen analyysi

Suurin osa päiväkauppaa tekevistä perustaa ostonsa ja myyntinsä tekniseen analyysiin. Lukuisten eri indikaattorien avulla voidaan saada tietoa markkinoiden liikkeistä. Indikaattoreita voidaan käyttää mm. tunnistamaan trendejä, sekä näiden vääristymiä. Esimerkkejä näistä indikaattoreista ovat RSI, liukuva keskiarvo ja MACD. Näiden lisäksi on olemassa lukemattomia muita indikaattoreita, joista LYNXillä voi käyttää yli 100 eri vaihtoehtoa. Tutustu tarkemmin tekniseen analyysiin.

S&P 500 Futuuri
S&P 500 tekninen analyysi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: syyskuu 2016.

Alla olevasta kaaviossa voi nähdä S&P 500-futuurin muutamalla eri indikaattorilla. Hyvin harva sijoittaja käytää vain yhtä indikaattoria, vaan yleensä pyritään yhdistelemään vähintään muutamia eri indikaattoreita halutun vision vahvistamiseksi. On toisaalta myös mahdollista, että tekninen analyysi ei lainkaan sovellu sijoittajan käyttämään strategiaan.

Sijoittamisen työkalut

Kaupankäyntijärjestelmän lisäksi sijoittaja voi käyttää Trader-työkaluja edesauttamaan menestymistä strategiassaan. Se millä tuotteella käy kauppaa, määrittää mistä työkaluista on hyötyä.

päiväkauppa 1
S&P 500 tekninen analyysi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu syyskuu 2016.

MarketScanner

Osa päiväsijoittajista etsii päivittäin volatiileja osakkeita hyötyäkseen näiden valtavista hinnanmuutoksista. MarketScanner on arvokas työkalu näille sijoittajille. Vain muutamalla hiiren painalluksella sijoittaja voi nähdä isoimmat nousijat ja häviäjät. Tämän lisäksi sijoittajalla on mahdollisuus lisätä ylimääräisiä suodattimia, jotka voivat auttaa sijoittajaa löytämään toiveiden mukaisia hakutuloksia. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi hinta- tai volyymisuodattimia senttiosakkeiden jättämiseksi hakutulosten ulkopuolelle. Näin sijoittaja voi käyttää MarketScanneria.

Päiväkauppa -strategiat

Päiväkaupassa voidaan käyttää lukuisia eri strategioita. Esittelemme niistä lyhyesti seuraavaksi muutaman yleisimmän.

Scalping

Kaikista päiväkauppaa tekevistä sijoittajista, skalppaajat ovat kaikkein aktiivisimpia. Nämä sijoittajat pitävät positiota auki ainoastaan muutamia sekunteja. Skalppaaja yrittää saada mahdollisimman paljon pieniä voittoja. Tämän tyyppiset traderit käyttävät usein hyvin tiukaksi määriteltyä stop-loss -toimeksiantoa, koska isot tappiot voivat syödä aiemmin saavutetut voitot hyvinkin nopeasti. Rajahinnat voittojen kotiuttamiseen ja tappioiden pysäyttämiseen ovat täten monesti asetettu yhtä kauaksi varsinaisesta toimeksiannosta, jolloin riski/tuotto-odotuksen suhde on 1.

Skalppauksessa voidaan käyttää useita eri strategioita. Yksi yleisimmistä on tehdä kauppaa vastustasojen avulla. Tämä tarkoittaa, että vain heikoimmat päivänsisäiset tasot otetaan huomioon pidempiaikaisten vastustasojen sijaan.

päiväkauppaa 2
Vastustasot sijoittamisessa valuuttapariin USD.JPY. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: syyskuu 2016.

Momentum

Momentum sijoittaja etsii korkean volatiliteetin osakkeita. Muutoksen näissä osakkeissa saattavat olla joko positiivia tai negatiivisia. Tähän kategoriaan kuuluva sijoittaja tekee kauppoja markkinaliikkeiden perusteella, mutta sulkee positiot melko nopeasti. Tällöin voidaan käyttää apuna market-depth bookia, jossa sijoittaja yrittää jäljittää ison joukon ostajia/myyjiä ja sulkea position ennen kuin hintataso on saavutettu.

Contrary trading/Fading the market

Kontrakaupassa sijoittaja käyttäytyy päinvastoin kuin momentum -kauppaa käyvä sijoittaja. Sijoittaja etsii volatiileja arvopapereita ja käy niillä kauppaa trendin vastaisesti. Tällöin sijoittaja olettaa, että arvopaperin hinta tulee laskemaan, jos se ensin nousee merkittävästi. Kun arvo alkaa laskea, positio suljetaan nopeasti. Tätä strategiaa kutsutaan myös nimellä “fading the market”.

Pivot trading

Pivot-kaupankäynti muistuttaa skalppausta sijoittajan käyttäessä hyväkseen ensisijaisesti vastustasoja. Pivot-kaupankäynnissä sijoittaja pitää kuitenkin omistamansa positiot pidempään. Tämä sijoittaja etsii vahvoja vastustasoja, kuten päivän korkein tai matalin. Kun korkein taso saavutetaan, sijoittaja myy osakkeita lyhyeksi. Päinvastoin, kun kurssikehityksessä tapahtuu täyskäännös, luovutaan tästä positiosta. Riskien hallitseminen on suhteellisen helppoa tässä strategiassa. Stop-loss määräys asetetaan juuri päivän korkeimman kurssilukeman yläpuolelle, ja kun hinta saavuttaa tämän tason, positio voidaan sulkea.

Automaattinen kaupankäynti

Kun sijoittaja on löytänyt sopivan strategian, hän voi automatisoida sen. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ulkoisia sovelluksia, kuten Multicharts, Ninja Trader, Meta Trader ja Trade Station. Nämä sovellukset voidaan liittää LYNX-tiliin, ja näin edesauttaa strategian toteutumista ilman, että hänen tarvitsee istua jatkuvasti tietokoneen edessä. Päiväkauppa voi siis olla myös helppoa!

Arbitraasi

Arbitraasi on teoreettisesti ajateltuna tilanne, jossa sijoittaja voi tehdä voittoa ilman riskiä. Mikäli sijoittaja käyttää strategianaan arbitraasia, on hänen tarkoituksenaan hyötyä markkioiden hinnoitteluvirheistä. Arbitraasitilanne voi syntyä esim. kun tietyn yrityksen osake on arvostettu eri tasolle eri markkinapaikoissa (pörsseissä), jolloin ostamalla osaketta yhdestä markkinapaikasta, voidaan se myydä kalliimmalla toisessa. Arbitraasitilanne voi syntyä myös kahden eri tuotteen välille. Arbitraasilla katsotaan olevan tärkeä rooli markkinoiden pitämisessä tehokkaina, sillä arbitraasitilanteen synnyttyä markkinoilla toimivat osapuolet alkavat hyödyntää sitä, mikä johtaa hintaeron, ja siten lopulta myös itse arbitraasin katoamiseen.

Kiinnostaako sinua päiväkauppa ja tahdot kuulla siitä lisää? Siinä tapauksessa älä epäröi ottaa Lynxin asiakaspalveluun ja kokeneet asiantuntijamme kertovat sinulle lisää.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart