Venäläisiin osakkeisiin sijoittaminen

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

Tämä artikkeli julkaistiin ennen Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia. Markkinaolosuhteet ovat muuttuneet sen jälkeen, ja tietyillä tai kaikilla artikkelin arvopapereilla ei ehkä ole enää mahdollista käydä kauppaa LYNXin kautta.

LYNX-tiimi
 
 
Syksyn 2019 aikana LYNXin asiakkaille on avautunut mahdollisuus sijoittaa Venäjälle Moskovan pörssiin. Tällä hetkellä venäläiset osakkeet ovat edullisia useista eri tekijöistä johtuen, mukaan lukien talouspakotteista. Pitkällä aikavälillä nykyinen tilanne voi kuitenkin osoittautua hyväksi mahdollisuudeksi sijoittaa, jos on valmis katsomaan joitakin negatiivisia seikkoja läpi sormien. Moni venäläinen osake on maksanut hyviä osinkoja, ja yrityksillä on sijoittajia houkuttelevaa omaisuutta. Tämän lisäksi Venäjä on sijoituskohteena vielä useimmille tuntematon, ja osakkeiden hinnat eivät tästä syystä ole nousseet samalla tavalla kuin länsimaissa. Moskovan pörssin indeksi on kuitenkin ollut kovassa nosteessa vuonna 2019. Venäjältä löytyy useita sijoittajan näkökulmasta mielenkiintoisia yrityksiä, ja tässä artikkelissa esitellään niistä viisi kiinnostavinta.
 

Talouden sektorit Venäjällä: mahdollisuudet ja riskit

Moskovan pörssiin listatuista yrityksistä suurimmat keskittyvät selkeästi energiasektorille johtuen maan laajoista öljy- ja kaasuvaroista. Venäjän energiasektori onkin noin 2,5 kertaa suurempi kuin toiseksi suurin sektori, joka on kaivostoiminta. Maan kolmanneksi suurin on pankkisektori.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä huomata, että kaikilla kolmella sektorilla on ollut vaikeuksia viime vuosina. Tämän lisäksi muualla maailmassa vahvasti kasvaneet sektorit, kuten teknologia, muodostavat toistaiseksi vain pienen osan Moskovan pörssin indeksistä.

Venäjän kansantalous on vahvasti riippuvainen enegiasektorista, joten maahan sijoittamisen kannattavuus riippuu aina epäsuorasti öljyn ja kaasun hintojen kehityksestä. Jos kyseisten raaka-aineiden hinnat lähtevät laskuun, on sillä mitä todennäköisimmin mittavia seurauksia koko kansantaloudelle. Mikäli Venäjän taloustilanne ajautuisi taantumaan, tulisi todennäköisesti ruplan vaihtokurssi laskemaan ja Venäjän valtion olisi pakko myös vähentää kulutustaan.

Venäläiset osakkeet yleisesti

Venäjän pörssistä löytyy lukuisia listattuja yrityksiä, mutta artikkelissa perehdytään tarkemmin näistä vain viiteen. Alta löytyy kuitenkin lisää tietoa Venäjän pörssistä ja joistakin muista sinne listatuista yrityksistä jotka mahdollisesti kiinnostaisivat sijoittajia.

Öljysektori on Venäjällä laaja, ja Moskovan pörssistä löytyy useita alan yrityksiä jotka eivät pystyneet kilpailemaan tämän artikkelin listalle päässeen Lukoilin kanssa. Taftnet on yksi näistä, ja yrityksen houkuttelevuutta laskee sen korkeat avainluvut. Rosneftilla sen sijaan on suuri velkataakka, johon liittyvää riskiä ei välttämättä kompensoida sijoittajan näkökulmasta tarpeeksi.

Venäläiset ruokakauppaketjut, kuten Magnit ja X5 ovat kalliimpia kuin eurooppalaiset vastineensa, joten myös ne rajautuivat listan ulkopuolelle. Yleensä ottaen kasvavilla markkinoilla on enemmän tilaa liiketoiminnan laajentamiseen, mutta Venäjällä kyseinen sektori ei ole juurikaan kasvanut. Eurooppalaiset ketjut nähdäänkin usein järkevämpinä sijoituskohteina. Venäläisiin arvopapereihin liittyy yleisesti ottaen myös talouspoliittinen riski, joka on huomattavasti suurempi kuin eurooppalaisilla osakkeilla. Tämän vuoksi sijoittajat yleensä vaativat ylimääräisen riskipreemion, jota Magnit tai X5 ei tarjoa.

Venäjän telekommunikaatiosektorilta löytyy kaksi merkille pantavaa listattua yritystä: Mobil’nye Telesistemy ja Veon. Kumpikaan yrityksistä ei päässyt tämän artikkelin listalle alan jatkuvasta investointitarpeesta johtuen. Sektorilla kilpailu on kovaa, joten laajentumisen vaatimat investoinnit syövät suuren osan liikevaihdosta. Kuitenkin, Mobil’nye Telesistemy vaikuttaa kilpailukykyisemmältä, sillä yritys on pystynyt tekemään osakkeen takaisinostoja viime vuosina. Veon sen sijaan joutui vetäytymään Italian markkinoilta. Telekommunikaatiosektori on yleisesti suhteellisen korkeariskinen sijoituskohde, sillä valtiot ovat usein pyrkineet ohjaamaan alalla toimivien yritysten toimintaa ja investointeja. Tämän lisäksi myös uudet kilpailijat alalla voivat entisestään pienentää nykyisten toimijoiden kannattavuutta. Mobil’nye Telesistemy ei myöskään pysty erottautumaan sen länsimaalaisista kilpailijoista, jolloin yritykseen liittyvää Venäjä-riskiä ei kompensoida.

5 kiinnostavaa osaketta Venäjältä vuonna 2019

Alla olevalle listalle on kerätty viisi yritystä, jotka edustavat erilaisia sektoreita ja tarjoavat sijoittajille suhteellisen hyvän odotetun riski-tuottosuhteen. Internet-yritys Yandexia lukuun ottamatta kaikki listalta löytyvät yritykset ovat myös maksaneet suuria osinkoja sijoittajilleen.

5. Yandex

Yandex on Venäjän suurin internet-yhtiö. Yksi yrityksen tunnetuimmista palveluista on sen hakukone, mutta Googlen tapaan yrityksellä on myös esimerkiksi kartta-, käännös- ja sähköpostipalvelut. Suuri osa yrityksen tuotosta saadaan hakukoneen kautta, ja yrityksen kannattavuus on ollut vahvassa nousussa. Yandexin liikevaihto koostuu pitkälti mainostuloista, mikä johtaa siihen, että yrityksen kassavirrat ovat hyvin syklisiä. Toisaalta, positiivisesti ajateltuna, yrityksen tuottavuus tulee kasvamaan Venäjän kansantalouden parantuessa.

Yrityksen talous on kunnossa eikä sillä ole velkaa. Sijoituskohteena Yandexin ainoa huono puoli onkin sen korkeat avainluvut. Yrityksen P/E-luku on 48, mikä on keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Tämän lisäksi analyytikot uskovat Price/EPS suhdeluvun laskevan 31,43 tasolle, mikä vastaisi merkittävää kasvua osakkeen hinnassa. Jokaisen sijoittajan tuleekin henkilökohtaisesti arvioida kasvuodotusten realistisuus. Erityisesti investoinnit pääliiketoiminnan ulkopuolelle voidaan nähdä korkeariskisempinä. Niiden kääntäminen tappiollisista tuottaviksi voi osoittautua vaikeammaksi kuin analyytikot arvelevat. Venäjä on kuitenkin rajoittanut ulkomaalaisten yritysten maahantuloa, ja rakentaa aktiivisesti omaa kansallista internetiään. Tämä todennäköisesti kasvattaisi Yandexin arvostusta.

Yandex osake | Venäjän pörssi
Yandexin osakekurssin kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

4. Lukoil (5,78 %)

Lukoil on yksi suurimmista öljyntuottajista Venäjällä, ja yritys erottuu edukseen vahvoilla talousluvuillaan. Monet öljy-yhtiöt rahoittavat kasvuaan laskemalla liikkeelle velkakirjoja tai osakkeita, mutta Lukoil ei ole toiminut näin. Yritys on viime vuosina pystynyt kasvattamaan maksamiansa osinkoja sekä tekemään osakkeiden takaisinostoja. Yritys on yksi Venäjän öljymarkkinoiden päätoimijoista ja se keskittyy öljyn tuotantoon, jalostukseen sekä markkinointiin.

Yksi yrityksen vahvuuksista on se, että Venäjän pankkisektorilla kilpailu on paljon vähäisempää kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi sen omistuksessa on erittäin laadukkaita öljykenttiä. Erityisesti näiden kahden tekijän johdosta Lukoilin voittomarginaali on ollut erittäin korkea. Lisäksi öljyn kallistuessa Venäjän ruplan arvo yleensä laskee. Tällöin laskevat operointikustannukset osittain kumoavat öljynhinnan nousun vaikutukset.

Lukoilin 8,8 % voittomarginaali on vertailukelpoinen sen länsimaalaisiin kilpailijoihin nähden, sillä vastaava luku esimerkiksi Exxon Mobilella on 5,8 %, Shellillä 4,9 % ja BP:llä 4,0 %. Öljy-yhtiöistä ainoastaan Chevron pääsee lähelle Lukoilia 8,7 % marginaalillaan. Korkean voittomarginaalin johdosta Lukoil pystyy todennäköisesti pysymään kannattavana vaikka öljyn hinta laskisikin. Yrityksen osakekurssi on alhainen verrattuna sen kansainvälisiin kilpailijoihin, ja Lukoilin P/E-luku onkin vain 6,2. Myös lähes 6 % osinko korostaa entisestään yrityksen houkuttelevuutta.

Lukoilin osake | Venäjän pörssi
Lukoilin osakekurssin kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

3. Sberbank (6,62 %)

Sberbank on johtava toimija Venäjän pankkisektorilla. Yrityksen oman pääoman tuotto (ROE) on korkea (23,1 %), ja yrityksen tehokkuus heijastuu myös sen kustannus/tuotto-suhdelukuun, joka on 33,2. Sen vahvoista talousluvuista huolimatta myös Sberbankin arvostustasot ovat toistaiseksi alhaiset. Esimerkiksi pankin P/E-luku on vain 5,85 ja P/B-luku on myöskin alhainen 1,25.

Venäjän ohjauskorko on myös pysynyt länsimaita huomattavasti korkeammalla tasolla, mikä on hyödyttänyt maan pankkisektoria. Tämän lisäksi Sberbankin kohtaama kilpailu ei ole läheskään yhtä kovaa kuin vastaavilla länsimaalaisilla yrityksillä. Sberbankin pienemmät kilpailijat eivät olekaan onnistuneet tehostamaan liiketoimintaansa samalle tasolle kuin Sberbank.

Johtuen Yhdysvaltojen asettamista sanktioista Venäjää vastaan, Sberbankin osaketta ei voi tällä hetkellä ostaa suoraan Moskovan pörssistä. Sberbankiin voi kuitenkin sijoittaa Euroopan kautta, ja osake löytyy Frankfurtin pörssistä ticker-koodilla SBNC ja vastaavasti Lontoon pörssistä ticker-koodilla SBER. Valuuttakurssien muutokset kannattaa ottaa huomioon valitessa sopivaa vaihtoehtoa. Frankfurtin kautta ostettaessa valuuttana on eurot, ja Lontoossa osakkeella käydään kauppaa käyttäen dollareita.

Digitaalinen pankkitoiminta Venäjällä

Sberbank on panostanut merkittävästi digitaaliseen pankkitoimintaan, ja nykyisin 71 % pankin asiakkaista käyttävät sen digitaalisia palveluita säännöllisesti. Myös pankin kehittämien mobiilipalveluiden käyttö on yleistynyt. Näiden seikkojen lisäksi monilta sijoittajilta on jäänyt huomaamatta Sberbankin investoinnit teknologiaan. Kansainvälisten toimijoiden puutteesta johtuen Sberbank on onnistunut kasvamaan useilla kasvavilla markkinoilla teknologisen kyvykkyytensä ja suuren pääomansa ansiosta. Pankki on kehittänyt esimerkiksi eHealth sovelluksen nimeltä DocDoc sekä asuntojen myynti- ja rahoituspalvelun nimeltä DomClick.

Pankin selkein heikkous on Venäjän valtion vaikutusvalta sen liiketoimintaan. Maan keskuspankki on Sberbankin suurin omistaja. Pankki on siis looginen kohde maahan kohdistuville sanktioille. Toisaalta, Venäjän hallinto on viime aikoina keskittynyt nostamaan maan yritysten jakamia osinkoja, joten Sberbankin sijoittajat voivat myös hyötyä Venäjän valtion vaikutusvallasta.

Sberbank osake | Venäjän pörssi
Sberbankin osakekurssin kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

2. Norilsk Nickel (9,68 %)

Norilsk Nickel on kaivosalan yritys, joka tuottaa esimerkiksi kuparia, palladiumia ja platinaa. Mainituista metalleista palladium on tällä hetkellä todennäköisesti tärkein. Palladiumin hinta on ollut vahvassa nousussa, ja Norilsk Nickel on hyötynyt kehityksestä paljon yrityksen ollessa kyseisen metallin halvin tuottaja. Kaivosalan yritykseksi Norilsk Nickelin nettotulosmarginaali on huimaavan korkea 37,5 %. Yritys tuottaa useita metalleja, ja näiden kaikkien kysyntä on kasvanut sähköautojen tuotannon kasvun takia. Palladiumin korkea hinta on tuottanut yritykselle suuren osan sen tuloksesta, sillä tämänhetkiset kuparin ja nikkelin hinnat ovat suhteellisen alhaiset. Muiden metallien hintojen noustessa yrityksen kannattavuus siis todennäköisesti vain kasvaisi entisestään.

Yrityksen hallitsemat kaivokset ovat osoittautuneet korkealaatuisiksi, joten yhdistettynä korkeaan voittomarginaaliin, yrityksen osakekurssiin liittyvät riskit ovat suhteellisen alhaiset. Norilsk Nickelin P/E-luku on tällä hetkellä noin 10,2, ja yrityksen osakekurssi tulee todennäköisesti nousemaan metallien kysynnän kasvaessa. Yrityksen lähes 10 % osinko on myös houkuttelevan korkea.

Norilsk nickel osake | Venäjän pörssi
Norilsk nickelin osakekurssin kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

1. Gazprom (6,30 %)

Gazprom on listan kaikista kiinnostavin venäläinen yritys sijoittajan näkökulmasta. Venäjän hallinnolla on enemmistöomistus Gazpromissa, ja valtio käyttää vaikutusvaltaansa yrityksen ohjaamiseen merkittävällä tasolla. Tämän lisäksi Venäjä on käyttänyt yritystä diplomaattisena aseena. Yllä mainitut ovat selkeitä syitä monelle sijoittajalle jättää sijoittamatta venäläisiin yrityksiin, mutta ei niille, jotka ovat valmiita hyväksymään Venäjään liittyvät riskit ja realiteetit hyvien kauppojen toivossa.

Gazprom on maailman johtava maakaasun tuottaja ja viejä. Yritys onnistuu pitämään kustannukset alhaisina kiitos sen omistamien laajojen maakaasukenttien, joissa tuotantoa voidaan lisätä helposti. Gazpromin tämänhetkinen osinko on 6,30 %, mutta yrityksen houkuttelevuus perustuu pitkälti äärimmäisen alhaiseen P/E-lukuun (3,7). Suhdeluvun alhaisuus on myös poikkeuksellista, sillä pitkän aikavälin sopimuksista johtuen Gazpromin liiketoiminta ei ole juurikaan syklistä. Gazpromin nettotulosmarginaali on myös korkea (20,5 %). Aiemmin Gazpromin vapaat kassavirrat olivat rajoitettuja suurista investoinneista johtuen, mutta yrityksen realiteetit ovat kuitenkin muuttumassa.

Kaasuputkiverkosto Kiinaan

Gazpromin vapaat kassavirrat olivat rajoitettuja johtuen äärimmäisen suurista investoinneista uusiin kaasukenttiin sekä putkiverkostoihin. Nordstream-öljyputket Eurooppaan mahdollistavat itä-Euroopan kiertämisen, mikä todennäköisesti alentaa maakaasun hintaa. Gazprom on myös rakentanut Power of Siberia -nimistä putkea Siperiasta Kiinaan. Projekti on melkein valmistunut, ja kaasuputki saatiinkin rakennettua Kiinan rajalle lokakuun lopulla. Tällä hetkellä maakaasun hinta on Kiinassa on korkea, ja Kiinan hallitus haluaa entisestään rajoittaa kivihiilen käyttöä energian tuotannossa. Onkin hyvin todennäköistä, että Gazprom alkaa vähentämään uusien investointien tekemistä, ja että sen tuotto tulee nousemaan Kiinan markkinoille pääsyn seurauksena.

Gazpromin kasvava osinko

Vähenevät investoinnit vapauttavat kassavirtoja. Venäjän hallinto haluaa nostaa valtio-omisteisten yritysten osingot 50 %:iin nettovoitoista. Luonnollisesti tämä koskisi myös Gazpromia. Yrityksen tavoitteena on päästä tälle tasolle vuonna 2020. Gazpromin nykyisellä kannattavuudella tämä vastaisi noin 14,3 % osinkoa, mikä olisi todella korkea myös venäläisiin standardeihin nähden. Sijoittajien uskosta riippuen, Gazpromin osake tuleekin todennäköisesti nousemaan lähivuosina.

Gazpromin osakekurssi | Venäjän pörssi
Gazpromin osakekurssin kehitys. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Sijoita Venäjälle LYNXin kautta

LYNXin asiakkailla on mahdollisuus sijoittaa venäläisiin arvopapereihin sekä suoraan että epäsuorasti. Epäsuoralla sijoittamisella tarkoitetaan sitä, että sijoittaja voi ostaa venäläisiä arvopapereita esimerkiksi Lontoon, Saksan tai Yhdysvaltojen pörsseistä. Tämän lisäksi LYNXin asiakkailla on nykyisin suora pääsy Moskovan pörssiin.

Sijoittamalla suoraan Moskovan pörssin kautta sijoittaja voi välttää mahdolliset ADR-maksut. Tämän lisäksi Moskovan pörssistä löytyy yrityksiä, joihin ei välttämättä pysty sijoittamaan muiden pörssien kautta. LYNXin asiakkaiden pääsy Moskovan pörssiin tarjoaakin sijoittajille uusia mahdollisuuksia.

Venäjän pörssiin listatut yritykset löytyvät LYNXin kaupankäyntijärjestelmissä pörssikoodilla MOEX. Jokaisen sijoittajan olisi suositeltavaa kuitenkin itse arvioida, haluaako sijoittaa venäläisiin arvopapereihin suoraan Moskovan pörssissä, vai jonkin toisen pörssin kautta hyödyntäen ADR:ia.

LYNXin kaupankäyntijärjestelmillä voi käyttää Venäjän ruplia kaupankäynnissä. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja voi ostaa venäläisiä arvopapereita suoraan ruplilla tai käyttää valuuttapareja spekuloimiseen. LYNXin marginaalitiliä käyttävät asiakkaat voivat hyödyntää ulkomaille sijoittaessa negatiivisia valuuttapositioita korko.

Yhteenveto venäläisistä osakkeista

Venäjä on useimmille sijoittajille tuntematon markkina johtuen korruptiosta, valtion kontrollista ja talouspakotteista. Venäjän markkinat ovat kuitenkin tarjonneet suuria osinkoja, mikä onkin ollut yksi valtion tavoitteista. Tämän lisäksi venäläisten yritysten avainluvut osoittavat niiden osakkeiden olevan keskimäärin suhteellisen edullisia.

Venäjän voidaan edelleen katsoa olevan kehittyvä talous, ja maahan sijoittamiseen liittyykin länsimaihin verrattuna enemmän riskejä. Maa tarjoaa kuitenkin myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi venäläisten öljy-, kaasu- ja kaivosyritysten omistukset ja varallisuudet ovat omaa luokkaansa. Myös pankki- ja teknologiasektoreilla paikalliset yritykset hyötyvät kansainvälisen kilpailun puutteesta tai sitä koskevista rajoituksista.

Venäjä saattaa kiinnostaa sijoittajaa myös maantieteellisen hajauttamisen näkökulmasta. Venäjän kansantalous ei aina korreloi yhtä vahvasti samojen muuttujien kanssa kuin eurooppalaiset kansantaloudet, jolloin maahan sijoittaminen saattaa tehostaa sijoittajan portfolion hajauttamista. Erityisesti raaka-aineisiin sijoittavien kannattaa pitää Venäjän markkinoita silmällä ja tutkia mahdollisia vaihtoehtoja sinne sijoittamiseen.

Artikkeliin on kerätty muutamia esimerkkejä Moskovan pörssistä, mutta luonnollisesti Venäjältä löytyy paljon listattuja osakkeita joita artikkelissa ei ole käsitelty.

Editorial credit: Baturina Yuliya / Shutterstock.com