Parhaat uraaniosakkeet vuodelle 2023

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

Cameco
ISIN: CA13321L1085
|
Ticker: CCJ --- %

---
USD
---% (1D)
1 vk ---
1 kk ---
1 v ---
To the Cameco Stock
Uraaniosakkeet
Uraaniosakkeisiin sijoittaminen on yhä suositumpaa.
Mielenkiintoa uraania kohtaan lisää energia-alan muutos ja sen kyky tuottaa energiaa tasaisesti ilman kasvihuonepäästöjä.

Tässä artikkelissa esitellään mielenkiintoisia uraaniosakkeita, sekä uraaniin sijoittamista yleisesti. Artikkelin alussa käydään kuitenkin läpi tämän alkuaineen perusteita ja syitä siihen sijoittamiseen. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.

Uraaniosakkeisiin sijoittaminen

Uraaniosakkeet eivät kuulu tavallisen sijoittajan salkkuun. Osa LYNXin asiakkaista haluaa kuitenkin hyödyntää monipuolisia sijoitusmahdollisuuksia täysimääräisesti. LYNXin kautta esimerkiksi erilaisiin uraaniin perustuviin sijoitustuotteisiin voi sijoittaa ympäri maailman.

Mitä uraani on?

Uraani on raaka-aine, jota esiintyy malmeissa. Se on raskasmetalli, jota käytetään pääasiassa ydinvoiman tuotannossa. Se on metallinen harmaa aktinoidi ja atomimassaltaan suurin maapallolla luonnossa esiintyvä alkuaine. Raaka-ainetta löytyy usein sivutuotteena esimerkiksi kultaa tai kuparia louhittaessa.

Luonnonuraani sekä rikastettu ja köyhdytetty uraani eroavat toisistaan. Rikastettu uraani luokitellaan radioaktiiviseksi alkuaineeksi, ja sitä käytetään ydinreaktoreissa ja esimerkiksi ydinaseissa.

Köyhdytetty uraani on vähemmän vaarallista, ja sitä vapautuu uraanin rikastamisen sivutuotteena. Köyhdytettyä uraania käytetään suojausmateriaalina ionisoivaa säteilyä vastaan, minkä lisäksi sitä hyödynnetään esimerkiksi taistelupanssarivaunujen metalliseoksien suojan parantamiseen.

Syitä sijoittaa uraaniosakkeisiin

Uraani on ainutlaatuinen raaka-aine, jolla on useita käyttökohteita. Käyttö aseteollisuudessa laskee sen suosiota suuren yleisön näkökulmasta, mutta energiantuotannon riittävyyden varmistamisessa uraani voi osoittautua välttämättömäksi. Lisäksi on hyvä huomioida, että vain 0,7 prosenttia löydetystä uraanista soveltuu ydinaseisiin.

Lukuisat maat ovat tehneet kunnianhimoisia suunnitelmia hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, ja pelkona on, että uusiutuvilla energialähteillä ei pystytä tuottamaan riittävästi energiaa tavoitteen täyttämiseksi. Ydinvoiman lisääminen herättää kuitenkin myös vastustusta erityisesti Tšernobylin ja Fukushiman ydinkatastrofien, sekä loppusijoitukseen liittyvien ongelmien vuoksi. Ydinvoiman suurena etuna on kuitenkin se, että se ei tuota hiilidioksidia eikä se siten lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

Tästä johtuen uusille ydinvoimaloille riittää kysyntää. Kiina rakentaa parhaillaan 20 ydinvoimalaa, ja myös Intian, Venäjän, Puolan ja UK:n kaltaiset maat laajentavat ydinvoimakapasiteettiaan. Saksa ja Belgia puolestaan ovat päättäneet sulkea kaikki ydinvoimalansa. Poliittisesti näkemykset ydinenergian käytöstä vaihtelevat siis maittain.

Kysyntä kasvaa

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on tällä hetkellä noin 11 prosenttia, ja maailmassa on noin 439 ydinvoimalaa. Euroopassa Ranska on edelläkävijä 56 reaktorillaan, jotka voivat tuottaa 70 prosenttia Ranskan energiasta. Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan yli 100 uutta ydinvoimalaa on suunnitteilla ja yli 300:sta neuvotellaan edelleen. Suurin osa uusista ydinvoimaloista rakennetaan Kiinaan ja Intiaan. Pelkästään näihin kahteen maahan on tarkoitus rakentaa yli 200 uutta voimalaa, joiden tarkoituksena on ilmansaasteiden torjuminen. Uudet voimalat nostavat ydinvoiman osuuden Kiinassa nykyisestä 4 prosentista yli 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kazakstan on tällä hetkellä suurin uraanin tuottaja, mutta alkuainetta louhitaan huomattavia määriä myös Kanadassa, Australiassa, Venäjällä ja Namibiassa.

Fukushiman katastrofin jälkeen myös Japani on rakentamassa uudelleen luottamusta ydinvoimaan. Maa on nyt aloittamassa uusien voimaloiden kehittämistä ja käynnistämässä uudelleen 17 suljetun reaktorin toimintaa.

Uusien ydinvoimaloiden pitäisi korvata reaktorit, jotka suljetaan lähivuosina esimerkiksi Euroopassa. Asiantuntijat odottavat tämän seurauksena uraanin kysynnän kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Esimerkiksi IAEA arvioi, että uraanin nykyinen kulutus kaksinkertaistuu noin 70 000 tonnista 140 000 tonniin vuodessa 2030 vuoteen mennessä. IAEA arvioi kysynnän kasvavan noin +3,1 prosenttia vuodessa vuoteen 2040 asti.

Suomessakin on jo puhuttu pienempien ydinvoimaloiden käyttöönotosta sekä sähkön että kaukolämmön tuotantoon. Yhä useammat yritykset kehittelevätkin näitä pienydinvoimaloita (small modular reactor, SMR). Ainakin 70 yrityksen ympäri maailmaa sanotaan työskentelevän tämän teknologian parissa; tunnettu esimerkki on yhdysvaltalainen Terrapower-yritys, jota Microsoftin perustaja Bill Gates rahoittaa.

Tarjonta on rajallista

Toisaalta uraanin tarjonta on viime vuosina niukentunut useiden kaivosten sulkemisten vuoksi. Uraanin hinnan laskun ja kysynnän jyrkän vähenemisen vuoksi uraanikaivoksiin tehtyjen investointien määrä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Yli kymmenen vuotta sitten toiminnassa oli noin 500 kaivosta, mutta tällä hetkellä niitä on alle 50. Noin 80 prosenttia maailman uraanista tulee myös vain 10 kaivoksesta.

Kaivosyhtiöiden keskimääräiset tuotantokustannukset ovat noin 40 dollaria unssilta. Asiantuntijoiden mukaan monet uraanikaivokset aloittavat tuotannon vasta, kun hinta on yli 60-70 dollaria unssilta, mikä tarkoittaa, että uusia kaivoksia tuskin avataan toistaiseksi.

Myös Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti vaikuttaa voimakkaasti uraanin tarjontaan. Ukraina oli raaka-aineen yhdeksänneksi suurin tuottaja, ja sen häiriöt vaikuttavat merkittävästi hintaan ja voivat kiristää tarjontaa entisestään. Venäjä tuottaa myös lähes puolet maailman uraanirikasteiden tarjonnasta. Venäjän uraaniin kohdistuvat lisäpakotteet ovat edelleen mahdollisia.

Uraanin hinta nousee nopeasti

Sijoittajia kiinnostaa luontaisesti uraaniin hinnan kehitys. Vuonna 2021 uraanin hinta oli vielä vahvassa nosteessa, sen kaksinkertaistuessa muutaman vuoden aikana. 2021 vuoden jälkeen markkinahinta on kuitenkin jäänyt paikoilleen noin 50 dollariin paunalta. Vuonna 2007 hinta kävi parhaimmillaan 140 dollarissa, mutta yleisesti uraanin hinta vaikuttaa kohtuulliselta tällä hetkellä, eikä sen kohdalla olla nähty hetkeen voimakkaita liikkeitä suuntaan tai toiseen.

Uraanin markkinahinta 25 vuoden ajalta
Uraanin markkinahinta 25 vuoden ajalta. Lähde: Tradingeconomics. Tallennettu: 21.3.2023.

Parhaat uraaniosakkeet 2023

Sijoittaminen suoraan uraanin hintaan perustuviin sijoitustuotteisiin ei ole houkutteleva vaihtoehto. Uraanifutuurien ja eurooppalaisten uraani-ETF-rahastojen likviditeetti on kuitenkin hyvin alhainen. Uraanin hinta voi kuitenkin lähteä nousuun, mikä nostaisi todennäköisesti myös esimerkiksi alan kaivososakkeiden kursseja.

Uraanista ja ydinvoimaan sijoittamista kiinnostuneille löytyy muutamia mielenkiintoisia osakkeita. Alla on lista 10 kiinnostavasta uraaniosakkeesta, joista kolme esitellään tarkemmin alla.

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price Market capitalisation
Paladin Energy Ltd AU000000PDN8 PDN AUD 7,70 2,33
Forsys Metals Corp. CA34660G1046 FSY CAD 0,38 0,07
NexGen Energy Ltd. CA65340P1062 NXE CAD 6,04 3,30
Energy Fuels Inc. CA2926717083 UUUU USD 5,62 0,91
Denison Mines Corp. CA2483561072 DNN USD 1,96 1,75
Berkeley Energia Ltd AU000000BKY0 BKY AUD 0,22 0,09
Uranium Energy Corp. US9168961038 UEC USD 5,86 2,41
Cameco Corp. CA13321L1085 CCJ USD 46,62 20,29

Sijoittajan on tärkeää huomioida, että moni listan osakkeista on markkina-arvoltaan pieniä, mikä entisestään nostaa niihin liittyviä riskejä.

Cameco (CCJ)

Alalta suhteellista turvallisuutta hakevat sijoittajat valitsevat helposti kanadalaisen Camecon (ISIN: CA13321L1085 – Kaupankäyntitunnus: CCJ – Valuutta: USD). Yhtiön osuus uraanin kokonaistuotannosta on noin 20 prosenttia, ja sen markkina-arvo on 11,03 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä maailman suurimman uraaniyhtiön. Yhdysvalloissa Cameco omistaa Smith Ranch-Highlandin kaivoksen Wyomingissa ja Crow Butten kaivoksen Nebraskassa. Yhtiön merkittäviin kanadalaisiin kaivoksiin kuuluu Cigar Lake, jota pidetään maailman tuottavimpana uraanikaivoksena. Cameco hankki tänä vuonna myös suuremman osuuden kaivoksesta. Camecolla on myös merkittävä 60 prosentin omistusosuus Kazakstanissa sijaitsevasta kaivoksesta.

Uraanikaivostoiminnan lisäksi yhtiö tarjoaa palveluita ydinvoima-alan yrityksille. Yhteistyön kautta Cameco osallistuu myös uraanin jalostukseen ja ydinvoiman tuotantoon Kanadassa. Cameco on viime vuosina päättänyt sulkea vähemmän tuottavia kaivoksia uraanin alhaisen hinnan vuoksi. Camecon voikin nähdä asemoituneen puolustuskannalle tällä riskialttiilla alalla. Lokakuussa 2022 yhtiö ilmoitti mahdollisesta Westinghousen ostosta, joka tuottaa erikoisteknologiaa ydinvoiman tuotannon eri vaiheisiin. Ostossa yhtiö hankkisi 49 prosentin osuuden strategisessa kumppanuudessa Brookfield Renewablen kanssa. Cameco maksaa myös osinkoa, mikä on harvinaista alalla. Nykyisellä kurssilla osakkeen osinkotuotto on kuitenkin vain 0,34 %.

Uraanin hinnan viimeaikainen nousu on kuitenkin saanut Camecon päättämään joidenkin kaivosten uudelleen avaamisesta. Yhtiö tuottaa uraania keskimäärin 31 dollarin hintaan unssilta. Jos uraanin hinta pysyy pidempään yli 40 dollarissa, Cameco avaa lisää kaivoksia. Kyseessä on kuitenkin spekulatiivinen ja pääomavaltainen investointi. Voi kestää jopa vuoden, ennen kuin suljettu kaivos todella tuottaa jälleen uraania täydellä kapasiteetilla. Pitkäaikaiset toimitussopimukset vakituisten asiakkaiden kanssa ovat kuitenkin avustaneet yritystä. Vuonna 2020 Cameco myi uraania keskimäärin 37 dollarilla unssilta, vaikka keskimääräinen spot-hinta oli noin 29 dollaria. Täyttääkseen toimitusvelvoitteensa tuotannon jyrkästä vähenemisestä huolimatta Cameco osti suuria määriä uraania markkinoilta alhaisin hinnoin ja välitti sen asiakkailleen sopimuksen mukaisesti lisähintaan.

Taloudelliset luvut

Camecon myyntiluvut olivat laskussa 2021 vuoteen asti, uraanin heikon hintakehityksen vuoksi. Vuonna 2022 liikevaihto teki voimakkaan 27 %:n harppauksen, 1,48 miljardista Yhdysvaltain dollarista 1,87 miljardiin dollariin. Myös osakekohtainen tulos kääntyi positiiviseksi, yhteensä 0,33 dollariin osakkeelta, kun vuonna 2021 se oli vielä -0,25 dollaria.

Tulevina vuosina yhtiön myynti voi jatkaa elpymistään. Vuonna 2023 Cameco ennustaa uraanin hinnan olevan keskimäärin 58,9 dollaria unssilta, spot-hinnan ollessa tällä hetkellä 50,0 dollaria. Yrityksen myyntikustannukset ovat 46 ja 47 dollarin välillä.

Kuluvalla 2023 tilikaudella analyytikot odottavat liikevaihdon nousevan edelleen 2,42 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olevan 0,97 dollaria. Yhtiötä koskevat arviot vaihtelevat kuitenkin suuresti ja ne ovat tietenkin riippuvaisia uraanin hinnan kehityksestä. Cameco on uraanista kiinnostuneille sijoittajille houkutteleva toimija. Se on alallaan suhteelliseen vahva, esimerkiksi alan keskiarvoa alhaisemmista tuotantokustannuksista johtuen.

Camecon osake
Camecon osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2023.

Uranium Energy (UEC)

Yhdysvaltalainen Uranium Energy (ISIN: US9168961038 – Kaupankäyntitunnus: UEC – Valuutta: USD) on yksi harvoista pienemmistä uraanintuottajista, joka on pysynyt toiminnassaan uraanin alhaisista hinnoista huolimatta. Alhaisten hintojen vuoksi uraanin tuotanto on ollut viime vuosina jäistä, mutta yritys on tehnyt tutkimusporauksia. Yhtiön uraanihankkeet sijaitsevat Yhdysvaltojen Texasin, Wyomingin, New Mexicon, Arizonan ja Coloradon osavaltioissa. Yhtiöllä on myös uraaninjalostuslaitos Hobsonissa, Texasissa. Kanadassa yhtiö tekee yhteistyötä Camecon kanssa.

Uranium Energy ei yleensä tee pitkäaikaisia sopimuksia, joten yhtiö hyötyy hyvin nopeasti uraanin hinnan mahdollisista nousuista. Yhtiöllä on 2,63 miljoonan kilon fyysinen uraanisalkku, joka on ostettu spot-markkinoilta monien tuotteiden tuotantokustannuksia alhaisemmalla hinnalla.

Kokenut johto hyödynsi uraanin alhaisen hinnan tarjoamat mahdollisuudet

Uranium Energyn johdossa on kokenut johtoryhmä, jota johtaa perustaja ja toimitusjohtaja Adnani. Hän asemoi yhtiönsä fiksusti uraanikriisin aikana ja hankki edullisesti muita korkealaatuisia uraanihankkeita, kuten Powder River Basinin alueen Wyomingissa, Yhdysvalloissa. Näin Uranium Energy voi nopeasti lisätä tuotantoa heti, jos uraanin hinta nousee riittävästi. Yhtiö toimii myös konservatiivisesti ja on velaton.

Yhtiö odottaa saavansa uudet kaivokset käyttöön ja se odottaa myös, että uusien kaivosten lupien myöntäminen Yhdysvalloissa viivästyy vain vähän, varsinkin kun Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut ostavansa 150 miljoonan dollarin arvosta Yhdysvalloissa louhittua uraania seuraavien 10 vuoden aikana. Tästä 300 000 paunaa toimitetaan 59,5 dollarilla paunaa kohden vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä 99 prosenttia tarvittavasta uraanista tuodaan edelleen ulkomailta, minkä vuoksi myös Yhdysvaltain armeija on riippuvainen ulkomaisista toimituksista. Tilanteeseen halutaan muutos, sillä Yhdysvallat on edelleen uraanin suurin kuluttaja. Tuotannon lisäämiseksi maan pitäisi jälleen avata kaivoksia tai perustaa kokonaan uusia hankkeita, sillä Yhdysvaltojen nykyinen tuotanto on olematonta.

Taloudelliset luvut

Uranium Energyn markkina-arvo on vain 1,25 miljardia dollaria, joten se on suhteellisen pieni toimija alalla. Osake on siten myös hyvin spekulatiivinen.

Vuonna 2020 osakkeen hinta nousi noin 1 dollarista lähes 4 dollariin osakkeelta. Vuonna 2011, 9 vuotta sitä ennen, osakekurssi oli kuitenkin myös noussut ensin yli 6 dollariin pudonnut taas 1 dollariin. Viime vuosina osake on kuitenkin liikkunut sivuttaissuunnassa, vaikka prosentuaalisesti yksittäiset heilahdukset ovat olleet huomattavia.

2023 vuodelta analyytikot odottavat 84,77 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mutta 0,02 dollarin osakekohtaista tappiota. Liikevaihdon kehitys on tietysti hyvin riippuvainen uraanin hinnasta. Joka tapauksessa yhtiöllä on Yhdysvalloissa mielenkiintoisia uraanikaivoksia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön milloin tahansa. Tämä riippuu tietenkin uraanin hinnasta tai Yhdysvaltojen hallituksen kanssa tehtävistä tuottoisista toimitussopimuksista, jotka takaisivat kestävän ja kannattavan tuotannon.

Yhtiö voi joutua hankkimaan lisää pääomaa investointien rahoittamiseksi. Hyvin spekulatiivisille sijoittajille tämä osake voi kuitenkin olla mielenkiintoinen.

Uranium Energyn osake
Uranium Energyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2023.

Sprott Physical Uranium Trust (U.UN)

Sprott Physical Uranium Trust (ISIN: CA85210A1049 – Kaupankäyntitunnus: U.UN – Valuutta: CAD) on kanadalainen sijoitusväline, jonka tarkoituksena on mahdollistaa uraaniin sijoittaminen. Rahastoa/trustia hallinnoi sijoitusyhtiö Sprott Asset Management, mutta se on vapaasti vaihdettavissa pörssissä osakkeena.

Osakkeen kehitys vastaa suurelta osin uraanin spot-hinnan kehitystä. Tämä johtuu siitä, että rahasto sijoittaa fyysiseen uraaniin. Helmikuun puolessa välissä Uranium Trust omisti yli 60 miljoonaa paunaa uraania, minkä arvo oli 3,09 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kaikkien varojen (uraani ja käteinen) arvo oli tuolloin lähes 3,14 miljardia dollaria.

Trustia hallinnoi kokenut johtoryhmä ja neuvonantajat. Siksi sen volatiliteetti on rajallinen ja osakkeen hinta korreloi läheisesti uraanin hinnan kanssa. Yksi rahasto-osuus vastasi helmikuun puolessa välissä noin 0,25 paunaa uraania, joten 9 osakkeella sijoittaja omistaa noin 1 kilon uraania.

Tavoite: nettovarallisuuden arvon tasainen kasvu

Yhtiö kerää rahaa sijoittajilta, ostaa jatkuvasti uraania ja varastoi sitä sitten Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sijoitusrahasto ei siis erityisesti spekuloi lyhytaikaisilla hintavaihteluilla. Sen tavoitteena on ainoastaan antaa sijoittajille mahdollisuus sijoittaa suoraan uraaniin.

Maailman suurimman fyysisen uraanin rahaston osake sopii sijoittajille, jotka odottavat uraanin hinnan nousevan pitkällä aikavälillä. Lisäksi osake on paljon likvidimpi kuin uraanifutuurit. Tarjonnasta ja kysynnästä riippuen osakkeen hinnat voivat kuitenkin tilapäisesti poiketa merkittävästi niiden luontaisesta arvosta esimerkiksi turbulenttien markkinavaiheiden aikana.

Sprott Physical Uranium Trustin preemio suhteessa osuuden arvoon.
Sprott Physical Uranium Trustin preemio suhteessa osuuden arvoon. Lähde: Sprott. Tallennettu: 22.3.2023.
Sprott Physical Uranium Trustin osake
Sprott Physical Uranium Trustin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2023.

Global X Uranium ETF (URA)

Tavalliset sijoittajat eivät voi ostaa tätä ETF-rahastoa suoraan. Sen hinnanvaihteluilla voi kuitenkin spekuloida optioiden avulla. Sijoittajat voivat siten hyödyntää erilaisia optiostrategioita uraanimarkkinoiden hintojen muutoksista hyötymiseen.

ETF:n viisi suurinta positiota ovat seuraavat:

  • Cameco (23,42 %)
  • Kazatomprom (22,81 %)
  • NexGen Energy (5,36 %)
  • Denison Mines Corp (3,5 %)
  • Energy Fuels (3,19 %)

Lue lisää optiokaupasta.

Uraaniosakkeiden tuoton vertailu

Loading ...
Company name 52 W low 52 W high 6M 1Y 5Y YTD
Paladin Energy Ltd 4,29 11,16 4,88 % 71,72 % 746,15 % 28,63 %
Forsys Metals Corp. 0,20 0,80 -46,78 % 42,32 % 233,04 % -25,34 %
NexGen Energy Ltd. 4,12 8,35 -13,47 % 41,95 % 310,55 % -2,27 %
Energy Fuels Inc. 5,16 9,03 -23,64 % -10,08 % 185,28 % -21,84 %
Denison Mines Corp. 1,20 2,47 0,00 % 54,33 % 314,81 % 11,68 %
Berkeley Energia Ltd 0,15 0,43 21,55 % -48,24 % 10,55 % 32,05 %
Uranium Energy Corp. 3,20 8,34 -24,29 % 73,37 % 452,83 % -8,79 %
Cameco Corp. 31,58 56,24 -0,79 % 41,62 % 355,72 % 8,17 %

Johtopäätös uraaniosakkeista

Uraanin hinta on tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin 2010-luvulla ja mielenkiintoinen kysymys on, että mihin suuntaan se liikkuu tulevaisuudessa. Energia-ala on kuitenkin murroksessa, uusia ydinvoimaloita rakennetaan ympäri maailmaa ja uraanin tuotanto on vähäistä. Näistä syistä johtuen alan osakkeet voivat lähteä nousuun keskipitkällä aikavälillä. Artikkelissa esitellyt osakkeet voivat olla kiinnostavia uraaniin sijoittamisesta kiinnostuneille, mutta alan korkeat riskit on syytä pitää mielessä.

Haluatko sijoittaa parhaisiin uraaniosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.