Näillä parhailla televiestintäosakkeilla sijoittaja voi hyötyä tietoliikenteen maailmanlaajuisesta kasvusta vuonna 2022.

Televiestintäosakkeet: suhteellisen kriisinkestäviä ja korkeat osingot

Televiestintäalan osakkeet ovat erityisen suosittuja sijoittajien keskuudessa, sillä niitä pidetään arvoltaan suhteellisen vakaina ja kriisinkestävinä. Sijoitukset televiestintäosakkeisiin voivat tasata sijoittajien portfolioiden volatiliteettia, sillä televiestintäalan näkymät ovat pitkälti talouden suhdanteista riippumattomia. Tuskin kukaan irtisanoo matkapuhelinsopimustaan talouskriisin vuoksi, sillä puhelimista on tullut ruokaa ja sähköä muistuttava välttämätön hyödyke. Toisaalta teleyrityksen osakkeiden omistajat voivat yleensä odottaa myös runsaita osinkoja.

Deutsche Telekomin osake loi pohjan osakekulttuurille Saksassa

Pitkään aktiivisesti sijoittaneet saattavat muistaa Deutsche Telekom AG:n listautumisen 1990-luvulla. Saksassa osaketta mainostettiin niin sanottuna “kansanosakkeena” tai “T-osakkeena” yksityisille sijoittajille. Deutsche Telekomin 20 miljardin Saksan markan (noin 10 miljardin euron) suuruinen listautumisanti oli suuri menestys, jonka seurauksena yhä useammat saksalaiset kiinnostuivat osakkeista seuraavien vuosien aikana. Deutsche Telekomin listautumisen markkinointi olikin hyvä esimerkki positiivisen sijoituskulttuurin luomisesta.

Deutsche Telekomin osake hyötyi euforiasta ja nousi maaliskuussa 2000 huikean kurssirallin jälkeen 104 euron huippulukemiin. Dot.com-kuplan puhkeamista seurasi kuitenkin yhtä jyrkkä romahdus, jonka seurauksena Telekomin osake putosi huomattavasti alle liikkeeseenlaskuhintansa. Monet uusista osakkeenomistajista olivat katkerasti pettyneitä. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Deutsche Telekomin osakkeen hinta ei ole tehnyt suuria harppauksia, ja houkuttelevasta osingosta huolimatta se on liikkunut 8–19 euron välillä.

Televiestintäalan kehitys: puhelinlinjoista 5G:hen

Televiestintäala on kehittynyt merkittävästi teollisen vallankumouksen seurauksena lennättimistä langattomiin verkkoihin. Myös matkaviestinnän tiedonsiirtonopeudet ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina: vuoden 1990 GSM- ja UMTS-järjestelmästä (Yhdysvalloissa CDMA) on siirrytty kolmannen sukupolven (3G), neljännen sukupolven (4G) ja nyt viidennen sukupolven (5G) matkaviestintäjärjestelmiin. Tietoliikenneyhteyksien lisääntyminen on lyhentänyt suurten datapakettien lähettämiseen kuluvaa aikaa päivistä tunteihin ja nykyään muutamaan sekuntiin.

Kallis verkkoinfrastruktuuri: Telekom, Vodafone ja Telefonica hallitsevat markkinoita

Kalliin verkko- ja teknologiainfrastruktuurin vuoksi viestintämarkkinoita hallitsevat useimmissa maailman maissa muutamat suuret teleoperaattorit. Saksassa Deutsche Telekom muodostaa yhdessä Vodafonen ja Telefonican kanssa oligopolin. Suomessa markkinoita hallitsevat vastaavasti Elisa, Telia ja DNA.

Miljardin dollarin markkinat: uusien trendien johdosta alalla odotetaan +5,4 prosentin vuotuista kasvua

Grand View Research arvioi maailmanlaajuisten televiestintämarkkinoiden arvoksi 1,7 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2021 ja yritys odottaa vuotuisen kasvun olevan +5,4 prosenttia 2,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2028 mennessä. Yksi tärkeimmistä toimialan kasvua edistävistä tekijöistä on 5G-infrastruktuuriin kohdistuvien menojen kasvu sekä huomattavasti tehokkaammat älypuhelimet kuluttajapuolella.

Tämä johtuu siitä, että yhä useammat matkapuhelinliittymän tilaajat haluavat luonnollisesti hyödyntää uuden 5G-teknologian mahdollistamia nopeita datayhteyksiä. Tämä lisää myös maksullisten palveluiden, kuten musiikin, elokuvien ja pelien suoratoistopalveluiden kysyntää teräväpiirtona. Mobiilidatan käyttöä lisää myös suoratoiston, virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) yleistyminen.

Verkko-operaattoreiden haasteena on tarjota mahdollisimman kattava verkko ja riittävä kapasiteetti yhä suurempien tietomäärien siirtämiseen, myös yrityspuolelle. Uudet teknologiat, kuten autonominen ajaminen, esineiden internet (IoT), pilvipalvelut ja tekoälyn sovellukset vaativat nopeaa tiedonvaihtoa suurille datamäärille, joten televiestintäyritysten tarjolla olevien kapasiteettien tulee olla riittävä.

5G: kasvun kiihdyttäjä koko televiestintäalalle

5G on uusi matkaviestintästandardi, joka otettiin käyttöön vuonna 2019 ja jonka merkitys on kasvanut siitä lähtien. Suomeen rakennettiin vuonna 2018 maailman ensimmäiset kaupalliset 5G-tukiasemat. Uuden tekniikan etuna on, että suurempia tietomääriä voidaan siirtää moninkertaisesti nopeammin. 4G:n seuraajana 5G perustuu aiempaan “Long Term Evolution” (LTE) -standardiin ja käyttää myös yli 6 GHz:n taajuuksia. 5G-teknologia on siis parhaimmillaan jopa 100 kertaa nopeampi kuin LTE, ja se mahdollistaa lähetykset käytännössä reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että 5G:tä voidaan pitää jopa DSL-tekniikan vaihtoehtona maaseutualueilla.

Koronapandemia kasvatti datan määrää valtavasti

COVID-19-pandemia lisäsi tietoliikennettä merkittävästi keväästä 2020 lähtien. Etätyöt, verkkopelaaminen, suoratoistopalvelut, sosiaalinen media ja verkkokauppa kasvoivat merkittävästi liikkumisrajoitusten aikaan ja myös sen jälkeen. Myös puheliikenne lisääntyi merkittävästi, kun ihmiset viestivät toisilleen puheluiden ja ääniviestien välityksellä fyysisten kontaktien puuttuessa. Digitaalisten media-alustojen käytön jyrkkä kasvu on johtanut nopeiden yhteyksien ja suurempien kaistanleveyksien kasvavaan kysyntään, joten jotkin teleyritykset ovat painostaneet sisällöntuottajia vähentämään väliaikaisesti mediasisällön suoratoiston tarkkuutta esimerkiksi HD:stä (teräväpiirto) SD:hen (vakiotarkkuus).

Televiestintäosakkeiden korkeat osingot

Televiestintäalan osakkeet ovat luonteeltaan defensiivisiä, eli niiden liiketoimintamalli on hyvin ennustettava ja jatkuva ilman suuria liikevaihdon vaihteluita, mutta toisaalta niiden kasvuvauhti on yleensä hyvin alhainen, jos sitä on lainkaan. Monet televiestintäosakkeet maksavat kuitenkin korkeita osinkoja myös taloudellisesti heikompina aikoina. Nämä maksetaan sitten osittain yrityksen pääomasta, koska kriisinkestävyys sallii telealan yritysten korkean velkasuhteen. Tämä ei tietenkään ole täysin riskitöntä. Jos teleyritys on laskusuunnassa, suuri velkaantuneisuus voi olla riski. Sijoittajien, jotka arvostavat korkeaa osinkotuottoa, tulisi ottaa tämä huomioon. Yleisesti ottaen telealan osakkeilta voidaan odottaa noin 1–2 prosenttia keskimääräistä korkeampaa osinkoa. Yleensä osinko on sitä korkeampi, mitä pienempi yhtiö on.

Esimerkiksi Deutsche Telekomin osakkeen nykyinen osinkotuotto on 3,4 % (Deutsche Telekomin osakekurssi: 18,500 euroa, osinko vuodelta 2021: 0,64 euroa). Saksan suurimman verkosta riippumattoman teleyrityksen Freenetin osakkeen tuotto on tällä hetkellä 7,3 % (Freenetin osakekurssi: 23,50 euroa, osinkoarvio vuodelta 2021: 1,72 euroa). Telefonica Deutschlandin osake on vain hieman alhaisempi, 6,4 % (Telefonica Deutschlandin osakekurssi: 2,80 euroa, osinko vuodelta 2021: 0,18 euroa). Vodafonen osakkeesta maksetaan myös kunnioitettava 5,9 prosentin osinko (Vodafonen osakekurssi: 1,52 GBP, osinko vuodelta 2021: 0,09 EUR). Myös Yhdysvalloissa teleyritysten tuotot ovat korkeita: alan jättiläinen AT&T, maailman arvokkain teleyritys, maksaa myös kunnioitettavaa 5,5 % vuotuista osinkoa (AT&T:n osakekurssi: 20,60 USD, osinkoarvio vuodelle 2021: 1,11 USD), kun taas kilpailijansa Verizon tarjoaa 5,2 % osinkotuoton (Verizonin osakekurssi: 49,50 USD, osinkoarvio vuodelle 2021: 2,56 USD).

Parhaat televiestintä-ETF:t sijoittajille

Jos sijoittaja haluaa sijoittaa televiestintäsektorille ilman yksittäisten osakkeiden riskiä, tarjolla on useita televiestintäalan ETF-rahastoja. Esimerkiksi iShares STOXX Europe 600 Telecommunications ETF tai SPDR MSCI Europe Communication Services ETF keskittyvät Euroopan televiestintämarkkinoihin. Muita vaihtoehtoja ovat globaali Lyxor MSCI World Communication Services ETF tai Yhdysvaltain dollareissa löytyvä Xtrackers MSCI USA Communication Services ETF, joka sijoittaa yhdysvaltalaisiin televiestintäyhtiöihin.

  • iShares STOXX Europe 600 Telecommunications ETF (ISIN: DE000A0H08R2 – Kaupankäyntitunnus: EXV2 – Valuutta: EUR)
  • SPDR MSCI Europe Communication Services ETF (ISIN: IE00BKWQ0N82 – Kaupankäyntitunnus: SPYT – Valuutta: EUR)
  • Lyxor MSCI World Communication Services ETF (ISIN: LU0533034129 – Kaupankäyntitunnus: LYPI – Valuutta: EUR)
  • Xtrackers MSCI USA Communication Services ETF (ISIN: LU0533034129 – Kaupankäyntitunnus: XUCM – Valuutta: USD)

Parhaat televiestintäosakkeet vuonna 2022

Maailmanlaajuisesti on lukuisia televiestintäpalvelujen toimijoita, teknologia- ja infrastruktuuriyrityksistä ja verkko-operaattoreista kiinteän verkon, internetin ja matkaviestinnän tarjoajiin. Alla olevassa taulukossa on kymmenen telealan osaketta vuodelle 2022. Niistä kolme erityisen kiinnostavaa on esitelty tarkemmin alla.

Televiestintäosakkeet:

Televiestintäosake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
AT&T US00206R1023 T USD
BT Group GB0030913577 BTA GBP
1&1 Drillisch DE0005545503 DRI EUR
Comcast US20030N1019 CMCSA USD
Deutsche Telekom DE0005557508 DTE EUR
Dish Network US25470M1099 DISH USD
Telefonica ES0178430E18 TEF EUR
T-Mobile US US8725901040 TMUS USD
Verizon Communications US92343V1044 VZ USD
Vodafone GB00BH4HKS39 VOD GBP

Alla olevien yritysten talousluvut on kerätty 29.5.2022.

T-Mobile US (TMUS): Telekomin tytäryhtiö menestyksen tiellä

T-Mobile US on yksi Yhdysvaltojen suurimmista matkapuhelinoperaattoreista. Yhtiö kilpailee siellä pääasiassa AT&T Wirelessin, U.S. Cellularin ja Verizon Wirelessin kanssa. Washingtonin osavaltiossa sijaitseva yritys perustettiin vuonna 2001, kun Deutsche Telekom osti VoiceStreamin. Suurten tappioiden ja asiakasmäärän vähenemisen vuoksi Deutsche Telekom AG halusi myydä tytäryhtiönsä T-Mobile USA:n kilpailijalleen AT&T:lle lähes 40 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla kymmenen vuotta sitten. Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset kuitenkin estivät kaupan toteutumisen. Tämän päivän näkökulmasta tämä oli onnenpotku Deutsche Telekomille, joka sai laajat matkapuhelin- ja 3G-taajuudet. Näin T-Mobile sai uusia asiakasryhmiä Yhdysvalloissa.

Yhdistyminen MetroPCS:n ja Sprintin kanssa: T-Mobile US:sta tulee suuri toimija Yhdysvalloissa

Vuonna 2012 T-Mobile osti Yhdysvalloissa MetroPCS:n ja listautui seuraavana vuonna. Vuonna 2019 yritys onnistui ostamaan toisen yhdysvaltalaisen kilpailijansa Sprintin, mitä oli yritetty useamman kerran viiden vuoden ajan. T-Mobile US:n markkina-arvo on nykyään noin 163 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Emoyhtiö Deutsche Telekomin, joka omistaa edelleen 42 prosenttia yhtiöstä, kokonaismarkkinapörssiarvo on vain 92 miljardia euroa, vaikka tämän osuuden arvo on 68,5 miljardia dollaria (noin 64 miljardia euroa). Näin ollen Deutsche Telekomin oman operatiivisen liiketoiminnan arvo on vain 28 miljardia euroa. On kuitenkin myös mainittava, että Deutsche Telekomia painaa uskomaton 120 miljardin euron velkavuori, joka varmasti näkyy myös osakekurssissa.

Uusien asiakkaiden määrän kasvu ja 5G kasvattavat liikevaihtoa sekä tulosta

Liiketoiminta sujuu loistavasti yhtiöltä, joka käynnisti 5G-verkkonsa virallisesti Yhdysvalloissa vuonna 2019. Vuonna 2020 yritys sai 5,6 miljoonaa uutta asiakasta, mikä oli eniten neljään vuoteen. Vuonna 2021 uusia liittymiä avattiin vielä noin 2,9 miljoonaa, joten T-Mobile US:n palveluja käyttää nyt 109 miljoonaa asiakasta. Sprintin ostaminen kantaa hedelmää ja auttaa yhtiötä saavuttamaan miljardien kustannussynergioita. Liikevaihdon kasvu on ollut keskimäärin +30 prosenttia vuodessa kolmen viime vuoden aikana, mikä on erittäin vahva luku tämän kokoiselle matkaviestintäpalvelun tarjoajalle. Voitot eivät kuitenkaan ole kehittyneet yhtä suotuisasti, sillä ne kasvoivat keskimäärin vain +3 prosenttia samana ajanjaksona. Analyytikot odottavat 2022 tilikaudella liikevaihdon kasvavan +1 % 81,2 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan +14 % eli 2,75 dollariin osakkeelta (2021: 2,41 dollaria osakkeelta). Ensi vuonna 2023 tuloksen odotetaan kasvavan vahvasti kolminumeroisella luvulla 6,19 dollarin osakekohtaiseen tulokseen (+125 %) 83,4 miljardin dollarin liikevaihdolla (+3 %).

Suunnitteilla jopa 60 miljardin Yhdysvaltain dollarin mittavat osakkeiden takaisinosto-ohjelmat

Etenkin tästä syystä T-Mobile US ilmoitti hiljattain, että laajoista 5G-investoinneista huolimatta osakkeenomistajille jaetaan jopa 60 miljardia dollaria osakkeiden takaisinostojen muodossa pelkästään tilikausina 2023–2025. Tällä tavoin Sprintin hankkimisesta aiheutuvat odottamattoman suuret kustannussynergiat hyödyttävät osakkeenomistajia. Valtava kokonaissumma vastaa noin 37 prosenttia osakemarkkinoiden muodostamasta nykyisestä arvostuksesta. On mielenkiintoista huomata, että Deutsche Telekomin osuus voi tämän seurauksena nousta yli 50 prosenttiin. Bonnissa sijaitsevalla konsernilla on jo enemmistö äänivallasta aiempien sopimusten ansiosta.

T-Mobilen osakkeen lasku avaa pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia
T-Mobilen US:n osake
T-Mobilen US:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.5.2022.

T-Mobile yrityksenä on kehittynyt Yhdysvalloissa viime vuosina vaikuttavasti. Erinomaisten strategisten päätösten avulla johto muutti yhtiön tappiollisesta altavastaajasta kasvutähdeksi Yhdysvaltain markkinoilla. Tästä hyötyy nyt myös Deutsche Telekom, sillä osuuden arvo kattaa jo suuren osan markkina-arvosta. Jotkut saattavat ihmetellä, missä Deutsche Telekomin osakekurssi olisi ilman tätä kehitystä. Nykyisellä noin 127 Yhdysvaltain dollarin hintatasolla Telekom-tytäryhtiö on kunnianhimoisesti arvostettu, mutta ei välttämättä liian kallis, varsinkin jos otetaan huomioon osinkojen sijaan suunnitellut osakkeiden takaisinostot. Pitkän aikavälin sijoittajat voivat hyödyntää markkinoiden laskua ostomahdollisuutena. Toisaalta T-Mobilen emoyhtiö Deutsche Telekom ei ole läheskään yhtä houkutteleva sen suuren velan vuoksi.

Comcast (CMCSA): Enemmän kuin pelkkä teleyritys

Comcast on AT&T:n ja Verizonin jälkeen kolmanneksi suurin puhelinyhtiö Yhdysvalloissa. Comcast on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä televiestintäpalvelujen tarjoaja. Koska Comcastilla on oma jättimäinen kaapeliverkko, sillä on suora yhteys miljooniin asiakkaisiin. Näin ollen sen on myös houkuttelevaa tuottaa ja markkinoida omaa viihdesisältöä. Yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Philadelphiassa, Pennsylvaniassa, on AT&T:n jälkeen maailman toiseksi suurin yleisradio- ja kaapelitelevisioyhtiö. Yhdysvalloissa Comcast on suurin kaapeliverkko- ja maksutelevisio-operaattori sekä suurin internet-palvelujen tarjoaja.

Laaja valikoima televiestintä- ja viihdepalveluja

Pörssissä tällä hetkellä noin 194 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseksi arvioidun yhtiön salkkuun kuuluvat mediakonserni NBCUniversal ja elokuvastudiot Universal Pictures ja Dreamworks Animation. Myös eurooppalainen maksutelevisioryhmä Sky kuuluu Comcastille. Peacock, NBCUniversalin tytäryhtiön noin vuosi sitten lanseerattu suoratoistopalvelu, saavutti hiljattain 28 miljoonan tilaajan rajan. Vuoden 2021 loppuun verrattuna tämä tarkoittaa 3,5 miljoonaa uutta asiakasta. Toisaalta palvelu on edelleen kaukana Netflixin (noin 222 miljoonaa tilausta) ja Disney+:n (138 miljoonaa tilausta) asiakasmääristä, mutta se kasvaa paljon nopeammin. Televiestintäalalla yhtiö tarjoaa kaapelitelevisiota, nopeaa laajakaistainternet-yhteyttä ja kiinteän verkon puheluja Xfinity-tuotemerkillä. Comcast Cable tarjoaa myös puhelinliittymiä pienille ja keskisuurille yrityksille Comcast Business -brändin kautta. Yhtiö kilpailee myös Verizonin, T-Mobile US:n ja AT&T:n kanssa langattomilla markkinoilla.

Voiton kasvun odotetaan nopeutuvan

Monialayhtiön tulot kasvoivat keskimäärin +4 % kolmen viime vuoden aikana, ja voitot kasvoivat keskimäärin +2 % samalla ajanjaksolla. Tilikaudella 2022 analyytikot odottavat tuloksen kasvavan +12 % 3,61 dollariin osakkeelta ja liikevaihdon kasvavan 5 % 122,7 miljardiin dollariin. Seuraavana tilikautena 2023 tuloksen odotetaan olevan 4,06 dollaria osakkeelta (+12 %) 124,8 miljardin dollarin liikevaihdolla (+2 %). Yhtiö maksaa tällä hetkellä 0,27 Yhdysvaltain dollarin neljännesvuosittaista osinkoa, mikä osakkeen tämänhetkisellä 42,60 dollarin hinnalla vastaa noin 2,5 prosentin vuotuista osinkotuottoa.

Comcastin osake pienessä nousussa: sopii myös konservatiivisemmille sijoittajille
Comcastin osake
Comcastin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.5.2022.

Comcast nousi merkittävästi vuoden 2020 pohjalukemista, jolloin osake kävi 32 dollarin tuntumassa. Kesän 2021 noin 61 dollarin huipputasosta laskua on kertynyt merkittävästi, ja tällä hetkellä huipusta on tultu noin 20 dollaria eli -32 % alaspäin. Yhtiö on monipuolistunut vahvasti televiestintäalan lisäksi myös viihdealalla. Comcast on hyötynyt lähes kaikissa tuotesegmenteissään koronapandemian aiheuttamasta tietoliikenteen lisäyksestä. Nykyisellä hintatasolla televiestintä- ja mediakonsernin osakkeet vaikuttavat reilusti arvostetuilta. Comcastin pitäisi olla suhteellisen vankka pitkän aikavälin sijoitus myös konservatiivisemmille sijoittajille. Tämänhetkinen osakemarkkinoiden lasku voi osoittautua hyväksi ostomahdollisuudeksi.

Dish Network (DISH): Ensimmäisen itsenäisen 5G-verkon kehittäminen Yhdysvalloissa

Dish Network, jonka kotipaikka on Yhdysvaltain Coloradon osavaltiossa, on yhdysvaltalainen satelliittioperaattori, joka tarjoaa satelliittitelevisiota ja -internetyhteyksiä. Dish on lyhenne sanoista Digital Sky Highway. Alun perin vuonna 1980 EchoStar-nimellä lanseerattu yritys markkinoi myös satelliittivastaanotossa tarvittavia “Hopper”- ja “DISH anywhere”-digibokseja ja kovalevytallentimia sekä kannettavaa Tailgater-satelliittiantennia. Yhtiö lanseerasi myös oman suoratoistopalvelunsa nimeltä Sling TV. Tällä hetkellä noin 2,3 miljoonalla tilaajalla se on kuitenkin vielä hyvin pieni verrattuna suuriin kilpailijoihin, kuten Netflixiin, Disney+:aan tai Amazon Prime Video -palveluun, ja kasvu on myös pysähtynyt viime aikoina.

DISH Wireless -yksikkö tarjoaa mobiilipalveluja. Sen jälkeen, kun Boost Mobile ja Virgin Mobile ostettiin T-Mobile US:n tytäryhtiöltä Sprintiltä vuonna 2020, prepaid-palveluja markkinoidaan esimerkiksi Boost-brändin kautta yli 9 miljoonalle asiakkaalle, ja postpaid-palveluja on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa.

Ensimmäinen itsenäinen 5G-laajakaistaverkko suunnitteilla Yhdysvalloissa

Yrityksen todelliset tavoitteet piilevät 5G:n alalla. Tämä johtuu siitä, että Dish Network kehittää parhaillaan Yhdysvaltojen ensimmäistä itsenäistä 5G-laajakaistaverkkoa. Hiljattain yhtiö ilmoitti, että se tekee tulevaisuudessa yhteistyötä pilvipalvelujätti Amazon Web Servicesin kanssa markkinoidakseen 5G-palveluja yrityksille, jotka on räätälöity niiden asiakastarpeiden mukaan. Ensimmäisiä 5G-palveluja on jo tarjottu Las Vegasissa vuoden 2021 lopusta lähtien osana betavaihetta. Lähitulevaisuudessa yrityksen odotetaan tarjoavan palveluitaan esimerkiksi älykkäiden tehtaiden, autonomisten ajoneuvojen, lennokkien, terveydenhuollon etäpalvelujen ja muiden sovellusten tarpeisiin.

Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan laskevan vuonna 2022

Tulot ja voitot ovat olleet kohtuulliset kolmen viime vuoden aikana. Liikevaihto kasvoi keskimäärin +15 prosenttia ja voitot keskimäärin +18 prosenttia vuodessa. Osinkoa ei ole viime vuosina maksettu. Asiantuntijat ennustavat liikevaihdon laskevan -5 % 17,1 miljardiin dollariin tilikaudella 2022, kun taas tuloksen odotetaan laskevan -32 % 2,58 dollariin osakkeelta edellisvuoden 3,79 dollarista. Tilikaudella 2023 tilanteen odotetaan kuitenkin jälleen vakiintuvan, ja tulojen odotetaan olevan hieman edellisvuotta suuremmat eli 17,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tuloksen odotetaan kuitenkin laskevan jälleen merkittävästi 1,61 dollariin (-37 %). Syynä tuloksen odotettuun laskuun ovat yhtiön oman matkaviestinverkon rakentamisen korkeat kustannukset. Toisaalta yrityksen pääomarakenne on erittäin myönteinen, sillä omavaraisuusaste on reilusti yli 60 prosenttia.

5G-osake: jännittävä yritys pitkäaikaisille spekulatiivisille sijoittajille
Dish Networksin osake
Dish Networksin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.5.2022.

Dish Networkin osake nousi viime keväänä uuteen kolmen vuoden huippulukemaan, mutta sen jälkeen osake on laskenut merkittävästi. Syynä tähän olivat muun muassa 5G-verkon rakentamisesta aiheutuneet suunniteltua suuremmat kustannukset, minkä johdosta analyytikot alensivat odotuksiaan. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen pettymys liiketoiminnan kehityksessä vaikutti negatiivisesti myös osakekurssiin; analyytikoiden odotukset jäivät selvästi saavuttamatta. Pitkän aikavälin mahdollisuudet ovat kuitenkin selvästi 5G-sektorilla. Yritys on teknologiallaan muita palveluntarjoajia parempi. Yritys sai myös johtavan pilvipalveluntarjoajan Amazon Web Services yhteistyökumppaniksi. Noin 17 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla mitattuna Dish Network on verrattain edullisesti arvostettu, sillä sen nykyinen markkina-arvo on 10,8 miljardia dollaria. Tämä johtuu kuitenkin pääasiassa siitä, että kannattavuus on toistaiseksi ollut suhteellisen alhaista. Tämä voi muuttua seuraavien 3–4 vuoden aikana. Jos yrityksen omaan 5G-verkkoon tehdyt investoinnit kantavat hedelmää, sen pitäisi vaikuttaa myönteisesti myös voittomarginaaleihin. Pitkän sijoitushorisontin omaaville spekulatiivisille sijoittajille nykyinen alhainen hintataso voi näyttäytyä houkuttelevana.

Parhaat televiestintäosakkeet tuoton mukaan

Yrityksen nimi ISIN Koodi Valuutta YTD 1 vk 1 kk 6 kk 1 v
Drillisch AG Drillisch AG DE0005545503 DE0005545503 DRI DRI EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG DE0005557508 DE0005557508 DTE DTE EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. US92343V1044 US92343V1044 VZ VZ USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telefónica S.A. Telefónica S.A. ES0178430E18 ES0178430E18 TEF TEF EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comcast Comcast US20030N1019 US20030N1019 CMCSA CMCSA USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dish Network Corp Dish Network Corp US25470M1099 US25470M1099 DISH DISH USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T-Mobile US T-Mobile US US8725901040 US8725901040 TMUS TMUS USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT&T Inc. AT&T Inc. US00206R1023 US00206R1023 T T USD USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Johtopäätös: Televiestintäosakkeet hyötyvät 5G:stä ja digitalisaatiosta

Maailmanlaajuinen tiedonsiirto on saanut uutta vauhtia digitalisaation nykyisestä aallosta. Uudet suuntaukset, kuten 5G, pilvipalvelut, suoratoisto, esineiden internet ja tekoäly, avaavat teleoperaattoreille uusia mahdollisuuksia ja liiketoiminta-alueita. Siksi sijoittajien kannattaa tutustua televiestintäalan innovatiivisiin yrityksiin. Näihin kuuluvat esimerkiksi esittelemämme kolme televiestintäosaketta, Dish Network, Comcast sekä T-Mobile US. Kaikilla kolmella yrityksellä on erinomaiset mahdollisuudet hyötyä nykyisistä suuntauksista ja alan odotetusta kasvusta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart