Sveitsin markkinat ja kiinnostavimmat osakkeet vuonna 2021

Tässä artikkelissa

Sveitsin markkinat ovat maantieteellisesti lähellä monille eurooppalaisille sijoittajille, mutta vain harvat ovat sijoittaneet maahan. Sveitsin pörssit ovat harvoin esillä alan mediassa, sen sijaan huomio keskittyy Wall Streetin suurimpiin nimiin. Useat sijoittajat kokevat Sveitsiin sijoittamisen haastavammaksi valuuttariskin, sääntelyn ja markkinoiden tuntemattomuuden vuoksi. Artikkelissa kuitenkin perustellaan, miksi sijoittajien kannattaa alkaa seuraamaan myös Sveitsin markkinoita.

Artikkelissa käydään läpi:

Sveitsiin sijoittaminenHuomautus: sveitsiläisten osakkeiden kaupankäynnistä euroalueen pörsseissä

Tällä hetkellä sveitsiläisillä osakkeilla ei voi käydä kauppaa EU:n pörsseissä.

Koska EU ja Sveitsi ovat erimielisiä yhteisestä puitesopimuksesta, jonka tarkoituksena on selventää EU:n ja Sveitsin välisiä pitkän aikavälin suhteita, EU on antanut Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen, jossa Sveitsin pörssit olisi erotettu vastaaviksi kauppapaikoiksi, raueta. Siitä lähtien EU:n kauppiaat ovat saaneet käydä kauppaa Zürichissä vain rajoitetusti. Vastineeksi Sveitsi on kieltänyt sveitsiläisten arvopapereiden kaupankäynnin eurooppalaisissa pörsseissä, kuten Saksassa ja Lontoossa. LYNXin asiakkaat voivat kuitenkin edelleen ostaa ja myydä sveitsiläisiä osakkeita suoraan Sveitsin pörssin kautta.

Sveitsin osakemarkkinat

Sveitsillä on paljon muutakin tarjottavaa kuin vuoria, pankkeja, kelloja ja juustoa. Pieni maa on BKT:lla henkeä kohden mitattuna kolmas Luxemburgin ja Irlannin jälkeen (vuodesta 2020 alkaen). Elinkustannukset ovat korkeat, kuten kaikki tietävät, mutta sijoittajan näkökulmasta se ei ole ongelma. Alla lisäksi perustellaan, miksi se voi olla jopa kannattavaa.

Markkinoiden vakaa kasvu

Sveitsin bruttokansantuotteen (BKT) kasvu on ollut melko merkittävästi euroalueen kasvua nopeampaa (tuoreimmat tiedot koskevat kummassakin tapauksessa vuoden 2021 ensimmäistä neljännestä). Tämä ero on nähtävissä hyvin selvästi erityisesti koronapandemian aiheuttaman romahduksen aikana ja sen jälkeen. Toisaalta tämä kaavio osoittaa, että vuoden 1999 lopusta lähtien Sveitsin kasvu on ollut paljon vakaampaa. Tilanne on siis paljon rauhallisempi kuin ympäröivällä euroalueella, mikä on etu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoittajille.

Sveitsin ja Euroalueen bruttokansantuotteen kehitys pitkällä aikavälillä
Sveitsin ja Euroalueen bruttokansantuotteen kehitys pitkällä aikavälillä.

Sveitsiin frangiin liittyvä valuuttariski

On selvää, että valuuttojen arvot vaihtelevat suhteessa toisiinsa. Sijoittajan on aina pidettävä mielessä se, että ulkomaisen osakkeen valuutta voi laskea suhteessa sijoittajan omaan valuuttaan, jolloin sijoittajalle syntyy tappioita. Sveitsin frangi ei kuitenkaan ole erityisen volatiili. Sveitsin frangin ja euron välisessä suhteessa on tietysti ajoittain myös voimakkaita heittoja. Seuraava kaavio osoittaa euron ja Sveitsin frangin historiallisen kehityksen. Kaaviosta käy selvästi ilmi, että frangi on erittäin vahva valuutta:

Sveitsin frangin kehitys suhteessa euroon pitkällä aikavälillä
Sveitsin frangin kehitys suhteessa euroon pitkällä aikavälillä. Lähde: TWS. Tallennettu 21.7.2021

Frangin arvo on ollut nouseva yli 30 vuoden ajan, joten kaavion näyttää miten yhä vähemmän frangeja on tarvittu eurojen ostamiseen. Sveitsin frangin arvo on noussut suhteessa euroon, joten pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden kurssivoittojen lisäksi sijoittaja on voinut saada voittoja myös frangin nousevan arvon kautta. Tällä hetkellä ei ole mitään päteviä perusteita sille, että frangin arvo olisi kääntymässä laskuun pitkällä aikavälillä.

Sveitsin frangin puolesta voidaan esittää kolme väitettä. Ensinnäkin euroalueen kasvu on ollut heikkoa. Toiseksi markkinoilla tullaan todennäköisesti vielä pohtimaan Yhdysvaltojen, Kiinan ja EU:n välisiä kauppakiistoja, joita Yhdysvaltojen uusi hallinto ei ole poistanut pöydältä. Sveitsi, joka on tunnetusti puolueeton maa, ei ole sekaantunut asiaan. Kolmanneksi Iso-Britannian EU:sta eroamisen keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset ovat edelleen avoimia, mikä voi heijastua euron arvoon. Nämä argumentit viittaavat siihen, että frangilla on hyvät mahdollisuudet pysyä keskipitkällä aikavälillä houkuttelevana valuuttana euroon verrattuna.

Osinkotuotto yleisesti

Markkinoiden yleisen tilanteen ja valuutan kehityksen lisäksi myös osinkotuotto on sijoittajille tärkeä muuttuja. Dow Jonesin 30 osakkeen osinkotuotto on tällä hetkellä keskimäärin vain 1,41 prosenttia. Se on huomattavasti vähemmän kuin Saksan osakemarkkinoilla, jossa keskimääräinen osinkotuottoprosentti oli kesäkuussa 2021 2,74 prosenttia. Tämä yhdessä euron ja Yhdysvaltain dollarin voimakkaasti vaihtelevan kurssin kanssa on riskitekijä, jota ei pidä aliarvioida, kun eurooppalainen sijoittaja sijoittaa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin.

Keskimääräinen osinkotuotto Sveitsissä ja Saksassa pitkällä aikavälillä
Keskimääräinen osinkotuotto Sveitsissä ja Saksassa pitkällä aikavälillä.

Sveitsin keskimääräinen osinkotuotto kesäkuussa 2021 on 2,74 prosenttia, mikä vastaa Saksan osinkotuottoa. Tämä on erityisen myönteistä, sillä osinkotuoton laskemiseen tarvittava muuttuja eli osakkeen hinta on Sveitsissä korkeampi kuin Saksassa. Tämä johtuu siitä, että vastoin yleistä mielipidettä, jonka mukaan Sveitsin osakemarkkinat ovat melko “vaisut”, ne ovat itse asiassa kehittyneet paremmin kuin Saksan osakemarkkinat, kuten jäljempänä näkyy.

Sveitsin osakemarkkinoiden kehitys viime vuosina

Swiss Market Index, lyhyesti SMI, on Sveitsin osakemarkkinoiden indeksi, johon listatut 20 osaketta edustavat 90 prosenttia Sveitsissä listattujen yritysten markkina-arvosta. Muut osakkeet ovat siis todellisia “small caps” -osakkeita, jotka eivät luonnollisesti ole ihanteellisia ulkomaisille sijoittajille, koska niiden likviditeetti on luonnollisesti vähäisempi. SMI:ssä noteerattujen osakkeiden on täytettävä erittäin tiukat kriteerit raportointivaatimusten osalta. Sillä, että Sveitsi ei kuulu EU:hun, ei ole tässä kohtaa mitään merkitystä.

Ennen perehtymistä yksittäisiin osakkeisiin, tarkastellaan SMI:tä tarkemmin. Joidenkin sijoittajien esittämä väite, että indeksi ei suoriudu hyvin ja että DAX on paljon dynaamisempi, on yksinkertaisesti väärä. Tämä johtuu siitä, että DAX:ia ei voi suoraan verrata SMI:hin. DAX on niin sanottu tuottoindeksi, kun taas SMI on hintaindeksi, joiden ero selitetään alla.

Tuottoindeksissä osingot otetaan huomioon, eli ne lasketaan mukaan tuottoon. Vuosien mittaan tämä tekee suuren eron verrattuna niin sanottuun hintaindeksiin, joka mittaa vain indeksiin sisältyvien osakkeiden hinnanmuutoksia. Ja koska SMI on hintaindeksi, vertailu DAX:in tavanomaiseen esitystapaan, jossa DAX esitetään tuottoindeksinä, on virheellinen.

Jos SMI:tä verrataan DAX:n hintaindeksiin, saadaan täysin erilainen kuva, kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi vuodesta 2000 lähtien. Tässä SMI voittaa DAX:n selvästi. Lisäksi on hyvä muistaa, että Sveitsissä keskimääräinen osinkotuotto on yleensä korkeampaa kuin Saksan osakemarkkinoilla.

Sveitsin markkinaindeksin (SMI) ja Saksan markkinaindeksin (DAX) kehitys pitkällä aikavälillä
Sveitsin markkinaindeksin (SMI) ja Saksan markkinaindeksin (DAX) kehitys pitkällä aikavälillä.

Kymmenen kiinnostavinta sveitsiläistä osaketta tällä hetkellä

Mitkä ovat Sveitsin osakemarkkinoiden mielenkiintoisimmat sijoituskohteet? Ylivoimaisesti kolme suurinta ja eniten painotettua osaketta SMI:ssä ovat Nestlé, Roche ja Novartis. Yhdessä ne muodostavat yli 50 prosenttia SMI:n painotuksesta. Ja tämä puolestaan, kuten alussa mainittiin, edustaa 90 prosenttia kaikkien sveitsiläisten osakkeiden markkina-arvosta. Suurimmat osakkeet eivät välttämättä ole aina kiinnostavimpia. Siksi artikkelia varten on tehty lista kymmenestä kiinnostavimmasta osakkeesta, jotka on pisteytetty seuraavien kriteerien perusteella:

Artikkelia varten vertailtiin SMI:n 20 osakkeen keskipitkän aikavälin kehitystä yhden vuoden aikana, sekä pitkän aikavälin kehitystä viiden vuoden aikana. Näiden kahden kriteerin perusteella valittiin kymmenen keskimäärin parasta SMI-osaketta, jotka pisteytettiin myös seuraavien kriteerien perusteella:

Nykyinen osinkotuotto, joka perustuu vuoden 2020 osingonmaksuun (mitä suurempi, sitä parempi) suhteessa osakkeen nykyiseen hintaan.

Neljän vuoden eli vuosien 2018–2021 tuloskasvu (perustuu nyt jo luotettavaan keskimääräiseen analyytikkoarvioon vuodelle 2021).

Arvostustaso P/E-luvun avulla, jotka on laskettu 20.7.2021 (mitä pienempi avainluku, sitä parempi).

Kunkin luokan paras osake sai kymmenen pistettä, heikoin yhden pisteen. Tasapaino ratkaisee näiden kymmenen parhaan osakkeen järjestyksen Sveitsin markkinaindeksin SMI:n kahdestakymmenestä osakkeesta.

SMI-indeksin kymmenen kiinnostavinta sveitsiläistä osaketta

Sveitsiläinen osake Sektori Tuotto 5 vuotta Tuotto 1 vuosi Tuloskasvu Osinkotuotto Arvostus Pisteet yhteensä
ABB Ltd Teknologia 3 7 10 8 8 36
Compagnie Financière Richemont Ylellisyystavarat 5 10 8 5 5 33
Swiss Life Vakuutus 6 4 3 10 9 32
Partners Group Holding Varainhallinta 8 8 5 6 4 31
Holcim Ltd. Rakennusteollisuus 2 5 7 9 7 30
UBS Group Pankki 1 3 9 7 10 30
Sika AG Kemikaali / farmasia 10 9 6 2 1 28
Geberit AG Terveys 4 6 4 4 6 24
Lonza Group AG Kemikaali / farmasia 9 2 2 1 2 16
Givaudan SA Kemikaali / farmasia 7 1 1 3 3 15

10 pistettä: kategorian paras osake… 1 piste: kategorian heikoin osake.

Kuten taulukosta näkee: kymmenen parhaan joukossa ei ole edes suurimpia ja tunnetuimpia yrityksiä, kuten Crédit Suissea, Novartista tai Nestléa. Tämä ei tarkoita, että ne olisivat “huonoja” osakkeita. Viiden kriteerin perusteella SMI-indeksistä valikoituvat nämä kymmenen osaketta. Kannattaako niihin sijoittaa tällä hetkellä?

Kannattaako tällä hetkellä sijoittaa sveitsiläisiin osakkeisiin?

Tarkastellaan ensin itse SMI-indeksiä ja sen jälkeen kolmea kiinnostavinta osaketta.

Sveitsin markkinaindeksi (SMI) pitkällä aikavälillä. Lähde TWS. Tallennettu 21.7.2021
Sveitsin markkinaindeksi (SMI) pitkällä aikavälillä. Lähde: TWS. Tallennettu: 21.7.2021

Kuten edellä on jo todettu, Sveitsin markkinaindeksi (SMI) on kehittynyt huomattavasti paremmin kuin DAX-indeksi viimeisten 20 vuoden aikana, kun vertailu tehdään oikeaoppisesti.

Vuoden 2020 helmi- ja maaliskuun romahdus näkyi myös Sveitsin osakemarkkinoilla. Mutta kuten yllä olevasta kuvaajasta voi nähdä, SMI onnistui pysymään pitkän aikavälin noususuuntaisen trendilinjalla. Sen jälkeen SMI on noussut useita kuukausia peräkkäin, ja kesäkuussa 2021 se ylitti aiemman ennätyshinnan, joka oli nähty juuri ennen romahdusta. On silmiinpistävää, että SMI on tällä hetkellä erityisen dynaaminen, ja se on parempi kuin muut indeksit, kuten DAX tai Euro Stoxx 50.

Tarkastellaan nyt lyhyesti kolmea SMI-indeksin osaketta, jotka menestyivät parhaiten heinäkuun 2021 vertailussa, alkaen kolmannesta sijasta. Kaikki esitetyt kaaviot kattavat viiden vuoden ajanjakson.

Kolme kiinnostavinta sveitsiläistä osaketta tarkemmin

3: Swiss Life Holding (SLHN)

Tämänhetkisen listan toisella sijalla on rahoitus- ja vakuutuskonserni Swiss Life, joka yhdistää vahvan keskipitkän aikavälin kehityksen melko edulliseen P/E-lukuun ja erittäin houkuttelevaan osinkotuottoon, joka ylittää sveitsiläisten osakkeiden keskiarvon.

Swiss Life Holding -osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta
Swiss Life Holding -osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu 21.7.2021

2. Compagnie Financière Richemont (CFR)

Listan toisella sijalla on tällä kertaa ylellisyystavaroihin keskittyvä Compagnie Financière Richemont. Vertailussa yritys sai merkittävästi pisteitä yhden vuoden tuoton ja tuloskasvun perusteella. Yrityksen arvostustaso (P/E-luvulla mitattuna) ja osinkotuottoprosentti olivat toisaalta vertailun keskikastia, ja näissä kahdessa kategoriassa yritys pärjäsi muita listan top 3 yrityksiä heikommin.

Compagnie Financière Richemont -osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta
Compagnie Financière Richemont -osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu 21.7.2021

1: ABB Ltd. (ABBN)

Se, että Sveitsin SMI:n rankingissa ei kerrankin ole pankki tai lääkeyritys ensimmäisellä sijalla, ei ole aivan tavallista, vaikka nämä toimialat hallitsevat Sveitsin taloutta. Tällä kertaa ABB:n osake (entinen Asea Brown Boveri) on kuitenkin kärkipaikalla. ABB on erikoistunut elektroniikka- ja automaatioratkaisuihin, ja se teki vaikutuksen peräti neljässä viidestä kategoriasta, erityisesti yhden vuoden tuloksessa, P/E-luvussa, osinkotuotossa ja tuloskasvussa.

ABB-osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta
ABB-osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu 21.7.2021
Editorial credit: Mikadun/ Shutterstock.com