Kiinnostavimmat saksalaiset teknologiaosakkeet vuonna 2021

Tässä artikkelissa

Teknologiaosakkeisiin yhdistyy yleensä ajatus valtavasta kasvusta, lupaavasta tulevaisuudennäkymästä, voimakkaasta kurssinoususta… ja automaattinen ajatus osakkeen listatutumisesta Yhdysvaltain Nasdaq-listalle. Yleensä sijoittajien huomion onkin keskittynyt alan jättiläisiin, kuten Amazon.comiin, Nvidiaan, Microsoftiin ja Appleen. Teknologiaosakkeita löytyy kuitenkin myös muista pörsseistä.

Sijoittajien voisi olla hyvä perehtyä myös lähempää löytyviin teknologiaosakkeisiin. Esimerkiksi Saksasta löytyy TecDAX-indeksi, joka koostuu 30 suurimman saksalaisen teknologiayrityksen osakkeesta. Vielä laajemmin teknologiayrityksiä löytyy Technology All Share -indeksistä, joka koostuu yhteensä 100 osakkeesta. Eurooppalaisille sijoittajille kiinnostavia osakkeita löytyy siten myös läheltä ja artikkeli perehtyy osaan näistä osakkeista.

Artikkelissa käydään läpi:

Kiinnostavimmat saksalaiset teknologiaosakkeetMiten löytää houkuttelevia teknologiaosakkeita?

Kun alkaa perehtymään saksalaisiin teknologiaosakkeisiin, voi huomata hämmästykseksi, miten laaja valikoima on. Useimmat sijoittajat eivät luultavasti ole koskaan kuulleetkaan joistakin teknologiaosakkeista. Yhdysvaltain tapaan pörssiyhtiöiden määrä on valtava, vaikka markkina-alueena Saksa on merkittävästi pienempi. Saksalaiset osakkeet kiinnostavat kuitenkin useita suomalaisia sijoittajia maan läheisen sijainnin vuoksi.

Alla oleva kaavio näyttää, että kymmenen viime vuoden aikana indeksi ei ole pystynyt päihittämään yhdysvaltalaista Nasdaq 100 -indeksiä, jota pidetään teknologiaosakkeiden huippuindeksinä. Toisaalta, teknologiaosakkeet ovat tuottaneet sijoittajilleen yleisindeksejä, kuten DAX:ia, merkittävästi enemmän.

TecDAXia seuraava ETFn hintakehitys (musta) verrattuna Nasdaq-100 indeksiin (vihreä) ja DAX-indeksiin (punainen) 15 vuoden ajalta. Lähde TWS. Tallennettu 9.7.
TecDAX:ia seuraavan ETF:n hintakehitys (musta) verrattuna Nasdaq-100 indeksiin (vihreä) ja DAX-indeksiin (punainen) 15 vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.

Teknologiaosakkeiden suuren lukumäärän takia voi olla vaikeaa valita, mitkä niistä olisivat sijoittajalle sopivia, ja mitkä eivät. Jokaista osaketta ei voi tutkia tarkasti, joten niitä pitää pystyä rajaamaan joidenkin kriteerien perusteella. Alla on esimerkki rajauksista, joiden perusteella on saatu 15 kiinnostavinta saksalaista teknologiaosaketta artikkelia varten. Kriteerit toimivat esimerkkinä ja erilaisille sijoittajille voivat sopia paremmin eri osakkeet. Artikkelissa käytettiin seuraavia kriteereitä:

  • Keskimääräistä parempi tuotto usean vuoden ajalta, jota testataan vertailemalla indeksin osakkeiden kehitystä yhden, kolmen ja viiden vuoden aikana. Artikkelia varten valitaan 15 parasta osaketta kaikilta kolmelta ajanjaksolta ja niitä tarkastellaan seuraavien lisäkriteerien perusteella:
  • johdonmukainen myynnin kasvu viimeisten neljän vuoden aikana, ja johdonmukaisuus on arvioitu lyhytaikaista kovaa kasvuvauhtia paremmaksi.
  • houkutteleva arvostustaso P/E-luvun perusteella.

Yksi edellytys osakkeen pääsemiselle tämän listan kärkeen on, että osake on ollut listattuna pörssiin vähintään viisi vuotta. Tämän vuoksi jotkin yritykset, kuten Siemens Healthineers, VARTA tai TeamViewer, eivät ole (vielä) päässeet mukaan listalle.

Tarkastelussa on kuitenkin tärkeää löytää osakkeita, joilla on suhteellisen johdonmukainen nousutrendi. Tämä osoittaa, että osakkeen hinnan nousu ei ole vain lyhytikäinen nousu. Vastaavaa arviointia ei voi tehdä nuorille yrityksille, jotka voivat syntyä suuremmasta yrityksestä irtaantumalla tai tyhjästä aloittamalla. Laajan arvioinnin tekemiseksi on järkevää tarkastella osaketta riittävän pitkällä aikavälillä.

15 kiinnostavinta saksalaista teknologiaosaketta Technology All Share -indeksistä

15 kriteerien perusteella valittua osaketta on listattu alla olevaan taulukkoon, ja osakkeet on pisteytetty kriteereittäin: 15 pistettä voittajalle, yksi piste heikommalle ehdokkaalle. Trendi, joka toimi valinnan perustana, ja joka on viime kädessä tärkeämpi kuin muut kriteerit, sillä yhden päivän nousijat eivät todennäköisesti paranna sijoittajan salkun tuottoa. Siksi kriteeri saa tässä selvästi suurimman painoarvon. Riippuen ostettavan osakkeen tyypistä, myös esimerkiksi osinkotulot voisi ottaa huomioon. Teknologia-ala keskittyy yleensä yrityksen nopeaan kasvuun, joten tässä vertailussa ne on jätetty pois.

Tuotto suhteessa indeksiin luokitellaan yhden, kolmen ja viiden vuoden aikana saavutetun tuloksen perusteella. Lisäksi huomioon otetaan kasvuvauhti, joka perustuu myynnin kasvuvauhtiin neljän viimeisen päättyneen tilikauden aikana. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, arvostustaso P/E -luvun perusteella. P/E -luvut on kerätty ja pisteytetty 9. heinäkuuta 2021. Yritysten arvostustasot muuttuvat päivittäin, joten tulevaisuudessa vastaavassa vertailussa osakkeiden pisteet voisivat olla hyvinkin erilaisia.

Nopeasti kasvavalla osakkeella voi olla myös korkea P/E -luku. Tästä johtuen osake voi saada hyvät pisteet yhdestä kategoriasta, mutta heikommat toisesta muihin listan 15 osakkeeseen verrattuna.

Teknologiaosake Tuotto 5 vuotta Tuotto 3 vuotta Tuotto 1 vuosi Myynnin kasvu Arvostus (P/E -luku) Pisteet yhteensä
VERBIO Vereinigt.BioEnergie 10 14 15 5 13 57
Eckert & Ziegler 15 15 14 4 8 56
secunet Security Network 14 7 10 14 6 51
Fabasoft 11 9 5 13 12 50
PVA TePla 12 4 11 9 11 47
ATOSS software 7 11 9 10 7 44
IVU Traffic Technologies 5 12 1 8 14 40
Evotec 13 5 4 15 2 39
Süss Microtec 1 3 12 7 15 38
Basler 6 1 8 12 10 37
Sartorius AG Vorzusaktien 9 8 3 11 4 35
AIXTRON 2 2 13 6 9 32
SFC Energy 8 10 6 3 0 27
Carl Zeiss Meditec 4 6 7 2 5 24
LPKF Laser & Electronics 3 13 2 1 3 22

 

15 pistettä: kategorian paras osake, 1 piste: kategorian heikoin osake. * P/E-laskelmassa 0 pistettä = ei tulosta vuonna 2021.

On hyvä muistaa, että taulukon alhaisimman pistemäärän saanut osake hävisi vertailun vain 14 parasta osaketta vastaan. Se ei siis suinkaan päätyisi taulukon viimeiseksi, jos kaikki Technology All Share -indeksin saksalaiset teknologiaosakkeet käydään läpi tällä tavoin.

6 kiinnostavinta saksalaista teknologiaosaketta tarkemmin

Alla esitellään lyhyesti kuusi listan parhaat pisteet saavuttanutta, ja siten kiinnostavinta osaketta. Lista rakennettiin Technology All Share -indeksistä, joten osakkeet edustavat kiinnostavimpia saksalaisia teknologiaosakkeita yhteensä 100 eri osakkeesta (asetettujen kriteerien perusteella). Hintakaaviot ovat viiden vuoden ajalta ja kynttilät edustavat yksittäisiä viikkoja.

Kuten aina osakkeita vertaillessa, on tärkeää huomioida seuraavat asiat. Arvonmääritys perustuu yksittäiseen hetkeen, ja tilanne osakemarkkinoilla voi muuttua hyvinkin nopeasti. Hyvin pärjänneen yrityksen tulevaisuudennäkymät voivat muuttua hetkessä heikommiksi ja päinvastoin. Myöskään historiallinen tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

6: ATOSS Software (AOF)

Münchenissä sijaitseva ATOSS Software on erikoistunut työn, ajan ja prosessien hallintaan. Yritys on jo vuosia vakuuttanut jatkuvalla myynnin ja voiton kasvulla.

ATOSS Softwaren osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
ATOSS Softwaren osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021

5: PVA TePla (TPE)

PVA TePla on pitkälle erikoistunut laitosvalmistaja kovametallien sintrausjärjestelmien, kiteiden kasvatusjärjestelmien sekä plasma-aktivointi- ja ultrapuhdistusjärjestelmien alalla.

Münchenissä sijaitseva ATOSS Software on erikoistunut työn, ajan ja prosessien hallintaan. Yritys on jo vuosia vakuuttanut jatkuvalla myynnin ja voiton kasvulla.

PVA TePlan osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
PVA TePlan osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021

4: FABASOFT (FAA)

Itävaltalainen FABASOFT AG on ohjelmistojen valmistaja ja pilvipalveluiden tarjoaja prosessien ja asiakirjojen hallinnan alalla.

FABASOFTin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
FABASOFTin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021

3: Secunet Security Networks (YSN)

Secunet on tietotekniikkapalvelujen tarjoaja, joka nimensä mukaisesti on erikoistunut tietoturvan alaan kattaen koko valikoiman analyyseistä konsultointiin, tietoturvajärjestelmien käyttöönottoon, ylläpitoon ja koulutukseen.

Secunet Security Networksin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
Secunet Security Networksin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021

2: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (EUZ).

Berliinissä sijaitseva Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (jota ei pidä sekoittaa Eckert & Ziegler Bebig SA:n osakkeeseen) on toimittaja lääketieteelliselle teknologialle ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat radioaktiivisia komponentteja laitteisiin. Eckert & Ziegler kehittää, testaa ja valmistaa tällaisia moduuleja tieteellisiin laitteisiin, lääketieteeseen tai mittaustekniikkaan liittyen.

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnikin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnikin osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021

1: VERBIO Vereinigte BioEnergie (VBK)

VERBIO AG on yksi Euroopan suurimpien biopolttoaineiden, kuten biodieselin, bioetanolin ja biometaanin, tuottajista. Myynnin ja tulojen melko vaihtelevan kehityksen jälkeen vuoteen 2018 asti molemmissa on nyt havaittavissa vankka noususuuntaus.

VERBIO Vereinigte BioEnergien osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta
VERBIO Vereinigte BioEnergien osakkeen hinnanmuutos viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 9.7.2021
Editorial credit: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com