Kiinteistösijoittaminen
2020 alkupuoliskolla osakemarkkinat romahtivat ympäri maailman. Tämä osoittautui kuitenkin ihanteelliseksi ostomahdollisuudeksi jälkeenpäin katsottuna, sillä markkinaindeksit lähtivät nopeasti uuteen nousuun. Osakkeiden tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin epävarmat, ja vaihtoehtoiset sijoitukset houkuttelevat monia. Sijoittaminen kiinteistöihin voikin toimia vaihtoehtona osakkeille tai niillä voi pyrkiä parantamaan sijoitussalkun hajauttamista.

Artikkelissa käydään läpi:

REIT kiinteistösijoittaminen

REIT: tuottoisa sijoitus kiinteistöalalle

Toisin kuin esimerkiksi valtioiden joukkovelkakirjat, kiinteistöt voivat edelleen tarjota houkuttelevan tuoton sijoittajille. Aineelliset hyödykkeet ovat edelleen kysyttyjä ja tuottoisia etenkin matalien korkojen aikana. REIT:ien avulla sijoittaja voi myös parantaa portfolionsa hajauttamista.

REIT:it (lyhenne sanoista Real Estate Investment Trust) ovat osakeyhtiöitä, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja maksavat yleensä korkean osingon. Suomeksi käytetään myös nimitystä kiinteistösijoitusyritys. Sijoitusmuoto on jo pitkään ollut erittäin suosittu esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa REIT:ejä on ollut olemassa 1960-luvulta lähtien. Tutkimusten mukaan yli 80 miljoonaa amerikkalaista on sijoittanut johonkin REIT:iin ja markkinoiden koko on puoli biljoonaa dollaria. REIT:it ovat jo pitkään olleet vakiintunut omaisuusluokka myös esimerkiksi Australiassa ja Ranskassa. Eri maiden REIT-sääntelystä voi lukea esimerkiksi täältä.

Kansainvälisesti on olemassa useita satoja REIT:ejä joista valita. Siksi artikkelissa tarkastellaan, mitkä kiinteistösijoitusyritykset ovat houkuttelevimpia yksityisille sijoittajille.

REIT:ien ominaisuudet

REIT on pörssinoteerattu yhtiö, joka kerää varoja investointeihin kiinteistöalalle ja sen on täytettävä erityisiä laatu- ja avoimuusvaatimuksia. Samoin kuin kiinteistörahastot, REIT:it ostaa, hallinnoi, vuokraa ja myy yksittäisiä kiinteistöjä tai kokonaisia ​​kiinteistösalkkuja. REIT:ien käyttöönoton tarkoituksena oli luoda sijoitusväline, joka mahdollistaa kiinteistöihin sijoittamisen kenen tahansa toimesta, yhdistäen samalla pääomamarkkinat ja kiinteistöalan. Toisin kuin avoimet kiinteistörahastot, REIT:it ovat pörssilistattuja osakkeita, joten niillä voidaan käydä kauppaa lähes milloin tahansa ja ilman vähimmäispitoaikoja. Sijoittajat maksavat vain normaalit kaupankäyntimaksut.

REIT:it sijoittavat ensisijaisesti kiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin, toimistorakennuksiin, hotelleihin tai sairaaloihin. REIT:ien sijoitukset asuntokiinteistöihin ovat sen sijaan vähäisempiä. Joissakin maissa REIT:ien sijoituksia asuntoihin on rajoitettu asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. REIT:ien varat koostuvat kiinteistöistä, maasta, kiinteistöyhtiöiden osakkeista, käteisestä ja asuntolainoista.

Tärkeä kriteeri REIT:eille: korkeat osingot osakkeenomistajille

REIT:ien ominaisuus on, että suurin osa voitoista maksetaan välittömästi osakkeenomistajille. Useimmissa maissa REIT:it ovat velvoitettuja maksamaan vähintään 90 % voitoista suoraan osakkeenomistajille. Suurilla voitonjaoilla on tarkoitus varmistaa riittävät verotulot huolimatta mahdollisesta verovapaudesta yhtiötasolla. Perinteisillä kiinteistöosakkeilla ja kiinteistörahastoilla ei ole vastaavaa voitonjakovaatimusta. Sijoittajille korkeat voitonmaksusuhteet tarkoittavat tasaista ja helposti ennakoitavaa osinkotuloa.

Osakkeiden ja kiinteistörahastojen etujen yhdistäminen

”Hybridi-tuotteina” REIT:it yhdistävät pääomasijoitusten edut (likviditeetti, alhaiset transaktiokustannukset) avoimien kiinteistörahastojen ominaisuuksiin. Pörssilistaus tekee REIT:eistä  kuitenkin volatiilimpia, ja ne ovat erityisen herkkiä koronnostoille. REIT:eillä on kuitenkin heikko korrelaatio joukkovelkakirjojen ja osakemarkkinoiden kanssa, ja ne saattavat siten suojata sijoittajaa osakemarkkinoiden laskua vastaan.

Kiinteistösijoitusyritysten tulevaisuuden näkymät

Matalat korot, vuokrien tasainen nousu ja positiiviset pääomavirrat alalle ovat puskeneet kiinteistömarkkinoita ylöspäin viime vuosina. Sama on näkynyt myös liikekiinteistöjen kohdalla. REIT:ejä edustavan Nareitin analyysin mukaan vuosi 2019 oli paras sitten vuoden 2014, ja erityisesti yhdysvaltalaisten REIT:ien keskimääräinen tuotto oli 28 %. 2020 alussa iskenyt koronapandemia osui kuitenkin myös kiinteistösektoriin, ja ihmisten vähentynyt liikkuminen ja etätyöskentelyn yleistyminen vaikutti erityisesti toimistokiinteistöihin. Monen REIT:in osakekurssi ei ole vieläkään palautunut kevään myyntiaallosta.

Sijoitusyhtiö Timbercreek Asset Managementin puolivuotiskauden markkina-analyysissa ”Global Real Estate Securities – 2020 Market Outlook” REIT:ien keskimääräisen tuoton odotetaan olevan -14 % vuonna 2020. Vuonna 2021 odotetaan kuitenkin olevan taas 3,4 prosenttia.

EKP jatkaa nollakorkopolitiikkaa

Koronaviruksesta huolimatta kiinteistömarkkinoiden avaintekijät ovat kuitenkin edelleen pitkälti positiivisia ja kiinteistönvälityksen kasvu jatkuu joillakin sektoreilla. Tämä johtuu ensisijaisesti Euroopan keskuspankin (EKP) meneillään olevasta nollakorkopolitiikasta, jota todennäköisesti jatketaan lähitulevaisuudessa koronaviruksen aiheuttaman talouskasvun hidastumisen vuoksi.

Esimerkiksi kun huhut korkotason nousemista levisivät alkuvuodesta 2018, myös REIT:ien osakekurssien näkymät heikkenivät. Halpa jälleenrahoitus on tärkeä tekijä tuoton ja arvon nousussa alalla. On kuitenkin todella todennäköistä, että korkoruuvia ei aiota kiristää lähiaikoina, sillä nykyinen tavoite on lieventää koronaviruskriisin vaikutuksia. Kiinteistömarkkinoiden tulisi hyötyä tästä keskipitkällä aikavälillä.

REIT ETF:t vaihtoehtona suorille sijoituksille

On olemassa ETF:iä, eli listattuja sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat ensisijaisesti kiinteistösijoitusyrityksiin. ETF:ien suuri etu on, että niillä sijoittajat yleensä välttävät suuria yksittäisiä riskejä hajauttamalla omistuksiaan.

 Nimi  ISIN  Kaupankäyntitunnus  Valuutta
 BNP Paribas Easy   FTSE EPRA/NAREIT  LU0192223062  IM2A  EUR
 HSBC FTSE   EPRA/NAREIT   Developed ETF  IE00B5L01S80  HPRO  USD
 Aberdeen Global   Premier Properties   Fund  US00302L1089  AWP  USD

 

BNP Paribaksen ETF on listattu Frankfurtin pörssissä ja se perustuu FTSE EPRA/Nareit -indeksiin, jonka arvo lasketaan Lontoossa. Indeksi koostuu 37 eurooppalaisesta vähittäiskaupan, toimisto- ja asuntosektorin kiinteistöosakkeesta. Maantieteellisesti suurimman osan indeksistä muodostavat Saksa ja Ranska painoarvoilla 37,9 % ja 24,4 %. Näiden jälkeen indeksin yhtiöt sijoittuvat seuraavasti: Ruotsi 11 %, Sveitsi 8 % ja Belgia 5,7 %.

HSBC:n ETF mahdollistaa sijoittamisen maailman suurimpiin pörssinoteerattuihin kiinteistöyhtiöihin Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Australiassa. HSBC:n ETF löytyy Lontoon pörssistä.

Aberdeen Global Premier Properties Fund on listattu New Yorkin pörssissä ja se on sijoittanut yli 100 erilaiseen REIT:iin ympäri maailmaa. Aberdeenin rahasto on suljettu rahasto, eli se vastaa ominaisuuksiltaan normaalia osakeyhtiötä.

Kiinnostavimmat kiinteistösijoitusyritykset vuonna 2020

Kiinteistömarkkinoille haluavalla sijoittajalla on valittavanaan suuri määrä REIT:ejä. Seuraava taulukko sisältää niistä kymmenen kiinnostavinta, joista kolme esitellään tarkemmin. REIT:ien avulla sijoittaja voi yrittää hyötyä kiinteistömarkkinoiden mahdollisesta palautumisesta.

Kiinnostavimmat REIT:it maailmassa

 Nimi  ISIN  Kaupankäyntitunnus  Valuutta
 Community Healthcare  US20369C1062  CHCT  USD
 Deutsche Konsum   REIT-AG  DE000A14KRD3  DKG  EUR
 Hamborner REIT  DE0006013006  HAB  EUR
 Innovative Industrial   Properties  US45781V1017  IIPR  USD
 Life Storage  US53223X1072  LSI  USD
 Prologis  US74340W1036  PLD  USD
 Safehold  US78645L1008  SAFE  USD
 Site Centers  US82981J1097  SITC  USD
 W.P. Carey  US92936U1097  WPC  USD
 Welltower  US95040Q1040  WELL  USD

 

Näillä REIT:eillä sijoittajalla on hyvät mahdollisuudet houkutteleviin kiinteistötuloihin.

Innovative Industrial Properties: marihuanan nousukauden hyötyjä

1800-luvun kultaryntäyksestä hyötyivät ensisijaisesti kauppiaat, jotka toimittivat kullankaivajille tarvittavat välineet, kuten lapiot ja pannut. Samalla tavalla tämä marihuanateollisuuteen keskittyvä REIT hyötyy alan kasvusta. Kiinteistöyhtiö hyötyy kasvavasta marihuanasektorista, sillä se vuokraa rakennuksia, kasvihuoneita ja tuotantolaitoksia alan käyttöön.

IIP tarjoaa ratkaisun tuotantokapasiteetin laajentamiseen

Tällä hetkellä useimmat kannabiksen tuottajat haluavat ensisijaisesti kasvaa nopeasti ja käyttää pääomaansa mahdollisimman viisaasti. Siksi tuottajien on pitkällä aikavälillä järkevää myydä tuotantotilansa IIP:lle ja vuokrata ne takaisin omaan käyttöön. Järjestely hyödyttää molempia osapuolia: marihuanan tuottaja voi välittömästi käyttää varat liiketoimintansa laajentamiseen ja REIT saa ostettua tasaista tuloa tuottavan kiinteistön.

63 marihuanan tuotantoon liittyvää kiinteistöä

21. syyskuuta 2020 lähtien IIP omisti Yhdysvalloissa 63 kiinteistöä, joista kaikki on vuokrattu valtion toimiluvan saaneille lääketieteellisen kannabiksen tuottajille. Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on noin 483 000 neliömetriä, niillä on keskimääräisesti yli 15 vuoden jäljellä oleva vuokrasopimus ja niiden vuokrausaste on 99,3 %. Kiinteistöt sijaitsevat 16 eri osavaltiossa.

Liiketoiminta kasvaa kolminumeroisella luvulla

Tulevaisuudessa vuokralaisina ei välttämättä tarvitse olla vain lääkekannabiksen tuottajia. 11 Yhdysvaltain osavaltiossa ja Kanadassa marihuana on jo hyväksytty virkistyskäyttöön, ja yhteensä 35 osavaltiossa kannabis on laillistettu vähintään lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tutkimuslaitos Arcview Groupin ennusteiden mukaan laillisen marihuanan myynti Yhdysvalloissa lähes kolminkertaistuu 12,4 miljardista dollarista vuonna 2019 34 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä. IIP:n liiketoiminta kasvaa siis edelleen pandemiasta huolimatta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vuokratulot olivat kasvaneet 62 % ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, yhteensä 34,33 miljoonaan dollariin. Osakekohtainen tulos nousi 19 % verrattuna ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, ylittäen analyytikoiden odotukset 7 sentillä. Kolmen vuoden aikana vuokratulot ovat kasvaneet yhteensä 418 %. Kuluvan tilikauden osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan edellisen vuoden 2,03 dollarista 3,49 dollariin, ja vuonna 2021 osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan tämänhetkisten ennusteiden mukaan 5,83 dollaria.

Innovative Industrial Properties osakekurssi

Innovative Industrial Properties osakekurssi 3 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 7.12.2020.

2,7 % osinkotuotto ja marihuanan houkutus spekulatiivisille sijoittajille

Tämä marihuanaan keskittyvä REIT lupaa ennen kaikkea kasvua, joten 12 kuukauden keskimääräinen osinkotuotto on vain noin 2,7 %. Osinkotuottoprosentti onkin hieman pienempi kuin muilla REIT:eillä. Vuonna 2021 osingon odotetaan kuitenkin kasvavan. Todellinen houkutus piilee kuitenkin erittäin nopeasti kasvavassa kannabisliiketoiminnassa. Erikoistuneena palveluntarjoajana IIP on käytännössä vertaansa vailla, ja se luo liiketoimintansa kautta win-win -tilanteen kehittyvälle tuotannolle. Vuosina 2018–2019 Innovative Industrial Propertiesin osakekurssi nousi noin 35 dollarista lähes 140 dollariin, mutta marihuanahypen heikentymisen ja pandemian vuoksi osakekurssi putosi hetkellisesti 40 dollariin maaliskuussa 2020. Maaliskuun pohjalukemista osakekurssi on noussut uuteen kaikkien aikojen huippuunsa, yli 150 dollariin. Osakekurssi onkin erittäin volatiili, mistä johtuen se on sopiva spekulatiivisemmille sijoittajille.

W.P. Carey: Vähäriskinen liiketoimintamalli ja vaikuttava menestystarina

W.P. Carey on niin kutsuttu Triple-Net-Leasing-REIT. Tämä tarkoittaa, että REIT omistaa kiinteistösalkun, jossa vuokralaiset vastaavat itse kaikista kiinteistön käyttökustannuksista, verot ja ylläpito mukaan lukien. Liiketoimintamalli on erittäin tuottoisa, sillä maailmanlaajuisesti hajautettu kiinteistöyhtiö voi keskittyä ydinosaamiseensa, ja itse kiinteistöistä syntyy vain vähän vaivaa ja kustannuksia.

Vähäriskinen liiketoimintamalli: osto ja vuokraus edellisille omistajille

Kuten monet muutkin REIT:it, W.P. Carey ostaa kiinteistöjä yrityksiltä ja vuokraa ne sitten takaisin suoraan edellisille omistajille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kuten Innovative Industrial Propertiesin kohdalla, vuokralaiset vapauttavat järjestelyllä pääomaa kasvun tai yritysostojen rahoittamiseen. Carey hyötyy siten suhteellisen riskittömästi vuokrahintojen ja rahoituskustannusten välisestä erosta.

Laaja hajauttaminen eri toimialoihin, kiinteistötyyppeihin ja maihin

Kiinteistöyhtiöllä on tällä hetkellä suuri sijoitussalkku, joka sisältää noin 1 215 kiinteistöä, jotka vuokrataan noin 351 vuokralaiselle. Yrityksen vuokratulojen määrä on noin 1,2 miljardia dollaria vuodessa, joista kaksi kolmasosaa tulee Yhdysvalloista ja loput Euroopasta. Euroopassa vuokralaisina ovat esimerkiksi 20 Metro-tukkumyymälää ja 42 Hellweg-rautakauppaa Saksassa. Yhdysvalloissa vuokralaisiin kuuluu tunnettuja nimiä, kuten Marriott-hotelliketju (18 hotellia) ja New York Times (pääkonttori). Yhteensä noin 50 % tuloista tulee teollisuudesta ja varastoinnista, minkä lisäksi 20 % tuloista tulee sekä jälleenmyynnistä että toimistoista. Loppuosa jakaantuu koulutuksen ja muiden vuokralaisten kesken. W.P. Carey on globaalin painopisteen lisäksi myös yksi markkinoiden monipuolisimmista REIT:eistä. Hajauttaminen suojaa yritystä yksittäisten alueiden heikkoa kehittymistä tai kriisiä vastaan. Jopa koronaviruksen levitessä tämä oli REIT:in suurin valtti. W.P. Careyn nykyiset vuokrasopimukset ovat voimassa keskimäärin lähes 11 vuotta ja vuokrausaste on korkea 98,9 prosenttia.

24 kertaa peräkkäin noussut osinko ja 6,0 ​​prosentin osinkotuotto

W.P. Carey erottuu monien Triple Net Lease REIT:ien joukosta ennen kaikkea koollaan ​​ja historiallisella menestyksellään. Yhtiö on nyt korottanut osinkoa 24 vuotta peräkkäin. Neljännesvuosittainen osinko on tällä hetkellä noin 1,04 dollaria, ja vuositasolla osinko on noin 4,17 dollaria, vähän alan keskiarvoa enemmän. Osakekurssin ollessa noin 70 dollaria, 12 kuukauden keskimääräinen osinkotuottoprosentti on noin 6,0 prosenttia, mikä on alan keskiarvoa enemmän.

Perussijoitus REIT-sijoittajille

W.P. Carey osakekurssi

W.P. Carey osakekurssi 3 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 7.12.2020.

Careyllä on erittäin kokenut johto, joka on johtanut yritystä menestyksekkäästi viime vuosikymmenien ajan. Laajan hajauttamisen vuoksi koronakriisi ei ole toistaiseksi vahingoittanut tätä REIT:iä yhtä merkittävästi kuin muita. Siksi REIT sopii sijoittajille, jotka keskittyvät jatkuvuuteen ja joilla on pidempi sijoitushorisontti. Vaikuttavan menestystarinan lisäksi W.P. Carey tekee vaikutuksen laajalla hajauttamisella ja houkuttelevalla osinkotuotolla. REIT:iä pidetään perusinvestointina kansainvälisesti suuntautuneille kiinteistösijoittajille.

Welltower: mahdollinen nousija koronapandemian jälkeen

Yksi suurimmista REIT:eistä on Welltower. Sektorin raskaansarjan toimija investoi pääasiassa terveydenhuollon laitoksiin Yhdysvalloissa. Yrityksen salkku sisältää kuitenkin myös kiinteistöjä Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Koronavirus iski tähän REIT:iin erityisen kovasti, mutta se myös näyttäytyy mahdollisesti houkuttelevana mahdollisuutena nykyisellä hinnalla.

Ensiluokkaiset kiinteistöt terveydenhuoltoalalla

Welltower sijoittaa vanhainkoteihin ja vanhuskeskuksiin, kuntoutuskeskuksiin ja muihin terveydenhuollon kiinteistöihin. Painopiste on kalliimmissa eläkeläisille tarkoitetuissa tiloissa (myös esimerkiksi Manhattanilla ja Beverly Hillsissä) ja muissa ensiluokkaisissa lääketieteellisissä kiinteistöissä. Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 1660 kiinteistöä. Lisäksi noin 20 miljoonaa potilasta käy vuosittain Welltowerin sairaaloissa, kuntoutuskeskuksissa tai muissa poliklinikoissa.

Terveysala hyötyy väestörakenteen muutoksesta

Erityisesti yhteiskunnan väestörakenteen muutos on valtava mahdollisuus vanhusten- ja terveydenhuoltoon keskittyville REIT:eille, sillä suuret ikäluokat alkavat eläköityä. Hoitolaitoksien tarpeen odotetaankin nousevan. Welltowerilla on myös laitoksia avohoitoja ja lyhyempiä lääkärikäyntejä varten.

Pienemmät riskit kalliisiin laitoksiin keskittymisestä johtuen

Strategisen painopisteen lisääminen kalliisiin sijainteihin tarkoittaa, että yli yhdeksän kymmenestä vanhustentalon asukkaasta on nyt yksityisiä maksajia valtion ohjelmien kuten Medicaren tai Medicaidin sijaan. Kiitos asteittaisen siirtymisen joistakin matalan marginaalin kiinteistöistä kalliimpiin palveluihin, vain noin 7 % Welltowerin tuloista tulee nyt Yhdysvaltain julkisesta terveydenhuollosta. Tämän alan kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti poliittiset päätökset. Terveyspolitiikan useiden suunnanmuutosten takia viime vuosina on tehty oikeudellisia- ja hinnanmuutoksia hoidon ja sairaanhoidon rahoituksessa. Viime vuosina tämä on johtanut epävarmuuden kasvuun huonommassa asemassa olevien kilpailijoiden keskuudessa.

Koronapandemia painaa liiketoimintaa

Koronapandemia iski erityisesti tämän REIT:in liiketoimintaan. Monet vuokralaisista kamppailivat tiloissaan koronapesäkkeitä vastaan rajoittamalla laajasti esimerkiksi uusien asukkaiden tai potilaiden hyväksymistä. Kriisin seurauksena terveydenhuoltolaitosten keskimääräinen vuokrausaste laski vuoden alun 86 prosentista alle 80 prosenttiin. Mutta tilanne on ilmeisesti jo parantumassa: lokakuun lopussa 94 prosentissa hoitokodeista ja sairaaloista ei ollut ollut yhtään koronatapausta kahden viikon aikana. Noin 96 % tiloista ottaa tällä hetkellä vastaan ​​uusia asukkaita tai potilaita. Lisäksi vuokralaiset pystyvät edelleen maksamaan vuokransa kasvaneista kustannuksista huolimatta. Kolmannella vuosineljänneksellä 98 % erääntyneistä vuokratuotoista maksettiin. Kaiken kaikkiaan yhtiö ei ole toistaiseksi huomannut lisääntyneitä maksuhäiriöitä edellisiin vuosiin verrattuna.

Osingon leikkauksesta huolimatta osinkotuottoprosentti on 4,5 %

Welltower pystyi kasvattamaan osakekohtaista tulosta keskimäärin 4,77 % viimeisten viiden vuoden aikana, mikä on merkittävästi alan keskiarvoa (0,23 %) enemmän. Viime vuoden 3,05 dollarin osakekohtaisen tuloksen odotetaan kuitenkin jäävän tänä vuonna 1,94 dollariin. Tulevan vuoden tuloksen odotetaan laskevan edelleen 0,71 dollariin osakkeelta ennen korjausliikkeen alkua vuonna 2022.

Yritys, jolla oli vaikuttavat 24 vuotta ilman osingonleikkausta ja joka oli äskettäin korottanut voittojaan 14 kertaa, päätti leikata osinkoa merkittävästi heikomman liiketoiminnan kehityksen vuoksi. Neljännesvuosittainen voitonjako väheni ensimmäisen kvartaalin 0,87 dollarista osaketta kohden (vuotuinen osinko 3,48 dollaria) 0,61 dollariin osakkeelta toisella ja kolmannella kvartaalilla (vuotuinen osinko 2,69 dollaria). Silti REIT:n osakekurssi on noin 65 dollaria ja osinkotuottoprosentti 4,5 %.

Mahdollinen käänne: pitkäaikainen sijoitus spekulatiivisille sijoittajille

Welltower osakekurssi

Welltower osakekurssi 3 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 7.12.2020.

Sijoittajat, jotka haluavat hyötyä väestörakenteen muutoksesta voivat harkita tätä pandemian ravistelemaa REIT:iä. Terveydenhuollon tarve kasvaa tasaisesti tulevina vuosina ja myös vanhainkotien kysyntä pysyy korkeana. Welltower ja sen tilat keski- ja ylemmälle luokalle hyötyvät tästä kehityksestä. Siksi on mahdollista, että Welltower pystyy palaamaan kasvu-uralle pandemian jälkeen. Käyttöasteen palautuminen voi muuttaa olemassa olevan vapaan kapasiteetin kasvavaksi vuokratuloiksi. Toisaalta analyytikoiden konsensusarvio on konservatiivinen, ja palautumisen ei uskota olevan nopeaa. Tästä johtuen, osake sopii spekulatiivisille sijoittajille pitkällä aikavälillä.

Johtopäätös: korona ravistelee REIT-markkinoita

REIT:it tekivät valtavasti tappioita maaliskuun markkinaromahduksen aikana. Se ei ollut mikään ihme, sillä maailmanlaajuiset rajoitukset johtivat valtaviin mullistuksiin kiinteistömarkkinoilla. Maaliskuuta seurannut kehitys oli kaksijakoinen. Esimerkiksi logistiikkaan, digitalisaatioon tai muihin ”kriisin voittajiin” perustuvat REIT:it palautuivat voimakkaasti, mutta muihin sektoreihin keskittyvät REIT:it ovat jääneet selkeästi jälkeen. REIT:it, jotka keskittyvät toimisto- ja liikekiinteistöihin tai hotelleihin ja ravintoloihin, kärsivät useimmissa maissa edelleen rajoitetusta liikkumisesta ja etätyöskentelystä. Myös hoitolaitoksiin ja vanhainkoteihin keskittyvien REIT:ien käyttöaste on matalampi ja niiden tulot ovat laskeneet pandemian aikana.

Sijoittajien, jotka haluavat sijoittaa kiinteistöalalle ja välttää suurimpia riskejä, tulisi sijoittaa laajasti hajautettuun REIT:iin kuten W.P. Careyyn, tai REIT:iin, joka keskittyy menestyvään teollisuudenalaan kuten Innovative Industrial Propertiesiin. Spekulatiivisemmat sijoittajat voivat harkita koronan jälkeen mahdollisesti palautuvaa REIT:iä kuten Welltoweria. REIT:ien pitäisi hyötyä merkittävästi, jos koronakriisi voidaan saada hallintaan rokotteella. Kiinteistömarkkinoiden houkuttelevuus on heikentynyt merkittävästi koronan vuoksi, mutta niistä useimmilla on edelleen korkea osinkotuottoprosentti.

Editorial credit: Monster Ztudio / Shutterstock.com

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart