Yhdysvaltalaiset osakkeet
Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat maailman suurimmat ja rahoitusmarkkinoiden keskipiste. New Yorkin pörssiin (NYSE) ovat listautuneet maailman suurimmat teknologiayritykset, kuten Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia ja Tesla, mutta myös esimerkiksi Nokia. Myös lukuisat perinteisempien alojen yritykset, kuten Visa, Exxon Mobil ja JP Morgan löytyvät NYSE:stä. Wall Street onkin varmasti maailman tunnetuin sijoittamiseen liittyvä paikka.

Artikkelissa tarkastellaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoita ja arvioidaan, mitkä amerikkalaiset osakkeet voisivat tarjota tuottoisia ostomahdollisuuksia. Artikkelista löytyy kymmenen subjektiivisesti parasta yhdysvaltalaista osaketta, joista kolme esitellään tarkemmin. 

Yhdysvaltojen markkinat ovat omassa kategoriassaan

Yksittäisistä Euroopan maista Saksa on maailman neljänneksi talous Yhdysvaltojen, Kiinan ja Japanin jälkeen, mutta maan pörssi on kansainvälisesti suhteellisen merkityksetön. Ero markkina-arvoissa on valtava: kaikkien noin 5500 yhdysvaltalaisen osakkeen markkina-arvo yhteensä oli 2022 vuoden lopussa 40,5 biljoonaa USD:ta (12 nollaa), kun taas Saksan pörssin markkina-arvo oli noin 2 biljoonaa dollaria. Vertailun vuoksi, Helsingin pörssin arvo 2022 lopussa oli noin 282 miljardia euroa. 23 eri maahan sijoittavassa kansainvälisessä MSCI World -indeksissä saksalaisten yritysten osuus on vain 2 prosenttia, kun taas Yhdysvaltojen osuus on yli kaksi kolmasosaa. 

Amerikkalaisten osakkeiden tuotto on ylivoimaista 

Historiallisen tuoton osalta yhdysvaltalaiset osakemarkkinat ovat olleet ylivoimaisia. Esimerkiksi S&P 500-indeksi nousi finanssikriisin aikaan maaliskuussa 2009 nähdystä 666 pisteen pohjalukemasta seitsemänkertaiseksi (+623 %) 4 818 pisteeseen vuoden 2022 alussa. Eurooppalaisille sijoittajille vahva Yhdysvaltain dollari olisi myös johtanut voittoihin valuuttakurssien kautta. 

Alla oleva kuva näyttää eri maiden osakemarkkinaindeksien muutokset viidentoista vuoden ajalta. Yhdysvaltojen (S&P 500) tuotto on ollut omassa luokassaan, ja lähimmäksi sitä pääsivät Ruotsin (OMXS30) ja Saksa (DAX). Japanin Nikkei 225 nousi lähes yhtä paljon kuin Ruotsi ja Saksa, mutta selvästi enemmän kuin Sveitsi (SMI) tai Ranska (CAC40). Tällä aikavälillä Hongkongin Hang Seng jäi vertailun viimeiseksi. Tämän kuvaajan perusteella onkin selvää, miksi sijoittajat ovat niin kiinnostuneita Wall Streetistä.

Mitä yhdysvaltalaisia osakkeita kannattaa ostaa?

Yhdysvaltojen Nasdaqin ja NYSE:n yli 5 500 julkisesti noteeratun osakkeen joukosta löytyy todennäköisesti lukemattomia ”parhaita osakkeita”. Valinnat ovat kuitenkin aina subjektiivisia, sillä eri sijoittajat painottavat erilaisia kriteerejä, erilaisista tavoitteista, riskinottohalukkuudesta ja sijoitushorisontista johtuen. Alla olevien osakkeiden valinnassa on kiinnitetty huomiota yhtiöiden markkina-asemoihin omissa segmenteissään. Alla olevien yritysten pitäisi olla alojensa jo vakiintuneita markkinajohtajia innovatiivisilla tuoteportfolioilla, minkä lisäksi niiden yritysjohtajien pitäisi satsata kilpailuedun rakentamiseen. Listan kymmenestä yhdysvaltalaisesta osakkeesta kolme esitellään tarkemmin alla. 

Lista kymmenestä parhaasta yhdysvaltalaisesta osakkeesta 

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price Market capitalisation
Hilton Worldwide Holdings Inc. US43300A2033 HLT USD 204,09 51,34
T-Mobile US US8725901040 TMUS USD 162,74 194,41
Salesforce.com Inc. US79466L3024 CRM USD 306,86 289,92
Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 VRTX USD 423,89 111,31
Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 REGN USD 974,97 107,33
Booking Holdings US09857L1089 BKNG USD 3.465,00 119,45
NVIDIA Corporation US67066G1040 NVDA USD 792,17 1.967,50
Microsoft Corp. US5949181045 MSFT USD 409,35 3.027,75
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 ISRG USD 387,85 136,13
First Solar, Inc. US3364331070 FSLR USD 153,39 15,95

Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet 

Sijoittajat voisivat harkita esimerkiksi seuraaviin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittamista.

First Solar: Yhdysvalloissa aurinkopaneeleita valmistava  

First Solarilla (ISIN: US3364331070 – Kaupankäyntitunnus: FSLR – Valuutta: USD) on tällä hetkellä aurinkopaneelivalmistajista ylivoimaisesti suurin markkina-arvo, noin 21 miljardia dollaria noin 200 dollarin osakekurssilla. Arizonassa toimiva yhtiö on kehittänyt niin sanottuja ohutkalvopaneeleita, jotka tuottavat sähköä tasaisemmin kuin tavalliset kiteiseen piihin perustuvat aurinkopaneelit. Uusien paneelien hyötysuhde on siten parempi, joten niiden pitäisi pärjätä aurinkoenergiahankkeisiin liittyvissä kilpailutuksissa. Paneelien lisäksi First Solar tarjoaa asiakkailleen kattavia aurinkosähköjärjestelmiä ja palveluita. Yritys esimerkiksi rakennuttaa aurinkopuistoja, jotka se myy niiden valmistumisen jälkeen sähköyhtiöille. First Solarin osakkeen kiinnostavuutta lisää myös se, että se on kymmenestä maailman suurimmista aurinkopaneelien valmistajista ainoa, jonka tuotanto on Kiinan sijaan Yhdysvalloissa. Tämä voi osoittautua valtavaksi eduksi, varsinkin kun näiden supervaltojen väliset jännitteet saattavat kärjistyä entisestään. 

Yhtiön liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan voimakkaasti

2022 vuonna First Solar raportoi liikevaihdon laskeneen -10 % 2,6 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuloksen olleen -0,41 dollaria tappiollinen korkeampien tuotantokustannusten vuoksi, kun se vuotta aiemmin oli +4,41 dollaria osakkeelta. Analyytikot ovat kuitenkin hyvin optimistisia vuoden 2023 osalta; yhtiön tilauskirjat ovat täytettynä, joten tuotanto on käytännössä loppuunmyyty lähitulevaisuudessa. Osakeanalyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna +35 prosenttia 3,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, minkä lisäksi yhtiöltä odotetaan 7,21 dollarin osakekohtaista tulosta. 

Tulevana 2024 vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 12,96 dollariin 4,6 miljardin dollarin liikevaihdolla. First Solarilla on myös erittäin vankka tase, sillä vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli noin 2,4 miljardia dollaria käteistä ja likvidejä arvopapereita.  

First Solarin osake
First Solarin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.4.2023.

Osakemarkkinat ovat antaneet First Solarille arvostuspreemion alan muihin yrityksiin nähden sen johtavan markkina-aseman ja Yhdysvalloissa tapahtuvan tuotannon ansiosta. Osake saavutti hiljattain uuden korkeimman hinnan 14 vuoden ajalta, kurssin käydessä 219,55 dollarissa. Kaikkien aikojen korkein hinta, vuonna 2008 nähty 317 Yhdysvaltain dollaria, on kuitenkin vielä kaukana. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä aiempi kaikkien aikojen korkein hinta voidaan hyvinkin saavuttaa uudelleen. Viime kuukausien voimakkaan kurssinousun jälkeen kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa kuitenkin todennäköisesti odottaa huomattavaa korjausliikettä ennen osakkeiden mahdollista ostamista.

Salesforce: Ohjelmistojätti Kaliforniasta

Salesforcea (ISIN: US79466L3024 – Kaupankäyntitunnus: CRM – valuutta: USD) pidetään yhtenä pilvipalveluiden pioneereista. Asiakassuhteiden hallintaan (CRM) erikoistunut kalifornialainen yritys on noussut yhdeksi suurimmista ja kannattavimmista ohjelmistokonserneista sen vuonna 1999 tapahtuneen perustamisen jälkeen. Salesforcella on asiakkainaan yli 150 000 yritystä ja sen markkina-arvo ylittää jopa saksalaisen SAP:n arvon. 

Kasvu jatkuu kaksinumeroisilla luvuilla

Salesforce on kasvanut viime vuosina kaksinumeroisilla luvuilla: Liikevaihto on noussut keskimäärin +23 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana, ja samaan aikaan sen voitto on kasvanut +15 prosenttia. Kuluneella 2022/23 tilikaudelta yhtiö raportoi liikevaihdon olleen 31,35 miljardin dollaria (+18 %) ja osakekohtaisen tuloksen nousseen samalla +10 %:ia 4,78 dollarista 5,24 dollariin osaketta kohti. Nykyiseltä 2023/24 tilikaudelta analyytikot odottavat jo 34,6 miljardin dollarin liikevaihtoa (+11 %) ja 7,13 dollarin osakekohtaista tulosta (+36 %). Tulevalla 2024/25 tilikaudella liikevaihdon odotetaan tällä hetkellä olevan 38,5 miljardia USD ja osakekohtaisen tuloksen vastaavasti noin 8,89 USD. Salesforce ostaa omia osakkeitaan takaisin laajasti, ja vuoden 2022 lopussa sillä oli taseessaan käteistä ja arvopapereita noin 12,5 miljardia dollaria, mikä mahdollistaisi myös yhden tai kaksi yritysostoa. 

Salesforcen osake
Salesforcen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.4.2023.

Salesforcen osake nousi koronan mukanaan tuoman digitalisaatioaallon aikana parhaimmillaan 311 dollariin, mitä seurannut jyrkkä lasku pudotti osakekurssin 126,34 dollariin vuoden 2022 lopussa. Osakekurssi on kuitenkin taas kääntynyt nousuun, minkä seurauksena tämän pilvipalvelun osake maksaa tällä hetkellä jälleen noin 192 dollaria. Osakkeen nykyistä hintaa ei voi todennäköisesti pitää liian kalliina, sillä Salesforce on poikkeuksellinen yhtiö, joka onnistuu toistuvasti ylittämään analyytikoiden odotukset. Aktivistisijoittajat ovat viime aikoina painostaneet yhtiötä keskittymään vahvemmin kannattavuuteen, ja ilmeisesti he ovat siinä onnistuneet. Joka tapauksessa viimeisimmät katsaukset yhtiön liiketoimintaan olivat yllättävät, erityisesti odotetun voittomarginaalin osalta. Salesforcen menestystarina jatkuu siten todennäköisesti myös tulevina vuosina. 

Intuitive Surgical: Robotiikkaa leikkaussaleihin

Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023 – Kaupankäyntitunnus: ISRG – Valuutta: USD) on maailman johtava yritys minimaalisesti invasiivisessä robottiavusteisessa kirurgiassa. Yrityksen da Vinci Surgical System -järjestelmän avulla kirurgit voivat suorittaa leikkauksia pienten viiltojen kautta. 3D-kuvankäsittelyjärjestelmä, tekoälysovellukset ja pienet robottinivelet varmistavat, että järjestelmä pystyy suorittamaan tarkempia ja hallitumpia leikkauksia kuin taitavinkaan kirurgi käsin. Käytetyn teknologian edut eivät rajoitu vain tarkempiin liikkeisiin, sillä järjestelmä tarjoaa myös paremman näkyvyyden. 

Myynti ja voitot ovat kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa

Intuitive Surgicalin liikevaihto on kasvanut tasaisesti useiden vuosien ajan, kaksinkertaistuen viimeisen viiden vuoden aikana 3,1 miljardista dollarista (2017) 6,2 miljardiin dollariin vuonna 2022. Osakekohtainen tulos on kehittynyt lähes yhtä hyvin; se on noussut 2017 vuoden 1,89 dollarista 3,65 dollariin vuonna 2022. 

Kuluvalta 2023 vuodelta analyytikot odottavat tällä hetkellä +14 %:n liikevaihdon kasvua vajaaseen 7,12 miljardiin dollariin. Tuloksen odotetaan kasvavan 16 %:ia 5,45 dollariin osaketta kohden. Markkinoiden konsensusarvio vuodelle 2024 on tällä hetkellä liikevaihdon kasvu edelleen 8,1 miljardiin dollariin ja tuloksen nousu 6,4 dollariin osakkeelta. Yhtiöllä, joka on ostanut runsaasti omia osakkeitaan takaisin, oli vuoden 2022 lopussa erittäin mukava käteispuskuri, joka sisälsi lähes 7 miljardia dollaria käteistä ja arvopapereita. 

Intuitive Surgicalin osake
Intuitive Surgicalin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.4.2023.

Intuitive Surgicalin osake on pitkäaikaisessa nousutrendissä, ja se saavutti vuoden 2021 lopussa kaikkien aikojen korkeimman hintansa, vajaat 370 Yhdysvaltain dollaria, ennen kurssin laskua markkinoiden laskun mukana. Tällä hetkellä Intuitive Surgicalin osake on noin 295 Yhdysvaltain dollarin tasolla, mikä merkitsee, että se on toipunut huomattavasti 180 dollarin pohjalukemista. Pidemmän aikavälin sijoittajat voivat hyödyntää tämän ensiluokkaisen osakkeen mahdollisia korjausliikkeitä ostomahdollisuutena.  

Parhaiden yhdysvaltalaisten osakkeiden tuoton vertailu

Loading ...
Company name Last trade price 52 W low 52 W high YTD 6M 1Y 5Y
Hilton Worldwide Holdings Inc. 204,09 129,86 204,87 12,08 % 37,23 % 40,27 % 143,60 %
T-Mobile US 162,73 124,92 165,95 1,48 % 20,38 % 15,17 % 124,95 %
Salesforce.com Inc. 306,86 161,53 303,83 16,61 % 44,94 % 83,36 % 86,51 %
Vertex Pharmaceuticals 423,89 283,60 448,40 4,18 % 20,56 % 45,55 % 120,59 %
Regeneron Pharmaceuticals 974,97 684,81 995,97 11,07 % 17,34 % 26,55 % 121,80 %
Booking Holdings 3.465,00 2.383,18 3.918,00 -2,29 % 12,88 % 35,76 % 102,15 %
NVIDIA Corporation 792,17 222,97 823,94 59,95 % 69,14 % 249,00 % 1.925,36 %
Microsoft Corp. 409,33 245,61 420,82 8,85 % 26,45 % 66,21 % 263,75 %
Intuitive Surgical Inc. 387,85 222,65 392,00 14,96 % 28,65 % 70,61 % 108,34 %
First Solar, Inc. 153,39 129,22 232,00 -10,95 % -13,22 % -21,61 % 187,19 %

Yhdysvaltalaiset osake-ETF:t vaihtoehtona yksittäisille osakkeille

Wall Streetille voi sijoittaa myös ilman yksittäisten osakkeiden valintaa Yhdysvaltoihin keskittyvien osake-ETF:n avulla. Esimerkiksi 57 miljardin dollarin arvoinen iShares Core S&P 500 ETF pyrkii seuraamaan markkinaindeksinä pidettyä S&P 500 -indeksiä mahdollisimman tarkasti. Mikäli sijoittaja haluaa koko markkinoiden sijaan keskittyä esimerkiksi teknologia- ja kasvuosakkeisiin, iShares Nasdaq 100 ETF on kiinnostava vaihtoehto. Noin 3 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoinen ETF seuraa Nasdaq 100 -teknologiaindeksiä. 

USA osake-ETF ISINKaupankäyntitunnusValuutta
iShares Core S&P 500 ETFIE00B5BMR087 SXRUSD
iShares Nasdaq 100 ETF DE000A0F5UF5EXXTUSD

Johtopäätös: Yhdysvaltalaisia osakkeita ei kannata välttää

Osakesijoittajan ei kannata keskittyä vain Euroopan osakemarkkinoihin. Sijoittaminen on tällä puolella Atlanttia vielä vähemmän suosittua kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa osakemarkkinat muodostavat talouden selkärangan, johon maan vauraus perustuu. Maassa yli puolet kotitalouksista omistaa osakkeita, joten Yhdysvaltain keskuspankki FED puuttuu huomattaviin kurssilaskuihin melko herkästi. Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä pidetään myös hallituksen, erityisesti presidentin, menestyksen mittarina.  

Pelkästään pörssiyhtiöiden valtava lukumäärä tarjoaa aina vain uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Tämän lisäksi teknologiasektoria, jonka historiallinen tuotto on ollut valtavaa skaalautuvien palveluiden vuoksi, hallitsee länsimaissa hyvin voimakkaasti amerikkalaiset yritykset, kuten Microsoft, Apple, Nvidia ja Tesla. Kun kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, yhdysvaltalaisia osakkeita on vaikea sivuuttaa.  

Haluatko sijoittaa Yhdysvaltojen parhaisiin osakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lähes kaikkien maailman pörssiyhtiöiden osakkeilla. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta. 

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista löytyvät täältä:  

iShares Core S&P 500 ETF PRIIPs / KIDs: iShares Core S&P 500 ETF PRIIPs / KIDs 
iShares Nasdaq 100 ETF PRIIPs / KIDs iShares Nasdaq 100 ETF PRIIPs / KIDs 

Lähteet:

IMF: World Economic Outlook: October 2022 (11.04.2023); https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report

Siblis Research: Total Market Value of the US Stock Market (11.04.2023); https://siblisresearch.com/data/us-stock-market-value/.

Statista: kantaosakkeiden määrä Saksassa (11.04.2023); https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239961/umfrage/umlauf-von-aktien-in-deutschland/

Stiftung Warentest: MSCI World Index: maa- ja sektorijakauma (11.04.2023); https://www.test.de/MSCI-World-Index-5886867-5886870/

First Solar (11.04.2023); https://investor.firstsolar.com/

Salesforce (11.04.2023); https://investor.salesforce.com/

Intuitive Surgical (11.04.2023); https://isrg.intuitive.com/

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart