Nämä ovat parhaat teollisuus 4.0- ja robotiikkaosakkeet salkkuun vuonna 2022.

Neljäs teollinen vallankumous

Teollisuuden digitalisoituminen johtaa muutoksiin erityisesti tuotannossa, millä on pidemmällä aikavälillä valtava vaikutus työelämään. Yhä useampia valmistusprosesseja voidaan digitalisoida uusilla tietotekniikkajärjestelmillä, jolloin ne toimivat autonomisemmin. Muutoksesta käytetään termiä teollisuus 4.0, millä viitataan teollisuuden neljänteen vallankumoukseen. Tietyissä lähteissä samasta ilmiöstä puhutaan myös esineiden teollisesta internetistä (Industrial Internet of Things, IIoT).

Tavoite: Tuotannon tilannekohtainen itseorganisointi ja tuottavuuden lisääminen

4.0 ilmaisee, että höyrykoneen, liukuhihnan ja IT:n jälkeen on nyt alkanut neljäs teollinen vallankumous. Tulevaisuudessa monimutkaiset tuotantoprosessit verkotetaan älykkäisiin tehtaisiin, jotta ne voivat toimia itseohjautuvasti ja siten lisätä tuottavuutta. Nykyaikaisen robottitekniikan lisäksi käytetään usein tekoälyä, esimerkiksi itseoppivia koneita, jotka voivat reagoida erilaisiin tilanteisiin käyttäen kerättyä dataa.

Ihmiset, koneet, yritykset ja tuotteet ovat yhteydessä toisiinsa

Ihmiset, koneet, yritykset ja tuotteet kommunikoivat suoraan toistensa kanssa teollisuus 4.0:ssa, jotta kaikki valmistus- ja logistiikkaprosessit toimivat mahdollisimman joustavasti ja siten tehokkaammin. Älykkäällä verkottumisella ei enää optimoida yksittäistä tuotantovaihetta, vaan koko arvoketju yritysten välillä. Esimerkiksi “ajatteleva” tuotantorobotti voi lähettää tarvittavat tilaus- tai tuotantotiedot sekä varastotasot toimittajalle reaaliajassa. Tämän jälkeen toimittaja voi automaattisesti valmistella ja toimittaa oikeat määrät raaka-aineita tai komponentteja oikeaan aikaan. Tämä säästää yritysten resursseja, aikaa ja energiaa.

Asiakkaiden toiveiden tehokkaampi huomioiminen

Tuotannon verkottuminen ja digitalisointi kattaa koko tuotteen elinkaaren kehityksestä valmistukseen, myyntiin, käyttöön, huoltoon sekä kierrätykseen asti. Kaikissa vaiheissa tuotetaan ja hyödynnetään dataa, jota sitten sisällytetään tuotantoprosessiin asiakaskokemuksen optimoimiseksi.

Asiakkaiden yksilölliset toiveet ja ratkaisut voidaan myös toteuttaa paljon helpommin yritysten välisen digitalisoidun kommunikoinnin ansiosta. Tämä johtuu siitä, että digitaalisen tiedonsiirron ansiosta monimutkaisetkin (erikois)kokoonpanot voidaan siirtää, toteuttaa ja tarkistaa tarkasti kaikissa tuotantovaiheissa. Tuotantoratkaisut, joita aiemmin pidettiin vaikeina ja kalliina lähinnä korkeiden koordinointivaatimusten vuoksi, voi uudella aikakaudella muuttua standardiksi. Asiantuntijat odottavat, että räätälöityjen ratkaisujen osuus kasvaa jatkuvasti paitsi koneenrakennuksessa myös monilla muilla aloilla.

Pelko tulevista työpaikkojen menetyksistä ei ole perusteltu

Kehitystä ei voida enää pysäyttää, ja vaikka automaation lisääntyminen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, siihen liittyy myös riskejä työpaikkojen menetyksestä. Tulevaisuudessa yhä useammat robotit tai älykkäät ohjelmistot korvaavat ihmisiä laitteiden ohjauksessa, prosessien organisoinnissa tai logistiikan järjestelyssä. Toisaalta digitalisaatio luo myös monia uusia työpaikkoja esimerkiksi korkeasti koulutetuille tietotekniikkainsinööreille. Pelot siitä, että tuotannon digitalisointi johtaisi massiivisiin työpaikkojen menetyksiin, eivät siis ole toteutuneet.

Korkean automaatioasteen yritykset lisäävät työntekijöiden määrää

Käytetään esimerkkinä Saksaa. Saksan konepajaliiton (VDMA) mukaan maassa on käytössä jo lähes neljännesmiljoona teollisuusrobottia, mikä on paljon enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Lopputulos on se, että kyseisten yritysten työllisyys on itse asiassa kasvanut samanaikaisesti käytössä olevien robottien määrän kanssa. Selitys voisi olla seuraava: Mitä korkeampi yrityksen tuottavuus on, sitä paremmaksi kasvunäkymät muuttuvat ja sitä paremmat edellytykset on myös työntekijämäärän kasvulle. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että teollisuuden muutoksella voi olla jopa myönteinen vaikutus työntekijöiden määrään.

Parhaat teollisuus 4.0 -osakkeet tai robotiikkaosakkeet 2022

Korkeamman automaatioasteen lisäksi teollisuus 4.0 johtaa parempaan laadunvarmistukseen, nopeampiin tuotannon säätöihin ja kaikkien valmistusprosessien tarkempaan ja joustavampaan valvontaan. Erityisesti anturitekniikan, robotiikan, konetekniikan, tietoturvan, mittauksen ja sähkötekniikan alojen yritykset tulevat todennäköisesti nousemaan kärkeen teollisuus 4.0:n tai esineiden teollisen internetin alalla. Ei siis ole epäilystäkään siitä, että miljardien arvoisille kasvaville markkinoille syntyy edelleen lukuisia tuottavia osakkeita vuonna 2022 ja myös tulevina vuosina.

Teollisuus 4.0: Parhaat robotiikka- ja automaatio-osakkeet

Seuraavassa taulukossa on luettelo 10 robotiikka- tai teollisuus 4.0 -osakkeesta. Niistä kolme kiinnostavinta on esitelty tarkemmin alla.

Teollisuus 4.0 ja robotiikka osakeluettelo

YritysISINKaupankäyntitunnusValuutta
ABBCH0012221716ABBNCHF
AzentaUS1143401024AZTAUSD
CognexUS1924221039CGNXUSD
HollysysVGG456671053HOLIUSD
Intuitive SurgicalUS46120E6023ISRGUSD
iRobotUS4627261005IRBTUSD
KionDE000KGX8881KGXEUR
Palo Alto NetworksUS6974351057PANWUSD
TeradyneUS8807701029TERUSD
Zebra TechnologiesUS9892071054ZBRAUSD

Alla esiteltyjen yritysten talousluvut on kerätty 14.4.2022.

Cognex (CGNX): Tekoälyyn perustuvat visuaalisen näkemisen järjestelmät

Cognex Corporation on maailman johtava automatisoidussa valmistuksessa käytettävien konenäköjärjestelmien, ohjelmistojen ja antureiden valmistaja. Vuonna 1981 perustetun yrityksen järjestelmillä voidaan visuaalisesti tarkastaa osia tai valmiita tuotteita, havaita vikoja, valvoa tuotteiden kokoonpanoa tai ohjata kokoonpanorobotteja.

Tuotteita käytetään monilla teollisuudenaloilla

1990-luvulla Cognexin modulaariset järjestelmät auttoivat pääasiassa puolijohde- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon automatisoinnissa. Vaikka puolijohdevalmistus on edelleen tärkeä markkina-alue Cognexille, yhtiö saa nykyään suuremman osan liikevaihdostaan lääketeollisuuden, autoteollisuuden, terveydenhuollon, elintarvike-, pakkaus- ja kulutustavarateollisuuden sekä ilmailu- ja avaruusteollisuuden visuaalisista sovelluksista. Yhtiön pörssiarvo on noin 13,7 miljardia dollaria osakkeen nykyisellä 79 dollarin hinnalla.

Ihmissilmä on jo pitkään jäänyt jälkeen

Kameroilla, antureilla ja viivakoodinlukijoilla varustettu Cognex käyttää tekoälyä havaitakseen kokoonpanovaiheiden virheet, nopeuttaakseen ja tehostaakseen jakelukeskusten toimintaa sekä lajitellakseen hylkyjä, tuotevikoja tai kypsymättömiä hedelmiä. Robottiavusteiset kuvankäsittelyjärjestelmät skannaavat kokoonpanolinjoja ja tuotantolinjoja ja havaitsevat pienimmätkin poikkeamat normista. Ihmissilmä on jo pitkään ollut epäedullisessa asemassa visuaalisiin näköjärjestelmiin nähden, erityisesti nopeuden suhteen. Niinpä Cognexin koneet korvaavat yhä useampia työntekijöitä tuotantolinjojen ja kokoonpanolinjojen tarkastuksessa.

Kasvun tiellä

Yhtiö on selvästi kasvu-uralla. Viime vuonna 2021 liikevaihto kasvoi +28 % 811 miljoonasta dollarista 1,04 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos nousi +38 % 1,09 dollarista 1,50 dollariin. Kuluvalta tilikaudelta 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +13 % 1,17 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan +16 % 1,74 dollariin osaketta kohden. Vuonna 2023 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan noin 2,09 dollariin 1,32 miljardin dollarin liikevaihdolla.

Uudet kaikkien aikojen huippulukemat koronan jälkeen
Cognexin osake
Cognexin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.5.2022

Massachusettsissa sijaitsevalla yrityksellä on maailman suurin markkinaosuus teollisuuden visuaalisten näköjärjestelmien alalla, mikä tekee siitä johtavan yrityksen alalla, joka on olennaisen tärkeä automatisoidulle tuotannolle teollisuus 4.0:n aikakaudella. Koronan jälkeen on muodostunut uusi nousutrendi, joka on nostanut osakkeen uusiin huippulukemiin vajaaseen 102 dollariin. Nykyiset hinnat 75-80 dollarin välillä voivat tarjota pitkän aikavälin sijoittajille mielenkiintoisen ostomahdollisuuden.

Brooks Automation (AZTA): Innovatiiviset robottijärjestelmät korkean teknologian teollisuudelle

Azenta, aiemmin Brooks Automation, valmistaa tarkkuusautomaatio- ja kryogeenisiä tyhjiöjärjestelmiä biotieteiden teollisuudelle ja yritys on alan johtava maailmanlaajuinen laitetoimittaja. Yrityksen nimi muutettiin Azentaksi vuoden 2021 lopussa sen jälkeen, kun yritys päätti luopua puolijohdeteollisuuden kiekkokäsittely- ja tyhjiöjärjestelmätoiminnasta. Puolijohdeliiketoiminta myytiin pääomasijoitusyhtiö Thomas H. Lee Partnersille 3 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Tulevaisuudessa Azenta aikoo keskittyä täysin biotieteiden tuotteisiinsa. Tähän sisältyy laaja valikoima tuotteita ja palveluja sekä kattavia ulkoistamisratkaisuja biologisten näytteiden koko elinkaaren ajalta. Tähän kuuluvat keräys, kuljetus, käsittely, varastointi, suojaus, palauttaminen ja hävittäminen. Pörssissä 6,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseksi arvioitu robotiikkayhtiö hyötyy vahvasti maailmanlaajuisesta suuntauksesta kohti tuotannon automatisointia.

Erikoislaitteet monimutkaisia valmistusprosesseja varten

Tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi robotteja ja integroituja automaatiojärjestelmiä erilaisten biologisten aineiden ja materiaalien käsittelyyn. Lisäksi yritys kehittää ja markkinoi järjestelmiä tyhjiö- ja lämmönkestävyyttä varten, joita voidaan käyttää kriittisissä toimintaympäristöissä valmistusprosessin aikana. Yritys tarjoaa myös laitteita automaattiseen kontaminaation valvontaan, käsittelyyn ja mittaustekniikkaan. Palveluihin kuuluvat komponenttien vaihto ja korjaus sekä seuranta ja diagnostiikka ennakoivaa riskienhallintaa varten.

Liikevaihto ja tulos laskivat divisioonan myynnin vuoksi

Koska puolijohdeliiketoiminta myytiin vuoden 2021 lopussa, analyytikot odottavat liikevaihdon laskevan merkittävästi vuosina 2021/22. Liikevaihdon odotetaan laskevan -51 prosenttia 590 miljoonaan dollariin edellisvuoden 1,2 miljardista dollarista. Myös tuloksen odotetaan kärsivän jyrkästi. Kun osakekohtainen tulos oli vielä tilikaudella 2020/21 1,49 Yhdysvaltain dollaria (+69 % edellisvuoteen verrattuna), tilikaudella 2021/22 osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan vain 0,64 Yhdysvaltain dollaria. Tulevan tilikauden 2022/23 osalta konsensus on 721 miljoonan dollarin liikevaihto (+22 %) ja 1,18 dollarin osakekohtainen tulos (+84 %).

Jännittävä osake biotieteiden robotiikka-alalta
Brooks Automationin osake
Brooks Automationin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.5.2022

Innovatiivisten robottijärjestelmiensä ja tyhjiöratkaisujensa ansiosta Azenta hyötyy biotieteiden alan lisääntyvästä automaatiosta. Tämä näkyy myös osakkeen hinnassa, joka on ollut nousussa vuoden 2014 listautumisannin jälkeen. Keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoittajille teollisuus 4.0- ja robotiikka-alan osakkeet ovat siksi jännittävä ja lupaava sijoituskohde. Vuoden 2021 lopun jälkeen tapahtunutta merkittävää hinnan laskua voidaan harkita ostomahdollisuutena.

Palo Alto Networks (PANW): Tietoturva monimutkaisissa verkoissa

Yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Palo Alto Networks Inc on kehittänyt innovatiivisen alustan, jonka avulla yritykset ja viranomaiset voivat valvoa ja suojata tietojensa, järjestelmiensä ja verkkojensa turvallisuutta. Mitä monimutkaisempi ja laajempi yritysten ja koneiden välinen tietoliikenne on, sitä suuremmat vaatimukset tietoturvajärjestelmille asetetaan. Palo Alto Networksin ohjelmisto tarjoaa asiakkaille verrattain korkean tietoturvatason. Yhtiön arvo pörssissä on noin 46 miljardia dollaria.

Tietoturva etusijalla digitalisaatiossa

Digitalisoiduissa tehtaissa vaihdetaan toisinaan erittäin arkaluonteisia tietoja koneiden ja yritysten välillä, minkä lisäksi rajapintoja ja käyttöpisteitä on lukuisia. Siksi turvallisuusnäkökohta on erittäin tärkeä. Mahdollisen tietomurron negatiivinen vaikutus ei ole vain imagotappio, sillä myös taloudelliset vahingot voivat olla valtavat, erityisesti automatisoiduissa tuotantoprosesseissa. Jos esimerkiksi virus tai troijalainen hevonen lamauttaa järjestelmät, on vaarana tuotantokatkos ja sen myötä tulojen menetys.

Tietoliikenteen reaaliaikainen seuranta

Palo Alto Networksin järjestelmä mahdollistaa yksityiskohtaisen ja kohdennetun reaaliaikaisen tietoliikenteen seurannan kaikkien sovellusten ja käyttäjien osalta verkossa. Verkon kuormituksesta ja nopeudesta riippumatta kaikkea datan käyttöä voidaan seurata ja analysoida poikkeamien varalta. Näin hakkerihyökkäysten, teollisuusvakoilun, luvattoman pääsyn ja tietojen väärinkäytön riskit voidaan tunnistaa, torjua tai parhaassa tapauksessa välttää alusta alkaen.

Tehokas suoja kiristysohjelmia vastaan

Palo Alto Networks tarjoaa myös suojaavia ohjelmistoja niin sanottuja ransomware-hyökkäyksiä vastaan. Kyseessä on haitallinen salausohjelmisto, joka estää käyttäjiä pääsemästä käsiksi tärkeisiin tietoihin, kunnes hyökkääjälle maksetaan lunnaat, yleensä bitcoineina tai muina kryptovaluuttoina. Lunnasohjelmia levitetään yrityksille yleensä lailliseksi asiakirjaksi tai ohjelmaksi naamioituneina. Jos lunnaat maksetaan ja toimintaa voidaan jatkaa, vahinko on monelle yritykselle huomattavasti pienempi kuin jos toiminta keskeytetään. Tällä tavoin hakkerit kiristävät yrityksiltä miljoonia vuosittain, ja haittaohjelmien aiheuttamat tappiot yleistyvät vuosi vuodelta.  Palo Alto Networksin mukaan verkkorikollisille maksetut lunnaat ovat kolminkertaistuneet pelkästään viime vuonna. Ei ihme, että Palo Alto näkee tällä alalla valtavaa kysyntää tietoturvaratkaisuille.

Liikevaihdon ja voiton kasvun odotetaan olevan kaksinumeroista

Kolmen viime vuoden aikana Palo Alto Networksin keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut +22 prosenttia. Voitot kasvoivat +8 prosenttia. Kuluvana tilikautena 2021/22 voittojen odotetaan kasvavan +18 prosenttia 6,14 dollarista 7,23 dollariin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan +27 prosenttia 4,3 miljardista dollarista 5,4 miljardiin dollariin. Tulevana vuonna 2022/23 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvavan +21 % 6,6 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvavan +24 % 8,94 dollariin osakkeelta.

Palo Alto Networksin osakkeen vaikuttava nousutrendi
Palo Alto Networksin osake
Palo Alto Networksin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.5.2022.

Palo Alto Networksin osake on ollut vaikuttavassa noususuunnassa siitä lähtien, kun se listautui vuonna 2012 40 Yhdysvaltain dollarin hintaan. Sen jälkeen osakekurssi on noussut tasaisesti ja se saavutti vuoden 2022 alussa uuden kaikkien aikojen 635,89 dollarin huippunsa. Tietoturva on tulevina vuosina yhä tärkeämmässä asemassa erityisesti teollisuus 4.0:n ja robotiikan aloilla. Siksi mahdollisen korjausliikkeen aikana sijoittajien voi olla hyvä harkita yrityksen osakkeiden hankintaa.

Johtopäätös: Digitalisaatio edistää automaatiota ja robotiikkaa

Talouden jatkuva digitalisoituminen edistää jatkuvasti automaation ja robotiikan kehitystä. Potentiaali on valtava, sillä lukemattomilla teollisuusyrityksillä on vielä paljon tekemistä teollisuus 4.0:n suhteen. Tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailussa mukana pysymiseksi pitkällä aikavälillä investointeja verkostoitumiseen ja automaatioon tuskin voidaan välttää millään teollisuudenalalla tulevaisuudessa. Teollisuuden uusia suuntauksia ovat “Lean Industry 4.0”, suuntaus, jossa teollisuus 4.0 ja Lean Management yhdistetään, jotta teollisuusyritysten resurssien käyttöä voidaan edelleen optimoida digitaalitekniikan avulla. Kaiken kaikkiaan Teollisuus 4.0 ja robotiikka -suuntaus pysyy todennäköisesti talouden keskeisenä teemana seuraavien 5-10 vuoden aikana. Tämän sektorin osakkeilla sijoittajalla on ihanteelliset edellytykset hyötyä teollisuus 4.0 -alan kasvusta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart