Raaka-aineisiin sijoittaminen
Yksi tärkeimmistä osakemarkkinoiden aiheista on raaka-aineiden hintojen nousu koronapandemian alkamisen jälkeen, jota pidetään korkean inflaation yhtenä pääasiallisena aiheuttajana. Raaka-aineosakkeiden hinnat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti, joten sijoittaja voi tehdä niillä myös helposti tappiota.
Tässä artikkelissa tarkastellaan raaka-ainesektoria ja esitellään alan parhaita osakkeita. Niiden avulla sijoittajat voivat mahdollisesti hyötyä raaka-aineiden hintojen noususta, hajauttaa salkkujaan ja suojautua inflaatioriskeiltä.

Mitä raaka-aineosakkeita kannattaa ostaa?

Alalle sijoittavien kannattaa yleensä lähtökohtaisesti keskittyä suuriin, taloudellisesti vahvoihin raaka-ainetuottajiin, joiden markkina-arvo on mieluiten yli miljardi Yhdysvaltain dollaria. Pörsseistä löytyy myös lukuisia pieniä raaka-aineyhtiöitä, jotka hakevat sijoittajilta pääomaa tuottoisilta kuulostavilla raaka-ainehankkeilla. Kuitenkin vain harvat näistä pienistä yrityksistä onnistuvat lopulta kääntämään tuotantonsa voittoisiksi. Alta löytyy lista kymmenestä vakiintuneesta, mutta edelleen lupaavasta raaka-aineosakkeesta. Näillä osakkeilla sijoittaja voi pyrkiä hyötymään raaka-aineiden hintojen mahdollisesta noususta.

Lista kymmenestä parhaasta raaka-aineosakkeesta

Loading ...
Yrityksen nimi ISIN Koodi Valuutta Viimeisin hinta Markkina-arvo
Teck Resources Ltd. CA8787422044 TECK USD 51,52 26,99
Nutrien LTD CA67077M1086 NTR USD 57,60 29,11
Franco-Nevada Corporation CA3518581051 FNV CAD 113,15 21,79
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 AEM USD 67,93 34,42
Albemarle Corp. US0126531013 ALB USD 124,06 15,02
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. US35671D8570 FCX USD 52,84 76,93
Cameco Corp. CA13321L1085 CCJ USD 53,96 23,53
Barrick Gold Corp. CA0679011084 GOLD USD 17,05 30,62

Parhaat raaka-aineosakkeet

Sijoittajat voivat harkita esimerkiksi seuraaviin raaka-ainesektorin osakkeisiin sijoittamista:

Denbury: Ilmastoystävällisempi öljy- ja kaasuyhtiö

Denbury (ISIN: US24790A1016 – Kaupankäyntitunnus: DEN – Valuutta: USD) on teksasilainen energiayhtiö, joka tuottaa öljyä ja kaasua innovatiivisin menetelmin ja jopa neutraloi hiilidioksidipäästöjä prosessin aikana. Yrityksen tuotantohankkeet sijaitsevat Yhdysvaltojen Mississippin, Montanan ja Pohjois-Dakotan osavaltioissa sekä Persianlahden rannikolla ja Kalliovuorilla. Vuonna 2022 yhtiö tuotti noin 47 500 barrelia vastaavan määrän öljyä päivässä, ja öljyn osuus tuotannosta on noin 97 prosenttia. Denbury ottaa raakaöljyä jo hyödynnetyiltä öljykentiltä Enhanced Oil Recovery -menetelmällä. Kyseessä on talteenottomenetelmä, jossa teollisuuden hiilidioksidipäästöjä pumpataan kaivoihin öljyn pumppaamisen tehostamiseksi. Hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia kutsutaan CCUS-prosessiksi (Carbon Capture, Use and Storage). Denbury pumppaa jo nyt yli kolme miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa öljy- ja kaasukentilleen.

Paremman omatunnon öljy-yhtiö

Vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon kasvaneen +37 % edellisvuodesta yhteensä 1,73 miljardiin dollariin ja tuloksen kasvaneen +183 % 7,25 dollariin osakkeelta. Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 1,6 miljardia dollaria (+15 %) ja osakekohtaisen tuloksen 8,36 dollaria (+15 %).

Denburyn osake
Denburyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.12.2022.

2020 koronavuoden taloudellisen ahdingon ja lyhytaikaisen velkojansuojavaiheen jälkeen Denburyn osake on ollut nousussa vuoden 2020 lopusta lähtien. Osakkeen arvo oli korkeimmillaan 104 Yhdysvaltain dollaria lokakuun 2022 alussa, jonka jälkeen kurssi on ollut hieman laskussa. Nykyisellä noin 86 Yhdysvaltain dollarin hintatasolla osake on houkuttelevasti arvostettu, sillä vuoden 2022 odotetuilla tuloilla laskettuna osakkeen P/E-luku on 11,9. Sijoittajille Denbury markkinoi olevansa ympäristöystävällisempi vaihtoehto energia-alalla. Tämä johtuu siitä, että Denburyn keskittyminen kestävään kehitykseen erottaa sen selvästi muista öljy- ja kaasuteollisuudesta, joka alana on yksi suurimmista CO2-päästöjen aiheuttajista. Yhtiön tavoitteena on kompensoida öljyntuotannon yhteydessä syntyvät hiilidioksidipäästöt (Scope 1-3) kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Scope 3 tarkoittaa, että yrityksen omien hiilidioksidipäästöjen lisäksi kompensoidaan myös kaikki arvoketjussa syntyvät päästöt fossiilisen raaka-aineen käyttöön asti. Denburystä voi tulla pidemmän aikavälin menestystarina.

Freeport-McMoRan: Suurin pörssilistattu kupariyhtiö

Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570 – Kaupankäyntitunnus: FCX – Valuutta: USD) on yhdysvaltalainen raaka-aineyhtiö, joka keskittyy kultaan, kupariin ja molybdeeniin. Kuparin alalla konserni on suurin pörssilistattu tuottaja. Noin 80 prosenttia yhtiön tuloista tulee kuparista, ja loppuosa jakautuu kullan ja molybdeenin kesken. Yrityksen omistuksiin kuuluu Grasbergin kaivoshanke Indonesiassa, joka on yksi maailman suurimmista kupari- ja kultaesiintymistä, sekä merkittävää kaivostoimintaa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vuonna 2021 Freeport McMoRan tuotti noin 1,74 miljoonaa tonnia kuparia, mikä on noin +19 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Investointipankki Goldman Sachs odottaa kuparimarkkinoille rakenteellista alijäämää viimeistään vuosikymmenen puolivälistä alkaen, minkä lisäksi se kutsuu kuparia jo nyt “uudeksi öljyksi”.

Odota hinnan laskua ennen pitkäaikaista sijoitusta

Vuonna 2021 Freeport McMoRanin liikevaihto kasvoi +46 % vuoden 2020 14,2 miljardista dollarista 20,8 miljardiin dollariin. Samaan aikaan osakekohtainen tulos kasvoi +615 % 0,41 dollarista 2,93 dollariin. Analyytikot odottavat liikevaihdon olleen noin 22,24 miljardia dollaria vuonna 2022, kun taas tuloksen odotetaan laskeneen -27 % 2,28 dollariin osaketta kohden. Vuoden 2023 konsensusodotukset ovat 21,9 miljardin dollarin liikevaihto (-1,6 %) ja 1,70 dollarin osakekohtainen tulos (-25 %). Vasta vuodelta 2024 analyytikot odottavat jälleen merkittävää myynnin ja tuloksen kasvua. Arviot voivat kuitenkin myös liikkua voimakkaasti suuntaan tai toiseen, samalla tavalla kuin kuparin hinta. 

Freeport-McMoRanin osake
Freeport-McMoRanin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.12.2022.

Freeport-McMoRanin osake kävi maaliskuussa 2022 kaikkien aikojen korkeimmassa hinnassa 51,99 dollarissa. Tämän jälkeen hinta ensin puolittui heinäkuuhun mennessä, mitä on seurannut taas uusi nousutrendi. Osakkeen tämänhetkinen hinta on 38 dollaria, joten tätä kuparialan perussijoitusta voi pitää järkevän hintaisena. Koska kuparin kysyntä todennäköisesti kasvaa tasaisesti, erityisesti uusiutuvien energialähteiden ja sähköisen liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi, osake lupaa pitkän aikavälin hintapotentiaalia. Sijoittajien voi olla kuitenkin hyvä odottaa osakekurssin laskua 32–35 dollarin välille kuparin hinnan suuren syklisyyden vuoksi.

Albemarle: Litiumin maailmanmarkkinajohtaja ja loistava liiketoiminnan kehitys

Albemarle (ISIN: US0126531013 – Kaupankäyntitunnus: ALB – Valuutta: USD) on yhdysvaltalainen erikoiskemikaalien tuottaja, joka keskittyy selvästi litiumiin. Halutun akkujen raaka-aineen, joka tuotti jo 41 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2021, odotetaan tuottavan reilut kaksi kolmasosaa liikevaihdosta vuonna 2022 litiumin korkeiden hintojen ansiosta. Arvioiden mukaan tämä 33 miljardin dollarin konserni hallitsee nyt noin kolmasosaa maailmanlaajuisesta litiumliiketoiminnasta, ja sitä pidetään markkinajohtajana SQM:n rinnalla. Albemarle tuottaa myös bromia ja katalyyttejä.

Vuonna 2021 yhtiön kokonaistulot olivat 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä oli noin +6,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Osakekohtainen tulos laski kuitenkin edellisvuoden 3,52 dollarista 1,06 dollariin, mikä johtui pääasiassa liikkumisrajoituksiin liittyvistä kuluista Australiassa. Asiantuntijat odottavat 2022 tilikaudella liikevaihdon kasvaneen huikeat 122 prosenttia 7,4 miljardiin dollariin ja voiton moninkertaistuneen 21,09 dollariin osaketta kohti. Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan jälleen nousevan merkittävästi, +37 prosenttia 10,1 miljardiin dollariin, ja tuloksen arvioidaan olevan 27,90 dollaria osakkeelta.

Kohtuullisesti hinnoiteltu ja kasvava litiumosake

Albemarlen osakekurssi on ollut nousussa useita vuosia litiumin kysynnän kasvun ansiosta. Marraskuun 2022 alussa osakekurssi kävi uudessa 334,55 dollarin ennätyshinnassa, ja tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa noin 218 dollarissa. Tämä antaa Albemarlen osakkeelle kohtuullisen 10:n P/E-luvun vuoden 2022 arvioiduilla tuloilla laskettuna.

Albemarlen osake
Albemarlen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 30.12.2022.

Litiumin kysynnän odotetaan kehittyvän voimakkaasti vuoden 2023 jälkeen ja tarjoavan markkinajohtajalle yhdysvaltalaiselle yhtiölle loistavat liiketoimintamahdollisuudet. Pitkän aikavälin sijoittajat voisivat näin ollen hankkia osakkeita kurssin mahdollisesti laskiessa 240–260 dollarin välille, ja lyödä siten vetoa kasvutrendin jatkumisen puolesta. Sijoittajan kannattaa kuitenkin huomioida raaka-aineosakkeiden tyypillisesti korkea volatiliteetti päätöksessään.

Parhaat raaka-aineosakkeet: Tuoton vertailu

Loading ...
Yrityksen nimi Viimeisin hinta 52 viikon alin 52 viikon ylin 6 kk 1 v 5 v
Teck Resources Ltd. 51,52 34,38 55,13 38,94 % 34,48 % 156,32 %
Nutrien LTD 57,60 47,90 69,12 3,77 % 3,06 % 20,35 %
Franco-Nevada Corporation 113,15 95,04 140,30 9,01 % -16,71 % 70,79 %
Agnico Eagle Mines Ltd. 67,94 43,22 71,50 27,20 % 33,19 % 65,18 %
Albemarle Corp. 124,06 106,69 247,44 0,55 % -39,18 % 83,98 %
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 52,84 32,83 55,24 42,16 % 51,97 % 426,82 %
Cameco Corp. 53,96 26,15 55,00 22,11 % 97,29 % 435,32 %
Barrick Gold Corp. 17,05 13,76 18,95 -1,96 % 0,35 % 45,23 %

Mitä ovat raaka-aineet?

Raaka-aineet ovat käsittelemättömiä perusmateriaaleja, jotka on otettu luonnosta ja jotka joko jatkojalostetaan tai kulutetaan suoraan. Raaka-aineita/hyödykkeitä on neljä pääluokkaa:

Raaka-aineluokkaEsimerkkejä
MaataloushyödykkeetVehnä, soija ja kahvi
JalometallitKulta, hopea, palladium ja platina
Teollisuusmetallitrautamalmi, kupari, koboltti ja litium
EnergiahyödykkeetRaakaöljy, maakaasu ja hiili

Raaka-aineilla käydään kauppaa raaka-ainepörsseissä, kuten Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME), tai futuuripörsseissä, kuten Chicagon Mercantile Exchangessa (CME). Luonnollisesti raaka-aineidenkin hinnat muodostuvat pörsseissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Mitä niukempaa raaka-aineen tarjonta on suhteessa todelliseen kysyntään, sitä korkeammaksi hinta nousee. Raaka-aineena toimimisen lisäksi esimerkiksi kultaa pidetään omana omaisuusluokkanaan.

Mitä erityistä raaka-aineosakkeissa on?

Raaka-aineiden hinnat elävät voimakkaasti suhdannevaihteluiden mukaan. Siksi myös raaka-aineosakkeilla on yleensä korkea volatiliteetti. Raaka-aineiden hintojen nousu nostaa tuottajien voittoja tuotantokustannusten pysyessä vakiona. Hinnankorotukset eivät siten ainoastaan lisää liikevaihtoa, vaan ne heijastuvat yleensä lähes täysimääräisesti voittoihin. Sama pätee tietysti myös toiseen suuntaan, eli hintojen lasku pienentää suoraan voittoja. Markkinoilta löytyy sekä laajasti hajautettuja raaka-ainekonserneja, kuten Rio Tinto tai BHP, että yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet pääasiassa yhteen tuotteeseen, kuten uraanintuottaja Cameco tai kuparintuottaja Freeport McMoRan.

Johtopäätös: Raaka-aineosakkeilla on edelleen hyvät näkymät

Korkean inflaation jatkuminen ja lisääntyvät geopoliittiset konfliktit antavat aihetta odottaa raaka-aineiden hintojen nousevan myös vuonna 2023. Lisäksi esimerkiksi sähköautojen yleistyminen nostaa useiden raaka-aineiden kysyntää. Jotkut analyytikot puhuvat jo uudesta raaka-aineiden supersyklistä. Monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä on näkynyt myös niitä tuottavien yritysten osakekursseissa. Taantumauhan vuoksi sijoittajien kannattaakin olla tällä hetkellä konservatiivisia alan osakkeita arvioidessaan, mutta yleisesti on myös hyvä pitää mielessä alan osakkeiden korkea volatiliteetti.

Haluatko sijoittaa pörssin parhaisiin raaka-aineosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart