Parhaat osakkeet, jotka hyötyvät korkeista palladiumin hinnoista vuonna 2022.

Artikkelissa mainituista osakkeista moni on noussut uskomattomilla luvuilla viime vuosina. Esimerkiksi Anglo American Platinum nousi vuoden 2018 alun jälkeen enimmillään +567 % ja North American Palladiumin osakkeet +220 %. Myös artikkelissa esiteltävä toinen osake, Zimplats Holding, parhaimmillaan nelinkertaistui sen syyskuun 2020 listautumisen jälkeen.

Saavutettuaan uudet huippulukemat keväällä 2022 molemmat osakkeet alkoivat korjata kurssiaan palladiumin hinnan laskun myötä. Artikkelissa tarkastellaan, voisiko hinnanlasku johtaa ostomahdollisuuteen, sekä arvioidaan, mitkä palladiumosakkeet voivat tarjota edelleen nousupotentiaalia viime vuosien voimakkaasta hinnannoususta huolimatta.

Palladiumin hinta laskussa vuosien korkeiden lukemien jälkeen

Kun muut metallit ja raaka-aineet, kuten koboltti tai litium, olivat laskussa vuoteen 2020 asti, palladiumin hinta oli noussut ensin tasaisesti ja sitten jyrkästi vuoden 2020 alussa tapahtuneeseen koronan aiheuttamaan osakemarkkinoiden romahdukseen asti. Palladiumin hinta jäi kuitenkin korkealle tasolle ja viime vuosina sen hinnassa on nähty suuria heilahduksia. Palladium on ollut yksi niistä raaka-aineista, joiden hinnat ovat nousseet voimakkaimmin viimeisten seitsemän vuoden aikana, parhaimmillaan jopa 580 prosenttia, ja se on ollut jopa kultaa arvokkaampaa yli kolmen vuoden ajan. Vuodesta 2009 mitattuna, jolloin unssin hinta oli alimmillaan 145 dollaria, nousu on ollut uskomattomat +2 250 prosenttia. Palladiumunssin hinta ylitti 1000 dollarin rajan vuonna 2018 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001, ja jo maaliskuussa 2022 saavutettiin uusi kaikkien aikojen korkein, noin 3 400 dollarin unssihinta. Tätä seurasi voimakas ja yllättävän raju korjausliike, joka painoi jalometallin hinnan yli kolmanneksen alaspäin noin 2 000 dollariin. Perimmäinen syy voi olla autojen tuotannon ongelmat varaosapulan vuoksi. Autoteollisuus muodostaa suuren osan palladiumin kysynnästä. Tällä hetkellä 2000 dollarin alueelta löytyvä pohja saattaa olla tulossa, mutta laskusuuntaus jatkuu edelleen kesäkuun alussa. Alta löytyy palladiumin hinnan kuvaaja.

Palladiumin hintakuvaaja

Palladiumin hinta
Palladium markkinahinta vuodesta 31.12.1999-20.5.2022

Palladiumosakkeet hyötyvät dieselskandaalista

Muutama vuosi sitten dieselskandaali oli yksi merkittävimmistä talousuutisista. Volkswagenin ja muiden autonvalmistajien vuonna 2015 paljastuneet pakokaasujen manipuloinnit heikensivät dieselautojen suosiota merkittävästi, mikä aiheutti skandaaliin sotkeutuneiden yritysten myös osakkeiden merkittävää laskua. Myös lisääntyvät ajokiellot kaupungeissa korkeiden hiukkaspäästöjen vuoksi aiheuttivat dieselajoneuvojen tuotannon ja myynnin romahduksen.

Miksi autoilu on merkittävää palladiumin hinnan kannalta? Vastaus on varsin yksinkertainen: metallin ylivoimaisesti tärkein käyttökohde on bensiinimoottoreiden katalysaattorit. Metalli suodattaa jopa 90 prosenttia haitallisista pakokaasuista ja muuttaa ne vähemmän haitallisiksi aineiksi. Siksi palladium hyötyy ensisijaisesti silloin, kun liikenteessä on enemmän bensiini- tai hybridimoottoreita ja vähemmän dieselmoottoreita. Lisäksi metallia käytetään myös polttokennoissa, vaikka siihen tarvitaankin vähemmän palladiumia kuin katalysaattoreihin. Katalysaattoreita asennetaan yhä useampiin polttomoottoreihin, joten palladiumin kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina sähköautojen kasvavista myyntiluvuista huolimatta. Jalometallin niukkuuden vuoksi ei ollut ihme, että monet palladiumosakkeet tuottivat valtavasti. Tällä hetkellä alan sijoittajat pohtivat, voiko palladiumin nykyinen korjausliike pitkän aikavälin sijoittautumismahdollisuuksia vai jatkuuko hintojen heikkous vuonna 2022.

Palladium raaka-aineena

Jalometalli palladium on platinaryhmään kuuluva hopeanvalkoinen metallialkuaine, joka painaa puolet platinaa vähemmän. Palladium ja sitä sisältävät seokset ovat harvinaisia, ja niitä esiintyy luonnossa lähinnä jokisedimenteissä. Tällaisia esiintymiä on Uralilla, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Etiopiassa. Näitä esiintymiä pidetään kuitenkin jo ehtyneinä tai taloudellisesti mahdottomina hyödyntää.

Nykyään palladiumia louhitaankin pääasiassa kupari-, nikkeli-, lyijy- ja hopeamalmista. Tärkeimmät palladiumia tuottavat maat ovat Venäjä ja Etelä-Afrikka, joiden osuus maailman tuotannosta on lähes 80 prosenttia. Pienempiä tuottajamaita ovat Kanada, Yhdysvallat ja Zimbabwe. Yli 90 prosenttia löydetyistä varannoista sijaitsee Etelä-Afrikassa. Venäjältä ei kuitenkaan ole luotettavia tietoja, joten merkittäviä esiintymiä mahdollisesti myös siellä. Palladiumin louhinnan lisäksi kierrätys on yhä tärkeämmässä asemassa markkinoilla.

Palladiumin historia

Englantilainen kemisti ja lääkäri William Hyde Wollaston löysi jalometallin vuonna 1803 yhdessä tuolloin tuntemattoman rodiumin kanssa eteläamerikkalaisella malmilla tehdyissä kemiallisissa kokeissa. Wollaston nimesi metallin kaksi vuotta aiemmin löydetyn asteroidi Pallaksen mukaan. Vuonna 1820 Michael Faraday osoitti palladiumin ja muiden platinaryhmän metallien katalyyttiset ominaisuudet. Toisin kuin platinaa, jota käytettiin hehkulamppujen hehkulankana ja lennättimien kontaktimetallina, palladiumia ei juurikaan käytetty teollistumisen aikana. Palladiumia on 1970-luvulta lähtien käytetty yhä enemmän katalysaattoreiden rakentamiseen, joten sen kysyntä on sittemmin kasvanut huimasti.

Palladiumin tuottajat kohtaavat suuren teollisen kysynnän

Verrattuna muihin jalometalleihin, kuten kultaan, hopeaan ja platinaan, palladiumin teollinen kysyntä on nyt suurimmillaan. Tämä johtuu osittain siitä, että metallilla on alhaisin sulamispiste platinametalleista, ja sitä pidetään myös erittäin reaktiivisena. Yli kaksi kolmasosaa tuotetusta palladiumista käytetään autojen katalysaattoreiden valmistukseen, ja trendi on kasvava. Julius Baer -pankin mukaan katalysaattorilla varustettujen autojen maailmanlaajuisen määrän odotetaan kasvavan nykyisestä vajaasta 76 miljoonasta jopa 90 miljoonaan autoon vuodessa vuoteen 2025 mennessä, vaikka samaan aikaan sähkö- ja hybridiautojen markkinaosuus kasvaa valtavasti. J.P. Morganin ennusteiden mukaan hybridi- ja plug-in-hybridiajoneuvojen osuuden autojen kokonaismarkkinoista odotetaan kasvavan nykyisestä noin 8 prosentista jopa 23 prosenttiin myynnistä samalla ajanjaksolla. Palladiumia tarvitaan kuitenkin myös elektroniikkateollisuudessa, kemianteollisuudessa, lääketieteellisessä teknologiassa ja seosaineena (esimerkiksi valkokultaisissa koruissa).

Palladiumin tarjonta markkinoilla on ollut alijäämäistä vuosien ajan

Dieselskandaalin ja bensiini- ja hybridiajoneuvojen yleistymisen lisäksi kaivostuotannon väheneminen on pääasiallinen syy siihen, että palladiumin markkinoilla on ollut vajaatarjontaa noin kymmenen vuoden ajan. Palladiumia tuottavan Anglo American Platinumin arvion mukaan maailmanmarkkinoilla oli vuonna 2020 noin 1,9 miljoonan unssin vaje, kun edellisenä vuonna palladiumia jäi tuottamatta arviolta 1,1 miljoonaa unssia. Koronaan liittyvät kaivosten tilapäiset sulkemiset sekä Etelä-Afrikan kaivosteollisuuden lakot ovat myös lisänneet merkittävästi markkinoiden alitarjontaa. Vuonna 2021 markkinoilla oli kuitenkin yllättäen tarjonnan ylijäämää. Syy tähän on kuitenkin kysyntäpuolella, sillä puolijohteiden ja osien yleinen valtava puute johti merkittäviin tuotannon leikkauksiin autoteollisuudessa maailmanlaajuisesti.

Tarjontapuolen tilanne on kuitenkin edelleen kireä. Markkinajohtaja Nornickel ei todennäköisesti vie paljon palladiumia Ukrainan sodasta johtuvien pakotteiden vuoksi. Myöskään Etelä-Afrikasta ei ole toistaiseksi odotettavissa merkittävää tarjonnan kasvua, sillä siellä suljetaan yleisesti enemmän kaivoskuiluja kuin avataan uusia. Metals Focuksen asiantuntijat odottavat, että vuonna 2022 on jälleen noin 0,5 miljoonan unssin toimitusvaje.

Palladiumin pitkän aikavälin näkymät melko niukat

Vuoden 2021 aikana koronapandemia seuraukset, kuten maailmanlaajuisesti häiriintyneet toimitusketjut ja niihin liittyvä yleinen sirupula, vaikuttivat kielteisesti autotuotantoon. Arvioiden mukaan jopa 9 miljoonaa autoa jäi valmistamatta. Asiantuntijat odottavat puolijohdepulan jatkuvan pitkälle vuoteen 2022 ja rajoittavan autonvalmistusta edelleen. Myös sähköautojen kasvavat myyntiluvut vaikuttavat todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin voimakkaasti palladiumin hintaan. Tämä johtuu siitä, että katalysaattoreita ei enää tulevaisuudessa tarvita puhtaissa sähköautoissa, joiden yleistyminen lisää grafiitin, nikkelin, alumiinin, litiumin, koboltin ja mangaanin kysyntää. Lisäksi korkea hinta tekee palladiumin kierrätyksestä houkuttelevampaa. Näin ollen kierrätetyn palladiumin osuus on kasvussa.

Lisäksi palladium on nyt huomattavasti kalliimpaa kuin platina, jonka hinta oli koronaromahduksen aikana kymmenen vuoden alimmalla tasolla 600 Yhdysvaltain dollarissa unssilta, mutta se on sittemmin noussut uudelleen ja jopa kaksinkertaistunut. Tällä hetkellä platinan arvo on kuitenkin vain noin puolet palladiumin hinnasta, noin 1 000 Yhdysvaltain dollaria. Vielä muutama vuosi sitten, kun platinan hinta oli ajoittain nelinkertainen palladiumiin verrattuna, vastaavaa tilannetta pidettiin mahdottomana. Platina soveltuu myös yhtä hyvin katalysaattoreihin, mutta sitä on toistaiseksi käytetty pääasiassa dieselmoottoreissa. Katalysaattorivalmistajat voisivat korvata palladiumin platinalla, jos hintaero kasvaisi entisestään. Tällaiset tuotannon muuntamisprosessit ovat kuitenkin kalliita ja vievät paljon aikaa. Näin ollen tämä on järkevää autoteollisuuden kannalta ainoastaan, jos hintaero vaikuttaa pysyvän riittävän suurena pitkällä aikavälillä. Asiantuntijat ja analyytikot katsovat edelleen, että siirtyminen platinaan tai rodiumiin ei ole kannattavaa edes nykyisellä hintatasolla. Lue lisää platinasta artikkelista Parhaat platinaosakkeet vuonna 2022.

Palladiumin hinta riippuu tällä hetkellä paljon siitä, miten nopeasti autonvalmistajien siru- ja varaosakriisi ratkaistaan. Tämän jälkeen autonvalmistajien kysynnän merkittävä kasvu saattaa johtaa palladiumin hinnan uuteen nousuun ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Ainakin siihen asti, kunnes katalysaattoreiden lisääntyvä käyttö saavuttaa huippunsa seuraavien 2–3 vuoden aikana. Sähköautojen myynnin kasvun pitäisi sitten johtaa jälleen kysynnän tasaiseen laskuun. Palladiumin pitkän aikavälin hintanäkymät ovat näin ollen melko niukat, vaikka tarjonta on rajallista. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä jalometalli voi kuitenkin mahdollisesti nousta uudelleen, myös Ukrainan sodan vuoksi.

Palladiumkolikot ja -harkot eivät kiinnosta sijoittajia

Sijoitustuotteena metallia voidaan ostaa esimerkiksi palladiumkolikoina tai palladiumharkkoina. Niiden verokohtelu ei välttämättä ole kuitenkaan suotuisaa, ja lisäksi osto- ja myyntihinnan välinen erotus on yleensä suuri. Siksi metallin hinnan on noustava huomattavasti oston jälkeen, jotta fyysisestä metallista voisi tehdä voittoa. Näissä olosuhteissa sijoittaminen fyysiseen palladiumiin ei luonnollisesti ole järkevää.

Sijoita suoraan palladiumiin: Palladium-ETF:t tai palladium-ETC:t

Palladiumiin perustuvia ETF-rahastoja ja ETC:tä löytyy markkinoilta, mutta ne eivät ole läheskään yhtä suosittuja kuin kullan ja hopean vastaavat sijoitustuotteet. Sijoittaminen on kuitenkin mahdollista BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladiumin, ETFS Physical Palladium ETC:n sekä iShares Physical Palladium ETC:n kautta. Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC on myös euromääräinen ETC.

  • BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium (ISIN: DE000PB8PAL7 – kaupankäyntitunnus: BNQL – valuutta: USD)
  • ETFS Physical Palladium ETC:n (ISIN: DE000A0N62E5 – kaupankäyntitunnus: VZLB – valuutta: USD)
  • iShares Physical Palladium ETC:n (ISIN: IE00B4556L06 – kaupankäyntitunnus: PPFA – valuutta: USD)
  • Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK3B8 – kaupankäyntitunnus: XAD4 – valuutta EUR)

Suorat sijoitukset palladiumosakkeisiin ovat kuitenkin monien sijoittajien kannalta kiinnostavimpia. Alle on kerätty tietoa kiinnostavimmista palladiumosakkeista, minkä lisäksi alla arvioidaan, tarjoaako viime kuukausien lasku ostomahdollisuuksia.

Parhaat palladiumosakkeet 2022

Alla olevassa taulukossa on luettelo 9 palladiumosakkeesta vuodelle 2022, joista kahta myönteiset liiketoimintanäkymät omaavaa yritystä tarkastellaan tarkemmin alla.

Palladiumosakelista:

Palladiumosake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
A-Mark Precious Metals US00181T1079 AMRK USD
Anglo American Platinum ZAE000013181 AMS ZAR
African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARI ZAR
Glencore JE00B4T3BW64 GLEN GBP
Impala Platinum ZAE000083648 IMP ZAR
Northam Platinum ZAE000298253 NHP ZAR
Sibanye Stillwater (ADR) US82575P1075 SBSW USD
Vale (ADR) US91912E1055 VALE USD
Zimplats Holdings GB0061284906 ZIM AUD

Nämä palladiumosakkeet hyötyvät raaka-aineen palladiumin korkeista hinnoista. Alla olevien yritysten talousluvut on kerätty 26.06.2022.

Zimplats Holdings (ZIM): Keskikokoinen palladiumin tuottaja nousussa

Zimplats Holdings, jonka hallinnollinen pääkonttori sijaitsee Englannin kanaalin saarella Guernseyssä, on keskisuuri platinan, palladiumin, kullan ja rodiumin tuottaja. Tärkein pörssi Zimplatsin osakkeille on Australian Stock Exchange Sydneyssä.

87 % Impala Platinum Groupin tytäryhtiö

Etelä-Afrikkalaisen Implats-konsernin vuodesta 2005 87-prosenttisesti lähtien omistaman konsernin kaivostoiminta sijaitsee Great Dyke -kalliomuodostumassa Zimbabwessa, noin 150 kilometriä pääkaupungista Hararesta lounaaseen. Great Dyke -muodostuma on 4–11 km leveä ja 550 km pitkä kaistale, joka kulkee Zimbabwen halki ja joka sisältää noin 80 % maan tunnetuista platinaryhmän metallivaroista. Zimplatsilla on siellä useita kaivoksia, avolouhos ja metallinjalostuslaitoksia. Alueella louhitaan vuosittain 500 000 unssia platinametalleja, joista 55 prosenttia on platinaa ja 45 prosenttia palladiumia, mikä vastaa noin kahta kolmasosaa myynnistä. Loput myynnistä muodostuu rodiumista, kullasta, nikkelistä ja muista sivutuotteista.

Yritys keskittyy alhaisiin tuotantokustannuksiin, turvallisuuteen sekä sosiaaliseen että ympäristön kestävyyteen

Zimplatsin tavoitteena on olla alan johtava yritys sekä tuotantokustannusten että kaivostyöntekijöiden turvallisuuden osalta. Sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullinen kaivostoiminta on myös yhtiön ensisijainen tavoite. Tavoite ei ole jäänyt pelkästään korupuheeksi, sillä yritys on ottanut käyttöön muun muassa työntekijöiden osakeomistusohjelman. Esimerkiksi yritys perusti Zimplats Employee Share Ownership Trustin, joka omistaa työntekijöille 10 prosenttia Zimbabwe Platinum Minesin tytäryhtiöstä. Loput 90 prosenttia on pörssissä noteeratun holdingyhtiön Zimplatsin hallussa. Säätiön lisäksi yrityksellä on olemassa useita muita aloitteita työntekijöiden ja ympäröivien yhteisöjen tukemiseksi.

Palladium suurin tulonlähde

Zimplats, jonka vuosi- ja kvartaaliraportit ovat Yhdysvaltain dollareissa, kasvatti liikevaihtoaan tilikaudella 2020/21 +56 prosenttia edellisvuoden 896 miljoonasta dollarista 1,4 miljardiin dollariin. Palladiumin osuus myynnistä oli arvoltaan ylivoimaisesti suurin, 499 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja seuraavina olivat rodium 440 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla ja platina 246 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.

Voitto kasvoi vahvasti +114 prosenttia 262 miljoonasta dollarista 563 miljoonaan dollariin. Osakekohtaisesti tämä tarkoittaa 5,23 dollarin voittoa edellisvuoden 2,43 dollarin jälkeen.

Edellisen vuoden 0,41 dollarin osingon jälkeen osakkeenomistajille maksettiin maaliskuussa 2021 0,42 dollarin osinko. Tilikauden päättymisen jälkeen osakkeenomistajille maksettiin vielä 0,79 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta, joten osinkoja maksettiin vuodelta 2020/21 yhteensä 1,21 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. Osakkeen tämänhetkinen hinta on noin 19,60 euroa, mikä vastaa 6,2 prosentin osinkotuottoa.

Osake soveltuu vain spekulatiivisille sijoittajille
Zimplats Holdingsin osake
Zimplats Holdingsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.6.2022.

Liikevaihdon ja voiton perusteella yhtiö on nyt reilusti arvostettu, sillä sen nykyinen markkina-arvo on 3,2 miljardia dollaria ja osakkeen hinta 30 dollaria. Zimplats on ansainnut viime vuosina erittäin hyvin ja parantanut huomattavasti tasettaan. Myönteistä on yrityksen selkeä sitoutuminen kestävään kehitykseen ympäristöystävällisyyden, työntekijöiden turvallisuuden ja sosiaalisen vastuun osalta. Kaiken kaikkiaan myös tämä osake, kuten kaikki kaivososakkeet, sopii paremmin spekulatiivisille sijoittajille, jotka haluavat lyödä vetoa palladiumin hinnan noususta vuonna 2022 ja sen jälkeen. Sijoittajien on odotettava suotuisaa ostotilaisuutta ja varauduttava voimakkaisiin hintavaihteluihin.

Anglo American Platinum (AMS): Markkinoiden numero 2

Anglo American Platinum on maailman suurin platinan tuottaja, jonka maailmanlaajuinen markkinaosuus on noin 38 prosenttia. Johannesburgissa sijaitseva yritys tuottaa kuitenkin myös palladiumia eteläafrikkalaisissa kaivoksissaan. Anglo American Platinum on yli 1,2 miljoonan unssin palladiumtuotannollaan maailman toiseksi suurin palladiumin tuottaja venäläisen Norilsk Nickelin jälkeen. Viime vuosina tapahtuneen hinnannousun vuoksi palladiumin osuus myynnistä oli suurin, 51 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 40 prosenttia. Kaivettujen metallien lisäksi konserni toimittaa lukuisille asiakkailleen myös kierrätettyjä metallituotteita. Noin 38 prosenttia konsernista omistaa emoyhtiö, raaka-ainejätti Anglo American.

Tuotanto turvattu tuleviksi vuosiksi

Anglo American Platinumilla on Etelä-Afrikassa useiden tuottavien kaivoksien lisäksi sekä sulattoja ja jalostamoita. Se voi hyödyntää suurinta tunnettua platinavarantoa, Merensky Reefiä, Bushveld-kompleksissa Etelä-Afrikassa. Lisäksi varalle yrityksellä on käytettävissä joitakin korkealuokkaisia platinavarantoja, joiden pitäisi taata myös platinan ja palladiumin taloudellisesti kannattava tuotanto tulevina vuosina. Pörssissä noin 25 miljardin euron arvoiseksi arvioidun yrityksen sivutuotteita ovat rodium, rutenium, iridium ja osmium.

Vahva tuloskasvu ja kustannusjohtajuus

Vähemmän kannattavien kaivosten myynnin jälkeen yhtiö keskittyy nyt vahvimpiin hankkeisiin. Anglo American Platinum sanoo, että sen keskimääräiset tuotantokustannukset ovat alhaisimmat verrattuna sen suurimpiin kilpailijoihin. Tuotanto kasvoi vuonna 2019 +1 % 4,4 miljoonaan unssin, mutta vuonna 2020 PGM-kokonaistuotanto (platina ja palladium) laski koronan vuoksi -14 % 3,8 miljoonaan unssin vuonna 2020.  Viime vuonna 2021 platinaryhmän metallien tuotantoa nostettiin jälleen 4,3 miljoonaan unssiin.

Korkeampien metallihintojen ansiosta myynti kasvoi +99 prosenttia 215 miljardiin randiin (noin 13,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Metallien korkeammat hinnat nostavat voittoja vipuvaikutuksella. Vuonna 2020 voitot kasvoivat 63 prosenttia 115,5 randiin (noin 7,31 Yhdysvaltain dollaria) osakkeelta, ja vuonna 2020 voitot kasvoivat vielä huikeat +160 prosenttia 304 randiin (19,25 Yhdysvaltain dollaria).

Korkea osinko vuodelta 2021

Liiketoiminnan myönteinen kehitys sekä onnistunut velkojen vähentäminen kokonaisuudessaan mahdollistivat sen, että johto pystyi jälleen maksamaan vahvan osingon. Tilikaudelta 2021 osakkeenomistajille maksettiin osinkoja yhteensä 300 randia (noin 19 USD) osakkeelta. Korkea maksusuhde on tarkoitus säilyttää myös tulevaisuudessa. Pankkitilillä oli vuoden 2021 lopussa lähes 49 miljardin randin (noin 3,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin) mukavat käteisvarannot. Tuotannon ollessa täydessä vauhdissa ja metallien hintojen ollessa korkealla tasolla, vuoden 2022 tuloksen pitäisi olla myös vahva Amplatsille. Yhtiön kilpailijoihin verrattuna edullisella kustannusrakenteella pitäisi olla edelleen myönteinen vaikutus. Tuotantopuolella yhtiö odottaa louhivansa 4,1–4,5 miljoonaa unssia metalleja ja jalostavansa 4,2–4,6 miljoonaa unssia.

Anglo American Platinumin osakekurssi
Anglo American Platinumin osake
Anglo American Platinumin osakekurssi noin neljän vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.6.2022.

Alle 95 euron hinnat voivat tarjota pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuden

Jo vuoden 2018 puolivälissä osake murtautui ulos sivusuuntaisesta liikkeestä ja nousi uusiin huippulukemiin. Kustannusrakenteen parantamisen ja konsernin erityisen kannattaviin osiin keskittymisen ansiosta viime vuosina saavutettiin erinomainen voitontekokyky, joka antoi osakekurssille vauhtia. Vuoden 2022 alkuun mennessä Amplatsin osakekurssi oli lähes kaksinkertaistunut 157,60 euroon 2021 puoliväliin verrattuna. Tällä hetkellä osakkeella käydään kauppaa huomattavasti alempana, 105,50 eurossa. Vaikka yhtiö ei ole tälläkään tasolla ehdoton löytö, sen kustannusjohtajuus ja miellyttävä liiketoimintakehitys oikeuttavat preemion kilpailijoihin nähden. Viime kuukausien huomattavasta kurssilaskusta huolimatta yhtiö on edelleen arvostettu huomattavasti kalliimmaksi kuin esimerkiksi kilpailija Norilsk Nickel, mutta sillä ei myöskään ole Venäjään liittyvää maariskiä. Mikäli osakkeen alamäki jatkuu, se soveltuu hyvin spekulatiiviseksi salkun lisäykseksi tai hajauttamiseen aikaisintaan 85–95 euron hintaluokassa.

Johtopäätös: Palladiumin kysynnän pitäisi vähentyä pitkällä aikavälillä

Palladiumilla, kuten platinallakin, on tärkeä rooli teollisuudessa, erityisesti autoteollisuudessa. Tiukemmat päästönormit ovat viime aikoina johtaneet palladiumpohjaisten katalysaattoreiden käytön lisääntymiseen monissa maissa, kuten Kiinassa. Pidemmän aikavälin sijoittajien on kuitenkin syytä pitää mielessä, että sähköautot syrjäyttävät lähivuosina yhä enemmän perinteisiä polttomoottoreita. Tämän seurauksena katalysaattoreita valmistetaan todennäköisesti vähemmän, joten autoteollisuuden palladiumin ja muiden platinametallien kysyntä voi laskea merkittävästi. Vaikka tätä muutosta voitaisiinkin kompensoida muiden teollisuudenalojen kasvavalla kysynnällä, sen pitäisi parhaimmillaankin vain pehmentää kysynnän mahdollista laskua. Vuonna 2021 palladiumin hinta laski merkittävästi, mikä johtui pullonkauloista autoteollisuuden tuotannossa. Jos puolijohdekriisi hellittää vuonna 2022, palladiumin hinta voi jälleen nousta lyhyellä aikavälillä kysynnän odotetun kasvun vuoksi. Markkinanäkymät saattavatkin 2–3 vuoden kuluessa muuttua vähitellen palladiumin hinnan eduksi. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin sijoittajien kohdalla tämä voi lisätä palladiumosakkeiden kiinnostavuutta. Pitkän aikavälin sijoittajien kannattaa keskittyä muihin, lupaavampiin raaka-aineisiin tai aloihin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart