Palladium osakkeet
Palladium on yksi niistä metalleista, joiden hinnat räjähtivät viimeisten neljäntoista vuoden aikana. Ajoittain palladium oli jopa huomattavasti arvokkaampaa kuin kulta. Huippuhinnoista on kuitenkin tultu huomattavasti alaspäin, sillä 2022 maaliskuun 3400 dollarista metallin markkinahinta on laskenut jopa –57 % alle 1500 dollariin. Hinnanromahdus on voinut luoda palladiumosakkeiden ostomahdollisuuksia, mitä artikkelissa arvioidaan.
Tässä artikkelissa esitellään 10 kiinnostavinta palladiumosaketta, joista kolme esitellään tarkemmin. Näiden avulla sijoittajat voivat yrittää hyötyä jalometallin hinnan mahdollisesta hinnan elpymisestä.
Palladiumin markkinahinta
Palladiumin hinta dollareissa 30.12.1999 ja 03.04.2023 välillä. Lähde: marketmaker pp4

Tärkein käyttökohde: autojen katalysaattorit

Palladium eroaa muista jalometalleista, kuten kullasta, hopeasta ja platinasta siinä, että sen teollinen kysyntä on huomattavaa. Tällä hetkellä palladiumin tärkein käyttökohde on bensiinimoottorilla toimivien autojen katalysaattorit. Metalli suodattaa jopa 90 prosenttia haitallisista pakokaasuista ja muuttaa ne vähemmän haitallisiksi aineiksi. Palladiumilla toimivia katalysaattoreita on asennettu yhä useampiin polttomoottoreihin, joten metallin kysyntä on viime vuosina kasvanut sähköautojen lisääntyneestä myynnistä huolimatta.

Metallin hinta nousi useita vuosia pitkään, kun sen tarjonta ei pystynyt vastamaan kysyntään. Tästä syntyi tarjonnan alijäämä, ja palladiumin hinta nousi jatkuvasti vain korkeammalle – aina kevääseen 2022 asti. Viime keväänä alkoi kuitenkin jyrkkä korjausliike, joka on jatkunut tähän päivään asti. Yksi syy tähän on Bloombergin mukaan se, että yhä useammat autonvalmistajat ovat siirtyneet käyttämään paljon halvempaa platinaa. Lue lisää platinaan sijoittamisesta.

Mitä palladiumosakkeita kannattaa ostaa?

Palladiumiin sijoittamisesta kiinnostuneille tarjolla olevien osakkeiden määrä ei päätä huimaa. Pörsseistä löytyy kylläkin lukuisia raaka-aineyhtiöitä, mutta ne tuottavat palladiumia yleensä kuitenkin korkeintaan sivutuotteena muiden metallien ohessa. Tällöin palladiumin osuus on tyypillisesti pieni, minkä johdosta sen hinnan muutokset eivät välttämättä vastaa täysin osakekurssin muutoksia. Alla olevaan taulukkoon on kuitenkin kerätty 10 kiinnostavaa palladiumosaketta vuodelle 2023. Listan osakkeista kolme, joiden liiketoimintanäkymät ovat myönteiset, esitellään tarkemmin alla.

Lista kymmenestä parhaasta palladiumosakkeesta 2023

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price Market capitalisation
A-Mark Precious Metals Inc US00181T1079 AMRK USD 25,29 0,58
Impala Platinum Holdings Limited ZAE000083648 IMP ZAR 3,24 2,89
Northam Platinum Holdings Ltd ZAE000298253 NHM ZAR 5,20 2,10
Anglo American Platinum Ltd ZAE000013181 AMS ZAR 35,90 9,31
African Rainbow Minerals ZAE000054045 ARI ZAR 8,45 1,82
Sibanye Stillwater ZAE000259701 SSW EUR 0,93 2,75
Vale SA (ADR) US91912E1055 VALE USD 13,46 60,69
Glencore PLC JE00B4T3BW64 GLEN GBP 4,39 53,26

Parhaat palladiumosakkeet

Näillä palladiumosakkeilla sijoittaja voi yrittää hyötyä palladiumin hinnan mahdollisesta noususta.

Zimplats Holdings: Nouseva keskikokoinen palladiumin tuottaja

Zimplats Holdings (ISIN: GB0061284906 – Kaupankäyntitunnus: ZIM – Valuutta: AUD) on keskisuuri platinan, palladiumin, kullan ja rodiumin tuottaja. Zimplatsin osakkeilla käydään kauppaa pääasiassa Australian pörssissä Sydneyssä. Etelä-Afrikkalaisen Implats-konsernin 87-prosenttisesti vuodesta 2005 omistaman yhtiön kaivostoiminta sijoittuu Zimbabween. Siellä Zimplatsilla on useita kaivoksia, avolouhos ja metallinjalostuslaitoksia. Alueelta louhitaan vuosittain 500 000 unssia platinaryhmän metalleja, joista 55 % on platinaa ja 45 % palladiumia. Zimplatsille platinametallien osuus liikevaihdosta on noin kaksi kolmasosaa. Loppuosa liikevaihdosta muodostuu rodiumista, kullasta, nikkelistä ja muista sivutuotteista.

Osake sopii vain spekulatiivisille sijoittajille korkeasta osinkotuotosta huolimatta

Yhdysvaltain dollareissa raportoivan yhtiön liikevaihto laski tilikaudella 2021/22 maltillisesti -8 % 1,35 miljardista dollarista 1,24 miljardiin dollariin. Palladiumin osuus liikevaihdosta oli arvoltaan ylivoimaisesti suurin, 452 miljoonaa dollaria, mitä seurasivat rodium 312 miljoonalla dollarilla ja platina 249 miljoonalla dollarilla. Osakekohtainen tulos laski kuitenkin merkittävästi 5,23 dollarista 3,29 dollariin. Yhtiön vuosittainen osinko on tällä hetkellä 3,14 AUD. Osakkeen nykyisellä noin 26 AUD:n osakekurssilla yhtiön osinkotuotto on noin 12 %.

Zimplats Holdingsin osake
Zimplats Holdingsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 18.4.2023.

Zimplatsin osake saavutti edellisen 36,81 AUD:n huippuhintansa vuoden 2022 alussa ennen osakekurssin kääntymistä laskuun. Tämä korjausliike oli kuitenkin paljon maltillisempi kuin palladiumin hinnan lasku. Liikevaihdon ja tuloksen perusteella yhtiön osakkeen hinta vaikuttaa kohtuulliselta. Yhtiön nykyinen markkina-arvo on 2,8 miljardia Australian dollaria osakkeen hinnan ollessa 26 Australian dollaria. Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän huomattavasti heikommin 2022/23 vuosina metallien hintojen laskun vuoksi. Zimplats on kuitenkin tienannut viime vuosina erittäin hyvin ja parantanut siten merkittävästi tasettaan. Positiivista on yhtiön selkeä sitoutuminen kestävään kehitykseen ympäristöystävällisyyden, työntekijöiden turvallisuuden ja sosiaalisen vastuun osalta. Kuitenkin myös tämä osake, kuten kaikki kaivososakkeet, sopii vain spekulatiivisille sijoittajille, jotka haluavat spekuloida palladiumin hinnan nousulla vuonna 2023 sekä tulevina vuosina.

Anglo American Platinum: Maailman toiseksi suurin palladiumin tuottaja

Anglo American Platinum (ISIN: ZAE000013181 – Kaupankäyntitunnus: AMS – Valuutta: ZAR) on maailman suurin platinan tuottaja, noin kolmanneksen osuudella metallin maailmanmarkkinoista. Johannesburgissa sijaitseva yhtiö louhii kuitenkin myös palladiumia eteläafrikkalaisissa kaivoksistaan. Anglo American Platinum (lyhyesti Amplats) on yli miljoonan unssin vuosituotannollaan maailman toiseksi suurin palladiumin tuottaja venäläisen Norilsk Nickelin jälkeen. Platinan ja palladiumin lisäksi sivutuotteina louhitaan myös rodiumia, ruteniumia, iridiumia ja osmiumia. Noin 38 prosenttia konsernista omistaa brittiläis-eteläafrikkalainen raaka-ainejätti Anglo American.

Yritys on alan kustannusjohtaja ja sen voitot kasvavat vahvasti

Anglo American Platinum sanoo itse, että sen keskimääräiset tuotantokustannukset ovat alhaisimmat verrattuna sen tärkeimpiin kilpailijoihin. Tämä luo yritykselle huomattavan kilpailuedun markkinoilla.

Vuonna 2022 liikevaihto laski -24 prosenttia 164 miljardiin randiin (noin 8,3 miljardiin euroon) metallien hintojen laskun vuoksi. Tämä painoi luonnollisesti myös osakekohtaista tulosta, joka laski -38 % yhteensä 187 randiin (noin 9,45 euroon). Yhtiö maksoi osinkona kuitenkin 115 randia (noin 5,81 euroa). Osakkeen tämänhetkisellä noin 56 euron hinnalla tämä merkitsee 10 prosentin osinkotuottoa. Yrityksellä oli vuoden 2022 lopussa turvallinen 28 miljardin randin (n. 1,43 miljardin euron) käteispuskuri. Vuonna 2023 yhtiö odottaa sen kaivoksen tuottavan 3,6-4,0 miljoonaa unssia platinaryhmän metalleja.

Anglo American Platinumin osake
Anglo American Platinumin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 18.4.2023.

Amplatsin osake romahti valtavasti, yli kaksi kolmasosaa 2022 vuoden huippulukemista, jolloin osake oli parhaimmillaan 157,60 euroa, lopulta noin 50 euroon. Nykyisellä hintatasolla se voi olla kiinnostava kohde läheisempää perehtymistä varten spekulatiivisille sijoittajille ja osingonmetsästäjille. Mikäli platinan ja palladiumin hinnat lähtevät uudestaan nousuun, myös Amplatsin osakekurssin pitäisi piristyä.

Sibanye Stillwater: Eteläafrikkalainen kaivosjätti

Eteläafrikkalainen yhtiö Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 – Kaupankäyntitunnus: SSW – Valuutta: ZAR) on paitsi maan suurin kullan tuottaja, mutta myös yksi maailman kolmesta suurimmasta platinan ja palladiumin tuottajasta. Yhtiö louhii palladiumia pääasiassa Stillwaterissa Yhdysvalloissa. Alueella toimii myös suuri platinaryhmän metallien kierrätyslaitos. Palladiumin ja platinan lisäksi tähän metalliryhmään kuuluvat myös rodium, rutenium, osmium ja iridium.

Yritys keskittyy merkittävästi platinaryhmän metalleihin, mutta sopii vain rohkeille sijoittajille.

Vuonna 2022 Sibanye Stillwater louhi noin 2,45 miljoonaa unssia platinaryhmän metalleja, minkä lisäksi se kierrätti niitä vielä lisää noin 600 000 unssia. Platinan osuus tuotannosta on noin puolet ja palladiumin noin 40 %. Rodium muodostaa loput 10 prosentin osuudella platinaryhmän metallien tuotannosta.

Vuonna 2022 liikevaihto laski -20 prosenttia 172 miljardista randista (noin 8,7 miljardia euroa) 138 miljardiin randiin, mikä johtui pääasiassa metallien hintojen laskusta. Osakekohtainen tulos laski 12,72 randista (noin 0,64 euroa) noin puoleen, eli 6,5 randiin (noin 0,33 euroa). Tilikaudelta maksettiin kaksi osinkoa, jotka olivat yhteensä 2,60 randia (noin 0,13 euroa). Sibanye Stillwaterin osinkopolitiikan mukaan vähintään 25-35 prosenttia voitoista pitäisi jatkossakin maksaa osakkeenomistajille.

Sibanye Stillwaterin osake
Sibanye Stillwaterin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 18.4.2023.

Kuten useimmat hyödykeosakkeiden kohdalla, myös Sibanye Stillwaterin osakekurssi on hyvin epävakaa. 2022 vuoden alussa saavutetusta kaikkien aikojen korkeimmasta 4,84 euron hinnasta osakekurssi laski ensin alle 2 euroon, josta viime viikkoina osake on hieman noussut. Nykyisellä noin 6 miljardin euron markkina-arvolla yhtiö on suhteellisen kohtuullisesti arvostettu. Nykyisillä hinnoilla osake sopii kuitenkin vain spekulatiivisille sijoittajille, erityisesti viime viikkojen vahvan nousun jälkeen. Myös tämän osakkeen kohdalla mahdollinen positiokoko kannattaa pitää rajoitettuna suurien riskien vuoksi.

Palladiumiin sijoittaminen suoraan: Palladium-ETF:t tai palladium-ETC:t

Palladiumiin perustuvat sijoitustuotteet, kuten ETF:t tai ETC:t, eivät ole läheskään yhtä suosittuja kuin esimerkiksi kullan tai hopean kohdalla. Palladiumiin sijoittaminen on kuitenkin mahdollista esimerkiksi BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladiumin, ETFS Physical Palladium ETC:n tai iShares Physical Palladium ETC:n kautta. Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC:llä on myös euromääräinen ETC.

Sijoittajan tulee kuitenkin ennen sijoittamista perehtyä käyttämänsä sijoitustuotteen toimintaperiaatteisiin, riskeihin ja ominaisuuksiin.

Palladium-sijoitustuoteISINKaupankäyntitunnusValuutta
NP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC PalladiumDE000PB8PAL7BNQLUSD
ETFS Physical Palladium ETCDE000A0N62E5VZLBUSD
iShares Physical Palladium ETCIE00B4556L06PPFAUSD
Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETCDE000A1EK3B8XAD4EUR

Johtopäätös: Palladiumin kysynnän pitäisi vähentyä pitkällä aikavälillä

Palladiumilla on platinan tapaan tärkeä asema teollisuudessa, erityisesti autoteollisuudessa katalysaattorien raaka-aineena. Polttomoottoriajoneuvojen tiukentuvat päästönormit ovat viime vuosina johtaneet palladiumiin perustuvien katalysaattoreiden käytön lisääntymiseen monissa maissa, kuten esimerkiksi Kiinassa.

Sijoittajien on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sähköautot korvaavat lähivuosina yhä useammin klassiset polttomoottorit uusien autojen kohdalla. Näin ollen katalysaattoreita tuotetaan todennäköisesti vähemmän tulevaisuudessa, joten autoteollisuuden luoma palladiumin ja muiden platinametallien kysyntä voi laskea merkittävästi. Luonnollisesti on mahdollista, että muut teollisuudenalat alkavat vastaavasti lisätä omaa kysyntäänsä, mutta todennäköisesti ne pystyisivät kattamaan vain osan autoteollisuuden nykyisestä kysynnästä. Pitkän aikavälin sijoittajien kannattaakin mahdollisesti keskittyä muihin metalleihin tai kokonaan lupaavampiin aloihin.

Haluatko sijoittaa palladiumosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

Lähteet:

Bloomberg: Automakers’ Pivot to Platinum (04.04.2023); https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-12/palladium-s-rally-threatened-by-automakers-pivot-to-platinum.

Zimplats (04.04.2023); https://www.zimplats.com/reports.

Anglo American Platinum (04.04.2023); https://www.angloamericanplatinum.com/investors.

Sibanye Stillwater (04.04.2023); https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart