Mitkä osakkeet nousevat vuonna 2023?

Parhaat osakkeet
Vuosi 2022 oli osakemarkkinoilla vahvasti laskusuuntainen useiden epävarmuustekijöiden vuoksi. Heti vuoden alusta alkanut osakemarkkinoiden lasku jatkui koko vuoden, ja esimerkiksi Yhdysvaltojen tärkein markkinaindeksi S&P 500 ei onnistunut kuin aina hetkellisesti nousemaan ennen alamäen jatkumista.
Mutta mitä markkinoilla tapahtuu vuonna 2023? Jatkavatko markkinat laskua vai pääsevätkö osakekurssit taas kiinni nousutrendiin? Entä mitkä osakkeet voivat osoittautua parhaiksi vuonna 2023?

Kysymyksiin vastatakseen LYNXin Saksan osakeanalyytikot esittävät näkemyksensä parhaista osakkeista. Markkinoiden tilanteesta johtuen osakevinkit ovat spekulatiivisia, mutta asiantuntijat pyrkivät perustelemaan valintansa kattavasti. Tästä johtuen sijoittajien kannattaa ainakin tutustua artikkelin osakkeisiin tarkemmin. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa osakkeilla, klikkaa tästä.

Parhaat osakkeet 2023: Nämä osakkeet eivät saisi puuttua kenenkään tarkkailulistalta

Wendelin Probstin parhaat osakevinkit 2023

Osakevinkki 1:Osakevinkki 2:Osakevinkki 3:Osakevinkki 4:
Agnico Eagle MinessArray TechnologiesImpinjDenbury

Wendelin Probst on kirjoittanut artikkeleita eri rahoitusalan tiedotusvälineille yli 20 vuoden ajan. Probst keskittyy erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla kehittyviin kasvu- ja teknologiaosakkeisiin. Hän analysoi osakkeita fundamentaalisten ja teknisten indikaattoreiden mukaan.

Osakevinkki 1: Agnico Eagle Mines

Kullan hinta kehittyi vuonna 2022 yllättävän heikosti korkeasta inflaatiosta huolimatta. Syynä tähän oli keskuspankkien tiukka rahapolitiikka. Toisaalta reaalikorot (nimelliskorko – inflaatio) ovat edelleen negatiiviset ympäri maailman ja geopoliittiset kriisit lisääntyvät, joten kullan sijoittajakysyntä voi kasvaa vuonna 2023. Tästä johtuen kultaosake Agnico Eagle Mines (Kaupankäyntitunnus: AEM – ISIN: CA0084741085 – Valuutta: USD) on edelleen Wendelinin neljän parhaan suosituksen joukossa vuonna 2023. Kirkland Lake Goldin oston ansiosta yhtiöllä on yli 10 tuottavaa kultakaivosta Suomessa, Kanadassa, Australiassa ja Meksikossa.

Agnico Eagle Minesin osake
Agnico Eagle Minesin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Analyytikot odottavat, että yrityksen liikevaihto kasvoi yritysoston myötä 52 prosenttia 5,8 miljardiin dollariin vuonna 2022. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskeneen -8 prosenttia 2,22 dollariin heikentyneen kullan hinnan ja hankintakustannusten nousun vuoksi. Osakkeen nykyinen neljännesvuosittainen osinko on 0,40 dollaria, joten osinkotuotto on tällä hetkellä 2,8 %. 2023 vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 2,06 dollaria (-6 %) 6,01 miljardin dollarin liikevaihdolla (+4 %). Mikäli kullan hinta nousisi, arvioita korjattaisiin todennäköisesti ylöspäin, sillä Agnico Eagle Minesin voittomarginaali nousisi tällöin myös. Osakkeen hinta on viime aikoina noussut kullan hinnan mukana alle 40 dollarista yli 50 dollariin, joten osake saattaa päästä kiinni uuteen nousutrendiin. Wendelinin ensimmäinen hintatavoite osakkeelle olisi vuoden 2022 korkein noin 67 dollarin hinta. Huippuluokan kultaosake voi hajauttamisen lisäksi tuoda sijoittajalle myös voittoja vuonna 2023.

Osakevinkki 2: Array Technology

Wendelinin toinen osakevinkki on aurinkoenergia-alan Array Technologies (Kaupankäyntitunnus: ARRY – ISIN: US04271T1007 – Valuutta: USD). Yritys valmistaa ohjausjärjestelmiä aurinkoenergiateollisuudelle. Yritys valmistaa aurinkopaneeleita, jotka seuraavat ohjelmoidusti aurinkoa parantaen paneelien tehokkuutta huomattavasti. Koska aurinkovoima on nykyään yksi halvimmista energialähteistä globaalisti, alalla on meneillään todellinen nousukausi, jonka odotetaan jatkuvan vuonna 2023. Arrayn tilauskirjoissa on 1,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä tilauksia. Albuquerquessa, Yhdysvaltain New Mexicon osavaltiossa sijaitseva yritys hyötyy myös niin sanotusta inflaation vähentämislaista (Inflation Reduction Act of 2022). Bidenin hallinnon uusi laki tarjoaa yhtiölle suoraa valtion tukea komponentteihin sekä verohelpotuksia. Tämän seurauksena Arrayn voittomarginaalien pitäisi nousta merkittävästi.

Array Technologiesin osake
Array Technologiesin osakekurssi noin kahden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

2022 tilikaudella analyytikot odottavat liikevaihdon kasvaneen +85 % 1,58 miljardiin dollariin ja tuloksen viisinkertaistuneen 0,35 dollariin osakkeelta. Vuonna 2023 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 0,97 dollariin 1,92 miljardin dollarin liikevaihdolla (+22 %). Arrayn osakkeet saavuttivat edellisen 54,78 Yhdysvaltain dollarin ennätyshintansa muutama kuukausi listautumisannin jälkeen, joka tapahtui 22 dollarilla vuoden 2020 lopussa. Sen jälkeen alamäki jatkui vuoden 2022 puoliväliin asti, jolloin osakkeen hinta laski 5,45 dollariin. Tältä tasolta osake kiipesi vuoden jälkipuoliskolla takaisin liikkeeseen laskuhinnan tasolle, jossa se on pysynyt syksyn ja alkutalven ajan. Tällä volatiililla small cap -osakkeella (markkina-arvo 3,5 miljardia dollaria) sijoittaja voi spekuloida aurinkoenergiaosakkeiden suosion kasvulla vuonna 2023.

Osakevinkki 3: Impinj

Impinj (Kaupankäyntitunnus: PI – ISIN: US4532041096  – Valuutta: USD) kehittää niin sanottuja radiotaajuuspuolijohteita (RF-siruja) sekä laitteita, joilla RF-siruja voidaan lukea langattomasti. Yrityksen teknologiaa voidaan käyttää langattomaan kohteiden tunnistamiseen, paikantamiseen ja todentamiseen. Kerätyt tiedot niputetaan ja niitä hallinnoidaan pilvipohjaisella ohjelmistoalustalla. Yrityksen siruja käytetään jo teollisuustuotannossa, vähittäiskaupassa, lentokenttien matkatavaroiden luovuttamisessa, sairaaloissa ja teollisuuspesuloissa. Impinj ei valmista tuotteitaan itse, vaan se on ulkoistanut tuotannon ulkopuolisille valmistajille niin sanotulla “fabless manufacturing” -menetelmällä. Toisin kuin monen muun teknologiayrityksen kohdalla, Impinjin liikevaihdon kasvu tuskin hidastui vuoden 2022 aikana.

Impinjin osake
Impinjin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Vuonna 2021 yritys kasvatti liikevaihtoaan +37 % 139 miljoonasta dollarista 190 miljoonaan dollariin. Tappiota kertyi kuitenkin edelleen 2,12 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. Vuonna 2022 analyytikot odottavat yhtiön saavuttaneen noin 254 miljoonan Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon (+34 %) ja nousevan voitolliseksi 0,90 dollarin osakekohtaisella tuloksella. Vuonna 2023 yhtiön odotetaan ansaitsevan noin 1,26 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta (+40 %) lähes 319 miljoonan Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla. Impinjin osakkeen arvostustaso ei ole aivan halpa, sillä sen hinta on 123 dollaria ja markkina-arvo 3,2 miljardia dollaria, mutta osakkeesta maksettava preemio on Wendelinin mukaan ehdottomasti perusteltu yrityksen erinomaisen markkina-aseman sekä nopean ja kannattavan kasvun vuoksi. Yhtiön toimitusjohtaja on antanut optimistisia lausuntoja ja viitannut yrityksen valtavaan tilauskantaan. Jos yhtiö onnistuu ylittämään markkinaennusteet, Impinjin osake, joka on kasvanut merkittävästi jo vuonna 2022, voi olla yksi markkinoiden voittajista vuonna 2023. Kuten Array Technologyn tapauksessa, kyseessä on kuitenkin hyvin spekulatiivinen teknologiaosake, joten yritykseen sijoittavien on odotettava suuria hintavaihteluita.

Osakevinkki 4: Denbury

Energia tulee olemaan edelleen iso kysymysmerkki vuonna 2023. Teksasilainen energiayhtiö Denbury (Kaupankäyntitunnus: DEN – ISIN: US24790A1016 – Valuutta: USD) kuului myös jo vuonna 2022 Wendelinin osakevinkkeihin. Wendelin suosittelee edelleen tätä yritystä, joka tuottaa öljyä innovatiivisilla menetelmillä pumpaten samalla hiilidioksidia maaperään. Denburyn tuotantohankkeet sijaitsevat useissa Yhdysvaltain osavaltioissa, ja geologisten tutkimusten mukaan niiden varannot ovat yli 192 miljoonaa öljyekvivalenttitynnyriä. Vuonna 2022 yhtiö tuotti hieman alle 50 000 tynnyriä öljyä päivässä niin sanotulla tehostetun öljyn talteenoton menetelmällä. Innovatiivisessa menetelmässä teollisuuden hiilidioksidijätekaasuja pumpataan jo hyödynnetyille öljykentille. Hiilidioksidi pysyy tällöin maaperässä, mikä vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. Pelkästään vuonna 2022 yritys pystyi näin hävittämään yli 4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia maaperään. Yhtiön tavoitteena on kompensoida öljyntuotannon yhteydessä syntyvät hiilidioksidipäästöt (Scope 1-3) kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Scope 3 tarkoittaa, että yrityksen omien hiilidioksidipäästöjen lisäksi kompensoidaan myös kaikki arvoketjussa syntyvät päästöt fossiilisen raaka-aineen käyttöön asti.

Denburyn osake
Denburyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

2022 vuonna asiantuntijat odottavat liikevaihdon kasvaneen +35 prosenttia 1,7 miljardiin dollariin ja osakekohtaisen tuoton kasvaneen +181 prosenttia 7,19 dollariin. Analyytikoiden tämän hetkisten arvioiden mukaan 2023 tilikaudella yritys saavuttaisi 1,6 miljardin dollarin liikevaihdolla 8,53 dollarin osakekohtaisen voiton.

Denburyn osakekurssi on ollut noususuunnassa sen jälkeen, kun yritys sai päätökseen taloudellisen rakenneuudistuksen 2020 syksyllä. Syksyllä 2022 yritys onnistuikin nousemaan uuteen kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan (104,05 dollaria). Mikäli öljyn ja kaasun hinnat nousevat uudestaan vuonna 2023, myös tämän ilmastoystävällisemmän yrityksen osakekurssin pitäisi nousta perässä. Tähän öljyntuottajaan voi sijoittaa paremmalla omatunnolla. Osakekurssin vaihtelut voivat toisaalta olla suuria myös tämän osakkeen kohdalla.

Ronald Gehrtin parhaat osakevinkit 2023

Osakevinkki 1:Osakevinkki 2:Osakevinkki 3:Osakevinkki 4:
VERBIONetflixShop ApothekeEvotec

Vuodesta 1996 lähtien Ronald on toiminut toimittajana, puhujana ja kolumnistina lukuisissa tehtävissä. Tällä hetkellä hän on muun muassa Finanzen100:n Stock Selection Europe -pörssipalvelun pääanalyytikko. Gehrt pitää itseään monitaiturina, joka hallitsee yhtä hyvin fundamentaalisen, taloudellisen ja liiketaloudellisen analyysin kuin teknisen analyysin eri osa-alueet.

Osakevinkki 1: VERBIO

VERBIO (Kaupankäyntitunnus: VBK – ISIN: DE000A0JL9W6 – Valuutta: EUR), jonka koko nimi on Vereinigte BioEnergie AG, on Euroopan suurin biopolttoaineiden ja biokaasun tuottaja. Biopolttoaineet ovat yleistyneet viime vuosina, joten VERBIOn osakkeiden kiinnostavuus on kasvanut. Yhtiön osakekurssi nousi ensin dramaattisesti kesästä 2020 lähtien, mutta 2021 syksystä lähtien osake on ollut erittäin epävakaa. Nämä voimakkaat heilahtelut molempiin suuntiin perustuivat erityisesti kahteen tekijään. Ensinnäkin, politiikkojen on pelätty rajoittavan biopolttoaineiden käyttöä, mikä on painanut osakekurssia alaspäin. Toiset taas uskovat biopolttoaineiden yleistyvän fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi.

VERBIOn osake
VERBIOn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

VERBIO soveltuu vain korkeamman riskin hyväksyville sijoittajille, ja sitä kannattaa harkita ennemmin keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoitushorisontilla. Keskipitkällä aikavälillä yrityksen vakaat myynti- ja tulosnäkymät kiinnostavat sijoittajia, eikä yhtiön arvostustaso ole Ronaldin mielestä liian korkea.

Yhtiön osakekohtainen tulos nousi huomattavasti 2022 kesällä päättyneellä tilikaudella, 1,47 eurosta 4,97 euroon (+238 %). Analyytikoiden konsesusarvio tällä hetkellä 2023 kesällä päättyvälle tilikaudelle on 2,83 euron tulos osaketta kohden (-43 %). Syyskuussa päättyneen ensimmäisen kvartaalin tulos voi kuitenkin Ronaldin mukaan tarkoittaa, että odotuksia todennäköisesti nostetaan merkittävästi ennemmin tai myöhemmin. Hän arvioikin, että VERBIOn osakkeiden ostaminen hitaasti vähän kerrallaan kurssin korjausliikkeiden aikana voi osoittautua kannattavaksi.

Osakevinkki 2: Netflix

Kasvava kilpailu, odotettua pienempi tilaajamäärän kasvu ja aiemmin liian kunnianhimoinen arvostustaso käänsivät Netflixin (Kaupankäyntitunnus: NFLX – ISIN: US64110L1061 – Valuutta: USD) osakkeet jyrkkään laskuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Osa koki jo liikeidean epäonnistuneen. Netflix on Ronaldin arvion mukaan tehnyt monia asioita oikein sen jälkeen, ja yrityksen osakekurssi on ollut nousutrendissä vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

Tämä elpyminen voi hyvinkin jatkua vuonna 2023, sillä yritys on onnistunut vakauttamaan asiakasmäärän kasvun. Yrityksen tekemät muutokset, kuten tunnuksien jakamisen rajoittaminen, eivät johtaneet pelättyyn asiakkaiden pakenemiseen. Netflix saa houkuteltua omilla tuotannoillaan tarpeeksi katsojia pitääkseen tilaajat kiinnostuneina. Esimerkiksi Wednesday fantasiasarja nousi suosioon joulukuussa ja sarja sai kaksi Golden Globe ehdokkuutta. Lisäksi Netflix-tilaus on Ronaldin mielestä hintaluokassa, jossa sen ylläpitäminen pysyy kohtuullisena kuluttajiin kohdistuvasta taloudellisesta paineesta huolimatta.

Netflixin osake
Netflixin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Netflixin osake laski voimakkaasti 2021 lopulla ja 2022 vuoden alkupuoliskolla, painaen aikaisemmin erittäin kunnianhimoisesti hinnoitellun osakkeen arvostuksen (yrityksen P/E-luku oli 50-90 vuonna 2019 ja paljon korkeampi aiempina vuosina) täysin hyväksyttävälle alle 30:n tasolle. Nyt Netflixin osake olisi melko edullisesti arvostettu, sillä johto näyttää saaneen yrityksen tilanteen kontrolliin.

Nykyisessä haastavassa markkinaympäristössä kannattaa kuitenkin olla varovainen. Netflixin osake on noussut vaikuttavasti 2022 heinäkuusta lähtien, ja yhtiö on nyt käynyt pariin kertaan noin 330 dollarin kohdalla olevan vastustason paikkeilla. Varovaisempien sijoittajien kannattaa Ronaldin mukaan toivoa osakekurssin laskua 200-250 dollarin suuntaan tai odottaa tämän noin 330 dollarin alueen selvää ylittämistä.

Osakevinkki 3: Shop Apotheke

Yrityksen liiketoimintaidea oli oikea mutta siltä odotettiin liikaa liian lyhyessä ajassa. Verkkoapteekkien myynti- ja voittopotentiaali keski-Euroopassa on Ronaldin mukaan yhtä totta nykyään kuin vuoden 2020 alussa, jolloin Shop Apotheken (Kaupankäyntitunnus: SAE – ISIN: NL0012044747 – Valuutta: EUR) osakeralli alkoi. Sijoittajat odottivat tuolloin, että koronaviruksen tulo kääntäisi Shop Apotheken hetkessä voitolliseksi ja että voitot nousisivat siitä eteenpäin. Myös sähköisen reseptin käyttöönoton piti edistää myyntiä.

Sähköistä reseptiä ei tullut, eikä yritys ole vielä onnistunut nousemaan voitolliseksi. Yritys on ollut toistaiseksi sijoittajille pettymys ja sen odotetaan tekevän voittoa vasta vuonna 2025. Alkuun todella vahvasti noussut osake on 2021 vuoden jälkeen laskenut nyt samalle tasolle, jolla se oli viimeksi vuonna 2020 ennen räjähdysmäistä nousua. Ronald näkee juuri tässä mahdollisuuden.

Shop Apotheken osake
Shop Apotheken osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Toimitusongelmat, logistiikkakustannusten nousu, lääkkeiden hintojen nousu, kuluttajien muuttuminen varovaisemmiksi ja sähköisten reseptien puute olivat suurimmat ongelmat Shop Apothekelle vuonna 2022. Sähköiset reseptit on nyt kuitenkin alueellisesti otettu käyttöön Saksassa ja ne on tarkoitus laajentaa koko maahan. Yrityksen toimitusongelmat ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi mikäli kuluttajat käyvät tarkemmiksi kulutuksestaan taantuman uhatessa, verkkoapteekeilla on kilpailuetua halvempien hintojensa vuoksi. Tässä valossa tarkasteltuna vuosi 2023 voi Ronaldin mukaan olla erittäin hyvä vuosi Shop Apotheken osakkeelle nyt kun liialliset spekulaatiot ovat poissa osakkeen hinnasta.

Osakevinkki 4: Evotec

Lääkekehitysyhtiö Evotecin (Kaupankäyntitunnus: EVT – ISIN: DE0005664809 – Valuutta: EUR) osake on ollut viime vuosina aina Ronaldin vinkkilistalla – paitsi vuonna 2022.

Vuoden 2021 loppuun mennessä osake oli noussut niin paljon että se oli yliarvostettu, jolloin se vaikutti liian riskialttiilta. Ronaldin arvio kannatti, sillä osakekurssi oli noussut voimakkaasti, ja 2022 vuosi nollasi kurssinousun neljän vuoden ajalta. Itse yritys on kuitenkin jatkanut vakaata kasvuaan. Yrityksen osakekohtaisen tuloksen odotetaan pudonneen -0,73 euroon osakkeelta aikaisemman vuoden 1,3 eurosta. Ronaldin mukaan yrityksen kasvu ei ole kallistunut, vaan heikko tulosodotus perustuu korkeisiin investointeihin erityisesti Just – Evotec Biologicsin kohdalla. Tämä yhdysvaltalainen tytäryhtiö on käynnistysvaiheessa, joten sen kustannukset ovat suuret. Lisäksi Evotec on kärsinyt kaikkien muiden yritysten tapaan lisääntyneistä kustannuksista. Toisaalta yrityksen liikevaihto jatkoi vakaata kasvuaan vuonna 2022, mikä Ronaldin arvion perusteella viittaa siihen, että Evotecilla voitaisiin ansaita jotain myös vuonna 2023.

Evotecin osake
Evotecin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Yrityksen ja sen kapasiteetin laajentamiseen nyt investoitavat varat näkyvät tulevaisuudessa kasvavina voittoina. Ronaldin arvion mukaan biotekniikka-ala pysyy kasvumarkkinana myös tilapäisen taantuman aikana. Hän näkee myös Evotecin tällä hetkellä selvästi ylimyytynä. Sijoittajan on kuitenkin aina pidettävä mielessä, että myös halvalta näyttävät osakkeet voivat aina tulla vielä edelleen alaspäin. Varovaisempien sijoittajien kannattaa Ronaldin arvion mukaan harkita ostamista vasta sitten, kun kurssin pohja on saavutettu.

Achim Mautzin parhaat osakevinkit 2023

Osakevinkki 1:Osakevinkki 2:Osakevinkki 3:Osakevinkki 4:
Enphase EnergyNeurocrine BiosciencesCelsius HoldingsON Semiconductor

Tunnettu pörssitoimittaja Achim Mautz on ammattimainen päivä- ja swing-kauppias, joka on keskittynyt erityisesti Yhdysvaltain markkinoihin. Hän on myös pörssiklubi ratgebergeld.at:n hallituksen jäsen ja Itävallan sijoituspalveluiden asiantuntija. Hän on työskennellyt vuodesta 2013 lähtien LYNXin pörssiasiantuntijana.

Osakevinkki 1: Enphase Energy

Enphase Energy (Kaupankäyntitunnus: ENPH – ISIN: US29355A1079 – Valuutta: USD) on yksi maailman johtavista aurinkoenergia-alan yrityksistä, ja se oli jo vuonna 2022 yksi ehdottomista huippuosakkeista. Yhtiö on syksyn aikana noussut kaikkien aikojen huippuhintoihin.

Syy osakkeen suhteelliseen vahvuuteen kokonaismarkkinoihin verrattuna ovat yrityksen vaikuttavat luvut. 2022 vuoden aikana analyytikot odottavat liikevaihdon kasvaneen 2,31 miljardiin dollariin (+67 %) ja osakekohtaisen tuloksen kasvaneen 4,44 dollariin osakkeelta (+84 %). Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan kasvavan 3,19 miljardiin dollariin (+38 %) ja osakekohtaisen tuloksen 5,34 dollariin (+20 %).

Osakekurssia nosti myös se, että aurinkoenergia-alan osakkeet yleisesti ottaen kuuluivat vuoden 2022 voittajiin ja ne kehittyivät paremmin kuin kokonaismarkkinat. Tämä viittaa Achimin mukaan siihen, että jotkin suursijoittajat ovat hankkineet osaketta pitkällä aikavälillä ja trendi todennäköisesti jatkuu.

Osakekurssia tarkasteltaessa voidaan nähdä, että osakkeella oli kestävä ja jatkuva nousutrendi vuonna 2022. Hinnat ovat jo jonkin aikaa olleet nousevan 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mitä Achim pitää erittäin positiivisena pitkän aikavälin signaalina. Jos Enphase onnistuu nousemaan uuteen ennätyshintaan 2023 vuoden alussa, sen erinomainen kasvu voi Achimin mukaan jatkua.

Enphase Energyn osake
Enphase Energyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Osakevinkki 2: Neurocrine Biosciences

Neurocrine Biosciences (Kaupankäyntitunnus: NBIX – ISIN: US64125C1099 – Valuutta: USD) on yhdysvaltalainen biofarmaseuttinen yritys. Se keskittyy neurologisten, endokriinisten ja psykiatristen sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden löytämiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Alan muihin yrityksiin verrattuna yritys kasvaa edelleen vahvasti ja sen osake on selvästi nousutrendissä. Osakkeen kaupankäyntivolyymi on jatkuvasti kasvanut, erityisesti vuoden 2022 positiivisina kurssipäivinä. Näin ollen voidaan Achimin mukaan olettaa, että suursijoittajat ovat ostaneet osakkeita puskien niiden arvoa ylöspäin. Hänen mukaansa tämä lisää nousutrendin jatkumisen todennäköisyyttä.

Kaiken kaikkiaan bioteknologiaosakkeet osoittivat vuonna 2022 vain osittaista suhteellista vahvuutta suhteessa kokonaismarkkinoihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkästään Wall Streetillä on tällä hetkellä yli 1 200 bioteknologiaosaketta. Bioteknologia-alaa kannattaa seurata myös vuonna 2023 ja Neurocrine Biosciences on yksi alan osakkeista, joka oli vahvassa nousutrendissä 2022 vuoden ajan.

Vuoden 2022 aikana analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen kasvaneen 1,79 dollariin edellisvuoden 0,92 dollarista (+95 %). Vuonna 2023 noususuuntauksen odotetaan jatkuvan edelleen, ja tällä hetkellä analyytikkojen konsensusarvio osakekohtaiselle tulokselle on 3,68 dollaria osakkeelta (+106 %). Liikevaihdon odotetaan kasvaneen 1,48 miljardiin dollariin 2022 vuonna edellisvuoden 1,14 miljardista dollarista. Vuonna 2023 myynnin odotetaan kasvavan 1,77 miljardiin dollariin.

Achim on tehnyt analyysinsa ennen osakekurssin viimeisintä isoa korjausliikettä, jossa osakekurssi laski takaisin viime lokakuun hintatasolle. Arviossaan Achim mainitsi 50 päivän liukuvan keskiarvon, joka on hänen mukaansa osoittanut uskomatonta vahvuutta maaliskuusta 2022 lähtien. Lisäksi hän huomauttaa, miten 200 päivän liukuva keskiarvo osoittaa selvästi ylöspäin, kertoen sijoittajien positiivisesta suhtautumisesta osakkeeseen. Achimin alkuperäisen arvion jälkeen vain 50 päivän linja on hieman laskenut, mutta 200 päivän linja on selvästi edelleen nouseva.

Neurocrine Biosciencesin osake
Neurocrine Biosciencesin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

Osakevinkki 3: Celsius Holdings

Celsius Holdings (Kaupankäyntitunnus: CELH – ISIN: US15118V2079 – Valuutta: USD) kehittää, markkinoi, myy ja jakelee kaloreita polttavia juomia. Yritys tarjoaa monia eri makuja, kuten greippi, kurkku-lime, appelsiini-granaatti, ananas-kookos, vesimeloni-marja ja kerma. Celsiusin energiajuomat ovat Amazonin toiseksi suosituimpia Monsterin jälkeen ja ennen Red Bullia.

Yhtiön kasvuluvut vuonna 2022 olivat lähes jättimäiset. Yrityksen liikevaihdon kasvu ylitti analyytikoiden odotukset ainakin kolmella ensimmäisellä kvartaalilla ja koko vuoden ajalta liikevaihdon odotetaan kasvaneen 651 miljoonaan dollariin 2021 vuoden 314 miljoonasta dollarista. Yhtiö on ollut aikaisempina vuosina hienoisesti voitollinen ja vuonna 2021 osakekohtainen tulos oli 0,05 dollaria. 2022 vuonna yritys teki kuitenkin tappiota kolmannen kvartaalin kertaluontoisten kulujen vuoksi ja analyytikoiden arvio näiden tappioiden määrästä vuositasolla on -2,42 dollaria osakkeelta.

Celsius Holdingsin kasvun odotetaan olevan vahvaa. Yrityksen osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan 1,04 dollariin vuonna 2023 ja sitten 1,8 dollariin osakkeelta tulevana vuonna. Liikevaihdon odotetaan myös kasvavan 979 miljoonaan dollariin 2023 ja sitten vielä 1,3 miljardiin dollariin vuonna 2024. Achimmin arvion mukaan osakkeen voittokulku voi todennäköisesti jatkua vielä jonkin aikaa liiketoiminnan kukoistamisen vuoksi.

Osaketta tukee se, että juoma-ala kukoistaa edelleen, ja se näyttää täysin sivuuttavan nykyisen melko heikon taloustilanteen. Alan osakkeet, kuten PesiCo tai Monster, pystyivät vuonna 2022 saavuttamaan uudet ennätyshinnat, mutta vuosi oli erittäin vahva myös Celsius Holdingsille. Yrityksen kasvuvauhti ja osakekurssi ovat edelleen suhteessa toisiinsa Achimin arvion mukaan.

Achimin mukaan 2022 vuonna Celsius Holdingsin osakkeen kannalta erityisen merkittävässä roolissa oli 76-78 dollarin väli. Kesällä osakekurssi nousi huomattavasti, ja osake nousi arvion mukavaan kestävästi 200 päivän liukuvan keskiarvon rajan yläpuolelle. Syyskuusta lokakuuhun jatkunut korjausliike voitiin ottaa hyvin vastaan tällä tasolla, jonka jälkeen ostajat löysivät taas osakkeen. Achimin arvion mukaan, mikäli nousu 120 dollarin alueen yläpuolelle onnistuu vuonna 2023, ostopaineet ja vahva kehitys jatkuvat myös tänä vuonna.

Celsius Holdingsin osake

Osakevinkki 4: ON Semiconductor

ON Semiconductor (Kaupankäyntitunnus: ON – ISIN: US6821891057 – Valuutta: USD) on yhdysvaltalainen puolijohdevalmistaja, jolla on yhteensä 24 tuotantolaitosta, 28 suunnittelutoimistoa ja 6 muuta satelliittitoimistoa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Teknologiaosakkeita pidetään yleensä kasvuosakkeina, mutta nyt ne ovat joutuneet kamppailemaan korkojen nousun, tuotannon pullonkaulojen ja toimitusketjujen häiriöiden kanssa. Ei siis ole yllättävää, että myöskään puolijohdeala ei kuulunut sijoittajien suosikkeihin vuonna 2022.

Puolijohdeosakkeet ovat menettäneet yli 30 prosenttia arvostaan vuoden 2022 alusta. Alan johtavien yritysten, kuten Nvidian, AMD:n ja Intelin, osakkeet laskivat jopa yli 50 prosenttia. Alalla on kuitenkin joitakin helmiä, ja Achimin arvion perusteella ON Semiconductor on ehdottomasti yksi niistä. Achimin arvioi yrityksen tuloksen olevan vuositasolla melko tasapainoinen, ja osakkeen olevan suhteellisen vahva suhteessa sekä markkinoihin että puolijohdesektoriin.

Achim arvioi, että niin kauan kuin osakemarkkinoiden lasku jatkuu, Myöskään ON Semiconductorin osake ei pysty osoittamaan kestävää vahvuutta. Yksi asia on kuitenkin jo nyt selvä. Jos osakemarkkinat kääntyvät uudestaan nousuun, erityisesti puolijohdeosakkeet tulevat todennäköisesti olemaan markkinoiden kovimpia nousijoita.

ON Semiconductorin viimeisimpien kvartaalien luvut ovat vakuuttavia. Liikevaihto ja osakekohtainen tulos ovat kasvaneet selvästi kolmella ensimmäisellä kvartaalilla 2022 vuonna. Vuositasolla osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvaneen 5,28 dollariin osakkeelta 2021 vuoden 2,95 dollarista (+79 %). Yrityksen liikevaihdon odotetaan viime vuonna kasvaneen 8,31 miljardiin dollariin 6,74 miljardista dollarista (+23 %). Kuluvana 2023 kummankin luvun odotetaan heikentyvän hieman ennen paluuta kasvu-uralle. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskevan 4,52 dollariin (-14 %) ja liikevaihdon 8,04 miljardiin dollariin (-3 %).

Yrityksen osakekurssia tarkasteltaessa Achim huomauttaa, että ON Semiconductor on edelleen yksi harvoista puolijohdeosakkeista, jotka ovat pidemmän aikavälin nousutrendissä.    

Osakekurssi kävi marraskuussa 2022 jopa uudessa kaikkien aikojen huippuhinnassa. Loppuvuodesta osakekurssi laski kuitenkin takaisin 200 päivän linjalle, josta Achim ei sen todennäköisesti arvioi laskevan alaspäin. Hänen mukaansa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tärkein tukitaso on 54,93 Yhdysvaltain dollarissa. Sitä ei saa missään tapauksessa alittaa. Hänen arvionsa mukaan, mikäli kurssi onnistuu nousemaan 76-77 USD:n tason yläpuolelle, osakkeen loistava kehitys voi jatkua.

ON Semiconductorin osake
ON Semiconductorin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 16.1.2023.

2023 parhaat osakkeet (tuoton vertailu)

Loading ...
Yrityksen nimi Koodi Valuutta ISIN Viimeisin hinta 1 vk 1 kk 6 kk 1 v 5 v YTD
Impinj, Inc. PI USD US4532041096 150,00 0,06 % -14,22 % 68,96 % 54,72 % 493,35 % 66,50 %
Celsius Holdings, Inc. CELH USD US15118V2079 59,96 -18,09 % -36,12 % 20,74 % 24,28 % 4.352,92 % 10,00 %
ON Semiconductor Corporation ON USD US6821891057 71,97 -0,47 % -3,71 % -15,97 % -20,91 % 277,80 % -13,87 %
Array Technologies, Inc. ARRY USD US04271T1007 12,42 -7,59 % 1,47 % -34,29 % -43,78 % -26,07 %
Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX USD US64125C1099 135,45 0,36 % -4,61 % 12,76 % 39,86 % 61,40 % 2,80 %
Enphase Energy Inc ENPH USD US29355A1079 124,61 1,52 % 7,92 % 0,56 % -30,97 % 619,04 % -5,70 %
Shop Apotheke Europe NV SAE EUR NL0012044747 112,00 -4,76 % -6,59 % -17,22 % 23,78 % 224,64 % -14,73 %
Agnico Eagle Mines Ltd. AEM USD CA0084741085 64,25 0,71 % -7,02 % 18,96 % 27,43 % 38,77 % 17,14 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VBK EUR DE000A0JL9W6 19,60 -5,77 % -14,49 % -27,86 % -53,87 % 167,39 % -34,25 %
Netflix Inc. NFLX USD US64110L1061 669,38 4,35 % 9,10 % 41,77 % 50,33 % 97,03 % 37,48 %
Evotec AG EVT EUR DE0005664809 8,40 -4,55 % -20,23 % -59,08 % -61,38 % -63,17 % -60,67 %

Haluatko sijoittaa parhaisiin osakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart