Parhaat osakkeet 2024
Mitkä ovat parhaat osakkeet vuodelle 2024? Sijoitusasiantuntijamme Justin Blekemolen tarkastelee hyviä sijoituskohteita uudelle sijoitusvuodelle.   
 
Parhaiden osakkeiden valitseminen vuodelle 2024 edellyttää eri alojen perusteellista analyysia, jossa otetaan huomioon korkeat korot, inflaation hidastuminen ja keskuspankkien mahdolliset koronalennukset sekä näkymät lievästä talouden taantumasta. 
 
Tässä artikkelissa käsittelemme ensin joitakin keskeisiä näkökohtia, jotka sijoittajien tulisi ottaa huomioon etsiessään parhaita osakkeita vuodelle 2024. Sen jälkeen tarkastelemme, mitkä teemat ja sektorit voisivat olla mielenkiintoisia tämän vuoden aikana. Lopuksi listaamme kymmenen mahdollisesti kiinnostavaa osaketta vuodelle 2024 ja esittelemme viisi näistä tarkemmin.  
 
Etsitkö välittäjää käydäksesi kauppaa eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osakkeilla? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.

Miten valitset parhaat osakkeet vuodelle 2024?

Maailmassa, jossa talouden aallot vaikuttavat yhä arvaamattomammilta, sijoittajat voivat kokea haasteelliseksi selviytyä myrskyistä. Vuosi 2024 vaikuttaa erityisen mielenkiintoiselta sijoittajille, kun otetaan huomioon keskuspankkien odotetut koronlaskut ja ennusteet lievästä taantumasta. 

Vahvojen osakkeiden valinta ei ole tuuria vaan perusteellista analyysia ja strategista ajattelua. Älykkäät sijoittajat etsivät yhtiöitä, joilla on vankat perustekijät: vahvat taseet, kestävät liiketoimintamallit ja mahdollisuudet kasvaa tai ylläpitää toimintaansa haastavina taloudellisina aikoina. He etsivät aloja, jotka eivät ole ainoastaan kestäviä nykyisessä taloustilanteessa vaan myös sellaisia, jotka pystyvät hyötymään pitkän aikavälin suuntauksista, kuten teknologisesta kehityksestä, väestörakenteen- ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. 

Ennen esittelemme parhaat osakkeet vuodelle 2024, keskustelemme ensin siitä, mitä sinun sijoittajana tulisi huomioida yksittäisiä osakkeita valitessasi. Näin voit myös itse etsiä vuoden 2024 parhaita osakkeita.

Etsi yhtiöitä, joilla on vahva talous

Yksi tärkeimmistä asioista, joka on otettava huomioon osaketta arvioitaessa, on yhtiön taloudellinen tilanne. Yritykset, joilla on vahva talous, ovat yleensä vakaampia ja vähemmän riskialttiita sijoituskohteita. Seuraavassa luetellaan joitakin keskeisiä taloudellisen vakauden indikaattoreita. 

 • Voimakkaasti kasvava liikevaihto  
  Yritykset, jotka kasvattavat liikevaihtoaan, menestyvät todennäköisemmin pitkällä aikavälillä. Etsi yrityksiä, joilla on ollut vahva liikevaihdon kasvu ja joilla on selkeä suunnitelma tulevaa kasvua varten. 
 • Korkea kannattavuus 
  Kannattavuus on mittari, jolla mitataan, kuinka paljon voittoa yritys tekee suhteessa tuloihinsa. Yritykset, joiden kannattavuus on korkea, ovat yleensä houkuttelevampia sijoituskohteita, koska ne pystyvät tuottamaan osakkeenomistajilleen suuria tuottoja. Voitto määrittää myös enemmän tai vähemmän osakkeen arvostuksen, ja sitä voidaan käyttää osakkeenomistajien palkitsemiseen osinkojen muodossa. 
 • Toimintavipu 
  Toimintavipua kutsutaan yrityksen tuotannossa käyttämien kiinteiden kustannusten ja muuttuvien kustannusten väliseksi suhteeksi. Vahvan toimintavivun avulla yritys pystyy vähentämään kokonaistuotantokustannuksiaan, kun se on tuottanut tietyn määrän yli. Tämä saa voitot kasvamaan liikevaihtoa nopeammin. Jos yritys esimerkiksi kasvattaa liikevaihtoa 10 prosenttia, mutta samalla voitot kasvavat 20 prosenttia, tämä on erittäin myönteistä. 
 • Alhainen velkaantumisaste 
  Korkea velkaantumisaste voi olla suuri riski sijoittajille. Korkojen noustessa luottokustannukset voivat nousta jyrkästi, mikä voi vaikuttaa kannattavuuteen. Yritykset, joilla on vähän velkaa, ovat yleensä taloudellisesti vakaampia ja vähemmän riskialttiita.

Tutustu toimialaan ja sektoriin

On myös tärkeää ottaa huomioon, millä toimialalla ja sektorilla yritys toimii. Joillakin toimialoilla ja sektoreilla on taipumus suoriutua paremmin kuin toisilla, riippuen taloudellisista olosuhteista ja muista tekijöistä. Tällä hetkellä lähestyvä taloudellinen taantuma on todellinen riski. Jos haluat suojautua sitä vastaan, tutustu alla lueteltujen alojen osakkeisiin.

Inflaation ja taantuman kestävät sijoitukset

Esimerkiksi perushyödykkeiden alalla toimivat yritykset kestävät paremmin taantumaa. Kyse on tuotteista, kuten elintarvikkeista, juomista, henkilökohtaisista hygieniatuotteista ja kotitaloustuotteista, joita pidetään välttämättöminä ja joilla on suuri kysyntä taloudellisista olosuhteista riippumatta. Näillä aloilla toimivilla yrityksillä on yleensä vakaat ja tasaiset voitot, mikä tekee niistä turvallisen sijoituskohteen talouden epävarmoina aikoina. 

Muita inflaation ja taantuman kestävinä pidettyjä osakkeita ovat yleishyödyllisten laitosten osakkeet. Nämä yhtiöt tarjoavat välttämättömiä palveluja, kuten vettä, sähköä ja kaasua, ja niitä sääntelevät yleensä valtion virastot. Lopuksi voit myös harkita sijoittamista ylellisyystavaroihin. Kalliiden tuotemerkkien kysyntä ei yleensä kärsi hintojen noususta, joten LVMH:n kaltaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet pitää inflaatio kurissa. Kun huippumerkit veloittavat enemmän, jotkin mallit voivat jopa houkutella statustietoisia ostajia. Tämä on luonut maineen, jonka mukaan ylellisyystavaroiden ala tarjoaa suojaa inflaatiota vastaan. Lisäksi varakkaat ihmiset kärsivät yleensä vähemmän talouden vastatuulesta. Monimiljonäärit ostavat siis jatkossakin ylellisyystavaroita, mikä tekee myös tästä alasta vähemmän suhdanneherkän. 

Toinen vaihtoehto voi olla sijoittaminen korkean osinkotuoton osakkeisiin. Nämä ovat yrityksiä, jotka jakavat merkittävän osan voitoistaan osakkeenomistajille osinkoina. Tämä voi tarjota tasaisen tulovirran myös taloudellisen taantuman aikana.

Etsi yrityksiä, joilla on kilpailuetu

Kilpailuetu on ominaisuus, joka erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja auttaa sitä menestymään markkinoilla. Alla on joitakin esimerkkejä kilpailueduista. 

 • Vahva tunnettuus 
  Yritykset, joilla on vahva brändi, voivat usein veloittaa tuotteistaan tai palveluistaan korkeampia hintoja, koska asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän tuotemerkistä, johon he luottavat. Ajattele esimerkiksi Applea tai LVMH:ta. 
 • Immateriaalioikeudet 
  Yritykset, jotka omistavat patentteja, tavaramerkkejä tai muita aineettomia oikeuksia, voivat usein suojata tuotteitaan tai palveluitaan kilpailijoilta ja säilyttää kilpailuedun. Ajattele esimerkiksi ASML:n ainutlaatuisia koneita. 
 • Kustannusedut 
  Yritykset, joiden kustannukset ovat kilpailijoitaan alhaisemmat, voivat usein tarjota tuotteitaan tai palveluitaan halvemmalla, mikä voi olla merkittävä kilpailuetu. 

Arvioi yrityksen johtoa

Yrityksen johdolla voi olla suuri vaikutus sen menestykseen. Etsi yrityksiä, joilla on vahvat johtoryhmät, menestyksekäs historia ja selkeä visio tulevaisuudesta. Se, missä määrin yrityksen johto ostaa takaisin tai myy omia osakkeitaan, voi kertoa jotain yrityksen johtajien luottamuksesta yritykseen. 

Tulevaisuuden kasvupotentiaalin huomioon ottaminen

Yrityksen aikaisemman suorituskyvyn lisäksi on tärkeää tarkastella myös sen tulevaa kasvupotentiaalia. Sitä voi olla vaikea ennustaa, mutta on olemassa joitakin asioita, jotka voivat viitata siihen, että yrityksellä on vahva kasvupotentiaali, kuten esimerkiksi:  

 • Suuret ja kasvavat markkinat 
  Suurilla ja kasvavilla markkinoilla toimivilla yrityksillä on todennäköisemmin tilaa kasvaa ja laajentua. 
 • Ainutlaatuinen tuote tai palvelu 
  Yritykset, joilla on ainutlaatuisia tuotteita tai palveluja, voivat usein erottua kilpailijoistaan ja niillä voi olla suurempi kasvupotentiaali. 
 • Vahvat kumppanuudet ja yhteistyö 
  Yritykset, joilla on vahvoja kumppanuuksia tai suhteita muihin yrityksiin tai organisaatioihin, voivat hyödyntää näitä suhteita kasvun edistämiseksi.

Salkun hajauttaminen

Yksi menestyksekkään sijoittamisen avaintekijöistä on sijoitussalkun hajauttaminen, mikä tarkoittaa sitä, että salkkuun sisällytetään erilaisia osakkeita ja muita sijoituksia. Tämä auttaa hajauttamaan riskiä ja voi vähentää yksittäisen sijoituksen vaikutusta koko salkkuun. 

Sijoitussalkkua kannattaa yleensä myös monipuolistaa sisällyttämällä siihen eri omaisuuslajeja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja kiinteistöjä. Tämä voi auttaa vähentämään salkun kokonaisriskiä ja mahdollisesti parantamaan pitkän aikavälin tuottoja. On myös tärkeää tarkastella sijoituksia säännöllisesti ja tehdä tarvittaessa muutoksia, jotta salkku pysyy linjassa taloudellisten tavoitteidesi kanssa.

Keskeiset sijoitusteemat vuonna 2024

Korkotason laskeminen luo uuden sijoitusympäristön, joka on täynnä mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Salkun hajauttaminen on tärkeää, mutta rohkeat, vakaumukseen perustuvat päätökset ovat välttämättömiä markkinoiden voittamiseksi.

Taloudellinen kasvu

Taloudellisen ilmapiirin osalta ennusteet ovat vaihtelevia. Conference Board ennustaa talouskasvun olevan vain 0,9 prosenttia vuonna 2024, mutta BKT:n odotetaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2025. Useat kauppapankit, kuten Deutsche Bank ja Societe Generale, odottavat kuitenkin Yhdysvaltojen ajautuvan lievään taantumaan vuoden 2024 alkupuoliskolla. Sen jälkeen ne odottavat, että BKT supistuu kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Euroopan komissio (EK) laski ennustettaan euroalueen talouskasvusta vuonna 2023 0,6 prosenttiin aiemmin odotetusta 0,8 prosentista. Vuonna 2024 euroalueen BKT:n odotetaan kasvavan 1,2 prosenttia.

Inflaatio ja korot

Samaan aikaan inflaatio hidastuu nopeasti, mutta pohjainflaatio on edelleen liian korkea, mikä herättää epäilyksiä keskuspankkien rahapolitiikasta. Silti markkinat hinnoittelevat CME:n Fed WatchToolin mukaan jo ensimmäisen koronlaskun maaliskuusta 2024 alkaen. 

Kun otetaan huomioon talouden heikompi kasvu, alhaisempi inflaatio ja korkojen laskut, myös korkopaperit vaikuttavat mielenkiintoiselta sijoituskohteelta vuonna 2024. Tällä hetkellä palkkiot ovat vielä suhteellisen korkeat, ja jos korot jatkavat laskuaan, joukkovelkakirjasijoittajat voivat myös saada kurssivoittoja.

Mitkä sektorit ovat kiinnostavia?

Vuonna 2023 teknologiaosakkeet olivat jälleen kerran osakemarkkinoiden vahvan kehityksen veturina. Tänä vuonna suurimmat teknologiaosakkeet saivat jopa tittelin “magnificent seven”. Koska teknologiasektorilla on indekseissä valtava painoarvo, se on edelleen olennainen tekijä osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen kannalta. Viime vuonna teknologian kasvava merkitys jokapäiväisessä elämässämme tuli myös entistä selvemmäksi tekoälyn läpimurron myötä. Nvidia kasvatti myyntiään noin 250 prosenttia tekoälypiiriensä suuren kysynnän vuoksi viime vuoden 2023 loppuun mennessä. Tekoäly, pilvilaskenta, esineiden internet ja kyberturvallisuus tarjoavat edelleen pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia. 

Elektroniikkalaitteiden ja sähköajoneuvojen kasvavan kysynnän vuoksi harvinaisia maametalleja louhivat tai jalostavat yritykset voivat myös olla kiinnostavia sijoituskohteita. 

Mutta myös kiinnostus biotekniikkaa kohtaan näyttää palanneen takaisin raiteilleen. Eli Lilly nousi viime vuonna lähes 60 prosenttia sen jälkeen, kun diabetekseen tarkoitettu lääke hyväksyttiin laihdutuslääkkeeksi. Muut yritykset, kuten Moderna ja Merck, keskittyvät sen sijaan syöpärokotteisiin. Innovatiivisiin hoitoihin tai rokotteisiin keskittyvät biotekniikkayhtiöt ja yritykset, joilla on useita lääkkeitä kehitteillä, voivat myös olla houkuttelevia sijoituskohteita. 

Lopuksi on todettava, että sijoitusympäristö muuttuu jatkuvasti, ja sijoittajien on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista suuntauksista ja kehityksestä. Tämä voi tarkoittaa talousindikaattoreiden ja alan uutisten jatkuvaa seuraamista. Pysymällä ajan tasalla sijoittaja voi tehdä tietoisempia päätöksiä ja asemoida itsensä hyödyntämään lupaavimmat sijoitusmahdollisuudet vuonna 2024.

Parhaat osakkeet vuonna 2024

Ottaen huomioon edellä esitetyt odotukset vuodelle 2024 ja käsitellyt strategiat, olemme koonneet 10 osakevinkkiä vuodelle 2024. Tämä lista ei muodosta hyvin hajautettua sijoitussalkkua, eikä sitä voida pitää sijoitusneuvontana. Alla luetellut osakkeet ovat vain inspiraatioksi. Viisi näistä osakkeista esitellään tarkemmin alla. 

Loading ...
Yrityksen nimi ISIN Koodi Viimeisin hinta YTD 1 kk 1 pv
Ralph Lauren Corp. US7512121010 RL 159,25 10,44 % -12,97 % -1,02 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. US90384S3031 ULTA 424,76 -13,31 % -20,21 % 0,14 %
Heineken N.V. NL0000009165 HEIA 87,36 -4,90 % 3,56 % 0,05 %
Tesla Motors Inc US88160R1014 TSLA 155,47 -37,43 % -10,55 % -1,04 %
PayPal US70450Y1038 PYPL 63,26 3,01 % -1,51 % -0,27 %
Target Corporation US87612E1064 TGT 164,47 15,48 % -1,86 % 0,70 %
IBM Corp. (International Business Machines) US4592001014 IBM 183,10 11,95 % -4,48 % -0,35 %
Walt Disney Company US2546871060 DIS 112,94 25,09 % -0,80 % -0,83 %
American Express Company US0258161092 AXP 217,67 16,19 % -1,49 % -0,31 %
Barrick Gold Corp. CA0679011084 GOLD 16,70 -7,68 % 6,85 % 1,34 %

Walt Disney Company (DIS)

Sijoittajat, jotka etsivät vankkaa lisäystä salkkuunsa, voivat harkita Disneyn osakkeisiin sijoittamista. Walt Disney Company tarjoaa monipuolisen ja kasvavan imperiuminsa ansiosta ainutlaatuisen yhdistelmän vakautta, innovaatiota ja kasvupotentiaalia. Disney on ikoninen brändi, jolla on syvään juurtunut historia viihteen ja median alalla. Yhtiöllä on monipuolinen portfolio, johon kuuluu elokuvastudioita, teemapuistoja, televisioverkkoja ja suoratoistopalveluja. Tämä monimuotoisuus tuo vakautta; jos jokin segmentti tuottaa heikommin, muut voivat kompensoida sitä. 

Disneyn osakkeiden arvo on enemmän kuin puolittunut alle kahdessa vuodessa. Sijoittajat olivat huolissaan viihdeosaston tappioista, johon kuuluvat Disneyn suoratoistopalvelut, kuten Disney+ ja Hulu. Ne ovat kuitenkin kasvaneet räjähdysmäisesti, ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan, varsinkin kun Disney jatkaa investointeja yksinoikeussisältöön ja kansainväliseen laajentumiseen. Disney ilmoitti äskettäin myös suunnitelmista rakentaa uusia teemapuistoja pysyäkseen merkityksellisenä pitkällä aikavälillä. 
 
Jyrkästi laskeneen osakekurssin ansiosta Disneyn tulos on edelleen vain 25,5-kertainen vuoden 2024 tulokseen nähden ja odotettu P/E-luku on 20 vuonna 2025. Keskimäärin osakekurssi on viime vuosina ollut paljon korkeammalla arvostustasolla ja noin 20,5-kertainen viimeisen 10 vuoden aikana. 

Disneyn osakekurssi
Disneyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 21.2.2024.

Ulta Beauty (ULTA)

Ulta Beauty on mielenkiintoinen osake vähittäiskaupan ja kulutustavaroiden nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteiden myyntiin erikoistunut yritys tarjoaa sijoittajille houkuttelevaa kasvua. 

Ulta Beauty on vakiinnuttanut asemansa kauneudenhoitoalan johtavana vähittäismyyjänä. Yritys tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, kuten kosmetiikkaa, ihonhoitoa, hiustenhoitoa ja hajuvesiä, jotka vetoavat laajaan ja monipuoliseen asiakaskuntaan. Ulta Beauty erottuu liiketoimintamallillaan, jossa yhdistyvät sekä verkko- että fyysiset ostokokemukset. Yhtiö panostaa sähköisen kaupankäynnin ja fyysisten myymälöiden saumattomaan integrointiin, mikä parantaa asiakaskokemusta ja lisää myyntiä. 

Kauneus- ja ihonhoitotuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan edelleen, mikä johtuu demografisista suuntauksista, kuten naisten ja miesten lisääntyvästä tietoisuudesta henkilökohtaisesta hygieniasta ja kauneudesta. Ulta Beauty on osoittanut jatkuvasti vahvaa taloudellista suorituskykyä, ja sen liikevaihto ja voitot ovat kasvaneet vakaasti. Tämä viittaa terveeseen liiketoimintaan ja kasvupotentiaaliin. 

Kuluvalla tilikaudella 2024 liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 9 prosenttia 11,16 miljardiin dollariin. Kahden seuraavan vuoden aikana liikevaihdon ennustetaan kasvavan 5 % vuodessa 12,3 miljardiin dollariin tilikaudella 2026. Tämä merkitsee 1,36 miljardin dollarin nettovoittoa, ja näin ollen osakkeella käydään kauppaa 18,1-kertaisella tuloksella ensi vuonna ja 16,6-kertaisella tuloksella vuonna 2025 (tilikaudella 2026). 

Ulta Beautyn osakekurssi
Ulta Beautyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 21.2.2024.

PayPal (PYPL)

Vuonna 2024 PayPalin osakkeet tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden sijoittajille, jotka etsivät vahvaa toimijaa finanssiteknologian (fintech) alalta. PayPal on johtava maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka on keskittynyt digitaalisiin maksuihin ja rahansiirtoihin. Vuonna 1998 perustettu PayPal on kehittynyt eBayn verkkomaksuratkaisusta kattavaksi alustaksi, jota käyttävät miljoonat ihmiset maailmanlaajuisesti. Yhtiö tarjoaa erilaisia palveluja, kuten verkkomaksuja, rahansiirtoja ja vertaistransaktioita digitaalisen lompakkonsa kautta. 

Nyt kun osake on laskenut yli 80 %, arvostus näyttää mielenkiintoiselta. Adyenin osake on jo alkanut nousemaan, mikä saattaa herättää sijoittajien kiinnostuksen maksuprosessorin osakkeita kohtaan. PayPal hyötyy suoraan sähköisen kaupankäynnin kasvusta. Lisääntyvä siirtyminen verkkokauppaan lisää turvallisten ja kätevien maksutapojen kysyntää, mikä vaikuttaa myönteisesti PayPalin liiketoimintamalliin. 

Yhtiö jatkaa innovointia ottamalla käyttöön uusia tuotteita ja palveluita, kuten mobiilimaksuja, vertaistransaktioita ja kontaktittomia maksuja. Viimeaikaiset laajennukset, kuten kryptovaluuttatapahtumien tarjoaminen, osoittavat yrityksen halukkuuden mukautua uusiin suuntauksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. 

PayPalilla on vankka rahoituspohja, vahva kassavirta ja terveet voittomarginaalit. Tämä viittaa hyvään liiketoimintaan ja tulevaisuuden kasvupotentiaaliin. Vuodelle 2023 ennustettu liikevaihto on 29,51 miljardia dollaria ja nettotulos 4,36 miljardia dollaria, mikä olisi uusi ennätys. Vapaata kassavirtaa odotetaan syntyvän vähintään 4,6 miljardia dollaria. Tämän jälkeen analyytikot ennustavat kasvun jatkuvan 32,2 miljardin dollarin liikevaihdolla vuonna 2024, ja 35,05 miljardin dollarin liikevaihdolla vuonna 2025. Tällöin nettovoitto olisi 4,36 miljardia dollaria vuonna 2024 ja 3,81 miljardia dollaria vuonna 2025. Vapaan kassavirran odotetaan olevan vielä parempi, 6,8 miljardia dollaria vuonna 2024 ja 7,33 miljardia dollaria vuonna 2025. 

PayPalin osakkeiden odotettu P/E-luku on 14 vuonna 2024 ja vain 12,3-kertainen vuonna 2025. Omaisuuseristä puhdistettuna PayPal on vielä halvempi, koska sillä on tällä hetkellä 4,8 miljardia dollaria enemmän käteistä kuin velkaa. Vain 8,6-kertainen EV/FCF-suhde vuonna 2024 tekee osakkeesta erittäin edullisen verrattuna Adyenin ja Blockin kaltaisiin kilpailijoihin. Adyenin EV/FCF-suhde on 42,5-kertainen ja Blockin 13,4-kertainen.

Paypalin osakekurssi
Paypalin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 21.2.2024.

Target (TGT): 3,15 % osinko

Target on yksi Yhdysvaltojen suurimmista vähittäiskauppaketjuista, ja sitä voidaan pitää houkuttelevana vaihtoehtona sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa vähittäiskauppa-alalle. Yhtiö on luonut vahvan tunnettuuden ja uskollisen asiakaskunnan. Tämä johtuu siitä, että se keskittyy asiakastyytyväisyyteen, laadukkaisiin tuotteisiin ja hyvään ostokokemukseen. 

Target on panostanut voimakkaasti omnichannel-strategiaansa, jossa yhdistyvät verkko- ja fyysiset ostokokemukset. Tähän kuuluvat palvelut, kuten verkkotilaukset ja nouto myymälästä, kotiinkuljetus ja mobiilisovellukset. Tämä lähestymistapa on auttanut Targetia kasvattamaan liikevaihtoaan ja vahvaa kilpailuasemaa vähittäiskaupan alalla. Target on menestyksekkäästi kehittänyt useita omia tuotemerkkejä, jotka tarjoavat sekä laatua että arvoa. Nämä tuotemerkit parantavat voittomarginaaleja ja vahvistavat Targetin ainutlaatuista asemaa markkinoilla. Näin Target on keskittynyt nopeasti kasvaviin tuotesegmentteihin, kuten luomu- ja luonnontuotteisiin, kodin sisustukseen ja aktiivivaatteisiin. Hyödyntämällä näitä trendejä Target voi houkutella uusia asiakasryhmiä ja kasvattaa markkinaosuuttaan. 

Targetin taloudelliset tulokset ovat olleet jatkuvasti vahvoja, ja sen liikevaihto ja voittomarginaalit ovat kasvaneet hyvin. Tämä on osoitus vakaasta liikkeenjohdosta ja hyvästä asemasta tulevaa kasvua varten. Siitä huolimatta Targetin osakekurssi laski huomattavasti vuosina 2022 ja 2023, mikä johtui pääasiassa ylimääräisestä varastosta ja muuttuvista kulutustottumuksista. Valtion kannustimien päättymisen ja COVID-19-rajoitusten poistamisen jälkeen kuluttajien kysyntä siirtyi kodintuotteista ja vaatteista elämyksiin, kuten ulkona syömiseen ja matkustamiseen. Tämä johti ylimääräisiin varastoihin ja suuriin alennuksiin, jotka heikensivät merkittävästi Targetin voittomarginaaleja. Liikevoittomarginaalien lasku oli merkittävä, noin 8,8 prosentista vuonna 2022 3,5 prosenttiin vuonna 2023. 

Analyytikot odottavat liikevaihdon pysyvän suunnilleen ennallaan ensi vuonna, mutta marginaalien paranevan hitaasti takaisin yli 5 prosenttiin. Targetin osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa vain 15,5-kertaisella hinnalla ensi vuoden tulosodotuksiin nähden. Viiden viime vuoden aikana osakkeella on käyty kauppaa keskimäärin 18,5-kertaisella tuloskertoimella. Lisäksi Target tarjoaa houkuttelevan 3,15 prosentin osinkotuoton. 

Targeting osakekurssi
Targeting osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 21.2.2024.

Heineken (HEIA): 2 % osinko

Sijoittajat, jotka haluavat suojautua jonkin verran mahdolliselta talouden taantumalta ja pörssi-ilmapiirin heikentymiseltä vuonna 2024, voivat harkita Heinekenin osakkeita. Yhtenä maailman suurimmista panimoista, jolla on rikas historia ja vahva kansainvälinen brändiasema, Heineken on ainutlaatuisessa asemassa hyötyäkseen erilaisista markkinatrendeistä. 

Heineken nauttii maailmanlaajuisesta arvostuksesta ja uskollisesta asiakaskunnasta. Tuotemerkki on synonyymi laadulle ja perinteille, mikä tarjoaa vahvan perustan jatkuvalle menestykselle. Heinekenin lippulaivamerkin lisäksi yhtiö omistaa laajan valikoiman muita olutmerkkejä ja alkoholittomia juomia. Tuotteiden moninaisuuden ansiosta Heineken voi palvella eri markkinasegmenttejä ja vähentää yksittäisistä tuotteista riippuvuuteen liittyviä riskejä. 

Heineken investoi jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyöhön uusien tuotteiden ja makujen käyttöönottamiseksi. Tämä auttaa yritystä pysymään merkityksellisenä muuttuvilla markkinoilla ja saavuttamaan uusia asiakassegmenttejä. Heineken on lisännyt merkittävästi läsnäoloaan kehittyvillä markkinoilla, kuten Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Nämä markkinat tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia, kun otetaan huomioon lisääntyvä ostovoima ja premium-olutmerkkien kasvava kysyntä. 

Kuluttajat ovat selvästi valmiita maksamaan enemmän premium-tuotteista. Laadustaan tunnettu Heineken voi hyötyä tästä suuntauksesta. Yhtiö mukautuu myös kuluttajien muuttuvaan makuun ja mieltymyksiin, kuten kasvavaan kiinnostukseen käsityöoluita ja alkoholittomia vaihtoehtoja kohtaan. Kyky innovoida ja sopeutua on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin menestyksen kannalta. 

Heinekenin taloudelliset tulokset ovat vuosien varrella olleet vahvat, ja sen voitot ja liikevaihto ovat kasvaneet vakaasti. Tämä on osoitus tehokkaasta liikkeenjohdosta ja onnistuneesta strategiasta. Vuonna 2023 liikevaihto nousee todennäköisesti yli 30,3 miljardiin euroon, ja muutaman prosentin vuotuisella kasvulla liikevaihdon pitäisi nousta 33,6 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Tällöin Heinekenin P/E-luku on tällä hetkellä 18,2-kertainen ja 16-kertainen vuosien 2024 ja 2025 odotettuun tulokseen nähden. Tämä on alle markkinoiden ja alle Heinekenin viiden viime vuoden keskiarvon, joka on 27,6-kertainen.

Heinekenin osakekurssi
Heinekenin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 21.2.2024.

Haluatko sijoittaa osakkeisiin LYNXin kautta?  

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.  

Parhaat yhdysvaltalaiset kasvuosakkeet 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat yhdysvaltalaiset kasvuosakkeet 2024

Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat yhdysvaltalaiset osakkeet 2024

Parhaat osinko-osakkeet maailmanlaajuisesti 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat osinko-osakkeet maailmanlaajuisesti 2024

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart