Litiumiin sijoittaminen
Litiumosakkeiden avulla sijoittajat voivat hyötyä tämän raaka-aineen kasvavasta kysynnästä autoteollisuudessa, joka on vahvasti riippuvainen sekä koboltista että litiumista akkujen vuoksi. Paristojen ja akkujen pääelementti sisältää näiden kahden yhdistelmää, ja sitä kutsutaan litiumkobolttioksidiksi.
Sijoittajien kannalta voi olla mielenkiintoista sijoittaa litiumosakkeisiin. Tässä artikkelissa käydään läpi litiumin hinnan viimeaikaista kehitystä ja tarkastellaan alan kiinnostavimpia osakkeita.

Litiumiin sijoittaminen

Litiumin hinta on ollut viime vuosina nousussa, johtuen erityisesti ajoneuvoteollisuuden luoman kysynnän vuoksi. Suuri osa tästä kysynnästä tulee Kiinasta, jossa BYD:n, Nion, Xpengin ja SGMW:n kaltaiset yritykset hallitsevat markkinoita. 2021 vuonna sähköajoneuvojen myynti Kiinassa kasvoi 160 prosenttia. Yhdysvaltalaisen AlixPartners-konsulttiyrityksen tekemän tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia kiinalaisista vastaajista harkitsee sähköautoa seuraavaksi autokseen, mikä on korkein prosenttiosuus maailmassa ja kaksi kertaa suurempi kuin keskiarvo koko maailmassa. Tämän trendin taustalla on Kiinan hallitus, joka on tukenut markkinoita vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2023 alusta alkaen Kiina kuitenkin lopetti valtiontuen sähköautojen hankintaan kokonaan. Pelkästään tästä suunnanmuutoksesta ilmoittaminen aiheutti litiumin hinnan jyrkän laskun.

Litiumkarbonaatin hinta Kiinassa
Litiumkarbonaatin hinta Kiinassa. Lähde: Reuters.

Tukien loppumisesta huolimatta useimmat analyytikot uskovat sähköautomarkkinoiden jatkavan kasvuaan. Autoyhtiöt ovat investoineet kategoriaan paljon viime vuosina, ja kuluttajien kiinnostus on kasvanut merkittävästi. Lisäksi sähköautojen ostajat ovat Kiinassa edelleen oikeutettuja 10 prosentin ostoverovapautukseen vuoden 2023 loppuun asti, minkä oli alun perin määrä päättyä tuen myötä.

Lisäksi Kiinan hallitus on tehostanut vihreää luottojärjestelmäänsä, joka asettaa autonvalmistajille vuosittaisia vaatimuksia. Samanlainen järjestelmä on käytössä myös Yhdysvalloissa, ja se toi Teslalle lähes 1,8 miljardia dollaria vuonna 2022. Yritykset, jotka ylittävät sähköautojen tavoiteosuuden, voivat myydä hyvityksiään, kun taas yritykset, jotka eivät ylitä vaadittua tasoa, joutuvat ostamaan hyvityksiä tai maksamaan sakkoa. Tällä hetkellä huhutaan myös, että useat suuret kiinalaiset kaupungit olisivat kieltämässä polttomoottoreiden myynnin vuoteen 2030 mennessä.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että sekä sähköautojen tuotanto että myynti Kiinassa romahtivat jyrkästi 2023 vuoden ensimmäisen kuukauden aikana. Autonvalmistajien kannalta tilannetta helpottaa kuitenkin laskenut litiumin hinta. Laskevat kustannukset mahdollistavat alhaisemmat hinnat, jolloin valmistajilla olisi mahdollisuus taas nostaa myyntiään hintaa alentamalla.

Sähköautojen tuotanto ja myynti
Sähköautojen tuotanto ja myynti Kiinassa. Lähde: Reuters.

Mitä litium on?

Litium on alkuaine, joka löydettiin vuonna 1817. Sen nimi on peräisin kreikan kielen sanasta lithos, joka tarkoittaa kiveä. Se on hopeanvalkoinen alkalimetalli, jota käytetään yleisimmin paristoissa sekä keramiikka- ja lasiteollisuudessa.

Litiumioniakkuja käytetään useimmissa kannettavissa kulutuselektroniikan laitteissa, kuten matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. Viime vuosina litiumin kysyntä on kasvanut erityisen nopeasti sähköautojen yleistymisen myötä.

Litiumioniakku

Litiumioniakku on ladattava akku, jota käytetään usein kulutuselektroniikassa ja sähköautoissa. Litiumakuilla on suuri energiatiheys ja pitkä käyttöikä. Ne ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin muut akut. Useimmat litiumioniakkujen osat voidaan myös kierrättää.

Litiumakkujen haittapuolina ovat kuitenkin niiden korkea hinta sekä reagointiherkkyys. Esimerkiksi sähköauton akun syttyessä tuleen, sen sammuttaminen on erityisen haastavaa. Akkuteknologia kaipaakin lisätutkimusta kustannuksien alentamiseksi, käyttöiän parantamiseksi ja turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi.

Sähköautot yleistyvät voimakkaasti

Sähköautojen määrä kasvaa nopeasti, ja myös uusia valmistajia tulee markkinoille. Tesla, Nio, Xpeng ja Rivian edustavat uusia valmistajia, mutta myös perinteiset merkit keskittyvät nykyään huomattavissa määrin sähkö- ja hybridiautoihin.

Volkswagen ilmoitti jo viime vuonna, että se investoi yli puolet kaikista menoistaan sähköautojen kehittämiseen. Saksalainen autoyhtiö odottaa, että 25 prosenttia sen maailmanlaajuisesti myymistä ajoneuvoista on sähköautoja vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuonna 2022 maailmanlaajuisesti myytiin arviolta 10,5 miljoonaa uutta sähköautoa. Niistä 73 % oli täyssähköautoja ja loput hybridimalleja. Kaikkiaan 13 prosenttia kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä autoista oli sähköautoja, mutta markkinaosuus on kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Täyssähkö- ja hybridiautojen myynti ja markkinaosuus.
Täyssähkö- ja hybridiautojen myynti ja markkinaosuus.

Maailmanlaajuisesti hallitukset kannustavat sähköautojen ostamiseen, mutta myös lait ja asetukset tiukentuvat. Norjasta tulee jopa maailman ensimmäinen maa, joka kieltää bensiini- ja dieselautojen myynnin kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Vastaavat päätökset näkyvät välittömästi yritysten myyntiluvuissa. 2022 vuonna 80 prosenttia Norjassa myydyistä autoista oli sähköautoja. Vuonna 2021 osuus oli vielä 65 prosenttia ja vuonna 2018 30 prosenttia.

Valtioiden tuet

Norjan lisäksi Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sähköautojen myynnin edelläkävijöitä. Useat maat myös tarjoavat verohelpotuksia sähköautojen hankinnan tukemiseksi. Joissain maissa sähköautoille on käytössä on myös muita kannustimia, esimerkiksi oikeus ajaa bussikaistoja.

Yhdysvaltain hallitus sopi vuonna 2022 369 miljardin dollarin ilmastosuunnitelmasta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tästä noin 10 miljardia dollaria on tarkoitettu investointeihin esimerkiksi sähköautojen, tuuliturbiinien ja aurinkopaneelien tuotantolaitoksiin. Lisäksi 30 miljardia dollaria käytetään ylimääräisiin verohyvityksiin, joilla nopeutetaan aurinkopaneelien, tuuliturbiinien, akkujen ja kriittisten mineraalien kotimaista tuotantoa.

Suunnitelmaan sisältyy myös lainoja enimmillään 20 miljardin dollarin edestä uusien sähköautojen tuotantolaitosten rakentamiseen Yhdysvaltoihin sekä 2 miljardia dollaria nykyisten autotehtaiden muuntamiseen sähköautojen tuotantoa varten.

Maan kansalaiset voivat myös hakea 7 500 dollarin verohyvitystä uusien sähköajoneuvojen ostamisesta ja 4 000 dollarin hyvitystä käytettyjen sähköautojen ostamisesta. Näitä hyvityksiä voivat kuitenkin saada vain pieni- ja keskituloiset kuluttajat.

Litiumin tarjonta ja kysyntä

Vuonna 2022 maailmassa myytiin noin 10,5 miljoonaa sähköautoa, joiden osuuden myydyistä uusista autoista odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Tällä hetkellä 1 kW/h tehon tuottamiseen tarvitaan noin 150 g litiumia. Suorituskyvystä ja teknologiasta riippuen, yksi sähköauto vaatii 3-10 kg litiumia. Mineral Intelligencen mukaan sähköajoneuvojen osuus litiumin kysynnän kasvusta on yli 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Asiantuntijat arvioivat, että litiumia riittää ainakin vuoteen 2025 asti, jonka jälkeen tarjonnan ei uskota riittävän kysynnän täyttämiseen. Vuosina 2022-2023 litiumin kysynnän odotetaan kasvavan 300 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina litiumyhtiöiden on investoitava jatkuvasti uusiin kaivoksiin tuotannon lisäämiseksi.

Asiantuntijat pelkäävät jälleen litiumpulaa

Yli 70 prosenttia maailman litiumvarannoista on Chilessä. Tällä hetkellä maan osuus litiumin tuotannosta on kuitenkin “vain” 23,9 prosenttia. Suuret litiumkaivokset löytyvät pääasiassa Australiasta, joka tuottaa tällä hetkellä edelleen noin 46 prosenttia maailman litiumista. Myös Kiina (16,2 %) ja Argentiina (7,2 %) ovat suurimpia litiumin tuottajia. Kiina puolestaan on raaka-aineen tärkein jalostaja. Lähes 90 prosenttia litiumista käytetään maassa ja pääasiassa akkujen valmistukseen.

Periaatteessa maapallolla on riittävästi litiumia kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Raaka-aineesta ei siis ole pulaa, mutta riittävästä tuotannosta ja jalostuksesta on puutetta. Viime vuosina myös korona pysäytti tuotannon tilapäisesti monissa kaivoksissa. Lisäksi yritykset ympäri maailmaa kohtaavat ympäristönsuojelijoiden vastustusta. Useat oikeusjutut aiheuttavat viivästyksiä lupien myöntämisessä. Yhdysvalloissa monet litiumrikkaat alueet sijaitsevat esimerkiksi Amerikan alkuperäisheimojen alueilla. Yhdysvalloissa toimii tällä hetkellä vain yksi litiumkaivos, Albemarlen kaivos Nevadassa.

Koska uusia kaivoksia otetaan lähivuosina käyttöön vain vähän, monet asiantuntijat pelkäävät tarjonnan pulaa. Kaivosten toiminta kestää keskimäärin neljästä seitsemään vuotta. Lisäksi kaivoksen avaaminen vaatii huomattavia investointeja, mihin toisaalta litiumin korkea hinta kannustaa.

Litiumosakkeisiin sijoittaminen

Litiumosakkeisiin sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa todennäköisesti suosia alan johtavia yrityksiä. Usein markkinajohtajien osakekurssit kehittyvät suotuisasti pitkällä aikavälillä. Myös litiumalalla vaikuttaa siksi järkevältä sijoittaa yrityksiin, joilla on erinomainen markkina-asema, kokemusta ja jo toiminnassa olevia kaivoksia.

Parhaat litiumosakkeet vuodelle 2023

Alla on lista 10 mielenkiintoisesta litiumosakkeesta. Neljä tuottajaa jakaa keskenään 85 prosentin markkinaosuuden. Nämä neljä yritystä ovat: Albemarle, FMC, Tianqi Group ja Sociedad Química y Minera de Chile. Kolme näistä yrityksistä esitellään tarkemmin alla.

Loading ...
Company name ISIN Symbol Currency Last trade price Market capitalisation
GS Yuasa Corporation JP3385820000 6674 JPY 18,93 1,91
AMG Advanced Metallurgical Group NV NL0000888691 AMG EUR 23,90 0,78
Varta AG DE000A0TGJ55 VAR1 EUR 8,18 0,41
Sociedad Quimica Minera de Chile US8336351056 SQM USD 46,95 6,71
FMC Corp. US3024913036 FMC USD 56,74 7,08
Albemarle Corp. US0126531013 ALB USD 120,50 14,16

Albemarle Corporation (ALB)

Edellä mainituista litiumyhtiöistä yhdysvaltalainen Albemarle on maailman kiistaton numero yksi. Albemarle on kansainvälinen erikoiskemikaaliyhtiö, jolla on johtava asema litiumin, bromin ja jalostuskatalyyttien aloilla. Ostamalla kilpailija Rockwoodin vuonna 2015 Albemarlesta on tullut maailman suurin litiumin tuottaja.

Albemarle omistaa tällä hetkellä noin 33 prosenttia litiummarkkinoista. Yhtiö investoi valtavasti Chilessä ja Australiassa litiumin tuotannon kasvattamiseen. Suurin osa sen tuotannosta tulee Chilestä, jossa Albemarle on ainoa ulkomainen toimija, jolla on oikeudet louhia litiumia maasta. Vuonna 2017 yhtiö osti myös litiumhydroksidi- ja litiumkarbonaattikaivoksia Kiinasta, mitkä muodostavat nykyään merkittävän osan yhtiön kokonaistuotannosta. Albemarlen merkittävä etu moniin sen kilpailijoihin nähden on yhtiön harjoittama jalostustoiminta kaivosten omistamisen lisäksi.

Vuonna 2020 yhtiön myynti kääntyi lievään laskuun koronan vuoksi. Myynti laski vuoden 2019 3,58 miljardista dollarista 3,13 miljardiin dollariin vuonna 2020. 2021 suunta kääntyi taas positiiviseksi ja liikevaihto nousi 3,32 miljardiin dollariin. Vuonna 2022 liikevaihto nousi yli 121 prosenttia, yhteensä 7,3 miljardiin dollariin. Tämä valtava kasvu on ilmeisesti suora seuraus litiumin hinnan noususta. Australiassa, Chilessä ja Kiinassa sijaitsevien uusien kaivosten ansiosta myös tuotantovolyymit kasvavat jyrkästi. Vuoteen 2025 mennessä Albemarlen litiumin tuotannon odotetaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2022 verrattuna.

Vuonna 2023 liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi, 60 prosenttia 11,69 miljardiin dollariin, ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan 28,78 dollaria. Tämän litiumosakkeen hinta on tällä hetkellä noin 220 dollaria, mikä vastaa yli 25 miljardin dollarin markkina-arvoa. Sen P/E-luku vuoden 2023 odotetuilla tuloilla laskettuna on varsin houkutteleva, vain 7,7. On kuitenkin huomattava, että investoinneista johtuen vapaa kassavirta on paljon pienempi. Vapaan kassavirran odotetaan olevan 890 miljoonaa dollaria vuonna 2023. Yhtiö maksaa tällä hetkellä 1,57 dollarin osinkoa. Nykyisellä osakekurssilla se vastaa vain 0,7 prosentin osinkotuottoa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Albemarle on nostanut osinkoaan joka vuosi vuodesta 1994 lähtien.

Albemarle Corporationin osake
Albemarle Corporationin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.3.2023.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)

Chilestä löytyy maailman suurimmat litiumvarannot. Ei olekaan yllättävää, että yksi maailman suurimmista litiumin tuottajista tulee tästä Etelä-Amerikan maasta. Yhtiö investoi kuitenkin myös Argentiinaan ja Australiaan. Sociedad Quimica Mineran osakkeella voi käydä kauppaa ADR:ien avulla Yhdysvaltojen markkinoilla.

Pitkällä aikavälillä SQM:llä on mahdollisesti paremmat kortit kuin yhdysvaltalaisella kilpailijallaan. Litiumin lisäksi konserni tuottaa myös lannoitteita, jodia, kaliumsuoloja ja teollisuuskemikaaleja. SQM:n vahvaan markkina-asemaan on vaikuttanut se, että Chile on maailman ylivoimaisesti litiumrikkain maa ja yhtiöllä on hyvät maan hallitukseen. Maan kokonaislitiumvarannot ovat arviolta 7,5 miljoonaa tonnia. Kiina on toisena noin 3 miljoonalla tonnilla.

SQM:n käytettävissä olevat litiumvarannot takaavat yhtiölle markkinajohtajan aseman myös lähitulevaisuudessa. Vuonna 2018 yhtiö solmi Chilen hallituksen kanssa kattavan sopimus litiumin tuotannon lisäämisestä vuoteen 2025 mennessä. Vuotuinen tuotanto on tällä hetkellä noin 70 000 tonnia, ja sen odotetaan nousevan vähintään 216 000 tonniin vuoteen 2025 mennessä. Chilen suolajärvistä saatavaa litiumin tuottoa on kuitenkin vaikea laskea. Syynä on haihtumisprosessi, jota luonnon saastuminen ja erityisesti sateet toistuvasti haittaavat. Lisäksi Chilen hallituksella on tiukat ympäristömääräykset vedenkulutuksen osalta. Yhtiö odottaa kuitenkin vähentävänsä vedenkulutusta 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Uusilla litiumhankkeilla Argentiinassa, Chilessä ja Australiassa yhtiö pyrkii vahvistamaan markkinajohtajuuttaan merkittävästi. Esimerkiksi Kemertoniin on tulossa yhtiön uusi litiumjalostamo. SQM-jalostamo on osa chileläisten ja australialaisen Kidman Resources -yhtiön kanssa tekemää yhteisyrityssopimusta.

Liikevaihto ja voitot nousevat huimasti litiumin hinnan noustessa

Sociedad Quimicalla on tällä hetkellä 19 prosentin markkinaosuus litiummarkkinoista. Vuoteen 2022 mennessä myynti kasvoi 278 prosenttia 10,6 miljardiin dollariin. Tämä tekee SQM:stä yhden maailman nopeimmin kasvavista litiumin tuottajista. Kohonneiden hintojen ansiosta myös yhtiön liiketoimintamarginaalit paranevat merkittävästi. Sen käyttökate nousi 2020 vuoden 20,7 prosentista ja yli 52 prosenttiin vuonna 2022. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 13,44 dollariin osakkeelta vuonna 2023. SQM:n osakkeiden P/E-luku on odotetuilla tuloilla laskettuna siten vain 6,1. Liikevaihdon odotetaan nousevan 10,71 miljardista 10,94 miljardiin dollariin. Osingon ollessa 7,52 dollaria vuositasolla, sijoittaja saa tällä hetkellä houkuttelevan 9,1 prosentin osinkotuoton noin 83 dollarin osakekurssilla.

Sociedad Quimica y Minera de Chilen osake
Sociedad Quimica y Minera de Chilen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.3.2023.

Advanced Metallurgical Group (AMG)

Myös amsterdamilainen metalliyhtiö AMG on panostanut viime vuosina voimakkaasti litiumiin. Nyt kun litiumin hinta on noussut huomattavasti, AMG:n liikevaihto hyötyy tilanteesta. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto nousi 53 prosenttia 176 miljoonaan dollariin, mikä johtui pääasiassa vanadiinin ja litiumin hintojen noususta. Toisaalta yrityksen tuottaman litiumin määrä kasvoi myös. Koko vuoden osalta liikevaihto kasvoi 36 prosenttia, mikä johti AMG:n kaikkien aikojen korkeimpaan liikevaihtoon, voittoon ja kassavirtaan.

AMG:n osakkeilla sijoittajat hyötyvät litiumin hinnan muutoksista, mutta he saavat hieman paremmin hajautetun sijoituksen muiden metallien ansiosta. Tammikuun lopussa yhtiö ilmoitti Freyer Batteryn kanssa tehdystä sopimuksesta toimittaa jopa 5 000 tonnia puhdistettua litiumia. Myynnin odotetaan kasvavan yli 5 % vuonna 2023. Samalla AMG onnistuu pitämään kustannukset alhaisina, mikä takaa paremmat katteet. Vuonna 2022 käyttökate oli 18,1 % ja vuonna 2023 sen odotetaan nousevan 20,2 %:iin. Odotettu osakekohtainen tulos on 6,84 euroa osakkeelta, joten AMG:n P/E-luku 2023 vuoden tuloilla laskettuna on 5,7. Osakkeen houkuttelevuus onkin noussut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuosina 2019 ja 2020 AMG teki vielä tappiota, ja vuonna 2018 AMG:n P/E-luku oli vielä 10,9.

Advanced Metallurgical Groupin osake
Advanced Metallurgical Groupin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.3.2023.

Litiumosakkeiden tuoton vertailu

Loading ...
Company name Last trade price 52 W low 52 W high 6M YTD 1Y 3Y
GS Yuasa Corporation 18,93 12,20 19,54 18,31 % 49,06 % 22,92 % -17,26 %
AMG Advanced Metallurgical Group NV 23,90 16,75 49,99 -7,58 % 3,73 % -30,86 % -27,05 %
Varta AG 8,18 9,40 25,61 -53,65 % -60,44 % -66,80 % -93,48 %
Sociedad Quimica Minera de Chile 46,95 38,50 83,67 -18,26 % -22,04 % -40,72 % -13,22 %
FMC Corp. 56,74 49,49 125,20 -9,09 % -10,01 % -53,75 % -49,55 %
Albemarle Corp. 120,50 106,69 247,44 -26,25 % -16,60 % -40,93 % -19,94 %

Haluatko sijoittaa parhaisiin litiumosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart