Automaailma on murroksessa, sillä hybridi- tai sähkömoottorilla varustettujen autojen osuus kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Sopivien litiumioniakkujen tai rautafosfaattiakkujen rakentamiseen tarvitaan kuitenkin valtavia määriä raaka-aineita, erityisesti litiumia. Ei siis ole ihme, että kevytmetalli on jo vuosia ollut kuuma puheenaihe pörssissä ja sen hinta on vaihdellut voimakkaasti. Viime kuukausien voimakkaan hinnannousun vuoksi jotkut asiantuntijat puhuvat jo litiumin supersyklin alkamisesta.

Litiumosakkeet jälleen vahvassa vedossa kahden vuoden laskun jälkeen

Vuoden 2018 ja vuoden 2020 puolivälin välisenä aikana litiumosakkeiden tuotto oli heikkoa. Sitä ennen kaivosyhtiöiden, tutkimusyhtiöiden ja akkuvalmistajien arvopaperit olivat kuitenkin nousseet litiumin hinnan myötä. Markkinat ylikuumenivat, minkä seurauksena monien osakkeiden hinta jopa puolittui. 

Korjausliikkeen laukaiseva tekijä oli litiumin tarjonnan yllättävä helpottuminen ja kaivosyhtiöiden ylikapasiteetit. Akkukäyttöön soveltuvan litiumkarbonaattitonnin hinta oli laskenut marraskuussa 2017 nähdystä kaikkien aikojen korkeimmasta 25 800 Yhdysvaltain dollarin tasosta alle neljännekseen ja vakiintunut vasta noin 6 000 dollariin. Tällä välin jotkut kaivosyhtiöt joutuivat vähentämään merkittävästi tuotantoaan tai vetäytymään markkinoilta kokonaan hinnan romahduksen seurauksena. Tämän jälkeen litiumin hinta kääntyi nousuun. Hinta kirjaimellisesti räjähti ja vuoden 2021 nähtiin uusi huippulukema, jopa 35 000 dollaria tonnilta.

Litiumin hinnannousu voi olla tällä kertaa kestävämmällä pohjalla, sillä metallin kysyntä kasvaa lähivuosina hyvin voimakkaasti sähköautojen yleistymisen ansiosta. Litiumin tarjonta on myös ollut kasvussa, mutta todennäköisesti tarjonnan kasvu ei riitä täyttämään kysyntää. Sijoittajat ovat jo ennakoineet tätä, ja litiumosakkeet ovatkin olleet jälleen jyrkässä nousussa koronapandemian aiheuttaneen romahduksen jälkeen. Toisaalta myös litiumosakkeet ovat viime viikkoina laskeneet osakemarkkinoiden ollessa yleisesti huomattavassa korjausliikkeessä, tehden lyhyellä aikavälillä sijoittamisesta entistä spekulatiivisempaa.

Korjausliike tarjoaa litiumosakkeiden ostomahdollisuuksia

Korjausliike on luonut mielenkiintoisia mahdollisuuksia pidemmän aikavälin sijoittajille. Tämä johtuu siitä, että yhä useammat suuret autovalmistajat, kuten Volkswagen, ovat tuoneet markkinoille ensimmäiset vakavasti otettavat Teslan kilpailijat. Tämän lisäksi markkinoille on tullut myös uusia start-up-yrityksiä, kuten Nio, XPeng, Rivian tai Lucid Motors. Litiumosakkeet jatkavat siten todennäköisesti kasvuaan, sillä sähköautojen suosion odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Litiumosakkeisiin on kuitenkin syytä perehtyä tarkasti, sillä niiden arvostustasoissa on suuria eroja.

Sähköinen liikkuminen kasvaa maailmanlaajuisesti: +60 prosentin kasvu vuodessa

Vuonna 2020 rekisteröitiin maailmanlaajuisesti 3,2 miljoonaa sähköautoa, mutta niiden osuus uusista rekisteröinneistä oli maailmanlaajuisesti vain noin 4,2 prosenttia. Sähköautojen osuus on kuitenkin nousussa. Pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla myyntiluvut kasvoivat +165 % edellisvuodesta yhteensä 2,65 miljoonaan ajoneuvoon, ja osuus uusista rekisteröinneistä nousi 6,3 %:iin. Markkina-asiantuntijat odottavat, että vuoden loppuun mennessä on myyty vähintään 5 miljoonaa sähköautoa ja markkinaosuus on 7 prosenttia. Euroopassa sähköautojen markkinaosuus on jo 14 prosenttia, mihin on vaikuttanut eri maiden tarjoamat hankintatuet. Asiantuntijat odottavat jo nyt, että vuonna 2025 vuotuinen tuotantomäärä on jopa 20 miljoonaa sähköautoa, mikä vastaisi noin 15 prosentin markkinaosuutta. Aurinkoenergia- ja vetyalan tutkimuskeskuksen (ZSW) mukaan vuoden 2020 lopussa teillä liikkuu maailmanlaajuisesti noin 10,9 miljoonaa sähköautoa, joista 5 miljoonaa Kiinassa ja 1,8 miljoonaa Yhdysvalloissa. Seuraavina tulevat Saksa 700 000, Norja 470 000, Ranska 470 000, Iso-Britannia 450 000 ja Japani 315 000 sähköautolla.

Statista-tilastopalvelun mukaan Kiina oli vuonna 2020 jälleen maailman johtava sähköautojen valmistaja noin 1,1 miljoonalla uudella sähköauton rekisteröinnillä, vaikka suurimpien teollisuusmaiden joukossa kasvu oli tukien vuoksi pientä. Pienemmissä maissa, kuten Norjassa, sähköautojen osuus on kuitenkin jo yllättävän suuri. Marraskuussa 2021 niiden osuus oli lähes 74 prosenttia. Tähän lisätään vielä 17 prosenttia hybridejä, joten bensiini- ja dieselajoneuvojen osuus uusista rekisteröinneistä on alle 10 prosenttia.

Litiummarkkina moninkertaistuu sähköautojen ansiosta

Uusien myytyjen sähköautojen määrän odotetaan nousevan maailmanlaajuisesti muutaman vuoden aikana. Tällä hetkellä 1 kW/h tehon tuottamiseen tarvitaan noin 150 g litiumia ja tekniikan kehityksestä riippuen sähköautoa kohti tarvitaan todennäköisesti 3–10 kiloa litiumia.

Myös uudet, tehokkaammat akut, kuten saksalaisessa Fraunhofer-instituutissa kehitetty niin sanottu superakku tai Teslan uusi litium-rautafosfaattiakku, vaativat litiumia. Sama koskee erityisen tehokasta, kevyttä ja ympäristöystävällisempää litium-rikkiakkua.

Tämän seurauksena Roskillin analyytikot odottavat litiumioniakkujen kysynnän kymmenkertaistuvan vuoteen 2029 mennessä. Tämä vastaa litiumin kysynnän noin 25 % vuotuista kasvua. Litiumin kysyntä akku- ja paristoalalla kasvaa näin ollen noin 140 000 tonnista yli 1,3 miljoonaan tonniin. Muut asiantuntijat odottavat jopa 1,7 miljoonan tonnin kasvua vuoteen 2030 mennessä. Roskillin analyytikot arvioivat, että tarjonta ei ehkä pian enää riitä tyydyttämään kysyntää ja että raaka-aineesta voi tulla todellinen pula. Esimerkiksi BMW on jo suojautunut litiumin hinnanvaihteluilta tekemällä vuoteen 2024 asti kestävän toimitussopimuksen Gangfeng Lithiumin kanssa.

Lontoon raaka-ainepörssi tarjoaa litiumfutuurisopimuksia

Koska litiumin merkitys kasvaa, Lontoon metallipörssi (LME) aloitti kesällä 2021 raaka-aineen futuurisopimuksilla kaupankäynnin. Tarkemmin sanottuna futuurien kohde-etuutena on vähintään 56,5-prosenttisen akkulaatuisen litiumhydroksidi. Tämä lisäsi markkinoiden avoimuutta, sillä tähän asti hinnat perustuivat puhtaasti tuottajien ja ostajien välisiin neuvotteluihin. Aikaisemmin toimitussopimusten sovittuja hintoja ei usein julkistettu, ja viime vuosina ilmoitetut hinnat ovat joskus vaihdelleet useita tuhansia dollareita tonnilta.

Erityisesti ostajat voivat suojautua tulevilta hintavaihteluilta futuurisopimuksilla. Albemarlen kaltaiset tuottajat puolestaan vastustavat futuurisopimuksia lausunnoissaan ja sanovat, että litiummarkkinat eivät yksinkertaisesti toimi tällä tavalla. Tuottajien toiminta ei kuitenkaan ole yllättävää, sillä niiden liikkumavaraa toimitussopimusten hintojen asettamisessa vähenee todennäköisesti merkittävästi. Litiumfutuurit toimivat käteisselvityksellä.

Asiantuntijat pelkäävät uutta litiumpulaa

70 prosenttia raaka-aineen esiintymistä sijaitsee Chilen, Argentiinan ja Bolivian “litiumkolmiossa”. Siellä suuret suolajärvet, kuten Atacama-, Salinas Grandes-, Uyuni- ja Hombre Muerto -järvet, muodostavat valtavia altaita. Etelä-Amerikan ja Kiinan lisäksi erityisesti Australiassa on suuria litiumkaivoksia, jotka tuottavat tällä hetkellä vielä noin 60 prosenttia maailman tuotannosta. Chilen markkinaosuus on tällä hetkellä hieman alle 19 prosenttia.

Vain muutama uusi kaivos otetaan lähivuosina tuotantoon, joten monet asiantuntijat pelkäävät, että tuotannosta muodostuu pullonkaula. Tämä johtuu siitä, että ennen kuin uudet kaivokset ja suolaveden tuotantohankkeet voivat tuottaa, tarvitaan suuria investointeja, joiden toteuttamiset kestävät keskimäärin neljästä seitsemään vuotta. Litiumin hintojen nykyinen jyrkkä nousu on kuitenkin hyvä kannustin investointeihin.

Pullonkaulaa pelättiin jo vuonna 2017, ja litiumin hinta vaikutti vain nousevan. Huoli nopeasta pulasta hälveni kuitenkin vuoden 2018 alussa. Syynä tähän oli se, että eräät tuottavat kaivosoperaattorit pystyivät laajentamaan tuotantokapasiteettiaan yllättävän nopeasti erityisesti Australiassa ja Chilessä, ja varmistivat näin Roskillin mukaan noin 30 000 tonnin ylitarjonnan vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2019 sähköajoneuvojen markkinakasvu myös hidastui väliaikaisesti, sillä Kiinassa niiden hankintatuet peruttiin. Tämä laski itse raaka-aineen hintaa, minkä lisäksi myös litiumteollisuuden osakkeet kärsivät. Yksittäiset osakkeet laskivat enintään 50 tai 60 prosenttia. Tämä lasku on kuitenkin jo kumottu kauan sitten.

S&P Globalin mukaan litiumin vuotuisen tuotantomäärän odotetaan kolminkertaistuvan vuoden 2019 noin 500 000 litiumkarbonaattitonnista yhteensä 1,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2025 mennessä uusien kaivosten ja nykyisten tuotantolaitosten laajentamisen ansiosta. Samaan aikaan myös kysyntä kasvaa kuitenkin voimakkaasti. Alan sisäpiiriläiset, kuten Infinity Lithiumin Vincent Pedailles, odottavatkin, että toimitusvaikeuksia voi ilmetä jo tänä vuonna. Tämä skenaario on varsin realistinen: litiumin maailmanlaajuinen tuotanto väheni vuosina 2019 ja 2020. Tämän lisäksi sähköautojen myynti kasvoi koronapandemian jälkeen paljon voimakkaammin kuin yleisesti odotettiin. Sähköautot saivat monissa maissa hankintatukea elvytyspakettien kautta.

Pohjakosketuksen jälkeen litiumosakkeet lähtivät vahvaan uuteen nousuun, ja useat osakkeet nousivat lähelle huippuarvojaan. Alempana tarkastellaan tarkemmin, tarjoavatko tällä hetkellä jo melko korkeat hinnat edelleen mielenkiintoisia ostomahdollisuuksia.

Markkinajohtajan suosiminen

Sijoittajien, jotka haluavat hyötyä tulevien vuosien uudesta litiumbuumista, tulisi keskittyä alan johtaviin yhtiöihin. Kokemus on osoittanut, että markkinajohtajien osakekurssit kehittyvät parhaiten kaikilla aloilla pitkällä aikavälillä. Litiumalalla kannattaakin sijoittaa yrityksiin, joilla on erinomainen markkina-asema ja joilla on jo kannattavia tuotantolaitoksia.

Vain harvoista pienistä raaka-aineiden etsijöistä tulee tuottajia

Sopivien metalliesiintymien etsiminen ja lupaprosessi on aikaa vievää ja kallista, mistä johtuen vain harvat pienet yritykset onnistuvat luomaan tuottavan kaivoksen ja selviytymään. Tämän lisäksi, korkeat pääomavaatimukset täytetään usein uusilla osakkeilla, jolloin vanhempien sijoittajien omistusosuus yrityksestä pienenee. Siksi sijoittajien kannattaa keskittyä jo tuottaviin, markkinajohtaviin yrityksiin, jotka rahoittavat toimintansa omasta operatiivisesta kassavirrastaan. Pienemmät osakkeet eivät ole vankkoja sijoituksia, vaan niitä voi paremminkin verrata lottokuponkeihin.

Parhaat litiumosakkeet vuonna 2022: Neljä tuottajaa hallitsee tarjontapuolta

Suurimman osan markkinoista jakaa neljä tuottajaa, joista joillekin litium ei ole edes päätuote: Albemarle, FMC, Tianqi Group ja Sociedad Química y Minera de Chile.

Näiden neljän yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 85 prosenttia. Alempana näistä johtavista yrityksistä tarkastellaan tarkemmin kahta, sekä yhtä uudempaa tulokasta. Alla olevasta taulukosta löytyy kymmenen litium- ja akkuosaketta vuodelle 2022.

Litiumosake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
Albemarle US0126531013 ALB USD
EnerSys US29275Y1029 ENS USD
FMC US3024913036 FMC USD
GS Yuasa JP3385820000 6674 JPY
LG Chen KR7051910008 A051910 KRW
Lithium Americas CA53680Q2071 LAC CAD
Livent US53814L1089 LTHM USD
Allkem AU0000193666 AKE AUD
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) US8336351056 SQM USD
Varta DE000A0TGJ55 VAR1 EUR

Albemarle Corporation (ALB): maailman markkinajohtaja

Albemarle Corporation on yhdysvaltalainen kemianteollisuuden yritys, joka valmistaa litiumtuotteita, sekä palonestoaineita, katalyyttejä ja pintakäsittelykemikaaleja. Albemarle on omien ilmoitustensa mukaan tullut maailman suurimmaksi litiumin ja litiumyhdisteiden tuottajaksi ostamalla kilpailijansa Rockwoodin vuonna 2015, ja sen osuus konsernin myynnistä oli noin 37 prosenttia vuonna 2020. Arvioiden mukaan konserni, jonka arvo pörssissä on tällä hetkellä noin 24 miljardia dollaria, hallitsee nyt noin kolmasosaa maailmanlaajuisesta litiumliiketoiminnasta. Yhtiö pyrkii laajentamaan kapasiteettiaan huomattavasti tulevina vuosina.

Erinomainen liiketoiminnan kehitys litiumin hinnan heikkoudesta huolimatta

Vuonna 2020 kokonaistulot olivat 3,1 miljardia dollaria, mikä oli noin -11 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna koronan vuoksi. Myös osakekohtainen tulos laski 4,12 dollariin edellisvuoden 6,04 dollarista. Molemmat tulokset olivat parempia kuin markkina-asiantuntijat alun perin odottivat. Vuoden 2021 osalta analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen olleen 4,03 dollaria per osake, ja kuluvana vuonna sen odotetaan nousevan 5,97 dollariin osakkeelta kustannussäästöjen ansiosta. Litiumin kasvavan kysynnän ja suunniteltujen tuotannon laajennusten, sekä Australiassa sijaitsevan niin sanotun Wodgina-litiumhankkeen 50 prosentin osuuden ansiosta melko varovaiset analyytikkoennusteet saattavat kuitenkin ylittyä.

Osinkoja korotettu 27 vuotta peräkkäin: tuore osinkoaristokraatti

Albermarle maksaa tällä hetkellä 0,39 dollarin neljännesvuosittaista osinkoa, mikä vastaa vuositasolla 1,52 dollarin kokonaisosinkoa, ja osinkotuottoprosentti on tällä hetkellä kohtuullisen mielenkiintoinen 0,75 prosenttia. Huomionarvoista on, että yhtiö on nyt korottanut osinkojaan 27 vuotta peräkkäin ja sitä on siten viime aikoina pidetty niin sanottuna “osinkoaristokraattina”, mikä kertoo yrityksen vakaasta liiketoimintamallista myös kriisien aikana. Albemarlen osinkojen kasvunäkymät ovat edelleen hyvät: yhtiö suunnittelee osinkojen kasvavan vuosittain vähintään 5 prosenttia vuoteen 2024 asti. Seuraavan korotuksen pitäisi siis olla lähellä.

Miljardeja sijoitettu Australiaan

Uusi litiumhydroksiditehdas rakennetaan Kemertoniin, Bunburyn lähelle Australiaan. Suunnitelmien mukaan laitos otetaan käyttöön vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja sen tuotantokapasiteetti on 100 000 tonnia vuodessa vuoteen 2025 mennessä asteittaisen laajentamisen avulla.

Kun litiumin nykyhinta on yli 30 000 dollaria litiumtonnilta, tämä vastaa yli 3 miljardin dollarin vuotuista liikevaihdon kasvua. Tämän potentiaalin vuoksi hankkeeseen suunnitellut noin 1 miljardin Australian dollarin investoinnit ovat täysin perusteltuja. Hankkeen kehittäminen kuitenkin hidastui väliaikaisesti koronapandemian vuoksi. Bunburyn lähellä sijaitsevaan kaivokseen tehdyn investoinnin lisäksi yhtiö osti vuoden 2018 lopussa 50 prosentin osuuden Wodginan kaivoksesta, joka sijaitsee myös Länsi-Australiassa, yhteensä 1,15 miljardilla dollarilla. Tässä hankkeessa litiumia louhitaan kiinteästä kalliosta, ja tuotantokumppanina on australialainen Mineral Resources -yhtiö. Myös tämän hankkeen tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2022 loppupuolella.

Albemarlen osakkeen kurssipotentiaali on käytetty loppuun lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä

Albemarlen osakekurssi on viime vuosina vaihdellut voimakkaasti litiumbuumin ansiosta. Vuoden 2016 alun noin 50 dollarista osakkeen hinta nousi vuoden 2017 loppuun mennessä yli 140 dollariin, ennen kuin litiumosakkeiden romahdus ja koronapandemia saivat osakkeen hinnan laskemaan alle 50 dollarin. Sen jälkeen osake on ollut jälleen nousussa ja on jo saavuttanut uuden 291,48 dollarin ennätyshinnan. Tällä hetkellä osakkeella käydään jälleen kauppaa noin 205 dollarilla.

Albemarle osakekurssi
Albemarlen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.1.2022.

Litiumin kysynnän odotetun kasvun ansiosta osake pystyi jatkamaan pitkäaikaista noususuuntaustaan. Uusien suurten malminetsintähankkeiden avulla Albemarle kasvattaa edelleen litiumliiketoiminnan osuutta kokonaismyynnistä ja puolustaa markkinajohtajan asemaansa. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä osakkeen hintapotentiaali näyttää olevan lopussa. Pidemmän aikavälin sijoittajille tämänhetkinen lasku voi osoittautua mielenkiintoiseksi ostomahdollisuudeksi Albemarlen kohdalla, mutta hinnan voi odottaa myös laskevan 180-200 dollarin hintaluokkaan. Osaketta seuraavien markkina-analyytikoiden keskimääräinen tavoite osakkeelle on tällä hetkellä 258 dollaria, ja keskimääräinen suositus vastaavasti ”pidä”.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM): maailmanmarkkinoiden numero 2

Chileläinen kemianyhtiö Sociedad Quimica y Minera de Chile, on tasoissa Albemarlen kanssa, ja lähteestä riippuen sitä pidetään myös maailman suurimpana litiumin tuottajana. Asiantuntijat kiistelevät kuitenkin siitä, kuka on tällä hetkellä kisan kärjessä. Pitkällä aikavälillä SQM:llä pitäisi kuitenkin olla paremmat kortit kuin sen yhdysvaltalaisella kilpailijalla. Litiumyhdisteiden lisäksi yritys tuottaa myös lannoitteita, jodia, kaliumin suoloja ja teollisuuskemikaaleja.

Vahvaan markkina-asemaan on vaikuttanut se, että Chile on maailman ylivoimaisesti litiumrikkain maa ja että SQM:llä on siellä erinomaiset yhteydet hallitukseen. Maan louhittavissa olevat litiumvarannot ovat arviolta 7,5 miljoonaa tonnia. Kiina on kaukana toisena noin 3 miljoonalla tonnilla.

SQM:n käytettävissä olevat litiumvarannot takaavat yritykselle markkinajohtajan aseman myös lähitulevaisuudessa. Vuonna 2018 Chilen hallituksen kanssa tehtiin kattava sopimus litiumin tuotannon lisäämisestä vuoteen 2025 mennessä. Vuotuinen tuotanto on tällä hetkellä noin 50 000–60 000 tonnia, ja suunnitelmissa on lisätä sitä vähintään 216 000 tonniin vuoteen 2025 mennessä. Litiumin talteenottoa Chilen suolajärvistä on kuitenkin vaikea laskea. Syynä tähän on haihtumisprosessi, johon luonnon saastuminen ja erityisesti sateet vaikuttavat toistuvasti. Lisäksi hallituksella on tiukat ympäristömääräykset vedenkulutuksen osalta.

Litium tällä hetkellä tärkein liiketoimintasegmentti

Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 1,82 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on noin -6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samalla osakekohtainen tulos laski merkittävästi, -37 prosenttia 1,06 dollarista 0,63 dollariin. Analyytikot odottavat vuodelle 2021 2,6 miljardin dollarin liikevaihtoa (+43 %) ja 1,66 dollarin osakekohtaista tulosta, mikä on +163 % enemmän kuin edellisvuonna. Tulevana vuonna 2022 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 2,90 dollariin 3,5 miljardin dollarin liikevaihdolla (+75 % edellisvuoteen verrattuna). Litiumliiketoiminta on noin viidennes yhtiön myynnistä, ja se on SQM:n toiseksi tärkein liiketoiminta-alue lannoiteliiketoiminnan jälkeen. Vuoden 2021 myönteisen liiketoiminnan kehityksen vuoksi SQM ilmoitti maksavansa erityisosinkoa. Neljännesvuosittaisen 0,202 Yhdysvaltain dollarin osingon lisäksi osakkeenomistajat saavat 1,40 Yhdysvaltain dollarin kertamaksun osaketta kohti.

Uusia hankkeita Argentiinassa, Chilessä ja Australiassa

Yhtiö pyrkii laajentamaan markkinajohtajuuttaan merkittävästi Argentiinassa, Chilessä ja Australiassa toteutettavilla uusilla litiumhankkeilla. Esimerkiksi Kemertoniin, Albemarlen suunnitellun tehtaan läheisyyteen on tarkoitus rakentaa litiumin jalostamo. SQM:n jalostamo on osa yhteisyrityssopimusta, jonka chileläiset ovat tehneet australialaisen Kidman Resources -yhtiön kanssa.

Osuus pitkän aikavälin noususuuntauksesta

SQM:n osake noteerataan Yhdysvaltain pörssissä NYSE:ssä niin sanottujen ADR-oikeuksien kautta. Nykyisen noin 16 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkina-arvonsa ansiosta yhtiö ei ole enää mikään pieni kaivosyhtiö.

SQM osake
Sociedad Quimica y Minera de Chilen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.1.2022.

Vuonna 2015 osake oli alimmillaan noin 12,50 dollarissa, mutta nousi korkeimmillaan yli 63 dollariin. Syyskuusta 2017 lähtien osakkeen arvo oli laskussa, ja koronapandemian aiheuttamassa romahduksessa osake laski alimmillaan 15 dollariin. Osakkeen arvo nousi sen jälkeen hieman yli 70 Yhdysvaltain dollarin, ennen kuin alkoi korjausliike, joka painoi osakkeen nykyiselle 52 Yhdysvaltain dollarin tasolle. Koska SQM hyötyy pääasiassa tuotannon pitkäaikaisesta laajentamisesta, osake voi olla mielenkiintoinen tulevaisuutta ajatellen. Yrityksen odotettu osakekohtainen tulos on 1,68 dollaria tilikaudelta 2021 ja odotettu tulos 3,04 dollaria vuonna 2022, mutta osake ei ole kuitenkaan erityisen halpa. SQM:n P/E-luku on lähes 49, mutta Forward P/E -luku kuitenkin kohtuullisempi noin 16. Nykyisellä hintatasolla osake voi kuitenkin olla vielä mielenkiintoinen pitkän aikavälin sijoitus, ja analyytikoiden keskitavoite hinnalle on noin 69 dollaria. Heidän antama suositus osakkeelle on keskimäärin ”maltillinen osta”.

Allkem: Kehittyvä litiumin tuottaja noususuunnassa

Litium, boori ja potaska ovat australialaisen kaivoskonsernin Allkem päätuotteita, ja se on viime aikoihin asti toiminut nimellä Orocobre. Yhtiö otti Salar de Olaroz -hankkeen tuotantoon Luoteis-Argentiinassa vuonna 2015 seitsemän vuoden kalliin etsintätyön jälkeen. Hanketta, josta Allkem omistaa kaksi kolmasosaa, hallinnoidaan yhdessä japanilaisen Toyota Tsusho -konsernin ja paikallisen kumppanin kanssa. Olarozin suolajärvestä on löydetty yhteensä 6,4 miljoonaa tonnia litiumkarbonaattia, mikä takaa kaivokselle yli 40 vuoden käyttöiän. Yhtiö nousi alan kärkikastiin kesällä 2021, kun sen 4 miljardin dollarin fuusio Galaxy Resourcesin kanssa teki siitä maailman viidenneksi suurimman litiumkemikaalien tuottajan.

Strateginen kumppanuus Toyotan kanssa

Japanilainen autonvalmistaja Toyota, jonka kanssa sillä on ollut läheinen yhteistyösuhde vuodesta 2010 lähtien, hankki vuoden 2018 alussa noin 15 prosentin osuuden kehittyvästä kaivoskonsernista. Toyota varmisti 232 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investoinnilla litiumin saannin tulevien sähköautojen akkuja varten. Myös Toyota-Panasonicin yhteisyrityksen Prime Planet Energy Solutionsin kanssa tehtiin toimitussopimus vuonna 2020. Toyotan ja Panasonicin yhteiselle akkuvalmistajayritykselle toimitetaan tästä vuodesta alkaen yhteensä jopa 30 000 tonnia litiumkarbonaattia.

Kerätty pääoma, sekä 91 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoden 2020 pääomankorotuksesta käytettiin ensisijaisesti Olaroz-projektin laajentamiseen, jonka odotetaan tulevaisuudessa tarjoavan 25 000 tonnin lisäkapasiteetin. Laajennus kaksinkertaistaa hankkeen kokonaiskapasiteetin 42 500 tonniin vuodessa. Osa lisämäärästä käsitellään myöhemmin uudessa litiumhydroksiditehtaassa Fukushimassa, Japanissa.

Kustannusjohtajuus vs. maakohtaiset riskit

Allkemin puhtaat kaivoskustannukset, noin 3 860 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, ovat koko litiumkaivosteollisuuden alhaisimpia ja antavat konsernille loistavan kilpailuedun. Keskipitkällä aikavälillä kustannukset on tarkoitus painaa alle 3 000 Yhdysvaltain dollarin tonnilta. Konserni on ajautunut kahtena viimeisenä tilikautena reilusti miinukselle alhaisista tuotantokustannuksista huolimatta, koska saavutetut keskihinnat olivat vain noin 5 000 Yhdysvaltain dollarin luokkaa riippuen saavutetusta puhtausasteesta. Tällä välin voimakkaasti kohonneiden litiumin hintojen ansiosta yrityksellä on kuitenkin parhaat mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa erittäin kannattavasti.

Fuusiokuume: Allkemista tulee maailman viidenneksi suurin tuottaja

Vuonna 2020 chileläinen Advantage Lithium -yhtiö, josta yhtiöllä oli aiemmin noin 35 prosentin omistusosuus, otettiin 100-prosenttisesti haltuun. Aiemmin tuottamaton litiumyhtiö toimii samalla alueella Olarozin/Caucharin altaassa, ja Allkem saa käyttöönsä 5 miljoonaa tonnia todistettuja ja 1,5 miljoonaa tonnia epäiltyjä litiumvarantoja, sekä kaksi tuotantolaitosta. Yritysoston rahoittamiseksi yhtiö laski liikkeeseen 15,1 miljoonaa uutta osaketta. Odotettavissa olevan myynnin kasvun lisäksi johto odottaa yritysoston johtavan tehokkuushyötyihin. Kesällä 2021 ilmoitettiin vielä suuremmasta, 4 miljardin dollarin arvoisesta fuusiosta. Orocobren ja hieman pienemmän litiumin tuottajan Galaxy Resourcesin sulautuminen uudeksi Allkem-konserniksi loi maailman viidenneksi suurimman litiumin tuottajan.

2020/21: Tuotantopotentiaalia ei taaskaan hyödynnetä täysimääräisesti

Tilikaudella 2020/21 litiumia tuotettiin 12 600 tonnia, mikä on hieman, +6 %, enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiukat koronasulut kuitenkin merkitsivät sitä, että Argentiinassa sijaitsevan Olarozin litiumtehtaan tuotanto jäi toista vuotta peräkkäin alle potentiaalin.

Vuosina 2020/21 hinnat olivat keskimäärin 4 983 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä merkitsi -10 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi +10 prosenttia 77 miljoonasta dollarista 85 miljoonaan dollariin. Poistojen ja rahoituskulujen vuoksi tappio oli suuri, -90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli -0,18 dollaria osakkeelta (edellisenä vuonna -0,20 dollaria osakkeelta). Tämän pitäisi kuitenkin tarkoittaa, että pohja on nyt saavutettu.

Rahoituspuskuri on 258 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joten se riittää hyvin kaikkien tarvittavien investointien rahoittamiseen. Vastikään fuusioitunut yhtiö ei ole vielä antanut näkymiä koko vuodelle 2021/22, mutta fuusion kustannukset painavat todennäköisesti tulosta. Litiumin tuotannon odotetaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti paitsi fuusion ansiosta myös Olarozin projektin tuotannon odotetun kasvun ansiosta. Lopputulos on siis se, että tulevaisuudessa on odotettavissa voimakasta kasvua ja myös parempia tuloksia.

Spekulatiivinen sijoitus

Allkem on 5,8 miljardin Australian dollarin markkina-arvollaan edelleen suhteellisen pieni hyödykekonserni verrattuna alan jättiläisiin. Kaikista hintavaihteluista, koronan aiheuttamista takaiskuista ja Argentiinan maakohtaisista vaikeuksista huolimatta kustannusjohtajayritys suoriutuu kuitenkin varsin hyvin. Fuusio Galaxyn kanssa on nyt luonut kilpailukykyisen toimijan litiummarkkinoilla, jolla on parhaat tulevaisuudennäkymät.

Allkem osakekurssi
Allkemin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.1.2022.

Allkemin osakkeen arvo, jolla käydään kauppaa kahdessa raaka-ainemaassa, Australiassa ja Kanadassa, oli vielä vuonna 2016 alle 1,50 Australian dollaria. Vuoden 2018 jälkeen osake laski noin 7,20 dollarin huipusta noin 2 dollariin koronaromahduksen aikoihin. Jälkeenpäin tämä on osoittautunut erinomaiseksi ostotilaisuudeksi. Maaliskuun 2020 jälkeen osakekurssi nousi kaikkien aikojen huippuunsa, yli 10 dollariin, viime joulukuussa. Muiden osakemarkkinoiden tapaan Allkemin osakekurssi kääntyi laskuun tammikuussa 2022, ja osakkeen hinta on tällä hetkellä hieman alle 9 dollaria. Osake ei kuitenkaan ole vielä halpa, eikä konserni ole toistaiseksi onnistunut toteuttamaan lupauksiaan. Mikäli osakekurssi laskee noin 7-7,90 AUD:n paikkeille, voi osake näyttäytyä houkuttelevana ostokohteena. Mikäli Allkem pystyy kasvattamaan litiumin tuotantoa tasaisesti tulevina vuosina jatkuvasti alhaisilla tuotantokustannuksilla ja litiumin hinta pysyy korkealla tasolla, voi osake nousta huomattavasti. Esitetyistä kolmesta osakkeesta spekulatiivisin ei kuitenkaan ole tarkoitettu heikkohermoisille sijoittajille.

Johtopäätös: Sähköautobuumi kasvattaa litiumosakkeita

Toisin kuin vuosina 2016 ja 2017, litiumosakkeiden kasvu vuonna 2020 ei alun perin johtunut litiumin hinnan noususta. Sen sijaan sähköautojen ja sähköauto-osakkeiden nousu varmisti, että sijoittajat sijoittivat voimakkaasti myös akkujen raaka-ainetoimittajiin. Samaan aikaan myös litiumin hinta nousi voimakkaasti ja moninkertaistui viime vuoteen verrattuna. Litiumosakkeiden arvot ovat laskeneet tammikuussa yleisten osakemarkkinoiden mukana, avaten sijoittajille mahdollisesti mielenkiintoisia ostomahdollisuuksia. Osakemarkkinat ovat tällä hetkellä kuitenkin volatiileja, joten myös litiumosakkeet ovat tällä hetkellä hyvin spekulatiivisia.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart