Mikä on hopean hintaennuste vuodelle 2022 ja mitkä hopeakaivososakkeet tarjoavat parhaimmat mahdollisuudet?

Jalometallien kysyntä oli vahvaa vuosina 2019 ja 2020, mutta vuonna 2021 markkinoilla tapahtui rauhoittuminen. Tämän seurauksena myös hopea- ja kultaosakkeet rauhoittuivat ainakin hetkeksi kahden erittäin positiivisen kasvuvuoden jälkeen.

Erityisesti koronaromahduksen jälkeen hopean hinta nousi näyttävästi, jolloin hopean hinta nousi jopa seitsemän vuoden huippuunsa, noin 30 dollariin. Nousu johtui todennäköisesti pääasiassa siitä, että sijoittajat odottivat koronaviruksen aiheuttamaa voimakasta maailmanlaajuista kasvun laskua ja näkivät jalometallit turvasatamana. Kun ensimmäiset Covid-19-rokotteet aiottiin hyväksyä syksyllä 2020, markkina rauhoittui, ja tilanne on jatkunut ainakin hopean osalta näin tähän päivään asti. Kullan hinta nousi hiljattain jälleen merkittävästi Ukrainan sodan vuoksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan, onko hopean hinta mahdollisesti uuden inflaatiovetoisen nousuaallon edessä ja millä hopeaosakkeilla sijoittaja voi parhaiten hyötyä tästä.

Hopeakaivososakkeet tarjoavat vipuvaikutuksen

On luontevaa, että erityisesti hopean tuottajien osakkeet reagoivat hyvin voimakkaasti hopean hintaan. Jos esimerkiksi kaivoksen tuotantokustannukset ovat 20 dollaria unssilta ja jalometallin hinta nousee 22 dollarista 24 dollariin, voitto kaksinkertaistuu. Monet hopeakaivososakkeet käyttäytyvätkin lähes kuin hopeaan kohdistuvat viputuotteet. Vuoden 2020 puolivälistä lähtien useimmat hopeaosakkeet ovat liikkuneet vain sivuittaissuunnassa, mikä voi tarjota spekulatiivisille sijoittajille ostomahdollisuuden.

Mitä sijoittajan on tiedettävä hopeasta

Ihmiset ovat louhineet ja jalostaneet hopeaa noin 7000 vuoden ajan. Muinaisina aikoina hopea, joka oli peräisin lähinnä kreikkalaisista kaivoksista, oli ajoittain arvokkaampaa kuin kulta, ja sitä pidettiin pitkään yleisenä maksuvälineenä. Kun espanjalaiset toivat suuria määriä hopeaa Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan, hopean arvo laski huomattavasti. Lopulta kulta voitti valuuttametallina, ja kullan ja hopean hinnan suhde laski 1:14:stä alle 1:100:een. Nykyisin arvosuhde on noin 66. Hopeaa käytettiin aluksi varakkaissa kodeissa ruokailuvälineisiin, kattokruunuihin ja tarjoilulautasiin, ja myöhemmin valokuvia kehitettiin hopeasuoloilla. Samaan aikaan hopealle löytyi yhä uusia sovelluksia sähkö- ja lääketieteellisen teknologian alalla, muun muassa katalysaattoreissa ja kosmetiikassa.

Hopean ominaisuuksia

Hopea (kemiallinen merkki Ag) on metallinen alkuaine, ja se kuuluu titaanin, raudan, kuparin, nikkelin, palladiumin, platinan ja koboltin tavoin ns. siirtymämetalleihin. Niille on ominaista esimerkiksi korkea vetolujuus, tiheys, sulamis- ja kiehumispisteet. Siksi monilla siirtymämetalleilla on monia sovelluksia teollisuudessa. Hopea on myös raskas metalli, joka on suhteellisen pehmeä ja helposti muovautuva. Muokkaamattomana se on kaikista alkuaineista sähkönjohtavuudeltaan suurin. Vain nestemäiset suprajohteet ja hiilen kiteiset muodot, kuten timantti tai grafiitti, sekä boorinitridi johtavat sähköä vielä paremmin. Hopeaa on maankuoressa noin 20 kertaa enemmän kuin kultaa.

Huntin veljesten keinottelu hopealla

1970-luvun puolivälistä 1980-luvulle saakka Nelson Bunker Hunt ja William Herbert Hunt keinottelivat merkittävissä määrin hopean hinnalla. Veljekset ostivat yhdessä rikkaiden arabialaisliikemiesten kanssa valtavia määriä hopeaa tai hopeasopimuksia hyödykefutuuripörsseistä yrittäessään hallita hopeamarkkinoita. Muut sijoittajat hyppäsivät kelkkaan nousevien hintojen vuoksi ja kiihdyttivät siten hintojen nousua. Huntin veljesten kerrotaan ostaneen noin 150 miljoonaa unssia hopeaa ja lisäksi sopimuksia 200 miljoonalle hopeaunssille. Yhteensä tämä vastasi lähes 11 000 tonnia hopeaa. Hopea nousi vuoden 1973 kahdesta dollarista 50 dollariin tammikuussa 1980, minkä jälkeen hinta romahti jälleen ja pysytteli alle viidessä dollarissa yli 20 vuoden ajan.

Mikä vaikuttaa hopean hintaan?

Kaikkien jalometallien hinta riippuu pääasiassa kahdesta tekijästä, reaalikorosta sekä kysynnästä ja tarjonnasta. Molemmat seikat ovat hieman monimutkaisempia kuin ensi silmäyksellä näyttää.

Perusolettamuksena on, että jalometallien näkymät ovat hyvät erityisesti silloin, kun reaalikorot laskevat tai ovat negatiiviset. Mutta mikä on reaalikorko ja miksi jalometalleilla on silloin kysyntää?

Reaalikorko lasketaan vähentämällä inflaatio pankkitalletusten tai valtion joukkovelkakirjojen korosta. Esimerkiksi Saksan Bundesbank käyttää tähän tarkoitukseen kymmenvuotisten liittovaltion joukkovelkakirjalainojen korkoa ja odotettua inflaatiota. Jos näiden joukkovelkakirjojen tuotto on +0,86 prosenttia, kuten tällä hetkellä, ja inflaatio on esimerkiksi +7,3 prosenttia, saadaan negatiiviseksi reaalikoroksi -6,44 prosenttia.

Miksi reaalikorko on merkitsevä?

Jos sijoittajat eivät pysty tekemään inflaatiokorjattua voittoa joukkovelkakirjoilla ja säästötileillä tai ne tuottavat jopa tappiota, kuten tällä hetkellä, kulta, hopea ja muut jalometallit muuttuvat entistä houkuttelevammiksi. Tässä tapauksessa ainakin teorian mukaan ostovoiman pitäisi säilyä.

Negatiivinen reaalikorko ei kuitenkaan aina tarkoita jalometallien hintojen nousua. Se riippuu esimerkiksi myös siitä, mihin suuntaan reaalikorko liikkuu. Jos reaalikorko on negatiivinen, mutta nousee, se on melko epäedullista hopean kaltaisille jalometalleille. Samoin positiivinen mutta laskeva reaalikorko voi johtaa hopean hinnan nousuun. Seuraavassa kaaviossa esitetään Saksan reaalikorot, jotka Saksan keskuspankki on julkaissut kymmenen vuoden liittovaltion joukkovelkakirjalainojen perusteella. Jos tätä kehitystä verrataan esimerkiksi kullan hintaan, tulos ei kuitenkaan ole odotettu peilikuva.

Saksan Bundesbankin reaalikorko 1990-luvulta lähtien
Saksan Bundesbankin reaalikorko 1990-luvulta lähtien.

Hopean teollinen kysyntä on suurta, toisin kuin kullan kohdalla

Kysyntä ja tarjonta ovat yhtä monimutkaisia kysymyksiä. Tuotantomäärän lisäksi teollisuuden kysyntä on tärkeä tekijä. Toisin kuin kullan kohdalla, suurin osa hopean kysynnästä tulee teollisuudesta. Noin 35 prosenttia vuotuisesta hopean tuotannosta käytetään sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin. 25 prosenttia käytetään kolikoiden valmistukseen.

Luonnollisesti myös sijoittajat vaikuttavat hopean hintaan. Erityisesti sijoittajien keskuudessa kysyntä kasvaa huomattavasti kriisiaikoina, mikä johtaa yleensä jalometallien hintojen nousuun. Näin kävi esimerkiksi selvästi finanssikriisin aikana sekä koronapandemian alkamisen jälkeen.

Yksi hopean näkymiin positiivisesti suhtautuvien sijoittajien tärkeimmistä argumenteista on jalometallin tuotantomäärän väheneminen vuodesta 2014 lähtien, sillä vuoden jälkeen tuotannon kokonaismäärä on ollut hieman silloisen huippuarvon alapuolella. Tämä tilanne ei kuitenkaan johdu talletusten puutteesta, vaan pikemminkin heikoista investoinneista. Kun hopean hinta on alhainen, edes nykyiset kaivokset eivät tuota niin paljon kuin ne voisivat. Uusien kaivosten avaaminen ei olisi yksinkertaisesti kannattavaa, koska tarjontaa on edelleen liikaa.

Hopean näkymät ovat parantuneet voimakkaasti

Yhteenvetona voidaan todeta, että jalometallien ja hopeasijoittajien kokonaistilanne on parantunut tasaisesti viime vuosina. Ennen kaikkea sijoittajien kasvava kysyntä varmisti sen, että aiemmin vallinnut ylitarjonta on todennäköisesti suurelta osin vähentynyt. Reaalikorot vaihtelevat edelleen vahvasti negatiivisella alueella, ja hintojen nopea nousu on kuuma aihe. Myös hopean hintakaavio näyttää melko positiiviselta, vaikka hopean hinta on liikkunut lähes kaksi vuotta sivuttain. Toisaalta hopean hinnan uusi nousu voi alkaa pian.

Hopean hintaennuste 2022

Hopea ETF:t pörssikeinottelijoiden tähtäimessä

Tarkastellaan ensin kokonaiskuvaa. Hopean markkinahinta on romahtanut sen jälkeen, kun se saavutti kaikkien aikojen korkeimman 50 dollarin arvonsa vuonna 2011, minkä jälkeen hinta liikkui sitten vuosia 14 ja 21 dollarin välillä. Koronaromahduksen seurauksena hopean hinta romahti hetkeksi alle 12 Yhdysvaltain dollariin maaliskuussa 2020, minkä jälkeen hopean hinta kuitenkin lähti jyrkkään nousuun. Hinta nousi kesällä 2020 vajaaseen 30 dollariin ennen kuin korjausliike alkoi. Siitä lähtien hopean hinta on liikkunut sivuttain lievässä laskutrendillä.

Keskipitkän aikavälin nousutrendin jatkuminen edellyttää, että 25/26 USD:n ja 30 USD:n alueen niin sanotut vastustasot on ylitettävä. Pidemmällä aikavälillä voitaisiin sitten tavoitella 35 Yhdysvaltain dollarin tai sitä korkeampia hintoja. Kaikkien aikojen korkeimpaan 50 dollarin hintaan on kuitenkin pitkä matka, eikä sitä todennäköisesti saavuteta lähiaikoina uudelleen.

Hopean spot-hinta
Hopean spot-hinta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2022.

Hopea-ETF:t tarjoavat myös monia mahdollisuuksia

Niille, jotka eivät halua panostaa yksittäisiin osakkeisiin vaan koko alan tai jalometallin myönteiseen kehitykseen, on tarjolla lukuisia hopeaan keskittyviä ETF-rahastoja (tai hopea-ETC:tä) ja muita sijoitustuotteita.

Kustannustehokkaana vaihtoehtona fyysisen hopean ostamiselle ovat saatavilla esimerkiksi seuraavat hopea-ETC:t:

  • Coba ETC 1x Silver Daily Long ETC (ISIN: DE000ETC0191 – Kaupankäyntitunnus: X005)
  • db Physical Silver Euro Hedged ETC (ISIN: DE000A1EK0J7 – Kaupankäyntitunnus: XAD2)
  • ETFS Physical Silver ETC (ISIN: DE000A0N62F2 – Kaupankäyntitunnus: VZLC)

 

Parhaat hopeaosakkeet vuonna 2022

Seuraavassa taulukossa on luettelo kymmenestä hopeaosakkeesta vuodelle 2022. Näistä kolme kiinnostavinta esitellään tarkemmin alla. Näiden osakkeiden avulla sijoittaja voi hyötyä hopean mahdollisesti nousevista hinnoista.

Hopean osakeluettelo:

Yritys ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta
First Majestic Silver CA32076V1031 AG CAD
Fortuna Silver Mines CA3499151080 FSM CAD
Fresnillo GB00B2QPKJ12 FRES GBP
Hecla Mining US4227041062 HL USD
KGHM PLKGHM00001 KGH PLN
MAG Silver CA55903Q1046 MAG CAD
Pan American Silver CA6979001089 PAAS CAD
Silvercorp Metals CA82835P1036 SVM CAD
SSR Mining CA7847301032 SSRM CAD
Wheaton Precious Metals CA9628791027 WPM CAD

Alla olevien yritysten talousluvut on kerätty 29.4.2022.

SSR Mining (SSRM): Mahdollisuudet Alacer Goldin kanssa tapahtuvassa sulautumisessa

SSR Mining, aiemmin Silver Standard Resources, toimii hopean ja kullan etsinnän ja tuotannon alalla Perussa, Meksikossa, Chilessä, Argentiinassa ja Yhdysvalloissa. Vuoden 2020 lopussa SSR sulautui Alacer Goldin kanssa tasavertaisina osakkaina. Uuden yhtiön markkina-arvo on tällä hetkellä noin 4,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Uuden SSR Miningin toimitusjohtaja on Alacer Goldin entinen toimitusjohtaja Rodney Antal. Sulautumisen tarkoituksena on säästää kustannuksia ja hyödyntää synergiaetuja. Analyytikkojen mukaan nämä kaksi yritystä täydentävät toisiaan lähes täydellisesti. SSR Miningin pankkitilillä on sulautumisen jälkeen lähes 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria käteistä (4,95 dollaria osakkeelta), joten yhtiön taloudellinen vahvuus on kasvanut merkittävästi aiempaan verrattuna. Tällä yritys voi siten rahoittaa kaivostoiminnan jatkamista, esimerkiksi kahta hanketta, joiden toteutettavuustutkimusta valmistellaan parhaillaan.

Voitto kasvaa vuonna 2021

Viime aikoina SSR Miningin voiton kasvu on kiihtynyt. Voitot kasvoivat keskimäärin 88 prosenttia kolmen viime vuoden aikana, kun taas tulot kasvoivat samaan aikaan 55 prosenttia. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi fuusion ansiosta 73 prosenttia 1,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin ja tulos nousi 70 prosenttia 1,00 dollarista 1,70 dollariin osaketta kohden. Yhtiö maksaa tällä hetkellä 0,07 Yhdysvaltain dollarin neljännesvuosittaista osinkoa, joten osakkeen nykyisellä hintatasolla osinkotuotoksi saadaan 1,25 %. Yhtiö ostaa myös jatkuvasti omia osakkeitaan takaisin osana osakkeiden takaisinosto-ohjelmia.

Vuonna 2022 analyytikot odottavat liikevaihdon laskevan hieman alle -10 prosenttia 1,37 miljardiin dollariin ja vastaavasti heikentyneen tuloksen olevan 1,55 dollaria osaketta kohti (-9 %). Tulevan tilikauden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 1,3 miljardia dollaria ja osakekohtaisen tuloksen 1,33 dollaria.

Pieni, mutta houkutteleva kulta- ja hopeayhtiö spekulatiivisille pitkän aikavälin sijoittajille
SSR Miningin osake
SSR Miningin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2022.

SSR Mining on pieni, mutta houkutteleva kaivosyhtiö, joka on Alacerin kanssa tapahtuneen fuusion myötä noussut kullan- ja hopeantuottajien kolmannelta sijalta toiselle sijalle. Yhdistymisen seurauksena myös kannattavuuden pitäisi kasvaa. Sijoittajien kannattaa harkita yrityksen kohdalla vain pienen position hankkimista, sillä osake on erittäin epävakaa. Osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa 21,66 dollarissa, mikä on noin -14 % kesällä 2020 nähtyyn aiempaan huippuun verrattuna. Osakekurssin jatkokehitys riippuu todennäköisesti hyvin paljon jalometallien hintakehityksestä. Tällä hetkellä SSRM:n osake vaikuttaa reilusti hinnoitellulta.

Wheaton Precious Metals (WPM): jännittävä hopean streaming-yhtiö

Kanadalainen Wheaton Precious Metals on omien tietojensa mukaan maailman suurin hopeaa tuottava yritys. Vastineeksi varhaisista investoinneista uusiin hopea- ja kultahankkeisiin yhtiö saa tietyn osan tuotantomäärästä erityisen edulliseen hintaan pitkällä aikavälillä. Goldcorp-konsernista vuonna 2004 irtautuneen yhtiön tuloista hieman alle kaksi kolmasosaa tulee hopeasta ja hieman yli kolmasosa kultahankkeiden tuloista. Wheatonilla on tällä hetkellä streaming-sopimukset 24:stä tuottavasta kaivoksesta ja 8:sta kehitysvaiheessa olevasta hankkeesta. Yksi toinen hanke on tällä hetkellä käyttämättömänä, mutta sitä ylläpidetään.

Wheaton Precious Metalsilla on salkussaan edullisia ja pitkäikäisiä hankkeita, joihin kuuluu kultavirta Valen Salobon kaivoksesta ja hopeavirrat Glencoren Antaminan kaivoksesta ja Newmont Goldcorpin Peñasquiton kaivoksesta.

Streaming-liiketoimintamallin tärkeimmät edut

Streaming-yhtiö osallistuu yleensä taloudellisesti useisiin kaivoshankkeisiin varhaisessa vaiheessa ja minimoi siten kokonaisriskin. “Tavalliset” kaivosyhtiöt sen sijaan investoivat usein useita satoja miljoonia Yhdysvaltain dollareita yksittäisiin kaivoksiin kehittämisestä tuotantoon ja kantavat prosessin aikana valtavia taloudellisia riskejä. On yleistä, että projekteista tulee suuria suunnittelemattomia kustannuksia, ja monet hankkeet epäonnistuvat jo pelkästään tästä syystä puolivälissä tuotantoa. Wheaton Precious Metalsin kohdalla tämä ei ole tärkeää, ja todelliset tuotantokustannukset eivät juurikaan kiinnosta, koska yritys osallistuu myyntiin eikä voittoihin. Liiketoimintamallin etuna on myös se, että koska yritys ei omista kaivoksiaan, sen omat henkilöstökustannukset ovat erittäin alhaiset. Työntekijöiden määrä rajoittuu pieneen, hyvin koordinoituun tiimiin, jossa on vain noin 40 kaivosasiantuntijaa, hallintovirkamiestä ja johtajaa.

Voittojen kasvun odotetaan hidastuvan

Kolmen viime vuoden aikana tulot ovat kasvaneet keskimäärin +19 prosenttia ja voitot ovat kasvaneet samaan aikaan +60 prosenttia. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi +10 % 1,2 miljardiin dollariin ja osakekohtainen tulos kasvoi +17 % 1,32 dollariin 1,12 dollarista.

Vuonna 2022 analyytikot odottavat tuloksen kasvavan +10 % 1,44 dollariin osaketta kohden. Samaan aikaan liikevaihdon odotetaan kasvavan +6 prosenttia vajaaseen 1,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Seuraavalle tilikaudelle 2023 markkinaodotukset ovat 1,36 miljardin dollarin liikevaihto (+7 %) ja 1,46 dollarin osakekohtainen tulos (+1 %). Näissä arvioissa on tietenkin otettava huomioon, että hopean ja kullan hinnan voimakkaammat muutokset vaikuttavat merkittävästi yhtiön tuloihin. Tällä hetkellä Wheaton Precious Metals, jonka arvo pörssissä on noin 21 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja osakkeen hinta 46,50 dollaria, maksaa 0,15 dollarin neljännesvuosittaista osinkoa, mikä vastaa 0,60 dollarin vuotuista osinkoa.

Jännittävä vaihtoehto aidoille hopean tuottajille
Wheaton Precious Metalsin osake
Wheaton Precious Metalsin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2022.

Skaalautuvan liiketoimintamallin ansiosta streaming-yhtiö voi investoida uusiin lupaaviin hopea- ja kultahankkeisiin alkuvaiheessa ja osallistua myöhempään menestykseen. Jos silloin tällöin jokin monista sijoituksista menee pieleen, tämä otetaan huomioon, ja tappiot pidetään rajoissa. Lopputulos on, että laskelma menee aina läpi ja yritys kasvaa tasaisesti. Yrityksen voitot kasvavat kertoimella, kun hopean ja kullan hinnat ovat nousussa. Jalometallien hintojen lasku tarjoaa yhtiölle kuitenkin myös etuja: Aikana, jolloin kaivosten ylläpitäjät ovat rahapulassa, yhtiö voi hankkia omistuksia erityisen halvalla. Jos hinnat elpyvät, Wheaton Precious Metals hyötyy siitä erityisen voimakkaasti. Osake saavutti kesällä 2020 ennätyskorkean 57,89 Yhdysvaltain dollarin tason, minkä jälkeen osakekurssi on liikkunut pääasiassa sivusuunnassa. Viime aikoina suuntaus on kuitenkin ollut jälleen ylöspäin. Tällä hetkellä noin 46,50 dollarin hintaan noteerattu osake on todennäköisesti hopeasijoittajien ykkösvalinta. Jos jalometallien hinnat nousevat jälleen, Wheaton Precious Metalsin pitäisi olla yksi menestyjistä.

Pan American Silver (PAAS): Yksi suurimmista hopean tuottajista

Pan American Silver on kanadalainen kaivosyhtiö, jolla on kaivostoimintaa Latinalaisessa Amerikassa. Vuonna 1994 perustetulla yhtiöllä on hopeakaivoksia Meksikossa, Perussa, Boliviassa, Argentiinassa ja Kanadassa. Tahoe Resourcesin oston jälkeen Pan American Silver on maailman suurin hopeantuottaja, jonka vuosituotanto on noin 20 miljoonaa unssia. Sivutuotteina yhtiö louhii kultaa, sinkkiä, lyijyä ja kuparia. Pan American Silver saa noin kolme neljäsosaa myynnistään Meksikosta ja Perusta. La Colorada Meksikossa on yhtiön suurin kaivos. Hopean lisäksi siellä louhitaan myös sinkkiä, lyijyä ja kultaa. Pan American Silverin markkina-arvo on 25,50 Yhdysvaltain dollarin osakekurssilla noin 5,4 miljardia dollaria.

Voittojen odotetaan kasvavan ensi vuonna

Kolmen viime vuoden aikana liikevaihto on kasvanut keskimäärin 25 prosenttia ja voitto 80 prosenttia. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi +22 % edellisvuoden 1,34 miljardista dollarista 1,63 miljardiin dollariin, kun taas osakekohtainen tulos laski hieman -10 % 0,86 dollarista 0,77 dollariin.

Vuodelta 2022 analyytikot odottavat 0,95 dollarin osakekohtaista tulosta (+23 %) 1,65 miljardin dollarin liikevaihdolla (+1 %). Tulevana vuonna 2023 markkina-asiantuntijoiden mukaan tuloksen odotetaan nousevan +45 % noin 1,38 Yhdysvaltain dollariin 1,72 miljardin dollarin liikevaihdolla (+4 %).

Hopeaosake spekulatiivisille sijoittajille
Pan American Silverin osake
Pan American Silverin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 12.5.2022.

Pan American Silverin osake on ollut nousutrendissä vuoden 2016 alhaisesta 5,40 Yhdysvaltain dollarin tasosta lähtien, ja se saavutti kesällä 2020 monivuotisen 40 dollarin huippulukeman. Tämän jälkeen osake on kuitenkin ottanut takapakkia ja yrityksen osake liikkuu tällä hetkellä noin 20 dollarissa. Jos hopean hinta nousee jälleen merkittävästi, yrityksen arvo voi nousta jälleen yli 35 dollariin ja senkin yli. Pan American Silver onkin kiinnostava osake spekulatiivisille sijoittajille. Kuten kahden muun hopeaosakkeen kohdalla, sijoittajan kannattaa odottaa suuria hintavaihteluita.

Johtopäätös: Hopeaosakkeiden sivusuuntainen liike kiinnostava spekulatiivisille sijoittajille

Artikkelissa esitellyillä kolmella hopeakaivososakkeella on yksi yhteinen piirre: kesän 2020 huippulukemien jälkeen osakkeet ovat nyt siirtyneet lähes kaksi vuotta kestäneeseen sivusuuntaiseen trendiin. Hopeaan keskittyvien yritysten kehitys viime vuosina onkin ollut samankaltaista. Hopean hinta saattaa kuitenkin pian jatkaa vuosien 2019 ja 2020 nousutrendiä ja kiivetä aluksi kohti 30 dollarin rajaa. Rohkeat sijoittajat voisivat siis käyttää nykyistä sivusuuntaista liikettä pitkän aikavälin positioiden rakentamiseen. Jatkuvat korkeat raaka-aineiden hinnat ja inflaation nousu voivat luoda parhaat edellytykset uudelle jalometallien hintarallille. Jos hopea sitten todella lähtee uuteen nousuun, myös hopeakaivososakkeiden pitäisi hyötyä tilanteesta. Riski-tuotto-suhde on suhteellisen suotuisa muihin osakkeisiin verrattuna.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart