Osingot vs. inflaatio

Matalien korkojen aikana osinko-osakkeet ovat erityisen houkuttelevia. Tuotto ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä asia, vaan myös vakaus ja kestävyys korostuvat erityisesti kriisiaikoina. Siksi artikkeliin on etsitty Euroopan parhaat osinko-osakkeet vuodelle 2022 ja sen jälkeen.

Korkean osingon tarjoavat osakkeet nauttivat suurta suosiota

Osinkokausi 2022 on vasta alkamassa, joten sijoittajien kannattaa tarkastella eurooppalaisia yhtiöitä, joilla on todennäköisesti vuoden korkeimmat ja vakaimmat osingot.

Osakkeet, joista maksetaan suuria osinkoja, ovat yhä suositumpia sijoittajien keskuudessa, erityisesti yhtiökokousten aikaan. Matalien korkojen aikana korkoa tuottavat arvopaperit, kuten joukkovelkakirjat, eivät juurikaan tuota mitään, vaikka tuotot ovatkin viime aikoina nousseet negatiiviselta alueelta positiiviselle alueelle. Esimerkiksi Saksan kymmenvuotisten valtionlainojen tuotto on tällä hetkellä +0,86 prosenttia vuodessa. Samaan aikaan Ukrainan sodan aiheuttama inflaatio nousi kuitenkin yli 7 prosenttiin. Sijoittajat kaipaavat tämän vuoksi korkeatuottoisia vaihtoehtoja korkotuotteille. Valikoima ei ole kovin suuri. Listatut yritykset ovat ehdottomasti tarkastelun arvoisia. Ne maksavat osakkeistaan yleensä jopa korkeampia osinkoja kuin mitä pitkäaikaisten yrityslainojen korot tarjoavat, ja aineellisena omaisuutena ne tarjoavat myös tietynlaisen suojan inflaatiota vastaan.

Osingot jälleen nousussa koronan jälkeen

Ennen koronaa yritykset olivat olleet vuosia maksaneet reiluja osinkoja sekä liiketoiminnan suotuisien olosuhteiden, että myös tuottoisien investointikohteiden puutteen ansiosta. Tämän seurauksena esimerkiksi DAX-yhtiöiden osingot olivat ennätyssuuria läpi vuoden 2019. Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia murskasi äkillisesti monien sijoittajien osinkotoiveet, ja suuri osa yrityksistä joutui leikkaamaan osinkojaan. Nyt kun useimpien yritysten voitot ovat kuitenkin kärsineet pelättyä vähemmän, osakkeenomistajien voitonjako on jo pitkään ollut taas nousussa.

2022: Odotettavissa ennätyksellinen osinkokausi

Vuonna 2021 DAX-yhtiöt maksoivat osakkeenomistajilleen noin 34,3 miljardia euroa – hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkina-analyytikot olivat itse asiassa odottaneet maksettavien osinkojen laskevan noin 31 miljardiin euroon. Koska liiketoiminta sujui kuitenkin paljon odotettua paremmin erityisesti vuoden 2020 jälkipuoliskolla, useimmat konsernit eivät jättäneet käyttämättä tilaisuutta pitää voitonjakoa ennallaan tai korottaa sitä hieman edellisvuoteen verrattuna.

Osinkokauden jälkeen DAX:ia laajennettiin syyskuussa 2021 10 uudella jäsenellä yhteensä 40 osakkeeseen, mikä on otettava huomioon tulevissa vertailuissa. Kaikkien uuden DAX 40 -indeksin 40 yhtiön maksamien osinkojen odotetaan olevan noin 36,5 miljardia euroa vuonna 2021. Asiantuntijat odottavat ennätyksellistä osinkokautta vuonna 2022, sillä DAX-yhtiöt tuottivat vuonna 2021 enemmän voittoa kuin koskaan aiemmin. Arvioiden mukaan DAX-osakkeet maksavat tänä vuonna osinkoja yli 45 miljardia euroa.

Sijoittaminen osinko-osakkeisiin kannattaa

Jos yleensä käytettyä DAX-tuottoindeksiä verrataan vähemmän tunnettuun DAX-hintaindeksiin (lyhyesti K-DAX), käy selväksi, kuinka suuri vaikutus osingoilla on pitkän aikavälin varallisuuden kartuttamiseen. Tuottoindeksin laskemisessa huomioon otetaan hintakehityksen lisäksi myös osingonjako, joka “sijoitetaan” matemaattisesti uudelleen indeksiin. Näin ollen näiden kahden indeksin vertailu osoittaa, mikä osuus osingoilla on kokonaistuottoon. K-DAX oli huhtikuun 2022 lopussa noin 5 900 pisteessä, kun taas DAX Performance -indeksi oli 14 100 pisteessä. Kun osingot sijoitettiin uudelleen, oli siis mahdollista ansaita yli kaksinkertainen voitto 34 vuoden aikana verrattuna pelkkään kurssikehitykseen, sillä molemmat indeksit olivat aloittaneet 1000 pisteestä vuonna 1987. Erityisen korkeisiin tuottoihin keskittyvä osinkostrategia suurentaa tätä vaikutusta vastaavasti, ja sillä on valtava merkitys pitkällä aikavälillä.

Suosi suurten, osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeita

Erityisen houkuttelevia osinko-osakkeita ovat sellaiset suuryritykset, joilla on vakaa liiketoimintamalli, ennakoitavissa olevat voitot ja vahva vapaa kassavirta, josta maksaa osinkoja sijoittajille. Niiden pitäisi siis olla vakaita niin sanottuja Blue Chip -osakkeita, jotka yleensä keskittyvät esimerkiksi televiestintään, perushyödykkeisiin, tai vaikka rahoitus-, vakuutus-, teollisuus- tai energia-alalle. Osinko-osakkeet kestävät usein myös suhdannevaihteluita ja kriisejä paremmin kuin kasvuosakkeet, mutta niiden kasvu sen sijaan on usein maltillisempaa tai jopa pysähtynyttä.

Mitä muuta sijoittajan pitäisi huomioida osinko-osakkeiden kohdalla?

Historiallisesti korkeaa osinkoa maksavat yritykset ovat alttiimpia alhaisemmille kurssivaihteluille kuin yleiset osakemarkkinat, mikä voi osoittautua erittäin edulliseksi markkinoiden romahtaessa. Akuutin kriisin aikana (kuten vuoden 2008 finanssikriisin tai koronaromahduksen aikana) erityisesti taloudellisesti vahvat suuryritykset ovat paljon vähemmän alttiita konkurssille kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Tämä johtuu siitä, että suurten yritysten on helpompi hankkia pääomaa myös vaikeina aikoina. Myös yrityksen liiketoimintanäkymät ovat tärkeässä asemassa. Jos ne ovat negatiivisia, on olemassa riski osinkojen leikkaamisesta tai jopa osinkojen peruuttamisesta seuraavina vuosina. Sijoittajien tulisi myös tarkistaa, syövätkö osingot yhtiön pääomaa. Osakekohtaisen liikevoiton pitäisi siis pääsääntöisesti olla osinkoa korkeampi ja siten osoittaa, että yrityksen ansaintakyky on todellisuudessa korkea.

ETF, johon sisältyy 30 parasta osingonmaksajaa Euroopasta

Erityisen houkuttelevia Blue Chip -yritysten joukossa ovat osinko-osakkeet, joiden osingot ovat nousseet jo vuosia (tai ainakin pysyneet vakaina). Tähän erinomainen ETF on iSharesin EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF, joka on erikoistunut eurooppalaisiin osinko-osakkeisiin. ETF-rahastoon kuuluu 30 euroalueen osaketta, joilla on korkeimmat osinkotuotot.

Euroopan parhaat osinko-osakkeet vuonna 2022

Seuraavassa taulukossa on kymmenen eurooppalaista osinko-osaketta vuodelle 2022. Niistä kolme erityisen kiinnostavaa on esitelty tarkemmin alla.  

Osinko-osakkeet Euroopasta:

Eurooppalainen osinko-osake ISIN Kaupankäyntitunnus Valuutta Osinkotuotto-% 2021
BASF DE000BASF111 BAS EUR 5.20 %
Banco Santander ES0113900J37 BSD2 EUR 3.70 %
Bayer DE000BAY0017 BAYN EUR 4.40 %
Deutsche Telekom DE0005557508 DTE EUR 3.90 %
Eni IT0003132476 ENI EUR 5.60 %
Munich Re EN0008430026 MUV2 EUR 4.20 %
Novartis CH0012005267 NOVN CHF 3.90 %
Sanofi FR0000120578 SAN EUR 3.80 %
Swiss Re CH0126881561 SREN CHF 7.30 %
Total FR0000120271 FP EUR 6.10 %

Näillä eurooppalaisilla osinko-osakkeilla sijoittaja voi saavuttaa korkeita osinkotuottoja. Alla olevien yritysten talousluvut on kerätty 2.5.2022.

Sanofi (SAN): Osinkoa nostettiin 28 vuotta peräkkäin

Sanofi on ranskalainen maailmanlaajuisesti toimiva lääkekonserni, joka syntyi vuonna 2004 Sanofi-Synthélabon ja Aventisin fuusion tuloksena. Yrityksen liiketoiminta keskittyy monenlaisiin lääketieteen aloihin, kuten onkologiaan, sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, tromboosiin, kilpirauhasen ja keskushermoston toimintaan sekä geneerisiin lääkkeisiin ja rokotteisiin. Pääpaino on harvinaisten tai immunologisten sairauksien lääkkeiden tutkimuksessa, kehittämisessä ja markkinoinnissa. Yhtiö investoi vuosittain yhteensä yli 6 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen.

Covid-19-rokote: parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Monien muiden lääkeyhtiöiden tavoin Sanofi kehittää rokotteita koronavirusta varten tai paremmin sitä vastaan. Sanofi tarvitsi kuitenkin huomattavasti enemmän aikaa rokotteen kehittämiseen kuin muut yritykset.

Sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisen Translate Bio -yrityksen kanssa tutkitun MRT5500-mRNA-rokotteen kehittäminen lopetettiin, yhdessä brittiläisen lääkeyrityksen GlaxoSmithKlinen kanssa kehitetty proteiinipohjainen koronarokote osoitti hiljattain vakuuttavia tutkimustuloksia ja otti siten suuren askeleen kohti hyväksyntää. Tutkimuksessa, jossa käytettiin Sanofin tehosterokotetta, rokote pystyi nostamaan vasta-ainepitoisuuksia 18–30-kertaisiksi. Lisäksi rokotteen teho oli lähes 58 prosenttia oireisten koronatulehdusten ehkäisyssä, 75 prosentin onnistumisprosentti keskivaikeaa ja kohtalaisen vakavaa tautia vastaan ja jopa 100 prosentin suoja vakavaa tautia ja sairaalahoitoa vastaan. Näiden tietojen perusteella Sanofi-GSK-rokotteesta tulee todennäköisesti toinen vaihtoehto toiseksi proteiinirokotteeksi Novavaxin rinnalle. Vaikka koronarokotteiden kysyntä vähenee, vuosittainen peruskysyntä pysyy todennäköisesti edelleen suurena.

Viime vuonna konserni ilmoitti investoivansa voimakkaasti mRNA-pohjaisten rokotteiden kehittämiseen: Kuuden mRNA-rokotekandidaatin kehittämiseen on tarkoitus investoida noin kaksi miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Näin Sanofi voisi jälleen nousta kehityksen eturintamaan.

Vuonna 2022 odotetaan pientä voittojen kasvua

Viime vuonna 2021 Sanofi kasvatti liikevaihtoaan +7 % 37,7 miljardiin euroon ja kasvatti osakekohtaista voittoaan +16 % 6,56 euroon. Tämänhetkinen tärkein kasvutekijä on Dupixent, joka on ekseeman hoitoon tarkoitettu lääke. Vuonna 2022 Sanofi odottaa vaatimatonta +2–3 prosentin tuloskasvua, jota valuuttakurssit heikentävät, mikä vastaisi noin 6,69–6,76 euron osakekohtaista tulosta. Myönteistä on, että yhtiön omavaraisuusaste on korkea, 57 prosenttia.

Eurooppalainen osinkoaristokraatti

Taloudellisen vahvuutensa ansiosta yhtiöllä on varaa maksaa osinkoa, joka on jopa suurempi kuin osakekohtainen tulos. Sanofi, jonka osinko on tällä hetkellä 3,33 euroa, on nyt nostanut voitonjakoaan peräti 28 kertaa peräkkäin, joten sitä on viime aikoina pidetty niin sanottuna osinkoaristokraattina. Vain muutama yhtiö onnistuu jatkuvasti kasvattamaan osinkojaan vastaavalla tavalla. Yritykset, jotka ovat kasvattaneet osinkojaan 25 vuotta peräkkäin, saavat osinkoaristokraatin arvonimen. Osinkoaristokratiaan pääsemiseksi ei riitä, että liiketoiminnan tulos on ollut hyvä muutaman vuoden ajan. Koska 25 vuoden ajanjakso sisältää myös kriisejä ja taantumia, tarkastelu antaa tietoa yrityksen kyvystä toimia menestyksekkäästi myös vaikeina aikoina. Sanofi liittyi tähän eliittikerhoon kolme vuotta sitten.

3,3 % osinkotuotto, jatkuvuus ja luotettavuus
Sanofin osake
Sanofin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 17.5.2022.

Osingonmetsästäjien näkymät ovat erityisen hyvät Sanofin kohdalla, jopa nykyisinä kriisiaikoina. Vaikka Sanofi ei välttämättä voi ylpeillä korkeilla kasvuluvuilla, se tarjoaa houkuttelevan osingonmaksun ja vankat liiketoimintanäkymät. 3,3 prosentin tuotto ei ole enää viimeaikaisten kurssinousujen jälkeen osinkojen huippuluokkaa, mutta sijoittajat saavat jatkuvuutta ja luotettavuutta. Osake on tällä hetkellä 101 eurossa vain hieman alle äskettäin saavutetun 105,52 euron ennätyskorkeuden. Osake sopii erinomaisesti konservatiivisille sijoittajille.

Swiss Re (SREN): sveitsiläisen jälleenvakuutusryhmän hyvät liiketoimintanäkymät koronasta huolimatta

Swiss Re, jonka pääkonttori sijaitsee Zürichissä, Sveitsissä, on maailman toiseksi suurin jälleenvakuutusyhtiö Munich Re:n jälkeen. Yhtiö keskittyy pääasiassa omaisuusvakuutus- ja henkivakuutustoimintaan. Vaikka yhtiö teki tappiota tilikaudella 2020 koronan vuoksi, näkymät ja osingot ovat kuitenkin vakuuttavat.

Koronan seuraukset rasittavat jälleenvakuutustoimintaa

Jälleenvakuutustoiminta on viime vuosina ollut hyvin vaihtelevaa. Tavallisten luonnonkatastrofien, kuten metsäpalojen, tulvien, hurrikaanien ja taifuunien lisäksi viime vuosina yritystä on rasittanut koronapandemian seuraukset, kuten kesäolympialaisten lykkääminen tai yritysten liiketoiminnan keskeytymisestä maksettavat korvaukset.

Vuonna 2021 liiketoiminta oli jälleen paljon parempaa. Edellisen vuoden 0,9 miljardin dollarin tappion jälkeen konsolidoitu tulos vuonna 2021 oli +1,4 miljardia dollaria. Tulos oli vakuuttava siitä huolimatta, että vuoden jälkipuoliskolla sekä hurrikaani Idalla että heinäkuun myrskyillä Euroopassa oli huomattava vaikutus tulokseen.

Vuoteen 2019 asti osinkoa korotettiin tasaisesti kuuden vuoden ajan 5,90 Sveitsin frangiin (5,77 euroon). Sittemmin johto on pitänyt voitonmaksun vakaana vuoden 2020 tappioista huolimatta. Swiss Re:ssä osinko maksettiin siis väliaikaisesti yrityksen pääomasta, mutta se ei ollut ongelma suurten ylijäämävarojen vuoksi.

Lisäksi osinko on tänä vuonna vakaa lukuisista myrskytuhoista huolimatta. Analyytikot odottavat johdon aggressiivisen maksupolitiikan säilyvän myös tulevaisuudessa. Lisäksi on hyvin mahdollista, että pian käynnistetään uusi osakkeiden takaisinosto-ohjelma, sillä edellinen osakkeiden takaisinosto keskeytettiin väliaikaisesti koronan vuoksi.

Vahva 7,4 prosentin tuotto

Swiss Re:n osinkotuotto on tällä hetkellä 7,4 prosenttia, kun osakkeen nykyinen hinta on 80 Sveitsin frangia ja osinko 5,90 Sveitsin frangia. Luonnonkatastrofien ja kriisien moninaisuus ei vaikuta kielteisesti ainoastaan jälleenvakuutusyhtiöihin. Kokemus on päinvastoin osoittanut, että erityisesti uusi liiketoiminta on huomattavasti suurempaa keskimääräistä suurempien vahinkojen jälkeen, koska suuret vahingot lisäävät jälleenvakuutuksen kysyntää ja hintoja. Markkina-asiantuntijat odottavat, että luonnonkatastrofien jälleenvakuutusmarkkinat paisuvat nykyisestä runsaasta 30 miljardista dollarista yli 40 miljardiin dollariin seuraavien kolmen vuoden aikana. Swiss Re hyötynee tästä myös tulojen kasvun muodossa. Jos maksettavat korvaukset pysyvät kohtuullisissa rajoissa tulevalla kaudella, mahdollisuudet keskimääräistä suurempien osinkojen maksamiseen lähivuosina ovat erinomaiset.

Osinkosijoittajille tilaisuus saada korkeita osinkoja

Swiss Ren osake
Swiss Ren osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 17.5.2022.

Swiss Re:n osake saavutti vuoden 2020 alussa uuden 10-vuotishuipun 117,05 Sveitsin frangissa (109 euroa), ennen kuin korona johti osakekurssin väliaikaiseen puolittumiseen 53 Sveitsin frangiin (49 euroa). Tämän jälkeen hinta on noussut jälleen noin 80 Sveitsin frangiin (78 euroon). Koronasta ja lisääntyvistä luonnonkatastrofeista huolimatta suhteellisen maltillisesti arvostettu Swiss Re:n osake sopii todennäköisesti sijoittajille, jotka haluavat hyötyä jälleenvakuutusyhtiön tavanomaisesti korkeasta tuottokyvystä. Yksittäisinä vuosina tulot vaihtelevat kriisien tai erityisen voimakkaiden hurrikaanien kaltaisten suurten vahinkotapahtumien vuoksi, mutta konsernin pääomapuskureiden ja normaaliaikojen korkeiden voittojen ansiosta toimialakohtaiset liiketoimintariskit ovat erittäin hyvin pehmennettyjä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Osakkeen nykyinen hintataso voi edelleen tarjota mielenkiintoisen ostomahdollisuuden pitkän aikavälin sijoittajille. Jälleenvakuutusosakkeiden kurssinousumahdollisuudet ovat kuitenkin yleensä melko vähäiset verrattuna muiden alojen osakkeisiin.

BASF SE (BAS): Maailman suurin kemianteollisuuden yritys

BASF SE on maailman suurin kemianteollisuuden yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Ludwigshafenissa, Saksassa. Sillä on yli 122 000 työntekijää yli 90 maassa ja lähes 200 kemian tuotantolaitosta. Vuonna 1865 Badische Anilin & Soda-Fabrik -nimellä perustettu yritys valmisti alun perin väriaineita tekstiiliteollisuudelle ja myöhemmin ammoniakkia, lannoitteita ja elokuvamateriaalia sekä magneettinauhoja esimerkiksi video- ja äänikasetteja varten. Nykyään se tuottaa pääasiassa teollisuus- ja tekstiilikemikaaleja, muoveja ja viimeistelytuotteita. Yrityksen laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat kuitenkin myös puhdistusaineet, kasvinsuojeluaineet ja ravintolisät. BASFin asiakkaita ovat pääasiassa sähkö-, kemian-, auto- ja rakennusteollisuuden yritykset sekä lääke- ja maatalousyritykset. BASFin päätuotteita käytetään esimerkiksi polttoaineiden, muovien ja voiteluaineiden, maalien ja pinnoitteiden, paperituotteiden, hygieniatuotteiden, torjunta-aineiden ja vedenkäsittelyn tuotannossa.

Vahva käänne koronan jälkeen

Viime vuonna BASF toipui koronasta. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan vahvasti, +33 % 59 miljardista eurosta 78,6 miljardiin euroon, ja teki myös vaikuttavan paluun kannattavaksi 6,00 euron osakekohtaisella tuloksella. Edellisenä vuonna koronasta aiheutui -1,51 euron osakekohtainen tappio. Vuonna 2022 liikevaihdon odotetaan analyytikoiden mukaan kasvavan +3,6 % 81,4 miljardiin euroon, kun taas osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskevan hieman 5,64 euroon. Tulevalle vuodelle 2023 markkina-asiantuntijat odottavat jälleen liikevaihdon maltillista kasvua 82,1 miljardiin euroon ja osakekohtaisen tuloksen paranevan jälleen hieman 5,91 euroon.

Osingonkorotus vuonna 2021: 6,5 % osinkotuotto

BASF-konserni on nostanut osinkoaan tasaisesti vuodesta 2010 lähtien: 1,70 eurosta osakkeelta 3,30 euroon maksuvuonna 2020. Siihen asti osinkoa korotettiin viimeksi kahdeksan kertaa peräkkäin 10 sentillä, sillä johdon osinkopolitiikkaan kuuluu nimenomaisesti osingon korottaminen mahdollisuuksien mukaan joka vuosi. Koronavuoden osalta osingon korottaminen olisi kuitenkin tuskin ollut perusteltua negatiivisen tuloksen vuoksi, joten yritysjohto päätti maksaa 3,30 euroa osakkeelta yhtiön varoista. Tänä vuonna johtokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 3,40 euron osinkoa. Osinkotuotto on siten houkutteleva 6,5 prosenttia osakkeen tämänhetkisellä 52 euron hinnalla.

Vakaa sijoitus osingonmetsästäjille
BASF SEn osake
BASF SEn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 17.5.2022.

Hieman spekulatiivisemmille osinkosijoittajille BASF on ehdottomasti perehtymisen arvoinen osake. Viime vuosien heikon jakson jälkeen myynti ja voitot kasvoivat jälleen vuonna 2021. Osakkeesta on tullut viime vuosina osinko-osake, mikä johtuu tietenkin myös suhteellisen maltillisesta kurssikehityksestä. Nyt näyttää siltä, että BASF on saanut asiansa kuntoon, joten sijoittajat voivat odottaa kunnon osinkoja vuonna 2022 ja sen jälkeen. BASF on suhdanneherkkä, mutta nykyisellä kurssitasolla se on edelleen suhteellisen hyvä sijoitus osingonmetsästäjille.

Johtopäätös: Korkea osinko ei ole kaikki kaikessa

Vuosi 2020 on osoittanut, että korkeillakin osinkotuotoilla voi olla sudenkuoppansa. Esimerkiksi ne, jotka olivat lyöneet vetoa autonvalmistajien, matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden tai öljy-yhtiöiden suhteellisen korkeisiin ja vakaisiin tuottoihin näkivät joidenkin osakekurssien romahtavan maaliskuussa 2020. Tämän seurauksena osinkoja peruttiin ja leikattiin vuoden edetessä. Inflaatio ja Ukrainan sota aiheuttavat epävarmuutta markkinoilla, mutta jossain vaiheessa osakekurssit kääntyvät taas nousuun. Sijoittajien olisi kuitenkin pidettävä yksi asia mielessä: Sellaisten yhtiöiden osakkeet, jotka ovat jostain syystä laskusuunnassa, maksavat usein verrattain korkeaa osinkoa alhaisen osakekurssin vuoksi. Todellisessa kriisitilanteessa osinko on silloin yleensä ensimmäinen leikkauskohde. Toisaalta on täysin hyväksyttävää, että vakaat yhtiöt, kuten Swiss Re ja BASF voivat korvata yksittäisen heikon vuoden, kuten vuoden 2020, pääomasta maksettavilla osingoilla – edellyttäen, että liiketoimintanäkymät kohentuvat jälleen romahduksen jälkeen. Näin myös vuonna 2022 ja sen jälkeen voidaan löytää ensiluokkaisia osakkeita, joilla on houkutteleva osinkotuotto.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart