Artikkelissa esitellään DAX:n, Euro Stoxx 50:n, Dow Jonesin ja Nikkei 225:n kiinnostavimmat Blue Chip -osakkeet.

Osakemarkkinoilla käytetään mielellään erilaisia termejä. Lempinimiä, rinnastuksia ja lyhenteitä on suorastaan loputtomasti. Termejä käytetään usein myös väärin, johtuen siitä, että niiden todellista merkitystä selitetään vain harvoin.

Teknisen jargonin käytön tarkoituksena on yleensä korostaa puhujan auktoriteettia ja asiantuntevuutta, mutta LYNXillä tavoitteena on ilmaista asiat mahdollisimman ymmärrettävästi. Teknisestä jargonista onkin hyötyä vain jos lukijat ymmärtävät termit. Tästä johtuen artikkelin alussa esitellään, mitä Blue Chip -osakkeilla tarkoitetaan ja miksi ne ovat kiinnostavia jokaisen sijoittajan näkökulmasta.

Blue Chip -osakkeet: mitä ne tarkalleen ottaen ovat?

Merkillepantavaa tässä ilmaisussa on se, että se ei ole kovinkaan kuvaava, mutta silti sen käyttö on vakiintunut vuosikymmenten aikana. Mistä termi sitten tulee?

Kasinolla suurimman arvon omaavat pelimerkit ovat sinisiä, joten Blue Chip -osakkeilla viitataan korkeimman arvon omaaviin osakkeisiin. Vaikka periaatteessa pörssissä voi sijoittaa myös samalla tavalla kuin kasinolla, tämä ei todennäköisesti ole useimpien sijoittajien tavoitteena. Termi on kuitenkin säilynyt tähän päivään asti, ja joskus epäillään, että se on säilynyt niin kauan siksi, että se korreloi IBM-yhtiön lempinimen kanssa. Yhdysvaltalaiset sijoittajat kutsuvat IBM:ää myös “Big Blue” -nimellä, ja yritystä pidettiin vuosikymmeniä yhtenä Blue Chip -yhtiönä. Sininen viittaa yrityksen logon siniseen väriin. Molemmissa tapauksissa tämä johtaa kuitenkin jo oikeaan oletukseen siitä, mistä sinisissä pelimerkeissä on kyse.

Blue Chip -osakkeet ovat erityisen suuria yrityksiä, jotka ovat liikevaihdoltaan ja markkina-arvoltaan pörssin suurimpia. Yritykset löytyvät eri markkinoiden tärkeimmistä indekseistä, esimerkiksi Saksan DAX-indeksistä ja Yhdysvaltojen Dow Jones -indeksistä.

Termin ansaitseville osakkeille ei kuitenkaan ole olemassa selkeää määritelmää esimerkiksi markkina-arvoon perustuen. Toisaalta myös yrityksen koon vertailu voi olla hieman harhaanjohtavaa, sillä yhden maan suuryritys voi olla verrattain pieni globaaleilla markkinoilla. Esimerkiksi suurin osa maailman 50:stä tällä hetkellä suurimmasta yrityksestä löytyy Yhdysvalloista.

Tällaisessa maailmanlaajuisessa listassa eurooppalaisia yrityksiä on vähemmän, vaikka useat yritykset ovat markkinoillaan isoimpia toimijoita.

Miksi sijoittaa Blue Chip -osakkeisiin?

Jotkut sijoittajat pitävät näitä yrityksiä tylsinä ja siksi välttelevät niitä. Heidän perustelunsa on, että nämä suuryritykset ovat liian suuria ollakseen jännittäviä. Niiden osakkeiden arvot eivät yleensä muutu radikaalisti ja kasvuvauhti on rauhallista. Näin argumentoivat sijoittajat ovat tietenkin myös oikeassa, mutta kolikolla on toinenkin puoli.

On totta, että näiden titaanien kasvuvauhti ei ole 30 tai 40 prosenttia vuodessa. Niinpä on harvinaista, että kyseisten yritysten osakkeet nousisivat 100 prosenttia tai enemmän vuodessa. Mutta Blue Chip -osakkeet eivät myöskään ole spekuloijien vaan sijoittajien leikkikenttä. Ne sopivatkin sijoittajille, jotka eivät pelaa uhkapelejä, vaan haluavat sijoittaa ja kartuttaa pääomaansa varovaisesti keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Tämän paljon suuremman sijoittajaryhmän kannalta Blue Chip -osakkeilla on ratkaisevia etuja:

Blue Chip -osakkeiden edut:

  • Pienemmät vaihtelut osakekursseissa
  • Hyvä osinkotuotto
  • Kauppaa voidaan käydä milloin tahansa kaikissa tärkeimmissä pörsseissä
  • Avoimuus liiketoiminnan kehittämisen suunnitelmissa

On hyviä syitä siihen, miksi Warren Buffettin kaltaiset tähtisijoittajat luottavat pääasiassa Blue Chip -osakkeisiin ja ovat silti tehneet vuosikymmenien ajan voittoja, jotka saavat useimmat sijoittajat kalpenemaan kateudesta. Nämä osakkeet eivät välttämättä nouse raketin lailla osakemarkkinoilla, mutta niiden kasvu on kuitenkin vakaata. Juuri sillä on merkitystä, jos sijoittaja haluaa rakentaa salkkuunsa vankan perustan. Miltä näiden yritysten tuotto näyttää?

Seuraavasta 10 vuoden ajanjakson kattavasta kaaviosta näkee, miten yllättäen Blue Chip -yhtiöistä koostuva Dow Jones on kasvanut arvoltaan enemmän kuin New Yorkin pörssin (NYSE) Composite-indeksi. Siinä missä Dow Jonesiin kuuluu 30 suurta yritystä, NYSE Composite indeksiin kuuluu yli 2000 yritystä sekä Yhdysvalloista että maailmalta.  

dow jones ja NYSE muutokset
Dow Jones vs NYSE Composite kehitys 2012 lähtien

Momentum ja hajauttaminen: miten parhaiten sijoittaa Blue Chip -osakkeisiin?

Yllä mainituiden syiden perusteella kaikkien sijoittajien kannattaa vähintäänkin siis tutustua lähemmin näihin Blue Chip -osakkeisiin, jotka ovat pörssimaailman titaaneita. Luonnollisesti myös suuryritysten osakkeet voivat laskea ja niiden näkymät voivat heikentyä. Tästä johtuen myös näitä osakkeita on myös syytä tarkastella säännöllisesti, ja arvioida mitkä osakkeet erottuvat joukosta edukseen.

Osakkeita arvioitaessa voidaan esimerkiksi tarkastella, mitkä näistä osakkeista ovat voittaneet niitä vastaavan indeksin kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana. Näin salkussa olisivat aina ne osakkeet, joilla on voimakkain momentum. Heikosti tuottavat yritykset voidaan myydä ja johdonmukaisesti korvata ne paremmilla osakkeilla. Näiden lisäksi sijoittajien salkusta on hyvä löytyä tasainen määrä Blue Chip -osakkeita suurimmilta talousalueilta ympäri maailman. Alla esitellään neljän indeksin parhaat Blue Chip -osakkeet kahdentoista viime kuukauden ajalta. Vertailussa käytetään seuraavia indeksejä:

  • DAX Saksan blue chip -indeksi
  • Euro Stoxx 50 edustaa euroaluetta
  • Dow Jones, Wall Streetin lippulaivaindeksi
  • Nikkei 225, Japanin pörssin johtava indeksi

Artikkelissa on tietoisesti jätetty Kiinan osakemarkkinat pois. On totta, että maa on nyt maailman toiseksi suurin talous. Pörssi on kuitenkin säännelty ja alttiimpi poliittisille vaikutteille kuin muut pörssit. Kiinaa ei suotta lasketa (vielä) kehittyvien markkinoiden joukkoon. Kiinalaiset osakkeet ovat edelleen spekulatiivinen sijoituskohde, olivatpa yritykset kuinka suuria tahansa.

Mitkä yritykset tuottavat hyvin?

Kuten edellä käy ilmi, parhaiden Blue Chip -osakkeiden sijoitukset olisi tarkistettava säännöllisesti, koska kaikkien osakkeiden arvot muuttuvat jatkuvasti.

Yritysten liiketoimintanäkyvät voivat muuttua paremmiksi tai huonommiksi nopeastikin, kuten viimeisen kuukauden aikana on havaittu. Tästä johtuen pyrimme säännöllisesti päivittämään parhaiden blue chip -osakkeiden listaa. Artikkelin osakkeet on kerätty 11. maaliskuuta 2022.

DAX:in Parhaat Blue Chip -osakkeet 2022

Mitkä kolme saksalaista Blue Chip -osaketta päihittävät DAX:n eniten kahdentoista kuukauden ajanjaksolla? Tässä ovat Saksan osakemarkkinoiden top 3 maaliskuussa 2022:

Merck KGaA (ISIN: DE0006599905 – Kaupankäyntitunnus: MRK – Valuutta: EUR) on maaliskuussa 2022 DAX-indeksin Blue Chip -osakkeiden ykkönen ympäristössä, jota leimaavat niin korko- ja inflaatiohuolet kuin Ukrainan konflikti. Osakkeen kasvu: 28 prosenttia viimeisten kahdentoista kuukauden aikana. Osakkeen suhteellinen vahvuus DAX:iin nähden, joka on laskenut vajaat seitsemän prosenttia vuoden aikana, perustuu odotukseen, että lääketeollisuus kestää talouspaineet paljon paremmin kuin monet kuluttajille suunnatut sykliset toimialat.

Merck KGaA osake
Merck KGaA:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

DAX-rankingin toisella sijalla on energiayhtiö E.ONin osake (ISIN: DE000ENAG999 – Kaupankäyntitunnus: EOAN – valuutta: EUR). Vuoden takaiseen verrattuna osakekurssi on noussut 16 prosenttia. Vaikka Ukrainan konflikti vaikeuttaisi ja kallistaisi energian toimituksia, sijoittajat olettavat tällä hetkellä, että kyseisen energiantoimittajan myynti ja voitot ovat pienempien riskien kohteena kuin esimerkiksi auto- tai konevalmistajien voitot. Auto- ja konevalmistajien tuotanto vaatii paljon energiaa, minkä lisäksi ne kärsivät tällä hetkellä edelleen osien toimitusvaikeuksista. Vaikka myös E.ON joutui myyntipaineen alaiseksi 11. maaliskuuta edeltävinä viikkoina, se pysyi silti melko vakaana verrattuna DAX-indeksiin.

E.ON osake
E.ON:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Linde (ISIN: IE00BZ12WP82 – Kaupankäyntitunnus: LIN – valuutta: EUR) sijoittuu tässä tuoreimmassa analyysissä kolmanneksi vahvimpien saksalaisten Blue Chip -osakkeiden joukossa heti E.ON:n jälkeen. Kurssinousu osakkeelle on kertynyt vuoden takaiseen verrattuna 15 prosenttia. Yritys valmistaa teollisuuskaasuja, ja ainakin toistaiseksi se on osoittanut olevansa varsin kestävä Ukrainan konfliktin vaikutuksia vastaan.

Linde osake
Linden osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022.

Euro Stoxx 50:n Parhaat Blue Chip -osakkeet 2022

Euro Stoxx 50 -indeksiin kuuluu koko euroalueen 50 suurinta Blue Chip -yritystä. Noin kolmannes näistä osakkeista kuuluu DAX-indeksiin, mutta tässä tarkastellun 12 kuukauden jakson aikana yksikään DAX-yhtiöistä ei päässyt tämän johtavan eurooppalaisen indeksin kolmen parhaan joukkoon.

ENI (ISIN: IT0003132476 – Kaupankäyntitunnus: ENI – valuutta: EUR) on Italian suurin energiantoimittaja ja myös öljy-yhtiö. Ukrainan sotaan liittyen sekä sähkö- että polttoainealat ovat olleet kovassa muutoksessa. Odotukset siitä, että tämä jättiläiskonserni, joka on 30-prosenttisesti valtion omistuksessa, pystyy selviytymään tästä haasteesta muita aloja vakaammin, toivat Blue Chip -osakkeen ensimmäiselle sijalle Euro Stoxx 50 -listan vertailussa. Yrityksen osakkeen 12 kuukauden tuotto on 27 prosentin plussalla. Pitkällä aikavälillä ENI on saanut kiinni Euro Stoxx 50 -indeksin, mutta tarkasteltaessa osaketta indeksiä vastaan vuoden ajalta, ENI on tuottanut selvästi paremmin.

ENI osake
ENI:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Toisella sijalla maaliskuun 2022 puolivälissä oli hollantilainen Ahold Delhaize Group (ISIN: NL0011794037 – Kaupankäyntitunnus: AD – valuutta: EUR), joka vahvistui reilut 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aholdia ei juurikaan tunneta Suomessa, mutta elintarvikkeiden vähittäismyyjä toimii periaatteessa kaikkialla Euroopassa. Kuten nykyisten suhteellisen vakaiden energiantoimittajien kohdalla, myös tässä tapauksessa turvasatama-ajattelu takaa todennäköisesti osakkeen vakauden, sillä ruokaa tarvitaan aina.

Ahold Delhaize Group osake
Ahold Delhaize Groupin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Kolmanneksi sijoittuu ASML Holding (ISIN: NL0010273215 – Kaupankäyntitunnus: ASML – valuutta: EUR), jonka kahdentoista kuukauden voitto on lähes 20 prosenttia. ASML Holding on hollantilainen puolijohdeteollisuuden toimittaja. ASML:n valmistamien litografiajärjestelmien kysyntä on ollut suurta jo vuosia. Yrityksen myynti, voittomarginaali ja tulos ovat olleet jatkuvassa kasvussa viime vuosina. Sirujen tarjonnan ongelmat jatkuvat edelleen keväällä 2022, joten tämän laitevalmistajan tilauskanta on edelleen niin täynnä, että sijoittajat lyövät vetoa siitä, että koko talouden taantumakehityksen sattuessa ASML Holding pelastautuu kriisin yli tämän tilauskannan avulla.

ASML Holding osake

Dow Jones – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2022

Dow Jones on maailman tunnetuin osakeindeksi, ja monille se edustaa itse osakemarkkinoita. Tämä siitä huolimatta, että indeksiin, jonka koko nimi on Dow Jones Industrial Average, kuuluu vain 30 osaketta. Nämä 30 osaketta kuuluvat kuitenkin maailmantalouden titaaneihin ja ne ovat Wall Streetin todellisia Blue Chip -osakkeita. Kukaan, joka haluaa rakentaa mielekkäästi hajautetun Blue Chip -sijoitussalkun, ei voi välttää tätä Yhdysvaltojen lippulaivaindeksiä.

Chevron (ISIN: US1667641005 – Kaupankäyntitunnus: CVX – Valuutta: USD) on saavuttanut upean, lähes 55 prosentin nousun vuoden 2021 maaliskuun puoliväliin verrattuna. Vaikka pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Chevron näyttää jääneen jälkeen Nasdaq Compositesta, viimeisen vuoden ajalta tarkasteltuna näkymä on täysin päinvastainen. Oletuksena on, että energian hintojen jyrkkä nousu lisää merkittävästi tämän yhdysvaltalaisen öljy-yhtiön voittomarginaalia. Nähtäväksi jää, nousevatko yrityksen voitot tarpeeksi osakekurssin pysymiseksi nykyisellä tasolla. Tästä johtuen yrityksen osakkeen ostaminen ei tällä hetkellä ole riskitöntä.

Chevron osake
Chevronin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Yhdysvaltojen suurimman sairausvakuutusyhtiön UnitedHealth Group osake (ISIN: US91324P1021 – Kaupankäyntitunnus: UNH – valuutta: USD) on Dow Jonesin Blue Chip -listan toisella sijalla 11. maaliskuuta 2022. Olipa kyse sitten inflaatio- ja korkohuolista tai Ukrainan sodasta, tämän toimialan näkymät eivät vähästä muutu. Tästä johtuen sijoittajat siirtävät pääomaa suhdanneherkistä osakkeista UnitedHealthin kaltaisten yhtiöiden osakkeisiin, mikä pitää osakkeen vakaalla tasolla suhteessa Dow Jonesiin.

United Health Group osake
United Health Groupin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Applen osake (ISIN: US0378331005 – Kaupankäyntitunnus: AAPL – valuutta: USD) on kolmannella sijalla Dow Jones Blue Chip -listalla. Yrityksen osake on noussut vuoden aikana 25 prosenttia. Vaikka osake on myös joutunut viime aikoina paineiden kohteeksi, se on pärjännyt paremmin kuin Dow Jones. Vahvat voittomarginaalit ja odotukset siitä, että myynti laskee vain maltillisesti jopa kriisitilanteessa, ylläpitävät sijoittajien kiinnostusta.

Apple osake
Applen osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Nikkei 225 – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2022

Kiinan muihin talousalueisiin verrattuna voimakkaan kasvun aiheuttamien otsikoiden vuoksi Japanin osakemarkkinat ovat jääneet joidenkin sijoittajien mielessä taka-alalle. Japania ei kuitenkaan kannata ohittaa, sillä se on koti vahvoille, valtavan suurille ja maailmanluokan yhtiöille, joita ei pitäisi jättää pois yhdestäkään salkusta. Nikkei 225 -indeksin nykyisen Top 3 -listan tulokset puhuvat puolestaan. Toisin kuin Kiinan pörsseissä, sijoittajat voivat toimia maassa vapaasti ja luoda pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmia.

Alla esitellään kolme osaketta, jotka ovat kehittyneet vahvimmin viimeisten kahdentoista kuukauden aikana Tokion Nikkei 225:een verrattuna.

Kawasaki Kisen Kaisha (ISIN: JP3223800008 – Kaupankäyntitunnus: 9107 – Valuutta: JPY) on Japanin Nikkei 225 -indeksin kolmen kärjessä yli 270 prosentin vuosituotolla. Yhtiö on yksi maailman suurimmista varustamoista, joka tunnetaan myös nimellä “KKK Line”. Se liikennöi kaikenlaisia rahtilaivoja konttialuksista öljysäiliöaluksiin. Koska konttirahtipaikkojen hinnat ovat nousseet valtavasti vuosi sitten monilla aloilla ilmenneiden toimitusongelmien seurauksena, yhtiön voitot ovat nousseet valtavasti – ja osakekurssi niiden mukana.

Kawasaki Kisen Kaisha osake
Kawasaki Kisen Kaishan osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (ISIN: JP3753000003 – Kaupankäyntitunnus: 9101 – Valuutta: JPY) on myös yksi maailman suurimmista varustamoista, ja se toimii lähes yksinomaan rahtiliikenteen alalla. Tässäkin tapauksessa rahtikuljetusalalla tällä hetkellä vallitseva jännittynyt tilanne ja siitä johtuva rahdin hintojen valtava nousu ovat tietenkin perustana tälle nousulle, jonka ansiosta osakekurssi nousi vuoden aikana noin 225 prosenttia.

Nippon Yusen K.K. osake
Nippon Yusen K.K.:n osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Mitsui O.S.K. Lines (ISIN: JP3362700001 – Kaupankäyntitunnus: 9104 – valuutta: JPY) on kahden muun japanilaisen huippusuorittajan tavoin varustamo, joka liikennöi myös lauttoja ja risteilyaluksia, mutta on edelleen maailman 20 suurimman joukossa konttikuljetuksissa. Kuten kahden muun varustamon osakkeen kohdalla, on syytä pitää mielessä, että nykyinen rahtitilapula ei ole pysyvä, joten varustamoiden taseiden tämänhetkiset huikeat voitonlisäykset voivat hyvinkin väistyä lähivuosina.

Mitsui O.S.K. Lines osake
Mitsui O.S.K. Linesin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 22.3.2022

Johtopäätös: Parhaat Blue Chip -osakkeet osakesalkun perustana

Maailman suurimpien yritysten joukosta valitut vahvimmin menestyneimmät osakkeet luovat vankan perustan jokaisen sijoittajan salkulle. Artikkeli esitteli osakkeita eri markkina-alueilta, jotta sijoittaja voisi vähentää salkun maariskiä ja siten parantaa sen hajautusta.

Usein sijoittajat ostavat läheltä löytyviä yrityksiä, sillä niiden liiketoimintamallit ovat usein tuttuja eikä valuutanvaihdolle ole tarvetta. Tiettyjä artikkelin osakkeita voi ostaa myös euroina, mutta myös tällöin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat osakkeiden arvoon. Sijoittajan on tärkeää ottaa valuuttariski huomioon kaikessa sijoittamisessa, ja turvallinen tapa on suosia euroalueen osakkeita hieman enemmän.

Artikkelia pyritään päivittämään tasaisin väliajoin. Artikkelin tuotot on kerätty 11. maaliskuuta ja hintakuvaajat on luotu 22.3.2022.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart