Parhaat Blue Chip -osakkeet 2022
Osakemarkkinoilla käytetään mielellään erilaisia termejä. Lempinimiä, rinnastuksia ja lyhenteitä on suorastaan loputtomasti. Termejä käytetään usein myös väärin, johtuen siitä, että niiden todellista merkitystä selitetään vain harvoin.
Teknisen jargonin käytön tarkoituksena on yleensä korostaa puhujan auktoriteettia ja asiantuntevuutta, mutta LYNXillä tavoitteena on ilmaista asiat mahdollisimman ymmärrettävästi. Teknisestä jargonista onkin hyötyä vain, jos lukijat ymmärtävät termit. Tästä johtuen artikkelin alussa esitellään, mitä Blue Chip -osakkeilla tarkoitetaan ja miksi ne ovat kiinnostavia jokaisen sijoittajan näkökulmasta.

Blue Chip -osakkeet: mitä ne tarkalleen ottaen ovat?

Merkillepantavaa tässä ilmaisussa on se, että se ei ole kovinkaan kuvaava, mutta silti sen käyttö on vakiintunut vuosikymmenten aikana. Mistä termi sitten tulee?

Kasinolla suurimman arvon omaavat pelimerkit ovat sinisiä, joten Blue Chip -osakkeilla viitataan korkeimman arvon omaaviin osakkeisiin. Vaikka periaatteessa pörssissä voi sijoittaa myös samalla tavalla kuin kasinolla, tämä ei todennäköisesti ole useimpien sijoittajien tavoitteena. Termi on kuitenkin säilynyt tähän päivään asti, ja joskus epäillään, että se on säilynyt niin kauan siksi, että se korreloi IBM-yhtiön lempinimen kanssa. Yhdysvaltalaiset sijoittajat kutsuvat IBM:ää myös “Big Blue” -nimellä, ja yritystä pidettiin vuosikymmeniä yhtenä Blue Chip -yhtiönä. Sininen viittaa yrityksen logon siniseen väriin. Molemmissa tapauksissa tämä johtaa kuitenkin jo oikeaan oletukseen siitä, mistä sinisissä pelimerkeissä on kyse.

INFO
MITÄ OVAT Blue Chip -osakkeet?

Blue Chip -osakkeet ovat erityisen suuria yrityksiä, jotka ovat liikevaihdoltaan ja markkina-arvoltaan pörssin suurimpia. Yritykset löytyvät eri markkinoiden tärkeimmistä indekseistä, esimerkiksi Saksan DAX-indeksistä ja Yhdysvaltojen Dow Jones -indeksistä.

Termin ansaitseville osakkeille ei kuitenkaan ole olemassa selkeää määritelmää esimerkiksi markkina-arvoon perustuen. Toisaalta myös yrityksen koon vertailu voi olla hieman harhaanjohtavaa, sillä yhden maan suuryritys voi olla verrattain pieni kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi suurin osa maailman 50:stä tällä hetkellä suurimmasta yrityksestä löytyy Yhdysvalloista. Tällaisessa maailmanlaajuisessa listassa eurooppalaisia yrityksiä on vähemmän, vaikka useat yritykset ovat markkinoillaan isoimpia toimijoita.

Miksi sijoittaa Blue Chip -osakkeisiin?

Jotkut sijoittajat pitävät näitä yrityksiä tylsinä ja siksi välttelevät niitä. Heidän perustelunsa on, että nämä suuryritykset ovat liian suuria ollakseen jännittäviä. Niiden osakkeiden arvot eivät yleensä muutu radikaalisti ja kasvuvauhti on rauhallista. Näin argumentoivat sijoittajat ovat tietenkin myös oikeassa, mutta kolikolla on toinenkin puoli.

On totta, että näiden titaanien kasvuvauhti ei ole 30 tai 40 prosenttia vuodessa. Niinpä on vieläkin harvinaisempaa, että kyseisten yritysten osakkeet nousisivat 100 prosenttia tai enemmän vuodessa. Mutta Blue Chip -osakkeet eivät myöskään ole spekuloijille vaan pidemmän aikavälin sijoittajille. Niiden avulla sijoittajat voivat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä kartuttaa pääomaa jatkuvan treidaamisen sijaan. Tämän paljon suuremman sijoittajaryhmän kannalta Blue Chip -osakkeilla on etuja:

Blue Chip -osakkeiden edut:

  • Pienemmät vaihtelut osakekursseissa
  • Hyvä osinkotuotto
  • Kauppaa voidaan käydä milloin tahansa kaikissa tärkeimmissä pörsseissä
  • Avoimuus liiketoiminnan kehittämisen suunnitelmissa

On hyviä syitä siihen, miksi Warren Buffettin kaltaiset huippusijoittajat luottavat pääasiassa Blue Chip -osakkeisiin ja ovat silti tehneet vuosikymmenien ajan voittoja, jotka saavat useimmat sijoittajat kalpenemaan kateudesta. Nämä osakkeet eivät välttämättä nouse raketin lailla osakemarkkinoilla, mutta niiden kasvu on kuitenkin vakaata. Juuri sillä on merkitystä, jos sijoittaja haluaa rakentaa salkkuunsa vankan perustan. Miltä näiden yritysten tuotto näyttää?

Seuraavasta 10 vuoden ajanjakson kattavasta kaaviosta näkee, miten yllättäen Blue Chip -yhtiöistä koostuva Dow Jones on kasvanut arvoltaan enemmän kuin New Yorkin pörssin (NYSE) Composite-indeksi. Siinä missä Dow Jonesiin kuuluu 30 suurta yritystä, NYSE Composite indeksiin kuuluu yli 2000 yritystä sekä Yhdysvalloista että maailmalta.

NYSE Composite Indexin ja Dow Jonesin kehitys
NYSE Composite Indexin ja Dow Jonesin kehitys 9.11.2012-11.11.2022. Lähde Marketmaker pp4

Momentum ja hajauttaminen: miten kannattaa sijoittaa Blue Chip -osakkeisiin?

Yllä mainituiden syiden perusteella kaikkien sijoittajien kannattaa vähintäänkin siis tutustua lähemmin näihin Blue Chip -osakkeisiin, jotka ovat pörssimaailman titaaneita. Luonnollisesti myös suuryritysten osakkeet voivat laskea ja niiden näkymät voivat heikentyä. Tästä johtuen myös näitä osakkeita on myös syytä tarkastella säännöllisesti, ja arvioida mitkä osakkeet erottuvat joukosta edukseen.

Osakkeita arvioitaessa voidaan esimerkiksi tarkastella, mitkä näistä osakkeista ovat voittaneet niitä vastaavan indeksin kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana. Näin salkussa olisivat aina ne osakkeet, joilla on voimakkain momentum. Heikosti tuottavat osakkeet voidaan myydä ja johdonmukaisesti korvata ne paremmilla osakkeilla. Näiden lisäksi sijoittajien salkusta on hyvä löytyä tasainen määrä Blue Chip -osakkeita suurimmilta talousalueilta ympäri maailman. Alla esitellään neljän indeksin parhaat Blue Chip -osakkeet kahdentoista viime kuukauden ajalta. Vertailussa käytetään seuraavia indeksejä:

  • DAX, Saksan Blue Chip -indeksi
  • Euro Stoxx 50 edustaa euroaluetta
  • Dow Jones, Wall Streetin lippulaivaindeksi
  • Nikkei 225, Japanin pörssin johtava indeksi

Artikkelissa on tietoisesti jätetty Kiinan osakemarkkinat pois. On totta, että maa on nyt maailman toiseksi suurin talous. Pörssi on kuitenkin säännelty ja alttiimpi poliittisille vaikutteille kuin muut pörssit. Kiinaa ei suotta lasketa (vielä) kehittyvien markkinoiden joukkoon. Kiinalaiset osakkeet ovat edelleen spekulatiivinen sijoituskohde, olivatpa yritykset kuinka suuria tahansa.

Mitkä yritykset tuottavat hyvin?

Kuten edellä käy ilmi, parhaiden Blue Chip -osakkeiden sijoitukset olisi tarkistettava säännöllisesti, koska kaikkien osakkeiden arvot muuttuvat jatkuvasti.

Yritysten liiketoimintanäkyvät voivat muuttua paremmiksi tai huonommiksi nopeastikin, kuten viimeisten kuukausien aikana on havaittu. Tästä johtuen pyrimme säännöllisesti päivittämään parhaiden Blue Chip -osakkeiden listaa. Artikkelin osakkeet on kerätty 11. marraskuuta 2022.

DAX – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2023

Mitkä kolme saksalaista Blue Chip -osaketta voittivat DAX-markkinaindeksin eniten kahdentoista kuukauden ajanjaksolla? Tässä ovat Saksan osakemarkkinoiden top 3 osakkeet marraskuussa 2022:

RWE:n osakkeet (ISIN: DE0007037129 – kaupankäyntitunnus: RWE – valuutta: EUR) ovat marraskuussa 2022 DAX-osakkeista vahvimpia yhden vuoden tarkastelussa. Alla olevasta hintakuvaajasta käy ilmi, että energiantoimittajan osake on ollut kohtuullisen vakaa, eikä se ole laskenut tappiolliseksi viimeisten kahdentoista kuukauden aikana. Syy tähän oli se, että RWE ei ollut yhtä riippuvainen venäläisestä kaasusta kuin muut energia-alan yritykset. RWE hyötyi nettomääräisesti enemmän energianhinnan noususta kuin mitä se kärsi alan ongelmista.

RWE:n osake
RWE:n osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

DAX-indeksistä toisella sijalla on Deutsche Telekomin osake (ISIN: DE0005557508 – kaupankäyntitunnus: DTE – valuutta: EUR). Yrityksen kohdalla on hyvä kiinnittää huomioita suhteellisen vakaaseen myyntiin muuten negatiivisessa kuluttajaympäristössä. Samalla yhtiö on myös perinteisesti tarjonnut korkean osinkotuoton sijoittajilleen. Loppukeväästä lähtien osakekurssi on useaan kertaan puskenut kohti uusia vuoden huippulukemia. Nousuja on kuitenkin seurannut usein myös hetkellinen nopeahko korjausliike, mikä on tyypillistä vähemmän dynaamisille osakkeille nykyisenkaltaisessa sijoitusympäristössä. Osakekurssi on nyt noussut taas merkittävästi, ja sen nousupotentiaali vaikuttaa tällä hetkellä melko rajalliselta.

Deutsche Telekomin osake
Deutsche Telekomin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Munich Re (ISIN: DE0008430026 – kaupankäyntitunnus: MUV2 – valuutta: EUR) on lähes tasapisteissä kolmannella sijalla Deutsche Telekomin osakkeiden kanssa. Myös tämän yrityksen kohdalla sen toimiala on etu: jälleenvakuutusyhtiön myynti ja voitot ovat vakaampia matalasuhdanteessa kuin suhdanneherkemmillä aloilla. Tällä hetkellä osakekurssi tekee koko ajan vuoden uusia ennätyslukemia, joten varovaisten sijoittajien kannattaa todennäköisesti odottaa mahdollista korjausliikettä. Nykyisestä markkinatilanteesta johtuen vakaat osakkeet ovat jo yleisesti nousseet suhteellisen arvokkaiksi.

Munich Ren osake
Munich Ren osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Euro Stoxx 50 – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2023

Euro Stoxx 50 -indeksiin kuuluu koko euroalueen 50 suurinta Blue Chip -yritystä. Noin kolmannes näistä osakkeista kuuluu DAX-indeksiin. Suomalaisista yrityksistä indeksissä on mukana tällä hetkellä vain Kone.

Euro Stoxx 50 –indeksin viiden parhaiten tuottaneen yritysten joukosta kaksi (Deutsche Telekom ja Munich Re) on jo esitelty, joten Deutsche Börse nousee tätä artikkelia varten viidenneltä sijalta Euro Stoxx 50 –indeksin listan kolmannelle sijalle.

Ranskalainen öljy-yhtiö TotalEnergies (ISIN: FR0000120271 – kaupankäyntitunnus: TTE – valuutta: EUR) on listan ensimmäisellä sijalla ylivoimaisesti. Energian hintojen massiivisen nousun myötä tälle mineraaliöljy-yhtiölle kertyneet voitot ovat nostaneet sijoittajien kiinnostusta yhtiötä kohtaan. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että vähintäänkin keskipitkällä aikavälillä energiahinnat todennäköisesti tasaantuvat, joten nykyinen voittotaso ei välttämättä kestä ikuisesti. Mahdollista osakkeen ostamista vahvan nousun jälkeen kannattaakin harkita tarkkaan.

TotalEnergiesin osake
TotalEnergiesin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Vertailun toisella sijalla oleva yritys on myös energia-alalta. ENI (ISIN: IT0003132476 – kaupankäyntitunnus: ENI – valuutta: EUR) on Italian suurin energiantoimittaja ja myös öljy-yhtiö. Yhtiön liiketoiminta kattaa sekä sähkö- että polttoainesektorit. Odotukset korkeista voitoista nostivat yrityksen toiselle sijalle Euro Stoxx 50 -listan Blue Chip -listalla. Italian valtio omistaa 30 % yrityksestä.

ENI:n osake
ENI:n osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Kolmannella sijalla on Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055 – kaupankäyntitunnus: DB1 – valuutta: EUR). Kuten tämän kappaleen alussa mainittiin, Deutsche Börse nousi viidenneltä sijalta kolmanneksi, jotta samoja yrityksiä ei esiteltäisi useampaan kertaan. Kuitenkin myös tämä yritys hyötyy erilaisista markkinakriiseistä, sillä mitä aktiivisemmin sijoittajat käyvät kauppaa, sitä parempaa tulosta myös Deutsche Börse tekee.

Deutsche Börsen osake
Deutsche Börsen osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Dow Jones – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2023

Dow Jones on maailman tunnetuin osakeindeksi, ja monille se edustaa itse osakemarkkinoita. Tämä siitä huolimatta, että indeksiin, jonka koko nimi on Dow Jones Industrial Average, kuuluu vain 30 osaketta. Nämä 30 osaketta kuuluvat kuitenkin maailmantalouden titaaneihin ja ne ovat Wall Streetin todellisia Blue Chip -osakkeita. Kukaan, joka haluaa rakentaa mielekkäästi hajautetun Blue Chip -sijoitussalkun, ei voi välttää tätä Yhdysvaltojen lippulaivaindeksiä. Osakekaavioissa vertailuindeksinä on S&P 500.

Chevron (ISIN: US1667641005 – kaupankäyntitunnus: CVX – valuutta: USD) öljy-yhtiön osake on saavuttanut uskomattoman 63 prosentin nousun marraskuun puoliväliin 2021 verrattuna. Kuten ENI:n ja TotalEnergiesin kohdalla, energiahintojen massiivinen nousu antaa Chevronin kaltaisille öljy-yhtiöille mahdollisuuden nostaa voittomarginaalejaan ja kasvattaa siten voittojaan valtavasti. Osakekurssi on noussut paljon, mikä lisää korjausliikkeen riskiä, mutta toisaalta yrityksen P/E -luku on edelleen noin 10.

Chevronin osake
Chevronin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.11.2022.

Yhdysvaltain lippulaivaindeksi Dow Jonesin Blue Chip -listalla toisella sijalla on 11. marraskuuta 2022 mitattuna Amgen (ISIN: US0311621009 – kaupankäyntitunnus: AMGN – valuutta: USD). Biotekniikka- ja lääkejätti ei tee vaikutusta voittojen kasvuvauhdilla, mutta toisin kuin monien muiden Blue Chip -yritysten kohdalla, Amgenin voitot kuitenkin kasvavat. Tämä tekee Amgenista halutun ja turvallisen oloisen sijoituskohteen niin monille sijoittajille, että osake on Dow Jonesin voittajien joukossa toisena.

Amgenin osake
Amgenin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.11.2022.

Dow Jones -listan kolmanneksi sijoittunut yritys saattaa tulla monelle yllätyksenä: Kyseessä on International Business Machines Corporation, eli tuttavallisemmin IBM (ISIN: US4592001014 – kaupankäyntitunnus: IBM – valuutta: USD). Yrityksen osakekurssin nousu ei todennäköisesti johdu niinkään vakaiden osakkeiden etsimisestä, sen sijaan markkinoilla vaikuttaa olevan spekulaatiota osakekurssin käänteestä. IBM:n voitot olivat laskeneet voimakkaasti kahtena edellisenä vuotena. Osakekurssin noustua viime aikoina huomattavasti, yrityksestä kiinnostuneiden sijoittajien kannattaa olla varovaisia.

IBM:n osake
IBM:n osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 29.11.2022.

Nikkei 225 – Parhaat Blue Chip -osakkeet 2023

Kiinaan verrattuna Aasian muut markkinat ovat vähemmän huomion kohteena. Japania ei kuitenkaan kannata ohittaa, sillä se on koti vahvoille, valtavan suurille ja maailmanluokan yhtiöille, joita ei todennäköisesti kannata jättää pois yhdestäkään salkusta. Nikkei 225 -indeksin nykyisen Top 3 -listan tulokset puhuvat puolestaan. Toisin kuin Kiinan pörsseissä, sijoittajat voivat toimia maassa vapaasti ja luoda pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmia.

Alla esitellään kolme osaketta, jotka ovat kehittyneet vahvimmin viimeisten kahdentoista kuukauden aikana Tokion Nikkei 225:een verrattuna.

Fujikura Ltd (ISIN: JP3811000003 – kaupankäyntitunnus: 5803 – valuutta: JPY) on suuri japanilainen konserni, joka toimii optoelektronisten tuotteiden ja televiestintälaitteiden alalla. Syyskuun 30. päivänä päättyneen ja marraskuun 10. päivänä julkistetun 2021/2022 tilikauden voittojen valtava kasvu johti osakekurssin nousuun, joka nosti Fujikuran Tokion vertailuindeksin kärkeen yli 90 prosentin nousulla kahdessatoista kuukaudessa.

Fujikura Ltd:n osake
Fujikura Ltd:n osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Mitsubishi Heavy Industries (ISIN: JP3900000005 – kaupankäyntitunnus: 7011 – valuutta: JPY) on suuryritys, jonka toimialat teräksen tuotannon lisäksi ovat myös laivanrakennus, ajoneuvojen valmistus, elektroniikka, ilmailu- ja avaruusteollisuus ja monet muut alat. Konserni onnistui nostamaan voittojaan jopa nykyisessä haastavassa ympäristössä, mikä aiheutti osakekurssin valtavan nousun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän jälkeen osakekurssi on kuitenkin liikkunut pääasiassa sivuittaissuunnassa.

Mitsubishi Heavy Industriesin osake
Mitsubishi Heavy Industriesin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

JGC Holdings (ISIN: JP3667600005 – kaupankäyntitunnus: 1963 – valuutta: JPY) tarjoaa laitteita ja teknisiä ratkaisuja öljy- ja kaasualan energiahankkeisiin. Energian hintojen nousu on saanut sijoittajat odottamaan kasvavia voittoja myös tältä japanilaiselta yritykseltä. Energiahintojen nousun tuomat odotukset riittivät nostamaan JGC:n kolmanneksi Japanin Nikkei 225 -listan osakkeiden vertailussa.

JGC Holdingsin osake
JGC Holdingsin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 24.11.2022.

Parhaat Blue Chip -osakkeet: Tuoton vertailu

Loading ...
Yrityksen nimi Koodi ISIN Valuutta YTD 6 kk 3Y 5 v
RWE AG RWE DE0007037129 EUR -19,33 % -19,97 % 6,63 % 44,84 %
Eni S.p.A. ENI IT0003132476 EUR -12,37 % -8,82 % 25,44 % -3,13 %
IBM Corp. (International Business Machines) IBM US4592001014 USD 3,46 % 4,30 % 18,60 % 31,07 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG MUV2 DE0008430026 EUR 21,41 % 21,38 % 92,66 % 106,32 %
TotalEnergies SE TTE FR0000120271 EUR -0,92 % -0,65 % 49,30 % 28,70 %
Deutsche Telekom AG DTE DE0005557508 EUR 3,92 % 4,42 % 25,98 % 46,43 %
Deutsche Börse AG DB1 DE0005810055 EUR -2,09 % 2,76 % 30,75 % 44,93 %
Chevron Corporation CVX US1667641005 USD 2,29 % 2,16 % 38,32 % 26,29 %
Amgen Inc. AMGN US0311621009 USD 3,68 % 8,41 % 24,50 % 69,59 %

Johtopäätös: Parhaat Blue Chip -osakkeet osakesalkun perustana

Maailman suurimpien yritysten joukosta valitut vahvimmin menestyneimmät osakkeet luovat vankan perustan jokaisen sijoittajan salkulle. Artikkeli esitteli osakkeita eri markkina-alueilta, jotta sijoittaja voisi vähentää salkun maariskiä ja siten parantaa sen hajautusta.

Usein sijoittajat ostavat läheltä löytyviä yrityksiä, sillä niiden liiketoimintamallit ovat usein tuttuja eikä valuutanvaihdolle ole tarvetta. Tiettyjä artikkelin osakkeita voi ostaa myös euroina, mutta myös tällöin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat osakkeiden arvoon. Sijoittajan on tärkeää ottaa valuuttariski huomioon kaikessa sijoittamisessa, ja turvallinen tapa on suosia euroalueen osakkeita hieman enemmän.

Haluatko ostaa Blue Chip -osakkeita?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista.

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart