OTC kaupankäynti
OTC, eli Over-The-Counter tarkoittaa kaupankäyntiä arvopapereilla virallisten pörssien ulkopuolella. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa, ja millaisia hyviä ja huonoja puolia tähän liittyy?

Artikkelissa käydään läpi:

OTC kaupankäynti

OTC-kaupankäynnin selitys

Yleensä arvopapereilla (osakkeet, velkakirjat, optiot, futuurit jne.) käydään kauppaa pörsseissä, kuten New York Stock Exchangessa tai Euronextissä. Arvopapereilla voidaan kuitenkin käydä kauppaa myös suoraan kahden osapuolen välillä, ilman että kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi kulkee pörssin kautta. OTC-kaupankäynti tarkoittaakin yleisesti kaupankäyntiä virallisten pörssien ulkopuolella.

Suosituin OTC-markkina on Forex. Forex-kaupankäynti tapahtuu OTC-markkinoilla, ja transaktiot tapahtuvat keskitetyn pörssin ulkopuolella. Valuuttapareilla voidaankin käydä kauppaa vuorokauden ympäri, kun taas tavallisissa pörseissä, esimerkiksi NYSE:ssä, kaupankäynnille on tietyt kellonajat. Forex-kaupankävijät myyvät ja ostavat valuuttaa verkostossa, joka koostuu pankeista, välittäjistä ja muista vastaavista toimijoista.

Valuuttakaupan lisäksi, on olemassa yli kymmenen tuhatta osaketta ja johdannaista, joilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla. Nämä transaktiot toteutetaan kahden niin sanotun listaamispalvelun (listing services) kautta. Nämä toimijat eivät kuitenkaan ole pörsseja, ne vain välittävät hintapyyntöjä. Tämä rakenne mahdollistaa suoran kaupankäynnin kahden sijoittajan kesken, ilman välikäsiä. Yritysten osakkeet, jotka eivät (toistaiseksi) täytä pörssien asettamia vaatimuksia päätyvät yleensä kaupankäynnin kohteeksi OTC-markkinoilla.

Pink Sheets (OTC Markets Group)

Nykyään lähes kaikki OTC-transaktiot käsitellään OTC Market Groupin toimesta. Yritys on jakanut markkinan kolmeen osaan; OTCQX, OTCQB ja OTC Pink. Jokaisella markkinaosalla on omat kriteerinsä. Jakamalla yritykset kolmeen eri luokkaan, OTC Markets Group kuvailee miten paljon yrityksien liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta on saatavilla tietoa.

OTC Pink on kaikista vähiten rajoitettu markkina. Lähes kaikkien yritysten osakkeilla voidaan käydä kauppaa Pinkissä. Listalla olevien yritysten ei tarvitse rekisteröityä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC). Listalta löytyvät yritykset voidaan jakaa edelleen niiden jakaman informaation tason ja ajankohtaisuuden perusteella. Monesti kyseisistä yrityksistä ei löydy yhtään ajankohtaista tietoa, joskus saatavilla oleva tieto on rajattua ja usein yrityksistä ei ole yhtään julkista tietoa.

OTCQB-markkina koostuu osakkeista, joilla on vähintään 0,01 USD ostopyyntö tilauskirjassaan (order book). Yritysten täytyy todistaa vuosittaisen OTCQB-sertifikaatin avulla, että yrityksen taloustiedot ovat ajanmukaisia. Yrityksen toimitus- tai talousjohtajan täytyy allekirjoittaa kyseinen sertifikaatti. Listalta löytyvien yritysten täytyy myös toimittaa ja päivittää riittävät tiedot koskien yrityksen profiilia, johtoryhmää, liikkeenjohtoa, suurimpia osakkeenomistajia ja käyttämiä asianajotoimistoja. Yritykset maksavat vuosittain $12 000 pysyäkseen tällä markkinalla.

OTC-markkinoista OTCQX:lla on korkein status. Yllä olevat vaatimukset koskevat myös tätä markkinaa. Tämän lisäksi, yritysten täytyy listalle päästäkseen antaa OTC Markets Groupille tietoa taloudestaan. Yritys ei myöskään ole saanut tehdä aikaisemmin konkurssia ja sen liiketoiminnan tulee olla aktiivista. Toisin kuin pörssilistattujen yritysten, myöskään OTCQX-listalla olevien yritysten ei tarvitse rekisteröityä SEC:lle.

Over the Counter Bulletin Board (OTCBB)

OTCBB:n listaamispalvelut ovat tällä hetkellä turhia, eikä niitä enää käytetä. Sijoittajat saavat heiltä kuitenkin tietoa US FINRA:n kautta (Financial Industry Regulatory Authority). Yritykset, jotka ovat/olivat listattuina OTCBB:lla joutuivat noudattamaan SEC:n raportointivaatimuksia. OTCBB-listalle pääsyyn ei ole vaatimuksia, mutta yritysten osakkeet ovat yleensä penniosakkeita.

Millä arvopapereilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla?

On hyvä tiedostaa, että OTC-markkinoilta ei löydy vain penniosakkeita. Esimerkiksi OTCQX-listalta löytyy tunnettuja nimiä, kuten Nestle, Bayer, Allianz, BASF ja Danone. Nämä yritykset ovat halunneet välttää haastavan ja kalliin listautumisprosessin, ja ovat sen sijaan valinneet käyttää amerikkalaisia talletustodistuksia (American Depository Receipt).

American Depository Receipt (ADR)

ADR:t ovat sertifikaatteja, jotka mahdollistavat USA:n ulkopuolelle listattujen osakkeiden ostamisen amerikkalaisista pörsseistä. Amerikkalainen pankki ostaa ulkomaalaisen yrityksen osakkeen, ja sen jälkeen myy sen omistusoikeuden pörssissä. Pankki voi myös määrittää, kuinka montaa osaketta yksi ADR vastaa. Esimerkiksi pankki voi päättää, että yksi ADR vastaa 10 osaketta. ADR:t ovat kiinnostavia erityisesti amerikkalaisille sijoittajille, sillä ne helpottavat ulkomaille sijoittamista. Osingot ja transaktiovoitot maksetaan dollareina, joten valuuttariskiä ei ole. Sijoittajat ovat kuitenkin osinkojen kohdalla verovelvollisia maassa, jossa kyseinen yritys toimii. ADR:iin sijoittaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, joten sijoittajan tulee perehtyä kyseisen ADR:n kustannusrakenteeseen. Eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta ADR:t voivat olla kiinnostavia esimerkiksi Venäjälle sijoitettaessa.

Talletustodistuksia käytetään myös muissa pörsseissä ympäri maailman. Amerikan ulkopuolella näistä puhutaan yleensä kansainvälisinä talletustodistuksina (global depository receipts, GDR). Nämä toimivat täysin samalla tavalla kuin yllä esitellyt ADR:t. Alla on LYNXin kaupankäyntijärjestelmästä otettu esimerkki, jossa ranskalaisen Danonen osakkeella käydään kauppa ADR:na OTCQX-markkinalla.

Danone ADRn kuvaus

Danone ADRn kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

OTC-kaupankäynnin hyvät puolet

  • Yritykset pystyvät myymään osakkeitaan OTC-markkinoiden kautta tavallista pörssiä helpommin. OTC-kaupankäyntiin liittyy yrityksien näkökulmasta vähemmän vaatimuksia, ja oikea pörssilistautuminen on kallista. Yrityksien onkin helpompaa saada pääomaa OTC-markkinoiden kautta. Sijoittajille tämä tarjoaa lisää sijoitusmahdollisuuksia, ja nämä osakkeet ovat usein tavallisia osakkeita halvempia ja volatiilimpia.
  • OTC-markkinoiden kautta sijoittajilla on mahdollisuus investoida yritykseen sen alkuvaiheessa. Luonnollisesti, näiden yritysten riskit ovat merkittävästi suuremmat tavallisiin osakkeisiin verrattuna, mutta potentiaalinen tuotto on myös huomattava.
  • OTC-markkinoilla kaupankäyntiajat ovat yleensä pidemmät kuin tavallisessa pörssissä. Sijoittajat voivatkin käydä kauppaa pörssien normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Yleinen esimerkki on, että esimerkiksi ADR:ien avulla sijoittajat voivat käydä kauppaa Aasiaan listattujen yritysten osakkeilla, joilla kaupankäynti on normaalisti rajoitettua. Tämä on yleistä esimerkiksi kiinalaisten osakkeiden kohdalla. ADR:ien kaupankäyntiajat voidaan ajoittaa niin, että länsimaissa olevien sijoittajien on helpompaa sijoittaa niihin. Lue lisää kaupankäynnistä normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.

OTC-kaupankäynnin huonot puolet

  • OTC-markkinoilla likviditeetti on yleensä alhaista, joten sijoittajan voi olla vaikeaa myydä tai ostaa osakkeita. Esimerkiksi, osakkeen hinnan noustessa viidestä sentistä kymmeneen, sitä ei välttämättä saa myytyä tällä hinnalla.
  • OTC-kaupankäynnissä yritysten ei tarvitse julkaista yhtä paljon taloustietoja kuin pörssilistattujen yritysten täytyy. Sijoittajien onkin huomattavasti vaikeampaa arvioida yritysten todellista taloustilannetta.
  • OTC-kaupankäynti on sääntelemätöntä, joten vastapuoliriski on suurempi. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa sopimuksen toinen osapuoli ei hoida velvoitteitaan. Vastapuoliriski korostuu erityisesti termiinisopimuksissa (forwards) ja vaihtosopimuksissa (swaps).
Editorial credit: Vintage Tone / Shutterstock.com

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart