Over-the-counter (OTC) sijoittaminen - OTC Markets - OTC-markkinat
OTC-kaupalla (Over-the-Counter) tarkoitetaan kaupankäyntiä arvopapereilla virallisten pörssien ulkopuolella.

Mitä OTC-kaupankäynti tarkalleen ottaen tarkoittaa ja mitkä ovat sen hyvät ja huonot puolet? For this please update to: “Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa OTC-osakkeilla, klikkaa tästä.

Kaupankäynti OTC-markkinoilla (OTC-kauppa)

Useimmilla arvopapereilla (osakkeet, joukkovelkakirjat, optiot ja futuurit) käydään kauppaa eri pörsseissä, kuten Helsingin tai New Yorkin pörssissä (NYSE). Arvopapereilla voidaan kuitenkin käydä kauppaa myös suoraan kahden osapuolen välillä, ilman että kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi kulkee pörssin kautta. OTC-kaupankäynnillä tarkoitetaan näitä kauppoja, joita ei tehdä virallisessa pörssissä.

Suosituin OTC-markkinakokonaisuus on valuuttakauppa (foreign exchange, forex). Forex-kaupankäynti tapahtuu OTC-markkinoilla, koska transaktiot toteutetaan keskitetyn pörssin ulkopuolella. Tämä mahdollistaa sen, että valuuttakauppiaat voivat käydä kauppaa 24 tuntia vuorokaudessa, sillä kaupankäyntiä eivät rajoita NYSE:n kaltaisen virallisen pörssin markkina-ajat. Sen sijaan osapuolet voivat ostaa ja myydä valuuttoja verkoston kautta, joka yhdistää suoraan eri pankit, jälleenmyyjät ja välittäjät.

Valuuttakaupan lisäksi OTC-markkinoilla käydään kauppaa yli 10 000 osakkeella ja muulla johdannaisella. Niihin liittyvät transaktiot toteutetaan niin sanottujen listaamispalvelujen (listing services) kautta. Nämä listaamispalvelut eivät ole pörssejä, vaan pikemminkin hintapyyntöjä välittäviä palveluita. Niiden kautta sijoittajat voivat käydä suoraa kauppaa keskenään ilman välikäsiä. Useimmiten näillä OTC-markkinoilla käydään kauppaa sellaisten yritysten osakkeilla, jotka eivät yleensä täytä suurten tunnettujen pörssien kriteerejä.

Pink Sheets (OTC Markets Group)

Lähes kaikki liiketoimet käsitellään nykyään OTC Market Groupin kautta. Se on lisäksi jakanut markkinan kolmeen osaan, joita ovat OTCQX, OTCQB ja OTC Pink. Kuhunkin markkinaosaan sovelletaan tiettyjä kriteerejä. Jakamalla yritykset kolmeen eri luokkaan, OTC Markets Group kuvailee miten paljon yrityksien liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta on saatavilla tietoa.

Pink on vähiten rajoitettu markkina-alue. Lähes kaikkien yritysten osakkeilla voidaan käydä kauppaa OTC Pinkissä. Taloudellisia standardeja tai raportointivaatimuksia ei ole. Listalla olevien yritysten ei tarvitse rekisteröityä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (SEC). Listalta löytyvät yritykset voidaan jakaa edelleen niiden jakaman informaation tason ja ajankohtaisuuden perusteella. Monesti kyseisistä yrityksistä ei löydy yhtään ajankohtaista tietoa, joskus saatavilla oleva tieto on rajattua ja usein yrityksistä ei ole yhtään julkista tietoa.

OTCQB-markkina koostuu OTC-osakkeista, joilla on vähintään 0,01 USD ostotoimeksianto tarjouskirjassaan (order book). Yritysten täytyy todistaa vuosittaisen OTCQB-sertifikaatin avulla, että yrityksen taloustiedot ovat ajanmukaisia. Yrityksen toimitus- tai talousjohtajan täytyy allekirjoittaa kyseinen sertifikaatti. Listalta löytyvien yritysten täytyy myös toimittaa ja päivittää riittävät tiedot koskien yrityksen profiilia, johtoryhmää, liikkeenjohtoa, suurimpia osakkeenomistajia ja käyttämiä asianajotoimistoja. Yritykset maksavat vuosittain $12 000 pysyäkseen tällä markkinalla.

OTC-markkinoista OTCQX:lla on korkein status. Yllä olevat vaatimukset koskevat myös tätä markkinaa. Tämän lisäksi, yritysten täytyy listalle päästäkseen antaa OTC Markets Groupille tietoa taloudestaan.  Yritys ei myöskään saa olla konkurssissa ja sen liiketoiminnan tulee olla aktiivista. Toisin kuin pörssilistattujen yritysten, myöskään OTCQX-listalla olevien yritysten ei tarvitse rekisteröityä SEC:lle.

Over the Counter Bulletin Board (OTCBB)

OTCBB:n listautumispalvelu on tällä hetkellä vanhentunut eikä sitä enää käytetä, mutta se tarjoaa edelleen tietoa sijoittajille yhdysvaltalaisen FINRA:n (Financial industry Regulatory Authority) kautta.

Over the Counter Bulletin Boardiin listattujen/listattujen yritysten oli tarjottava osakkeenomistajille Securities and Exchange Commissionin (SEC) määräysten mukaiset raportit täysimääräisesti. OTCBB-listalle pääsyyn ei ole vaatimuksia, mutta yritysten osakkeet ovat yleensä senttiosakkeita (penniosakkeita).

Millä arvopapereilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla?

On hyvä tiedostaa, että OTC-markkinoilta ei löydy vain senttiosakkeita. Esimerkiksi OTCQX-listalta löytyy tunnettuja nimiä, kuten Nestle, Bayer, Allianz, BASF ja Danone. Nämä yritykset ovat halunneet välttää haastavan ja kalliin listautumisprosessin, ja ovat sen sijaan valinneet käyttää niin sanottuja amerikkalaisia talletustodistuksia (American Depository Receipt, ADR).

American Depositary Receipt (ADR)

ADR:t ovat todistuksia, joiden avulla sijoittajat voivat käydä kauppaa muiden kuin yhdysvaltalaisten yritysten osakkeilla yhdysvaltalaisissa pörsseissä. Yhdysvaltalainen pankki ostaa näiden yritysten osakkeet ja sen jälkeen myy sen omistusoikeuden pörssissä. Pankki voi myös määrittää, kuinka montaa osaketta yksi ADR vastaa: joskus esimerkiksi 1 ADR vastaa 10 osaketta. DR:t ovat kiinnostavia erityisesti amerikkalaisille sijoittajille, sillä ne helpottavat ulkomaille sijoittamista. Esimerkiksi osingot ja voitot maksetaan Yhdysvaltain dollareina, joten valuuttariskiä ei ole. Sijoittajat ovat kuitenkin edelleen verovelvollisia osinkoverotuksen osalta siinä maassa, jossa yhtiö sijaitsee. ADR:iin sijoittaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, joten sijoittajan tulee perehtyä kyseisen ADR:n kustannusrakenteeseen.

Talletustodistuksia käytetään myös muissa maailman pörsseissä. Yhdysvaltojen ulkopuolisissa maissa niitä kutsutaan kansainvälisiksi talletustodistuksiksi (Global Depository Receipts, GDR). Nämä toimivat täysin samalla tavalla kuin yllä esitellyt ADR:t. Alla on esimerkki TWS-kaupankäyntialustalta ranskalaisesta Danonen osakkeesta, jolla käydään kauppaa ADR:n kautta edellä käsitellyillä OTCQX-markkinoilla.

Danone ADRn kuvaus - OTC Market - OTC-markkinat - OTC Markets -
Danone ADRn kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

OTC-markkinoiden hyvät puolet

  • Yritykset pystyvät myymään osakkeitaan OTC-markkinoiden kautta tavallista pörssiä helpommin. OTC-kaupankäyntiin liittyy yrityksien näkökulmasta vähemmän vaatimuksia, minkä lisäksi oikea pörssilistautuminen on kallista. OTC-kaupankäynnin ansiosta yritykset voivat siis hankkia pääomaa helpommin. Sijoittajille tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, sillä OTC-osakkeet ovat yleensä paljon halvempia ja niiden volatiliteetti on yleensä korkeampi, kuin pörssilistatuilla osakkeilla.
  • OTC-markkinoiden kautta sijoittajilla on mahdollisuus investoida yritykseen sen alkuvaiheessa. Luonnollisesti, näiden yritysten riskit ovat merkittävästi suuremmat tavallisiin osakkeisiin verrattuna, mutta potentiaalinen tuotto on myös huomattava.
  • OTC-markkinat tarjoavat pidennettyjä kaupankäyntiaikoja. Näin sijoittajat voivat käydä kauppaa näillä arvopapereilla myös normaalin kaupankäyntiajan ulkopuolella. Suosittu esimerkki on kaupankäynti Aasian pörssissä noteerattujen osakkeiden yhdysvaltalaisilla ADR-osakkeilla. Tai esimerkiksi käydään kauppaa sellaisen yhtiön ADR-oikeuksilla, joka on listattu pörssissä, joka ei ole avoinna ulkomaisille sijoittajille. Tämä on yleistä kiinalaisten osakkeiden kohdalla. Sen avulla voit myös käydä kauppaa sellaisten pörssien osakkeilla, jotka ovat tällä hetkellä suljettuina. LYNXin kautta voit muuten muutenkin käydä kauppaa monilla yhdysvaltalaisilla ja eurooppalaisilla osakkeilla ensi- ja jälkimarkkinoilla.

OTC-markkinoiden huonot puolet

  • OTC-markkinoilla sijoitustuotteiden likviditeetti on yleensä alhainen, joten sijoittajan voi olla vaikeaa myydä tai ostaa OTC-osakkeita. Esimerkiksi, OTC-osakkeen hinnan noustessa viidestä sentistä kymmeneen, sitä ei välttämättä saa myytyä tällä hinnalla.
  • OTC-markkinoilla yritysten ei tarvitse julkaista yhtä paljon taloustietoja kuin pörssilistattujen yritysten täytyy. Sijoittajien onkin huomattavasti vaikeampaa arvioida yritysten todellista taloustilannetta.
  • OTC-kaupankäynti on sääntelemätöntä, joten vastapuoliriski on suurempi. Tämä tarkoittaa riskiä tilanteessa, jossa sopimuksen toinen osapuoli ei hoida sopimukseen liittyviä velvoitteitaan. Vastapuoliriski korostuu erityisesti termiinisopimuksissa (forwards) ja vaihtosopimuksissa (swaps).

Haluatko sijoittaa OTC-osakkeisiin tai senttiosakkeisiin?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart