Maakaasuun sijoittaminen on ollut suosittua sijoittajien keskuudessa jo vuosia, ja se on maailmanlaajuisesti tärkeä raaka-aine. Tällä hetkellä maakaasu on ajankohtainen aihe esimerkiksi Nord Stream 2 -putken ja maakaasun voimakkaiden hinnanvaihteluiden vuoksi.  

Artikkelissa käydään läpi maakaasua ja sen hintaan vaikuttavia tekijöitä tarkemmin läpi, sekä esitellään siihen liittyviä erilaisia sijoitustuotteita. 

Mitä maakaasu on ja mihin sitä käytetään? 

Maakaasu on fossiilinen raaka-aine, joka koostuu pääasiassa metaanista. Maakaasua voidaan kuljettaa joko nesteytettynä (esimerkiksi laivoilla) tai paineistettuna (putkistoissa) ja käytettäessä maakaasu on aina kaasumaisessa muodossa. Sekä kuluttajat että yritykset käyttävät maakaasua laajalti energianlähteenä Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kotitaloudet käyttävät maakaasua ruoanlaittoon ja lämmitykseen, kun taas voimalaitokset käyttävät sitä laajalti sähköntuotantoon. 

Suurimmat maakaasun tuottajamaat ovat järjestyksessä Yhdysvallat, Venäjä, Iran, Kanada ja Algeria. Yhdysvallat on nousemassa maailman suurimmaksi nesteytetyn maakaasun viejäksi tämän vuoden aikana, ja suurin kaupasta suuntautuu Aasian markkinoille. Euroopan näkökulmasta Venäjä on merkittävässä asemassa, ja Venäjältä tuodaan maakaasua Eurooppaan esimerkiksi Ukrainan tai Jamal-Eurooppa kaasuputkella Puolan läpi. Nord Stream 2 -kaasuputki valmistui viime syksynä, mutta nykyisten arvioiden mukaan siihen liittyvä lupaprosessi voidaan saada valmiiksi aikaisintaan tämän vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen.

Vastaavasti eniten maakaasua tuovat maat ovat Saksa, Japani, Kiina, Yhdysvallat ja Italia. Esimerkiksi Saksassa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla noin 30 % kulutetusta energiasta tuotettiin maakaasulla, ja maa on puolustanut maakaasun asemaa ”vihreänä” energialähteenä niin sanottuun EU:n taksonomiaan liittyen. Tämä on herättänyt vastustusta, erityisesti Saksan suhtautuessa negatiivisesti ydinvoiman käyttöön.  

Mitkä tekijät vaikuttavat maakaasun hintaan?

Kuten useimpien raaka-aineiden kohdalla, myös maakaasun hinta riippuu monista tekijöistä. Ennen kaikkea kaikkien raaka-aineiden hinnat ovat riippuvaisia maailmantalouden tilasta, sillä korkeasuhdanteen aikana raaka-aineiden kysyntä nousee korkeammalle tasolle verrattuna kriisiaikoihin. 

Toinen tärkeä tekijä maakaasun hinnan muodostumisessa on sää. On loogista, että kylmät talvet lisäävät kaasun kysyntää asuntojen lämmittämiseen. Erittäin kuumat kesät voivat kuitenkin myös nostaa kaasun hintaa, koska asuntojen jäähdyttäminen lisää sähkön kysyntää. Tämän tuottamiseen tarvitaan jälleen maakaasua. 

Myös Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssilla on merkittävä vaikutus kaasun hintaan. Koska raaka-aine noteerataan dollareissa, esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin kurssin lasku tarkoittaa, että Yhdysvaltain ulkopuoliset maahantuojat voivat ostaa raaka-aineen halvemmalla. Dollarin laskulla on siis yleensä myönteinen vaikutus kaasun hintaan, kun taas dollarin nousulla on kielteinen vaikutus tämän raaka-aineen hintaan. 

Viime kuukausina Nord Stream 2 -kaasuputkea koskeva edestakainen keskustelu on myös pitänyt markkinat kiireisinä. Markkinatilannetta voi pitää spekulatiivisena, minkä lisäksi maakaasun kysyntä on korkealla talvipakkasten vuoksi. Maakaasun hinta on vaihdellut tämän vuoden aikana merkittävästi, eikä kaikkia vaihteluita voi todennäköisesti selittää pelkästään kysynnän ja tarjonnan vaihteluilla. Kuten muidenkin raaka-aineiden kohdalla, myös maakaasulla käydään aktiivisesti kauppaa ilman, että sijoittajilla on tarkoituksena todellisuudessa hankkia fyysistä maakaasua. 

Maakaasun hinnan muutokset viime aikoina

2021 vuoden huhtikuun jälkeen maakaasun hinta kääntyi todella jyrkkään nousuun, ja prosentuaalisesti sen kallistumista ei voi esimerkiksi edes verrata öljyn hinnan kasvuun. Maakaasufutuurien hinta oli noin 2 dollaria vielä huhtikuussa, kun lokakuussa nähtiin jo 6,40 dollarin hintoja. Siihen nähden tilanne markkinoilla on jo hieman rauhoittunut, kun maakaasufutuurien hinta laski joulukuun ajaksi 3,40–4,00 dollarin välille.  

Maakaasumarkkinoilla on paljon spekuloivia sijoittajia, jotka perustavat sijoituspäätöksensä fundamenttien lisäksi tekniseen analyysiin. Teknisen analyysin perusteella maakaasun hinta nousi äärimmäisen yliarvostetuksi, kun elokuun lopun ja lokakuun alun välisenä aikana hinta nousi muutamassa viikossa lähes 50 prosenttia.

Maakaasun hinta ei kuitenkaan onnistunut pysymään näin korkealla tasolla. Kesästä joulukuuhun asti hinta oli 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, jonka jälkeen hinta laski rajusti. Maakaasufutuurien jännittävyys lisääntyisi välittömästi, jos kurssi poistuisi nykyisestä 3,63-4,07 dollarin välisestä putkesta. Tämä vaihteluväli on merkittävästi kapeampi verrattuna syksyn aikaisempiin liikkeisiin.  

Jos kurssi murtautuu tästä alueesta alaspäin, voidaan teknisen analyysin perusteella odottaa futuurien laskevan 2,50-2,75 Yhdysvaltain dollarin välille. Tämän jälkeen futuureilla olisi taas tilaa liikkua ylöspäin. Tällä hetkellä 20 päivän liukuva keskiarvo on laskenut 200 päivän liukuvan keskiarvon alle, joten kurssilla on vähän varaa liikkua myös ylöspäin puhtaasti teknisen analyysin perusteella.

Maakaasufutuurit
Maakaasufutuurien (NG) hinnanmuutokset vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.1.2022.

Maakaasuun sijoittaminen futuureilla

Maakaasuun voi sijoittaa Henry Hub Natural Gas -futuureilla (NG). Futuuri on suosittu erityisesti päiväkauppiaiden keskuudessa, jotka haluavat reagoida hyödykkeen hinnan lyhyen aikavälin muutoksiin.  

Futuurin kerroin on 10 000, mistä johtuen ne eivät sovellu pienille tai kokemattomille sijoittajille. Tämän lisäksi futuureihin sijoittavan tulee ymmärtää futuureihin liittyvät velvollisuudet. Futuureilla käydään kauppaa NYMEXin kautta, ja niillä käydään kauppaa dollareissa. Myös näiden futuurien kaupankäyntiajat ovat erittäin laajat, sillä kauppaa käydään 01:00-00:00 välillä. Tästä johtuen sijoittaja voi reagoida muutoksiin markkinoilla välittömästi. Mikäli futuurit eivät ole tuttuja, niistä voi lukea lisää esimerkiksi täältä: sijoittaminen futuureihin.  

Sijoittaminen maakaasuosakkeisiin vuonna 2022

Markkinoilta löytyy hyvin vähän jos yhtään pelkästään maakaasuun erikoistuneita osakkeita. Suurin osa maakaasua tuottavista yrityksistä keskittyvät vahvasti myös öljykauppaan, joten sijoittajan on vaikeaa spekuloida/sijoittaa puhtaasti maakaasuun käyttäen osakkeita, toisin kuin esimerkiksi futuureita käytettäessä.

Alan isoimmat toimijat ovat siten suurimmalle osalle sijoittajista tuttuja öljy-yhtiöitä. Royal Dutch Shell, Exxon Mobil ja muut isot toimijat löytyvät alla olevalta listalta, mutta siihen on kerätty myös muutama pienempi alan toimija, joita esitellään tarkemmin alla. Sijoittajan on hyvä huomioida, että esimerkiksi Petrochina Companyn kohdalla sijoittajat voivat käyttää vain Yhdysvalloista löytyvää ADR:aa, mikä lisää sijoittajan kustannuksia jossain määrin.

Saudi Aramcoon sijoittaminen

Saudi Aramco, eli virallisesti Saudi Arabian Oil on listattu Saudi Arabian pörssiin (Tadawul). Sijoittajien pääsyä markkinoille on rajattu, mutta maahan sijoittavia ETF-rahastoja löytyy. Tunnetuin ETF on iSharesin MSCI Saudi Arabia (KSA), johon eurooppalaiset yksityissijoittajat eivät valitettavasti voi sijoittaa. Vaihtoehtoisesti Lontoon pörssistä löytyy Invescon MSCI Saudi Arabia ETF kahdessa eri valuutassa, punnissa (kaupankäyntitunnus: MSAP) ja dollareissa (kaupankäyntitunnus: MSAU). Ennen sijoittamista sijoittajan on kuitenkin tarkistettava käyttämänsä ETFn kulurakenne, arvioitava sijoituksen likviditeettiä ja mihin osakkeisiin tarkalleen ETF on sijoittanut. Saudin Aramcon kohdalla on lisäksi hyvä huomioida, että Saudi Arabian valtio omistaa 98,5 % osakkeista.  

Yritys  Kaupankäyntitunnus  ISIN  Valuutta  Markkina-arvo* 
Saudi Arabian Oil Co  **       
Royal Dutch Shell  RDS A   GB00B03MLX29 EUR   158 MRD
BP Plc  BP.  GB0007980591   GBP  69 MRD
Exxon Mobil Corp  XOM   US320231G1022 USD   279 MRD
Petrochina Company Limited ADR  PTR   US71646E1001  USD  135 MRD
Cheniere Energy Inc.  LNG US16411R2085  USD   26 MRD
EQT Corporation EQT  US26884L1098  USD   8,4 MRD
Kinder Morgan Inc.  KMI  US49456B1017  USD   40 MRD

* Markkina-arvo 5.1.2022

** Saudi Aramcoon ei voi sijoittaa suoraan, mutta siihen sijoittaneita ETF-rahastoja on tarjolla myös eurooppalaisille sijoittajille

Cheniere Energy (LNG)

Cheniere on yhdysvaltalainen yritys, joka keskittyy nesteytettyyn maakaasuun. Yhtiö tarjoaa nesteytettyä maakaasua integroiduille energiayhtiöille, yleishyödyllisille laitoksille ja energiakauppayhtiöille maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa yhtiö omistaa ja operoi kahta terminaalia, Sabine Pass LNGta (Luisiana) ja Corpus Christi LNGta (Texas). Cheniere oli ensimmäinen yhdysvaltalainen yritys, joka alkoi viemään nesteytettyä maakaasua.

Yhtiö myy suurimman osan nesteytetystä maakaasusta pitkäaikaisilla ja kiinteähintaisilla sopimuksilla, mikä mahdollistaa tulevien kassavirtojen ennustamisen hyvällä tarkkuudella. Yhtiön tavoitteena on jakaa voittoja osinkojen ja osakkeiden takaisinostojen kautta, sekä investoida Texasin terminaalin laajentamiseen tämän vuoden aikana.

Yrityksen P/E -luku on tällä hetkellä 16,22, ja Forward P/E 10,59. Toisin sanoen, analyytikot odottavat yrityksen tuloksen nousevan vuoden aikana. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä 1,2 % osinkotuoton ja sen osinkokohtaisen tuloksen odotetaan nousevan viime vuoden arvioidusta -0,29 dollarista per osake 8,93 dollariin per osake tänä vuonna.

Alla olevasta kuvaajasta näkee, että Chenieren osakekurssi oli ollut pitkässä laskutrendissä ennen koronapandemiaa, sillä maakaasun hinta oli myös pitkälti laskevassa trendissä 2021 alkuun asti. Maaliskuun 2020 jälkeen Chenieren osakekurssi on noussut merkittävästi, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi ylittänyt 2019 nähtyjä hintoja.

Cheniere Energy osakekurssi
Cheniere Energyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.1.2022.

EQT Corporation (EQT)

EQT Corporation tuottaa maakaasua pääasiassa Appalakkien liuskealueilla Pennsylvaniassa, Länsi-Virginiassa ja Ohiossa, ja se on Yhdysvaltain suurin maakaasuntuottaja. Yhtiöllä on noin 19,8 biljoonan kuutiometrin (Tcfe) arvosta todistettuja maakaasu-, maakaasuneste- ja raakaöljyvarantoja. EQT tuotti keskimäärin 5,6 miljardia kuutiojalkaa maakaasua päivässä, mikä vastaa 6 prosenttia Yhdysvaltojen päivittäisestä kokonaistuotannosta. Jos EQT olisi valtio, se olisi maailman 12. suurin kaasuntuottaja.

EQT:n koko antaa sille mittakaavaetuja, minkä lisäksi sen luottokelpoisuus on erinomainen. Tästä johtuen yrityksen on helppo investoida uusiin kohteisiin. Yrityksen omana tavoitteena on nostaa vapaa kassavirta 7 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä nykyisestä 1,81 miljardista dollarista. Yrityksen osakekohtainen tuotto oli negatiivinen vuonna 2020, mutta sen odotetaan olleen 1,04 dollaria osakkeelta vuonna 2021. Tämän vuoden osalta osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 2,22 dollariin. Negatiivisesta osakekohtaisesta tuloksesta johtuen nykyinen P/E -luku ei ole vertailukelpoinen, mutta yrityksen Forward P/E on tällä hetkellä 10,02. Yrityksen ei odoteta maksavan osinkoja tällä hetkellä.   

Yrityksen osakekurssi kasvoi hyvin maltillisesti koronaa edeltäneinä vuosina, ja 2018-2020 välillä se liikkui lähes pelkästään sivuittain. Maaliskuun 2020 jälkeen yrityksen osakekurssi on lähtenyt jyrkkään nousuun, mikä on vähän rauhoittunut maakaasun hinnan laskettua joulukuun alussa.  

EQT Corporation osakekurssi
EQT Corporationin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.1.2022.

Kinder Morgan (KMI)

Kinder Morgan, Inc. on energiainfrastruktuuriyritys, jonka liiketoiminnan voi jakaa neljään osa-alueeseen. Ensimmäinen osa omistaa ja käyttää maakaasuputkistoja ja niihin liittyviä jalostus- ja käsittelylaitoksia. Toinen osa keskittyy öljytuotteisiin. Kolmas osa omistaa ja käyttää ympäri Yhdysvaltoja sijaitsevia terminaaleja, ja neljäs osa hallinnoi putkijärjestelmiä. Yritys hallinnoi Pohjois-Amerikan suurinta maakaasun siirtoverkkoa, jota on yhteensä 70 000 mailia. Lisäksi Kinder Morgan käsittelee 40 prosenttia Yhdysvalloista viedystä ja maassa kulutetusta maakaasusta. Viime vuonna yritys teki kaksi merkittävää yritysostoa, joista isompi toi yritykselle putki- ja varastointiverkoston New Englandin alueella ja pienempi uusiutuvaa maakaasua tuottavan yrityksen liiketoiminnan.

Yritysostoista huolimatta Kinder Morganin osinkotuottoprosentti on tällä hetkellä 6,4 %. Yrityksen odotetaan kasvattavan sen osinkoa tasaisesti tulevina vuosina. Sen nykyinen P/E -luku on vielä kohtuullinen 20,99 ja Forward P/E 15,43. Yrityksen viime vuoden osakekohtaisen tuloksen odotetaan olleen poikkeuksellisen korkea, 1,31 dollaria per osake, ja tälle vuodelle sen odotetaan laskevan lähemmäksi aikaisempia vuosia noin 1,03 dollariin osakkeelta.

Artikkelin kahdesta muusta tarkemmin analysoidusta yrityksestä poiketen, Kinder Morganin osakekurssi ei ole noussut maaliskuun 2020 jälkeen yhtä voimakkaasti. Tällä hetkellä markkina-analyytikoiden keskiarvo tavoitehinnalle on 18,89 dollaria, mikä ei tarjoa merkittävää nousuvaraa nykyiseen noin 17 dollarin hintaan verrattuna.

Kinder Morgan osakekurssi
Kinder Morganin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 5.1.2022

Johtopäätös maakaasuun sijoittamisesta

Maakaasun hinta on noussut merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana, ja eri analyytikot tarjoavat nousulle erilaisia selityksiä. Osa analyytikoista kokee, että maakaasun hinta on noussut futuureilla spekuloivien sijoittajien toimesta, toiset puhuvat esimerkiksi Nord Stream 2 -putkeen liittyvästä epävarmuudesta.

Maakaasuun voi helposti sijoittaa suoraan maakaasufutuureilla, mikäli sijoittajalla on niistä tarpeeksi kokemusta ja ymmärrystä. Sen sijaan suoria maakaasuosakkeita löytyy markkinoilta hyvin vähän, jos ollenkaan, sillä lähes poikkeuksetta yritykset keskittyvät maakaasun lisäksi myös esimerkiksi öljyn tuottamiseen tai sillä käytävään kaupankäyntiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart