5 kiinnostavinta kultakaivososaketta sijoittajille 2021

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

Kultakaivososakkeet nousivat voimakkaasti kullan markkinahinnan nousemisen mukana vuonna 2020. Kullan markkinahinta on tullut alaspäin sen kaikkien aikojen korkeimmasta hinnasta, joten sijoittajien saattaa kannattaa arvoida kullankaivajien tämän hetkisiä kasvunäkymiä. Artikkelissa käydään läpi tekijöitä, joihin sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota kultakaivoksiin sijoittaessa, sekä esitellään mielenkiintoisia kultakaivososakkeita.

Artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

parhaat kultakaivososakkeetKultakaivososakkeet

Mitä kulta on?

Kulta on epäilemättä tärkein jalometalli maailmassa. Tästä kiiltävästä metallista on taisteltu tuhansien vuosien ajan. Kullan esteettisyys sekä niukkuus tekevät metallista haluttua. Kulta on toiminut myös maksuvälineenä vuosisatojen ajan; noin 1900-luvun puoliväliin asti kultaa käytettiin laajasti jopa kolikoihin.

Kullan tarjonta on niukkaa, eikä tätä jalometallia pystytä valmistamaan myyntikäyttöön. Käytännössä kaikki kulta on ollut läsnä maapallolla planeetan syntymisestä lähtien. Suuri osa tästä kullasta on edelleen maan alla tai sitä ei ole vielä löydetty. Siksi ympäri maailmaa löytyy yli 3000 pörssiyhtiötä, jotka etsivät kultaa ja muita raaka-aineita.

Mitä ovat kultakaivososakkeet?

Kultakaivososakkeet ovat osakkeita sellaisille yrityksille, jotka etsivät kultaa aktiivisesti kaivauksilla paikoista, joista kultaa todennäköisesti löytyy. Kullan etsiminen ja kaivaminen vaatii kuitenkin paljon pääomaa. Yritysten on maksettava henkilöstölle, mutta myös työkoneet, laitteet ja luvat luovat merkittäviä kustannuksia. Ratkaiseva tekijä kultakaivososakkeiden kanssa on kullan markkinahinta.

Kulltakaivoksilla on vain yksi tarkoitus: kullan tuotanto. Valitettavasti nämä yritykset eivät kuitenkaan päätä kullan hinnasta. Kun tuore yritys haluaa päästä parhaiden kultakaivoksien joukkoon, tuotannon on oltava merkittävää. Kustannusten säästämiseksi alan suuret toimijat ostavat usein pieniä kaivosyhtiöitä. Tämä on tarkoittanut, että markkinoilla on erittäin suuria aktiivisia toimijoita, jotka voivat operoida usein paljon pienemmillä kustannuksilla ja tehokkaammin kuin pienet toimijat.

Kultakaivososakkeiden vipuvaikutus

Kultakaivososakkeiden hinnat muuttuvat usein kertoimella kullan hinnan muutoksiin verrattuna. Esimerkiksi, kun kullan hinta nousee yhden prosentin, on hyvinkin mahdollista, että kaivososakkeet nousevat 2-4 prosenttia tai jopa enemmän. Ilmiö toimii myös toiseen suuntaan. Kun kullan hinta laskee, kultakaivososakkeiden arvot voivat laskea vastaavasti merkittävästi enemmän. Vipuvaikutus johtuu siitä, että kullan hinnan pienillä muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus näiden yritysten kannattavuuteen.

Kultakaivososakkeet sijoituskohteena

Monet perinteiset sijoittajat jättävät kullan kokonaan pois sijoitussalkuistaan, sillä jalometallit eivät tuota kassavirtoja. Jalometallien omistamisesta ei makseta osinkoja, joten sijoittaja voi saada tuottoa vain markkinahinnan nousun kautta.

Pohjimmiltaan on hyvin vaikea sanoa, mikä kullan luontainen arvo on. Kullalla on tietysti tuotantokustannuksia, mutta sen jälkeen markkinahinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan kautta. Kultaan sijoittavien tulisi ottaa huomioon makrotaloudelliset näkökohdat ja suhdannevaihtelut. Esimerkiksi kulta on historiallisesti maksanut enemmän talouden taantumien ja myllerryksien aikana. Pieni määrä kultaa tai muita raaka-aineita voi parantaa portfolion hajautusta ja vähentää siten riskejä. Kullan korrelaatiosta muihin omaisuusluokkiin on esitetty useita näkymiä, mutta yleisesti sen voidaan arvioida vähentävän jo hajautetun sijoitussalkun riskiä.

Tärkeät tekijät kultakaivososakkeiden valinnassa

Velka:

Kultakaivososakkeiden yhteydessä on tärkeää tarkastella, kuinka paljon yrityksen taseessa on velkaa. Velkaantumisaste on tärkeä raaka-ainemarkkinoilla toimivien yritysten kohdalla. Se kertoo yrityksen vakavaraisuudesta ja on tärkeää, että kaivosyrityksellä on kaikki kunnossa. Kullan hinta voi vaihdella voimakkaasti, ja yrityksen on myös oltava riittävän vakavarainen vaikeinakin aikoina täyttääkseen edelleen kaikki (maksu)velvoitteensa.

Varannot:

Vakaalla kultakaivosyrityksellä on myös suuret varannot. Yrityksen kultavarantoihin liittyvät käytettävissä olevien kultakaivosten laatu ja määrä. Toisaalta yrityksen käteisen ja muiden rahavarojen määrä kertoo yrityksen kyvystä laajentaa ja kehittää liiketoimintaa; esimerkiksi ne voivat kertoa yrityksen kyvystä ylläpitää tai ostaa kaivoksia. Sijoittajan kannattaa huomioida yrityksen varantojen riittävyys sen tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa.

Käteiskustannukset ja AISC (All-in-Sustaining-Costs):

Käteiskustannukset ja AISC-suhdeluku ovat tärkeitä kultakaivossijoittajille. Nämä kertovat yrityksen mahdollisuuksista jatkaa liiketoimintaansa tietyllä kullan hinnalla. Käteiskustannukset osoittavat, mikä kullan markkinahinta on riittävä tiettyjen kustannusten kattamiseksi. Käteiskustannusten osalta tämä koskee palkkakustannuksia, rojalteja, energia-, kulutus- ja kuljetuskustannuksia. Tarkasteltaessa kulta-alalla toimivien yritysten keskiarvoa, saadaan kullan hinnaksi noin 600 dollaria/unssi. AISC on kultakaivosektorin suhdeluku, jota on käytetty vuodesta 2013 lähtien. Se on itse asiassa laajennus käteiskustannuksiin, ja suhdeluku huomioi myös hallintokulut, käyttöpääoman sekä korkokustannukset. Toisin sanoen se antaa läpinäkyvämmän ja selkeämmän kuvan kultakaivosyrityksen ja kaivosten toiminnan ylläpitokustannuksista.

Kullan hinnan tekninen analyysi

Teknisen analyysin työkaluja voidaan käyttää kullan hinnan tulevan kehityksen arvioimiseksi. Kullan kurssi nousi voimakkaasti vuosina 2019 ja 2020, ja uudeksi kaikkien aikojen korkeimmaksi hinnaksi jäi 2063 dollaria. Markkinahinta on kuitenkin tullut alaspäin ennätyslukemista, ja markkinoilla oli pitkään selkeä laskutrendi. 2021 huhtikuun alusta kulta on kuitenkin osoittanut taas virkoamisen merkkejä. Huolimatta siitä, että hinta on tehnyt korjausliikkeen, pitkällä aikavälillä tarkasteltuna se on kuitenkin edelleen korkealla tasolla.

Kullan kurssi rikkoi aikaisemman tukitason noin 1764 dollarin kohdalta, mutta markkinahinta on jo palautunut lähes 1790 dollariin. Kurssi rikkoi aikaisemmin nousevan trendiviivan ja hinta pyrkii nyt rikkomaan syntyneen laskutrendin, minkä johdosta tekniseen analyysiin perustuva arvio heikkeni. Kullan alempi tukitaso löytyy noin 1661 dollarin kohdalta, joten kullan markkina-arvo voi laskea sinne asti tai jopa tämän tason alapuolelle. Toisaalta, kun kullan hinta on onnistunut rikkomaan laskusuuntaisen trendin, nousutrendi voi hyvinkin palata takaisin. Tällöin uudet kaikkien aikojen ennätykset voisivat olla mahdollisia.

kullan markkinahinta viiden vuoden ajalta.
kullan markkinahinta viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Mitkä ovat vuoden 2021 kiinnostavimmat kultakaivososakkeet?

Vuonna 2020 kullan hinta nousi noin 27 %. Covid-19 pandemia muiden tekijöiden lisäksi aiheuttivat vahvan kasvun kullan kysynnässä, sillä sijoittajat etsivät turvasatamia riskien noustua. Osakemarkkinoiden lasku maaliskuussa 2020 synnytti paniikkia, mutta myös rahan tarjonnan valtava lisääntyminen nosti kullan hintaa. Näiden lisäksi myös geopoliittisella tasolla oli paljon epävakautta ja epävarmuustekijöitä, jotka saivat sijoittajat turvautumaan kultaan. Pidemmällä aikavälillä matalat korot ovat myös nostaneet kullan hintaa, mutta nyt korkotason elpymisestä spekuloitaessa kullan hintaan kohdistuu paineita.

Korkeammat korot osoittavat sijoittajien odottavan inflaation kasvua. Korkean inflaation aikana hyödykkeiden hinnat nousevat usein jyrkästi, joten vaikutus voi olla myös positiivinen. Artikkeli esittelee seuraavaksi kultakaivos-ETF:n, sekä käy läpi kultakaivososakkeita, joilla sijoittaja voi yrittää tehdä voittoa kullan hinnan mahdollisesti jatkaessa nousua.

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (GDX)

Refinitiv Metals Research -tutkimuksen mukaan kultaan liittyvien ETF:ien kysyntä kolminkertaistui vuonna 2020. Sijoittaja voi helposti sijoittaa useisiin osakkeisiin yhden ETF:n avulla. Esimerkiksi VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF:n (GDX) avulla voidaan sijoittaa maailman suurimpiin kultaa ja hopeaa louhiviin pörssiyhtiöihin. Tämä ETF sijoittaa osakkeisiin ja pyrkii seuraamaan NYSE Arca Gold Miners -indeksiä (GDMNTR). Tämä ETF ei maksa osinkoa omistajilleen, sillä osingot sijoitetaan uudelleen.

ETF:llä on yhteensä 54 omistusta. Esimerkkejä ETF:n suurimmista omistuksista ovat: Newmont Mining, Barrick Gold, Franco Nevada ja Wheaton Precious Metals. Tämän tai minkä tahansa muun vastaavan ETF:n avulla sijoittaja on todella helppoa sijoittaa alan parhaisiin kultakaivoksiin.

VanEck Vectors kultakaivos-ETF:n kurssi viiden vuoden ajalta.
VanEck Vectors kultakaivos-ETF:n kurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Newmont Corporation (NEM)

Newmont Mining osti kanadalaisen Goldcorpin vuonna 2019, tehden siitä maailman suurimman kaivosyhtiön. Yhtiö tunnettiin ennen nimellä Newmont Goldcorp. Yhtiön markkina-arvo on yli 49 miljardia dollaria, ja se työllistää noin 31,600 työntekijää ja urakoitsijaa. Newmont on ainoa kultaan keskittyvä kaivosyhtiö, joka on mukana S&P 500-indeksissä. Yhtiöllä on laaja verkko kultakaivoksia Yhdysvalloissa, Australiassa, Ghanassa, Perussa ja Surinamessa. Vuonna 2019 he onnistuivat pidentämään Australiassa sijaitsevan tärkeän kaivoksen käyttöikää vuoteen 2040. Newmont Corporation tuottaa kullan lisäksi esimerkiksi kuparia ja hopeaa.

Newmont Corporationin myynti on ollut kasvussa vuodesta 2018 lähtien. Vaikka liikevaihto oli edelleen noin 7,3 miljardia dollaria vuosina 2017 ja 2018, se nousi yli 9,7 miljardiin dollariin vuonna 2019. Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi 11,5 miljardiin dollariin, ja vuonna 2021 liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen noin 13,5 miljardiin dollariin. Raaka-aineiden hintojen nousu näkyy selvästi myös korkeammissa voitoissa. 2019 jälkeen Newmont Corporationin osakekurssi on noussut jyrkästi, mutta siitä huolimatta P/E-luku on edelleen noin 19. Tämän tunnusluvun perusteella yhtiö vaikuttaa houkuttelevalta. Innovaatioiden ja mittakaavaetujen ansiosta Newmont pystyy tuottamaan kultaa yhä halvemmalla, ja yritys esimerkiksi on alkanut käyttämään itseajavia kuljetusautoja joissakin kaivoksissa.

Newmont Corporation harjoittaa hyvää liiketoimintaa Meksikossa, missä se omistaa Peñasquito Polymetallic Mine -nimisen kaivoksen. Tämä on viidenneksi suurin hopeakaivos maailmassa ja toiseksi suurin Meksikossa. Yhtiö kaivaa tästä kaivoksesta yli 1,5 miljoonaa unssia kultaa, mikä on 20 % Newmont Corporationin koko kullan tuotannosta. Yhtiön liikevaihto luonnollisesti kasvaa, mikäli kullan markkinahinta jatkaa nousua. Yhtiöllä on vahva ansioluettelo, positiivinen vapaa kassavirta ja se tarjoaa sijoittajalle mukavan vipuvaikutuksen kullan hinnalla spekulointiin. 2021 ensimmäisellä kvartaalilla osinko oli 0,55 dollaria, ja nykyisellä osakekurssilla osinkotuottoprosentti on noin 1,72 %.

Johtopäätös

Jykevä kultakaivososake, jolla on vahva tase ja joka voi selvitä heikoimmastakin tilanteesta. Yrityksen johto on innovatiivinen ja sillä on selkeä visio tulevaisuudesta. P/E:n ollessa noin 19, osake on edelleen houkutteleva. Koska yhtiö louhii kullan lisäksi myös esimerkiksi kuparia ja hopeaa, riski sijoittajalle on hieman pienempi. Toisaalta mikäli kullan hinta kääntyy laskuun, muuttuu samalla yhtiön positiivinen tulevaisuudennäkymä.

Newmont Corporationin osakekurssi viiden vuoden ajalta
Newmont Corporationin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Barrick Gold (ABX)

Newmont Corporationin jälkeen Barrick Gold on tunnetuin ja suurin kaivosyhtiö maailmassa, ja kultakaivoksista kiinnostuneet sijoittajat pitävät siitä erityisesti sen vakauden vuoksi. Tämä kaivosyhtiö onnistui myös kasvattamaan itsensä alan jättiläiseksi useiden yritysostojen avulla. Vuonna 2019 se hankki Randgold Resourcesin, saaden haltuunsa joitain tärkeitä kaivoksia. Tämän seurauksena yrityksellä on kaksi eri pörssilistausta. NYSE:ssä yhtiön osakkeilla käy kauppaa dollareissa, ja sen kaupankäyntitunnus on GOLD. Kanadan pörssissä osakkeella käydään kauppaa CAD:nä, ja se löytyy kaupankäyntitunnuksella ABX.

Kullan lisäksi Barrick Gold louhii myös hopeaa ja kuparia. Yhtiö omistaa kaivoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa, Perussa, Argentiinassa, Australiassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Erittäin suurta ja tuottoisaa kaivosta Nevadassa käytetään yllä mainitun Newmontin kaivoksen yhteydessä. Barrick Goldilla on yksi alhaisimmista alan käteiskustannuksista. Kullan unssin tuottamisen kustannukset (AISC) olivat 966 dollaria unssilta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Kullan hinnan jyrkän nousun ja Randgoldin oston vuoksi vuonna 2020 yrityksen myynti kasvoi lähes 30 %, aina 12,6 miljardiin dollariin asti. Analyytikoiden keskimääräisen arvion mukaan myynnin odotetaan olevan vuonna 2021 on noin 12,8 miljardia dollaria. Yrityksen osinkotuottoprosentti on tällä hetkellä 1,47 %. Yrityksen arvostustaso on esimerkiksi Newmont Corporationia alhaisempi, sillä sen P/E-luku on 17,35. Sijoittajien pelkona kuitenkin on, että raaka-aineiden hinnat kääntyvät taas laskuun. Toisaalta nykyisellä tai mahdollisesti korkeammilla kullan hinnoilla Barrick Goldin osakekurssi voisi nousta nykyistä tasoa korkeammalle.

Barrick Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta.
Barrick Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Royal Gold (RGLD)

Royal Goldin kohdalla sijoittajat eivät investoi suoraan kultasijoitustuotteeseen, vaan yritykseen, joka investoi kaivosoperaattoreihin. Yritys siten tukee kaivoksia heidän hankkeidensa rahoittamisessa. Tällä tavalla Royal Gold mahdollistaa sijoittamisen jalometalleihin ilman monia perinteisiin tuottajiin liittyviä riskejä. Royal Gold on listattu Nasdaqissa kaupankäyntitunnuksella RGLD.

Yhtiö saa 72 % tuloistaan ​​niin sanottuina streaming interest -tuloina. Yhtiö tekee kaivosten kanssa sopimuksia metallien ostamisesta ennalta sovituilla hinnoilla rahoituksen vastineeksi. Tämän seurauksena Royal Gold välttää kaivosten toimintaan liittyvät riskit ja kustannukset. Loput 28 % liikevaihdosta tulee rojalteista. Nämä ovat yleensä kiinteistöomistuksia, jotka antavat haltijalle oikeuden saada tietty prosenttiosuus kaivoshankkeen tuottamista tuloista tai metalleista tiettyjen kustannusten vähentämisen jälkeen.

Mukana 40 kaivoksessa

Rahoituksen vastineeksi Royal Gold on osallisena kaivosoperaattorien menestyessä. Esimerkiksi yhden suurimman projektinsa, kanadalaisen Mount Milliganin, tuottamasta kullasta Royal Gold maksaa vain 435 dollaria per unssi. Nykyinen kullan hinta on yli neljä kertaa korkeampi, noin 1780 dollaria. Royal Gold ansaitsee siten erittäin hyvin tällä liiketoimintamallilla. Toinen mielenkiintoinen näkökohta tässä strategiassa on, että yritys ei ole riippuvainen yhden tai useamman kaivoksen menestyksestä. Sen sijaan Royal Gold saa jo nyt tuloja 40 valmistuneesta kultakaivoksesta, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Toiset 18 kaivosta on kehitysvaiheessa. Royal Gold on mukana myös yli 130 muussa raaka-aine hankkeessa kuudella mantereella. Nämä hankkeet ovat etsintä- ja arviointivaiheessa. Noin 79 % tuotannosta on kultaa, loput hopeaa ja kuparia.

Liiketoimintamallin toinen selkeä etu on, että kullan tuottajiin verrattuna työntekijöitä ei tarvita juurikaan. Yritys työllistää hieman yli 20 korkeasti koulutettua työntekijää, jotka huolehtivat investoinneista. Esimerkiksi kultaa louhivalla Newmont Miningillä on ​​yli 30 000 työntekijää.

Vuosittainen osinko on kasvanut vuodesta 2001

On erityisen merkittävää, että raaka-ainemarkkinoiden jyrkistä hinnanvaihteluista huolimatta Royal Gold on jo nostanut osinkoa 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä vuosittainen osinko on 1,09 dollaria, ja vuodesta 2001 keskimääräinen vuotuinen osinkojen kasvu on ollut vähintään 17 %. Vakaat korotukset maksettujen osinkojen määrään onnistuvat yrityksen liiketoimintamallin ansiosta. Erityisen tuottoisia rojalti- ja streaming interest -sopimuksia onnistutaan solmimaan jalometallien hintojen ollessa alhaisia. Royal Gold hyötyy siis myös tilanteista, jolloin jalometallien hinnat laskevat.

Vaikuttava 15 %:n myynnin kasvu vuodessa 13 vuoden ajan

Viimeisten 13 vuoden aikana keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut vähintään 15 %. Osakekohtainen tulos vuodelta 2020 oli 2,43 dollaria per osake. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen kasvavan jopa 44 prosenttia vuonna 2021. Kullan hinnan mahdollinen nousi kasvattaisi voittoja entisestään. Yhtiöllä on 1,1 miljardin dollarin käteispositio uusia projekteja varten, varmistaen tukevan pohjan tulevalle kasvulle.

Arvostus

Yhtiön osakekurssin ollessa noin 117 dollaria sen markkina-arvo on noin 7,7 miljardia dollaria, tehden Royal Goldista keskikokoisen jalometallialan yrityksen. Yrityksen erinomaisen liikkeenjohdon ja liiketoimintamallin ansiosta yritys tekee voittoa lähes joka vuosi. Yrityksen P/E-luku on tällä hetkellä noin 30, mikä on hieman korkea. Se voidaan kuitenkin perustella vahvalla vuotuisella kasvulla. Erityisen huomionarvoista yrityksen kohdalla on laaja investointien hajauttaminen noin 40 operoivaan kaivokseen maailmanlaajuisesti. Tämä tekee osakkeesta kiinnostavan myös konservatiivisemman sijoittajan näkökulmasta.

Royal Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta.
Royal Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Bonus: Corvus Gold (KOR)

Tämä pieni kaivosyhtiö sijaitsee Kanadassa. Corvus Gold on erittäin pieni toimija, mutta sitä johtaa kokenut johtoryhmä, jolla on lisäksi suuri omistusosuus yrityksestä. Corvuksen markkina-arvo on vain noin 315 miljoonaa dollaria, ja kultakaivososakkeista se sopii parhaiten spekuloiville sijoittajille. Tämä kultakaivososake nousi vahvasti vuonna 2020, mutta sen kurssihinta on nyt palautunut vuosien 2018-2019 tasolle. Yritys etsii kultaa Nevadasta.

Yhtiöllä on varauksia monilla alueilla, ja sen toivotaan louhivan suuret määrät kultaa ja hopeaa lähitulevaisuudessa. Hankkeet ovat kuitenkin edelleen lähinnä aloitusvaiheessa. Tutkimukset osoittavat, että Nevadassa on vielä paljon kultaa syvällä maan alla. Corvus keskittyykin voimakkaasti ns. Greater Bullfrog Gold Districtiin Nevadassa, jossa toimii myös useita muita alan yrityksiä.

Osakekurssi on ottanut muutaman vuoden takapakkia, ja teknisesti tämä voi olla mielenkiintoinen lähtötaso uuden kasvun näkökulmasta. Sijoittajan tulee kuitenkin pitää mielessä, että tämä kultakaivosyritys on edelleen vasta käynnistämässä toimintaansa. Kustannuksia on siten toistaiseksi paljon ja liikevaihto on edelleen 0 dollaria.

Corvus Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta
Corvus Goldin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 21.4.2021

Haluatko etsiä itse kultakaivososakkeita?

Yllä nostettiin esiin tietysti vain muutamia mielenkiintoisia kultakaivoksia. Kaivostoimintaa harjoittavia yrityksiä on kuitenkin satoja. Kaivosyrityksiä voi etsiä LYNX-kaupankäyntijärjestelmästä löytyvän Market Scannerin avulla.

Market Scannerilla voidaan etsiä yrityksiä markkinoilta nopeasti ja helposti. Hakua voidaan rajata erilaisiin sijoitustuotteisiin, sijaintiin tai muihin kriteereihin perustuen. Alla olevassa esimerkissä etsitään kultaan keskittyviä kaivosyhtiöitä, mutta työkalulla voidaan etsiä myös esimerkiksi hopeaa tai kuparia louhivia kaivosyhtiöitä.

Kultakaivososakkeiden etsiminen LYNXin kaupankäyntijärjestelmällä.
Kultakaivososakkeiden etsiminen LYNXin kaupankäyntijärjestelmällä.