Koronaviruksesta hyötyvät osakkeet | Sijoittajat hakevat turvasatamia – Päivitetty 13.3.

Tässä artikkelissa

Koronavirus on sekoittanut maailman rahoitusmarkkinoita. Viruksen leviäminen on vaikeuttanut lähes kaikkien yritysten toimintaa, mutta on myös olemassa joitakin yrityksiä jotka voivat onnistua hyötymään epidemiasta.

Artikkelissa käydään läpi:

Koronavirus sijoittaminen

Koronavirus ja talous

Koronaviruksesta on tullut tämän hetkisen markkinaromahduksen musta joutsen. Mustalla joutsenella tarkoitetaan taloudessa tilannetta, jota (lähes) kukaan ei pystynyt ennakoimaan. Tämän kaltaisilla tapauksilla on valtavia vaikutuksia maailmantalouden lisäksi myös yhteiskuntiin. Yleisesti jälkeenpäin katsottuna tilanne on näyttänyt täysin ennakoitavalta, ja kaikkien olisi pitänyt osata varautua siihen.

Osakemarkkinat ovat jatkaneet putoamistaan. Viimeisin pudotus johtuu Trumpin päätöksestä rajoittaa liikennettä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä radikaalisti. Tällä toimella on tarkoituksena vähentää uusien tartuntojen määrää. Joka tapauksessa, kyseisellä toimella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Maailman terveysjärjestö julisti koronaviruksen myös kansainväliseksi pandemiaksi. Tällä hetkellä ainoastaan Kiinasta ja Etelä-Koreasta ollaan kuultu jotain rohkaisevia uutisia.

Hallitukset ja keskuspankit ovat myös alkaneet aktiivisesti taistelemaan romahdusta vastaan. Yhdysvaltain keskuspankki FED laski ohjauskorkoaan 0,5% viime viikolla, ja nykyinen vaihteluväli on 1,25-1,5%. Ohjauskorkoon sidottujen futuurien perusteella sijoittajat voivat odottaa lisää uusia ohjauskoron alennuksia pian. Korkotasoa laskettiin myös Kiinassa ja Englannissa. Tällä hetkellä menossa on karhumarkkinat, ja indeksit ovat laskeneet noin 20 % viime kuukauden huipusta. Osakemarkkinoiden laskun nopeudesta johtuen, nykyisestä pudotuksesta voidaan hyvin käyttää sanaa romahdus.

Paniikki markkinoilla on johtanut tilanteeseen, jossa käytännössä kaikkien arvopaperien kurssit ovat pudonneet. Osakkeiden lisäksi kullan markkinahinta, öljy (ja muut raaka-aineet) ovat romahtaneet. Myös turvasatamina käytetyt valtiolainat ovat olleet laskussa. FED on injektoimassa 1,5 biljoonaa dollaria markkinoille, mutta toimen tehokkuutta on toistaiseksi mahdotonta arvioida. Koronaviruksen johdosta markkinoilla on nähty suurin päiväkohtainen romahdus sitten vuoden 1987.

Passiiviselle sijoittajalle:

  1. Kerää käteistä, ja ole valmis sijoittamaan todennäköisen pohjan tullessa vastaan.
  2. Varmista että portfoliosi on hajautettu tarpeeksi hyvin. Mikäli sijoitat pitkällä aikahorisontilla, ole rauhassa ja kerää osinkoja. Voit myös tehdä lisää ostoja alentaaksesi keskimääräistä ostohintaa. Osakkeet jatkavat nousuaan pitkällä aikavälillä.
  3. Raaka-aineet kuten kulta ja hopea voivat täydentää portfoliota hyvin. Aikaisemmin kyseiset jalometallit ovat toimineet turvasatamina kohtuullisen hyvin.
  4. Pysy rauhallisena osakemarkkinoiden heiluessa. Passiivisen sijoittajan ei kannata turhaan nostaa sijoituksiaan vain sijoittaakseen saadut varat myöhemmin takaisin uudelleen.

Aktiiviselle sijoittajalle:

  1. Osakemarkkinoiden ajoittaminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta voit myydä joitain osakkeita. Luonnollisesti pudotuksen lopullisen pohjan arvioiminen on mahdotonta. Tästä johtuen, päätä etukäteen millä tasolla haluat hypätä takaisin mukaan markkinoille. Hyvä tapa voi olla omistusten lisääminen vaiheittain.
  2. Lyhyeksi myynti. Tunnetaan myös nimellä shorttaaminen, mahdollistaa laskevista osakekursseista hyötymisen. Lyhyeksi myyminen on helppoa LYNXillä, ja voit lukea siitä lisää linkatusta artikkelista.
  3. Shorttaamisen lisäksi, myös optioilla voi hyötyä osakemarkkinoiden putoamisesta. Lue lisää optioiden perusteista, ja volatiliteetin vaikutuksesta optioiden hintaan. Implisiittisen volatiliteetin kasvaessa optioiden preemiot nousevat.
  4. Lisää portfolioosi jalometalleja kuten kultaa ja hopeaa. Näin voit pääset hyötymään turvasatamakysynnän lisääntymisestä epävarmuuden kasvaessa.
  5. Teknistä analyysia voi hyödyntää osakemarkkinoiden tilanteen arvioimiseen. Teknisellä analyysilla voidaan esimerkiksi yrittää määrittää milloin osakkeen alasuuntainen momentti on loppumassa, tai minkä tason alapuolelle osakkeen on vaikea pudota. Lue lisää teknisestä analyysista.

 

Koronaviruksesta mahdollisesti hyötyvät osakkeet

Alla olevassa listassa esitellään koronaviruksesta mahdollisesti hyötyviä osakkeita. Listan osakkeiden lisäksi sijoittajat voivat etsiä yrityksiä, jotka hyötyvät kuluttajien kotona pysymisestä. (Stay-at-Home stocks).

Alpha Pro Tech (APT)

Alpha Pro Tech on amerikkalainen yritys, joka valmistaa muun muassa hengityssuojaimia ja kertäkäyttöisiä suojavaatteita. Koronaviruksen lähdettyä leviämään globaalilla tasolla, yritys on laajentanut N95 hengityssuojaimien tuotantoa. Globaali kysyntä kyseiselle hengityssuojaimelle on valtava, ja yritys pyrkiikin tuottamaan riittävästi suojaimia kansainvälisille markkinoille. N95 hengityssuojaimen on todettu täyttävän yhdysvaltalaisten viranomaisten (CDC ja NIOSH) vaatimukset.

N95 suojain filtteröi vähintään 95 % partikkeleista, ja se pystyy suojaamaan käyttäjiään koronavirusta vastaan. Yrityksen toimitusjohtajan mukaan kansainvälinen kysyntä henkilökohtaisille suojavarusteille on kasvanut merkittävästi, minkä johdosta yritys pyrkii laajentamaan tuotantoaan kysynnän kattamiseksi.

Alpha Pro Tech osakekurssi
Alpha Pro Tech osakekurssi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 28.2

Novavax (NVAX)

Novavax on ruotsalainen rokoteyritys, joka pyrkii kehittämään rokotetta koronavirusta vastaan. Vuonna 2015 yritys vastaanotti 89 miljoonaa dollaria Bill Gatesilta kansainvälisen terveyskriisin torjumiseksi. Yritys yrittikin kyseisenä vuonna kehittää rokotetta esimerkiksi ebolaa vastaan. Yrityksen ebolarokote on viimeisessä kehitysvaiheessa, mutta lääke ei ole toistaiseksi myynnissä. Novavaxilla oli aikaisemmin ongelmia kliinisessä vaiheessa, minkä johdosta yrityksen osakekurssi on viime vuosina ollut jyrkässä laskussa. Novavaxin koronarokkotteen onnistumisesta on mahdotonta antaa arviota, mutta sijoittajien usko on luja. Yrityksen osakekurssi on ollut vahvassa nousussa viime päivinä.

Novavax osakekurssi
Novavax osakekurssi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 28.2

Novacyt (ALNOV)

Novacyt on Ranskan pörssiin listattu yritys, jonka toimialaa ovat diagnisointivälineet. Yrityksen osakekurssi on laskenut muutamia kertoja viimeisen kuukauden aikana. Yhtiö tuottaa in vitro- ja molekyylidiagnostiikkatestejä ja toimittaa kattavan valikoiman testejä ja reagensseja maailmanlaajuisesti. Viruksen alkuvaiheesta lähtien, kyseinen biotekniikkayritys on yhdistetty koronaviruksen tunnistamiseen.

Novacyt on alkanut myymään testejä, mutta vasta 17 helmikuuta kyseiset testausvälineet hyväksyttiin Euroopan unionin toimesta. Tällä hetkellä yritys on toimittanut hakemuksen yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle (FDA) testausvälineiden hyväksymiseksi hätätilanteissa. Mikäli hakemus hyväksytään, testejä voitaisiin käyttää myös Yhdysvalloissa. Testi on suunniteltu tunnistamaan viime vuoden lopulla Kiinasta ilmennyt viruksen versio. Novacytin mukaan muut testit eivät ole yhtä tarkkoja ja voivat johtaa vääriin diagnooseihin.

Yrityksen testin tulokset saadaan muutamassa tunnissa, mikä auttaa rajoittamaan viruksen leviämistä. Tämän lisäksi, testausvälineitä ei tarvitse jäähdyttää trooppisissa olosuhteissa, mikä vähentää kuljetuskustannuksia. Viime vuonna yritys teki tappiota ja oli lähellä konkurssia. Novacyt on myös useampaan kertaan kerännyt rahoitusta viime vuosina, ja sen kurssin suunta on ollut kohti penniosaketta. Koronaviruksen aiheuttama kysynnän kasvu saattaa kuitenkin muuttaa suunnan.

Novacyt osakekurssi
Novacyt osakekurssi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 28.2

Philips (PHIA)

Philips on Alankomaalainen yritys, joka myös mahdollisesti pystyy hyötymään koronaviruksesta. Toistaiseksi Philipsin osakekurssi ei kuitenkaan ole reagoinut viruksen leviämiseen. Yritys valmistaa esimerkiksi CT-skannereita, joilla virus voidaan diagnisoida. Tämän lisäksi, Philips valmistaa paljon lääketieteelle oleellista teknologiaa, esimerkiksi monitoreita, mittausvälineitä ja  integroituja IT-tuotteita.

Philips osakekurss
Philips osakekurssi. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 28.2

Turvasatamakysynnän kasvu

Selkeä trendi markkinoilla on ollut turvasatamakysynnän kasvu. Sijoittajat ovat vetäytyneet osakemarkkinoilta, ja indeksit ovat olleet laskussa kansainvälisesti. Alta löytyy viime päivinä nousussa olleita sijoitusinstrumentteja, mutta sijoittajan tulee aina itse perehtyä eri sijoitustuotteiden toimintaperusteisiin sijoituspäätöstä tehdessään. Tilanteen muuttuessa hyvin nopeasti sijoittajat joutuvat itsenäisesti arvioimaan jokaisen sijoitustuotteen näkemyksiä tarkemmin.

Kulta

Kulta on ollut viime vuosina kasvussa, mutta koronavirus on kiihdyttänyt kasvua entisestään. Epävarmuuden lisääntyessä markkinoilla sijoittajat ovat hakeutuneet kullan pariin, sillä kyseinen jalometalli nähdään usein turvasatamana. Viimeisimmän kultaryntäyksen taustalla on pelko erityisesti talouskasvun kääntymisestä laskuun koronaviruksen sekoittaessa maailmantaloutta. Esimerkiksi Kiinassa, useita tehtaita ja jopa kaupunkeja on jo suljettu. Tällä hetkellä 13.2 kullan markkinahinta on noin 3,5 % nousussa vuoden alusta, ja markkinahinta on tällä hetkellä noin 1580 dollaria per troy-unssi. Lue lisää kultaan sijoittamisesta.

kullan markkinahinta. Lähde LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 12.3

Valtioiden velkakirjat

Turvasatamakysyntä näkyy selvästi maailman markkinoilla. Valtioiden velkakirjojen kysyntä on kasvanut merkittävästi, ja niiden korkotasot ovat laskeneet. Esimerkiksi yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjojen korko oli noin 2 % kaksi kuukautta sitten. Tällä  hetkellä 13.2 kyseisten velkakirjojen korko on noin 0,95 %. Kehitys on eduksi velkakirjoihin sijoittaneille, mutta se kielii huonoista uutisista osakemarkkinoilla. Alla oleva kuvaaja näyttää yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjafutuurien hintakehityksen.

US 10-vuoden velkakirjafutuuri
US 10-vuoden velkakirjafutuuri. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 12.3