IPO-markkinat 2024 

Kirjoittanut LYNX - Editorial team

Tässä artikkelissa

IPO-markkinat
Sijoittajat odottavat listautumisten vilkastuvan vuonna 2024 suhteellisen heikon edellisvuoden 2023 jälkeen. Listautumisantien määrä laski 8 prosenttia, mikä teki vuodesta heikoimman sitten vuoden 2016. Viime vuoden varovaisuutta leimasivat korkeat korot, geopoliittiset epävarmuudet ja Kiinan talouden hidastuminen.
 
Näistä haasteista huolimatta tulevaa vuotta tarkastellaan optimistisesti, erityisesti kun odotetaan, että alan johtavien yritysten, kuten Sheinin, Redditin ja Stripen odotetut listautumiset tulevat hallitsemaan IPO-markkinoita. 

Tässä artikkelissa käsitellään kaikkea, mitä sijoittajan tulee tietää vuoden 2024 IPO-markkinoista. Etsitkö välittäjää, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin? Klikkaa tästä ja tutustu LYNXiin.

Katsaus vuoden 2023 lPO-markkinoihin

Vuonna 2023 sijoittajat olivat optimistisia, mutta samalla varovaisia. Korkeat korot, geopolitiikan jännitteet, Kiinan talouden hidastuminen ja epävakaat markkinat vaikuttivat merkittävästi listautumisantien määrään. Maailmanlaajuisesti pörssiin listattiin vain 1298 uutta yritystä, ja niiden keräämä pääoma oli yhteensä 123,2 miljardia dollaria. Tämä edusti 8 prosentin laskua verrattuna vuoteen 2022, jolloin 1415 listautumisantia keräsi sijoittajilta yhteensä 184,3 miljardia dollaria.

IPO - Bloomberg
Lähde: Bloomberg

Renaissance Capitalin tietojen mukaan Yhdysvalloissa toteutui vuonna 2023 yhteensä 154 listautumisantia, ja yritykset keräsivät näistä 25,8 miljardia dollaria. Tämä merkitsi selvää parannusta edellisvuoteen verrattuna, jolloin 71 listautumisantia tuotti vain 7,7 miljardia dollaria. Näin ollen vuoden 2023 jälkipuolisko oli positiivinen käänne IPO-markkinoilla. 

Huomionarvoisia yrityksiä, jotka listautuivat pörssiin ja herättivät suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, olivat ARM, Birkenstock ja Instacart. Vaikka S&P 500 kehittyi vahvasti, IPO-markkinat suoriutuivat poikkeuksellisen heikosti. Tämä poikkesi normaalista trendistä, jossa listautumismarkkinat yleensä reagoivat myönteisesti osakemarkkinoiden nousuun ja positiivisiin taloustietoihin.

Katsaus vuoteen 2024: IPO-markkinoiden elpyminen

Vuonna 2024 investointipankit odottavat IPO-markkinoiden vilkastuvan keskuspankin odotettujen koronlaskujen vauhdittamana. EY korostaa, että maltillinen inflaatio ja mahdolliset koronlaskut vuonna 2024 voivat houkutella sijoittajat takaisin listautumisantien pariin, parantuneen likviditeetin ja parempien tuotto-odotusten ansiosta. Jatkuva geopoliittinen epävakaus kuitenkin saattaa muodostaa uhkan. Markkinat ovat myös erittäin riippuvaisia suotuisasta makrotaloudellisesta ympäristöstä. 

Sijoittajien ja listautumismarkkinoiden kannalta keskeisiä tekijöitä vuonna 2024 ovat inflaatio, korkopolitiikka, hallitusten sääntely, talouskehitys, geopoliittiset jännitteet, ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät (ESG) sekä maailmanlaajuinen toimitusketju, johon tällä hetkellä vaikuttavat kielteisesti muun muassa Ukrainan, Israelin ja Jemenin maailmanlaajuiset konfliktit. Kun inflaatio laskee ja keskuspankit todennäköisesti laskevat korkotasoja, osakemarkkinoilla näyttää olevan luvassa myönteinen vuosi 2024. Geopoliittiset riskit ovat edelleen olemassa, mutta edes viime vuonna tämä ei pitänyt sijoittajia poissa osakemarkkinoilta. 

Sijoittajat osoittavat kuitenkin odottavaa asennetta. Jos pankit eivät laske ohjauskorkoja, talous ajautuu taantumaan ja geopoliittisella rintamalla tapahtuu vain vähän muutoksia, tämä voi vaikuttaa kielteisesti IPO-markkinoihin. Analyytikot odottavat, että monet sijoittajat pysyvät varovaisina vuonna 2024, koska on vaikea ennustaa, miten talousympäristö ja korkotasot kehittyvät. Sijoittajat odottavat, kunnes markkinaolosuhteet ovat jälleen heidän kannaltaan suotuisat. 

Sijoituspankkien odotukset ovat tavalliseen tapaan myönteisiä. BNN Bloombergin haastattelussa Greg Martin, Rainmaker Securitiesin toimitusjohtaja, kertoi odotuksistaan vuodelle 2024. Suurin osa listautuvista yrityksistä on kasvuyrityksiä, joten joukkovelkakirjojen tuotoilla on valtava merkitys näille yrityksille. Valtion 10 vuoden joukkovelkakirjojen korko on niin sanottu riskitön korko. Kun se on suhteellisen korkea, sijoittajat eivät ole yhtä halukkaita ottamaan riskejä, jolloin myös IPO-markkinat vaikuttavat vähemmän houkuttelevilta. Näin oli vuonna 2023, jolloin korkotaso joukkovelkakirjamarkkinoilla oli korkea. Kun korot mahdollisesti laskevat, sijoittajien riskinottohalukkuuden odotetaan kasvavan ja siten myös kiinnostus IPO-markkinoita kohtaan lisääntyvän.

Optimismia ja vuoden 2024 tärkeimmät IPO:t

Markkinoilla vallitsee enemmän optimismia vuonna 2024. Sekä pankit että sijoittajat ovat edellisvuotta innokkaampia. Lokakuussa 2023 julkaistun EY:n CEO Outlook Pulse -raportin mukaan 40 prosenttia yksityisten yritysten toimitusjohtajista harkitsee listautumista, spin-offia ja divestointia seuraavan 12 kuukauden aikana. He odottavat, että listautumismarkkinat elpyvät voimakkaasti vuonna 2024. 

Pörssilistautumista harkitsevien yritysten on tärkeää keskittyä perustekijöihin ja varmistaa asianmukainen arvostustaso ennen listautumista. New Yorkin pörssin (NYSE) varapuheenjohtaja John Tuttle korostaa, että vuonna 2024 on tärkeää, että listautumisannit ovat vahvat eri aloilla ja alueilla. Odotukset ovat korkealla, ja monet houkuttelevat yritykset ovat jo ilmoittaneet aikovansa listautua pörssiin. 

Vuoden 2024 merkittävimpiin listautumisiin kuuluvat muun muassa OpenAI, Reddit, SHEIN, Stripe ja Anthropic. VIX-indeksin (volatiliteetti-indeksi) ollessa alhaisimmillaan viiteen vuoteen ja positiivisen talouskehityksen vallitessa kaikki edellytykset vahvalle myönteiselle listautumismarkkinalle ovat olemassa. 

Sijoittajat ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksistä, joiden odotetaan kasvavan voimakkaasti. Lisäksi rahaa on vielä paljon, jota ei ole vielä sijoitettu. Tämä voi merkitä sitä, että enemmän rahaa menee riskipitoisempiin mutta mahdollisesti kannattavampiin sijoituksiin, mikä tekee osakemarkkinoista houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon.

Suurimmat listautumisannit vuodelle 2024

Sheinin listauminen

Shein on yksi maailman nopeimmin kasvavista verkkokauppoihin erikoistuneista vaatteiden vähittäismyyjistä. Vuonna 2008 perustettu kiinalainen muotijätti on tällä hetkellä maailman suurin verkossa toimiva vaateyritys. Tämä niin sanottu pikamuotiketju on pitkään tavoitellut pörssilistautumista, mutta suunnitelmat ovat pysähtyneet useaan otteeseen. Vuodesta 2015 lähtien Shein on kokenut huimaa kasvua, keskittyen erityisesti ulkomaisille markkinoille. Vuoteen 2021 mennessä yrityksen arvo oli noussut 30 miljardiin dollariin. Vuotta myöhemmin, sijoituskierroksen jälkeen, yhtiön markkina-arvon arvioitiin olevan 100 miljardia dollaria. Nykyään sen arvo on noin 66 miljardia dollaria. 

Keväällä 2023 Shein keräsi 2 miljardia dollaria uutta kasvupääomaa. Sijoittajina olivat muun muassa Arabiemiirikuntien valtiollinen sijoitusrahasto Mubadala, General Atlantic, Sequoia Capitalin kiinalainen haara ja Tiger Global Management, joka liittyi mukaan uutena osakkeenomistajana.

Sheinin listautumisanti: onko IPO vihdoin täällä?

Kasvu on kiihtynyt valtavasti viimeisten kahdeksan vuoden aikana, joten Sheinin on järkevää suunnata kohti osakemarkkinoita. Kiinalainen muotijätti on jo jonkin aikaa pyrkinyt listautumaan, ja se näyttäisi tapahtuvan tänä vuonna. Nykyinen arvostus on 66 miljardia dollaria, ja odotettu myynti yli 30 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi, että Sheinin arvo on 2,2-kertainen liikevaihtoon nähden. Tällaiset myyntiluvut asettavat Sheinin samalle viivalle Zaran ja H&M:n kanssa, jotka raportoivat 26 miljardin ja 22 miljardin dollarin liikevaihdoista vuonna 2022. 

Sheinin luvut eivät kuitenkaan ole heti luotettavia. Yhtiö kieltäytyi kommentoimasta CNBC:lle vuoden 2023 liikevaihtoennusteita. Myös kestävään kehitykseen ja työoloihin liittyy kiistaa. Mahdolliset vaikeudet listautumisannille nykyisessä SRI-ilmapiirissä eivät ole poissuljettuja. Kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat vaikuttavat kuitenkin houkuttelevan monia sijoittajia. Vuonna 2023 kasvun odotetaan olevan jo 40 prosenttia, ja vuoteen 2024 mennessä liikevaihtoennusteet ovat matkalla kohti 48 miljardia dollaria. Tämä yhdistettynä sähköisen kaupankäynnin jatkuvaan kasvuun kiinnittää monien sijoittajien huomion osakkeeseen.

Stripen listauminen

Stripe on yksi suurimmista ja tunnetuimmista verkkomaksujärjestelmistä. Stripea käyttävät muun muassa Amazon, Shopify ja Google, ja se on vakiintunut kumppani näiden yritysten maksutapahtumissa. Kaksi veljestä perusti Stripen vuonna 2009, ja seitsemän vuotta myöhemmin yrityksen markkina-arvoksi arvioitiin jo 9 miljardia dollaria. Kasvu vain kiihtyi tästä eteenpäin. Vuonna 2019 Stripe listattiin “Amerikan 11 suurimman fintech-yrityksen” joukkoon 22,5 miljardin dollarin arvostuksella. Vuoteen 2021 mennessä, 600 miljoonan dollarin pääomakierroksen jälkeen, arvostus oli huikeat 95 miljardia dollaria, eli jyrkkä nelinkertaistuminen. Tällaisella arvostuksella Stripe on selvästi PayPalin yläpuolella, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä 65 miljardia dollaria.

Stripen listautuminen: kilpailua PayPalille?

Stripen näyttävän kasvun jälkeen yhtiö suunnittelee pörssilistautumista. Stripen listautuminen on yksi vuoden 2024 puhutuimmista tapahtumista markkinoilla. PayPalin suoran kilpailijan astuessa pörssimarkkinoille sijoittajat odottavat listautumista innokkaasti. Monien muiden listautumisantien tapaan myös Stripea on spekuloitu jo jonkin aikaa. Vuonna 2021 Stripen arvonmäärityksen jälkeen alkoi spekulaatioita siitä, että Stripe harkitsisi pörssiin listautumista. Stripen toinen perustaja, John Collison, ilmoitti vielä kaksi vuotta sitten CNBC:n haastattelussa, että he ovat edelleen tyytyväisiä yksityisenä yrityksenä eikä suunnitelmia pörssiin listautumisesta ole. 

Monien sijoittajien mielestä PayPal ja Stripe ovat toiminnaltaan samanlaisia. Molemmat ovat laajasti käytettyjä maksujärjestelmiä maailmanlaajuisesti. PayPal toimii enemmän “plug-and-play” -järjestelmänä, johon voidaan helposti liittää maksutoiminnot. Stripe taas keskittyy enemmän yrityksille räätälöityihin erityisratkaisuihin, jotka voidaan muokata vastaamaan kunkin yrityksen tarpeita. 

IPO-markkinoiden elpymisen myötä vuonna 2024 analyytikot odottavat, että Stripen listautuminen tapahtuu tänä vuonna tai viimeistään ensi vuonna. Teknologia-alan talouslehti The Information arvioi Stripen arvoksi nyt 63 miljardia dollaria, mikä on huimat 33 prosenttia vähemmän kuin aikaisempi arvio. Todellisen listautumisannin arvon selvittämiseksi odotetaan lisätietoja.

Redditin listauminen

Reddit on sosiaalisen median foorumi, jossa käyttäjät voivat aloittaa keskustelun, johon muut käyttäjät voivat sitten osallistua vastaamalla. Redditissä on erilaisia “subreddittejä”, jotka edustavat erilaisia yhteisöjä ja aihealueita. Käyttäjät voivat antaa “upvoteja” tai “downvoteja” toistensa viesteille, mikä vastaa muiden alustojen, kuten Facebookin, YouTuben tai X:n (entisen Twitterin), tykkäämistä tai ei-tykkäämistä. Reddit tunnetaan erityisesti “WallStreetBets”-subredditistä, jossa monet sijoittajat saivat AMC:n ja Gamestopin osakkeet nousemaan ennennäkemättömiin korkeuksiin osana niin sanottua “short squeeze” -ilmiötä.

Redditin listautumisanti: jälleen yksi sosiaalisen median yritys listautuu pörssiin

Nyt, kun kannattavuus ei enää ole ongelma ja pörssilistautumismahdollisuudet näyttävät suotuisilta, Reddit on ilmoittanut aikomuksestaan listautua pörssiin. Yksityiskohtaiset tiedot listautumisesta julkaistaan helmikuun lopulla, ja sen jälkeen maaliskuussa on suunnitteilla “Roadshow”, joka on sarja esittelytilaisuuksia, joissa yksityisen yrityksen avainhenkilöt esittelevät listautumisantia potentiaalisille sijoittajille. Listautuminen itsessään on tarkoitus toteuttaa saman kuun lopussa. Yhtiön arvostus on 10 miljardia dollaria, ja liikevaihtoennuste vuodelle 2023 on 800 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi, että yhtiö listautuisi 12,5-kertaisella liikevaihdolla. Kyseessä on suurin sosiaalisen median yrityksen listautuminen sitten Pinterestin.

Haluatko sijoittaa Redditin kaltaisiin osakkeisiin LYNXin kautta?

LYNXin kautta voit käydä kauppaa lukuisilla osakkeilla, suoraan yhtiöiden kotipörsseissä. Näin voit hyötyä suuresta kaupankäyntivolyymista ja pienemmistä osto- ja myyntihintojen välisistä erotuksista. LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustan kautta.

Lähteet:

https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/best-upcoming-ipos-to-watch-2024/?sh=278a0533726a

https://www.ey.com/en_gl/ipo/trends

https://www.cnbc.com/2024/01/08/sheins-revenue-is-a-lot-more-than-30-billion-annually-exec.html#:~:text=The%20outlet%20reported%20that%20Shein,the%20company%20hit%20that%20goal.

https://ecommercedb.com/insights/shein-business-strategy-growth-competition/4708

https://www.cnbc.com/2023/01/26/stripe-tells-employees-it-will-decide-on-an-ipo-within-the-next-year-.html

https://www.nasdaq.com/articles/heres-what-stripes-ipo-could-mean-for-paypal-stock?time=1701253500

https://www.theinformation.com/articles/stripe-cuts-internal-valuation-by-11-implying-63-billion-valuation

https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2024/01/18/reddit-planning-ipo-launch-in-march-report-says/?sh=1ace828d75d8

https://www.reuters.com/markets/deals/reddit-seeks-launch-ipo-march-sources-2024-01-18/

Out of the money (OTM) optioissa

Kommentit pois päältä artikkelissa Out of the money (OTM) optioissa

Parhaat internetosakkeet 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat internetosakkeet 2024

Parhaat mikrosiru- ja puolijohdeosakkeet 2024 

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat mikrosiru- ja puolijohdeosakkeet 2024 

Parhaat ravintola- ja pikaruokaosakkeet vuonna 2024 

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat ravintola- ja pikaruokaosakkeet vuonna 2024