Fundamenttianalyysi: mikä osake sijoittajan kannattaa valita?

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Tässä artikkelissa

Jokaisen sijoittajan päässä pyörii ajatus: “Mitä osakkeita minun pitäisi ostaa juuri nyt?”

Rahoitusmarkkinoiden rajojen hämärryttyä sijoittajat voivat sijoittaa maapallon toiselle puolelle yhtä helposti kuin omalla paikkakunnalla sijaitsevaan pörssiyhtiöön. Kiinnostavia pörssiyhtiöitä onkin tarjolla lukematon määrä, ja jokaisella niistä on omat etunsa ja haittansa. Kuinka erilaisia yrityksiä voi alkaa vertailemaan ja mihin sijoittajien tulisi kiinnittää huomiota osakkeen valinnassa?

Fundamenttianalyysi pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen. Yritysten tuloksia ja odotuksia tarkastellaan jäsennellysti. Fundamenttianalyysi laaditaan yleensä useissa vaiheissa ja se on teknisen analyysin vastine. Tekninen analyysi keskittyy enemmän osakekurssin lyhytaikaisiin muutoksiin, kun taas fundamenttianalyysia tehdään yleensä yritysten liiketoiminnan pitkäaikaisten näkymien perusteella.

Tämän artikkelin lukemisen jälkeen sijoittajalla on perusteet fundamenttianalyysin tekemiseen ja hän voi etsiä aktiivisesti itselleen sopivaa osaketta.

Makrotalous

Täydellisen ja luotettavan fundamenttianalyysin tekemiseksi otetaan ensimmäiseksi huomioon makrotaloudelliset tekijät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi suhdannetilanteen, inflaatio-odotusten ja korkotason muutosten arvioimista.

Edellä mainitut ovat perinteiset osakemarkkinoihin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät. Nykyään keskuspankkien vaikutukset ja geopoliittiset jännitteet ovat yhtä tärkeitä. Keskuspankeilla on ollut viime vuosina ennennäkemätön rooli osakemarkkinoiden nousussa.

Keskuspankit on harjoittaneet vuosien ajan löysää rahapolitiikkaa. Erilaiset talouden elvytysohjelmat ovat pumpanneet järjestelmään valtavan määrän likviditeettiä ja korot ovat laskeneet nollaan. Tällä politiikalla on ollut niin paljon vaikutusta osakemarkkinoihin, että on ehdottoman tärkeää sisällyttää se fundamenttianalyysiin.

Sektoreiden vertailu

Makrotaloudellisen tilanteen arvioinnin jälkeen sijoittaja voi alkaa tarkastella eri aloja. Minkä sektorin voi odottaa kasvavan eniten, esimerkiksi COVID-19 pandemian jälkeen? Vai pitäisikö sijoittajan keskittyä etsimään ennemmin vakaita yrityksiä? Sijoittajan henkilökohtaisen tarpeiden lisäksi osakkeeseen liittyvät vaatimukset ovat sektorikohtaisia.

Jotkin sektorit reagoivat suhdannevaihteluihin toisia voimakkaammin. Esimerkiksi ruuan myynti vaihtelee vähemmän taloustilanteen mukaan kuin luksustarvikkeiden myynti. Myötäsykliset osakkeet, esimerkiksi luksustarvikkeita myyvät tai suurista investointiprojekteista höytyvät yritykset reagoivatkin voimakkaammin talouden kehitykseen. Vastasyklisinä osakkeina pidetään yleensä esimerkiksi päivittäistavarakauppaan keskittyviä yrityksiä, kuten ruokakauppoja.

Yksittäisten osakkeiden valitseminen

Kun sijoittaja on muodostanut kokonaiskuvan talouden tilanteesta ja hän on päättänyt, mille sektoreille hän haluaa sijoittaa, on aika alkaa valita yksittäisiä osakkeita. Fundamenttianalyysia tehdessään analyytikko syventyy yrityksen avainlukuihin ja tulevaisuuden odotuksiin.

Suurin osa analyytikon fundamenttianalyysia varten tarvitsemista tiedoista löytyy vuosikertomuksesta. Vuosikertomuksesta löytyvät muun muassa tuloslaskelma ja taloudelliset tunnusluvut.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmasta sijoittaja löytää sen kaikista tärkeimmän: yrityksen voiton. Voiton lisäksi kaikki muut erät, kuten liikevaihto, myynnin kustannukset ja liiketulos, löytyvät myös siitä.

Tuloslaskelma kertoo paljon yrityksestä. Mitkä ovat myyntiodotukset tuleville vuosille? Pystyykö yritys kasvamaan edelleen? Vai päätyykö yhtiö ensi vuonna tappiolle? Vaikka tuloslaskelma on merkittävä, se ei ole ainoa asia, jota analyytikot tarkastelevat.

Taloudelliset tunnusluvut

Tase on tärkeä osa vuosikertomusta. Tämä on yleiskatsaus yrityksen kaikista varoista ja veloista tiettynä ajankohtana. Molemmista katsauksista voidaan laskea tärkeitä taloudellisia tunnuslukuja.

Näiden tunnuslukujen perusteella voidaan muodostaa mielipide siitä, onko osake kiinnostava ostaa vai ei. Nämä ovat analyytikoiden eniten käyttämiä indikaattoreita:

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus osoittaa oman pääoman suhteen yrityksen kokonaisvaroihin. Se osoittaa, onko yritys taloudellisesti terve. Tunnusluku voidaan laskea jakamalla kokonaisvarat omalla pääomalla.

Kannattavuus

Kannattavuus voidaan laskea jakamalla nettotulos omalla pääomalla. Tämä tunnusluku kertoo jotain yrityksen kannattavuudesta. Mitä suurempi tämä suhde on, sitä parempi.

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla nettovoitto liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärällä. Toisaalta yksinään tämä tunnusluku ei sinänsä kerro paljon. Tätä suhdelukua voidaan käyttää myöhemmin hinta/voittosuhteen laskemiseen.

Hinta/voittosuhde

P/E-luvun avulla voidaan määrittää, kuinka monena vuotena yrityksen on saatava nykyistä vastaava voitto, jotta sijoitus maksaa itsensä takaisin. P/E-luku voidaan laskea jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella voitolla.

Osinko osaketta kohden

Osakekohtainen osinko on se osingon määrä, jonka sijoittaja saa vuosittain osaketta kohden. Tämä suhdeluku lasketaan jakamalla osingon kokonaismäärä liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärällä. Sijoittaja voi sitten käyttää saatua arvoa osinkotuoton laskemiseen.

Osinkotuotto

Osinkotuotto on tärkeä indikaattori analyytikoille. Suhdetta voidaan helposti verrata muihin osakkeisiin ja myös prosenttilukuun, jonka saat esimerkiksi säästötililtä. Jakamalla osakekohtainen osinko osakkeen hinnalla voit laskea osinkotuoton. Se on prosenttiosuus vuositasolla.

Varsinkin nykyisten matalien korkojen vallitessa osingonmaksu voi jo yksinään olla hyvä syy ostaa osake. Päätöksenteon tueksi sijoittaja voi verrata tietyn osakkeen osinkotuottoa yrityksen sektorin keskimääräiseen osinkotuottoon.

Kuvitellaan, että sijoittaja haluaa ostaa saksalaisen osakkeen. Hän voi verrata osakkeen osinkotuottoa DAX-indeksin keskimääräiseen osinkotuottoon. Onko osakkeen osinkotuotto korkeampaa kuin indeksin osakkeilla keskimäärin? Silloin tämä voi olla hyvä syy ostaa osake. On tietenkin tärkeää, että myös muut edellä mainitut tunnusluvut antavat osakkeesta myönteisen kuvan.

Fundamentaalianalyysi LYNXin kautta

TWS-kaupankäyntialusta sopii hyvin sijoittajille, jotka haluavat käyttää fundamenttianalyysia osakkeiden valinnassa. Kaksoisnapsauttamalla osaketta TWS kaupankäyntialustalla sijoittaja saa kaikki tärkeät tiedot ja tunnusluvut esille. Alla olevasta kuvakaappauksesta näet Applen osakkeen perustiedot:

Osakkeen kuvaus ja taloudelliset tunnusluvut
Osakkeen kuvaus ja taloudelliset tunnusluvut. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2021

Fundamentals Explorer -työkalu

TWS kaupankäyntijärjestelmästä löytyy myös laajempi Fundamentals Explorer -työkalu, jonka avulla sijoittaja löytää valtavasti tietoa yrityksestä. Kun sijoittaja avaa työkalun kaupankäyntijärjestelmän yläreunasta löytyvästä valikosta, esille tulee yleisnäkymä. Siitä näkee heti kuvauksen yrityksestä, sen avainluvut, osinkoon liittyvät tiedot, ESG-tuloksen (lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta), rahavirtoihin liittyvät luvut, analyytikoiden arviot, ennusteet osakekohtaisen tuloksen kehityksestä, uusimmat yritykseen liittyvät uutiset, linkit analyytikoiden raportteihin, tulevat tapahtumat, tiedot yrityksen omistuksesta ja listan sektorin kilpailijoista. Lisäksi sijoittaja voi perehtyä tiettyyn kategoriaan valitsemalla sivun ylhäältä oikean kohdan tai klikkaamalla halutun laatikon oikeasta yläreunasta löytyvää sinistä nuolta.

Fundamentals Explorer -työkalu osakkeen arviointiin
Fundamentals Explorer -työkalu osakkeen arviointiin. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2021

Työkalu sisältää valtavan määrän tietoa mistä tahansa yrityksestä, ja luvut esitetään usein myös graafisesti. Työkalu mahdollistaa myös useassa kohdassa helpon vertailun alan eri yritysten välillä. Alla on esimerkki avainluvut kohdasta, josta löytyy kaikki sijoittajan tarvitsemat avainluvut (kuvakaappaus ei näytä koko sivua).

Esimerkki osakkeen avainlukujen tarkistamisesta
Esimerkki osakkeen avainlukujen tarkistamisesta. Lähde: TWS. Tallennettu: 2.6.2021

LYNXin tarjoaman TWS-kaupankäyntijärjestelmän työkalut soveltuvatkin erinomaisesti fundamenttianalyysia tekevälle sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on pidempi. Päiväkauppaan keskittyvät sijoittajat voivat olla sen sijaan kiinnostuneempia teknisestä analyysista.