Baltian osakemarkkinoita käsittelevän artikkelisarjan ensimmäinen osa keskittyi markkinoiden perusteisiin. Tässä artikelissa käydään läpi fundamenttianalyysillä kymmenen baltialaista yritystä.

Fundamenttianalyysin perusteet

Fundamenttianalyysin avulla sijoittajat yrittävät löytää yrityksiä, joiden arvopaperit ovat yli- tai aliarvostettuja. Tällöin analyysejä luovat sekä hyödyntävät sijoittajat pyrkivät määrittelemään ovatko markkinat onnistuneet hinnoittelemaan kohde-etuuden tehokkaasti, vai onko siinä esimerkiksi vielä varaa kasvulle.

Tästä johtuen fundamenttianalyysissä pyritään aina määrittämään kohde-etuudelle arvo, jota voidaan sitten verrata sen nykyiseen hintaan. Fundamenttianalyysissä pyritään huomioimaan myös makrotaloudelliset olosuhteet, eli kokonaistalouden tilanteen vaikutus yritykseen. Yrityksen ulkopuolista taloustilannetta ei huomioida esimerkiksi teknisessä analyysissä. Fundamenttianalyysi käsitetään toisinaan teknisen analyysin vastakohtana johtuen niiden täysin erilaisista ajattelutavoista.

Plussat

+ Hyvä katsaus yrityksen liiketoimintaan ja etuihin
+ Pitkä sijoitushorisontti; tavoitteena vakaa kasvu
+ Auttaa ymmärtämään koko sektoria sekä kansantaloutta
+ Korkea tuotto on myös mahdollista, tunnetuin hyödyntäjä Warren Buffett (linkki vie Wikipediaan)

Miinukset

  • Yksikään teoria ei voi ennustaa osakekurssien käytöstä tehokkaasti
  • Vaatii enemmän aikaa kuin esimerkiksi tekninen analyysi
  • Mahdotonta seurata useita yrityksiä perusteellisesti
  • Ei huomioi markkinasyklejä

Analyysin indikaattorit

Artikkelissa käytetään viittä eri indikaattoria alla olevien yritysten arvioimiseen. Indikaattorit ovat keskimääräinen volyymi, P/E-luku, oman pääoman tuottoaste (ROE),  osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentti (EPS Growth) sekä maksuvalmiussuhde (quick ratio). Käyttämällä esimerkiksi kyseisiä tunnuslukuja sijoittajat pyrkivät niin sanotusti katsomaan yrityksen pellin alle. Artikkelissa näillä tunnusluvuilla pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva yrityksestä, sillä ne mittaavat kiinnostusta osakkeeseen, sen arvostusta, kannattavuutta, kasvua ja líkviditeettiä.

  • Keskimääräinen volyymi = average volume, osakkeen kaupankäynnin keskiarvoinen volyymi 90 päivän ajalta.
  • P/E-luku = price / earnings -luku, osakekurssin hinta suhteessa yrityksen tulokseen. Kertoo monenko vuoden tulos tarvitaan kattamaan nykyinen hintataso. Perinteisesti arvoa 15 on pidetty keskiarvona, sillä se on pitkän ajan keskiarvo S&P 500 indeksille
  • Oman pääoman tuottoaste = Return on Equity, mittaa kuinka hyvin yritys onnistuu tuottamaan omaa pääomaa suhteessa tulokseen. Hyvä arvo ROE:lle vaihtelee sektoreittain.
  • Osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentti = EPS Growth %, mittaa paljonko yritys onnistuu tuottamaan lisää voittoa osakkeenomistajille. Luonnollisesti prosenttimääräinen kasvu yleensä hidastuu yrityksen vanhetessa.
  • Maksuvalmiussuhde = quick ratio, toisinaan myös happotesti. Mittaa kykyä suoriutua lyhytaikaisista lainoista käteisvaroilla ja muilla vastaavilla rahavaroilla. Yleensä yli 1,0 oleva arvo lasketaan hyväksi merkiksi, koska tällöin yritys selviytyy sen lyhytaikaisista lainoista.

10 baltialaista yritystä

Kuten edellisessä artikkelissa mainittiin, baltialaiset osakkeet vaihtelevat merkittävästi; jopa päälistalla on useita penniosakkeita tai yrityksiä jotka kärsivät matalasta likviditeetistä. Analyysissä tarkastellaan kymmentä yritystä Nasdaq Balticin päälistalta, ja ne ovat valittu ainoastaan markkina-arvon perusteella. Analyysia varten otettiin kymmenen isointa yritystä.  Yritysten osakekurssit ja kaupankäyntivolyymit vaihtelevat merkittävästi, ja  täten sijoittajien tulee huomioida likviditeettiriski.

Telia Lietuva

Volyymi: 23,6 K
P/E-luku:  12,6
ROE: 18,4 %
EPS Growth %: 4,8 %
Quick ratio: 0,9
Telia osake | Baltia sijoittaminen

Telia Lietuva

Telia Lietuva on liettualainen telekommunikaatioyritys, joka tarjoaa erilaisia IT-palveluita. Baltian yrityksistä Telia Lietuva on suurin markkina-arvolla mitattuna, mutta osakkeilla on kuitenkin vain keskiverto kaupankäyntivolyymi muihin listan yrityksiin verrattuna.  Yrityksen osakekurssi on myös muihin 9 yritykseen verrattuna matala, ja artikkelin kirjoitushetkellä se on noin 1,2 euroa. Matala osakekurssi heijastuu esimerkiksi P/E-lukuun, joka on vähän S&P 500 keskiarvoa alhaisempi.

Yrityksen kaupankäynnin volyymi on vertailluista yrityksistä neljänneksi suurin, mutta kuitenkin merkittävästi kärkikolmikkoa alhaisempi. Baltialaisilla yrityksillä erotus kysyntä- ja tarjontahinnan välillä (spread) ei näytä kuitenkaan selkeästi olevan riippuvainen kaupankäynnin volyymista. Telia Lietuvan spread onkin tällä hetkellä noin 0,05 euroa. Sijoittajille tämä on suhteellisen hyvä uutinen, sillä tällöin he voivat keskittyä lupaavimpien yritysten etsintään volyymiin keskitttymisen sijaan.

Huolimatta muista tunnusluvuista, Telia Lietuvan kannattavuus on merkittävä. Yrityksellä on kolmanneksi paras oman pääoman tuottoaste sekä selkeästi positiivinen osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentti. Näiden lisäksi, yritys vaikuttaisi selviävän lähes kaikista lyhyen aikavälin lainoistaan sen käteisvaroilla ja niihin verrattavissa olevilla rahavaroilla.

Tallinna Sadam

Volyymi: 84.7 K
P/E-luku:  27.2
ROE: 6.6 %
EPS Growth %: -13.1 %
Quick ratio: 1.8
Tallinna Sadam osake | Baltia sijoittaminen

Tallinna Sadam

Tallinna Sadam on Viron pääkaupungin satama, ja se on listautunut pörssiin luonnollisesti myös samassa kaupungissa. Yritys on toimialastaan johtuen hyvin riippuvainen laivaliikenteestä, jolloin lainsäädäntöjen vaikutus ulottuu myös siihen selkeästi. Osakkeella on kolmanneksi suurin kaupankäynnin volyymi Baltian päälistalta. Yritys on onnistunut tuottamaan tukevaa voittoa osakkeenomistajilleen, mutta kuitenkin voitot ovat kutistuneet viime vuoteen verrattuna.

Yrityksen P/E-luku on toiseksi suurin vertailluista yrityksistä, huolimatta siitä, että se on merkittävästi ESO:n vastaavaa pienempi. Kyseisiä yrityksiä verrattaessa on kuitenkin huomattava, että Tallinna Sadamin quick ratio on merkittävästi parempi. Toisaalta voidaan myös kyseenalaistaa onnistuuko yritys käyttämään käteisvarojaan tehokkaasti.

Osakekurssi Tallinna Sadamille on tällä hetkellä noin 1,980 euroa, ja korkeimmillaan se on käynyt vuoden sisällä noin 2,20 euron tasolla.

Tallink

Volyymi: 89.0 K
P/E-luku:  18.9
ROE: 4.2 %
EPS Growth %: -1.5 %
Quick ratio: 0.4
Tallink osake | Baltia sijoittaminen

Tallink Grupp on virolainen laivayhtiö, joka operoi laivastoaan Itämerellä. Yrityksen osakkeen arvo on tällä hetkellä noin 9,5 euroa, ja se onkin täten yksi pörssin kalleimmista. Yrityksen P/E-luku on myös korkeammasta päästä verrattuna muihin analysoitaviin yrityksiin, muttei kuitenkaan yleisesti hälyttävän korkealla. Osakkeen kaupankäynnin volyymi on suhteellisen korkea Baltian muihin osakkeisiin verrattuna, mikä on sijoittajan kannalta hyvä.

Yrityksellä on suhteellisen hyvä oman pääoman tuottoaste, mutta kuitenkin se on alhaisin näistä 10 yrityksestä. Yrityksen osakkeenomistajat ovat myös tänä vuonna kärsineet negatiivisesta osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentista. Laivayhtiöiden tulokseen vaikuttaa luonnollisesti muutokset politiikassa, ja esimerkiksi lainsäädännöllä Suomessa ja Virossa on merkitystä matkustajamääriin.

Tällä hetkellä Tallink Gruppin quick ratio on parempi kuin esimerkiksi Energijos Skirstymo Operatoriuksella, jolloin se on paremmin valmistautunut hoitamaan lyhytaikaiset velkansa.

ESO

Volyymi: 11.7 K
P/E-luku: 31.5
ROE: 3.4 %
EPS Growth %:
Quick ratio: 0.2
ESO osake | Baltia sijoittaminen

Energijos Skirstymo Operatorius

Energijos Skirstymo Operatorius on liettualainen yritys, jolla on Nasdaq Balticin päälistan toiseksi suurin markkina-arvo. 2016 perustettu yritys toimii sähkön- ja kaasunsiirron parissa. Tällä hetkellä yrityksen osakkeen arvo on noin 0,7 euroa. Osakkeenomistajilla on kuitenkin korkeat odotukset tulevaisuutta varten, sillä yrityksen nykyisillä tuloilla hintatason oikeuttamiseksi tarvittaisiin noin 31 vuoden tulot. Telia Lietuvaan verrattaessa vaikuttaa siltä, että ESO:lla on huomattavasti enemmän velvoitteita, mikä heijastuu yrityksen quick ratioon. Yrityksen nykyisellä käteismäärällä katettaisiin vain noin viidennes yrityksen lyhytaikaisesta velasta.

Oman pääoman tuottoaste on myös analysoitavien yritysten loppupäästä, mutta sijoittajan on hyvä tietää Energijos Skirstymo Operatoriuksen julkaisemasta investointiohjelmasta. Ohjelman julkaisu laski pörssikurssia mahdollisesti lyhytaikaisten sijoittajien vetäytyessä, mutta pidempiaikaiset vaikutukset jäävät nähtäviksi.

Tallinna Kaubamaja

Volyymi: 8.87 K
P/E-luku:  12.2
ROE: 14.1 %
EPS Growth %: 11.8 %
Quick ratio: 0,3
Kaubamaja osake | Baltia sijoittaminen

Tallinna Kaubamaja Grupp

Tallinna Kaubamaja Grupp on tavarataloketju Virosta. Yrityksen osake on myös yksi Baltian päälistan kalleimmista, ja osakkeen hinta on tällä hetkellä noin 8,20 euroa. Myös kasvuvauhti vaikuttaa vahvalta, ja siitä huolimatta yrityksen P/E-luku on pysynyt kohtuullisena.

Yrityksen kaupankäynnin volyymi on alhaisemmasta päästä, ja potentiaalisten sijoittajien kannattaakin arvioida spreadin vaikutusta tulokseen. Sijoittajien kannattaa myöskin kiinnittää huomiota yrityksen alhaiseen quick ratioon, joka nostaa yritykseen liittyviä riskejä. Lyhytaikaista sijoittajaa tämä ei ehkä saata kiinnostaa, mutta pidempiakaiset sijoittajat usein huomioivat sen yrityksen tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa.

Tallinna Kaubamaja Grupp on ollut vahvassa kasvussa, ja nykyinen oman pääoman tuottoaste sekä osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentti ovat selkeästi positiivisia. S&P 500 on nauttinut keskimääräisesti 10 % vuosituottoa kun inflaatiota ei huomioida, joten yrityksen nykyistä 14.1 % tuottoastetta voidaan pitää hyvänä.

Lietuvos Energijos

Volyymi: 2.51 K
P/E-luku: 10.8
ROE: 18,4 %
EPS Growth %: 4,8 %
Quick ratio: 4.0
Lietuvos energija osake | Baltia sijoittaminen

Lietuvos energijos gamyba

Lietuvos energijos gamyba on liettualainen sähkötuotantoon keskittyvä yritys. Yrityksen osakkeen hinta on noin 0,5 euroa, mikä tekee siitä yhden Baltian päälistan halvimmista osakkeista. Yrityksen osakkeen kaupankäynnin volyymi on myös yksi alhaisimmista. Myös osakkeen arvostus on suhteellisen alhainen, sillä P/E-luku on selkeästi 15 alapuolella.

Tällä hetkellä Lietuvos energijos gamyballa on suhteellisen hyvä oman pääoman tuottoaste, sillä se on suurin piirtein samalla tasolla kuin S&P 500 tuotto inflaatioon suhteutettuna. Lisäksi, yrityksellä on vertailun korkein quick ratio, ja se pystyisikin kattamaan kaikki lyhytaikaiset velkansa nelinkertaisesti.

LHV

Volyymi: 5.77 K
P/E-luku: 13.7
ROE: 15.6 %
EPS Growth %: -30.4 %
Quick ratio:
LHV Group osake | Baltia sijoittaminen

LHV Group

LHV Group on pankkialan palveluita tuottava yritys Virosta. LHV:n osakekurssi on korkein kaikista päälistan yrityksistä, ja se on tällä hetkellä noin 12 euroa per osake. Osakekurssi on ollut vahvassa nousussa tänä vuonna, ja kasvunumerot ovatkin vaikuttavia; yrityksen osakekohtaisen tuoton kasvuprosentti on vertailun toiseksi suurin.

Yrityksen oman pääoman tuottoaste ei jää kasvuprosenttien varjoon, ja huolimatta siitä, että se on vertailussa vain neljänneksi suurin, se on merkittävästi S&P 500 keskiarvon yläpuolella. LHV:n kaupankäynnin volyymi on sen sijaan kaikista matalin. Tosin sijoittajia lohduttaa tieto siitä, että spread on käytännössä sama kuin Siauliu Bankasin, millä on vertailun suurin volyymi.

Siauliu Bankas

Volyymi: 623 K
P/E-luku: 5.2
ROE: 20.9 %
EPS Growth %: 54.4 %
Quick ratio:
Siauliu Bankas osake | Baltia sijoittaminen

Siauliu Bankas

Siauliu Bankas on liettualainen pankki, ja kuten mainittu, sen kaupankäynnin volyymin keskiarvo on vertailun suurin. Yrityksen muutkin avainluvut näyttävät vertailun ääriarvoja; ensinnäkin pankin EPS kasvuprosentti on suurin vertailun yrityksistä. Siauliu Bankas on onnistunut enemmän kuin tuplaamaan osakekohtaisen tuottonsa vuoden aikana, mikä on erittäin vakuuttavaa. Yrityksen ROE on myös vakuuttava, sillä se on S&P 500 keskiarvoon verrattuna tuplasti suurempi.

Yrityksen osakekurssi on myös mielenkiintoisessa tilanteessa. Tällä hetkellä se on noin 0,5 euroa, mikä tekee siitä vertailun halvimman osakkeen. Alhainen osakekurssi heijastuu myös P/E-lukuun, joka on yhtälailla vertailun alhaisin. Siauliu Bankasin osakekurssi kävi vuoden alussa alimmillaan sitten vuoden 2017, mutta kuten tunnusluvuista voi päätellä, on palautumisvauhti ollut nopea.

Tallinna Vesi

Volyymi: 3.31 K
P/E-luku: 10.3
ROE: 23 %
EPS Growth %: 3.9 %
Quick ratio: 3.9
Tallinna Vesi osake | Baltia sijoittaminen

Tallinna Vesi

Tallinna Vesi on virolainen jätevesiyritys. Yrityksen osake on vertailun toiseksi kallein 11 euron hinnalla. Muuten yrityksen tunnusluvut eivät osoita korkeaa arvostusta, sillä esimerkiksi P/E-luku on vertailun keskiarvon alapuolella.

Yrityksen P/E lukuja laskee toisaalta myös vahvat tulot. Tallinna Veden oman pääoman tuottoaste on vertailun korkein, ja osakekohtaisen tuloksen kasvuprosentti on siitä huolimatta pysynyt suhteellisen hyvänä. Näiden lisäksi, yrityksen talous vaikuttaa olevan vakaalla pohjalla, sillä quick ration mukaan yritys selviäisi käteisvaroilla ja niitä vastaavilla rahavaroilla sen lyhytaikaisista veloistaan. Yrityksen ainoa heikko tunnusluku on kaupankäynnin volyymi, mikä on vertailun toiseksi alhaisin. Yksi mahdollinen selitys on, että nykyiset osakkeenomistajat eivät halua luopua osakkeistaan.

Merko Ehitus

Volyymi: 6.61 K
P/E-luku: 9.9
ROE: 14.4 %
EPS Growth %: 13.2 %
Quick ratio: 0.7
Merko Ehitus osake | Baltia sijoittaminen

Merko Ehitus

Merko Ehitus on virolainen rakennusyritys, joka toimii kaikissa kolmessa Baltian maassa. Yritys ei välttämättä sykähdytä numeroillaan, mutta sen oman pääoman tuotto sekä osakekohtaisen tuoton kasvuprosentti ovat suhteellisen hyviä. Yritys on tällä hetkellä suhteellisen alhaisesti arvostettu verrattuna tuloihin, ja sen P/E-luku onkin alle 10. Tämän vuoksi sijoittajat, jotka etsivät aliarvostettuja osakkeita saattaisivat haluta perehtyä kyseiseen yritykseen tarkemmin.

Yrityksen maksuvalmiussuhde ei vaikuta mitenkään erikoiselta vertailun toisiin yrityksiin nähden. On kuitenkin hyvä huomata, että Merko Ehituksenkin quick ratio on samalla tasolla keskimääräisen Dow Jonesista löytyvän yrityksen kanssa.

Data kerätty 14.08.2019. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Fundamenttinalyysi LYNXillä

LYNXin kaupankäyntijärjestelmä soveltuu myös fundamenttianalyysia suosiville sijoittajille. Tilinpäätöstiedoista johdettujen tunnuslukujen tarkistaminen onnistuu helposti esimerkiksi tuplaklikkaamalla yrityksen nimeä. Tämä aukaisee yrityksen kuvauksen, josta löytyy kaikki yleisimmät tunnusluvut sekä linkit esimerkiksi viimeisimpiin tilinpäätöstietoihin. Jokaisesta tunnusluvusta voi lukea kuvauksen leijuttamalla hiirtä i-painikkeen päällä. Alla on esimerkki yrityksen kuvauksesta.

Baltian osakkeiden fundamenttianalyysi
Virolaisen osakkeen kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Sijoita baltialaisiin osakkeisiin LYNXillä

LYNX mahdollistaa sijoittamisen lähes kaikkiin maailman pörssilistattuihin yhtiöihin, myös kaikissa kolmessa Baltian maassa. Kaiken kaikkiaan LYNXin kautta sijoittajalla on pääsy yli 100 pörssiin 31 eri maassa. Tutustu tarkemmin:

Onko sinulla kysymys tai aihe josta haluaisit lukea artikkelin? Otan mielelläni ehdotuksia ja kysymyksiä vastaan sähköpostiin v.niskanen@lynxbroker.fi
Editorial credit: Bokstaz / Shutterstock.com

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart