Aurinkoenergiaan sijoittaminen
Aurinkoenergiaosakkeiden hinnat kulkevat aurinkopaneeleilla varustetun katon läpi.

Kestävän energian tarve on yhä selvempi. Lisäksi innovaatioiden ansiosta aurinkokennot paranevat ja halpenevat. Mitä tarkalleen tapahtuu mielenkiintoisilla aurinkomarkkinoilla? Miten sijoittajat voivat hyötyä kehityksestä?

Artikkelissa käydään läpi:

Aurinkoenergiaan sijoittaminen

Uusiutuvan energian tarve

Viime kuukausina uusiutuvien energialähteiden parissa toimivien yritysten osakekurssit ovat nousseet valtavasti. Vaihtoehtoisista energialähteistä on keskusteltu vuosikymmenien ajan, mutta niiden tarpeesta on tullut yhä näkyvämpi etenkin viime vuosina. Tutkijat ennustavat dramaattisia seurauksia maapallolle ja ihmisille, jos toimia ei nähdä lähitulevaisuudessa.

Brittiläisen biologin David Attenborough’n dokumenttielokuva Elämä planeetallamme (A Life On Our Planet) julkaistiin äskettäin Netflixissä (katseluvinkki). Dokumentissa hän puhui rauhoittavalla äänellään biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä. Hän esittää selkeästi, mitä tuhoisia seurauksia sademetsien raivaamisella ja fossiilisten polttoaineiden käytöllä on maapalloon. Ilmaston lämpeneminen tekee suurista alueista asumattomia sadan vuoden kuluttua nykyisten arvioiden mukaan.

Hallitukset yrittävät toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Esimerkiksi vuoden 2016 lopulla tuli voimaan Pariisin ilmastosopimus, joka on kansainvälinen sopimus ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Sopimuksessa kahden asteen lämpenemisen yläraja esiteolliseen aikaan verrattuna asetettiin ensimmäistä kertaa oikeudellisesti sitovasti. Sopimus kannustaa lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön korkeiden CO2-päästöjen vuoksi.

Useat EU-maat ovat asettaneet tavoitteita uusiutuvan energian käyttöönottoon liittyen. Ensimmäiset toteutukset ovat tosiasia myös esimerkiksi Alankomaissa. Alankomaiden ilmastosopimus asettaa tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 49 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Siirtyminen sähköön autoilussa, talon lämmityksessä ja ruuanlaitossa tulee vaatimaan aurinkoenergian laajempaa käyttöönottoa.

Uusiutuvat energianlähteet

Tuulienergia, biomassa, vesivoima ja maalämpö ovat parhaita esimerkkejä uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli ja maalämpö, ​​eivät aiheuta ilmansaasteita ja niillä on myös vähän tai ei lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Toinen etu on, että tämä energia ei koskaan lopu. Sen lisäksi, että fossiilisten polttoaineiden käyttö vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ne myös saastuttavat raaka-aineet loppuvat jonain päivänä. Lisäksi ne aiheuttavat ilmansaasteita ja epäterveellisiä hiukkasia ilmassa. Useat tutkimukset osoittivat, että ilma oli monta kertaa puhtaampaa koronakriisin aikana ympäri maailman.

Sijoittajat näyttävät arvioivan, että uusiutuvat energialähteet ovat tulevaisuus. Sähköautojen valmistajien, kuten Teslan ja NIO:n, osakekurssit ovat nousseet äärimmäisen nopeasti, kun taas perinteisten autonvalmistajien ja öljy-yhtiöiden osakkeet ovat jo vuosien ajan kehittyneet heikosti.

Aurinkoenergia – paras vaihtoehto

Katolle asennettavia aurinkopaneeleita voi käyttää energian tuottamiseen tai esimerkiksi veden lämmittämiseen. Mutta aurinkoenergiaa hyödynnetään myös paljon laajemmassa mittakaavassa: suuria aurinkovoimaloita on rakennettu Espanjaan, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja autiomaihin. David Attenborough’n dokumentissa aurinkoenergia mainitaan myös yhtenä tärkeimmistä ratkaisuista ilmasto-ongelmaan. Maapallon kasvit saavat kolme biljoonaa kilowattituntia aurinkoenergiaa päivässä. Se on melkein kaksikertainen määrä energiaa, jota tarvitsemme maapallolla.

Auringonvalon, tuulen, veden ja maalämpöenergian avulla voidaan helposti tarjota koko maailmalle uusiutuvaa energiaa tulevaisuudessa. Marokossa 40 % kokonaisenergiasta saadaan jo kestävistä voimalaitoksista. Tätä tarkoitusta varten he ovat rakentaneet yhden maailman suurimmista aurinkopuistoista Saharan laidalle. Puisto on suoraan yhteydessä Etelä-Eurooppaan. Suunnitelmat puiston laajentamiseksi saattavat jopa mahdollistaa Marokon aurinkoenergian viemisen ulkomaille vuoteen 2050 mennessä. Attenborough ennustaa siksi, että uusiutuva energia on tärkein energialähde 20 vuoden kuluessa.

Sijoittajien kannattaa olla varovaisia pitkäaikaisiin öljyinvestointeihin liittyen. Attenborough kutsuu jopa omituiseksi sitä, että pankit ja eläkerahastot sijoittavat edelleen fossiilisiin polttoaineisiin. Fossiilisten polttoaineiden käyttö nimittäin osaltaan lisää epävakautta tulevaisuudessa vähentäen investointien arvoa. Uusiutuvan energian merkittävä etu on se, että energiasta tulee edullisempaa kaikille. Myös kaupungeista tulee puhtaampia ja hiljaisempia.

Fossiilisiin polttoaineisiin sijoittaminen on vähentynyt, kun yhä useammat sijoittajat keskittyvät sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisuuden huomioiminen on helpottunut, kun eri kymmenille tuhansille osakkeille annetaan nykyisin ESG-pisteet. Lue lisää ESG-sijoittamisesta täältä:  Vastuullinen sijoittaminen – ESG-luokitukset LYNX:in kaupankäyntijärjestelmässä.

Aurinkoenergian tehokkuus

Aurinkoenergiaa pidetään kilpailukykyisimpänä uusiutuvan energian muotona, ja monessa Suomea aurinkoisemmassa maassa myös halvimpana energiamuotona. Latinalaisessa ja Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Lähi-idässä aurinkoenergiaa pystytään jo hyödyntämään 0,01 USD/KWh hinnalla. Globaalisti keskimääräinen kustannus aurinkoenergian tuottamiselle on tällä hetkellä 0,039 USD/KWh ja trendi osoittaa hinnan laskevan. On kuitenkin hyvä huomata, että tämä on jo 20 % vähemmän kuin tehokkaimmilla kivihiilivoimaloilla, joiden energian tuottamisen kustannus on noin 0,05 USD/KWh.

Myös jopa Saksassa uudet aurinkoenergiapuistot pystyvät operoimaan ilman valtion tukia, jolloin esimerkiksi maanviljelijät voivat vuokrata peltonsa aurinkopuistoille 2-3 kertaa suuremmalla vuokralla tavalliseen vuokraan verrattuna. Aurinkopuistojen tilankulutus ei ole toistaiseksi ollut tärkeä kysymys, sillä uusia puistoja ja rakennetaan rauta- ja moottoriteiden varsille.

Bidenin vaikutus

Joe Bidenin noustessa seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi hänen toimiensa uskotaan vaikuttavan positiivisesti uusiutuvien energialähteiden osakkeisiin.

Ei ole mikään salaisuus, että Trump on suuri fossiilisten polttoaineiden fani. Yhdysvallat vetäytyi hänen johdollaan Pariisin sopimuksesta. Amerikassa on paljon öljyä ja muita resursseja, ja Trump on innokas hyödyntämään niitä. Trumpin aikana fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja tuotantoon kannustettiin, ja fossiilisten polttoaineiden yritykset olisivat hyötyneet Trumpin uudelleenvalinnasta.

Bidenin aloittaessa häneltä odotetaan ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimia ja hänen odotetaan palauttavan Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksen piiriin. Biden on ilmoittanut haluavansa keskittyä uusiutuvaan energiaan ja luoda alhaisemmat päästöstandardit. Osa 2 biljoonan dollarin infrastruktuuripaketista menisi ilmastoon. Tarkoituksena on investoida voimakkaasti uuteen ilmastoteknologiaan.

Aurinkoenergia ETF:t

Invesco Solar ETF on suosituin aurinkoenergiaan liittyvä ETF, jota olisi mielenkiintoista käsitellä tarkemmin. ETF seuraa indeksiä, joka koostuu yrityksistä, jotka toimivat vain aurinkoenergia-alalla. Eurooppalaisten säännösten vuoksi eurooppalaiset eivät vieläkään voi käydä kauppaa Yhdysvaltoihin listatuilla ETF:illä. Tälle aurinkoenergia ETF:lle ei ole suoraa eurooppalaista vaihtoehtoa.

Toinen mielenkiintoinen ETF on iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG). Tämä amerikkalainen ETF on listattu myös Irlannissa (euroissa) ja se on siten eurooppalaisten sijoittajien saatavilla. Rahasto pyrkii seuraamaan indeksiä, joka koostuu 30 suurimmasta globaalista uusiutuvan energian yrityksestä. ETF sisältää aurinkoenergiaosakkeita, mutta siinä on mukana myös esimerkiksi vety-yrityksiä. Esimerkiksi Plug Power -yrityksellä on merkittävä painoarvo rahastossa. Rahaston ESG- luokitus on A MSCI:n AAA-CCC kriteeristön mukaan, mikä vastaa keskinkertaista luokitusta. Rahaston kulusuhde on 0,65 %.

Tarkasteltaessa ETF:n hintakaaviota, voi huomata kurssin raketoineen viime aikoina. Voikin olla, että sijoittajan kannattaa odottaa mahdollista korjausliikettä. Rahaston pitkän aikavälin näkymien pitäisi kuitenkin olla erinomaiset.

Kiinnostavimmat aurinkoenergiaosakkeet

Alla on lyhyt analyysi joistakin aurinkoenergiaosakkeista. Nämä ovat alan suurimpia ja nopeimmin kasvavia yrityksiä. Alalla on luonnollisesti paljon enemmän aktiivisia osakkeita kuin alla mainitut, ja pienemmät yritykset, joilla on myös suurempi riski, voivat tarjota paremman tuoton.

First Solar, SolarEdge ja Sunrun esitellään tarkemmin alla. Kiinalaisten Daqo New Energyn ja Jinkosolarin osakkeisiin voi sijoittaa ADR:n muodossa Yhdysvalloissa. ADR:ia on selitetty OTC-markkinoita käsittelevässä artikkelissa, ja tässä tapauksessa kummankin yrityksen ADR:illä käydään kauppaa NYSE:ssä.

Aurinkoenergiaosakkeet

 Aurinko-osake  ISIN  Kaupankäyntitunnus  Valuutta
 Canadian Solar  CA1366351098  CSIQ  CAD
 Daqo New Energy (ADR)  US23703Q2030  DQ  USD
 Enphase Energy  US29355A1079  ENPH  USD
 First solar  US3364331070  FSLR  USD
 Jinkosolar (ADR)  US47759T1007  JKS  USD
 Nextera Energy  US65339F1012  NEE  USD
 SMA Solar  DE000A0DJ6J9  S92  EUR
 SolarEdge Technologies  US83417M1045  SEDG  USD
 SunPower  US8676524064  SPWR  USD
 Sunrun  US86771W1053  RUN  USD

 

First Solar (FSLR)

First Solar on kenties yksi tunnetuimmista aurinkopaneelivalmistajista. Yhtiön markkina-arvo on 9,9 miljardia dollaria. First Solar tuottaa kadmiumtelluridi (CdTe) aurinkosähkömoduuleja ohutkalvotekniikkaan perustuen. Nämä moduulit tuottavat pienemmän hyötysuhteen kuin perinteiset piiaurinkokennot, mutta niitä tuotetaan moninkertaisesti pienemmillä kustannuksilla. Lisäksi First Solarilla on kierrätysohjelma, mikä tarkoittaa, että vanhat aurinkopaneelit voidaan vaihtaa kestävästi.

He myös rakentavat moduuleja ja kokonaisia ​​järjestelmiä esimerkiksi sähköyhtiöille ja ylläpitävät niitä. Vuonna 2006 yhtiö listattiin Nasdaqiin, minkä jälkeen hinta nousi 24 dollarista yli 300 dollariin osakkeelta muutamassa vuodessa. Seuraavina vuosina hype yrityksen ympärillä heikkeni ja osakekurssi laski takaisin 12 dollariin vuonna 2012. First Solar siirtyi sitten S&P 500 -indeksiin, mutta palasi Nasdaqiin vuonna 2017. Hintakuvaajasta näkee, että osakekurssi on ollut 82 dollarin alapuolella useita vuosia, ja taso ylitettiin pitkästä aikaa lokakuussa.

Pohjimmiltaan aurinkoenergiaosake, jonka P/E-luku on 42, näyttää kalliilta. Mutta osakkeen hinnan jyrkkä nousu on tietysti syyllinen tähän. Yrityksen suuret investoinnit innovaatioiden jatkamiseksi painoivat tulosta. Joka tapauksessa vuosi 2019 oli paljon parempi kuin 2018. Liikevaihto nousi 2,24 miljardista dollarista vuonna 2018 yli 3,06 miljardiin dollariin vuonna 2019. Kuitenkin vapaa kassavirta oli 454 miljoonaa dollaria miinuksella. Heillä on yli 2,1 miljardia dollaria likvidejä varoja, ja 454 miljoonan dollarin pitkäaikaista velkaa on helppo valvoa. Nettokassaposition avulla voidaan jatkaa tutkimusta ja rahoittaa edelleen kasvua helposti. Tulevina vuosina yritys voi joka tapauksessa hyötyä vaihtoehtoisten energialähteiden kasvavasta kysynnästä.

First Solar osakekurssi viiden vuoden ajalta

First Solar osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: LYNX:in kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 12.11.

SolarEdge Technologies (SEDG)

SolarEdge Technologies on amerikkalainen ja israelilainen tehonoptimointilaitteiden, aurinkoinvertterien ja valvontajärjestelmien toimittaja. Tämä yritys ei toimita suoraan aurinkopaneeleja, mutta keskittyy enemmän niiden ympärillä olevaan tekniikkaan. Se toimittaa esimerkiksi älykkäitä taajuusmuuttajia, jotka on kehitetty erityisesti kotiakkujen, älykkään energian ja sähköautojen käyttöön. Aurinkopaneelit voivat toimia toisistaan ​​riippumatta virran optimoijien avulla. Tämä johtaa suurempaan energiantuotantoon, parempaan turvallisuuteen ja täydelliseen käsitykseen jokaisen paneelin suorituskyvystä. Yhtiöllä on myös omia asentajia, jotka mahdollistavat vihreää sähkön käyttöönoton sekä asunnon omistajille että yr

ityksille.

Vuonna 2015 yhtiö aloitti yhteistyön Teslan kanssa aurinkosähkövarasto- ja varavoimaratkaisun kehittämiseksi aurinkoenergiamarkkinoille. Tesla kehittää aurinkokattopaneeleja kodin ja sähköautojen käyttämiseen aurinkoenergialla. Integroidulla Powerwall-akulla päivän aikana katon aurinkopaneeleista kerätty energia varastoidaan ja on käytettävissä milloin tahansa. Tällä tavalla kodista tulee henkilökohtainen virtalähde. Vaikka monet amerikkalaiset ovat tehneet tilauksia yritykselle, näyttää siltä, ​​että tämän innovatiivisen projektin tuotannossa ja toteutettavuudessa on joitain ongelmia.

SolarEdgen aurinko-osake on aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja sen markkina-arvo on 11,9 miljardia dollaria. Yritys kasvaa nopeasti ja tuottaa myös voittoa. P/E-luku on 69 erittäin nopea osakekurssin nousun vuoksi, mutta liikevaihto on kasvanut kaksinumeroisilla luvuilla viime vuosina. Vuonna 2019 myynti kasvoi jopa 52 % yli 1,42 miljardiin dollariin. Nettotulot kasvoivat yli 18 % 173 miljoonaan dollariin. Samalla he onnistuivat vähentämään velkaa ja parantamaan yrityksen kassatilannetta. Tulevina vuosina tämä yritys voi hyötyä merkittävästi hallitusten suunnitelmista tehdä kodeista ja yrityksistä energiatehokkaita.

SolarEdge Technologies osakekurssi vuoden ajalta

SolarEdge Technologies osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: LYNX:in kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 12.11.

Sunrun (RUN)

Sunrun on amerikkalainen yritys, joka perustettiin vuonna 2007 ja se on kerännyt suuria summia riskipääomarahastoilta vuosien aikana. Vuonna 2015 yritys listautui Nasdaqiin 14 dollarin hintaan osakkeelta, ja sen markkina-arvo oli 1,36 miljardia dollaria. Vuosien aikana aurinkopaneelien asennuksesta ja kunnossapidosta vastaava yritys on kasvanut yli 10 miljardin dollarin markkina-arvoon.

Sunrun tarjoaa asiakkailleen kaksi vaihtoehtoa: vuokrasopimus, jossa kuluttaja vuokraa aurinkopaneeleja. Toinen vaihtoehto on sähkön ostosopimus (Power Purchase Agreement, PPA), jolla asiakas voi maksaa vain sähkönkulutuksesta, mutta hänen ei tarvitse ostaa aurinkopaneeleja. Sähkönhankintasopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa toinen tuottaa sähköä ja toinen haluaa ostaa sähköä.

Vuonna 2019 yhtiön asiakkaiden määrä kasvoi 22 % 285 000:een. Yhtiö odottaa hyötyvänsä tulevina vuosina valtavasti kestävän energian kasvavasta tarpeesta. He huomauttavat myös, että aurinkopaneelien asennuskustannukset ovat laskeneet 63 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Akkujen kustannukset energian säilömiseksi laskivat jopa 84 %. Sellaisissa maissa, joissa virta katkeaa usein huonoissa sääolosuhteissa, kestävän sähkön varastointi tarjoaa monia etuja. Kaikki tämä on mahdollista Sunrun Brightboxilla.

Sunrun on kasvanut niin nopeasti, että se on nyt markkinajohtaja asuntojen aurinkoenergian tuottajista. Sen markkinaosuus on 15 %, ja heinäkuussa 2020 Sunrun osti Vivint Solarin 3,2 miljardilla dollarilla. Myynti kasvoi 13 % vuonna 2019 858 miljoonaan dollariin, mutta todellista voittoa ei vielä ole saatu. Vapaa kassavirta oli jopa voimakkaasti negatiivinen, yli 1,1 miljardia dollaria. Maksaakseen kaiken, yritys kerää edelleen säännöllisesti rahaa. Yhteensä yritys on jo kerännyt yli 9 miljardia dollaria kymmenistä sijoitusrahastoista.

Yhtiöllä on tällä hetkellä vain 269 miljoonaa dollaria käteistä ja lähes 3 miljardia dollaria velkaa. Tämän toistaiseksi voittoa tuottamaton aurinko-osakkeen hinnan valtava kasvu tekee siitä yhden sektorin spekulatiivisimmista osakkeista. Osakkeen hinta on noussut lähes 600 % maaliskuu pohjalukemista, joten varovaisuus on ehdottomasti suositeltavaa näillä markkinoilla.

Sunrun osakekurssi vuoden ajalta

Sunrun osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: LYNX:in kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 12.11.

Päätelmä aurinkoenergiaosakkeista:

Aurinkoenergia on paras vaihtoehto uusiutuvan energian tuottamiseen tulevaisuudessa. Pakollisuuden ja Bidenin voiton yhdistelmä tuottaa valtavaa innostusta sijoittajien keskuudessa. Osa aurinkoenergiaosakkeista ovat jo tehneet muutaman korjausliikkeen tänä vuonna, ja siksi varovaisuus on välttämätöntä. Jokaisen sijoittajan on tehtävä oma tutkimuksensa ja oltava varovainen, ettei hyppää markkinoille mukaan hypen huipulla. Yksi asia on varma: aurinkoenergialla on lupaava tulevaisuus ja tämä ala on erittäin mielenkiintoinen pitkällä aikavälillä.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart