Mikä on optio?
Optiot koetaan usein riskikkäinä sijoituksina ja välillä kuulee, että optioita pidetään jopa vaarallisina sijoituskohteina. Tämä ei kuitenkaan ole täysin totta ja kyseiset ennakkoluulot liittyvät enemmän tietämättömyyteen aiheesta. Tässä artikkelissa kerron mitä optiot ovat, mistä option arvo koostuu ja mitkä ovat tärkeimmät termit optioihin liittyen.

Mitä optiot ovat?

Mikä on optio?

Optio on kahden osapuolen välinen johdannaissopimus, joka antaa ostajalle oikeuden joko ostaa tai myydä kohdeosuutta ennalta määriteltyyn hintaan ennen erääntymistä. Option hintaan vaikuttaa pääasiassa kohdeosuuden hinta, option toteutushinta, jäljellä oleva aika-arvo sekä volatiliteetti.

Option kohdeosuutena voi olla osake, raaka-aine, indeksi tai esimerkiksi valuuttapari. Esimerkiksi osakkeissa yksi optiosopimus oikeuttaa omistajaa joko ostamaan tai myymään 100kpl kyseistä osaketta. Optioita voidaan käyttää joko spekulointiin, salkun suojaamiseen tai arbitraaseihin.

Mikä on osto-optio?

Osto-optio on rahoitusväline, joka antaa option ostajalle oikeuden ostaa kohdeosuutta ennalta määritellyllä hinnalla. Lisäksi tämän oikeuden toteuttamiselle on määritelty viimeinen päivä eli erääntymispäivä. Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä kohdeosuutta, mikäli ostaja haluaa toteuttaa optionsa. Optiosta maksettavaa hintaa nimitetään preemioksi.

Mikä on myyntioptio?

Myyntioptio on rahoitusväline, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä kohdeosuutta ennalta määritellyllä hinnalla. Lisäksi tämän oikeuden toteuttamiselle on määritelty viimeinen päivä eli erääntymispäivä. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa kohdeosuutta, mikäli ostaja haluaa toteuttaa optionsa. Optiosta maksettavaa hintaa nimitetään preemioksi.

Miten option arvo määritellään?

Optioiden hinta eli preemio määräytyy pörssissä ja option arvoon vaikuttaa kuusi tekijää, jotka ovat kohdeosuuden hinta, option toteutushinta, aika erääntymiseen (=aika-arvo), volatiliteetti, yleinen korkotaso sekä mahdolliset tulevat osingot. Alla olevista taulukoista voit nähdä miten option hinta muuttuu, kun yhtä hintaan vaikuttavista tekijöistä muutetaan.

Option hintaan vaikuttavat tekijät
 Jos…  Osto-option hinta  Myyntioption hinta
 Kohdeosuuden hinta nousee  Nousee  Laskee
 Kohdeosuuden hinta laskee  Laskee  Nousee
 Aika erääntymiseen pienenee  Laskee  Laskee
 Korkeampi toteutushinta  Nousee  Laskee
 Matalampi toteutushinta  Laskee  Nousee
 Volatiliteetti nousee  Nousee  Nousee
 Volatiliteetti laskee  Laskee  Laskee
 Korkotaso nousee  Nousee  Laskee
 Korkotaso laskee  Laskee  Nousee
 Osinko nousee  Laskee  Nousee
 Osinko laskee  Nousee  Laskee

 

Mikä on erääntymispäivä?

Erääntymispäivä on rahoitusalan termi, joka viittaa päivään jolloin kaupankäynti rahoitusvälineellä kuten optiolla tai futuurilla päättyy. Kansainvälinen erääntymispäivästandardi on joka kuun kolmas perjantai ja tällöin valtaosa maailman optioista erääntyy. Erääntymispäiviä on toki olemassa myös muille päiville viikko- ja päiväoptioiden muodossa.

Mikä on option toteutushinta?

Toteutushinta on rahoitusalan termi, jota käytetään kuvaamaan hintaa, jolla optio voidaan toteuttaa. Toteutushinta on hinta, jolla osto-option omistaja voi ostaa kohdeosuutta ja myyntioption omistaja voi myydä kohdeosuutta.

Optioiden ostaminen ja myyminen

On olemassa sekä osto-optioita että myyntioptioita. Osto-option ostamalla sijoittaja saa oikeuden ostaa kohdeosuutta erääntymispäivään mennessä ennalta määriteltyyn hintaan (option toteutushinta). Option ostajan on maksettava preemio tästä oikeudesta.

Osto-option myyjä vastaanottaa preemion ja hänellä on velvollisuus myydä kyseiset osakkeet toteutushinnalla, mikäli option omistaja haluaa toteuttaa osto-optionsa ja ostaa osakkeet. Option myymistä nimitetään myös option kirjoittamiseksi (writing an option).

Myyntioptio toimii siten, että option ostajalla on oikeus myydä osakkeita toteutushinnalla ennen erääntymispäivää. Vastaavasti myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa osakkeet, mikäli option omistaja päättää toteuttaa option.

   Ostaja   Myyjä
 Osto-optio  Oikeus osakkeiden ostamiseen  Velvollisuus osakkeiden myymiseen
 Myyntioptio  Oikeus osakkeiden myymiseen  Velvollisuus osakkeiden ostamiseen

Sijoittaja joka omistaa osto-option, toteuttaa option ja ostaa osakkeet, mikäli kohdeosuuden hinta on erääntymispäivänä enemmän kuin option toteutushinta.

Mikäli osakkeen hinta pörssissä on alle toteutushinnan, osto-option omistaja voi ostaa osakkeet halvemmalla suoraan pörssistä, joten optiota ei kannata toteuttaa. Tämä kannattaa huomioida: option ostajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta toteuttaa optiota. Option myyjällä on velvollisuus myydä osakkeet heti, mikäli option omistaja toteuttaa option.

Sama pätee myyntioptioihin, mutta myyntioptiossa omistajan kannattaa toteuttaa optio, mikäli osakkeen hinta on alle toteutushinnan. Täten option omistaja voi myydä osakkeensa korkeammalla hinnalla kuin pörssissä. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa osakkeet heti, mikäli option omistaja toteuttaa option.

Osto-optio
   Ostaja   Myyjän velvollisuus
 Osakkeen hinta on korkeampi kuin toteutushinta   Ostaja toteuttaa osto-option  Myyjällä on velvollisuus myydä osakkeet toteutushinnalla
 Osakkeen hinta on matalampi kuin toteutushinta  Ostaja ei toteuta osto-optioita  Ei
Myyntioptio
   Ostaja  Myyjän velvollisuus
 Osakkeen hinta on matalampi kuin toteutushinta  Ostaja toteuttaa myyntioption  Myyjällä on velvollisuus ostaa osakkeet toteutushinnalla
 Osakkeen hinta on korkeampi kuin toteutushinta   Ostaja ei toteuta myyntioptiota  Ei

Uusia optioita lasketaan liikkeelle joka kuukausi pörssin toimesta. Likvideille osakkeille on usein löydettävissä optioita 1, 2, 3, 6 ja 12 kuukauden päähän. Joissain pörsseissä on tarjolla myös viikko ja päiväoptioita, joiden erääntymispäivät voivat olla joka viikon perjantaisin tai joka päivä.

Esimerkki osto-option hinnasta

Jos osto-option toteutushinta on 50 euroa, on optiolla mahdollista ostaa 100kpl kyseistä osaketta hintaan 50 euroa kpl erääntymispäivään mennessä. Mikäli osakkeen hinta olisi tällä hetkellä 55 euroa ja kyseinen optio erääntyisi tänään, olisi option hinta hyvin lähellä 5 euroa (55 – 50 = 5). Mikäli kyseisen option erääntymispäivä olisi vasta esimerkiksi kuuden kuukauden päästä, olisi option hinta huomattavasti enemmän kuin 5 euroa, johtuen option aika-arvosta. Option arvo saattaisi olla tällöin esimerkiksi 7 euroa, jolloin option aika-arvo olisi 2 euroa.

Esimerkki myyntioption hinnasta

Jos myyntioption toteutushinta on 60 euroa, on optiolla mahdollista myydä 100kpl kyseistä osaketta hintaan 60 euroa kpl erääntymispäivään mennessä. Mikäli osakkeen hinta olisi tällä hetkellä 50 euroa ja kyseinen optio erääntyisi tänään, olisi option hinta hyvin lähellä 10 euroa (60 – 50 = 10). Mikäli kyseisen option erääntymispäivä olisi vasta esimerkiksi kuuden kuukauden päästä, olisi option hinta huomattavasti enemmän kuin 10 euroa, johtuen option aika-arvosta. Option arvo saattaisi olla tällöin esimerkiksi 11 euroa, jolloin option aika-arvo olisi 1 euroa.

Miten optioiden nimiä luetaan?

Alla on esimerkki option nimestä. Jakamalla nimi osiin on helppoa ymmärtää, miten optioiden nimiä luetaan.

XYZ CALL 18 DECEMBER 2019 € 50

XYZ: Option kohdeosuus.

CALL: Tässä tapauksessa kyse on osto-optiosta (eng. call option). Mikäli kyse olisi myyntioptiosta, tässä kohtaa lukisi PUT (eng. put option).

December 18, 2015: Tämä on option erääntymispäivä.

€ 50: Option toteutushinta. Tällä hinnalla kyseisen osto-option ostaja voi toteuttaa option ja ostaa kohdeosuutta.

Mikäli sinulla on kysyttävää optioista tai sijoittamiseen liittyvistä asioita, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Onko mielessäsi sijoittamiseen liittyvä aihe, josta haluaisit meidän kirjoittavan artikkelin? Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen info@lynxbroker.fi!

Haluatko tietää enemmän optioiden ostosta ja myynnistä LYNXin kautta?

LYNX tarjoaa kattavan valikoiman optioita ympäri maailman, kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja tarjolla on sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia optioita. LYNXin asiakkailla on pääsy yli 100:n pörssiin 25:ssä eri maassa, mukaan lukien Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Australia ym.

Lue lisää optiosijoittamisesta LYNXillä

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart