Päiväkaupan kävijät etsivät usein volatiliteettiä, ja jos jonkin sijoitustuotteen hinta on vaihdellut viime vuosina, niin se on ollut öljyn. LYNXillä olemme huomanneet useiden sijoittajien kiinnostuneen kaupankäynnistä öljyllä, mutta sen aloittaminen ei välttämättä ole helppoa. Siitä syystä on tärkeää ymmärtää sijoitustuote ja siihen liittyvät riskit. On olemassa useita eri tapoja sijoittaa öljyyn, ja yksi yleisimmistä on öljyfutuuri.

Tämä futuurisarja koostuu kolmesta eri osasta: kahdesta artikkelista ja videosta. Tässä futuurisarjassa on kolme osaa; kaksi artikkelia ja video. Niissä käydään läpi raaka-aineisiin sijoittaminen raakaöljyllä, mutta samoja tekniikoita voi käyttää kaupankäymiseen myös muilla raaka-aineilla.

Artikkelin sisältö:

Öljyfutuurit osa 1 – Historia ja sijoitustuote

Öljy – historiaa tuhansien vuosien edestä

Öljystä käytetään nimitystä musta kulta, ja se hallitseekin selvästi energiamarkkinoita. Kohde-etuuden ymmärtämiseksi kannattaa katsoa sen historiaa. Useille tulee öljystä ensimmäiseksi mieleen autoteollisuuden nousu 1900-luvun puolenvälin paikkeilla. Harva kuitenkaan tietää, että öljyn tarina alkoi tuhansia vuosia ennen tätä.

Noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, sivilisaatiot Egyptissä ja Babyloniassa löysivät ensimmäiset käyttökohteet tälle raaka-aineelle. Egyptissä öljyä hyödynnettiin muumiointiin, kun taas Babyloniassa sitä käytettiin talon- ja veneenrakennukseen.

Kysyntä muumioinnille on laskenut noista ajoista, mutta öljylle on löytynyt uusia käyttökohteita. Öljykeskittymät ovatkin pitäneet yllä Lähi-idän merkitystä läpi historian.

Toistaiseksi jokainen maa on riippuvainen öljystä, eikä sitä pystytä lyhyellä aikavälillä korvaamaan ilman merkittäviä toimenpiteitä. Vaihtoehtoisia energiamuotoja on tulllut markkinoille jo pidemmän aikaa, mutta esimerkiksi matkustaminen ja tuotanto ovat edelleen erittäin riippuvaisia öljystä. Toistaiseksi öljy on onnistunut pitämään itsensä arvokkaana.

Raaka-aineiden ja futuurien suhde

Käsite raaka-aine kattaa kaiken viljasta arvometalleihin, joten erilaisten raaka-aineiden historia vaihdon välineenä on myös erittäin pitkälle ulottuva. Raaka-aineille tyypillisiä ominaisuuksia ovat standardisoitu laatu, sekä kaupankäynnissä niiltä löytyvä tyypillinen vaihdannan mittayksikkö. Esimerkiksi kun öljyllä käydään kauppaa, määränä käytetään öljytynnyreitä. Kaupankäynnin kohteena olevalla öljyllä on myös omat standardinsa, jotka sen tulee täyttää. Lisätietoa erilaisista raaka-aineista.

Raaka-ainekaupassa hyödynnetään erilaisia sijoitustuotteita. Öljyyn voi sijoittaa futuurien lisäksi esimerkiksi ETF:illä, sekä haastavimmilla sijoitustuotteilla, kuten futuurioptioilla.

Öljyfutuureita hyödyntävät kahden tyyppiset sijoittajat. Perinteisesti isoin ryhmä on hedgettäjät, joita voivat olla eri yritykset, valtiot tai yksittäiset sijoittajat. Heidän tavoitteena on vähentää öljyn hinnanvaihtelun vaikutusta tulovirtaan. Heidän liiketoimintansa liittyy tällöin usein kyseiseen raaka-aineeseen ja he saattavat käyttää futuureita myös sen tilaamiseen esimerkiksi tehtaalle.

Toinen ryhmä on spekuloijat. Perinteisesti he ovat olleet pienempi ryhmä, mutta heidän osuutensa futuurimarkkinoista on ollut kasvusssa. Spekuloijien tavoitteena on hyötyä raaka-aineen hinnan muutoksesta, eikä heillä ole tarkoituksenakaan hankkia kyseistä raaka-ainetta futuurikaupan avulla. Toisin sanoen lähes kaikki raaka-aineisiin sijoittavat ei-institutionaaliset sijoittajat ovat spekuloijia. Futuureilla spekuloijat ovat valmiita ottamaan enemmän riskiä, kuin esimerkiksi osakkeisiin sijoittajat johtuen futuurien luonteesta.

Öljyfutuurien perusteet

Öljyfutuurien perusteet

Yksi futuurin määritelmä voi olla ”johdannaissopimus, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat vaihtamaan tietyn määrän kohde-etuutta ennalta määriteltynä ajankohtana tulevaisuudessa ennalta määritettyyn hintaan. Sopimus sitoo kumpaakin kaupankäynnin osapuolta”.

Tämän tyyppiset määritelmät voivat saada sijoitustuotteen näyttämään monimutkaiselta ja luotaantyötävältä. Pohjimmiltaan futuuri on sitoumus ostaa raaka-ainetta tiettynä päivänä markkinahintaan.

Futuurien hinta derivoidaan raaka-aineen hinnasta, joka tässä tapauksessa on öljy. Sijoitustuotteen likviditeetti, eli sijoittajan ”helppous” muuttaa se rahaksi, heijastuu bid ja ask hintojen hajontaan, eli kohde-etuuden myyjien ja ostajien väliseen näkemyseroon hinnasta, paljonko ostajan ja myyjän tarjoukset eroavat toisistaan, heijastaa sitä kuinka hyvin kohde-etuus käy kaupaksi.

Öljyfutuurien sijoittajat voivat joko ostaa itselleen kohde-etuutta tai myydä sitä lyhyeksi aivan kuten lähes kaikkien muidenkin sijoitustuotteiden kanssa. Kun sijoittaja ostaa itselleen kohde-etuutta, hän odottaa sen hinnan nousevan ja näin tuottavan hänelle voittoa.

Sijoittaja joka myy kohde-etuutta lyhyeksi vastaavasti odottaa sen hinnan alenevan tulevaisuudessa. Kun sijoittaja myy ensin, ja näin on velkaa yhden kohde-etuuden välittäjälle, hän voi kotiuttaa mahdolliset voittonsa ostamalla saman kohde-etuuden takaisin myöhemmin. Tällöin mahdollinen tuotto muodostuu osto- ja myyntitapahtumien hinnan erotuksesta.

Futuureilla on standardisoidut kauppaehdot. Kuten aikaisemmin sanottu, yritykset saattavat hyödyntää futuureita tarvitsemansa tai tuottamansa raaka-aineen ostamiseksi tai myymiseksi. Esimerkiksi öljynjalostaja saattaa oikeasti haluta 1 000 tynnyriä raakaöljyä tehtaalleen, mutta harvempi sjoittaja ajattelee samoin.

Tästä johtuen kaikki LYNXin tarjoamat futuurit johtavat käteisselvitykseen, toisin sanoen sijoittajan positiot suljetaan automaattisesti ennen kuin fyysinen toimitus tapahtuu. Jokaisen futuurin kuvauksesta löytyy sen viimeinen kaupankäyntipäivä (Last Trading Day). Futuurin kuvaus löytyy LYNXin Trader Workstationista sekä futuurin liikkellelaskijan sivuilta. Kuva 1 alempana näyttää esimerkin öljyfutuurin kuvauksesta.

Yleisimmät syyt sijoittaa öljyfutuureihin

Yleisimmät syyt sijoittaa öljyfutuureihin

Erilaiset sijoittajat hyötyvät futuureihin sijoittamisesta eri tavoin. Yleisimpiä positiivisia puolia ovat velkavivun hyödyntäminen, hedgettäminen, pitkät kaupankäyntiajat ja korkea likviditeetti. Toisaalta futuurit vaativat tietämystä, kokemusta ja osakesijoittamista korkeampaa riskinottohalukkuutta.

Vipuvaikutus

Futuureilla pienet muutokset kohde-etuuden hinnassa muuttuvat huomattavasti suuremmiksi voitoksi tai tappioiksi, kuin osakkeilla. Tämä johtuu vipuvaikutuksesta, toisin sanoen sijoittaja käyttää vakuudellista limiittiluottoa. Seuraava esimerkki havainnollistaa vipuvaikutusta.

  • Sijoittaja ostaa yhden futuurin raakaöljyä (CL), jonka arvo on ostohetkelllä 53.00 USD
  • Futuurit sisältävät välityspalkkion, esimerkiksi 4.00 USD. Lisäksi niillä on alkuvakuusvaatimus, joka kuvastaa tarvittavaa käteismäärää tilillä. Tämä voi olla esimerkiksi 5 000 USD.
  • Futuurin arvo nousee 53.50 USD, jolloin erotus alkuperäiseen on 0.50 USD.
  • Futuurin tuotto lasketaan kertomalla erotus (0.50 USD) futuurin kertojalla (multiplier = 1000), jolloin tuotto ennen kuluja on 500 USD.
  • Sijoittaja maksaa välityspalkkion sekä osto- että myyntitapahtumasta, jolloin tuotoksi tulee 492 USD.

Eri futuureilla on eri kertojia (multiplier), joten sijoittajan on tärkeää tietää sen arvo. Vipuvaikutuksen hyödyntäminen sijoittamisesssa voi nostaa tuottoja, mutta myös lisätä tappioita. Vastaava 0.50 USD lasku hinnassa johtaisi 508 USD tappioihin myynnin jälkeen.

Pitkät kaupankäyntiajat

Toisin kuin perinteisillä osakemarkkinoilla, Yhdysvaltoihin listatuilla öljyfutuureilla voi yleensä käydä kauppaa 23 tuntia vuorokaudessa. Suosituimmat öljyfutuurit ovat listattuna NYMEX:iin, jolloin sijoittaja pääsee hyödyntämään pitkät kaupankäyntiajat. Tämä tarjoaa sijoittajille joustavuutta ja mahdollisuutta reagoida uutisiin lähes poikkeuksetta välittömästi. Futuurikaupassa transaktiotarjoukset pysyvätkin pidempään aktiivisina ja hinnat muodostuvat aktiivisesti markkinoiden mukaan lähes koko ajan.

Kuvaus raakaöljyfutuurista

Kuva 1: Kuvaus raakaöljyfutuurista (CL). Huomioi erityisesti viimeinen kaupankäyntipäivä, kertoja (multiplier) ja kaupankäyntiajat.

Suojaaminen

Sijoittajat, jotka suojaavat positioitaan, yrittävät rakentaa itselleen strategian, jossa minimoidaan mahdolliset tappiot hyödyntämällä tasapainottavia tai kompensoivia transaktioita. Esimerkiksi jos yrityksen kannattavuus kärsii öljyn hinnan laskiessa, kuten öljynporausyrityksellä, se voi suojella tulovirtojaan futuureilla. Tällöin yritys myy öljyfutuureita, mikä vakauttaa myydystä öljystä saatavia tuloja. Tällöin myös mahdolliset tappiot vähenevät.

Likviditeetti

Aivan kuten millä tahansa muulla yrityksellä, kaupankäynnin volyymien kasvaessa, myös likviditeetti kasvaa. Korkea markkina-aktiviteetti perinteisesti laskee osto- ja myyntitapahtumien välistä hintaeroa lisäten transaktion toteutumisen todennäköisyyttä. Öljyfutuurien likviditeetti on yleensä ollut korkealla, ja esimerkiksi viime vuonna öljyfutuurien kaupankäyntivolyymi on ollut lähes poikkeuksetta korkeammalla kuin kultafutuurien. Alla oleva kuvaaja havainnollistaa raakaöljyfutuurien volyymia mustalla kuvaajalla ja kultafutuurien volyymia sinisellä.

Öljyfutuurien CL ja kultafutuurien GC volyymit

Kuvaaja 1: Öljyfutuurien (CL) ja kultafutuurien (GC) volyymit.

Artikkeli kävi läpi perusteet öljystä, raaka-aineista ja futuureista. Tämän jälkeen on helpompaa siirtyä analysoimaan öljyfutuureita perusteellisemmin. Seuraava osa sukeltaa syvemmälle öljyfutuurien hinnan muutoksiin ja siihen vaikuttaviin muuttujiin. Lisäksi se sisältää öljyfutuurien teknistä analyysiä. Lue osa 2: Öljyfutuurit – hinta ja analyysi.

Sarjan viimeinen osa havainnollistaa öljyfutuureilla kaupankäyntiä videon muodossa.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart