Öljyfutuurien volatiliteetti on ollut kasvussa, ja yksi syy tälle on sijoittajien kasvava huoli häiriöistä raakaöljyn tuotannossa ja jakelussa. Huolet ovat seurausta esimerkiksi Lähi-Idän kasvavasta levottomuudesta erityisesti Iranissa. Loogisesti öljyvarojen harventuessa kysyntä suhteessa tarjontaan kasvaa ja öljyn hinta nousee.

Edellinen artikkeli kävi läpi öljyn historiaa ja öljyfutuurien perusteita. Tämä artikkeli käsittelee hintatasoon vaikuttavia muuttujia sekä välineitä tekniseen analyysiin.

Artikkelissa öljyfutuureilla viitataan raakaöljyn futuureihin (Light Sweet Crude Oil, CL). Raakaöljyn hinta on ilmaistu dollareina (USD), jolloin sijoittajan tulee huomioida valuuttaparin arvonmuutosten vaikutukset potentiaalisiin voittoihin tai tappioihin nähden. Sijoittajan tulee myös huomioida, etteivät historialliset hintatason muutokset välttämättä luotettavasti kerro tulevaisuuden tuotoista.

Artikkelin sisältö:

  • Tarjonnan vaikutus hintaan
  • Kysynnän vaikutus hintaan
  • Öljyfutuurien hinta viime vuosina
  • Öljyfutuurien volyymi suhteessa hintatason muutoksiin
  • Öljyfutuurit ja suhteellinen voimaindeksi (RSI)

Öljyfutuurit - Öljypumppu

Öljyfutuurit: tarjonnan vaikutus hintaan

Yksi raaka-aineiden ominaisuuksista on niiden hintatason vaihtelu uutisten mukaan, eikä öljy ole poikkeus. Positiivinen uutinen saattaakin lähettää öljyfutuurien hinnan pilviin, ja vastaavasti negatiivinen uutinen saattaa tiputtaa hintaa merkittävästi. Öljyfutuurien hinnanmuutoksen luonne onkin tapahtumavetoinen. Sijoittajat ympäri maailman seuraavat öljyyn liittyviä uutisia tarkasti, sillä siten he pyrkivät hyötymään mahdollisesti tulevista markkinaliikkeistä.

Positiivisten ja negatiivisten uutisten määrittely öljyfutuureihin liityen on intuitiivista. Hyödyntämällä kysynnän ja tarjonnan lakia, voidaan arvoida vaikuttaako tapahtuma hintatasoa nostavasti vai laskevasti.

Tarjonnan muutoksia seurataan erittäin tarkasti, joten yhdenkin öljyntuottajamaan yli- tai alituotanto voi heilauttaa hintatasoa. Yleensä ennustettua alhaisempi tuotantotaso johtaa hintatason nousemiseen, ja ylituotanto vastaavasti sen laskemiseen.

Suoran öljyntuotannon lisäksi myös poliittiset tapahtumat voivat vaikuttaa sekä tämän hetkiseen että ennustettuun öljyn hintaan. Iran on yksi maailman suurimmista öljynvalmistajista, joten tilannetta maan ja Yhdysvaltojen välillä seurataan tarkasti. Mitä todennäköisemmäksi konfilikti muuttuu, sitä todennäköisemmin öljyn hinta nousee kansainvälisen tuotannon heikentyessä. Alueen konfliktit nostavatkin yleensä öljyfutuurien volatiliteettia kasvavan epävarmuuden vuoksi.

Kysynnän vaikutus hintaan

Kysyntä muodostaa kolikon toisen puolen hintatason määräytymisessä. Kun kysyntä kasvaa, yleensä hintataso nousee, ja kysynnän laskiessa myös hintataso laskee.

Kysynnän määrä ohjautuu esimerkiksi suhdannetilanteen mukaan. Noususuhdanteessa yksityinen kulutus sekä esimerkiksi matkustus lisääntyvät. Kuljetusmuotomme ovat toistaiseksi riippuvaisia öljystä, eivätkä rekat, lentokoneet ja laivat liiku todennäköisesti vielä hetkeen ilman öljyä. Tällöin tavaroiden tai ihmisten liikkuessa enemmän myös öljyn kysyntä kasvaa. Laskusuhdanteessa ilmiö toimii luonnollisesti toisinpäin.

IEA, kansainvälinen energiavirasto, julkaisee raportteja öljymarkkinoista, ja esimerkiksi sen mukaan öljyn kysyntä kasvoi viime vuonna odotettua hitaammin. Syyt tilanteelle vaihtelivat maittain, mutta yhtenä selittävänä tekijänä kysynnän laskulle oli esimerkiksi odotettua hitaampi talouskasvu OECD:n ulkopuolisissa maissa. OECD on taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö, johon kuuluu 34 teollisuusmaata Suomi mukaan lukien.

Öljymarkkinoiden tilanteen analysointi on haastavaa, sillä hintatasoon vaikuttaa todella monta muuttujaa. Tällä hetkellä harva analyytikko haluaa julkaista ennusteita, sillä yksikin tweetti Iranista voi vaikuttaa tulevaisuuuden näkymiin merkittävästi. Tämän lisäksi esimerkiksi OPEC yrittää tarkoituksella vaikuttaa öljyn hintatasoon erilaisten sopimusten kautta.

OPEC

OPEC on kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja vakauttaa öljyn tuotanto. Sen nimi tulee englanninkielisistä sanoista ”Organization of the Petroleum Exporting Countries”, ja 14 jäsenmaata yhdistää toive vakaista öljymarkkinoista. Maat ovat itse suuria öljyntuottajia, joten he voivat vaikuttaa tarjontaan merkittävästi. OPEC pyrkii vaikuttamaan hintatasoon asettamalla tuotantotavoitteita ja säätelemällä öljyntuotantokapasiteetin käyttöastetta. OPEC maat tuottavat noin 40 % maailman raaka-öljystä, joten järjestön päätöksillä on huomattava merkitys hintatasoon.

Öljyfutuurien hinta vuoden ajalta

Öljyfutuurien hinta vuoden ajalta

Öljyfutuurien hinta on ollut vuoristoradan kyydissä viime vuosina johtuen erilaisista taloudellisista- sekä poliittisista tapahtumista, mutta suunnanmuutoksia voidaan selittää jo esitellyllä kysynnän ja tarjonnan lailla.

(heinä-lokakuu 2018) Öljyn hinta nousi 2018 ensimmäisellä puolikkaalla johtuen esimerkiksi Yhdysvaltojen laskeneesta tuotannosta, sekä maan asettamista sanktioista Irania kohtaan. Kuitenkin samaan aikaan kansainvälinen kysyntä oli kasvussa. Hintataso nousi korkeimmalle tasolle sitten 2014 ensimmäisen puolikkaan, ja futuurien hinta oli lähes 80 USD. (Kuvaaja 1: 1)

(loka-joulukuu 2018) Lokakuussa 2018 suunta muuttui, ja öljyfutuurien hinta tippui lähes 40 % vuoden loppuun mennessä. Pudotuksen aiheutti esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian kasvanut tuotanto, kun samaan aikaan BKT kasvuennusteita jouduttiin revisioimaan alaspäin eripuolilla länsimaita. Öljyfutuurien hinta tippui alle 45 USD. (Kuvaaja 1: 2)

(joulukuu 2018 – huhtikuu 2019) Öljyn hinta sai lisää vauhtia joulukuussa 2018, kun OPEC yhdessä Venäjän kanssa alkoi rajoittaa tuotantoa. BKT kasvu ylitti odotukset useassa maassa ylläpitäen  kysyntää hyvällä tasolla. Näistä tekijöistä johtuen öljy kallistui nopeasti, noin 35 % muutamassa kuukaudessa, mutta hinta ei saavuttanut edellistä huippuaan. Öljyfutuurit kävivät tällöin noin 67 USD tasolla. (Kuvaaja 1: 3)

(huhti-toukokuu 2019) Viimeisin pudotus alkoi huhtikuussa 2019. Öljyfutuurien hinta tippui yli 20 %, kun odotukset laskivat johtuen Yhdysvaltojen uhkaamasta kauppasodasta sekä Kiinan että Yhdysvaltojen kanssa. Tilanteen eskaloituessa talouskasvu olisi voinut vaarantua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että uhka on ainakin hetkeksi poistunut, ja öljyfutuurien hinta on korjannut syöksylaskunsa vaakalentoon. Öljyfutuurien hinta tasaantui kesäkuun alussa 50 ja 55 USD välille. (Kuvaaja 1: 4)

Öljyfutuurien hinta kesän aikana

(kesäkuu 2019) Kesäkuun puolen välin jälkeen öljynhinta lähti nousuun, kun tilanne Iranin ja Yhdysvaltojen välillä kiristyi. Mikäli presidentti Trump ei olisi perunut jo suunniteltua ilmaiskua 21. kesäkuuta, olisi aseellinen konflikti ollut väistämätön. Ilmaisku olisi ollut vastaus Iranin alasampumaan miehittämättömään tiedustelulennokkiin. Kesäkuun 18. päivän avauksen ja 20. päivän sulkemisen välillä öljyfutuurien hinta nousi yli 8 %. Lisäksi kurssiin vaikutti Iranin hyökkäys japanilaisia öljytankkereita vastaan. (Kuvaaja 1: 5)

(heinäkuun ensimmäinen viikko 2019) Heinäkuun toisena päivänä öljyfutuurien hinta tippui johtuen heikentyneestä talousnäkymästä. Teollisuus-sektorien näkymät (Manufacturing PMI) heikkenivät sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa, ja öljyfutuurien hinta laski noin 5 %. Samaan aikaan OPEC ilmoitti jatkavansa tuotannon rajoittamista, mutta ilmoitus ei riittänyt kumoamaan heikon talousdatan vaikutusta. Heinäkuun ensimmäisen päivän sulkuhinta oli noin 59 USD, kun taas toisen päivän noin 56 USD. Öljyfutuurien hinnat ovat kuitenkin edelleen toistaiseksi korkeammalla tasolla kuin toukokuun alussa. (Kuvaaja 1: 5)

(Heinäkuun toinen viikko 2019) Öljyfutuurien hinta nousi 6 viikon korkeimmalle tasolle, johtuen tarjonnan näkymien heikkenemisestä. Iranin ja Iso-Britannian välit ovat kiristyneet Iso-Britannian otettua haltuun Iranilaisen öljytankkerin ja iranilaisten alusten pyrkiessä estämään brittiläisen aluksen kulku Hormuzinsalmen läpi. Lisäksi tarjontaa heikentää alkava hurrikaanikausi Meksikonlahdella, mikä on aiheuttanut öljylauttojen evakuointeja. Öljyfutuurit ovat nousseet 60 USD tasolle. (Kuvaaja 1: 5)

Öljyfutuurien hinnan muutokset viimeisen vuoden aikana
Kuvaaja 1: öljyfutuurien hinnanvaihtelun vaiheet viimeisen vuoden ajalta. Tallennettu 11.7.2019.

Öljyfutuurien volyymi suhteessa hintatason muutoksiin

Öljyfutuurien volyymi ja hintataso vaikuttavat toistavansa samaa kaavaa; kun öljyn hinta on lähdössä nousemaan, päivän kaupankäyntivolyymi jää muita päiviä alhaisemmaksi.

Ilmiö näyttää esiintyneen öljyfutuureilla lähes poikkeuksetta. Kun hinnan odotetaan nousevan, kaupankäyntivolyymi jää pieneksi. Vastaavasti kun hinnan odotetaan laskevan, kaupankäynti on ollut erittäin aktiivista.

Molemmat ilmiöistä ovat selkeästi havaittavissa alla olevasta kuvaajasta, jossa kynttilät kuvaavat hintaa, ja pylväät alempana volyymia. Päivät, joina volyymi on ollut normaalia alhaisempi ovat kuvattuna mustilla vertikaalisilla viivoilla. Kaupankäyntipäivät suurimmilla volyymipiikeillä ovat merkattuina sinisillä palloilla.

Öljyfutuurien hinnan suhden kaupankäynnin volyymiin
Kuvaaja 2: Kaupankäynnin volyymi suhteessa hintatason muutoksiin 6 kuukauden ajalta. Tallennettu 11.7.2019.

Öljyfutuurit ja suhteellinen voimaindeksi (RSI)

Yleensä sijoittaja haluaa tukea päätöksiään analyysillä. Tekninen analyysi tarjoaa helpon työkalun tähän, ja se on suhteellinen voimaindeksi. Indeksi mittaa kohde-etuuden liikemäärää, toisin sanoen sitä onko kohde-etuus yliostettu tai myyty. Yleensä sijoittajat uskovat kohde-etuuden olevan yliostettu silloin kun RSI:n arvo on yli 70, ja ylimyyty silloin kun arvo on alle 30. Jotkut sijoittajat käyttävät arvoja 80 ja 20, kuitenkin tämä on jokaisen itse päätettävissä. Myös indeksin ajanjaksoa voi pidentää standardista joka on 9 päivää, mikä vähentää indeksin herkkyyttä muutoksille.

Öljyfutuurien RSI tippui voimakkaasti toukokuussa 2019, samalla kun hinta tippui ja kaupankäyntivolyymi oli korkea. RSI kävi 20 alempana, minkä indeksiin liittyvän teorian mukaan pitäisi kertoa kohde-etuuden aliarvostuksesta. Alhainen taso ei säilynyt kauaa, vaan RSI nousi 30 paikkeille ja öljyfutuurien hinta vakiintui hetkeksi.

RSI jatkoi nousua lähes koko kesäkuun ajan öljyn hinnan noustessa. Kuun loppupuolella RSI ylitti muutaman päivän ajan 70 tason, mutta indeksi lähti kuitenkin laskuun kesä-heinäkuun vaihteessa. Heinäkuun alussa RSI putosi hetkeksi öljyn hinnan laskiessa, mutta .

Yksikään teknisen analyysin indikaattori ei ole täydellinen. Myös alla olevasta kuvaajasta löytyy ajanjaksoja jolloin indikaattori on arvioinut kohde-etuuden tilaa väärin. On tärkeää muistaa että monet ulkopuoliset muuttujat, esimerkiksi kauppasodat ja talouskasvu, vaikuttavat öljyn hintaan.

Teknisen analyysin tarkoituksena on toimia sijoittajan tukena päätöksenteossa. RSI on helppo ottaa käyttöön, ja sen lukeminen on yksinkertaista. Lisää tietoa teknisestä analyysista löydät aikaisemmista artikkeleistamme.

Öljyfutuurien hinta ja suhteellinen voimaindeksi RSI
Kuvaaja 3: Öljyfuuturien hinta ja suhteellinen voimaindeksi viimeisen vuoden ajalta. Horisontaaliset janat 30 ja 70 kohdalla. Tallennettu 11.7.2019.

Tämän artikkelin tavoitteena oli auttaa sijoittajia ymmärtämään futuurien hinnanmuodostumista sekä sen analysointia. Seuraava osa tulee olemaan video, joka näyttää miten LYNXin kaupankäyntijärjestelmää voi käyttää futuurien etsimiseen, analysointiin sekä kaupankäyntiin.

Onko sinulla kysymys tai aihe josta haluaisit lukea artikkelin? Otan mielelläni ehdotuksia ja kysymyksiä vastaan sähköpostiin v.niskanen@lynxbroker.fi

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart