Kryptovaluutat, erityisesti Bitcoin, nousevat säännöllisesti julkisuuteen yleensä merkittävästä hinnanmuutoksesta johtuen. Kryptovaluuttoja puolustetaan ja vastustetaan intohimoisesti, mutta niiden suosio on kasvanut useiden vuosien ajan. Kryptovaluuttoihin sijoitetaan useista eri syistä, ja myös niihin sidottuja pörssilistattuja tuotteita on tullut markkinoille kasvavissa määrissä.

Kryptovaluutat

Todennäköisesti jokainen sijoittaja on kuullut jostakin kryptovaluutasta, vähintäänkin Bitcoinista. Kryptovaluutat ovat virtuaalisia valuuttoja, joiden nimen ”krypto” viittaa salaiseen tai piilossa olevaan. Erilaisia kryptovaluuttoja on lukematon määrä, ja hajautettujen (decentralized) kryptovaluuttojen lisäksi yritykset, kuten Facebook, ovat suunnitelleet omien kryptovaluuttojen tuomista markkinoille.

Kryptovaluutat muodostavat ominaisuuksiltaan vaihtelevan sijoitusluokan. Riippuen täysin kryptovaluutan kehittäjästä tai kehittäjistä, niiden salaus, toimintaperiaate ja käytettävyys voivat vaihdella merkittävästi. Yleisesti kryptovaluuttoja pidetään digitaalisina maksuvälineinä tai sijoitustuotteina, jotka ovat valtiollisen sääntelyn ulkopuolella. Useiden kryptovaluuttojen taustalla käytetty lohkoketjuteknologia on lisäksi periaatteessa todella turvallinen ja vaikeasti manipuloitava.

Tunnetuimmat kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, kiinnostavat sijoittajia vaihtelevista syistä johtuen. Osa sijoittaa niihin kuin mihin tahansa muuhun spekulatiiviseen sijoituskohteeseen, toivoen luonnollisesti suuria tuottoja. Osalle sijoittajista kryptovaluutat näyttäytyvät kullan tapaisena turvasatamana yleistä markkinariskiä vastaan. Osa käyttäjistä näkee kryptovaluutat fiat-valuuttaan verrattavana anonyyminä vaihdon välineenä, tosin Bitcoinit kelpaavat maksuvälineeksi vielä harvassa paikassa.

Kryptovaluuttoihin liittyy merkittäviä riskejä, jotka sijoittajan tulee ehdottomasti huomioida mahdollisia sijoituksia harkitessa. Kryptovaluuttojen kohdalla on nähty sijoitustuotteeksikin valtavan suuria arvonmuutoksia. Lisäksi kryptovaluutat ovat toistaiseksi pitkälti sääntelemättömiä, joten eri valtiot voivat päättää puuttua niillä käytävään kauppaan lähes milloin tahansa. Markkinoiden uutuuden vuoksi myös useisiin alan toimijoihin on liittynyt epäselvyyksiä, jolloin sijoittajan tulee huomioida itse tuotteeseen liittyvien riskien lisäksi esimerkiksi vastapuoliriski. Kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä on siten vaikea ylikorostaa.

Lohkoketjuteknologia

Kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, taustalla oleva teknologia tunnetaan termillä “blockchain”, joka tarkoittaa lohkoketjua. Lohkoketjuteknologia on pohjimmiltaan eräänlainen hajautettu tietokanta, joka paitsi tallentaa pysyvästi tapahtumien ja tietojen historian siten, ettei sitä voi muuttaa. Tämä tarkoittaa, että kaikentyyppiset liiketoimet voidaan suorittaa erittäin turvallisesti, yksittäisten osapuolten kesken ilman keskitettyä liiketoimintojen keskitettyä tarkistajaa, kuten pankkia.

Lohkoketjuteknologialla transaktiot voidaan toteuttaa erittäin turvallisesti. Bitcoinin, ja muiden lohkoketjusovellusten, kohdalla kaikki transaktiot tallentuvat lohkoketjun palvelimille eli nodeille, joita on tuhansia. Transaktioiden yhteydessä kaikki nodet verrataan keskenään, jotta varmistutaan transaktion todenmukaisuudesta. Koska lohkoketju on laajasti hajautettu, sen hakkeroiminen tai muuttaminen on käytännössä mahdotonta. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa tuntemattomiin osapuoliin. Perinteisissä tietokannoissa tiedot ovat keskitetty yhteen paikkaan, mikä tekee siitä alttiin erilaisille uhille. Bitcoineilla maksettaessa varat siirtyvät suoraan käyttäjältä toiselle, ja transaktio varmennetaan ja tallennetaan lohkoketjun muodostamaan tietokantaan.

Kryptovaluuttojen louhinta

Lohkoketjussa vieraat toimijat tuottavat ja ylläpitävät tietokantoja hajautetusti. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä ja koostaa sen perusteella tietokannan. Tätä varmistusprosessia kutsutaan louhimiseksi. Louhinta tehdään tehokkailla tietokoneilla. Kryptovaluuttojen louhinnassa tietokone ratkoo laskennallisesti vaikeaa ongelmaa luodakseen uuden lohkon lohkoketjuun. Louhinta palkitaan Bitcoineilla, ja palkkio puolittuu aina 210 000 uuden lohkon jälkeen.

Bitcoinien enimmäismäärä on rajoitettu 21 miljoonaan kappaleeseen, joten tulevaisuudessa Bitcoinien tarjonta tulee olemaan rajattua. Näistä vuoden 2021 tammikuun lopulla oli louhimatta pyöreästi 2 miljoonaa kolikkoa. Bitcoinien louhinta on muuttunut haastavammaksi kalliimmaksi, sillä aritmeettisten operaatioiden määrä ja siten tietokoneilta vaaditut tehot ovat kasvaneet puoliintumisien myötä. Nykyisten arvioiden viimeiset kolikot on louhittu vasta yli 100 vuoden päästä.

Bitcoinien louhinta on kuitenkin suosittua valuutan korkean hinnan vuoksi, ja erityisesti näytönohjainten kysyntä on noussut valtavaksi sen seurauksena. Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kasvun seurauksena myös perinteiset laitevalmistajat ovat hyötyneet merkittävästi. Niistä lisätietoa löytyy artikkelin lopusta.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin on ylivoimaisesti maailman tunnetuin kryptovaluutta, ja se on luotu vuonna 2009 identifioimattoman Satoshi Nakamoto nimisen henkilön tai ryhmän toimesta. Bitcoinin toiminta perustuu yllä esiteltyyn lohkoketjuteknologiaan, joten se on anonyymi ja hajautettu. Bitcoinissa sijoittajia houkuttelee vaihtelevat syyt. Osa haluaa spekuloida hinnalla, toiset käyttävät sitä anonyyminä maksuvälineenä ja jotkut hajauttavat omistuksia useampiin omaisuusluokkiin.

Bitcoin levisi suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään vuonna 2017, kun kryptovaluutan kohdalla nähtiin ensin nopea hinnannousu päivätasolla, lähes 20 000 dollariin per kolikko, josta kurssi laski vajaaseen 3000 dollariin vuonna 2019. Vuonna 2019 Bitcoin kääntyi nousuun, käyden yli 10 000 dollarissa, mutta markkinoiden koronaromahduksen aikaan kurssi laski taas alimmillaan noin 4600 dollariin. Teknologiayritysten tapaan myös Bitcoinin kurssi ensin palautui nopeasti, ja lähti sen jälkeen valtavaan kasvuun.

Bitcoin Cash (BCH)

Perinteisen Bitcoinin pohjalta on luotu Bitcoin Cash, jota ei tule sekoittaa Bitcoiniin. Bitcoin Cashiin liittyy oma lohkoketjunsa ja sen ominaisuudet eroavat Bitcoinista. Bitcoin Cash luotiin mahdollistamaan suuremmat ja nopeammat transaktiot, mutta tämän kryptovaluutan hinta on enimmäkseen laskenut vuoden 2017 jälkeen.

Bitcoinin hintakehitys viime aikoina

Bitcoinin hinta on noussut dollareissa mitattuna yli 560 % 2020 tammikuun alusta, ja noin 1000 % maaliskuun romahduksen pohjalukemista. Tämän kryptovaluutan kurssi rikkoi 2020 vuoden aikana aikaisemmat ennätykset kevyesti. Bitcoinin kurssin edellinen huippu nähtiin vuonna 2017, jolloin parhaimmillaan yhden kolikon hinta oli noin 20 000 dollaria. Pandemian iskettyä Bitcoin lähti voimakkaaseen nousuun, ja kasvu on ollut lähes eksponentiaalista. Aikaisempi huippu ylitettiin kunnolla joulukuun puolivälin aikoihin, ja sen jälkeen kasvuvauhti on ollut rajua. Bitcoin on rikkonut ennätyksiä päivä toisensa perään, ja parhaimmillaan helmikuussa kurssi oli noin 58 000 dollaria. Kurssi tippui takaisin alaspäin myös hyvin nopeasti, ja se on tällä hetkellä noin 49 000 dollaria.

Analyysit hintatasosta

Bitcoinin ominaisuuksien ja suhteellisen lyhyen historian vuoksi analyysit sen tavoitearvosta vaihtelevat nollan ja satojen tuhansien välillä. Hiljalleen yhä useammat institutionaaliset sijoittajat ovat kuitenkin hypänneet mukaan kryptomarkkinoille ja esittäneet tavoitteita Bitcoinin hinnalle tulevaisuudessa.

Institutionaaliset sijoittajat ovat lähteneet mukaan Bitcoiniin vaihtelevalla laajuudella. Elon Muskin johtama Tesla ilmoitti ostaneensa Bitcoineja 1,5 miljardilla dollarilla, joka aiheutti valtavan hintarallin. Aikaisemmin myös esimerkiksi Blackrock on ilmoittanut alkavansa toimimaan Bitcoinin parissa (”dabble in Bitcoin”) ja JPMorgan on ilmoittanut Bitcoinin pitkän aikavälin tavoitehinnakseen 146 000 dollaria per bitcoin. Pankeista BNY Mellon on ilmoittanut alkavansa tarjoamaan säilytyspalveluita digitaalisille omaisuuserille, ja eräät maksupalveluyritykset ovat ilmoittaneet alkavansa sisällyttämään Bitcoinit eri tavoin. Toisaalta Bank of American julkaisussa Bitcoinia on kutsuttu kaikkien kuplien äidiksi (”mother of all bubbles”).

Myös vaakakupin toisella laidalla olevat fundamenttisijoittajat, kuten Warren Buffett, pitävät Bitcoinia ja vastaavia kryptovaluuttoja arvottomina. Kryptovaluuttojen immateriaalinen luonne ja kassavirtojen puute eivät sovikaan yhteen rahoituksen perinteisten arvostusmallien kanssa.

Ethereum (Ether)

Toinen tunnettu kryptovaluutta on Ether, joka perustuu avoimen lähdekoodin järjestelmään nimeltä Ethereum. Ethereum on Bitcoinin tapaan hajautettu, ja se perustuu myös lohkoketjuteknologiaan. Etherin enimmäismäärää ei ole rajoitettu, toisin kuin Bitcoinin kohdalla. Ethereum nimitystä käytetään usein sekä itse järjestelmästä että Etheristä.

Ethereumin hintakehitys

Ethereumin hinta suhteessa dollariin on kehittynyt karkeasti samalla tavalla kuin Bitcoinin hinta. Ensin Ethereumin kurssi nousi merkittävästi vuonna 2017, ja korkein päivittäinen kurssihinta oli tammikuun alussa vuonna 2018 parhaimmillaan noin 1380 dollaria. Kurssi kääntyi sen jälkeen jyrkkään laskuun, ja Ethereum pysyi suhteellisen hyvin 100 ja 300 dollarin välillä 2020 kesään asti.

Todellinen nousuralli alkoi markkinoiden koronaromahduksen jälkeen maaliskuussa 2020, ja 2021 helmikuun huippulukemissa kasvua oli kertynyt uskomattomat yli 1700 %. Bitcoinin tapaan myös Ethereum on tehnyt huippulukemien jälkeen merkittävän korjausliikkeen alaspäin, korostaen entisestään kryptovaluuttoihin liittyviä merkittäviä riskejä. Korkeimmillaan Ethereumin kurssihinta oli noin 1960 dollaria.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen

Kryptovaluuttoihin voi sijoittaa useiden erilaisten sijoitustuotteiden avulla. Riskit erilaisten sijoitustuotteiden välillä vaihtelevat merkittävästi, ja sijoittajan tuleekin perehtyä huolellisesti sijoitustuotteeseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kryptovaluuttoihin voi sijoittaa joko suoraan ostamalla itse kryptovaluuttaa, tai epäsuorasti ostamalla esimerkiksi osakkeita, jotka todennäköisesti hyötyvät yhden tai useamman kryptovaluutan arvon noususta. Artikkelissa käsitellään kummatkin vaihtoehdot.

Uusien tuotteiden, kuten ETF:ien ja futuurien julkistaminen on antanut kryptovaluuttojen kasvulle uutta vauhtia. Sen lisäksi, että tämä päätös lisää sijoittajien luottamusta kryptovaluuttoihin, uusien sijoittajien ei tarvitse rekisteröityä uusiin palveluihin tuotteiden ollessa saatavilla pörssien kautta.

Lisäksi tämä prosessi kohti kypsempää omaisuusluokkaa voi johtaa volatiliteetin vähenemiseen. Volatiliteetin vähentyessä todennäköisesti yhä useampi sijoittaja uskaltaa sijoittaa kryptovaluuttoihin, jolloin

Suorat sijoitukset kryptovaluuttaan

Suorissa sijoituksissa kryptovaluuttaan, perinteistä valuuttaa vaihdetaan kryptovaluutaksi Forex-markkinoiden tapaan. Palveluntarjoajia on useita, ja niiden luotettavuus vaihtelee. Suorissa sijoituksissa korostuu suuren volatiliteetin lisäksi vastapuoliriski, eli toisen osapuolen luotettavuus. Pörssilistatuilla tuotteilla vastapuoliriskiä voidaan pitää huomattavasti pienempänä, ja sijoittaja hyötyy kurssinoususta mahdollisesti yhtä paljon tai enemmän kuin suorien sijoitusten kohdalla.

Kryptovaluuttaa seuraavat sijoitustuotteet

Pörsseihin on listattu erilaisia kryptovaluuttojen hintoja seuraavia sijoitustuotteita. Eurooppalainen sijoittaja voi ostaa Ruotsin pörssistä kryptovaluutan hintaa seuraavia ETN:iä, joita löytyy sekä eri valuutoissa että eri kryptovaluutoille.

Näillä sijoitustuotteilla kaupankäynti vaatii tietyt kaupankäyntiluvat, kuten alta löytyvistä kuvauksista käy ilmi. LYNXillä sijoittaja voi muuttaa kaupankäyntilupiaan tilinhallinnan kautta. ETN (exchange traded note) on pörssilistattu velkakirja, jonka tuotto vastaa indeksiä. Toisin kuin ETF:t, ETN:t eivät perustu osuuteen kohde-etuutena olevista tuotteista. ETN:t eivät myöskään tuota korkotuloja perinteisten velkakirjojen tapaan, mutta tarjoavat lupauksen indeksiä tai vertailukohdetta vastaavasta tuotosta.

Tiettyjen ETN:n lyhyeksi myyntiä tai lyhyeksi myytyjen positioiden ylläpitoa voidaan rajoittaa johtuen tuotteiden liikkeeseen laskijoiden vähäisestä tai olemattomasta määrästä, oletetusta lyhyeksi myydyn position ylläpitoajasta, marginaalivaatimuksista tai muista syistä johtuen. ETN:n liikkeeseen laskija voi valita lopettaa, rajoittaa tai estää uusien osuuksien myymisen milloin tahansa. Tarkempaa tietoa ETN:ien riskeistä löytyy esimerkiksi seuraavan linkin kautta: Interactive Brokers / ETN.

Bitcoin Tracker One (BITCOINXB)

Kyseinen sijoitustuote löytyy samalla kaupankäyntitunnuksella listattuna sekä euroissa että Ruotsin kruunuissa. BITCOINXB on listattu Ruotsin pörssiin, ja siihen liittyy kryptovaluuttoihin liittyvien riskien lisäksi yllä mainitut ETN:iin liittyvät riskit, jotka sijoittajan tulee huomioida. Kyseinen sijoitustuote seuraa Bitcoinin hintakehitystä.

Bitcoin Tracker Onen kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

XBT Provider Ethereum ETN (COINETH)

Kyseinen sijoitustuote löytyy samalla kaupankäyntitunnuksella listattuna Ruotsin kruunuissa. BITCOINXB on listattu Ruotsin pörssiin, ja siihen liittyy kryptovaluuttoihin liittyvien riskien lisäksi yllä mainitut ETN:iin liittyvät riskit, jotka sijoittajan tulee huomioida. Kyseinen sijoitustuote seuraa Ethereumin hintakehitystä.

Lisäksi kaupankäyntitunnuksella COINETHE löytyy hyvin samantyyppinen Ethereumia seuraava ETN. Ethereumia seuraavat sijoitustuotteet löytyy SFB tai SWB2 pörsseistä, ja niiden valuuttana on joko eurot tai Ruotsin kruunut. Eri XBT Provider Ethereum sijoitustuotteiden kaupankäyntiajat voivat vaihdella.

XBT Provider Ethereumin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Kryptovaluuttafutuurit

Joulukuussa 2017 CME aloitti kaupankäynnin Bitcoin-futuureilla. CME Groupilla on maailman suurin johdannaispörssi, jossa käydään kauppaa tunnetuilla futuureilla, kuten E-mini S&P 500 (ES), E-mini Nasdaq 100 (NQ) ja Crude Oil (CL). CME:n kautta kauppaa käydään suosituimmilla futuureilla, ja yritys on tärkeä rahoitusalan toimija maailmanlaajuisesti.

CME:n päätös aloittaa kaupankäynti sekä Bitcoin- että Ethereum -futuureilla kertoo heidän uskovan kryptovaluuttojen tulevaisuuteen. Futuurien tarjoaminen ammattimaisille asiakkaille mahdollistaa kryptovaluuttojen hinnoilla spekuloinnin säännellympien markkinoiden kautta.

Futuureilla kaupankäyntiin liittyy merkittäviä riskejä, sillä niiden voimassaoloaika on rajoitettu ja ne velvoittavat sijoittajan myymään tai ostamaan kohde-etuutta erääntymisen jälkeen. Sijoittajan tulee ymmärtää futuureihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ennen kaupankäyntiä, sekä arvioida futuurien sopivuus kryptovaluutoilla kaupankäyntiin itsenäisesti. Lue lisää perustietoa futuureista.

Bitcoin-futuuri (CME)

CME:n Bitcoin-futuurin kuvaus näkyy alla. Huomattavaa siinä on erityisesti sen kertoja, joka on 5, sillä tällöin muutokset Bitcoinin kurssissa näkyvät viisinkertaisena muutoksena futuurin arvossa. Jo ennalta suuri volatiliteetti kasvaa futuurin kohdalla siten merkittävästi. Futuurin selvitystapa on käteinen.

CME Bitcoin futuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Bitcoin-futuuri (ICE)

Myös Intercontinental Exchangella (ICE) on valikoimassaan Bitcoin-futuureita. Näiden futuurien kerroin on 1, ja selvitystapana on CME:n futuureista poiketen fyysinen selvittäminen. LYNX ei kuitenkaan tue futuurien fyysistä selvittämistä.

Bakkt Bitcoin futuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Ether-futuuri (CME)

CME:n Ether-futuurin kuvaus näkyy alla. Erityisen huomattavaa siinä on erityisesti sen kertoja, joka on 50, sillä tällöin muutokset Etherin kurssissa näkyvät viisikymmenkertaisina muutoksina futuurin arvossa. Jo ennalta suuri volatiliteetti kasvaa futuurin kohdalla siten merkittävästi. Futuurin selvitystapa on käteinen.

CME Ether futuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Kryptovaluuttojen kasvusta mahdollisesti hyötyvät yritykset

Sijoittaja voi hyötyä kryptovaluuttojen lisääntyvästä suosiosta myös epäsuorasti. Erityisesti kryptovaluuttojen louhimiseen ja lohkoketjun ylläpitämiseen liittyvät yritykset voivat olla mielenkiintoisia. Näiden yritysten arvot nousivat merkittävästi edellisen Bitcoin-riehan aikaan vuonna 2017. Toisaalta monien kryptovaluuttoihin liittyvien yritysten osakekurssit romahtivat Bitcoinin arvon romahtaessa. Kryptovaluuttoihin liittyvät riskit heijastuvat luonnollisesti siten myös kryptovaluutoista hyötyviin yrityksiin. Sijoittajan tuleekin itsenäisesti arvioida riskinottokykyään ja haluaan ennen mahdollisten sijoituspäätösten tekemistä.

Nvidia: laskentatehoa kryptovaluuttojen kaivajille

Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen louhimiseen tarvitaan tehokkaita tietokoneita. Kävi ilmi, että grafiikkasirut (GPU:t) soveltuvat erityisen hyvin kryptoavainten monimutkaiseen laskentaan. Kuten vuonna 2017, Nvidian näytönohjaimien kysyntä on kasvanut valtavasti ja niiden myyntiä on jouduttu rajoittamaan eri elektroniikkaliikkeissä. Ongelmana Nvidian kohdalla onkin tuotteiden valtava kysyntä tarjontaan nähden.

Nvidia valmistaa vertauskuvallisesti lapioita kullankaivajille. Sijoittajan ei tarvitse valita yksittäistä kryptovaluuttaa, sillä Nvidian tuotteita käytetään niiden kaikkien louhimisessa.

Nvidian osakekurssi on noussut ennätystasolle maaliskuun korjausliikkeen jälkeen. Osakekurssi on tällä hetkellä ylivoimaisesti kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, yli 610 dollarissa. Vertailun vuoksi 2020 vuoden alussa osakekurssi oli noin 235 dollaria.

Tekoäly kasvun veturina

Nvidia on hyvässä asemassa myös tekoälyyn liittyen, sillä yrityksen siruja käytetään useissa koneoppimiseen keskittyvissä datakeskuksissa. Useat teknologiasektorin jättiläiset, mukaan lukien Facebook ja IBM, ovat jo asentaneet Nvidian grafiikkasuorittimet “oppimiskeskuksiinsa”, ja yrityksen tuotteita käytetään myös itseohjautuvissa autoissa. Nvidian GPU:ta käytetään myös esimerkiksi lääketieteen parissa erottamaan syöpäsolut terveistä soluista.

Palaa raiteilleen laskun jälkeen

Viimeisten kolmen vuoden aikana Nvidia kasvatti myyntiä keskimäärin 16 %. Kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevina vuosina laskentakapasiteetin kysynnän kasvaessa jatkuvasti. Nvidian osakekohtainen tulos vuonna 2020 oli 5,79 dollaria, mikä ylitti analyytikoiden keskimääräiset odotukset 0,29 dollarilla. Vuonna 2021 osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan jo 9,72 dollariin, ja tulevien vuosien odotuksia odotetaan jouduttavan korjaamaan ylöspäin entisestään.

Uusien teknologioiden edelläkävijä

Nykyisen P/E-luvun ollessa 100 Nvidian osakkeet eivät missään nimessä ole halpoja. Toisaalta muutkaan markkinoiden johtavat teknologiayritykset, kuten Google, eivät myöskään ole halpoja. Keskipitkällä aikavälillä Nvidia voi kuitenkin edelleen osoittautua kiinnostavaksi sijoituskohteeksi kasvavien teknologioiden, kuten kryptovaluuttojen ja tekoälyn, vuoksi. Odotettu P/E Nvidialle on 52, joka myös heijastelee odotuksia tuloksen merkittävälle parantumiselle.

Nvidian osakekurssi 5 vuoden ajalta
Nvidian osakekurssi 5 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 3.3.2021.

AMD

AMD:tä on pitkään pidetty yrityksenä, joka ei yksinkertaisesti tahdo tuottaa voittoa pitkällä aikavälillä. Viime vuosina yhtiö on kuitenkin näyttänyt kriitikoilleen ja osake on kehittynyt vaikuttavasti. Osakkeen arvo oli alle 2 USD alkuvuodesta 2016, ja se maksaa tänään lähes 90 dollaria. AMD perustettiin vuonna 1969, joten yritys on käytännössä teknologiasektorin dinosaurus.

Intelin ja Nvidian kilpailija

Prosessorivalmistaja on ollut kovassa kilpailussa markkinajohtajana pidetyn Intelin kanssa. Näytönohjainvalmistaja ATI:n oston myötä AMD on ollut Nvidian tärkein kilpailija vuodesta 2006 lähtien. Valitettavasti AMD ei saavuttanut suurta menestystä viime vuosina, joten yrityksen osakekurssi oli vuonna 2015 samalla tasolla kuin 1970-luvulla. Vuoden 2015 jälkeen osakekurssi on kuitenkin lähtenyt merkittävään nousuun, kun esimerkiksi Alibaba ja Alphabet ovat valinneet AMD:n sirut pilvipalveluiden hallintaan.

AMD hyötyy kryptovaluuttojen louhinnasta

Bitcoinia, Ethereumia ja muita kryptovaluuttoja voidaan louhia AMD siruilla, ja yritys on hyötynyt jopa Nvidiaa enemmän kryptovaluuttojen noususta. AMD:n ja Nvidian välinen suurin ero liittyy lohkoketjuteknologiaan. AMD:n näytönohjaimien myynti lohkoketjuteknologiaan liittyen muodostaa suuremman osan yrityksen liiketoiminnasta. Kryptovaluuttojen suosion ollessa korkealla tämä on selkeä etu, mutta niiden suosion laskiessa myös AMD:n osakekurssi voi kääntyä laskuun.

Vahva tuloskasvu nostaa osakekurssia

AMD:n liiketoiminta on ollut erittäin vaikuttava viimeisten kolmen vuoden aikana. AMD:n keskimääräinen liikevaihdon kasvu viimeisen kolmen vuoden ajalta on 23 %, ja AMD:n osakekohtainen tulos ylitti analyytikoiden odotukset vuonna 2020. Myös tuloksen kasvu on vaikuttavaa. Vuonna 2021 osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan 1,29 dollarista vuonna 2020 1,97 dollariin. Keskimääräisesti analyytikot näkevät AMD:n tulevaisuudennäkymät siten positiivisina.

Osake on edelleen kiinnostava

AMD on kaikkea muuta kuin halpa jyrkän hinnannousun jälkeen. Yrityksen kurssin kääntäminen vaikuttaa kuitenkin onnistuneen, ja yrityksen rahoitustilanne on parantunut vuosien aikana. AMD:n osakekurssi on noussut jyrkästi 2015 vuoden jälkeen, tehden siitä spekulatiivisemman sijoituksen, mutta toisaalta yrityksen P/E-luvun ollessa 44, se hinnoitellaan merkittävästi Nvidiaa halvemmaksi.

AMDn osakekurssi 5 vuoden ajalta
AMDn osakekurssi 5 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 3.3.2021.

Microsoft: lohkoketjun edelläkävijä

Microsoft on kaikille tuttu yritys, jolla Alphabetin tapaan on lusikka useassa sopassa. Yritys onkin pyrkinyt tuomaan lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviä sovelluksia markkinoille. Sijoittajat, jotka haluavat spekuloida tulevilla teknologioilla voivatkin harkita Microsoftiin sijoittamista.

Älykkäät sopimukset Azuren kautta

Microsoft on rakentanut palvelun Azure pilvipalveluihin, jolla luodaan perusteet lohkoketjupalveluille. Ethereumin-lohkoketjupalvelun julkaisun jälkeen marraskuussa 2015 Microsoft on noussut edelläkävijäksi markkinoilla. Azure tukee useita lohkoketjuprotokollia ja voi esimerkiksi toteuttaa laillisesti sitovia älykkäitä sopimuksia. Nämä ovat tietokonelokeja, jotka kartoittavat ja tarkistavat sopimuksia tai tukevat teknisesti sopimuksien neuvottelemista tai käsittelyä. Tämä takaa korkeamman sopimusvarmuuden kuin mitä perinteisellä sopimusoikeudella voidaan taata. Älykkäät sopimukset voivat esimerkiksi kartoittaa tekijänoikeuksien lisenssejä tai rahoitustapahtumia digitaalisten oikeuksien hallinnassa.

Lohkoketjuverkot yrityksille

Azuren rinnalla Microsoft on rakentanut lohkoketjuympäristön myös yrityksille, ja sen nimi on Confidential Consortium Framework, aikaisemmin Coco Framework. Confidential Consortium tarkoittaa “luotettavaa yhdistystä” ja sen tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus käyttää lohkoketjuteknologiaa.

Osakekurssi kasvaa nopeasti

Kokoonsa nähden Microsoftin osakekurssi on kasvanut nopeasti viime vuosina. Ohjelmistojätin myynti kasvoi keskimäärin 14 % viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2021 analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen kasvavan 5,76 dollarista 7,4 dollariin, eli lähes 30 %.

Luotto teknologiaan, ei sovellukseen

Bitcoinin lisäksi lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää moniin muihin tarkoituksiin, ja teknologia voi mahdollisesti muuttaa tulevaisuutta perusteellisesti. Microsoftiin sijoittaminen ei olekaan suora sijoitus Bitcoiniin, vaan pikemminkin sen taustalla olevaan teknologiaan. Tästä johtuen Microsoftin osake on mahdollisesti konservatiivisin kolmesta artikkelissa esitellystä osakkeesta.

Microsoftin osakekurssi 5 vuoden ajalta
Microsoftin osakekurssi 5 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 3.3.2021.
Editorial credit: Shutterstock.com / Lukasz Stefanski

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart