Jalometalleilla, kuten kullalla ja hopealla, kaupankäynti on erittäin suosittua. Jalometalleihin voi sijoittaa monella tavalla, mutta päiväkaupankävijöiden näkökulmasta futuurit ovat ehdottomasti houkuttelevimpia sijoitustuotteita. Sijoittajat voivat käyttää futuureita jalometallien volatiliteetista hyötymiseen. Artikkeli keskittyykin nimenomaan hopeafutuureilla kaupankäyntiin sekä näiden futuurien ominaisuuksiin.

Artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

Hopeaan sijoittaminen

Kaupankäynti hopeafutuureilla

Kultaan sijoittaminen on ollut erittäin suosittua viime vuosina, mistä kertoo kullan markkinahinnan vahva nousu 2018 jälkeen. Kultaan sijoittavat yrittävät yleensä suojata omaisuuttaan mahdollisia kriisejä vastaan. Jalometalleilla on arvioitu olevan suhteellisen heikko korrelaatio osakkeisiin, ja siksi ne ovat mielenkiintoinen vaihtoehto osakesalkun riski vähentämiseen. Historiallisesti kulta on toiminut myös hyvänä suojana inflaatiota vastaan. Samat argumentit koskevat myös hopeaa.

Jalometalleihin sijoittavat miettivät joskus, pitäisikö heidän sijoittaa hopeaan vai kultaan. Hopeamarkkinat ovat paljon pienemmät kuin kultamarkkinat, mikä tekee niistä epävakaampia. Tilanteessa, jossa sama rahamäärä voi virrata hopea- tai kultamarkkinoille, vaikutus hopeamarkkinoilla on suurempi. Tämän seurauksena potentiaalinen tuotto voi olla suurempi, samoin kuin tietysti sijoitukseen liittyvät riskit.

Isommat liikkeet markkinahinnassa ovat mielenkiintoisempia päiväkauppiaiden näkökulmasta. Päiväkauppiaille futuurit sopivat todennäköisesti parhaiten niiden ominaisuuksien vuoksi, ja alla esitellään sekä täysikokoinen futuuri että E-mini hopeafutuuri.

Hopean markkinahinnan analyysi ja odotukset

Hopean hinta ilmaistaan ​​maailmanlaajuisesti yleensä dollareina. Mutta euron käyttöönoton jälkeen hopean hinta ilmoitetaan yhä useammin myös euroina. Euron ja dollarin vaihtokurssi vaihtelee merkittävästi, millä voi olla myös merkittävä vaikutus hopean hintaan. Hopean hinta ilmaistaan ​​troy-unsseina, ja 1 troy-unssi on 31,1034768 grammaa. Esimerkiksi, jos hopean hinta on 16 dollaria, sijoittaja maksaa 16 dollaria hieman yli 31 grammasta hopeaa.

Hopean markkinahinta on noussut valtavasti koronapandemian aiheuttamasta kuopasta. Toisin kuin kullan kohdalla, hopean markkinahinta ei tällä hetkellä ole lähelläkään kaikkien aikojen huippua, joka nähtiin vuonna 2011. Toisaalta kullan tapaan hopean hinta on korkealla tasolla 2015 alkaneeseen tasaiseen jaksoon nähden. Elokuussa 2020 hopean spot-hinta oli noin 29 dollaria, ja helmikuussa 2021 hopea kävi pikaisesti uudestaan noin 30 dollarissa. 2020 maaliskuun pohjalukemista tämän jalometallin hinta on noussut yli 120 prosenttia.

Hopean markkinahinta viiden vuoden ajalta ja yksinkertainen liikkuva keskiarvo (9, 20 ja 50 päivää).
Hopean markkinahinta viiden vuoden ajalta ja yksinkertainen liikkuva keskiarvo (9, 20 ja 50 päivää). Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 27.4.2021

 

Kuinka hopean hinta syntyy?

Hopean spot-hinta määräytyy korkeimman kaupankäyntivolyymin omaavan kuukausittaisen termiinisopimuksen (futuurin) perusteella. Tämä on yleensä sopimus, jonka voimassaoloaika on lyhin. Näillä futuureilla käydään kauppaa eri raaka-ainepörsseissä, kuten CME Groupin COMEXissa. Hopean arvon määräävät siis suoraan kauppiaat, eli heidän luoma tarjonta ja kysyntä.

Raaka-aineyhtiöt määrittävät futuurien avulla taatun hinnan hyödykkeille, kuten hopealle tai öljylle. Nämä termiinisopimukset takaavat, että yhtiöt voivat ostaa tai myydä kohde-etuutena olevaa raaka-ainetta kiinteään hintaan ennalta määrättynä päivänä. Tällaiset sopimukset vähentävät merkittävästi yhtiöiden liiketoimintaan liittyvää riskiä.

Hopean kysyntä

Hopean kysyntä on ollut nousussa vuosien ajan teollisen kysynnän kasvaessa. Esimerkiksi hopeaa käytetään laajalti aurinkopaneeleissa, ja tämän kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti energian tuotantoon liittyvien muutoksen vuoksi. Hopean avulla voidaan valmistaa suuremman kapasiteetin paristoja ja myös paristojen kysyntä kasvaa ennennäkemättömällä nopeudella. Kasvavan kysynnän lisäksi hopean tarjonta on laskussa.

Koronakriisin jälkeen hopean hinta on noussut valtavasti erityisesti kysynnän lisäännyttyä, johtuen erityisesti inflaatiopaineista. Koronakriisin torjumiseksi hallitukset ja keskuspankit ovat alkaneet painaa rahaa massalla. Rahan tarjonta kasvaa nopeasti, ja monet sijoittajat pelkäävät, että ennemmin tai myöhemmin tämä aiheuttaa inflaatiota. Kulta ja hopea voisivat hyötyä tällaisesta tilanteesta. Hopean hinnan nousua odottavat sijoittajat perustelevat usein näkemyksensä inflaatiota vastaan suojautumisella. Lisäksi sekä kultaa että hopeaa voidaan edelleen pitää turvasatamana. Poliittisessa tai taloudellisessa myllerryksessä sijoittajat kääntyvät jatkuvasti jalometallien puoleen, mistä johtuen esimerkiksi koronaviruksen mutaatio tai talouskriisi voi myös aiheuttaa hopean hinnan nousun.

Kullan ja hopean suhde

Sijoittajalle voi olla mielenkiintoista tarkastella kulta/hopea -suhteen historiallista kehitystä. Tämä suhde ilmaisee kuinka kullan markkinahinta kehittyy suhteessa hopeaan. Macrotrendsin julkaisemasta kuvaajasta näkee, että vuonna 1840 suhde oli 15,5, mutta vuonna 1990 suhde oli 99. Tämä tarkoittaa, että kulta oli tuolloin 99 kertaa kalliimpaa kuin hopea. Myöhempinä vuosina, kun esimerkiksi hopean markkinahinta oli korkeimmillaan vuonna 2011, suhde oli pudonnut jo 31:een.

Huhtikuussa 2020 kulta-hopea-suhde oli noussut uudelle ennennäkemätön korkealle tasolle 114,77. Tämän suhdeluvun nousutrendi katkenneen pandemian alettua. Alla olevasta kaaviosta nähdään, kuinka suhde on kääntynyt jyrkkään laskuun hopean hinnan noustua kullan hintaa nopeammin. Suhteen ollessa noin 70, se on kuitenkin historiallisesti edelleen suhteellisen korkea. Mikäli sijoittaja uskoo tämän suhteen laskevan edelleen, voi hopea tarjota korkeampaa tuottoa kuin kulta.

Hopean hinnan suhde kullan markkinahintaan 2000-luvulla
Hopean hinnan suhde kullan markkinahintaan 2000-luvulla. Lähde: Macrotrends. Tallennettu: 27.4.2021.

 

Hopean hinnan odotukset vuodelle 2021

Alla olevassa hintakaaviossa näkyy laskeva trendikanava sinisellä. Tämän kanavan ylittäminen viime kesänä aiheutti merkittävän hyppäyksen markkinahinnassa. Teknisen analyysin menetelmällä pystyttiin laskemaan tavoitehinta, joka oli noin 29 dollaria per troy-unssi. Tämä hintatavoite saavutettiin muutamassa viikossa, jonka jälkeen osakekurssi palautui hieman alaspäin.

Markkinahinnalle näyttää muodostuneen uusi tukitaso noin 22 dollarin kohdalle. Niin kauan kuin tämä tukitaso pysyy ennallaan, hopeamarkkinoiden näkymiä voi pitää positiivisena.

Vuosi 2021 alkoi hintojen voimakkaalla nousulla, mutta huippu muodostui hieman alle 28 dollariin. Aikaisempaa alempi huippu ei ole kovin myönteinen signaali, mutta ei sitä myöskään voi vielä pitää hälyttävänä. Teknisen analyysin perusteella, pitkän aikavälin nousutrendi voi jatkua, mikäli hopean hinta ylittää noin 30 dollarin kohdalla olevan vastustason. Mahdollisen läpimurron jälkeen aikaisemmat huiput löytyvät sitten 35/36 dollarin paikkeilta. Vuosina 2011 ja 2012 hinta on muodostanut useita huippuja.

Hopean hinnan nousua 28 dollarin yläpuolelle voidaan pitää varhaisena ostosignaalina. Todennäköisyys, että myös 30 dollarin vastustaso murtuu, nousee silloin voimakkaasti.

Hopean markkinahinnan tekninen analyysi
Hopean markkinahinnan tekninen analyysi. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 27.4.2021

Hopeafutuuri (SI)

Hopean hinta perustuu futuurimarkkinoihin. Futuurimarkkinat sopivat ihanteellisesti raaka-aineille, kuten hopealle. Fyysistä hopeaa ei ole aina käytännöllistä ostaa korkeiden säilytys- ja kuljetuskustannusten vuoksi. Sijoittaja voi helposti avata hopeaposition hopeafutuurien avulla.

Hopeafutuurit löytyy LYNXin kaupankäyntijärjestelmästä kaupankäyntitunnuksella (SI).

Päivittäin kauppaa käydään sadoilla tuhansilla hopeafutuurisopimuksilla, tehden futuureista vertailukohdan hopean markkinahinnan määrittämistä varten. Futuurin kerroin on 5000, jolloin yhden dollarin muutos hopean hinnassa tarkoittaa 5000 dollarin muutosta futuurin kohdalla. Kysyntä- ja tarjontahinnan erotus on 0,001 per troy unssi, mikä tarkoittaa 5,00 dollaria.

Hopeafutuureiden kaupankäyntiajat ovat erittäin laajat, ja kauppaa käydään melkein 6 päivää viikossa. Hopeafutuureiden kaupankäynti alkaa arkipäivisin aamuyöllä kello 01:00, ja jatkuu keskiyöhön asti.

Fyysinen toimitus

Futuurisopimuksiin liittyy fyysinen toimitus, mikä tarkoittaa, että sopimuksen ostanut osapuoli on hankkimassa sopimuksen määrittelemän määrän fyysistä hopeaa. Suurin osa sijoittajista ei halua kuorma-autollista täynnä hopeaa kotipihaansa, joten LYNX ei mahdollista futuurien fyysistä toimitusta. Erääntyvien futuurien fyysisen toimituksen estämiseksi sijoittajan on siirrettävä futuurisopimuksensa  erääntymispäivää ennen sulkeutumisajan alkamista. Jos sijoittajalla on edelleen avoin positio sulkemisjakson alkamisen jälkeen, järjestelmä voi sulkea sijoittajan position automaattisesti. Likvidointimääräys tapahtuu sulkemisajan alkamisen ja katkaisuajan välillä. Noin kaksi päivää ennen “katkaisua” siis suljetaan automaattisesti fyysisen toimituksen välttämiseksi.

Hopeafutuureiden marginaalivaatimukset

Sijoittajan on täytettävä 32 829 dollarin marginaalivaatimus position avaamiseksi. Yön yli -marginaali, eli marginaali, joka vaaditaan position pitämiseen normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella (siirto yön yli), on tällä hetkellä 13 679 dollaria. Ohjeet marginaalivaatimusten tarkistamiseen: marginaalivaatimusten tarkistaminen.

Hopeafutuurin kuvaus.
Hopeafutuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 27.4.2021

E-Mini hopeafutuuri (QI)

Normaali hopeafutuuri ei ole kovin sopiva sijoittajalle, jolla on pienempi salkku. CME:ltä löytyy siksi vaihtoehtona myös E-mini-hopeafutuureita. E-Mini hopeafutuuri löytyy kaupankäyntitunnuksella (QI).

E-Mini hopeafutuureiden kerroin on 2500, mikä tekee siitä puolet pienemmän SI-futuuriin verrattuna. Jokainen 1 dollarin muutos hopean hinnassa tarkoittaa siten 2500 dollarin muutosta futuurisopimuksen arvossa. Tämän futuurin avausmarginaali on tällä hetkellä 16 415 dollaria ja yön yli marginaali 6 840 dollaria.

E-mini hopeafutuurin kuvaus
E-mini hopeafutuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 27.4.2021

 

Futuurien edut ja haitat

[lynx_checklist type=”plus” title=”Edut:” list=”Yhdellä futuurilla tai optiolla sijoittaja voi hajauttaa omistuksiaan laajasti suhteellisen pienellä sijoituksella.
Pääomatehokas: suotuisat marginaalivaatimukset.
Pieni tarjous- ja myyntihinnan erotus. Pieni erotus merkitsee sijoittajalle alhaisia välillisiä kustannuksia.
Kaupankäynti jatkuu 23 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Koska kauppa jatkuu melkein jatkuvasti, sijoittaja pystyy (melkein) aina suojaamaan sijoituksiensa arvoa stop loss -toimeksiannolla.”]
[lynx_checklist type=”minus” title=”Haitat:” list=”Tappiot voivat lisääntyä nopeasti vipuvaikutuksen seurauksena.
Sijoittajan tappiot voivat ylittää alkuperäisen sijoituksen määrän.
Kun otetaan huomioon vipuvaikutus ja laajat kaupankäyntiajat, on suositeltavaa, että sijoittaja seuraa positioidensa arvonmuutoksia tarkasti.”]
Editorial credit: rafapress / shutterstock.com

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart