Tässä artikkelissa käsittelen kaupankäyntiä futuureilla, vakuusvaatimuksia sekä futuurikaupan hyötyjä ja riskejä.Futuurisopimus on luontaisesti arvoton johdannaissopimus, joka seuraa kohde-etuuden arvon kehitystä. Erääntyessään futuurisopimus voi johtaa joko käteisselvitykseen tai fyysiseen toimitukseen. Futuurisopimus on arvopaperi, jonka tilitys tapahtuu reaaliajassa, siinä missä osakkeissa tilitys tapahtuu T+2 tai T+3 käytännön mukaisesti, eli kaksi tai kolme päivää toimeksiannon jälkeen.

Futuurisijoittamisella on lähtökohtaisesti kaksi tarkoitusta, joko suojaaminen (hedging) tai spekulointi. Suurin osa futuurikaupasta on spekulatiivista kaupankäyntiä eli ostaja uskoo voivansa myydä positionsa korkeammalla hinnalla kuin hän on sen ostanut. Suojaamista futuureilla harjoittavat pääasiassa suuren yritykset, joiden liiketulos on vahvasti riippuvainen esimerkiksi tietyn raaka-aineen hinnasta.

Huomio: Futuurit ovat monimutkaisia tuotteita. Suosittelemme futuureihin sijoittamista vain sellaisille sijoittajille, jotka ymmärtävät tuotteen toiminnan, mahdollisuudet ja riskit. Futuurisijoittaja voi hävitä enemmän kuin alkuperäisen sijoituksen verran.

Futuurimarkkinoiden aukioloajat

Toisin kuin valtaosa osakemarkkinoista, futuurimarkkinat ovat yleisesti auki 23 tuntia päivässä. Futuureilla käydään kauppaa monissa eri pörsseissä, joista suurimmat ovat CME (sisältää mm. NYMEX, COMEX, GLOBEX), ICE sekä Eurex. Esimerkiksi NYMEX, eli New York Mercantile Exchange, jossa käydään kauppaa muun muassa raaka-ainefutuureilla ja -optioilla, on auki 01:00 – 00:00 Suomen aikaa, jossa normaali aukioloaika on 16:30 – 00:00.  Normaalien aukioloaikojen aikana markkinoilla on enemmän vaihtoa, mistä johtuen likviditeettiriski on pienempi. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa vaarana on ettei positiolle löydetä jälleenostajaa.

S&P 500 futuurin hinnankehitys 5.-17. heinäkuuta 2017. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu 18.07.2017

Yllä olevaan kuvaajaan on merkitty harmaalla ajat jolloin NYSE:ssä listattuja osakkeita seuraava S&P 500 Indeksi on kiinni. Vaikka indeksille ei tapahdu mitään kaupankäynnin ulkoisena aikana, ovat futuurimarkkinat joskus hyvinkin aktiiviset normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella.

Erääntyminen

Monista muista sijoitustuotteista poiketen, futuureilla on erääntymispäivä, jolloin kaupankäynti kyseisellä futuurisopimuksella lopetetaan. Tällöin futuurit likvidoituvat automaattisesti asiakkaan tilille. Ostaessa ja myydessä futuurisopimuksia tulee aina varmistaa kyseisen sopimuksen erääntymispäivä. Myöhäisempi erääntymispäivä antaa sijoittajalle enemmän aikaa, mutta ajan kanssa tulee korkeampi hinta sekä heikompi likviditeetti. Erääntymispäivä ilmoitetaan futuurisopimuksen kuvauksessa kohdassa Last Trading Date.

LYNXin kautta ostetuilla futuureilla ei ole fyysistä toimitusta. Futuurit, joilla on fyysinen toimitus (Physical Delivery), myydään automaattisesti hieman ennen todellista erääntymistä.

Vipu

Futuurit tarjoavat sijoittajalle huomattavaa vipua suhteessa kohdeosuuteen. Tätä vipua mitataan kertoimella (multiplier). Kerroin selventää futuurisopimuksen koon kertomalla kuinka montaa kohdeosuuden yksikköä yksi futuurisopimus vastaa. Yksikkönä voi toimia esimerkiksi barreli (öljy), unssi (jalometallit), tonni (perusmetallit) tai indeksi (osakeindeksit).

Yllä olevassa kuvassa on Trader Work Stationin kuvaus S&P 500 E-mini futuurille, joka erääntyi 15.9.2017. Kerroin on 50 eli tässä tapauksessa yksi futuurisopimus vastaa viittäkymmentä kokonaista indeksiä. Yhden pisteen nousu kohdeosuudessa tuottaa futuurin haltijalle 50 dollaria. Huomioi, että kerroin lisää myös mahdollisten tappioiden määrää vastaavalla tavalla.

Kuvauksen saa esille tuplaklikkaamalla haluttua futuuria hiiren vasemmalla painikkeella, tai painamalla hiiren oikealla painikkeella halutun futuurin kohdalla -> Financial Instrument Info -> Description.

Kuvauksesta käy myös ilmi kyseisen tuotteen kaupankäyntitunnit. Nämä lukevat kohdassa Trading Hours.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

Vakuusvaatimukset

Futuurisopimukset eivät maksa mitään, mutta niiden omistamisen seurauksena tililtä jäädytetään vakuusvaatimusten määrittelemä summa ja kun positio on auki, näitä varoja ei voida käyttää kaupankäynnissä. Näin ollen itse futuurisopimuksella ei ole numeerista arvoa ja futuurin hinnanmuutokset näkyvät valuuttaposition arvonmuutoksina.

Alkupääomavaatimus (initial margin) määrittelee summan, jonka tarvitset futuurin hankkimiseen. Säilytysvakuuspääomavaatimus on summa, joka tilillä tulee olla vähintään, jotta voit pitää futuurisopimusta portfoliossasi. Mikäli tilillä olevat varat eivät kata säilytysvakuuspääomavaatimusta, järjestelmä realisoi yhden tai useamman position automaattisesti, kunnes tilillä olevat likvidit varat kattavat jäljellä olevan säilytysvakuuspääomavaatimuksen.

Vakuusvaatimukset voidaan lisäksi luokitella päivänsisäiseksi (intraday) tai yönyliseksi (overnight). Mikäli haluat käydä futuurilla kauppaa normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella tai pitää positiota pidempään kuin päivän, tulee tilin saldon ylittää yönylivakuuspäävaatimukset. Jos käyt kauppaa ainoastaan päivänsisäisesti, futuurin normaalien kaupankäyntituntien aikana, tililläsi tulee olla päivänsisäisen vakuusvaatimuksen verran likvidejä varoja.

Halutun positio vakuusvaatimus on nähtävissä myös Order Preview -ikkunasta, mikä ilmenee ennen toimeksiannon välittämistä pörssiin. Order Preview -ikkunan ilmoittamat vakuusvaatimukset riippuvat kellonajasta siten, että mikäli toimeksiantoa ollaan tekemässä normaalien kaupankäyntituntien aikana Order Preview ilmoittaa päivänsisäisen vakuusvaatimuksen ja normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella taas yönylivakuusvaatimuksen.

Vakuusvaatimukset kasvavat sitä mukaan mitä enemmän futuureita ostetaan. Vakuusvaatimukset voivat muuttua position aukiolon aikana, joten on tärkeää seurata vakuusvaatimuksia aktiivisesti. Tilin vakuusvaatimukset voi tarkistaa TWS:n Account ikkunasta, Margin Requirements -kohdan alta.

Futuurien yhteys muuhun markkinaan

Futuurimarkkinat antavat usein suunnan varsinaisen indeksin avaukselle. Esimerkiksi mikäli futuurit ovat nousseet yön aikana merkittävästi, toimii tämä luotettavana indikaationa sille, että myös kohdeosuus nousee sen kaupankäynnin auetessa. Sama toimii myös toiseen suuntaan. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Brexitiä, sillä kun Brexit oli varmistunut, indeksifutuurit laskivat useita prosentteja ja kun markkinat Euroopassa aukesivat aamulla, olivat indeksit myös rajussa pudotuksessa.

Investointipankit, jotka laskevat liikkeelle strukturoituja tuotteita, kuten sertifikaatteja ja warrantteja, käyttävät usein futuureita suojatakseen omaa osaansa näissä tuotteissa. Tästä johtuen, suurin osa strukturoiduista tuotteista seuraa näiden futuurien kehitystä, eivätkä varsinaista osakeindeksiä.

Pikasanasto

Kerroin = kertoo kuinka monta kohdeosuuden yksikköä kyseinen futuuri kuvastaa

Alkuvakuuspääoma = paljonko tarvitset ylimääräistä likviditeettiä tilille, jotta voit avata futuuriposition

Säilytysvakuusvaatimus = paljonko tilillä tulee olla vähintään, jotta futuuri ei aiheuta pakkomyyntiä

Pakkomyynti (margin call) = tilanne jossa yksi tai useampi avoin positio pakkomyydään, jotta tilillä olisi riittävästi likvidejä varoja vakuusvaatimuksen täyttämiseksi

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart