Pienet indeksifutuurit ovat suosituimpia futuureita sekä kansainvälisesti että LYNXin suomalaisten asiakkaiden keskuudessa. Suosituimpien indeksifutuurien kohde-etuutena on yleensä jokin yhdysvaltalainen osakemarkkinaindeksi, kuten S&P 500, mutta uusilla mikrofutuureilla sijoittajat voivat entistä helpommin sijoittaa myös eurooppalaisiin indekseihin. Artikkelissa käydään läpi Eurexin uusien mikrofutuurien lisäksi syitä futuurien suosiolle, sekä esitellään futuurien käyttöä portfolion arvon suojaamiseen.

Artikkelissa käydään läpi:

Eurex mikrofutuurit eurooppalaisille indekseille

Futuurit ja mikrofutuurit

LYNXin aikaisemmissa artikkeleissa on esitelty futuurien perusominaisuuksia kattavasti. Futuurit ovat johdannaisia, joten ne vaativat sijoittajalta hieman enemmän osaamista kuin perinteiset osakkeet. Futuureiden perusteita on käsitelty esimerkiksi artikkelissa futuurit sijoituskohteena. Futuurien spot-hintaa ja futuurikäyrää selvennetään artikkelissa contango ja backwardation futuureissa – yksinkertaisesti selitettynä.

Kuten artikkelin alussa mainittiin, yhdysvaltalaiset mikrofutuurit ovat valtavan suosittuja. Sijoittajat hyödyntävät niitä portfolioidensa arvon suojaamisen lisäksi indeksien hinnalla spekulointiin. Indeksifutuurien suosio perustuukin yleisesti siihen, että niiden avulla sijoittajat voivat helposti käydä kauppaa kohde-etuutena olevalla indeksillä ja yleensä jollakin kertoimella. Alla olevassa kuvassa esimerkiksi saksalaiselle DAX-indeksille löytyy futuureita kolmella eri kertojalla: 25, 5 ja 1. Viimeisin näistä on uusi lisäys, ja se mahdollistaa yhä pienempien sijoittajien futuurien käyttämisen. Tätä uutta futuuria esitellään tarkemmin alla.

Esimerkki DAX-futuurien erääntymispäivän ja kertojan valinnasta.
Esimerkki DAX-futuurien erääntymispäivän ja kertojan valinnasta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Pörssit ovat luoneet yhä pienempiä indeksifutuureita, jotta myös pienemmällä pääomalla sijoittavat pystyvät hyödyntämään niitä. Kertojan pienentyessä markkinaliikkeet eivät luonnollisesti muuta position arvoa yhtä nopeasti kuin isomman futuurin kohdalla, joten niiden riskit ovat pienemmät.

Riskien pienentyessä pienentyvät luonnollisesti myös marginaalivaatimukset. Futuurien, kuten yleisesti muidenkin johdannaisten kohdalla, sijoittaja rahoittaa positionsa arvosta vain pienen osan. Esimerkiksi isoimman DAX-futuurin arvo voi olla 400 000 euroa, mutta sijoittajan avausmarginaali 29 000 euroa. Marginaalivaatimukset pienentyvät kertojan, ja siten position arvon, pienentyessä. Lue, miten marginaalivaatimukset voi tarkistaa.

Kertojan lisäksi futuurien suosioon liittyy niiden laajat kaupankäyntiajat. Futuureilla kauppaa käydäänkin lähes jatkuvasti, mistä johtuen sijoittajien tarvitsee harvoin odotella pörssien avautumista uutisiin tai markkinatilanteiden muutoksiin reagoimiseksi. Futuureilla kaupankäynti onnistuu siten myös aikavyöhykkeistä pitkälti välittämättä, toki markkinoiden kaupankäyntivolyymit vaihtelevat vuorokauden ajasta riippuen. Alla olevasta kuvasta näkee selvästi, miten DAX-futuurien kaupankäynti keskittyy laajoista kaupankäyntiajoista huolimatta pääasiassa toimistotuntien kohdalle.

Esimerkki DAX-futuurien kaupankäyntivolyymin vaihtelusta.
Esimerkki DAX-futuurien kaupankäyntivolyymin vaihtelusta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 18.5.2021

Laajojen kaupankäyntiaikojen kääntöpuolena on tietenkin se, että sijoittajat joutuvat seuraamaan positioidensa arvon kehittymistä tarkemmin. Erityisesti tämä koskee sijoittajia, jotka spekuloivat arvoltaan suurilla futuureilla tai jos käytettyjen futuurien kertoja on suuri.

Portfolion arvon suojaaminen

Futuureita voidaan käyttää spekuloinnin lisäksi myös portfolion arvon suojaamiseen. Aktiivisesti markkinoita seuraavat sijoittajat saattavat käyttää vastaavia strategioita suojautumiseen äkillisiä markkinaliikkeitä vastaan. Näiden strategioiden käyttö vaatii sijoittajalta kuitenkin ymmärrystä futuurien toiminnasta ja portfoliota suojaava positio pitäisi pystyä luomaan oikea-aikaisesti, mikä voi osoittautua käytännössä vaikeaksi. LYNXin aikaisemmassa artikkelissa on käsitelty salkun suojaamista viputuotteilla.

Sopiva futuuripositio riippuu sijoittajan portfoliosta. Esimerkiksi, jos sijoittajalla on S&P 500-indeksiin perustuvia ETF:iä 100 kappaletta, S&P 500 indeksin noustessa yhdellä sentillä nousee sijoittajan portfolio yhteensä 1 dollarin. E-mini S&P 500-futuurin kerroin on 50, jolloin yhden sentin muutos indeksissä vastaa 50 sentin muutosta futuurin arvossa. Tällöin sijoittaja tarvitsee kaksi futuuria täydellisen hedge-position luomiseen. Odottaessaan äkillistä markkinaliikettä sijoittaja voi myydä 2 E-mini S&P 500-futuuria, joiden arvo nousee S&P 500-indeksin laskiessa. Tällöin indeksin arvon laskiessa voitot lyhyeksi myydyistä futuureista kumoavat tappiot ETF:istä. S&P 500 indeksin noustessa tappiot futuureista kumoutuvat voitoilla ETF:istä, joten strategiaa soveltavan sijoittajan tulee harkita markkinatilanteeseen sopivia positiota aktiivisesti.

Yllä esitelty strategia vaatii sijoittajalta ymmärrystä sekä osakemarkkinoiden että johdannaisten toiminnasta. Lisäksi sopiva futuuri, oikea koko, erääntymispäivä ja position ajoitus ovat täysin tapauskohtaisia. Vastaavien strategioiden käyttöä ei siksi suositella aloitteleville tai vähäistä kokemusta omaaville sijoittajille.

Uudet eurooppalaiset mikrofutuurit

Eurex julkaisi uudet mikrofutuurinsa 2021 maaliskuussa ja kaupankäynti niillä alkoi huhtikuussa. Myös Eurex mainitsee pienempien futuurien kysynnän kasvaneen merkittävästi, ja uusien futuurien tarkoituksena on tarjota pienemmille ja keskisuurille sijoittajille mahdollisuus pääsy läpinäkyville, kustannustehokkaille ja likvideille futuurimarkkinoille.

Kaikkien uusien mikrofutuurien kerroin on 1, jolloin 1 pisteen muutos indeksissä vastaa yhden euron tai Sveitsin frangin muutosta futuurin arvossa. Koska kerroin on 1, futuurien arvo vastaa indeksin sen hetkistä tasoa. Verrattaessa esimerkiksi E-mini S&P 500-futuuriin tai muihin LYNXin suomalaisten asiakkaiden suosituimpiin futuureihin, kertojat ovat entistä pienemmät. Toisaalta eurooppalaisille markkinaindekseille löytyy myös isompia futuureita sellaisia kaipaaville.

Uusien eurooppalaisten mikrofutuurien kaupankäyntiajat ovat hieman lyhyemmät amerikkalaisiin futuureihin verrattuna. Tämä voi hieman rajoittaa joidenkin sijoittajien kaupankäyntiä, mutta toisaalta se voi parantaa uusien mikrofutuurien kaupankäyntivolyymia aktiivisimpina aikoina. Futuurikohtaiset kaupankäyntiajat esitellään alla.

Eurooppalaisten mikrofutuurien suosiota voi lisätä niiden kilpailukykyiset välityspalkkiot, jotka vastaavat samaa hintatasoa amerikkalaisten mikrofutuurien kanssa. Tarkastele LYNXin tarjoamien futuurien välityspalkkioita täältä. Kaikkien alta löytyvien futuurien selvitystapa on käteinen, eli LYNX ei mahdollista futuurien fyysistä toimitusta.

Micro-DAX -futuuri

DAX on saksalainen osakemarkkinaindeksi, joka koostuu Frankfurtin pörssin 30 suurimmasta osakkeesta markkina-arvolla ja kaupankäynnillä mitattuna. DAX-futuurit ovat suosituimpien eurooppalaisten futuurien joukossa, ja uusien mikrofutuurien kohdalla DAX-futuurien keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on ainakin toistaiseksi ollut suurempaa listan muihin mikrofutuureihin verrattaessa.

DAX:iin perustuvia futuureita löytyy eri kertojilla. Aikaisemmin sijoittajille on ollut tarjolla futuureita 25:n tai 5:n kertojalla, mutta uuden mikrofutuurin kertoja on 1. Mikrofutuuri löytyy kaupankäyntitunnuksella DAX, mutta sijoittajan tulee huomioida, että kaikki erikokoiset futuurit löytyvät samalla kaupankäyntitunnuksella. Futuurin erääntymistä valittaessa voidaan valita myös kertoja, kuten aikaisemmin esitetystä kuvasta näkee.

Mikrofutuurien erääntymispäivät ovat kuukausittain ja futuurit on noteerattu euroissa. Kesäaikaan mikrofutuureilla kaupankäynti alkaa kello 04:15 ja se päättyy kello 00:05 arkipäivisin. Talviaikaan kaupankäynti tapahtuu alta löytyvän EET-aikavyöhykkeen (UTC+2) mukaisesti.

DAX-mikrofutuurin kuvaus.
DAX-mikrofutuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 18.5.2021

Micro-EURO STOXX 50 -futuuri

EURO STOXX 50-indeksi koostuu euroalueen 50 isoimmasta ja likvideimmästä osakkeesta. Indeksissä painottuvat erityisesti Ranskan ja Saksan osakemarkkinat, jotka muodostavat yhdessä noin 70 % indeksistä. Suomen osuus on tällä hetkellä 0,9 %. Futuurien kaupankäyntitunnus on STX, ja sijoittajan tulee valita erääntymispäivän yhteydessä futuurin kertoja samaan tapaan kuin DAX-futuurien kohdalla.

Indeksiin perustuvia futuureita on tarjolla kahdella eri kertojalla. Isomman futuurin kerroin on 10, ja uuden mikrofutuurin kerroin 1. DAX-mikrofutuurien tapaan EURO STOXX 50 -mikrofutuurit on noteerattu euroissa, ja kaupankäynti tapahtuu Saksan DTB-pörssin kautta, joka on osa Eurex-pörssiä.

EURO STOXX 50 -mikrofutuurien kaupankäyntiajat ovat samat kuin DAX-mikrofutuurien.

EURO STOXX 50 -mikrofutuurin kuvaus
EURO STOXX 50 -mikrofutuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 18.5.2021

Micro-SMI -futuuri

Swiss Market Index (SMI) koostuu 20 suurimmasta ja likvideimmästä Sveitsin pörssin osakkeesta. Indeksiin perustuvat futuurit löytyvät LYNXin kaupankäyntijärjestelmästä kaupankäyntitunnuksella SMI, ja myös näiden futuurien kohdalla sijoittajien tulee valita futuurin kertoja erääntymispäivän valinnan yhteydessä.

SMI-futuureita on aikaisemmin löytynyt 10 kertojalla ja uuden mikrofutuurin kertoja on DAX- ja EURO STOXX 50 -futuurien tapaan 1. Toisin kuin listan muut futuurit, näillä futuureilla käydään kauppaa Sveitsin SOFFEX-pörssin kautta. SOFFEX on myös osa Eurexia, mutta poikkeuksena artikkelin muihin futuureihin, SMI-futuurit on noteerattu Sveitsin frangeina.

Myös kaupankäyntiajat poikkeavat Saksan pörssistä löytyvistä futuureista. SMI-mikrofutuureilla käydään kesäaikaan kauppaa kello 10:00 ja 24:00 välillä. Kaupankäyntiajat talviaikaan näkyvät alla futuurin kuvauksesta EET-aikavyöhykkeen (UTC+2) mukaisesti.

SMI-futuurien keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on isomman futuurin kohdalla merkittävästi suurempaa kuin isommalla EURO STOXX 50 -futuurilla, mutta pienempää kuin kummallakin suuremmalla DAX-futuurilla. Uusien mikrofutuurien kohdalla tilanne on ainakin toistaiseksi hieman erilainen. Mikrofutuurien kohdalla sijoittajat ovat olleet eniten kiinnostuneita DAX-mikrofutuureista, ja sitten EURO STOXX 50 -futuureista. SMI-mikrofutuurien kaupankäyntivolyymit ovat toistaiseksi olleet erittäin alhaisia, mikä voi hidastaa positioiden avaamista tai sulkemista. Lisäksi se voi johtaa myös suurempiin osto- ja myyntihintojen erotuksiin. Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin muuttua, ja uusien mikrofutuurien likviditeetti tulee todennäköisesti kasvamaan uusien sijoittajien löytäessä niiden pariin.

SMI-mikrofutuurin kuvaus.
SMI-mikrofutuurin kuvaus. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 18.5.2021

Futuurien edut ja haitat

[lynx_checklist type=”plus” title=”Edut:” list=”Yhdellä futuurilla tai optiolla sijoittaja voi hajauttaa omistuksiaan laajasti suhteellisen pienellä sijoituksella.
Pääomatehokas: suotuisat marginaalivaatimukset.
Pieni tarjous- ja myyntihinnan erotus. Pieni erotus merkitsee sijoittajalle alhaisia välillisiä kustannuksia.
Kaupankäynti jatkuu 23 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa. Koska kauppa jatkuu melkein jatkuvasti, sijoittaja pystyy (melkein) aina suojaamaan sijoituksiensa arvoa stop loss -toimeksiannolla.”]
[lynx_checklist type=”minus” title=”Haitat:” list=”Tappiot voivat lisääntyä nopeasti vipuvaikutuksen seurauksena.
Sijoittajan tappiot voivat ylittää alkuperäisen sijoituksen määrän.
Kun otetaan huomioon vipuvaikutus ja laajat kaupankäyntiajat, on suositeltavaa, että sijoittaja seuraa positioidensa arvonmuutoksia tarkasti.”]

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart