Futuureista kiinnostuneen sijoittajan on tärkeää ymmärtää käsitteet contango ja backwardation. Contango viittaa nousevaan futuurikäyrään ja backwardation laskevaan käyrään. Futuurikäyrän muoto kuitenkin vaikuttaa sijoittajan futuureista saamaan tuottoon. Käsitteet pyritään selittämään artikkelissa mahdollisimman selkeästi.

Artikkelissa käydään läpi:

contango ja forwardation

Futuurien perusteet

Contangon ja backwardation käsitteet tulevat futuurimarkkinoilta. Futuurit ovat sijoitustuotteita, joiden arvo perustuu muihin rahoitustuotteisiin, kuten osakeindekseihin tai valtion obligaatioihin, tai fyysisiin tuotteisiin, kuten kultaan, hopeaan tai öljyyn. Futuureita on saatavilla myös harvinaisemmille sijoitustuotteille, kuten kahvipavuille, viljalle tai soijapavuille. Contango ja backwardation käsitteiden ymmärtämiseksi sijoittajan on ensin ymmärrettävä, mitä futuurit ovat. Futuurien perusteet ja riskit on selitetty kattavasti täällä: futuurien perusteet.

Futuuri on standardisoitu termiinisopimus, jossa ostaja ja myyjä asettavat hinnan ja ajan tulevaisuudessa, jona kohde-etuutena olevaa tuotetta ostetaan tai myydään. Futuuri onkin ns. johdannainen. Tämä tarkoittaa, että sen arvo perustuu toisen tuotteen hintaan. Sijoittajat sitoutuvat liiketoimeen futuurin kautta. Futuurin ostaja sitoutuu ostamaan, ja myyjä myymään kohde-etuutena olevia tuotteita futuurien erääntyessä. Tällöin futuurin ostaja hyötyy kohde-etuuden hinnan noususta ja myyjä vastaavasti hinnan laskusta.

Myös elinkeinonharjoittajat voivat käyttää futuureita liiketoimintansa toteuttamiseen, esimerkiksi lukitsemalla tarvittavien raaka-aineiden hinnan tuleville kuukausille. Futuurien periaatteena onkin, että futuurin ostaja saa sovitun määrän kyseistä tuotetta, esimerkiksi kahvipapuja, futuurin eräännyttyä.

Monien muiden välittäjien tavoin, LYNX ei mahdollista futuurien fyysistä toimitusta. Tällöin sijoittaja ei voi saada kotiinsa öljytynnyreitä, kahvipapuja tai viljakasseja sijoitusten seurauksena. Futuurien voimassaoloajan ollessa rajoitettu, sijoittaja voi joutua ostamaan futuurisopimuksia uudestaan, mikäli hän antaa niiden erääntyä. Siirtämällä erääntymisen myöhemmälle kuukaudelle (“roll over”) sijoittaja saa pidettyä futuurisopimuksia portfoliossaan pidemmän aikaa ilman positioiden automaattista sulkemista. Futuurien erääntyminen on siirrettävä myöhemmälle kuukaudelle ennen sulkemisajan alkamista, muuten kaupankäyntijärjestelmä voi sulkea sijoittajan positiot automaattisesti.

Spot-hinta ja futuurikäyrä

Moni sijoittaja on todennäköisesti huomannut, että saman tuotteen eri erääntymispäivän futuureilla on erilaiset hinnat. Tulevat hinnat poikkeavat yleensä myös nykyisestä todellisesta hinnasta, jota yleensä kutsutaan spot-hinnaksi. Spot-hinta on esimerkiksi fyysisen öljytynnyrin todellinen nykyinen hinta. Futuurin hinta kuvaa vastaavasti saman öljytynnyrin hintaa tulevaisuudessa. Raaka-aineilla kaupankäynti spot-hinnoin on melko vaikeaa, sillä sijoittajat eivät esimerkiksi yleensä voi varastoida öljyä merkittäviä määriä.

Lyhyellä aikavälillä spot- ja futuurihinnat muuttuvat yleensä samankaltaisesti, mutta pidemmällä aikavälillä voi syntyä merkittäviä eroja. Tällä voi tietysti olla positiivinen, mutta myös negatiivinen vaikutus sijoituksien tuottoon. Jos kaikki futuurihinnat laitetaan yhteen kuvaajaan, saadaan futuurikäyrä. Futuurikäyrä on siis kuvaaja, joka näyttää kaikkien futuurisopimusten hinnat, alkaen spot-hinnasta tai pian erääntyvän futuurin hinnasta jatkuen aina futuureihin, joiden viimeinen voimassaolopäivä on kuukausien tai vuosien päässä.

contango selitysMikä on contango?

Contango tarkoittaa, että futuurisopimuksen hinta on alhaisempi, jos kohde-etuus toimitetaan välittömästi tai pian, verrattuna futuurisopimukseen, jossa kohde-etuus toimitetaan myöhemmin.

Normaalisti spot-hinta on alhaisempi kuin hinnat tulevaisuudessa (futuurihinnat). Siksi normaali futuurikäyrä on yleensä nouseva, ja futuurikäyrä tasaantuu vähitellen samalla tavalla kuin normaali tuottokäyrä. Tämän voi aiheuttaa muun muassa raaka-aineiden korkeammat varastointi- ja vakuutuskustannukset, sekä epävarmuus tulevista varastoista. Muita syitä ovat esimerkiksi taloudellinen tai poliittinen epävarmuus, kausivaihtelut sekä yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan muutokset.

Miksi tämä on tärkeää ymmärtää? Futuurin ostajalle syntyy tappioita futuurikäyrän ollessa nouseva (contango), sillä hinnat nousevat jatkuvasti. Sijoittaja joutuukin maksamaan palkkion spot-hinnan lisäksi hänen siirtäessä futuurien erääntymistä.  Alla oleva kuva on LYNXin kaupankäyntialustalta. Siitä voidaan nähdä, että raakaöljyfutuurin (CL) futuurikäyrä oli kyseisenä vuotena nouseva syyskuuhun asti. Vaikka erot olivat pieniä, sijoittaja maksoi silti futuureista hieman spot-hintaa korkeamman hinnan. Spot-hinta oli tuolloin 58,52 dollaria.

CL-öljyfutuuri
CL-öljyfutuuri esimerkki. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Mikä on backwardation?

Contangon vastakohta on backwardation. Tällöin spot-hinta on korkeampi kuin tulevan toimituksen hinta (futuurihinta). Pitkällä aikavälillä toimitettavien futuurisopimusten hinnat ovat tällöin alhaisemmat kuin aikaisemmin päättyvien futuurisopimusten hinnat. Backwardationin kohdalla futuurikäyrä on laskeva, ja käyrän lasku tasaantuu vähitellen. Futuurikäyrän lasku voi johtua esimerkiksi raaka-aineen väliaikaisesta niukkuudesta, mikä johtaa välittömien toimitusten korkeaan kysyntään. Tilanne voi syntyä myös silloin, kun sijoittajat odottavat kysynnän laskevan tulevaisuudessa.

Mitä sijoittajan tulisi ottaa huomioon, kun futuurikäyrät ovat laskevia? Pitkä positio (futuurissa) johtaa positiiviseen tuottoon muuttumattomilla hinnoilla. Futuurin voimassaolon aikana futuurihinta muuttuu lopulta yhtä suureksi kuin spot-hinta. Tämä on loogista, sillä futuurin erääntyessä fyysinen toimitus tapahtuu ja futuurin hinnan konvergoiduttava spot-hintaa vastaavaksi, muuten markkinoilla olisi selkeä arbitraasin mahdollisuus.

Alla olevassa kuvasta näkee, miten futuurikäyrä muuttui, kun tarkastellaan syyskuun jälkeen erääntyviä futuureita. Kuvasta voi nähdä, miten nouseva futuurikäyrä muuttui laskevaksi. Öljyfutuuri oli siten kyseisen vuoden lokakuussa halvempi kuin syyskuussa. Öljyfutuurit muuttuivat halvemmiksi, mikä saattoi johtua esimerkiksi talouteen liittyvästä epävarmuudesta. Tuolloin vallinneen kauppasodan vuoksi sijoittajat odottivat todennäköisesti talouskasvun hidastuvan, jonka seurauksena öljyn kulutus yleensä laskee.

CL-öljyfutuuri esimerkki. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Futuurien eräpäivän siirtäminen

Sijoittajien on siirrettävä futuurien erääntymistä myöhemmälle kuukaudelle, mikäli hän haluaa ylläpitää futuuripositioita niiden sulkemisajan alkamisen jälkeen. Futuurien hinnat voivat olla korkeampia myöhempinä kuukausina, eli futuurikäyrä on nouseva, jolloin eräpäivän siirtäminen maksaa sijoittajalle. Päinvastaisessa tilanteessa, eli futuurikäyrän laskiessa, sijoittaja tekee voittoa hänen siirtäessä eräpäivää.

Esimerkit ovat keksittyjä, mutta oletetaan, että öljyn hinta pysyy samana tulevaisuudessa. Käytännössä monet asiat vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Tärkein asia on luonnollisesti kohde-etuuden hinta. Raaka-aineiden hinnat muuttuvat jatkuvasti, ja niihin vaikuttavat esimerkiksi muutokset valuuttakursseissa. Lyhyellä aikavälillä muutokset kohde-etuuden spot-hintaan vaikuttavat eniten futuuriposition arvoon, mutta pitkällä aikavälillä sijoittajan kannattaa huomioida myös futuurikäyrä ja sen sisältämät odotukset tulevista hinnanmuutoksista. Futuurikäyrällä voi olla merkittävä vaikutus sijoittajan saamaan tuottoon.

Contango ja backwardation indeksifutuurien kohdalla

Contango ja forwardation kannattaa huomioida myös, kun käydään kauppaa indeksifutuureilla. Näiden futuurien futuurikäyrät ovat usein nousevia, sillä osingot ja korkokustannukset tulee myös huomioida. Indeksifutuurin tuoton tulisi teoriassa olla yhtä suuri kuin tuotto sijoittajalle, joka ostaa lainarahalla kaikki indeksin osakkeet ja pitää niitä futuurin erääntymiseen saakka. Mahdolliset osingot lisätään sitten tähän.

Futuurien hinnat ovat spot-hintaa korkeammat, jos korkokustannukset ylittävät saadut osingot. Futuurikäyrä voi myös olla laskeva. Mikäli korkotaso on alhainen, tai yritykset maksavat paljon osinkoja, futuurien hinnat voivat olla spot-hintaa alhaisemmat. Korkotaso on ollut alhainen viime vuosina, joten futuurien hinnat ovat olleet indeksien markkinahintoja alhaisemmat.

futuurikäyrä esimerkki
Futuurikäyrä esimerkki. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 12.3.2021.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart