Parhaat ETFt 2022
ETF-rahastoihin sijoittaminen on ennennäkemättömän suosittua, mutta mitkä ovat parhaat ETF-rahastot, joihin kannattaa sijoittaa vuonna 2022 ja sen jälkeen?

Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti, mitä ETF:t ovat ja mitä etuja ja haittoja ETF-rahastoihin sijoittamisessa on. Lisäksi artikkelissa esitellään neljä kiinnostavinta ETF-rahastoa vuodelle 2022. Jos etsit välittäjää käydäksesi kauppaa ETF-rahastoilla, klikkaa tästä.

Johdatus ETF-rahastoihin sijoittamiseen

ETF (Exchange Traded Fund, pörssinoteerattu rahasto) on toinen sana trackerille. ETF/tracker on (passiivinen) sijoitusrahasto, joka pyrkii seuraamaan kohde-etuutena olevaa osakeindeksiä mahdollisimman tarkasti. Tuote suunniteltiin 1990-luvulla sijoittajille alun perin seuraamaan tarkasti indeksiä. Ensimmäinen Yhdysvaltain markkinoille vuonna 1993 listattu ETF oli SPDR S&P 500 ETF (SPY). Sen tarkoituksena oli seurata S&P 500-indeksin kehitystä. Sittemmin tämän ETF-rahaston hallinnoitavat varat ovat nousseet yli 361 miljardiin dollariin, ja se on edelleen maailman suurin ETF hallinnoitavilla varoilla mitattuna.

Dow Jonesin ja Nasdaqin kaltaisiin indekseihin perustuvia ETF-rahastoja syntyi nopeasti, mutta vasta 1990-luvun lopulla markkinoille tulivat ensimmäiset alakohtaiset ETF-rahastot. Kahden viime vuosikymmenen aikana ETF-rahastoja on luotu kaikenlaisille omaisuuserille ja kategorioille. Markkinoilta löytyykin nykyään ETF-rahastoja esimerkiksi hyödykkeille, joukkovelkakirjoille ja tietyille sektoreille. Saatavilla on myös ETF-rahastoja, jotka hyödyntävät vipuvaikutusta tai joiden arvo liikkuu päinvastaisesti esimerkiksi indeksiin nähden. ETF-rahastoilla voi nykyään sijoittaa minne päin tahansa maailmaa. Vuodesta 2003 lähtien ETF-markkinat ovat olleet suuremmat kuin perinteiset, pääasiassa aktiivisesti hallinnoitujen sijoitusrahastojen markkinat.

Sijoitusrahaston tavoin ETF tarjoaa valikoiman osakkeita, jotka liittyvät tiettyyn teemaan, yleensä indeksiin. Sijoittaja voi sijoittaa esimerkiksi ETF-rahastoon, joka koostuu ilmailualan tai BRIC-maiden yritysten osakkeista.

Miksi sijoittaa ETF-rahastoihin?

Nykyään indeksejä seuraavat sijoitustuotteet ovat monien yksityissijoittajien salkkujen peruspilareita. ETF-rahastot ovat houkuttelevia muun muassa niiden yksinkertaisen rakenteen, edullisten kustannusten ja hyvän hajautuksen vuoksi. ETF-rahastoihin sijoittamisen etuna on, että sijoittajan ei tarvitse käydä jatkuvasti kauppaa seuratakseen tiettyä indeksiä tarkasti. Osakkeiden jatkuva ostaminen ja myyminen oikean tasapainon säilyttämiseksi salkussa maksaisi sijoittajalle paljon sekä ajallisesti että transaktiokustannuksina. Sijoittaminen ETF-rahastoihin tai trackereihin sopii siis sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa sijoitusrahastoihin, mutta jotka haluavat myös pitää kustannukset alhaisina.

ETF-rahastojen avulla sijoittaja voi helposti sijoittaa passiivisesti eri indekseihin ympäri maailman, minkä lisäksi sijoittaminen on halvempaa kuin lukuisten yksittäisten osakkeiden ostaminen. Sijoittaja voi esimerkiksi ostaa ETF-rahaston, joka seuraa DAX-indeksiä. Tälläinen ETF sisältää kaikki DAX-indeksin osakkeet oikealla painotuksella ja ETF-rahaston tarjoaja ylläpitää myös oikeaa koostumusta sijoittajan puolesta.

ETF-rahastojen avulla sijoittaja voi siis helposti saada indeksin tuottoa vastaavan tuoton pienillä kustannuksilla. Alta löytyy ETF-rahastojen edut tiivistettynä:

  • Alhaiset kustannukset
  • Korkea likviditeetti ja helppo kaupankäynti
  • Hajauttaminen helppoa
  • Joustavat kaupankäyntiajat
  • Läpinäkyvyys

ETF-rahastoihin sijoittamisen haitat ja riskit

Tavallisten markkinariskien lisäksi ETF-rahastoihin sijoittamiseen liittyy myös muita haittoja ja riskejä. Erityisesti sijoittajan kannattaa huomioida käyttääkö ETF-rahasto synteettistä replikointia. Nämä ETF:t eivät sijoita fyysisesti indeksin osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, sen sijaan sijoitukset tehdään johdannaisten avulla. Näihin ETF-rahastoihin liittyy markkinariskin lisäksi vastapuoliriski, sillä ne ovat riippuvaisia käytetyn johdannaisen toisesta osapuolesta. Lainsäädännön avulla vastapuoliriskejä on vähennetty finanssikriisin jälkeen, mutta sijoittajan on hyvä huomioida se kuitenkin. Synteettistä replikointia käytetään usein ETF-rahastoissa, jotka sijoittavat raaka-aineisiin tai hyödykkeisiin, kuten kultaan tai platinaan.

Lisäksi joissakin maissa sijoittaja voi joutua maksamaan paljon veroja saamistaan osingoista. ETF-rahaston liikkeeseenlaskijan kotimaa vaikuttaa sijoittajan mahdollisuuksiin saada osingot täysimääräisenä.

Merkittävin ja kauaskantoisin riski on liikkeeseenlaskijan konkurssi. Jotkin ETF-rahastojen tarjoajat lainaavat arvopapereitaan luodakseen lisätuloja rahastolle. Jos tämä menee pieleen, vaarana on esimerkiksi se, että tilapäisesti sijoittaja ei voi sulkea positiotaan. Nämä riskit ovat pienempiä suurilla palveluntarjoajilla, koska ne eivät useinkaan lainaa arvopapereitaan.

Eri ETF-tarjoajat

ETF-rahastoihin sijoitetun pääoman kokonaismäärä kasvaa vuosittain, minkä lisäksi myös ETF-rahastojen tarjoajien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vuonna 2021 eri palveluntarjoajia oli yli 160, ja niillä oli tarjolla yhteensä lähes 8 000 ETF-rahastoa. ETF-rahastojen tarjonta on valtava, mutta eri ETF-tarjoajat tarjoavat usein “erilaisia” seuraajia samoille indekseille, kuten S&P 500:lle tai Nasdaq Compositelle. ETF-rahastot voivat kuitenkin poiketa toisistaan huomattavasti rakenteen, kustannusten ja tuoton osalta.

LYNXin kautta sijoittaja voi ostaa tai myydä ETF-rahastoja Yhdysvaltain*, Euroopan ja Aasian pörsseissä. Sijoittajat voivat käydä kauppaa kaikkien suurimpien tarjoajien, iSharesin (Blackrock), Vanguardin, SPDR:in (State Street), VanEckin ja Powersharesin tuotteilla.

ETF:t mahdollistavat laajan hajautuksen edullisesti. Hajauttamalla sijoittaja voi varmistaa, että yksittäisen osakkeen lasku ei vaikuta niin paljoa koko sijoituksen arvoon.

* Valitettavasti ei-ammatillisten sijoittajien (vähittäissijoittajien) ei ole mahdollista käydä kauppaa suoraan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa, Hongkongissa tai Australiassa listatuilla ETF-rahastoilla LYNXin kautta tammikuussa 2018 voimaan astuneen MiFID II-sääntelyn mukana tulleen PRIIPS-asetuksen vuoksi, joka toi uudistuksia avaintietoesitteiden (KIDS) vaatimuksiin. Lue lisää yhdysvaltalaisten ETF:ien eurooppalaisista vastineista.

ETF-rahastojen kustannukset

Sijoittajat voivat sijoittaa ETF-rahastoihin ja trackereihin nopeasti, helposti ja tehokkaasti LYNXin kautta. Välityspalkkiot voi tarkistaa täältä: LYNXin hinnasto. Transaktiokustannusten lisäksi sijoittajan on otettava huomioon ETF-rahaston liikkeeseenlaskijan hallinnointipalkkio. Lopuksi sijoittajan kannattaa myös ottaa huomioon spread, eli ETF-rahaston osto- ja myyntihinnan välinen erotus. Mitä suositumpi ETF on, sitä pienempi sen spread yleensä myös on.

Kokonaiskulusuhde (TER)

ETF-rahaston liikkeeseenlaskijalle maksettavia kustannuksia kutsutaan kokonaiskulusuhteeksi (Total Expense Ratio, TER). TER mittaa tuotteeseen sijoittamisesta syntyviä kokonaiskustannuksia. Näihin kuluihin kuuluvat pääasiassa hallinnointipalkkiot, hallinto- ja rekisteröintipalkkiot, säilytyspalkkiot, lakimiespalkkiot ja muut toimintakulut.

ETF-rahastojen kustannukset ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat yksittäisiin osakkeisiin sijoittamiseen verrattuna, mikä johtuu transaktiokustannusten eroista. Suosituimpien ETF-rahastojen vuosipalkkiot vaihtelevat passiivisten ETF-rahastojen 0,07 prosentista aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen yli 1 prosenttiin. Näillä pienillä eroilla voi olla suuri merkitys pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa ETF-rahastojen perusteista löytyy täältä: Sijoittaminen ETF-rahastoihin.

Parhaat ETF:t vuonna 2022

Tässä artikkelissa esitellään neljä mielenkiintoista ETF-rahastoa vuodelle 2022. On selvää, että luettelo on subjektiivinen, eikä kerro mitään tulevista tuotoista. Artikkelissa yritetään kuitenkin löytää sopivia ETF-rahastoja nykyiseen markkinatilanteeseen nähden. Alla on luettelo parhaista ETF-rahastoista vuonna 2022:

ETFISINKaupankäyntitunnusValuutta*
iShares Core S&P 500 UCITS ETFIE0031442068IUSAEUR
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34INRGUSD
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETFLU2023679090ELCREUR
Lyxor MSCI India UCITS ETFFR0010361683INREUR

*Listan ETF-rahastoja on listattu useisiin pörsseihin, joten sijoittaja voi ostaa niitä eri valuutoissa. Listatut valuutat ovat yksi esimerkki vaihtoehdoista. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että esimerkiksi ETF-rahastojen likviditeetit voivat vaihdella valitun pörssin mukaan.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (IUSA)

Vuonna 2021 S&P 500:n tuotto oli lähes 27 prosenttia, ja se oli hieman parempi kuin Nasdaqin tuotto, joka jäi hieman yli 21 prosenttiin. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että sijoittajat varautuvat löysän rahapolitiikan lopettamiseen. Fed ilmoitti joulukuun 2021 lopussa, että se jatkaa osto-ohjelmansa supistamista. Myös korkoja odotetaan nostettavan vähintään kolme kertaa vuonna 2022. Odotus korkeammista koroista teki arvo-osakkeista houkuttelevampia suhteessa kasvuosakkeisiin. Tämän vuoksi on hyvinkin mahdollista, että S&P 500 tarjoaa edelleen parempia tuottoja vuonna 2022 kuin Nasdaq, joka sisältää paljon enemmän kasvuosakkeita.

S&P 500:ssa on mukana myös teknologiayrityksiä, mutta ne ovat usein kypsempiä ja niillä on vähemmän velkaa. Samalla S&P 500 ETF-rahastoon sijoittava sijoittaa myös aloille, jotka hyötyvät korkojen noususta ja korkeasta inflaatiosta. Esimerkkeinä voidaan käyttää luksustuotteita, rahoitusalaa tai terveydenhuoltoa.

ETF-rahaston koostumus

iShares Core S&P 500 UCITS ETF mahdollistaa sijoittamisen 500:aan johtavaan yhdysvaltalaiseen yritykseen. S&P 500 on markkina-arvon mukaan painotettu indeksi, mikä tarkoittaa, että suurimman markkina-arvon omaavat yritykset saavat suurimman painon. Noin 29 prosenttia kokonaispainotuksesta kohdistuu IT-sektorille, jossa on Applen, Microsoftin ja Nvidian kaltaisia yrityksiä. Terveydenhuollon yli 13 prosentin painotuksen ansiosta indeksiin sijoittava sijoittaa UnitedHealth Groupin, Johnson & Johnsonin ja Pfizerin kaltaisiin yhtiöihin. Ylelliset kulutustavarat / luksustuotteet kattavat ETF-rahastosta 12,8 %, ja segmentti sisältää sellaisia osakkeita kuin Amazon.com, Tesla, Home Depot ja Nike.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (IUSA) on BlackRockin liikkeeseen laskema. Osingot maksetaan neljännesvuosittain ja kokonaiskulusuhde (TER) on hyvin alhainen, 0,07 %. Hyvä pitkän aikavälin strategia tälle ETF:lle voisi olla kiinteän summan sijoittaminen joka kuukausi.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETFn kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.2.2022.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG)

Uusiutuvat energialähteet olivat kuuma aihe vuonna 2020, mutta vuonna 2021 tämän ETF:n kehitys jäi huomattavasti jälkeen laajoista markkinoista. Uusiutuvan energian ETF:n hinta nousi neljä kertaa vuosien 2018 ja 2021 välillä, mutta viime vuonna nähtiin selvä hengähdystauko. Pitkällä aikavälillä katsoen on helppo uskoa, että uusiutuvan energian parissa toimivat yritykset hyötyvät välttämättömästä energiatuotannon muutoksesta.

Jos sijoittaja haluaa sijoittaa puhtaampaan energiaan, iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG) on hyvä vaihtoehto. Tämä rahasto pyrkii seuraamaan S&P Global Clean Energy -indeksin kehitystä, joka koostuu 126:sta suurimmasta uusiutuvan energian alalla toimivasta maailmanlaajuisesta yrityksestä. Yleishyödylliset laitokset muodostavat yli 49 prosenttia ETF:stä. Muut osakkeet on jaettu teollisuuden, tietotekniikan, energian ja materiaalien osakkeisiin. iShares Global Clean Energy ETF:n avulla sijoittaja voi siis sijoittaa koko puhtaan energian tuotantoketjuun yhdellä kertaa.

ETF:n koostumus

ETF:n koostumuksessa energiateknologiayritys Enphase Energy (ENPH) on tällä hetkellä suurin yli 8,2 prosentin painollaan. Toisella sijalla on yhdysvaltalainen yleishyödyllinen yhtiö Consolidated Edison, jonka painoarvo on 6,8 prosenttia. ETF:ään sisältyy myös tanskalainen tuuliturbiinivalmistaja Vestas (VWS) sekä vedyntuottaja Plug Power, joka muodostaa 5 prosenttia indeksistä. Plug Power on siten myös tärkeä ETF:n kurssikehityksen kannalta.

Mainittujen yritysten lisäksi mukana on kestäviä osakkeita, kuten Iberdrola (IBE) ja Enel Group (ENEL). Aurinkoenergiaosakkeista ETF:ään kuuluu esimerkiksi Solaredgen (SEDG), First Solarin (FSLR) ja Sunrunin (RUN) kaltaisia osakkeita. ESG-rahastoluokituksessa rahasto saa arvosanan A, ja sen kokonaiskustannussuhde on 0,65 %. Tämän kestävän ETF:n avulla sijoittajan portfolio on valmis tulevaisuutta varten, joten se sopii hyvin vuoden 2022 sekä tulevien vuosien parhaiden ETF:ien joukkoon.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFn kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.2.2022.

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF (ELCR)

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF kuuluu myös parhaiden ETF:ien 2022 listalle, sillä ETF:ään kuuluvat yritykset edustavat kestävää tulevaisuutta. Toisin kuin Clean Energy ETF, se kohdistuu erityisesti yhteen teemaan, sähköajoneuvoihin. Sähköinen liikenne on ollut useiden hallitusten huomion kohteena ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sähköisellä liikenteellä on myönteinen vaikutus ilmanlaatuun, melusaasteeseen ja ilmastoon, sillä ne tuottavat huomattavasti vähemmän haitallisia päästöjä.

Tämä suuntaus on ollut nähtävissä jo vuosia, ja se on tehnyt Teslan osakkeesta lyhyessä ajassa jopa maailman kuudenneksi arvokkaimman pörssiyhtiön. Viime vuosina markkinoille on tullut myös muita kiinnostavia nimiä, kuten NIO, Xpeng ja Lucid Motors. Perinteiset autonvalmistajat eivät kuitenkaan ole jääneet toimettomiksi, sillä ne investoivat miljardeja sähköautojen kehittämiseen. Kun otetaan huomioon, että länsimaiden hallitukset suunnittelevat esimerkiksi diesel-autojen kieltämistä suurkaupunkien keskustoista, tämä suuntaus vaikuttaa peruuttamattomalta.

Sähköajoneuvojen käyttö edellyttää luonnollisesti valtavaa määrää komponentteja ja raaka-aineita. Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF (ELCR) on siksi mielenkiintoinen valinta vastaamaan näiden komponenttien kasvavaan kysyntään. ETF sijoittaa sellaisiin osakkeisiin, joiden odotetaan saavuttavan merkittäviä tuottoja esimerkiksi sähköajoneuvoista. ETF:ssä on mukana kuitenkin myös autonomiseen ajamiseen, henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämiseen, akkuteknologiaan ja yhteiskäyttöiseen liikkumiseen liittyviä osakkeita.

ETF:n koostumus

Australialainen litiumin tuottaja Allkem on suurin 5,4 %:n painoarvolla. Amerikkalaiset tuotemerkit, kuten AMD (4,2 %), Nvidia (4,1 %) ja Tesla (3,25 %), seuraavat tiiviisti perässä. Tämän ETF:n avulla sijoittaja sijoittaa yhteensä 60 eri yritykseen ja ETF:n osinkotuottoprosentti on tällä hetkellä 1,4 prosenttia. Rahaston hallinnoitavana on 385 miljoonaa euroa, ja TER on 0,45 %.

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETFn kehitys noin kahden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.2.2022.

Lyxor MSCI India UCITS ETF (INR)

Vuonna 2020 Intian talous supistui 7,3 prosenttia koronan vuoksi, mutta sitä ennen se tunnettiin yhtenä maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Vuonna 2021 kasvu oli jo yli 9,5 prosenttia, ja vuosina 2022 ja 2023 tämän nopean kasvun odotetaan jatkuvan. Esimerkiksi IMF odottaa 8,5 prosentin kasvua vuonna 2022 ja 6,5-7 prosentin kasvua vuonna 2023. Intiassa on lähes 1,4 miljardia asukasta, ja sen osuus maailman väestöstä on noin 18 prosenttia. Nämä valtavat luvut tarjoavat yrityksille monia mahdollisuuksia yksinkertaisesti siksi, että markkinat ovat niin valtavat.

Kehitysmailla on taipumus kasvaa nopeasti,  sillä pienetkin innovaatiot voivat johtaa suuriin parannuksiin. Sijoittaminen Intiaan voi siis olla houkuttelevaa, mutta siihen liittyy myös riskejä. Nopea kasvu tarkoittaa myös kapasiteetin jatkuvaa kasvua ja siihen liittyvää kovaa kilpailua. Tämä kova kilpailu voi vaikuttaa kielteisesti Intiassa toimivien yritysten kannattavuuteen. Kasvu on välttämätöntä markkina-aseman puolustamiseksi, mutta kasvu Intiassa ei ole aina helppoa yrityksille. Byrokratia vaikeuttaa usein liiketoiminnan harjoittamista, ja infrastruktuuri on erittäin kehittymätön. Tämä tarkoittaa sitä, että laajentaminen on joskus paljon kalliimpaa kuin mitä sen normaalisti odottaisi olevan. Tämä on siis riski, joka liittyy Intiaan sijoittamiseen.

Lyxor MSCI India UCITS ETF (INR) mahdollistaa sijoittamisen Intian osakemarkkinoille. ETF seuraa MSCI Emerging Markets India -indeksiä. Kyseessä on free float -markkina-arvoon perustuva indeksi, joka edustaa noin 85 prosenttia Intian kokonaismarkkina-arvosta.

ETF:n koostumus

Useilla sektoreilla on merkittävä painoarvo Intian osakemarkkinoilla. Esimerkiksi rahoitusalan osuus tästä ETF:stä on lähes 24 prosenttia, ja sen jälkeen tulee IT-sektori, jonka painotus on lähes 20 prosenttia. Energiayhtiöiden osuus tästä ETF:stä on noin 11 %. Yhdessä nämä kolme alaa muodostavat yli puolet tästä Intia-ETF:stä. Muita tärkeitä sektoreita ovat materiaalit ja kulutustavarat. ETF sijoittaa 106:een eri intialaiseen osakkeeseen.

Yksittäisistä yrityksistä monikansallinen monialayritys Reliance Industries on yli 9 prosentin osuudellaan suurin. Yritys toimii pääasiassa energia-alalla, mutta myös vähittäiskaupan ja televiestinnän alalla. Muita suuria nimiä ovat IT-yhtiö Infosys ja rahoituspalvelujen tarjoaja HDFC. Rahaston hallinnoitavana on 934 miljoonaa euroa, ja sen TER on melko korkea 0,85 %.

Lyxor MSCI India UCITS ETF
Lyxor MSCI India UCITS ETFn kehitys viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 15.2.2022.

Johtopäätös parhaista ETF:istä vuonna 2022

ETF:n valitseminen ei ole helppoa. ETF-rahastoja on tuhansia ja niitä tarjoavia rahoitusalan yrityksiä myös valtava määrä. Tämän seurauksena kilpailu alalla on kovaa, mikä hyödyttää sijoittajia yhä alhaisempien hallinnointipalkkioiden kautta. Kun sijoittaja valitsee parhaita ETF-rahastoja, hänen on tutkittava huolellisesti, ovatko ne hänelle sopivia. Sijoitustavoitteen lisäksi myös hallinnointikustannukset, osinkojen uudelleensijoittaminen ja muut riskit on otettava huomioon. Eri palveluntarjoajien verkkosivuilta löytyy aina kaikki tarvittavat tiedot.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart