Futuurit sijoituskohteena

Tässä artikkelissa käsittelen kaupankäyntiä futuureilla, marginaalivaatimuksia sekä futuurikaupan hyötyjä.

Futuurisopimus on luontaisesti arvoton johdannaissopimus, joka seuraa kohdeosuuden arvon kehitystä. Erääntyessään futuurisopimus voi johtaa joko käteisselvitykseen tai fyysiseen toimitukseen. Futuurisopimus on arvopaperi, jonka tilitys tapahtuu reaaliajassa, siinä missä osakkeissa tilitys tapahtuu T+2 tai T+3 käytännön mukaisesti, eli kaksi tai kolme päivää transaktion jälkeen.

Futuurisijoittamisella on lähtökohtaisesti kaksi tarkoitusta, joko suojaaminen (hedging) tai spekulointi. Suurin osa futuurikaupasta on spekulatiivista kaupankäyntiä eli ostaja uskoo voivansa myydä positionsa korkeammalla hinnalla kuin hän on sen ostanut. Suojaamista futuureilla harjoittavat pääasiassa suuren yritykset, joiden liiketulos on vahvasti riippuvainen esimerkiksi tietyn raaka-aineen hinnasta.

Futuurisijoittajan tulee tuntea sijoitustuotteeseen liittyvät riskit, esimerkiksi velkavivun sekä valuuttariskin vaikutus potentiaalisiin voittoihin ja tappioihin. Futuurisijoittaja voi hävitä enemmän kuin alkuperäisen sijoituksen verran.

Futuurimarkkinoiden aukioloajat

Toisin kuin valtaosa osakemarkkinoista, futuurimarkkinat ovat yleisesti auki 23 tuntia päivässä. Futuureilla käydään kauppaa monissa eri vaihdoissa, joista suurimmat ovat CME (sisältää mm. NYMEX, COMEX, GLOBEX), ICE sekä Eurex. Esimerkiksi NYMEX, eli New York Mercantile Exchange, jossa käydään kauppaa muun muassa raaka-ainefutuureilla ja -optioilla, on auki 01:00 – 00:00 Suomen aikaa, mistä likvidit tunnit ovat 16:30 – 00:00. Likvideillä tunneilla viitataan markkinoiden normaaliin aukioloaikaan. Likvidien tuntien aikana markkinoilla on enemmän vaihtoa, mistä johtuen likviditeettiriski on pienempi. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa vaarana on ettei positiolle löydetä jälleenostajaa.

S&P 500 futuurin hinnankehitys 5.-17. heinäkuuta 2017. Lähde: LYNX kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu 18.07.2017

Yllä olevaan kuvaajaan on merkitty harmaalla ajat jolloin NYSE:ssä listattuja osakkeita seuraava S&P 500 Indeksi on kiinni. Vaikka indeksille ei tapahdu mitään kaupankäynnin ulkoisena aikana, ovat futuurimarkkinat joskus hyvinkin aktiiviset normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella.

Erääntyminen

Monista muista sijoitustuotteista poiketen, futuureilla on erääntymispäivä, jolloin kaupankäynti kyseisellä futuurisopimuksella lopetetaan. Tällöin futuurit likvidoituvat automaattisesti asiakkaan tilille. Ostaessa ja myydessä futuurisopimuksia tulee aina varmistaa kyseisen sopimuksen erääntymispäivä. Myöhäisempi erääntymispäivä antaa sijoittajalle enemmän aikaa, mutta ajan kanssa tulee korkeampi hinta sekä heikompi likviditeetti. Erääntymispäivä ilmoitetaan futuurisopimuksen kuvauksessa kohdassa Last Trading Date.

LYNX ei mahdollista fyysistä toimitusta futuureille, joten ostaessasi futuurin emme tule toimittamaan tuhatta barrelia öljyä kotiovellenne. Futuurit joilla on fyysinen toimitus (Physical Delivery), myydään automaattisesti hieman ennen todellista erääntymistä.

Vipu

Futuurit tarjoavat sijoittajalle huomattavaa vipua suhteessa kohdeosuuteen. Tätä vipua mitataan kertoimella eli multiplier. Multiplier selventää futuurisopimuksen koon kertomalla kuinka montaa kohdeosuuden yksikköä yksi futuurisopimus vastaa. Yksikkönä voi toimia esimerkiksi barreli (öljy), unssi (jalometallit), tonni (perusmetallit) tai indeksi (osakeindeksit).

Yllä olevassa kuvassa on Trader Work Stationin kuvaus S&P 500 E-mini futuurille, joka erääntyi 15.9.2017. Multiplier on 50 eli tässä tapauksessa yksi futuurisopimus vastaa viittäkymmentä kokonaista indeksiä. Yhden pisteen nousu kohdeosuudessa tuottaa futuurin haltijalle 50 dollaria. Huomioi, että multiplier lisää myös mahdollisten tappioiden määrää vastaavalla tavalla.

Kuvauksen saa esille tuplaklikkaamalla haluttua futuuria hiiren vasemmalla painikkeella, tai painamalla hiiren oikealla painikkeella halutun futuurin kohdalla -> Financial Instrument Info -> Description.

Kuvauksesta käy myös ilmi kyseisen tuotteen kaupankäyntitunnit. Nämä lukevat kohdassa Trading Hours.

Marginaalit

Futuurisopimukset eivät maksa mitään, mutta niiden omistamisen seurauksena tililtä jäädytetään marginaalivaatimusten määrittelemä summa ja kun positio on auki, näitä varoja ei voida käyttää kaupankäynnissä. Näin ollen itse futuurisopimuksella ei ole numeerista arvoa ja futuurin hinnanmuutokset näkyvät valuuttaposition arvonmuutoksina.

Marginaaleista Initial Margin määrittelee summan, jonka tarvitset futuurin hankkimiseen ja tämän verran tililtä jäädytetään futuurisopimuksen ostamisen seurauksena. Maintenance Margin on summa, joka tilillä tulee olla vähintään, jotta voit pitää futuurisopimusta portfoliossasi. Toisin sanoen, Initial Margin määrittää kaupan hinnan ja Maintenance Margin rajaa tappion. Mikäli tilillä olevat varat eivät kata Maintenance Marginin marginaalivaatimusta, järjestelmä myy futuurisopimuksia automaattisesti, kunnes tilillä oleva likviditeetti kattaa jäljellä olevan Maintenance Marginin marginaalivaatimuksen. Tätä tilannetta nimitetään nimellä Margin Call.

Marginaalit luokitellaan tämän lisäksi kahteen ryhmään, Intraday ja Overnight. Mikäli haluat käydä futuurilla kauppaa normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolelle tai omistaa futuuria pitempään kuin yhden päivän tulee tilin saldon ylittää Overnight Marginin vaatimukset. Jos käyt kauppaa ainoastaan päivänsisäisesti, futuurin normaalien kaupankäyntituntien aikana, tarvitset ainoastaan Intraday Marginin.

Halutun position marginaalivaikutus on nähtävissä myös Order Preview ikkunasta, mikä ilmenee ennen toimeksiannon välittämistä pörssiin. Order Preview ikkunan ilmoittamat marginaalivaatimukset riippuvat kellonajasta siten, että mikäli toimeksiantoa ollaan tekemässä normaalien kaupankäyntituntien aikana Order Preview ilmoittaa Intraday (päivänsisäiset) margiaanlivaatimukset ja mikäli toimeksiantoa ollaan tekememässä normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella nähtävät marginaalit ovat Overnight (yön yli).

Marginaalit kasvavat sen mukaan mitä enemmän futuureita ostetaan ja marginaalivaatimukset voivat muuttua position aukiolon aikana, joten on tärkeää seurata tilin marginaalivaatimusta. Tilin marginaalivaatimukset voi nähdä TWS:n Account ikkunasta, Margin Requirements kohdan alta.

Futuurien yhteys muuhun markkinaan

Futuurimarkkinat antavat usein suunnan varsinaisen indeksin avaukselle. Esimerkiksi mikäli futuurit ovat nousseet yön aikana merkittävästi, toimii tämä luotettavana indikaationa sille, että myös kohdeosuus nousee sen kaupankäynnin auetessa. Sama toimii myös toiseen suuntaan. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Brexitiä, sillä kun Brexit oli varmistunut, indeksifutuurit laskivat useita prosentteja ja kun markkinat Euroopassa aukesivat aamulla, olivat indeksit myös rajussa pudotuksessa.

Investointipankit, jotka laskevat liikkeelle strukturoituja tuotteita, kuten Open End Turboja, sertifikaatteja ja warrantteja, käyttävät usein futuureita suojatakseen omaa osaansa näissä tuotteissa. Tästä johtuen, suurin osa strukturoiduista tuotteista seuraa näiden futuurien kehitystä, eivätkä varsinaista osakeindeksiä.

Pikasanasto

Multiplier = kertoo kuinka monta kohdeosuuden yksikköä kyseinen futuuri kuvastaa

Initial Margin = paljonko tarvitset ylimääräistä likviditeettiä tilille, jotta voit hankkia futuurin

Maintenance Margin = paljonko tilillä tulee olla vähintään, jotta futuuri ei aiheuta Margin Callia

Margin Call = tilanne jossa futuureita pakkomyydään, jotta tili saavuttaa Maintenance Marginin määrittelemän marginaalivaatimuksen

Mikäli teille tulee kysyttävää futuurikauppaan liittyen, olettehan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai chattimme kautta.

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta.

Sam Laakso

Sam Laakso

Sijoittaja ja finanssialan asiantuntija

Sam Laakso on sijoittaja ja finanssialan asiantuntija, joka toimii LYNXillä sijoitusasiantuntijana. Sam kirjoittaa artikkeleita sijoittamiseen, sijoitustuotteisiin ja markkinoihin liittyen.

Related posts

Yhteystieto ikoni Soita
+358 (0)9-4245 1439
Yhteystieto ikoni Lähetä sähköpostia
info@lynxbroker.fi
Yhteystieto ikoni Keskustele
chatissa