Vastuuvapauslauseke kustannusten avoimuus IBUK

LYNX suosittelee ja tarjoaa asiakkailleen yksinomaan Interactive Brokers Groupin (IB) tarjoamia toteutuspalveluja.* LYNX yhdistää toimeksiantojen vastaanottamisesta ja välittämisestä koostuvien palvelujensa (pelkät toteutuspalvelut) kustannukset ja palkkiot IB:n tarjoamien toimeksiantojen toteutuspalvelujen kustannuksiin ja palkkioihin. LYNX on velvollinen ottamaan huomioon kustannukset ja maksut, jotka liittyvät muiden yritysten tarjoamiin sijoitus- tai liitännäispalveluihin, jos se on ohjannut asiakkaan näiden muiden yritysten puoleen (meidän tapauksessamme IB). Näin ollen suuri osa näissä lausunnoissa esitetyistä tiedoista on peräisin IB:ltä.

LYNX pyrkii tarjoamaan asiakkailleen virheettömät, ajantasaiset ja kattavat tiedot. LYNXin käyttämät IB:n kustannukset esitetään IB:n tilinhallinnan tietojen mukaisesti. LYNX laatii ja ylläpitää lausunnot tarkasti, sekä käyttää vain luotettavina pidettyjä lähteitä, mutta ei voi taata IB:n toimittamien tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta.

LYNX haluaa korostaa, että näissä lausunnoissa esitetyt luvut ovat johdettu IB:n toimittamista tiedoista. Näin ollen on mahdollista, että edellä mainituissa lausunnoissa esitetyt tiedot voivat poiketa IB:n tilinhallinnan raportoinnista. Erityisesti tilinhallinnassa näkyvä tiettyjen kustannuslaskelmien esitystapa voi poiketa tilinhallinnan tietojen ja LYNXin esittämien tietojen välillä, jotta asiakkaalle voidaan tarjota läpinäkyvä kustannuslaskelma.

Asiakas on vastuussa IB:ssä säilytettävän arvo-osuustilinsä seurannasta IB:n tilinhallinnan kautta.

Jos asiakas seuraa näitä tietoja tarkistamatta niitä, asiakas tunnustaa ja ottaa täyden vastuun lausuntojen sisältämien tietojen käytöstä. LYNX kehottaa asiakasta tarkistamaan kaikki näissä lausunnoissa olevat tiedot IB:n tilinhallinnasta: Ohjeet tiliotteen pyytämiseen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan odotetaan oikaisevan mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet tiedot ottaen huomioon senhetkisen henkilökohtaisen tilanteensa.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että LYNX, ohjelmiston toimittajat tai suunnittelijat tai lausuntojen sisältö eivät anna mitään takuita tai ole vastuussa tietojen laillisuudesta, laadusta, toimivuudesta, tietojen puutteesta ja/tai virheistä, saatavuudesta, lausuntojen sisällöstä tai esitettyjen tietojen tarkkuudesta.

Kysymykset, ehdotukset ja valitukset voi osoittaa LYNXin asiakaspalveluun sähköpostitse info@lynxbroker.fi.

*ETA-alueella asuville asiakkaille palvelun tarjoaa Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) ja ETA-alueen ulkopuolella asuville asiakkaille palvelun tarjoaa Interactive Brokers UK Limited (IBUK). Molemmista käytetään yhdessä nimitystä IB.

Vuoteen 2021 asti kaikki asiakastilit säilytettiin IBUK:ssa. Brexitin seurauksena tilit siirrettiin IBUK:sta IBIE:hen.