Vastuuvapauslauseke kustannusten avoimuus IBUK

LYNX tarjoaa asiakkailleen yksinomaan Interactive Brokers UK Limitedin (IBUK) tarjoamia toteutuspalveluja. Sen vuoksi LYNX laskee toimeksiantojen vastaanottamisesta ja toteuttamisesta koostuvien palvelujensa kustannukset ja maksut yhteen IBUK:n tarjoamien toimeksiantojen toteuttamispalvelujen kustannusten ja maksujen kanssa. LYNX on velvollinen ottamaan huomioon kustannukset ja maksut, jotka liittyvät muiden yritysten tarjoamiin muihin sijoitus- tai liitännäispalveluihin, jos se on ohjannut asiakkaan näiden muiden yritysten puoleen (meidän tapauksessamme IBUK). Näin ollen suuri osa näissä lausunnoissa esitetyistä tiedoista on peräisin IBUK:lta.

LYNX pyrkii tarjoamaan asiakkailleen virheettömät, ajantasaiset ja kattavat tiedot. LYNX käyttämät IBUK:n kustannukset esitetään Interactive Brokersin tilinhallinnan tietojen mukaisesti. LYNX laatii ja ylläpitää lausunnot tarkasti, sekä käyttää vain luotettavina pidettyjä lähteitä, mutta ei voi taata IBUK:n toimittamien tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta.

LYNX haluaa korostaa, että näissä lausunnoissa esitetyt luvut ovat johdettu IBUK:n toimittamista tiedoista. Näin ollen on mahdollista, että edellä mainituissa lausunnoissa esitetyt tiedot voivat poiketa IBUK:n tilinhallinnan raportoinnista. Erityisesti tilinhallinnassa näkyvä tiettyjen kustannusluokkien jaottelu voi poiketa LYNXin esittämästä kustannusluokkien jaottelusta, jonka tavoitteena on parantaa kustannusten jälkiraportoinnin läpinäkyvyyttä.

Asiakas on vastuussa IBUK:ssa säilytettävän arvopaperisalkkunsa seurannasta Interactive Brokersin tilinhallinta portaalin kautta.

Jos asiakas seuraa näitä tietoja tarkistamatta niitä, asiakas tunnustaa ja ottaa täyden vastuun lausuntojen sisältämien tietojen käytöstä. LYNX suosittelee, että asiakas tarkistaa kaikki näissä lausunnoissa olevat tiedot henkilökohtaisen tilanteensa perusteella Interactive Brokersin tilinhallinnasta.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että LYNX, ohjelmiston toimittajat tai suunnittelijat tai raporttien sisältö eivät anna mitään takuita tai ole vastuussa raporttien laillisuudesta, laadusta, toimivuudesta, tietojen puutteesta ja/tai virheistä, saatavuudesta, raporttien sisällöstä tai Interactive Brokersin esittämien tietojen oikeellisuudesta.

Kysymykset, ehdotukset ja valitukset voi osoittaa LYNXin asiakaspalveluun sähköpostitse info@lynxbroker.fi.