Strukturoituihin tuotteisiin sijoittaminen

Monet sijoittajat käyttävät strukturoituja tuotteita salkun suojaamisessa tai voittojen tavoittelemisessa. Jokapäiväisestä käytöstä huolimatta strukturoitujen tuotteiden toiminnasta ja ominaisuuksista voi edelleen olla kysyttävää.

Tällä verkkosivulla kerrotaan, mitä strukturoidut tuotteet ovat, kuinka nämä tuotteet toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää.

Huomio: Strukturoituja tuotteita pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina. Kaupankäyntiä monimutkaisilla tuotteilla suositellaan vain sijoittajille, jotka ymmärtävät strukturoitujen tuotteiden sijoittamisen toiminnan, mahdollisuudet ja riskit.

Strukturoitu tuote (Turbo) on tarkoitettu sijoittajille, jotka hyväksyvät korkean riski/tuottotavoite -suhteen. Strukturoitujen tuotteiden avulla sijoittaja voi tavoitella korkeaa tuottoa alhaisella alkuinvestoinnilla. Tämä voidaan saavuttaa vipuvaikutuksella. Tällä verkkosivulla keskustellaan vipuvaikutuksista myöhemmin. Vipuvaikutuksen takia strukturoituja tuotteita käytetään pääasiassa lyhytaikaisesti ja ne sopivat erityisesti aktiivisille kauppiaille.

Strukturoituja tuotteita laskevat liikkeeseen suuret rahoituslaitokset, kuten BNP Paribas, Goldman Sachs, Commerzbank ja ING. Sijoittajalle on tarjolla monia erilaisia strukturoituja tuotteita. Yleensä nämä sijoitustuotteet toimivat samalla tavalla ja sisältävät samanlaisia ​​riskejä.

Turboja voidaan johtaa eri omaisuusluokista. Joitain esimerkkejä ovat osakkeet, indeksit, hyödykkeet ja valuutat. Näitä omaisuusluokkia kutsutaan kohde-etuuksiksi. Tämä tarkoittaa, että Turbon hinta perustuu kohde-etuuden hintaan. Kun käydään kauppaa strukturoiduilla tuotteilla, voidaan olettaa lähtökohtaisesti, että spekuloidaan kohde-etuuden hinnannoususta tai laskusta. Turbosijoituksen mahdollista voittoa kasvattaa vipuvaikutus. Suosittelemme sijoittajia varovaisuuteen, koska mahdolliset tappiot voivat myös kasvaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. Lyhyesti sanottuna Turbo on vipuvaikutteinen tuote, jonka vuoksi se pitää sisällään riskejä.

Strukturoitujen tuotteiden ominaisuudet

Turbjen ominaisuudet määräytyvät sijoitustuotteen rahoitustason, suhdeluvun, pysäytystappiotason (stop loss) ja valuuttakurssin mukaan. Rahoitustaso sekä kustantajan rahoittama osa vaikuttavat Turbon hinnoittelumalliin.

Lisäksi rahoitustaso suhteessa pysäytystappiotasoon vaikuttaa mahdollisiin tappioihin. Kun pysäytystappion taso saavutetaan, liikkeeseenlaskija pysäyttää Turbon ja sijoittaja saa jäännösarvon. Jäännösarvo on erotus ostohinnan ja rahoitustason välillä. Tämä näkökohta antaa sinulle periaatteessa kaksi varianttia Turboista:

 • Turbo, jonka pysäytystappiotaso on yhtä suuri kuin rahoitustaso; ja
 • Turbo, jonka pysäytystappiotaso on erilainen kuin rahoitustaso.

Huomaa, että sijoittaja, jolla on vaihtoehto 1, ei saa jäännösarvoa. Tämä tarkoittaa sijoittajalle mahdollisesti 100 % tappiota alkuperäisestä sijoituksesta. Pysäytystappiotaso on kuitenkin vaihtoehtoisen 2 rahoitustason yläpuolella (Turbo Long:in tapauksessa) tai alle (Turbo Short:in tapauksessa). Tämä osoittaa, että sijoittaja saa jäännösarvon ja että mahdollinen tappio on alhaisempi kuin alkuinvestointi.

Lisäksi liikkeeseenlaskija käyttää suhdelukua, koska kohde-etuuden hinta on yleensä korkea absoluuttisesti. Suhdeluku osoittaa, kuinka monta Turboa sijoittajan täytyy ostaa sijoittaakseen yhteen kohde-etuuteen. Oletetaan, että suhdeluku on 10, mikä tarkoittaa, että sijoittajan on ostettava 10 Turboa sijoittaakseen yhteen kohde-etuuteen.

Huomio: Tämän verkkosivun esimerkeissä kohde-etuuksina oletetaan olevan osakkeita. Turbo Shortia ei ole mahdollista myydä. Siksi on saatavana kahta varianttia: Turbo Long ja Turbo Short. Huomaa kaikissa tällä verkkosivulla mainituissa esimerkeissä instrumentin rahoitustason, suhdeluvun ja pysäytystappiotason merkitys.

Turbo Long

Turbo Long antaa ostajan spekuloida kohde-etuuden hinnan nousulla.

Esimerkki Turbo Longista 

Jos sijoittaja olettaa, että Royal Dutch Shellin (RDSA) hinta nousee, hän voi avata Turbo Long -position RDSA:lla. Useimmiten liikkeeseenlaskija rahoittaa suurimman osan strukturoidusta tuotteesta. Sijoittaja maksaa jäljellä olevan osan Turbon hinnan muodossa.

Turbo Longin hinta on yleensä yhtä suuri kuin kohde-etuuden markkinahinnan ja rahoitustason välinen erotus jaettuna suhdeluvulla. Esimerkiksi, jos RDSA:n osakekurssi on tällä hetkellä 27 euroa ja liikkeeseenlaskija rahoittaa 25 euroa, Turbon teoreettinen hinta on lähellä 2 euroa (suhteessa 1). Tämän avulla sijoittaja voi vastata RDSA:n hinnannousuun avaamalla Turbo Long -position vain pienellä investoinnilla: 2 euroa / Turbo. Mikäli RDSA:n osakekurssi nousee myöhemmin 29 euroon, tämän myötä Turbo Longin uusi hinta olisi lähes 4 euroa. Tämä tarkoittaa, että tämä 7,4 % osakekurssin nousu johtaa Turbo Long –position 100 % hinnan nousuun.

Tappiota syntyy, kun RDSA:n osakekurssi laskee – tässä esimerkissä sen laskiessa alle 27 euroon. Oletetaan, että kohde-etuuden osakekurssi laskee 26 euroon. Tällöin Turbo Longin uusi hinta on noin 1 euro. Hinnan lasku 1 euroon tarkoittaa 50 %:n menetystä. Liikkeeseenlaskija on asettanut pysäytystappiotason position suojaamiseksi. Pysäytystappiotason asettaminen 26 euroon tarkoittaisi, että Turbo suljettaisiin heti, kun kohde-etuuden osakekurssi laskee 26 euroon. Sijoittaja saa sitten jäännösarvon (1 euro / Turbo). Sijoittajan tulee muistaa: mikäli pysäytystappiotaso on yhtä suuri kuin rahoitustaso, sijoittaja ei saa jäännösarvoa.

Turbo Short

Turbo Short antaa ostajan spekuloida kohde-etuuden hinnan laskulla.

Esimerkki Turbo Shortista 

Mikäli sijoittaja olettaa lääketeollisuuden ajautuvan laskusuhdanteeseen ja haluaa ennakoida sitä esimerkiksi Bayerin (BAYN) osakekurssin laskulla, hän voi harkita vipuvaikutteisia tuotteita. Sijoittajan on hyvä muistaa, ettei Turboa ole mahdollista myydä. Mikäli sijoittaja haluaa spekuloida BAYN:n osakkeiden hinnan laskulla, hän voi avata BAYN Turbo Short -position.

Oletetaan, että liikkeeseenlaskija tarjoaa BAYN:n osakkeelle Turbo Shortin, jonka rahoitustaso on 70 euroa ja suhdeluku 1, kun taas BAYN:n osakekurssi on 65 euroa. Tämä tarkoittaa, että Turbo Shortin luontainen arvo on 5 euroa. Kun osakekurssi laskee,Turbon hinta nousee. Kun BAYN:n osakekurssi laskee 64 euroon, Turbon hinta nousee 2 euroon. Sijoittajan tulee huomata jälleen, että hän voi saavuttaa voittoa nopeammin velkavivun takia. Sijoittajalle voi kuitenkin aiheutua moninkertaisia tappioita, kun BAYN:n osakekurssi nousee – toisin sanoen osakekurssin ylittäessä 65 euroa. Kuten Turbo Longin tapauksessa, liikkeeseenlaskija varmistaa, että suuret tappiot vältetään käyttämällä pysäytystappiotasoa. Jos pysäytystappiotaso asetetaan 67 euroon, sijoittaja maksimoi menetyksensä 2 euroon. Jos pysäytystappiotaso on yhtä suuri kuin rahoitustaso (ts. 70 euroa), mahdollinen menetys olisi 100 % alkuperäisestä sijoituksesta.

Pääomarakenteen vahvistamiseksi liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan kohde-etuudesta, kun taas sijoittajan on sitouduttava vain pieneen sijoitukseen. Toisaalta tämä pitää maksetut sijoitukset ennustettavina ja toisaalta antaa sijoittajalle mahdollisuuden saavuttaa moninkertaista tuottoa.

Huomautus:

tämän verkkosivun seuraavissa osissa käsitellään yksityiskohtaisemmin sijoitustuotteen ominaisuuksia ja hinnoittelua.

Turboilla kaupankäynti tarjoaa sijoittajille monia mahdollisuuksia, ja niitä voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. On tärkeää, että sijoittaja punnitsee turbokaupankäynnin hyötyjä sekä riskejä ennen päätöksentekoa.

Riskienhallinta

Turboa voidaan käyttää vähentämään sijoittajan nykyisten sijoitusten riskejä. Oletetaan, että hänellä on useita lyhyitä positioita osakkeissa. Tässä tapauksessa sijoittaja voi hallita riskejä avaamalla Turbo Long -position osakeindeksillä. Hän voi myös kompensoida olemassa olevien ostettujen positioiden nykyisiä riskejä avaamalla Turbo Short -position.

Sijoitusaika

Turbojen sijoitusaikaa ei ole rajoitettu. Ellei ostohintaa kosketa tiettyä rajahintaa, Turbo on teoreettisesti toistaiseksi voimassa.

Sijoituksen kohdentaminen vipuvaikutuksella

Jos sijoittaja olettaa markkinoiden nousevan, hän voi ostaa Turbo Longin. Jos taas sijoittaja olettaa markkinoiden laskevan, hän voi ostaa Turbo Shortin.

Vipuvaikutus

Turbot ovat vipuvaikutteisia tuotteita. Koska liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan sijoituksesta, sijoittajan on maksettava vain pieni osa kohde-etuudesta. Tämän ansiosta sijoittaja voi saavuttaa suuremmat voitot ja tappiot suhteellisen pienellä sijoituksella.

Hajauttaminen

Turbojen avulla sijoittaja voi rakentaa hajautetun sijoitussalkun pienemmällä alkuinvestoinnilla kuin ostamalla yksittäisiä osakkeita suoraan. Hän voi esimerkiksi ostaa Turbon osakeindeksillä ostamatta näitä osakkeita erikseen.

Vastuullinen kaupankäynti Turboilla edellyttää, että sijoittaja ymmärtää tuotteiden hinnoittelun. Hinnoittelumekanismit perustuvat osittain jo aikaisemmin käsiteltyihin ominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet ja hinnoittelukaavat selitetään yksityiskohtaisemmin alla.

Arvon määräytyminen

Turbojen arvo perustu kohde-etuuteen. Turbojen kohde-etuudet voivat olla arvopapereita, kuten osakkeita, indeksejä, hyödykkeitä ja valuuttoja. Kohde-etuuksien tulee olla listattuna pörssiin ja ne toimivat Turbojen vakuutena.

Rahoitustaso

Turbo Long ja Turbo Short eroavat toisistaan. Kun sijoittaja ostaa osakkeeseen perustuvan Turbo Longin, Turbon liikkeeseenlaskija suojaa position ostamalla kohde-etuuden. Kun kohde-etuus ostetaan, liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan sijoitustuotteesta. Tätä kutsutaan rahoitustasoksi. Sama periaate koskee Turbo Shortia. Kun sijoittaja ostaa Turbo Shortin, liikkeeseenlaskija myy kyseisen osakkeen. Koska kohde-etuus myydään, liikkeeseenlaskija omistaa huomattavan osan kohde-etuudesta. Tätä määrää kutsutaan jälleen rahoitustasoksi.

Oletetaan, että sijoittaja ostaa Turbo Longin (suhdeluku 1) Heinekenin osakkeelle 1,50 euron hinnalla, kun osakkeen todellinen markkinahinta on 96,50 euroa. Tämä tarkoittaa, että liikkeeseenlaskija on ostanut Heinekenin osakkeen ja rahoittanut 95 euroa. Teknisesti kyseisen Turbo Longin rahoituksen taso on 95 euroa.

Tätä periaatetta sovelletaan myös Turbo Shortiin (suhdeluku 1). Oletetaan, että sijoittaja ostaa Turbo Shortin Volkswagenilla neljällä eurolla, kun osakekurssi on 158 euroa. Tämä tarkoittaa, että liikkeeseenlaskija on myynyt Volkswagenin osakkeen ja rahoittanut 162 euroa. Tätä määrää, jonka liikkeeseenlaskija on saanut lyhentämällä kantaa, kutsutaan rahoitustasoksi.

Vipuvaikutus

Palataan aikaisempaan esimerkkiin Heinekenin Turbo Longista. Sijoittajan tulee huomata, että kun Heinekenin hinta nousee 96,50 eurosta 98 euroon, Turbo Long:in hinta nousee 1,50 eurosta 3 euroon. Vaikka kyseinen osake nousee vain 1,5 %, Turbo Long nousee 100 %. Sijoitustuotteen rahoitustaso ei ainoastaan mahdollista sijoittajalle mahdollisuutta sijoittaa pienellä pääomalla mutta mahdollisuuden saavuttaa suurempia voittoja. Samalla myös mahdolliset tappiot voivat moninkertaistua.

Korko

Koska liikkeeseenlaskija rahoittaa osan kohde-etuudesta Turbo Longin tapauksessa, sijoittajalta veloitetaan korkoa. Korkoa ei kuitenkaan veloiteta suoraan sijoittajalta, vaan se vähennetään päivittäin Turbosta rahoitustason perusteella.

Turbo Shortissa liikkeeseenlaskija saattaa maksaa osan koroista sijoittajalle. Toisaalta sijoittaja ei saa tai maksa korkoa suoraan liikkeeseenlaskijalle. Sen sijaan Turbo Shortin rahoituksen tasoa mukautetaan päivittäin. Sijoittajan tulee huomioida korko, mikäli hän pitää Turbo-positiota yön yli, koska tämä vaikuttaa Turbon hintaan.

Hinnoittelu

Koska hinnoitteluun vaikuttaa kohde-etuuden hinnan ja rahoitustason välinen ero, on tarpeen tarkastella myös muita näkökulmia, kuten suhdelukua, vaihtokurssia ja osinkoja. Siksi on suositeltavaa lukea seuraavan kappaleen ”Vipuvaikutteisten tuotteiden hinnoittelu”, jotta sijoittaja ymmärtää täysin, kuinka strukturoidut tuotteet hinnoitellaan.

Pysäytystappiotaso (stop loss)

Turbon elinkaari on teoriassa rajaton. Tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin kohde-etuus on olemassa, myös Turbo on olemassa. Kun pysäytystappiotaso saavutetaan, Turbopositio suljetaan. Mitä tarkoitetaan pysäytystappiotasolla?

Liikkeeseenlaskija määrittää pysäytystappiotason Turboposition suojaamiseksi suuremmilta tappioilta. Tällöin liikkeeseenlaskija määrittelee määräajoin summan, jolla kohde-etuuden markkinahinta voi laskea. Heti kun kohde-etuuden osakekurssi laskee määriteltyyn hintaan, Turbon lakkaa olemasta. Seuraavaksi Turbo poistetaan pörssistä ja sijoittajien positiot selvitetään. Liikkeeseenlaskija lakkauttaa Turbon ja maksaa jäännösarvon asianomaiselle sijoittajalle.

Oletetaan, että ASML:n Turbo Long -position rahoitustaso on 225 euroa ja pysäytystappiotaso 227 euroa. Teoreettinen jäännösarvo on tässä tapauksessa 2 euroa. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja saa 2 euron jäännösarvon, kun pysäytystappiotaso saavutetaan. Pysäytystappiotaso suojaa viime kädessä sijoittajaa valtavilta tappioilta. Mikäli ASML:n osakekurssi laskee huomattavasti pysäytystappiotason alapuolelle, jäännösarvoa ei jää jäljelle. Lopullinen jäännösarvo määritetään jälkikäteen laskemalla liikkeeseenlaskijan suojaamat positiot kohde-etuudessa.

Pysäytystappiotasosta riippuen sijoittaja saa jäännösarvon. Mahdollinen jäännösarvo voidaan selvittää tarkastelemalla rahoitustason ja ostohinnan eroa. Jäännösarvo maksetaan sijoittajalle, jos pysäytystappiotaso on korkeampi kuin rahoitustaso. Joissakin tapauksissa ostohinta on yhtä suuri kuin rahoitustaso, jättämättä sijoittajalle jäännösarvoa.

Jäännösarvo

Kuten edellä selitettiin, Turbo pysähtyy pysäytystappiotason kohdalla, jonka jälkeen liikkeeseenlaskija maksaa jäljellä olevan arvon sijoittajalle. Rahoitustason ja ostohinnan välinen erotus on jäännösarvo.

Oletetaan, että sijoittajalla on ASML:n Turbo Long, kun kohde-etuuden osakekurssi on 230 euroa ja pysäytystappiotaso on 227 euroa. Tämä tarkoittaa, että ASML:n hinnassa on jonkun verran joustovaraa. Mikäli kohde-etuus saavuttaa 227 euron pysäytystappiotason, Turbo poistetaan.

Pysäytystappiotaso ei tule koskaan olemaan alle (Turbo Long) tai yli (Turbo Short) rahoitustason, joten tappiot eivät koskaan ylitä sijoittajan alkuperäistä sijoitusta.

Tiivistelmä

Jäännösarvo Turbo Longlle = pysäytystappiotaso – rahoitustaso

Jäännösarvo Turbo Shortlle = rahoitustaso – pysäytystappiotaso

Turboa harkittaessa on tärkeää ymmärtää, kuinka sen hinta lasketaan. Turbojen hintamekanismi pohjautuu useisiin jo käsiteltyihin ominaisuuksiin. Ominaisuudet käsitellään yksityiskohtaisesti seuraavissa kappaleissa. Turbojen hinnoittelukaavat ovat alla.

Turbo Long -kurssin hinta: [(kohde-etuuden hinta – rahoitustaso) + gap-preemio] / (suhdeluku * valuuttakurssi)

Turbo Shortin hinta: [(rahoitustaso – kohde-etuuden hinta) + gap-preemio] / (suhdeluku * valuuttakurssi)

Turbovariantit

Kuten aiemmin keskusteltiin, Turboja on olemassa kahta varianttia. Mikäli sijoittaja olettaa markkinoiden nousevan, hän voi avata Turbo Long -position. Mikäli sijoittaja olettaa markkinoiden laskevan, hän voi avata Turbo Short –position. Sijoituskohteen tyyppi (Turbo Long tai Turbo Short) on keskeisessä asemassa hintojen laskennassa.

Perusarvo

Kohde-etuuden markkinahinta vaikuttaa Turbon hinnoitteluun. Kun kohde-etuuden hinta nousee, nousee myös Turbo Longin hinta. Kun kohde-etuuden hinta laskee, myös Turbo Longin hinta laskee. Turbo Shortin tapauksessa hinta kuitenkin nousee, jos kohde-etuuden hinta laskee. Toisaalta Turbo Shortin hinta laskee, kun kohde-etuuden hinta nousee.

Rahoitustaso

Liikeeseenlaskija rahoittaa ison osan Turbon arvosta. Tätä kutsutaan rahoitustasoksi. Oletetaan, että sijoittajan ostaessa Wirecardin Turbo Longin osakekurssin ollessa 140 euroa, liikkeeseenlaskija rahoittaa tästä 135 euroa. Tämä tarkoittaa, että Turbo Long (suhdeluku 1) maksaa 5 euroa. Toisaalta, mikäli sijoittaja maksaa 6 euroa Galapagoksen Turbo Shortista (suhdeluku 1) osakekurssin ollessa 150 euroa, rahoitustaso on 156 euroa.

Tiivistelmä

Turbo Longin rahoitustaso = kohde-etuuden hinta – Turbo Longin hinta

Turbo Shortin rahoitustaso = kohde-etuuden hinta + Turbo Shortin hinta

Gap-riskipreemio

Rahoitustason lisäksi sijoittajalta voidaan periä palkkio, nimeltään gap-riskipreemio. Sijoittaja maksaa tämän palkkion liikkeeseenlaskijalle, ja sen tarkoituksena on suojata liikkeeseenlaskijaa, jos kohde-etuuden arvo (arvonnousu) alenee voimakkaasti Turbo Long (Short) tapauksessa. Liikkeeseenlaskija määrittelee gap-riskipreemion. Vakuutusmaksun määrittämistä koskevat laskelmat eroavat liikkeeseenlaskijakohtaisesti.

Osingot

Osingon irtoamispäivänä on tavallista, että osakekurssi laskee osingon odotetun arvon verran. Tämä vaikuttaa Turbo Longin hintaan. Oletetaan, että osinko on 1 euron verran, kun taas veroaste on 15 %. Tämä tarkoittaa, että Turbo Longin rahoitustaso laskee 0,85 euroon, mikä alentaa Turbo Longin hintaa 0,15 eurolla. Turbo Shortin rahoitustasoa alennetaan kuitenkin yhdellä eurolla.

Kuten esimerkeistä näkyy rahoitustasolla on suuri rooli Turbon hinnoittelussa. Hyvän kuvan saamiseksi Turbojen hinnoittelusta on kuitenkin tarpeen keskustella myös suhdeluvusta ja valuuttakurssista.

Suhdeluku

Turbon suhdeluku osoittaa kuinka monta Turboa tarvitaan sijoittamaan kohde-etuuteen. Oletetaan, että suhdeluku on asetettu viiteen. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja joutuu ostamaan viisi Turboa, jos hän haluaa sijoittaa yhteen kohde-etuuteen. Liikeeseenlaskija käyttää suhdelukua, koska kohde-etuuden hinta on suhteellisen korkea.

Vaihtokurssi

Turboja laskevat liikkeeseen pääasiassa eurooppalaiset liikkeeseenlaskijat ja niitä tarjotaan eurooppalaisissa pörsseissä. Siksi vipuvaikutteiset tuotteet ovat yleensä euromääräisiä. Koska Turboissa keskitytään pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin, valuuttakursseja ei yleensä tarvitse huomioida. Toisin sanoen sekä Turbo että kohde-etuus ovat euromääräisiä.

Indeksiturbojen kohdalla kohde-etuus voi olla myös muussa valuutassa kuin euroissa. Mikäli sijoittaja haluaa ostaa S&P 500 -indeksin Turbo Longin, hänen tulee ottaa huomioon, että kohde-etuus on dollarimääräinen, kun taas Turbo Long on euromääräinen. Tämä tarkoittaa, että Turbon hintaan vaikuttaa euron ja dollarin vaihtokurssi.

Hinnoittelumalli

Yllä on käsitelty kaikki tärkeät muuttujat, jotka vaikuttavat Turbojen hinnoitteluun. Alla olevat esimerkit voivat auttaa sijoittajaa ymmärtämään paremmin hinnoittelumallin komponentteja.

Kun sijoittaja olettaa Siemensin osakekurssin nousevan, hän voi ostaa Siemensin Turbo Longin.

Oletetaan, että osakekurssi on 98 euroa ja liikkeeseenlaskija arvioi rahoitustasoksi 90 euroa. Siten Turbo maksaa noin 8 euroa. Jos suhdelukua sovelletaan, sillä on lisävaikutus Turbon hintaan. Oletetaan, että liikkeeseenlaskija on asettanut suhdeluvuksi 10, mikä tarkoittaa, että sijoittaja joutuu ostamaan 10 Turbo Longia sijoittaakseen yhteen Siemensin osakkeeseen. Hinnoittelu on siis seuraava:

Siemensin Turbo Longin hinta = (98 € – 90 €) / (10 * vaihtokurssi)

Laskelman perusteella Siemensin osakkeen Turbo Long maksaa noin 0,80 euroa. Sijoittajan on hyvä huomata, että valuuttakurssia ei ole otettu huomioon, koska sekä Turbo että kohde-etuus ovat euromääräisiä.

Oletetaan, että sijoittaja olettaa Yhdysvaltain osakeindeksin laskevan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi harkita S&P 500:aan perustuvan Turbo Shortin ostamista. Oletetaan, että S&P 500:n arvo on tällä hetkellä 2,940 ja rahoitustaso 3,040. Jos suhdeluku on 100 ja sen hetkinen EUR.USD -valuuttakurssi on 1.10, Turbo Shortin hinta lasketaan seuraavasti:

S&P 500 Turbo Shortin hinta = (3 040–2 940 $) / (100 * 1,10)

Oheisen laskelman perusteellaS&P 500 Turbo Short maksaa noin 0,91 euroa.

Turbot eivät sovellu kaikille sijoittajille. Turbojen kauppaan liittyvien riskien vuoksi sijoittajan tulee käyttää tätä sijoitustuotetta vain, jos hän ymmärtää siihen liittyvät riskit. Ennen turboilla kaupankäyntiä, sijoittajan on tärkeää arvioida huolellisesti kokemuksends, sijoitustavoitteensa, taloudelliset resurssinsa ja kaikki muut asiaankuuluvat seikat.

Markkinariski

Turbojen perusarvoon vaikuttavat monet tekijät. Turbojen hinta voi pudota markkinaolosuhteiden vuoksi.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutteiseen tuotteeseen voi sijoittaa suhteellisen pienellä summalla, koska liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan kohde-etuudesta. Tämä luo vipuvaikutuksen. Jos kohde-etuuden osakekurssi nousee tai laskee, tämä saattaa vaikuttaa voimakkaasti Turbon hintaan.

Pysäytystappiotaso (stop loss)

Sijoittaja saattaa menettää koko alkuperäisen sijoituksen sijoittamalla vipuvaikutteiseen tuotteeseen. Liikkeeseenlaskijan määrittelemän pysäytystappiotason vuoksi sijoittaja voi menettää korkeintaan alkuperäisen sijoituksensa.

Tarjousten saatavuus

Rahoituslaitokset, kuten Goldman Sachs, Commerzbank, Citibank ja ING laskevat liikkeeseen Turboja. Liikkeeseenlaskijat vastaavat tarjousten tarjoamisesta ja ovat tärkeässä asemassa vipuvaikutteisten tuotteiden likviditeetissä. Heillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta varmistaa osto- tai myyntitarjousten saatavuutta, joten sijoittajan kyky toteuttaa kaupankäyntistrategiaansa riippuu liikkeeseenlaskijan tarjoamista hinnoista.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski vaikuttaa merkittävästi kaupankäyntiin. Sopimuksen likviditeetti voi vaikuttaa päätökseen kannattaako kauppaa käydä vai ei. Vaikka sijoittaja saattaa havaita hyvän kaupankäyntimahdollisuuden, hän ei välttämättä pysty toteuttamaan strategiaa likviditeetin puutteen vuoksi. On mahdollista, että markkinoilla ei ole tarpeeksi vastakkaisia osapuolia kaupan toteuttamiseksi sopivalla hinnalla. Jopa kaupan toteutuessa on aina riski, että position sulkeminen saattaa olla vaikeaa tai kallista likviditeetin puutteen vuoksi. Vipuvaikutteisten tuotteiden likviditeetti vaihtelee kohde-etuuden mukaan ja riippuu markkinoilla vallitsevista näkemyksistä.

Valuuttariski

Kaupankäynti sijoitustuotteilla, jotka ovat listattu muussa valuutassa kuin eurossa, sisältävät valuuttariskin. Mikäli Turbon kohde-etuuden valuutta laskee euroon nähden, sillä on negatiivinen vaikutus Turbon arvoon.

Gap-riski

Koska Turboilla voidaan käydä kauppaa vain pörssien asettamien kaupankäyntiaikojen puitteissa, sijoittajan on otettava huomioon niin sanottu gap-riski. Gap (englantia) tarkoittaa muun muassa eroa. Tässä yhteydessä ero viittaa eroon Turbon kaupankäyntipäivän päätöskurssin ja seuraavan kaupankäyntipäivän avaushinnan välillä. Mikäli päivien välille syntyy suuri ero, se voi vaikuttaa merkittävästi Turbopositioon vipuvaikutuksen vuoksi.

Sijoittajan on tärkeää huomioida, että vaikka LYNX tarjoaa tappionpysäytystoimeksiantoja, kuten TRAIL- ja STOP-toimeksiantoja, Turbo on valmiiksi suojattu pysäytystappiotasolla. Jos kohde-etuuden hinta avautuu pysäytystappiotasolla tai sen alapuolella, Turbo erääntyy.

Marginaalivaatimusten kasvu

Suojatakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa asiakkaiden marginaalivaatimuksia nykyisissä ja uusissa positioissa vipuvaikutteisissa tuotteissa. Tämä päätös voi johtua voimakkaasta epävakauden lisääntymisestä kohde-etuudessa, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnyksen alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että kun marginaaleja oikaistaan, arvo-osuustili ei ehkä enää täytä marginaalivaatimuksia. Jos näin on, välittäjä likvidoi positiot marginaalivaatimusten täyttämiseksi.

Likvidointiriski

Kun portfolion kokonaisvakuus laskee alle vakuusvaatimuksen, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea positioita ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot kannattavia vai tappiollisia. Jos arvo-osuustilillä on edelleen marginaalialijäämä selvitystilan jälkeen ja sijoittajalla on muita vakuuksia, Interactive Brokers sulkee tarvittavan määrän positioita marginaalivajeen poistamiseksi. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että selvitys tapahtuu aina nykyisellä parhaalla tarjoushinnalla ja että sijoittaja ei voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Likvidointi voidaan suorittaa tappiollisella hinnalla ja se voidaan suorittaa sijoittajalle epäsuotuisana ajankohtana.

Sijoittajat käyvät kauppaa Turboilla useista eri syistä. Ohessa on kuvattu joitakin syitä.

Riskienhallinta

Strukturoidut tuotteet voivat olla hyödyllisiä salkussa olevien nykyisten positioiden riskeiltä suojautumiseen.

Skenaario 1: Salkussa olevien pitkien positioiden suojaaminen

Sijoittajat, joiden salkussa on pitkiä positioita, tekevät voittoa noususuhdanteessa. Suojatakseen salkkua laskusuhdanteelta, sijoittaja voi avata Turbo Short -position. Position avulla salkku on paremmin suojattu markkinoiden laskulta.

Skenaario 2: Salkussa olevien lyhyiden positioiden suojaaminen

Sijoittajat, joiden salkussa on lyhyitä positioita, ansaitsevat voittoa laskusuhdanteessa. Suojatakseen salkkua noususuhdanteelta, sijoittaja voi avata Turbo Long -position. Position avulla salkku on paremmin suojattu markkinoiden nousulta.

Kohde-etuuden hintamuutokseen vastaaminen ilman, että kohde-etuutta tarvitsee ostaa tai myydä

Turbojen avulla voidaan hyödyntää kohde-etuuden hinnan nousut ja laskut tarvitsematta ostaa tai myydä kohde-etuutta. Ohessa on muutamia esimerkkejä tästä.

Skenaario 1: Turbo Longin ostaminen sijoittajan uskoessa hinnannousuun

Sijoittaja, joka odottaa tietyn osakekurssin nousevan tietyn ajan kuluessa, voi harkita Turbo Longin ostamista. Jos suunnanmuutos sekä ajoitus ennustetaan oikein, vipuvaikutteinen tuote voidaan myydä korkeammalla hinnalla, sulkemalla voitolla oleva positio. Jos hinta putoaa nousun sijaan, positio on tappiollinen. Vipuvaikutus voi kiihdyttää sekä tappioita että voittoja.

Skenaario 2: Turbo Shortin ostaminen odotetun hinnanlaskun hyödyntämiseksi

Jos sijoittaja olettaa osakemarkkinoiden kääntyvän laskuun, hän voi harkita Turbo Shortin ostamista. Jos kohde-etuuden hinta laskee, Turbo Shortin arvo nousee. Toisaalta, jos kohde-etuuden hinta nousee, Turbo Shortin arvo laskee.

Indeksiturbon käyttäminen indeksin osakkeiden ostamisen sijaan

Indeksiturboja käyttämällä sijoittaja voi vastata nouseviin tai laskeviin markkinoihin tai suojata salkkuaan yhdellä kaupalla. Jos sijoittaja olettaa markkinoiden nousevan ja haluaa spekuloida tällä, hän voi harkita Index Turbo Longin ostamista. Tämä tarkoittaa, ettei sijoittajan tarvitse valita yksittäistä osaketta, vaan hän sijoittaa suoraan koko markkinaan.

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, sijoittajan tulee arvioida huolellisesti, vastaako sijoitustuote hänen tietotasoaan ja kokemusta, sekä sijoitustavoitteita ja sijoitushorisonttia. Mikäli sijoittaja harkitsee kaupankäyntiä Turboilla, hän voi käyttää seuraavia kohtia selvittääkseen, sopivatko Turbojen ominaisuudet hänen profiiliinsa.

Monimutkaisuus

Turboja pidetään monimutkaisina tuotteina niiden ominaisuuksien vuoksi. Siksi sijoittajan on ymmärrettävä täysin tuotteen toiminta ennen niillä kaupankäyntiä. Yksi Turbon pääpiirteistä on liikkeeseenlaskijan rahoittama kohde-etuus. Rahoitustaso johtaa Turbon vipuvaikutukseen. Kun kohde-etuuden hinta nousee, Turbo Longin hinta nousee huomattavasti nopeammin. Kun kohde-etuuden hinta laskee, Turbo Shortin hinta nousee huomattavasti. Sijoittajan on hyvä kuitenkin huomata, että voittojen lisäksi myös tappiot moninkertaistuvat vipuvaikutuksesta.

Lyhyesti sanottuna, Turbokauppaan liittyy suuria riskejä ja vastuita. Vastuullisen toiminnan kannalta sijoittajan on ymmärrettävä sijoitustuotteen toiminta ja siihen liittyvät riskit.

Sijoittajatyyppi

Turbot soveltuvat luonteeltaan parhaiten kokeneille sijoittajille. Sijoitustuotteella voivat käydä kauppaa sekä yksityiset että ammattimaiset sijoittajat.

Tietotaso ja kokemus

On tärkeää, että tietotaso ja kokemus otetaan huomioon ennen Turboilla kaupankäyntiä. LYNX edellyttää, että sijoittaja on käynyt kauppaa vipuvaikutteisilla tuotteilla vähintään kaksi vuotta ja että hänellä on myös riittävät tiedot vipuvaikutteisten tuotteiden kaupankäynnin ominaisuuksista ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Turbokauppaan liittyy suuria riskejä. Pienellä kohde-etuuden hinnan muutoksella voi olla suuri vaikutus sopimuksen hintaan. Vipuvaikutus lisää mahdollisia voittoja ja tappioita.

Sijoittajien tulisi olla tietoisia ja huomioida, että Turbokaupassa on mahdollista menettää jopa 100 % alkuperäisestä sijoituksesta. Liikkeeseenlaskijan asettaman pysäytystappiotason takia ei ole mahdollista menettää yli 100 % sijoituksesta, koska pysäytystappiotaso ei ole alle (Turbo Long) tai yli (jos kyseessä on Turbo Short) rahoitustason.

Sijoitustavoite

Kaupankäynti Turboilla voi soveltua tiettyihin sijoitustavoitteisiin, kuten suojaukseen ja kohdennettuihin vipuvaikutteisiin sijoituksiin.

Suojaus (hedging)

Suojaus on tekniikka, jota käytetään vähentämään nykyisten positioiden erilaisten riskien merkitystä. Sijoitusriskin suojaaminen tarkoittaa sitä, että strategisia sijoitustuotteita käytetään markkinoilla suojaamaan portfoliota mahdollisilta negatiivisilta hinnanmuutoksilta.

Sijoittajat voivat käyttää Turboja suojaamaan sijoitussalkussa olevia instrumentteja, kuten osakkeita. Tämä tekniikka tarkoittaa periaatteessa Turbo Longin tai Turbo Shortin ostamista: sijoittaja, joka haluaa rajoittaa lyhyeksi myytyjen arvopaperien riskejä, voi avata Turbo Long -position. Ostettujen arvopaperien riskejä voidaan hallita puolestaan avaamalla Turbo Short -positio.

Kohdennetut vipuvaikutteiset sijoitukset

Kohdennettu vipuvaikutteinen sijoitus soveltuu tilanteisiin, joissa sijoittaja haluaa käyttää Turboa hyödyntämään kohde-etuuden tiettyä odotettua kehityssuuntaa. Vipuvaikutuksella sijoittaminen on tekniikka, jolla pyritään saamaan suurempi sijoitusvoitto vipuvaikutuksen avulla.

Sijoittaja, joka odottaa tietyn kohde-etuuden hinnan nousevan tietyn ajanjakson ajan, voi yrittää hyötyä siitä avaamalla Turbo Long -position. Toisaalta sijoittaja voi avata Turbo Short -position, mikäli hän haluaa vastata markkinoilla vallitseviin negatiivisiin odotuksiin kohde-etuuteen liittyen. Jos sijoittajan hintaennuste ja ajoitus ovat oikeita, Turbo voidaan myydä voitolla. Jos Turbon hinta liikkuu odotusten vastaiseen suuntaan, lopputulos saattaa olla tappiollinen.

Sijoitushorisontti

Turbokaupalla ei ole erityistä sijoitushorisonttia, vaikka Turbot soveltuvat parhaiten lyhytkestoiseen sijoittamiseen (alle kolmeksi vuodeksi).

Tällä verkkosivulla on kuvattu strukturoitujen tuotteiden, kuten Turbojen, pääpiirteet. Strukturoituja tuotteita pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina, ja ne voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Strukturoidut tuotteet ovat sijoitustuotteita, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä kohde-etuuden hinnan noususta / laskusta;
 • Strukturoituja tuotteita on saatavana erilaisille kohde-etuuksille, kuten osakkeille, joukkovelkakirjalainoille, indekseille, hyödykkeille ja valuutoille;
 • Strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskija rahoittaa suurimman osan sijoituksesta, mikä tarkoittaa, että sijoittajalta vaaditaan pienempi sijoitus kuin suoralla sijoituksella kohde-etuuteen;
 • Tämä luo vipuvaikutuksen, mikä johtaa mahdollisesti suurempiin voittoihin ja tappioihin;
 • Kaikilla strukturoiduilla tuotteilla ei ole samaa vipuvaikutusta.

Kuten kaikilla sijoitustuotteilla, myös strukturoiduilla tuotteilla on hyötyjä ja haittoja:

Hyödyt

 • Suurin mahdollinen tappio on määritelty pysäytystappiotasolla
 • Ei määriteltyä sijoitushorisonttia
 • Vipuvaikutus
 • Mahdollisuus portfolion suojaamiseen

Haitat

 • Vipuvaikutus johtaa suurempaan riskiin
 • Korkokulut
 • Mahdollisuus jopa 100 % alkuperäisen sijoituksen menetykseen

Jäännösarvo

Heti kun strukturoidun tuotteen pysäytystappiotaso on saavutettu, joka on (Turbo Longin tapauksessa) yläpuolella tai (Turbo Shortin tapauksessa) alapuolella, liikkeeseenlaskija siirtää jäännösarvon asianomaiselle sijoittajalle. Määrä hyvitetään sijoittajan kassavaroihin.

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on rahoituslaitos, joka kehittää, rekisteröi ja myy arvopapereita toiminnan rahoittamiseksi.

Perusarvo

Strukturoitu tuote on johdannainen, jonka perusarvo perustuu kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen, hyödykkeeseen, indeksiin tai valuuttaan.

Pysäytystappiotaso

Kun kohde-etuuden hinta saavuttaa tai ylittää tietyn hintatason, johdannainen erääntyy.

Rahoitustaso

Rahoitustaso on osuus sijoituksesta, jonka vipuvaikutteisen tuotteen liikkeeseenlaskija rahoittaa.

Suhdeluku

Suhdeluku osoittaa, kuinka monta johdannaissopimusta tarvitaan yhteen kohde-etuuden sijoittamiseen.

Suojaus

Suojaus tarkoittaa sijoituksen taloudellisen riskin kattamista (kokonaan tai osittain) toisella sijoituksella.

Turbo

Yksi monista tuotteista. Turboja laskevat yleensä liikkeelle Commerzbank, Citibank, ING, Goldman Sachs ja BNP Paribas.

Vaihtokurssi

Toiseen valuuttaan muunnetun valuutan arvo.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutuksen avulla lainattua rahaa voidaan käyttää sijoituksen potentiaalisen tuoton lisäämiseen alkuinvestoinnin ollessa suhteellisen pieni.