Futuureihin sijoittaminen

Tämä verkkosivu sisältää tärkeää tietoa futuureista sijoitustuotteina. Tiedot auttavat sijoittajaa ymmärtämään tämän tuotteen ominaispiirteet, riskit, kustannukset, sekä mahdolliset hyödyt ja tappiot, jotta hän voi verrata sitä muihin sijoitustuotteisiin.

Huomioi: Futuureita pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina. Kaupankäynti futuureilla soveltuu vain sijoittajille, jotka ymmärtävät futuurien toiminnan sekä niihin liittyvät oikeudet, velvoitteet ja riskit.

Futuuri on sopimus ostaa tai myydä tietty määrä kohde-etuutta tiettynä päivänä tulevaisuudessa (”erääntymispäivä”) ennalta määrätyllä hinnalla (”sopimushinta”). Jokaisella futuurilla on viimeinen kaupankäyntipäivä ja erääntymispäivä, jonka jälkeen sopimus vanhentuu. Sijoittaja voi sulkea position viimeiseen kaupankäyntipäivään asti. Futuureiden kohde-etuuksena voi olla mikä tahansa arvopaperi laajasta valikoimasta erilaisia rahoitustuotteita, kuten valtion joukkovelkakirjalaina, indeksi, yksittäinen osake, ulkomaan valuutta ja jopa perinteinen maataloushyödyke, metalli tai öljytuote.

Futuuriposition avaaminen altistaa sijoittajan kohde-etuuden nousulle/laskulle vipuvaikutuksella, omistamatta itse kohde-etuutta. Avatakseen futuuriposition, sijoittajan on täytettävä välittäjän eli LYNXin asettamat marginaalivaatimukset. Alkuperäinen marginaali, ylläpitomarginaali ja yön yli -marginaali on erotettava toisistaan. Sen sijaan, että sijoittaja maksaisi (avatessa pitkän position) tai vastaanottaisi (avatessa lyhyen position) koko sopimuksen arvon, sijoittajan on täytettävä alkuperäinen marginaalivaatimus. Alkuperäinen marginaali kattaa vain pienen osan sopimuksen kokonaisarvosta. Position ylläpitämiseksi sijoittajan on täytettävä ylläpitomarginaalivaatimukset.

Kun sijoittaja on sulkenut futuuriposition, avaus- ja sulkemishinnan välinen erotus kerrotaan sopimuksessa määritellyllä kertoimella ja se hyvitetään sijoittajalle (kun positio suljetaan voitolla) tai veloitetaan (kun positio suljetaan tappiolla) sijoittajan kaupankäyntitilin käteisvaroista.

Pitkä futuuri

Pitkä futuuripositio voidaan avata toteuttamalla ostotoimeksianto. Kun sijoittaja ostaa futuurin, hän tekee sopimuksen ostaa kohde-etuuden tiettynä päivämääränä tulevaisuudessa, sopimuksen erääntymispäivänä.

Pitkä futuuri esimerkki

Mikäli sijoittaja odottaa osakekurssien nousevan Yhdysvalloissa, hän voi avata pitkän futuuriposition S&P 500 -indeksissä.

Ostamalla E-mini S&P 500 December 2020 futuurin, sijoittaja avaa pitkän futuuriposition. Avaamalla pitkän position, sijoittaja tekee sopimuksen kohde-etuuden ostamisesta edellä mainitulla hinnalla erääntymispäivänä joulukuussa.

Ostajalla on myös mahdollisuus sulkea positio ennen erääntymispäivää. Jos näin tapahtuu, ostajalla ei ole enää velvollisuutta tehdä tulevaa kauppaa myyjän kanssa. Kun ostaja on sulkenut position, voitto/tappio selvitetään kaupankäyntitilille. Voitto/tappio on yhtä suuri kuin sopimuksen avaus- ja sulkuhinnan välinen erotus kerrottuna sopimuksen kertoimella.

Oletetaan, että sijoittaja ostaa E-mini S&P 500 December 2020 futuurin 2920 dollarilla ja sulkee position 2925 dollarilla, 250 dollarin ((2925-2920) * 50) voitto hyvitetään sijoittajan käteisvaroihin. Jotta esimerkki olisi mahdollisimman yksinkertainen, transaktiokustannuksia ei ole otettu huomioon. Sijoittajan tulee huomioida, että E-mini S&P 500 -futuurin kerroin on 50. Lisäksi, on tietysti mahdollista, että sijoittaja joutuu sulkemaan position tappiolla, jos positio suljetaan sen hinnan ollessa avaushinnan alapuolella. Tällöin käteisvarojen menetykset vähennetään, kun positio suljetaan.

Lyhyt futuuri

Lyhyt positio voidaan avata toteuttamalla myyntitoimeksianto. Myydessään futuurin, sijoittaja tekee sopimuksen kohde-etuuden myymisestä sopimuksen eräpäivänä.

Lyhyt futuuri esimerkki

Sijoittaja odottaa NASDAQ 100 -indeksissä listattujen osakkeiden laskevan, joten hän päättää avata lyhyen E-mini NASDAQ 100 Index December 2020 futuuriposition toteuttamalla myyntitoimeksiannon. Avaamalla lyhyen position, sopimuksen myyjä sitoutuu myymään kohde-etuuden eräpäivänä joulukuussa. Myyjällä on kuitenkin myös mahdollisuus sulkea lyhyt positio ennen eräpäivää. Voitto/tappio lasketaan kertomalla sopimushinnan ja position sulkuhinnan välinen erotus kertoimella.

Oletetaan, että sijoittaja myy yhden NQ December 2020 futuurin, jonka avaushinta on 7510 dollaria ja sulkee position 7500 dollarilla mikä tuottaa 200 ((7510 – 7500) * 20) dollaria voittoa. Transaktiokustannukset on jälleen jätetty huomiotta. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että Nasdaq-futuureiden kerroin on 20. Tämä positio voi kuitenkin johtaa myös tappioon, jos positio suljetaan sopimushinnan yläpuolella. Tässä tapauksessa tappiot vähennetään sijoittajan käteisvaroista. Kun positio suljetaan voitolla, voitot hyvitetään kaupankäyntitilin käteisvaroihin.

Futuurikaupankäynti tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman vaihtoehtoja, ja niitä voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. Futuurikaupankäynnin etujen lisäksi on tärkeää ottaa huomioon siihen liittyvät riskit.

Riskienhallinta

Futuuri on sijoitustuote, jonka avulla sijoittaja voi suojata (hedge) sen hetkiset riskinsä yhdellä sopimuksella. Futuuripositio ei vaadi alkuperäistä sijoitusta ja sopii portfolion taloudellisen riskin tasaamiseen. Siksi futuurit ovat tärkeitä sijoitustuotteita riskienhallinnassa.

Spekulointi

Futuuripositioiden avaamisen ja sulkemisen yksinkertaisuus mahdollistaa kaupankäynnin lyhyillä aikaväleillä ja spekulatiivisiin tarkoituksiin. Jos sijoittaja odottaa markkinoiden nousevan, hän voi päättää ostaa futuurin. Mikäli hän odottaa markkinoiden laskevan, hän voi päättää myydä futuurin (lyhyeksi myynti).

Marginaalit

Marginaalit luotiin varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaus. Futuurin voi ostaa ja myydä ilman, että omistaa sopimuksen kokonaisarvoa käteisenä. Tämä tarkoittaa, että jos kohde-etuuden arvo liikkuu sijoittajan position vastaisesti, tappiot voivat ylittää tilille talletetut varat. Tämän riskin rajoittamiseksi jokaisella futuurilla on marginaalivaatimukset. Marginaali on määrä, jonka on laskettu varmistamaan sen, että sijoittaja pystyy täyttämään nämä velvoitteet, kun hän avaa ja säilytää futuuripositioita kyseisenä kaupankäyntipäivänä.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutus mahdollistaa suuremman tuoton saavuttamisen pienemmällä alkuinvestoinnilla kuin mitä se olisi suoralla sijoituksella kohde-etuuteen. Myös riski on suurempi sijoittajan käydessä kauppaa vipuvaikutuksella kuin suoralla sijoituksella. Futuurikauppa antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää kohde-etuuden liikkeitä maksamatta koko sopimuksen arvoa, käyttämällä vipuvaikutusta hyväksi.

Hajauttaminen

Futuurit tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden hajauttaa salkkua pienemmällä sijoituksella kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen.

Futuuri on standardisoitu sopimus, joka sisältää pääasiassa seuraavat komponentit:

 1. Kohde-etuuden arvo
 2. Sopimuksen koko
 3. Eräpäivä
 4. Toteutushinta

Huomio: Sopimushinta ei ole standardoitu ominaisuus. Hinta määräytyy markkinoiden tarjonnan ja kysynnän perusteella.

Kohde-etuuden arvo

Futuureilla kaupankäynti voi tapahtua erilaisilla kohde-etuuksilla, kuten osakkeilla, indekseillä, valuutoilla ja hyödykkeillä. Näiden kohde-etuuksien on oltava kaupankäynnin kohteena pörssissä. Kohde-etuuksien liikkeeseenlaskijat eivät osallistu niiden kohde-etuuksien valintaan, joille futuureja voidaan tarjota.

Sopimuksen koko

Sopimuskoot ovat standardisoitu kertoimella lähes kaikilla futuurimarkkinoilla. Tämä tarkoittaa, että yksi futuuri edustaa kohde-etuuden arvoa kerrottuna kertoimella. Mutta mitä kertoimella tarkkaan ottaen tarkoitetaan? Alla oleva esimerkki täsmentää tätä.

Hyödykefutuurin, kuten Light Sweet Crude Oil –futuurin, kohdalla yksi sopimus heijastaa kohde-etuuden kokoa kerrottuna kertoimella. Crude Oil -futuurin kerroin on 1 000.

Tämä tarkoittaa, että yksi sopimus edustaa 1000 tynnyriä raakaöljyä. Kun sijoittaja ostaa Crude Oil -sopimuksen hintaan 53, tämä tarkoittaa investointia 1 000 tynnyriin raakaöljyä, joiden arvo on 53 dollaria tynnyriltä. Tämän futuurisopimuksen kokonaisarvo on siis 53 000 dollaria (1 000 x 53).

Sama periaate koskee indeksifutuureja. Esimerkiksi E-mini S&P 500 -futuurisopimuksen kerroin on 50, mikä tarkoittaa, että yksi indeksipiste kohde-etuudessa (S&P 500 -indeksi) vastaa 50 dollaria futuurisopimuksessa. Kun indeksihinta on 2 900 dollaria, sopimuksen koko on 2 900 x 50 = 145 000 dollaria.[/v0c_message]

Eräpäivä

Futuurisopimuksen voimassaolo on rajoitettu ja se päättyy osakemarkkinoiden määrittäminä eräpäivinä. Mikäli sijoittaja ei ole sulkenut positiota, hän joko vastaanottaa kohde-etuuden tai odottaa ostavansa ja jälleenmyyvänsä sen erääntymispäivänä (katso kohta 4).

Selvitystapa

Mikäli sijoittaja ei sulje futuuripositiota ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä, positio selvitetään fyysisenä toimituksena tai käteismaksuna. Kun kyseessä on fyysinen toimitus, sijoittaja vastaanottaa kohde-etuuden tai vaihtoehtoisesti ostaa ja jälleenmyy sen. Käteisselvityksessä molemmat osapuolet maksavat sopimuksen koon käteisellä. Esimerkkinä, käteisselvitettävän puuvillafutuurin ostaja vastaanottaa/maksaa eron selvityshinnan ja sopimushinnan välillä. Kun kyseessä on fyysinen toimitus, kohde-etuus toimitetaan tosiasiallisesti.

LYNX ei tue kohde-etuuksien fyysistä toimitusta hyödykefutuureiden kohdalla. Jotta vältyttäisiin erääntyvien futuuri- ja futuurioptiosopimusten fyysiseltä toimitukselta, asiakkaiden tulee siirtää positionsa myöhemmälle eräpäivälle. Tämä on tehtävä ennen ns. sulkemisjaksoa (Cut-Out period). Mikäli positio on edelleen avoinna sulkemisjakson aikana, LYNX likvidoi futuuriposition automaattisesti. Likvidointi tapahtuu sulkemisajan alkamisen ja sopivan raja-ajan välillä.

Asiakkaan vastuulla on olla tietoinen sulkemisjakson alkamisesta. Jos asiakas ei ole sulkenut positiota, johon liittyy fyysinen selvitysmenetelmä, välittäjä voi likvidoida erääntyvässä sopimuksessa olevan avoimen position.

Huomio: Likvidoinnit eivät vaikuta avoimiin toimeksiantoihin; asiakkaiden on varmistettava, että voimassa olevat toimeksiannot mukautetaan uuteen positioon.

Futuurit eivät sovellu kaikille sijoittajille ja niillä tulisi käydä kauppaa vain, jos on varma, että ymmärtää miten ne toimivat ja niihin liittyvät riskit. Ennen sijoittamisen aloittamista, on tärkeää arvioida kokemus, sijoitustavoitteet, taloudelliset resurssit ja kaikki muut asiaan liittyvät seikat.

Markkinariski

Futuurien markkina-arvoon vaikuttavat monet tekijät. Futuurit voivat poistua markkinoilta ennen voimassaolon päättymistä tai niiden vanhentuessa. Kohde-etuuden hinnan vaihtelut voivat vaikuttaa futuurin arvoon, mutta muutos voi joskus tapahtua toiseen suuntaan tai olla eri suuruusluokkassa kohde-etuuden hinnan muutoksen kanssa.

Vipuvaikutus

Yksi futuurikaupan suurimmista riskeistä johtuu vipuvaikutuksesta. Valppauden puute vipuvaikutuksen kohdalla ja siihen liittyvien riskien sivuuttaminen on yleisin tappioiden syy futuurikaupassa. Selvityslaitokset asettavat marginaalivaatimukset tasolle, joiden katsotaan olevan yhdenmukainen futuuriin liittyvän riskin kanssa. Tämä on pörssin edellyttämä marginaalin vähimmäismäärä, joka johtaa vipuvaikutukseen, koska se poikkeaa futuurisopimuksen arvosta.

Mahdolliset tappiot voivat ylittää alkuperäisen marginaalin

Futuurikauppaan liittyvät mahdolliset tappiot ovat rajoittamattomat suuren vipuvaikutuksen vuoksi. Tämän seurauksena sijoittaja voi joutua tallettamaan lisää varoja, joiden arvo voi ylittää alkuperäisen marginaalin merkittävästi.

Ylimääräinen vakuuksien muutospyyntö (margin call)

Sijoittaja saattaa menettää kaikki LYNXille tallettamansa varat. Futuurisopimusten kaupasta seuraava vastuu ei ole rajoitettu sillä hetkellä vaadittavaan marginaaliin (alkuperäinen marginaali). Jos markkinat liikkuvat positiota vastaan tai marginaalivaatimukset nousevat, sijoittajalle saatetaan ilmoittaa pyynnöstä tehdä lisätalletuksia välittömästi position säilyttämiseksi tai sen selvityshetkellä. Mikäli sijoittaja ei noudata LYNXin pyyntöä suorittaa ylimääräisiä lisätalletusta asetetussa määräajassa, LYNX sulkee position ja sijoittaja on vastuussa mahdollisista tappioista.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on tärkeä tekijä kaupankäynnissä. Sopimuksen likviditeetti voidaan ottaa huomioon tehdessä päätöstä kaupan suorittamisesta. Vaikka sijoittajalla olisi vahva mielikuva markkinoista, hän ei välttämättä pysty toteuttamaan haluamaansa strategiaa likviditeetin puutteen vuoksi. Markkinoiden vastapuolella ei ehkä ole tarpeeksi kiinnostusta, jotta kauppa toteutuisi oikealla hinnalla. Vaikka kauppa toteutettaisiin, on olemassa riski, että position sulkeminen on vaikeaa tai tappiollista likviditeetin puutteen vuoksi. Futuureiden likviditeetti vaihtelee kohde-etuuden arvon ja eräpäivän mukaan.

Valuuttariski

Kun käydään kauppaa sopimuksella, joka on noteerattu muussa valuutassa kuin euroissa, tästä seuraa valuuttariski. Jos sopimuksen valuutta putoaa euroon nähden, tällä on negatiivinen vaikutus sijoitukseen.

Gap-riski

Futuureilla voidaan käydä kauppaa vain pörssien asettamien kaupankäyntiaikojen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa niin kutsuttu ”gap-riski”. Gap:illä tarkoitetaan edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssin ja seuraavan kaupankäyntipäivän avaushinnan välistä eroa. Riski on suuri, jos avaushinta eroaa huomattavasti edellisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista. Tämä ero voi aiheuttaa suuria tappioita, joihin sijoittaja ei pysty reagoimaan, koska pörssit ovat kiinni. Futuureiden suuren vipuvaikutuksen vuoksi tappioista voi tulla merkittäviä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että vaikka LYNX tarjoaa STOP- ja TRAIL-toimeksiantotyyppejä, futuuripositioita ei voida suojata normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.

Marginaalivaatimusten nousu

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa avoimien ja uusien positioiden marginaalivaatimuksia asiakkailleen. Tämä päätös voi johtua kohde-etuuden voimakkaasta volatiliteetin lisääntymisestä, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn rajan alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että kun marginaaleja muutetaan, kaupankäyntitili ei välttämättä enää täytä marginaalivaatimuksia. Tässä tapauksessa välittäjä saattaa likvidoida positioita vajeen korjaamiseksi.

Likvidointiriski

Jos portfolion kokonaisvakuus laskee marginaalivaatimuksien alapuolelle, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea tietyt positiot ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot voitollisia vai tappiollisia. Jos tilillä on edelleen marginaalivaje likvidoinnin jälkeen ja sijoittajalla on muita positioita vakuutena, Interactive Brokers tulee sulkemaan muita positiota marginaalivajeen korjaamiseksi. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että likvidointi tapahtuu aina sen hetkisellä parhaalla tarjoushinnalla, eikä sijoittajan ole mahdollista vaikuttaa lopulliseen toteutushintaan. Likvidointi voidaan suorittaa tappiollisella hinnalla ja sijoittajalle epäsuotuisana ajankohtana.

Alla olevat kaaviot kuvaavat, kuinka sijoitus tiettyyn futuurisopimukseen voi tuottaa voittoja/tappioita. Nämä kaaviot esittävät erilaisia mahdollisia tuloksia, eivätkä ne ole tarkkoja indikaatioita odotetuista voitoista ja tappioista. Todelliset voitot/tappiot riippuvat siitä, kuinka kohde-etuuden hinta kehittyy. Vaaka-akseli edustaa kohde-etuuden mahdollista hinnanliikettä eräpäivänä ja pystyakseli osoittaa futuurisopimuksen voittoa tai tappiota. Selvyyden vuoksi, alla näkyvät skenaariot eivät sisällä transaktiokustannuksia.

Futuurin ostaminen

Oletetaan, että sijoittaja haluaa avata pitkän futuuriposition DAX30-indeksissä (DAX). Positio voidaan avata suorittamalla ostotoimeksianto. Sopimuksen kriittinen piste (break-even point) saavutetaan, kun sopimushinta on yhtä suuri kuin kohde-etuuden avaushinta. Kaavio osoittaa, että sijoittajalla on realisoimattomia tappioita, jos indeksin hinta on alle position avaushinnan. Enimmäismäärä, jonka ostaja voi menettää, on merkittävä, ja rajoitettu markkinahinnan laskemiseen nollaan, ellei kohde-etuus ole yksi arvopaperi (esimerkiksi hyödyke). Tässä tapauksessa mahdollinen tappio on rajaton, koska markkinahinta voi olla negatiivinen. Ostaja voi menettää kaikki sijoitukset ja joutua suorittamaan lisätalletuksia, jotka ylittävät alkuperäisen marginaalivaatimuksen huomattavasti. Nousevilla markkinoilla potentiaalinen voitto on rajaton. Voiton tai tappion laskemiseksi indeksipisteiden ero (sopimushinnan ja sulkuhinnan välillä) on kerrottava futuurin kertoimella.

Performance grafiek Long Future

Futuurin myynti

Oletetaan, että sijoittaja haluaa avata lyhyen E-mini S&P 500 (ES) -futuuriposition suorittamalla myyntitoimeksiannon. Sopimuksen kriittinen piste saavutetaan, kun sopimushinta on yhtä suuri kuin kohde-etuuden avaushinta. Kaavio osoittaa, että sijoittajalla on realisoimattomia tappioita, jos indeksin hinta on yli position avaushinnan (sen lyhyeksi myyntihinnan). Enimmäismäärä, jonka futuurisopimuksen myyjä voi menettää, on rajaton, koska teoriassa markkinat voivat nousta rajattomasti. Myyjä voi menettää kaikki sijoitukset ja joutua suorittamaan lisätalletuksia, jotka ylittävät alkuperäisen marginaalivaatimuksen huomattavasti. Potentiaalinen voitto on rajoitettu markkinahinnan nollaan laskemiseen, ellei kohde-etuus ole yksi arvopaperi (esimerkiksi hyödyke). Tässä tapauksessa mahdollinen voitto on rajaton, koska markkinahinta voi olla negatiivinen. Voiton tai tappion laskemiseksi indeksipisteiden ero (sopimus- ja sulkuhinnan välillä) on kerrottava futuurin kertoimella.

Performance grafiek Short Future

On olemassa useita syitä, miksi sijoittajat käyvät kauppaa futuureilla. Joitakin näistä syistä käsitellään alla.

Riskienhallinta

Skenaario 1: Pitkän (bullish) salkun suojaaminen

Sijoittajat, jotka hallinnoivat ”pitkää” salkkua, haluavat ansaita voittoa nousevilla markkinoilla. Salkun suojaamiseksi sijoittaja saattaa haluta avata lyhyen futuuriposition. Vaikka salkun avoimet ostetut positiot ovat alttiita markkinahintojen laskulle, tätä riskiä voidaan vähentää ylläpitämällä samanaikaisesti lyhyttä indeksifutuuripositiota.

Skenaario 2: Lyhyen (bearish) salkun suojaaminen

Sijoittajat, joilla on salkussa avoimia lyhyeksi myytyjä positioita, haluavat ansaita voittoa laskevilla markkinoilla. Salkun suojaamiseksi sijoittaja saattaa avata pitkän futuuriposition. Vaikka salkun avoimet lyhyet positiot ovat alttiita markkinahintojen nousulle, tätä riskiä voidaan vähentää ylläpitämällä samanaikaisesti pitkää indeksifutuuripositiota.

Skenaario 3: Myynti- ja ostohinnan erotukset (spreads)

Vaikka useimmat spekulatiiviset futuurisopimusten ostot suoritetaan odotetun hintojen nousun hyödyntämiseksi – tai vastaavasti myynnit odotetun hintojenlaskun hyödyntämiseksi -, on myös paljon muita mahdollisia strategioita. Myynti- ja ostohintojen välisten erotusten hyödyntämiset ovat esimerkki näistä. Erotuksista hyötyminen tarkoittaa futuurin ostamista yhtenä kuukautena ja toisen futuurin myymistä toisena kuukautena. Tavoitteena on hyödyntää odotettua muutosta yhden futuurin ostohinnan ja toisen futuurin myyntihinnan välillä. ’Calendar spread:in’ lisäksi sijoittajien on mahdollista hyötyä raaka-aineiden myynti- ja ostohintojen erotuksista.

Kohde-etuuden hinnanmuutokseen reagoiminen ostamatta itse kohde-etuutta

Futuureiden avulla sijoittaja voi hyötyä kohde-etuuden nousevista ja laskevista hinnoista käymättä kauppaa itse kohde-etuudella. Joitakin esimerkkejä kuvataan alla.

Skenaario 1: Hintojen noususta hyötyminen (pitkä positio)

Sijoittaja, joka odottaa tietyn kohde-etuuden hinnan nousevan tietyn ajanjakson aikana, voi yrittää hyötyä tästä ostamalla futuurin. Jos ostaja on oikeassa ennustaessaan hinnanmuutoksen suuntaa ja ajoitusta, futuuri voidaan myydä korkeammalla hinnalla, mikä johtaa realisoituun voittoon. Jos hinta laskee nousun sijaan, kauppa johtaa tappioon. Vipuvaikutuksesta johtuen potentiaaliset tappiot ja voitot voivat ylittää alkuperäiset marginaalivaatimukset.

Skenaario 2: Hintojen laskusta hyötyminen (lyhyt positio)

Sijoittaja, joka odottaa tietyn kohde-etuuden hinnan laskevan tietyn ajanjakson aikana, voi yrittää hyötyä tästä myymällä futuurin. Jos myyjä on oikeassa ja hinta laskee, voitto voidaan realisoida ostamalla futuuri takaisin alhaisemmalla hinnalla. Yksikkökohtainen voitto ilmaistaan määrällä, jolla futuurin hankintahinta on alempi kuin aiempi myyntihinta. Marginaalivaatimukset, joita sovelletaan futuurin myynnissä, ovat samat kuin futuurin ostamisessa. Päivittäiset voitot tai tappiot hyvitetään/veloitetaan tililtä vastaavanlaisesti.

Indeksifutuurit

Indeksifutuurit ovat futuurisopimuksia, joiden kohde-etuutena on indeksi. Tämän tuotteen avulla sijoittaja voi vastata markkinoiden yleiseen suuntaan tai suojata salkkua yhdellä toimeksiannolla. Mikäli sijoittaja suhtautuu myönteisesti markkinoihin, mutta ei tiedä mitä osakkeita ostaa tai mitkä markkinasektorit tulevat nousemaan, hän voi ostaa indeksifutuurisopimuksen. Jos indeksin arvo nousee, indeksifutuurin arvo nousee.

Sijoittajan on tärkeää varmistaa, vastaako tuote hänen tietotasoaan, kokemusta ja sijoitustavoitteita. Mikäli sijoittaja harkitsee sijoittamista futuureihin, voi määrittää alla olevien kohtien perusteella, sopivatko futuurit hänelle.

Monimutkaisuus

Sijoittaminen futuureihin tarkoittaa sijoittamista monimutkaiseen tuotteeseen. Avatessaan futuuriposition, sijoittaja sitoutuu toimittamaan tai ostamaan kohde-etuuden sopimushintaan määriteltyyn eräpäivään mennessä. Siksi sijoittajan tulee ottaa huomioon futuurikauppaan liittyvät riskit ja velvoitteet. Näitä riskejä ja velvoitteita käsitellään tarkemmin alla. Sijoittajan tulisi myös ottaa huomioon futuurin standardisoidut ominaisuudet. Yksi näistä ominaisuuksista on sopimukseen liittyvä kerroin. Futuurin hinnankehitys riippuu kohde-etuuden arvosta. Sopimuksen kertoimen takia kohde-etuuden hintojen muutos johtaa suurempaan futuurisopimuksen hinnanliikkeeseen. Sijottajan tulee huomioida, että potentiaaliset voitot tai tappiot voivat muuttua huomattavasti. Kun sijoittaja avaa pitkän futuuriposition, hän tekee tappiota, kun positio suljetaan alle sopimushinnan. Mikäli futuurisopimus myydään lyhyeksi, tappioita syntyy, kun positio suljetaan sopimushintaa korkeammalla hinnalla.

Lyhyesti sanottuna futuurikauppaan liittyy suuria riskejä, sekä vastuita. Käydäkseen futuurikauppaa vastuullisesti, sijoittajan on ymmärrettävä futuurien toiminta ja siihen liittyvät riskit.

Sijoittajatyyppi

Monimutkaisuuden vuoksi futuurit sopivat parhaiten keskiverto- ja kokeneille sijoittajille. Sekä yksityis-, että ammattilaissijoittajat voivat käydä kauppaa futuureilla.

Tietotaso ja kokemus

Ennen futuurikaupan aloittamista, on tärkeää arvioida asetettuja tietämyksen ja kokemuksen kriteerejä. Koska futuurit luokitellaan monimutkaisiksi sijoitustuotteiksi, LYNXillä on vähintään kahden vuoden kokemusvaatimus. Lisäksi on tärkeää, että sijoittajalla on riittävä tieto futuurien ominaisuuksista ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Futuurikauppaan liittyy korkeita riskejä. Pienellä kohde-etuuden hinnanmuutoksella voi olla suuri vaikutus futuurin hinnoitteluun. Vipuvaikutus lisää potentiaalisia voittoja ja tappioita.

Sijoittajan tulisi olla tietoinen, että futuurikaupassa on mahdollista menettää jopa 100% (tai enemmän) alkuperäisen sijoituksen määrästä. Sijoittajat voivat joutua tekemään lisätalletuksia tilin rahoittamiseksi. Nämä maksuvaatimukset voivat ylittää alkumarginaalivaatimuksen merkittävästi.

Sijoitustavoite

Futuurit ovat monipuolisia sijoitustuotteita, jotka tekevät tästä tuotteesta sopivan erilaisiin sijoitustarkoituksiin, kuten suojaukseen (hedging), sekä reagointi kohdennettuihin hintojenmuutoksiin vipuvaikutuksella.

Suojaus (hedging)

Suojaus on tekniikka, jota käytetään suojaamaan altistumista monille erilaisille riskeille. Suojautuminen sijoitusriskiltä tarkoittaa markkinoilla olevien välineiden strategista hyödyntämistä mahdollisten epäsuotuisten hinnanmuutosten varalta.

Sijoittajat voivat käydä futuurikauppaa muiden avoimien positioiden (kuten osakkeiden) suojaamiseksi sijoitusriskiltä. Tähän tekniikkaan sisältyy futuurien ostaminen tai myyminen epäsuotuisten hintojen kehitysten varalta. Sijoittaja, joka haluaa hallita lyhyen salkun riskejä, voi avata pitkän futuuriposition. Avoimen pitkän position riskejä voidaan rajoittaa myymällä futuuri lyhyeksi.

Hintojen muutoksiin reagoiminen vivun avulla

Mikäli sijoittaja haluaa käydä kauppaa tiettyyn suuntaan (kohdennetun vipuvaikutuksen avulla), hän voi tehdä tämän futuurien avulla. Kohdennettu vipuvaikutteinen sijoitus on tekniikka, jolla tavoitellaan korkeampia sijoitusvoittoja kertoimen avulla.

Sijoittaja, joka odottaa tietyn kohde-etuuden hinnan nousevan tietyn ajanjakson ajan, voi reagoida tähän ostamalla futuurin. Jos ostaja onnistuu spekuloimaan hinnanmuutoksen suunnan ja ajoituksen oikein, futuurisopimus voidaan myydä korkeammalla hinnalla, mikä tuottaa voittoa. Jos hinta putoaa nousun sijaan, kauppa johtaa tappioon. Futuurisopimuksen vipuvaikutuksesta johtuen tappiot ja voitot voivat ylittää alkumarginaalivaatimuksen.

Sijoitushorisontti

Futuurikaupalla ei ole tiettyä sijoitushorisonttia. Futuurikauppa voi olla sopiva lyhytaikaiseen (alle kolme vuotta), keskipitkään (kolme – kymmenen vuotta) ja pitkäaikaiseen (yli kymmenen vuotta) sijoittamiseen. Futuurit, joiden voimassaoloaika on yli vuoden, ovat kuitenkin vähemmän yleisiä. Tämän lisäksi futuurit, joiden voimassaoloaika on yli vuoden, ovat vähemmän likvidejä. Likvideimmät futuurit ovat voimassaoloajan puolesta lyhytaikaisia.

Alla näkyvä taulukko tarjoaa tietoa suosituimmista futuureista.

FutuuriKaupankäyntitunnusPörssiKerroinValuuttaKohde-etuuden kategoria
AEXEOEFTA200Osakeindeksi
CAC40CAC40MONEP10Osakeindeksi
DAX 30DAXDTB25Osakeindeksi
Euro Stoxx50ESTX50DTB10Osakeindeksi
FTSE100ZICEEU1000£Osakeindeksi
E-mini S&P 500ESGLOBEX50$Osakeindeksi
E-mini NASDAQ 100NQGLOBEX20$Osakeindeksi
Mini Sized Dow Jones IndustrialYMECBOT5$Osakeindeksi
Light Sweet Crude OilCLNYMEX1000$Raaka-aine
GoldGCNYMEX100$Raaka-aine
SilverSINYMEX5000$Raaka-aine
SoybeanZSECBOT5000$Raaka-aine
CornZCECBOT5000$Raaka-aine
SugarSBECBOT112000$Raaka-aine

Futuureita pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina, ja niistä voidaan tehdä seuraavanlainen yhteenveto:

 • Futuuri on sopimus, jolla ostetaan tai myydään tietty määrä kohde-etuutta tiettynä tulevaisuuden päivämääränä ennalta määrätyllä hinnalla;
 • Futuurin arvo perustuu aina kohde-etuuden arvoon;
 • Jokaisella futuurilla on eräpäivä;
 • Futuureilla on ns. kerroin;
 • Sijoittaminen futuureihin tarkoittaa sijoittamista vipuvaikutuksella;
 • Futuureilla on vakioidut sopimusehdot.

Kuten kaikilla sijoitustuotteilla, futuureilla on etuja ja haittoja. Tärkeimmät niistä on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Hyödyt:

 • Kohdennettu sijoitus ja potentiaalisesti suuremmat voitot vipuvaikutuksella
 • Suojausmahdollisuus (hedging)
 • Futuureja on saatavana erilaisille kohde-etuuksille

Haitat:

 • Tappiot voivat kasvaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi
 • Mahdollisuus menettää 100% tai jopa enemmän kuin alkuperäinen sijoitus
 • Soveltuu vain kokeneille ja aktiivisille sijoittajille

Alkumarginaali

Alkumarginaali on rahasumma, joka tarvitaan futuurin osto- tai myyntiposition avaamiseen.

Eräpäivä

Päivämäärää, jolloin futuuri erääntyy, kutsutaan eräpäiväksi. Eräpäivä on asianomaisen pörssin standardoima futuurin ominaisuus.

Fyysinen selvitys

Fyysinen selvitys on selvitysmenetelmä, jossa varsinainen kohde-etuus on toimitettava määritettynä toimituspäivänä sen sijaan, että sopimus selvitettäisiin käteisellä.

Kohde-etuuden arvo

Kohde-etuuksien arvot ovat arvopapereiden arvoja, joihin johdannaisen hinta perustuu.

Käteisselvitys

Erääntymisen jälkeen futuurisopimus selvitetään käteisellä. Tämä tarkoittaa, että positio on suljettu ja selvityshinnan ja sopimushinnan välinen ero hyvitetään (voiton tapauksessa) tai veloitetaan (tappion tapauksessa) käteisvaroista.

Selvityshinta

Futuurin hinta pörssin sulkiessa kyseiselle futuurille (pörssin määrittelemä).

Selvityskeskus (clearing institution)

Selvityskeskus toimii ostajan ja myyjän välillä ja pyrkii varmistamaan, että prosessi sujuu sujuvasti kaupankäynnin alusta maksun suorittamiseen.

Sopimushinta

Tämä on futuurin hinta, jonka ostaja ja myyjä sopivat.

Sulkemisjakso (Close-Out period)

Sulkemisjakso tarkoittaa, että sijoittaja ei voi käydä kauppaa tai pitää futuuripositiota hallussaan. Tämä on erityisen tärkeää futuureiden kohdalla, joita koskee fyysisen selvitys. Koska LYNX ei voi toimittaa kohde-etuutta fyysisesti, kaupankäyntijärjestelmä sulkee avoimen position automaattisesti, kun sulkemisjakso on alkanut. Likvidointi tapahtuu sulkemisjakson alkamisen ja raja-ajan välillä.

Sopimuksen koko

Tätä kutsutaan myös sopimuksen kertoimeksi, mikä tekee futuurista vipuvaikutteisen tuotteen. Yksi futuuri pitää sisällään useita kohde-etuuksia. Esimerkkinä Brent Oil -futuuri (BZ) edustaa 1 000 tynnyriä Brent-öljyä. Tästä syystä futuurin kerroin on 1 000. Sopimuksen koko on futuurin standardoitu ominaisuus.

Tarjoushinta

Hinta, jolla hyödykkeellä voidaan käydä kauppaa markkinoilla milloin tahansa.

Ylläpitomarginaali

Ylläpitomarginaali edustaa summaa, joka sijoittajalla on oltava marginaalitilillä alkuperäisen oston jälkeen position säilyttämiseksi.

Yön yli -palkkio

Jos sijoittaja päättää pitää position yön yli, välittäjä veloittaa tästä palkkion. Voit tutustua tämänhetkisiin palkkoihin LYNXin verkkosivuilla.

Yön yli -marginaali

Yön yli marginaali on marginaalivaatimus, joka sijoittajan on täytettävä, jotta voi siirtää futuuriposition seuraavalle kaupankäyntipäivälle.