Vakuudellisen limiittiluoton
ja lyhyeksi myynnin korot

LYNXin kautta avatulla vakuudellisella limiittiluottotilillä käytössäsi on velkavipu, jonka avulla voit ostaa käteisvarojasi suuremman määrän arvopapereita. Käteisvarasi ja arvopaperipositiot toimivat vakuutena limiittiluotolle.

Tämänhetkiset debet- ja kreditkorkomme löytyvät alla olevasta yleiskatsauksesta. Debetkorot koskevat limiittiluottolainoja ja kreditkorot lyhyeksi myyntiä. Yleiskatsauksesta löydät myös tietoa käteissaldojen yleisestä kreditkorosta, sekä muista lyhyeksi myyntiin liittyvistä kuluista.

Debet- ja kreditkorot sekä muut liitännäiset kaupankäyntikulut

Alta löydät tietoa kredit- ja debetkoroista.

Kreditkorot

Asiakastilit voivat saada kreditkorkoa pitkistä selvitetyistä käteissaldoista. Korot päivitetään päivittäin, ja ne lasketaan viitekoron ja kunkin valuutan korkomarginaalin perusteella. Huomioithan, että kreditkorko voi riippua tilisi nettovarallisuusarvosta (NAV).

Kreditkoron määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukon tarkastelemiseksi syötä NAV Yhdysvaltain dollareina ja valitse tarkasteltava valuutta.

Valuutta Taso NAV mukautettu vuosikorko alkaen


Tärkeitä huomautuksia:

 1. Interactive Brokers Ireland Limitedissä (IBIE) säilytettävien tilien kreditkoroista peritään yleensä lähdevero, jonka suuruus on 20% maksetusta korosta. Tästä vaatimuksesta on saatavissa vapautuksia ja vähennyksiä riippuen asiakkaan oikeudellisesta asemasta tai verotuksellisesta asuinmaasta. Lisätietoja löytyy täältä.
 2. Korkoja laskettaessa on muistettava, että käytetään edellä mainittuihin tasoihin perustuvaa yhdistelmäkorkoa. Korkojen perustana olevat tasot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
 3. Jos arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokers Ireland Limitedissä (IBIE), pitkien selvitettyjen käteisvarojen (Long Settled cash) laskelma on seuraava: Ending Settled Cash – Short Stock Collateral Value.
 4. Jos arvo-osuustiliäsi säilytetään Interactive Brokers U.K. Limitedissä (IBUK), tilin kreditkorko kertyy tilin Securities -segmentissä oleville positiivisille käteissaldoille, mutta ei Commodities -segmentissä oleville käteissaldoille. Lisätietoja laskennasta löytyy täältä.

Vastuuvapauslauseke:

Korot ovat vaihtelevia, ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Korkolaskuri perustuu tietoihin, joiden uskomme olevan tarkkoja ja oikeita, mutta LYNX ei takaa niiden tarkkuutta tai riittävyyttä, eikä niihin pidä luottaa sellaisenaan. LYNX ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteista tai tämän laskurin käytöstä saaduista tuloksista.

LYNX ei ole pankki eikä ota vastaan talletuksia. Siksi LYNX ei maksa kreditkorkoa. LYNXin ETA-asiakkailla on tili Interactive Broker Ireland Limitedissä (IBIE) ja ETA-alueen ulkopuolisilla asiakkailla on tili Interactive Broker U.K. Limitedissä (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), mukaan lukien konsernin operatiiviset tytäryhtiöt, saattavat pystyä maksamaan LYNXin asiakkaille kreditkorkoa pitkistä selvitetyistä käteissaldoista. IBKR maksaa korkoa täysimääräisesti niille tilille, joiden nettovarallisuusarvo (NAV) on vähintään 100 000 USD (tai vastaava määrä muussa valuutassa). Tileille, joiden nettovarallisuus on alle 100 000 USD (tai vastaava määrä muussa valuutassa), maksetaan korkoa suhteessa tilin kokoon. LYNX veloittaa niin sanotun LYNXin korkomarginaalin, joka on [%markdown%] pitkistä selvitetyistä käteissaldoista ja joka vähennetään IBKR:n maksamasta kreditkorosta. Jos LYNXin veloittama korkomarginaali on suurempi kuin IBKR:n maksama kreditkorko, asiakkaalle ei makseta korkoa.

Kaavana ilmaistuna kreditkorot lasketaan kullekin tasolle seuraavasti: Kreditkorko = Vähintään (IBKR:n korko; Enintään (IBKR:n korko – LYNXin korkomarginaali;0)). Huomioithan, että IBKR maksaa tilillesi yleensä korkoa, paitsi jos IBKR:n kreditkorko on negatiivinen. Kun korko on negatiivinen, IBKR veloittaa tililtäsi korkoa. Negatiivinen korko, jota sovelletaan tileihin, joilla on näitä valuuttoja, on sama tilin koosta riippumatta. IBKR-korkojen määrittelemiseksi IBKR lisää korkomarginaalin eri valuuttojen ja tasojen vaihtuvaan viitekorkoon (BM). IBKR käyttää yhdistelmäkorkoa, joka perustuu tällä sivulla esitettyihin tasoihin, josta löydät myös BM- ja IBKR-korot.

Esimerkkejä siitä, miten kreditkorko lasketaan, on saatavilla täällä.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...
Debetkorot

Korkoja laskettaessa on muistettava, että käytetään jäljempänä oleviin tasoihin perustuvaa yhdistelmäkorkoa. Esimerkiksi yli 1 000 000 USD saldosta veloitetaan ensimmäiset 100 000 USD Tier I -korkoa, seuraavat 900 000 USD Tier II -korkoa jne. Korkomarginaalia määritettäessä käytetään asetettua viitekorkoa (BM) tai 0:n viitekorkoa kaikkien alle 0:n viitekorkojen osalta.

Korko kertyy päivittäin, ja todellinen korko kirjataan kuukausittain seuraavan kuukauden kolmantena pankkipäivänä.

Korkojen määräytymisperusteet voivat muuttua aika ajoin ilman ennakkoilmoitusta asiakkaille. Tällaisia muutoksia tehdään säännöllisesti valuuttakurssien muutosten huomioon ottamiseksi.

Seuraavassa yleiskatsauksessa näkyy debetkorko kyseisenä päivänä. Päivitämme tämän yleiskatsauksen säännöllisesti.

ValuuttaViitekorko alkaen 30/05/2023Benchmark (BM)Debetkorko
Flag us
USD
5.080%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 6.580%
100,000 ≤ 1,000,000: 6.080%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 5.830%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 5.580%
> 200,000,000: 5.580%
Flag eu
EUR
3.124%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 4.624%
90,000 ≤ 900,000: 4.124%
900,000 ≤ 44,000,000: 3.874%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 3.624%
> 180,000,000: 3.624%
Flag ae
AED
5.109%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 7.609%
350,000 ≤ 3,500,000: 7.109%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 6.609%
> 350,000,000: 6.609%
Flag au
AUD
3.762%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 5.262%
140,000 ≤ 1,400,000: 4.762%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 4.512%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 4.262%
> 280,000,000: 4.262%
Flag ca
CAD
4.386%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 5.886%
130,000 ≤ 1,300,000: 5.386%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 5.136%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 4.886%
> 260,000,000: 4.886%
Flag ch
CHF
1.228%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 2.728%
90,000 ≤ 900,000: 2.228%
900,000 ≤ 46,000,000: 1.978%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 1.728%
> 180,000,000: 1.728%
Flag cn
CNH
3.155%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 7.155%
650,000 ≤ 6,500,000: 6.155%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 5.655%
> 300,000,000: 5.155%
Flag cz
CZK
6.810%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 9.810%
> 400,000,000: 9.810%
Flag dk
DKK
2.768%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 5.768%
> 120,000,000: 5.768%
Flag gb
GBP
4.399%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 5.899%
80,000 ≤ 800,000: 5.399%
800,000 ≤ 38,000,000: 5.149%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 4.899%
> 150,000,000: 4.899%
Flag hk
HKD
3.345%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 5.845%
780,000 ≤ 7,800,000: 5.345%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 4.845%
> 780,000,000: 4.845%
Flag hu
HUF
16.367%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 21.367%
> 4,500,000,000: 21.367%
Flag il
ILS
3.885%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 8.885%
> 80,000,000: 8.885%
Flag in
INR
9.100%Reference Benchmark INRAll: 12.100%
Flag jp
JPY
-0.237%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 1.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 1.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 0.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 0.750%
> 23,000,000,000: 0.750%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 5.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 5.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.500%
> 24,000,000,000: 4.500%
Flag mx
MXN
14.509%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 17.509%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 16.509%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 16.009%
> 2,000,000,000: 16.009%
Flag no
NOK
3.168%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 4.668%
900,000 ≤ 9,000,000: 4.168%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 3.918%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 3.668%
> 1,800,000,000: 3.668%
Flag nz
NZD
5.511%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 7.011%
150,000 ≤ 1,500,000: 6.511%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 6.261%
> 150,000,000: 6.261%
Flag pl
PLN
7.054%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 10.054%
> 70,000,000: 10.054%
Flag ru
RUB
7.300%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 12.300%
> 660,000,000: 12.300%
Flag sa
SAR
5.773%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 8.273%
350,000 ≤ 3,500,000: 7.773%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 7.273%
> 350,000,000: 7.273%
Flag se
SEK
3.304%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 4.804%
900,000 ≤ 9,100,000: 4.304%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 4.054%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 3.804%
> 1,820,000,000: 3.804%
Flag sg
SGD
4.412%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 5.912%
140,000 ≤ 1,400,000: 5.412%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 5.162%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 4.912%
> 270,000,000: 4.912%
Flag tr
TRY
34.458%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 39.458%
> 90,000,000: 40.458%
Flag za
ZAR
8.122%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 9.622%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 9.122%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 8.872%
> 1,500,000,000: 8.872%


Vastuuvapauslauseke:

Taulukossa luetellut debetkorot ovat vaihtuvia, ja ne sisältävät IBKR:n ja LYNXin veloittamat korot vastaavasta viitekorosta. IBKR:n veloittamat korkomarginaalit voivat vaihdella tasoittain. LYNX veloittaa 0% korkomarginaalin kustakin valuutasta.

Koron määrityksessä kullekin valuutalle määritetään viitekorko. Interactive Brokers (IBKR) määrittää viitekoron perustuen lyhytaikaisiin markkinakorkoihin. Viitekorko on rajattu yleisesti käytettyjen ulkoisten viitekorkojen tai tarvittaessa pankkitalletuskorkojen ylä- tai alapuolelle.

Alla olevasta taulukosta näet nykyiset viitekorot:

ValuuttaBenchmark (BM)Viitekorko alkaen 26/09/2023
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.877%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.041%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.994%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN3.518%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL12.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.869%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.584%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH6.142%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK6.803%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK3.425%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.164%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD6.016%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF13.247%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS3.844%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR9.700%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.334%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN11.041%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK4.075%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.162%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN5.786%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON6.100%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB12.390%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.780%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.574%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.881%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY22.252%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR8.447%

Efektiivisten viitekorkojen määrittelymenetelmä

Viitekorot

Viitekorot määritetään kolmivaiheisen prosessin avulla. Korot on rajattu perinteisten ulkoisten viitekorkojen ylä- tai alapuolelle. Niiden valuuttojen ja IBKR:n tytäryhtiöiden osalta, joiden osalta valuuttojen swap-markkinoiden hinnoittelu ei vaikuta asiakkaille maksettuihin tai asiakkailta velotettuihin korkoihin, ensimmäinen vaihe jätetään pois lopullisen koron määrittämisestä.

 1. Kysyntään ja tarjontaan perustuva markkinakorko
  Markkinakorko määritellään lyhytaikaiseen valuuttakauppaan keskittyneiden swap-markkinoiden perusteella. Yhdysvaltain dollari on kaikista vaihdetuin valuutta, jonka vuoksi sen vaihtokurssia käytetään kriteerinä muiden valuuttojen vaihtokursseihin vertailussa. Vertailu toteutetaan kiinteillä, ennalta määrätyillä aikaväleillä (engl. “Fixing Time Window”).Aikavälillä pyritään jäljittelemään vaikutusta, jonka likvidit kaupankäyntiajat saavat aikaan sekä sinä aikana kertynyttä liikevaihtoa. Kiinnitetyt aikavälit vaihtelevat valuuttakohtaisesti. Kaikkien muiden valuuttojen paitsi Yhdysvaltain dollarin markkinakoron määrittämisessä käytetään parhaita osto- ja myyntitarjouksia kahdentoista suurimman valuuttakauppaa välittävästä pankista. Tyypillisesti laskelmat perustuvat Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) tai Spot Next (T+2/T+3) tapahtumiin. Ajanjakson sulkeutuessa nämä laskelmat lajitellaan siten, että alimmat ja ylimmät korot jätetään huomiotta ja muiden laskelmien keskiarvosta muodostuu markkinakorko.
 2. Perinteiset viitekorot
  Perinteisten viitekorot ovat yleensä ohjauskorkoja mutta joissain tapauksissa myös pankkien talletuskorkoja. Talletuskorot määräytyvät yleensä joko pankkien kyselytutkimuksen tai kysynnän ja tarjonnan perusteella. Esimerkiksi Hong Kong Interbank Offered Rate (HIBOR) -viitekorko, jolla hongkongilaiset pankit ovat valmiita lainaamaan vakuudettomasti varoja toiselle paikalliselle pankille. Yhdysvaltain dollarin Fed Funds -efektiivinen korko on puolestaan Fed Funds –markkinoilla lainattujen pankkien välisten lainakorkojen painotettu keskiarvo.G20-maiden vuonna 2013 käynnistämässä ja sääntelyviranomaisten sekä julkisen ja yksityisen sektorin työryhmien toteuttamassa viitekorkouudistuksessa (IBOR-uudistus) korvataan vähitellen pankkien kyselytutkimuksiin perustuvat korot uusilla kysyntään ja tarjontaan pohjautuvilla viitekoroilla. Esimerkiksi London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) –viitekorko lakkautetaan vuoden 2021 lopussa, ja se korvataan uudella markkinavetoisella viitekorolla. .
 3. IBKR:n viitekorot
  IBKR:n lopullinen viitekorko määritellään kohdan yksi ja kaksi perusteella siten, että korko johdetaan markkinakorosta, joka puolestaan rajataan perinteisen koron ylä- tai alapuolelle. Niiden valuuttojen ja IBKR:n tytäryhtiöiden osalta, joiden osalta valuuttaswapmarkkinoiden hinnoittelu ei ole merkityksellistä, lopulliset IBKR:n viitekorot määritetään käyttämällä perinteisiä viitekorkoja tai pankkitalletuskorkoja, joiden yläraja on määritelty edellä mainitulla tavalla. Korkoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman nimenomaista ennakkoilmoitusta, ja ne on lueteltu alla olevassa taulukossa yhdessä asiaankuuluvien valuuttojen ja viitekorkojen kanssa.

Esimerkki A
Oletetaan, että markkinakoron yön yli -viitekorko Englannin punnalle on 0,55 %. Sterling Overnight Index Average (SONIA), joka on perinteinen viitekorko, on 0,65 %. Efektiivinen viitekorko on tällöin yhtä suuri kuin markkinoiden laskennallinen korko 0,55 %, koska se on edelleen 1,00 %:n korkokaton sisällä SONIA:n ollessa 0,65 %.

Esimerkki B
Jos Kiinan Renminbin (CNH) markkinakorko on 4,5 %, mutta yön yli -viitekorko samalta ajanjaksolta olisi 1,0 %, efektiivinen viitekorko olisi rajattu 2,0 % CNH:n viitekoron yläpuolelle eli 3,0 % (1,0 % viitekorko + 2,0 % korkokatto).

ValuuttaViitekorkoAlaraja1Yläraja1
USDFed Funds Effective (Overnight-Zinssatz)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)NO CAPNO CAP
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

 Korkokaton tai efektiivisen viitekoron sallittua poikkeamaa viitekoron ylä- tai alapuolella voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ennakkoilmoitusta.

Osakkeiden, osakkeiden kaltaisten rahoitusvälineiden ja joukkovelkakirjalainojen lyhyeksi myyntiin liittyviin päivittäisiin kaupankäyntikuluihin ja tuottoihin liittyy kaksi tekijää:

– Lyhyeksi myynnin kaupankäyntikulut

– Korkotuottojen hyvitys (engl. short sale proceeds interest)

Lyhyeksi myynnin kaupankäyntikulut
Jos myyt arvopapereita lyhyeksi, sinulta veloitetaan luottokorkoa laina-ajalta. Arvopaperien, joiden ominaisuudet poikkeavat tavallisista arvopapereista (esimerkiksi lainattavien arvopaperien määrä on rajallinen), lainaaminen on usein kalliimpaa verrattuna vastaaviin tavallisiin arvopapereihin. Nämä lainaamisen lisäkulut vähennetään korkotuottojen hyvityksestä. Huomioithan, että tämä saattaa johtaa nettolainakorkoon, jos lainaamisen kulut ylittävät kertyneen koron. Jos haluat tarkastella tietyn osakkeen viitteellistä luottokorkoa, suosittelemme käyttämään siihen tilinhallinnassa lyhyiden osakkeiden saatavuustyökalua (Short Stock Availability Tool), joka löytyy Support-osiosta.

Korkotuottojen hyvitys
Lyhyeksi myynti saattaa kerryttää korkotuottoja. Tilit, joiden nettovarallisuus ylittää 100 000 Yhdysvaltain dollaria, ovat oikeutettuja korkohyvitykseen.

Lyhyeksi myynnistä saatavien käteissaldojen luottokorko löytyy alla olevasta taulukosta, ja se lasketaan seuraavasti:

Lyhyeksi myyntitulojen luottokorko = Viitekorko (BM) – korko.

Korko lasketaan seuraavasti: IBKR:n korko + LYNXin korko. LYNXin korko on 5 %.

ValuuttaBenchmark (BM)Viitekorko alkaen 26/09/2023Luottokorko
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%0 – 100,000: 0.000%
100,000.01 – 1,000,000: 0.000%
1,000,000.01 – 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.877%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.000%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.994%0 – 150,000: 0.000%
150,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.869%0 – 130,000: 0.000%
130,000.01 – 1,300,000: 0.000%
1,300,000.01 – 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.584%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.164%0 – 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD6.016%0 – 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN11.041%0 – 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 2.041%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.574%0 – 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.000%