Siirtyminen T+1 selvitysaikaan

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa osakkeiden ja muiden arvopapereiden selvitysajat lyhenevät kahdesta päivästä yhteen päivään toukokuusta 2024 alkaen. Tällä sivulla kerromme, miten tämä muutos vaikuttaa LYNXin kautta hallinnoimaasi arvo-osuustiliin.

Määritelmä: Selvitysaika

Kaupan toteutuminen saattaa tuntua välittömältä prosessilta. Mutta itse asiassa jokaiseen kauppaan liittyy kaksi tärkeää ajankohtaa, jotka sinun tulisi tuntea ja ymmärtää — ja toiseen niistä on tulossa merkittävä muutos.

Kaupantekopäivä:

Kaupantekopäivä on päivä, jolloin toteutat kaupan onnistuneesti.

Selvityspäivä:

Selvityspäivä on se päivä, jolloin kaupasta tulee virallinen.

Selvityspäivä on päivä, jolloin ostojen maksut erääntyvät, myydyt arvopaperit on toimitettava ja arvopaperin siirtoagentin on vahvistettava uusi osakkeenomistaja ja poistettava entinen.

Kun ostat tai myyt arvopapereita, selvitys (eng. settlement) tarkoittaa arvopapereiden virallista kirjaamista ostajan arvo-osuustilille ja käteisvarojen kirjaamista myyjän arvo-osuustilille.

Mikä tulee muuttumaan?

Toukokuussa 2024 Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko lyhentävät osakekauppojen ja muiden arvopapereiden selvitysaikoja kahdesta päivästä yhteen päivään:

  • Toukokuun 28. päivästä 2024 alkaen yhdysvaltalaisten arvopaperikauppojen selvitysajat lyhenevät kahdesta pankkipäivästä yhteen pankkipäivään, jota kutsutaan nimellä T+1 (kaupankäyntipäivä plus yksi pankkipäivä).
  • Toukokuun 27. päivästä 2024 alkaen kanadalaisten ja meksikolaisten arvopaperikauppojen selvitysaika lyhenee vastaavasti kahdesta pankkipäivästä yhteen pankkipäivään.

Miksi selvitysjat lyhenevät?

Teknologian kehitys on johtanut siihen, että kauppojen selvittäminen on entistä nopeampaa. Koska suurin osa kaupankäynnistä ja pankkitoiminnasta hoidetaan verkossa, ylimääräisiä päiviä arvopapereiden tai varojen fyysiseen toimittamiseen ei enää tarvita. Lyhyempi selvitysaika vähentää riskejä arvopaperimarkkinoilla. Mitä lyhyempi aika on kaupan toteutuksen ja selvityksen välillä, sitä pienempi on riski, että tapahtumat vaikuttavat käteisvarojen tai arvopapereiden siirtoon. Tämä on erityisen tärkeää aikoina, jolloin markkinoiden volyymi ja volatiliteetti ovat korkeita, kuten COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen maaliskuussa 2020. Lisäksi tämä muutos hyödyttää sijoittajia, koska he voivat saada varansa nopeammin käyttöönsä transaktion jälkeen.

Mihin arvopapereihin tämä muutos vaikuttaa?

Yhdysvaltalaiset tuotteet

Yhdysvaltalaisiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa yhdysvaltalaiset osakkeet, ETF-rahastot ja yrityslainat.

Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista tuotteista löydät Depository Trust & Clearing Corporationin (DTCC) luettelosta: Full List of In-Scope Products.

Kanadalaiset tuotteet

Kanadalaisiin tuotteisiin kuuluvat arvopaperit, joilla käydään kauppaa toissijaisilla markkinoilla.

Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista tuotteista löydät Canadian Capital Markets Associationin (CCMA) luettelosta: Asset List.

Meksikolaiset tuotteet

Meksikon osakemarkkinat ja International Quotation System (SIC) -järjestelmässä listatut arvopaperit.

Kuinka muutos T+2 käytännöstä T+1 käytäntöön vaikuttaa arvo-osuustiliini?

Vaikutukset ovat rajalliset ja riippuvat tilityypistäsi. LYNXin kautta avattu tilisi on joko käteis-tai limiittiluottotili. Jos olet epävarma tilityypistäsi, löydät lisäohjeita täältä: Kuinka voin tarkistaa, onko minulla käteis- vai limiittiluottotili?

Käteistili:

Tällä hetkellä:

Ennen kuin suoritat oston, sinun on varmistettava, että tililläsi on riittävästi käteistä arvopaperin kaupankäyntivaluutassa ostokustannusten kattamiseksi selvityspäivänä, joka on tällä hetkellä T+2. Tämä saattaa edellyttää valuutanvaihtoa asianmukaiseen kaupankäyntivaluuttaan, jos sinulla ei ole riittävästi käteisvaroja kyseisessä valuutassa. Koska osakekaupan ja valuutanvaihdon selvitysajat ovat molemmat T+2, voit yleensä ostaa osakkeet heti valuutanvaihdon jälkeen.

T+1 muutoksen jälkeen:

Kun siirrytään T+1 käytäntöön, käteistilit toimivat entiseen tapaan. Sinun on edelleen varmistettava, että tililläsi on riittävästi käteistä kaupankäyntivaluutassa ennen ulkomaan valuutan määräisten tuotteiden ostoa. Tämä saattaa edellyttää valuutanvaihtoa vähintään yhtä päivää etukäteen, mikäli sinulla ei ole riittävästi käteisvaroja kyseisessä valuutassa, koska valuuttakauppojen selvitysaika on edelleen T+2. Näin varmistat, että kaupat selvitetään samana päivänä.

Alla näkyvä animaatio havainnollistaa uutta selvitysprosessia Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon tuotteiden osalta (sen jälkeen, kun T+2-käytännöstä on siirrytty T+1-käytäntöön). Animaatiosta käy ilmi, että valuuttakaupan selvitysaika eroaa nyt arvopapereiden ostosta:

Animaatiossa esitetyt rahoitusvälineet eivät ole kaupankäyntisuosituksia.

Huomautus:
LYNXin asiakkaisiin ei sovelleta ETA-asiakkaita koskevan IBIE:n asiakassopimuksen kohtaa 5 C eikä ETA-alueen ulkopuolisia asiakkaita koskevan IBUK:n asiakassopimuksen kohtaa A2.3. Tämä tarkoittaa, että LYNXin kautta säilytettävillä käteistileillä IBIE/IBUK ei muunna automaattisesti asiakkaan käteisvaroja kattaakseen ostoista aiheutuvia valuuttavelvoitteita. Varmista siis etukäteen, että sinulla on riittävästi käteisvaroja kaupankäyntivaluutassa.

Limiittiluottotili:

Jos asiakkaalla on limiittiluottotili, tilin nykyinen käyttäytyminen säilyy ennallaan siirryttäessä T+1 käytäntöön.

Jos asiakas, jolla on limiittiluottotili, haluaa avata position arvopaperissa, joka on noteerattu tai selvitetty (eng. settled) valuutassa, jota hänellä ei ole hallussaan, hän voi joko:

  • (a) vaihtaa riittävästi käteisvaroja kattamaan positiosta aiheutuneet kustannukset noteeratussa valuutassa/selvitysvaluutassa, tai
  • (b) avata position ilman valuutanvaihtoa, jolloin IBKR myöntää limiittiluottoa kaupan kustannusten kattamiseksi (huomiothan, että maksat korkoa lainaamastasi summasta).

Osa sijoittajista saattaa kokea yhden pankkipäivän selvitysajan tarjoavan parempaa käyttömukavuutta, kun taas toiset saattavat kokea, että T+1 vaatii tarkempaa huomiota siihen, miten lyhyemmät selvitysajat voivat vaikuttaa sijoitus-, kaupankäynti- tai verotuspäätöksiin. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tämä siirtymä saattaa vaikuttaa omaan tilanteeseesi, otathan yhteyttä ulkopuoliseen neuvonantajaan.

Usein kysyttyä T+1 käytäntöön siirtymisestä

Jotta voisit saada paremman käsityksen selvitysaikojen muutoksesta, vastaamme alla keskeisimpiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin:

Toukokuussa 2024 Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon osake- ja muiden arvopaperikauppojen selvitysajat lyhenevät yhdestä kahteen päivään markkinoiden tehokkuuden parantamiseksi.

T+1 (T = kaupantekopäivä) tarkoittaa, että kauppaan liittyvä selvitys on suoritettava yhden pankkipäivän kuluessa kaupan toteutumisesta.

SEC on vahvistanut säännön, joka lyhentää yhdysvaltalaisten arvopaperinvälittäjien transaktioiden selvitysaikaa T+2 käytännöstä T+1 käytäntöön 28. toukokuuta 2024 alkaen.

Lisäksi Kanadan pääomamarkkinayhdistys (CCMA), Meksikon osakkeiden keskusvastapuoli (Contraparte Central de Valores (CCV)) sekä Meksikon arvopaperivälitysyritysten yhdistys (AMIB) ovat hyväksyneet säännöt, joiden mukaan T+2 käytännöstä siirrytään T+1 käytäntöön. Muutos tulee voimaan yhtä päivää aikaisemmin kuin Yhdysvalloissa, eli 27. toukokuuta 2024 alkaen, joka osuu maanantaille (kansallinen vapaapäivä Yhdysvalloissa).

Yhdysvaltalaisiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa yhdysvaltalaiset osakkeet, ETF-rahastot ja yrityslainat. Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista tuotteista löydät Depository Trust & Clearing Corporationin (DTCC) luettelosta: Full List of In-Scope Products.

Kanadalaisiin tuotteisiin kuuluvat arvopaperit, joilla käydään kauppaa toissijaisilla markkinoilla. Lisätietoja soveltamisalaan kuuluvista tuotteista löydät Canadian Capital Markets Associationin (CCMA) luettelosta: Asset List.

Lisäksi selvityskäytännön muutos vaikuttaa Meksikon osakemarkkinoihin ja International Quotation System (SIC) -järjestelmässä listattuihin arvopapereihin.

Voit tarkistaa tämän tilinhallinnan asetuksien (Settings) kautta siirtymällä kohtaan Account Type.

Tämä ei ole mahdollista, koska säännöt tulevat täytäntöön SEC:n, CCMA:n, DTCC:n, CCV:n ja AMIB:n toimesta.

Löydät hyödyllisiä ohjeita myös SEC:n, CCMA:n, AMIB:n, CCV :n ja DTCC :n verkkosivuilta.

Tällä hetkellä IB ei vaihda automaattisesti LYNXin kautta pidettävien käteistilien valuuttaa ostoista aiheutuvien valuuttavelvoitteiden kattamiseksi.

Varmista siis etukäteen, että sinulla on riittävästi käteistä kyseisessä kaupankäyntivaluutassa ennen ulkomaan valuutan määräisten tuotteiden ostoa. IBIE:n asiakassopimuksen 5 C -kohtaa ja IBUK:n asiakassopimuksen A2.3 -kohtaa ei sovelleta LYNXin asiakkaisiin.

Vaiheittaiset ohjeet valuutanvaihtoon löydät tarvittaessa täältä: Valuutanvaihto

Kyllä, kaikkien asiakkaiden, jotka käyvät kauppaa Yhdysvaltojen, Kanadan tai Meksikon soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla, odotetaan sovittavan ja vahvistavan transaktiot ajoissa ja selvittävän ne T+1 käytännön mukaisesti.

Yhdysvallat:
Ensimmäinen kaupantekopäivä T+1 käytännöllä on tiistai 28. toukokuuta 2024. Kaikki kyseisenä pankkipäivänä tehdyt kaupat selvitetään keskiviikkona 29. toukokuuta 2024.

Huomautus: Keskiviikko 29. toukokuuta 2024, on kaksinkertainen selvityspäivä toimeksiannoille, joiden kaupantekopäivä on 24. toukokuuta 2024 tai tiistai 28. toukokuuta 2024.


Kanada:
Kanadan pääomamarkkinayhdistys (CCMA) on ilmoittanut maanantain 27. toukokuuta 2024 Kanadan T+1 käytännön aloituspäiväksi. Kanadan markkinat ovat avoinna maanantaina 27. toukokuuta 2024.

Huomautus: Tiistai 28. toukokuuta 2024, on kaksinkertainen selvityspäivä toimeksiannoille, joiden kaupantekopäivä on perjantai 24. toukokuuta 2024 tai maanantai 27. toukokuuta 2024.


Meksiko:

Meksikon markkinat ovat avoinna maanantaina 27. toukokuuta 2024, mikä on T+1 käytännön ensimmäinen kaupantekopäivä.


Huomautus: Tiistai 28. toukokuuta 2024, on kaksinkertainen selvityspäivä toimeksiannoille, joiden kaupantekopäivä on perjantai 24. toukokuuta 2024 tai maanantai 27. toukokuuta 2024.